V Svetem pismo o molitvi najdemo tu:
1. 1 Mz 20,7
 
Zdaj pa vrni ženo možu, kajti prerok je in molil bo zate, da ostaneš živ. Če pa je ne vrneš, vedi, da boste gotovo umrli ti in vsi tvoji.«
2. 1 Mz 20,17
 
Potem je Abraham molil k Bogu in Bog je ozdravil Abiméleha, njegovo ženo in dékle, da so mogle roditi.
3. 2 Mz 24,1
 
Potem je rekel Mojzesu: »Stopite h GOSPODU, ti in Aron, Nadáb in Abihú ter sedemdeset izmed Izraelovih starešin, in od daleč molite!
4. 4 Mz 11,2
 
Tedaj je ljudstvo zavpilo k Mojzesu; ta je molil h GOSPODU in ogenj je ugasnil.
5. 4 Mz 21,7
 
In ljudstvo je prišlo k Mojzesu in so rekli: »Grešili smo, ko smo govorili proti GOSPODU in proti tebi. Môli h GOSPODU, naj odstrani kače od nas!« Mojzes je torej molil za ljudstvo.
6. Joz 23,7
 
da ne pridete med te narode, te, ki so še preostali med vami. Tudi imen njihovih bogov se ne spominjajte, ne prisegajte, ne služite jim in jih ne molite,
7. Sod 2,12
 
Zapustili so GOSPODA, Boga svojih očetov, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele, ter hodili za drugimi bogovi, za bogovi ljudstev, ki so prebivali okoli njih, in jih molili. Tako so razjezili GOSPODA.
8. Sod 2,17
 
Vendar tudi sodnikov niso poslušali, ampak so se vlačugali z drugimi bogovi in jih molili. Hitro so se obrnili s poti, po kateri so hodili njihovi očetje, ki so poslušali GOSPODOVE zapovedi; oni pa niso tako delali.
9. Sod 2,19
 
Ko pa je sodnik umrl, so se vrnili na staro pot in delali huje od svojih očetov. Hodili so za drugimi bogovi, jim služili in jih molili. Niso opustili svojega početja in svoje napačne poti.
10. Sod 13,8
 
Manóah je tedaj molil h GOSPODU in rekel: »Prosim, Gospod, Božji mož, ki si ga poslal, naj vendar pride še enkrat k nama in naju pouči, kaj naj storiva z dečkom, ki se bo rodil.«
11. 1 Sam 1,3
 
Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta molit in darovat GOSPODU nad vojskami v Šilu. Tam sta bila GOSPODOVA duhovnika dva Élijeva sinova, Hofní in Pinhás.
12. 1 Sam 1,10
 
Z bridkostjo v duši je molila h GOSPODU in silno jokala.
13. 1 Sam 1,12
 
In ko je dolgo molila pred GOSPODOM, je Éli pazil na njena usta.
14. 1 Sam 1,26
 
Rekla je: »O, moj gospod! Kakor živi tvoja duša, moj gospod, jaz sem žena, ki je tukaj pri tebi stala in molila h GOSPODU.
15. 1 Sam 1,27
 
Za tega dečka sem molila in GOSPOD mi je izpolnil mojo željo, ki sem jo od njega želela.
16. 1 Sam 2,1
 
Tedaj je Ana molila s temi besedami: »Moje srce se raduje v GOSPODU, moj rog se dviga v G. Zdaj lahko odpiram usta proti svojim sovražnikom, zakaj veselim se tvoje pomoči.
17. 1 Sam 7,5
 
Samuel je rekel: »Zberite ves Izrael v Micpi! Molil bom za vas h GOSPODU
18. 1 Sam 8,6
 
V Samuelovih očeh pa je bila slaba ta beseda, ko so rekli: »Daj nam kralja, da nam bo sodil!« In Samuel je molil h GOSPODU.
19. 1 Sam 12,19
 
In vse ljudstvo je reklo Samuelu: »Moli za svoje hlapce pri GOSPODU, svojem Bogu, da ne umremo! Kajti vsem svojim grehom smo dodali še hudobijo, da smo si želeli kralja.«
20. 1 Sam 12,23
 
In tudi nad menoj naj nikakor ne bo ta greh proti GOSPODU, da bi nehal za vas moliti! Učiti vas marveč hočem dobro in pravo pot.
21. 1 Sam 15,30
 
Rekel je: »Grešil sem. Pa vendar mi zdaj skaži čast pred starešinami mojega ljudstva in pred Izraelom ter se vrni z menoj, da bom molil GOSPODA, tvojega Boga!«
22. 1 Sam 15,31
 
Tedaj se je Samuel vrnil in šel za Savlom in Savel je molil GOSPODA.
23. 2 Sam 7,27
 
Kajti ti, GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov, si razodel svojemu služabniku: ›Sezidal ti bom hišo.‹ Zato se je tvoj služabnik opogumil, da je molil k tebi to molitev.
24. 2 Sam 12,20
 
Tedaj se je David vzdignil s tal, se okopal, namazilil in preoblekel ter šel molit v GOSPODOVO hišo. Ko je prišel v svojo hišo, si je dal prinesti jedi in je jedel.
25. 1 Kr 8,28
 
Vendar se ozri na molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo, GOSPOD, moj Bog, in usliši klic in molitev, ki jo danes tvoj služabnik moli pred teboj.
26. 1 Kr 8,29
 
Naj bodo tvoje oči noč in dan uprte v to hišo, v kraj, o katerem si obljubil: ›Tam bo moje ime‹; da boš uslišal molitev, ki jo tvoj služabnik moli na tem kraju.
27. 1 Kr 8,30
 
Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, ko bodo molili na tem kraju. Poslušaj na kraju, kjer prebivaš, v nebesih, poslušaj in odpuščaj!
28. 1 Kr 8,33
 
Kadar bo tvoje ljudstvo Izrael poraženo pred sovražnikom, ker se bodo pregrešili proti tebi, pa se bodo vrnili k tebi, slavili tvoje ime in v tej hiši molili in te prosili,
29. 1 Kr 8,35
 
Ko se bo nebo zaprlo in ne bo dežja, ker se bodo pregrešili proti tebi, pa bodo molili obrnjeni proti temu kraju, slavili tvoje ime in se spreobrnili od svojih grehov, ker jih boš ponižal,
30. 1 Kr 8,38
 
vsako molitev, vsako prošnjo katerega koli človeka ali vsega tvojega ljudstva Izraela, ki bo doživljal stisko v srcu in razprostrl roke proti tej hiši,
31. 1 Kr 8,42
 
slišali bodo namreč o tvojem velikem imenu, o tvoji močni roki in iztegnjenem laktu – če pride molit v to hišo,
32. 1 Kr 8,44
 
Če bo šlo tvoje ljudstvo na vojsko proti sovražnikom, kamor koli jih boš poslal, in bodo molili h GOSPODU, obrnjeni proti mestu, ki si ga izvolil, in proti hiši, ki sem jo sezidal tvojemu imenu,
33. 1 Kr 8,45
 
poslušaj v nebesih njihovo molitev in prošnjo in ravnaj z njimi pravično!
34. 1 Kr 8,48
 
če se bodo z vsem srcem in z vso dušo vrnili k tebi v deželi svojih sovražnikov, kamor bodo ujete odpeljali, in bodo molili k tebi, obrnjeni proti deželi, ki si jo dal njihovim očetom, proti mestu, ki si ga izvolil, in proti hiši, ki sem jo sezidal tvojemu imenu,
35. 1 Kr 8,49
 
potem usliši v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, njihovo molitev in prošnjo in ravnaj z njimi pravično.
36. 1 Kr 8,54
 
Ko je Salomon končal z molitvijo vse te molitve in prošnje h GOSPODU, je vstal izpred GOSPODOVEGA oltarja, kjer je klečal in povzdigoval roke proti nebu.
37. 1 Kr 9,3
 
GOSPOD mu je rekel: »Slišal sem tvojo molitev in prošnjo, ki si jo izrekel pred menoj. Posvetil sem to hišo, ki si jo sezidal, da tam postavim svoje ime na veke; moje oči in moje srce bodo tam vse dni.
38. 1 Kr 9,6
 
Če pa se boste vi in vaši sinovi obrnili proč od mene in se ne boste držali mojih zapovedi in zakonov, ki sem vam jih predložil, temveč boste šli in služili drugim bogovom in jih molili,
39. 1 Kr 9,9
 
Tedaj bodo rekli: ›Ker so zapustili GOSPODA, svojega Boga, ki je njihove očete izpeljal iz egiptovske dežele, in se oklenili drugih bogov, jih molili in jim služili, zato je GOSPOD spravil nadnje vso to nesrečo.‹«
40. 1 Kr 11,33
 
Kajti zapustil me je in molil Astarto, boginjo Sidóncev, Kemoša, boga Moábcev, in Milkóma, boga Amóncev. Ni hodil po mojih potih, da bi delal kakor njegov oče David, kar je prav v mojih očeh in po mojih zakonih in odlokih.
41. 1 Kr 13,6
 
Kralj je spregovoril in rekel Božjemu možu: »Pomiri, prosim, obličje GOSPODA, svojega Boga, in moli zame, da se moja roka povrne k meni!« Božji mož je pomiril GOSPODOVO obličje in kraljeva roka se je spet uravnala in bila kakor prej.
42. 1 Kr 16,31
 
Ko da ni bilo dovolj že to, da je hodil v grehih Nebátovega sina Jerobeáma, je vzel za ženo Jezabelo, hčer Etbáala, kralja Sidóncev, šel in služil Báalu in ga molil.
43. 1 Kr 22,54
 
Služil je Báalu in ga molil. Jezil je G, Izraelovega Boga, povsem kakor je delal njegov oče.
44. 2 Kr 4,33
 
Vstopil je, zaprl vrata za obema in molil h GOSPODU.
45. 2 Kr 5,18
 
Tole pa naj GOSPOD oprosti tvojemu služabniku: Kadar bo šel moj gospodar v Rimónovo hišo molit in se bo opiral na mojo roko, se bom tudi jaz poklonil v Rimónovi hiši. Da se bom poklonil v Rimónovi hiši, to naj GOSPOD oprosti tvojemu služabniku.«
46. 2 Kr 6,17
 
Nato je Elizej molil in rekel: »GOSPOD, odpri mu vendar oči, da bo videl!« In GOSPOD je odprl dečku oči in je videl; in glej: gora je bila polna konj in ognjenih voz okrog Elizeja.
47. 2 Kr 6,18
 
Ko so Arámci šli nadenj, je Elizej molil h GOSPODU in rekel: »Udari, prosim, ta narod s slepoto!« In udaril jih je s slepoto, po Elizejevi besedi.
48. 2 Kr 17,16
 
Zapustili so vse zapovedi GOSPODA, svojega Boga, in si naredili uliti podobi – dve teleti; napravili so ašero, molili vso nebesno vojsko in služili Báalu.
49. 2 Kr 17,35
 
Z njimi je GOSPOD sklenil zavezo, jim zapovedal in rekel: »Ne častite drugih bogov, ne molite jih, ne služite jim in jim ne darujte,
50. 2 Kr 17,36
 
marveč GOSPODA, ki vas je z veliko močjo in z iztegnjenim laktom izpeljal iz egiptovske dežele; njega častite, njega molite in njemu darujte!
51. 2 Kr 18,22
 
Če pa mi porečete: ›V GOSPODA, svojega Boga, zaupamo‹ – mar ni to on, čigar višine in oltarje je Ezekíja odstranil ter Judu in Jeruzalemu rekel: ›Pred tem oltarjem v Jeruzalemu molite!‹
52. 2 Kr 19,4
 
Morda je GOSPOD, tvoj Bog, prisluhnil besedam Rabšakéja, ki ga je njegov gospodar, asirski kralj, poslal zasramovat živega Boga, in ga bo kaznoval za besede, ki jih je GOSPOD, tvoj Bog, slišal. Zato vzdigni molitev za ostanek, ki se še najde!‹«
53. 2 Kr 19,15
 
Potem je Ezekíja molil pred GOSPODOM in rekel: »GOSPOD, Izraelov Bog, ki prestoluješ med kerubi! Ti si Bog, ti edini, vsem kraljestvom na zemlji. Ti si naredil nebo in zemljo.
54. 2 Kr 19,20
 
Tedaj je Amócov sin Izaija poslal Ezekíju sporočilo in rekel: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: »Kar si molil k meni glede asirskega kralja Sanheríba, sem slišal.«
55. 2 Kr 19,37
 
Ko je molil v templju svojega boga Nisróha, sta ga njegova sinova Adraméleh in Sarécer z mečem ubila. Ta dva sta se zatekla v deželo Ararát, namesto njega pa je postal kralj njegov sin Asarhadón.
56. 2 Kr 20,2
 
Ta pa je svoj obraz obrnil k steni in molil h GOSPODU:
57. 2 Kr 20,5
 
»Vrni se in reci Ezekíju, knezu mojega ljudstva: Tako govori GOSPOD, Bog tvojega očeta Davida: Slišal sem tvojo molitev, videl tvoje solze. Glej, ozdravil te bom; tretji dan boš šel gor v GOSPODOVO hišo.
58. 2 Kr 21,3
 
Spet je pozidal višine, ki jih je bil razdejal njegov oče Ezekíja, postavil oltarje Báalu, napravil ašero, kakor je storil Izraelov kralj Aháb, molil vso nebesno vojsko in ji služil.
59. 2 Kr 21,21
 
Hodil je po vsej poti, ki je po njej hodil njegov oče, služil je malikom, katerim je služil njegov oče, in jih molil.
60. 1 Krn 2,29
 
Abišúrjevi ženi je bilo ime Abihájila. Rodila mu je Ahbána in Molída.
61. 1 Krn 17,25
 
Ti namreč, moj Bog, si razodel svojemu služabniku, da mu boš sezidal hišo. Zato se je tvoj služabnik opogumil, da je molil pred teboj.
62. 2 Krn 6,19
 
Vendar se ozri na molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo, GOSPOD, moj Bog, in usliši klic in molitev, ki jo tvoj služabnik moli pred teboj.
63. 2 Krn 6,20
 
Naj bodo tvoje oči noč in dan uprte v to hišo, v kraj, o katerem si obljubil, da boš tam postavil svoje ime; da boš uslišal molitev, ki jo tvoj služabnik moli na tem kraju.
64. 2 Krn 6,21
 
Poslušaj prošnje svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, ko bodo molili na tem kraju. Prisluhni s kraja, kjer prebivaš, iz nebes, poslušaj in odpuščaj!
65. 2 Krn 6,24
 
Kadar bo tvoje ljudstvo Izrael poraženo pred sovražnikom, ker se bodo pregrešili proti tebi, pa se bodo vrnili, slavili tvoje ime in v tej hiši molili in prosili pred teboj,
66. 2 Krn 6,26
 
Ko se bo nebo zaprlo in ne bo dežja, ker se bodo pregrešili proti tebi, pa bodo molili obrnjeni proti temu kraju, slavili tvoje ime in se spreobrnili od svojih grehov, ker jih boš ponižal,
67. 2 Krn 6,29
 
vsaki molitvi, vsaki prošnji katerega koli človeka ali vsega tvojega ljudstva Izraela, ki bo doživljal stisko in bolečino in razprostrl roke proti tej hiši,
68. 2 Krn 6,32
 
Tudi tujca, ki ni iz tvojega ljudstva Izraela, temveč bo prišel iz daljne dežele zaradi tvojega velikega imena, tvoje močne roke in iztegnjenega lakta – če pride molit v to hišo,
69. 2 Krn 6,34
 
Če bo šlo tvoje ljudstvo na vojsko zoper sovražnike, kamor koli jih boš poslal, in bodo molili k tebi, obrnjeni proti temu mestu, ki si ga izvolil, in proti hiši, ki sem jo sezidal tvojemu imenu,
70. 2 Krn 6,35
 
prisluhni iz nebes njihovi molitvi in prošnji in ravnaj z njimi pravično!
71. 2 Krn 6,38
 
če se bodo v deželi svojega ujetništva, kamor jih bodo odpeljali, z vsem srcem in z vso dušo vrnili k tebi in bodo molili k tebi, obrnjeni proti deželi, ki si jo dal njihovim očetom, proti mestu, ki si ga izvolil, in proti hiši, ki sem jo sezidal tvojemu imenu;
72. 2 Krn 6,39
 
potem usliši iz nebes, s kraja, kjer prebivaš, njihovo molitev in prošnje. Ravnaj z njimi pravično in odpusti svojemu ljudstvu, kar bodo zagrešili zoper tebe!
73. 2 Krn 6,40
 
Tvoje oči, moj Bog, naj bodo zdaj odprte in tvoja ušesa pozorna na molitev na tem kraju.
74. 2 Krn 7,1
 
Ko je Salomon dokončal molitev, je šinil ogenj z neba in použil žgalno daritev in klavne daritve. GOSPODOVO veličastvo je napolnilo tempelj.
75. 2 Krn 7,3
 
Vsi Izraelovi sinovi so videli, kako sta se ogenj in GOSPODOVO veličastvo spustila na tempelj; pokleknili so na tlak, se priklonili z obrazom do tal ter molili in hvalili GOSPODA, »ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota«.
76. 2 Krn 7,12
 
Tedaj se mu je ponoči prikazal GOSPOD in mu rekel: »Slišal sem tvojo molitev in si izbral ta kraj za hišo daritve.
77. 2 Krn 7,14
 
pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo.
78. 2 Krn 7,15
 
Zdaj so moje oči odprte in moja ušesa pozorna na molitev na tem kraju.
79. 2 Krn 7,19
 
Če pa se boste odvrnili in zapustili moje zakone in zapovedi, ki sem vam jih predložil, ter šli in služili drugim bogovom in jih molili,
80. 2 Krn 7,22
 
Tedaj bodo rekli: ›Ker so zapustili GOSPODA, Boga svojih očetov, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele, in se oklenili drugih bogov, jih molili in jim služili; zato je spravil nadnje vso to nesrečo.‹«
81. 2 Krn 20,18
 
Józafat je pokleknil z obrazom do tal in vsi Judovci in jeruzalemski prebivalci so padli pred GOSPODOM na tla in molili GOSPODA.
82. 2 Krn 25,14
 
Ko se je Amacjá po bitki z Edómci vrnil in prinesel bogove Seírcev, si jih je postavil za bogove, molil pred njimi in jim zažigal kadilo.
83. 2 Krn 29,29
 
Ko pa je bila končana, so pokleknili kralj in vsi, ki so bili z njim, in molili.
84. 2 Krn 29,30
 
Kralj Ezekíja in poglavarji so rekli levitom, naj hvalijo GOSPODA z besedami Davida in vidca Asáfa. In z veseljem so peli hvalnice, poklekovali in molili.
85. 2 Krn 30,18
 
Velik del ljudstva, mnogi iz Efrájima, Manáseja, Isahárja in Zábulona se niso očistili, ampak so jedli pashalno jagnje proti predpisu. Toda zanje je molil Ezekíja: »Dobri GOSPOD naj odpusti
86. 2 Krn 30,27
 
Potem so vstali levitski duhovniki in ljudstvo blagoslovili. Uslišan je bil njihov glas in njihova molitev je prišla do njegovega svetega prebivališča v nebesih.
87. 2 Krn 32,12
 
Mar ni to tisti Ezekíja, ki je odpravil njegove višine in oltarje ter ukazal Judu in Jeruzalemu: ›Pred enim edinim oltarjem molite in na njem zažigajte kadilo?‹
88. 2 Krn 32,20
 
Zaradi tega sta kralj Ezekíja in Amócov sin prerok Izaija molila in vpila k nebesom.
89. 2 Krn 32,24
 
Tiste dni je Ezekíja zbolel na smrt. Molil je h GOSPODU in ta mu je govoril in mu dal znamenje.
90. 2 Krn 33,3
 
Spet je pozidal višine, ki jih je podrl njegov oče Ezekíja, postavil oltarje Báalom, napravil ašere, molil vso nebesno vojsko in ji služil.
91. 2 Krn 33,13
 
Ko je molil k njemu, se mu je dal preprositi, uslišal je njegovo prošnjo in ga pripeljal nazaj v Jeruzalem v njegovo kraljestvo. Tedaj je Manáse spoznal, da je GOSPOD res Bog.
92. 2 Krn 33,18
 
Druga Manásejeva dela, njegova molitev k njegovemu Bogu in besede vidcev, ki so mu govorili v imenu GOSPODA, Izraelovega Boga, glej, so v zgodovini Izraelovih kraljev.
93. 2 Krn 33,19
 
Njegova molitev in njeno uslišanje, ves njegov greh in njegova nezvestoba, tudi kraji, na katerih je pozidal višine in postavil ašere in izrezane podobe, preden se je ponižal, glej, so zapisani v Dejanjih vidcev.
94. Ezr 6,10
 
Darujejo naj jih kot prijetno vonjavo Bogu v nebesih in molijo naj za življenje kralja in njegovih sinov.
95. Ezr 10,1
 
Ko je Ezra molil in se jokaje obtoževal, zleknjen pred Božjo hišo, se je ob njem zbrala zelo velika množica Izraelovih mož, žena in otrok. Ljudstvo je bridko jokalo.
96. Neh 1,4
 
Ko sem slišal te besede, sem se usedel, jokal in žaloval dneve in dneve; postil sem se in molil pred nebeškim Bogom.
97. Neh 1,6
 
Naj bo tvoje uho čuječe in tvoje oči naj bodo odprte, da prisluhneš prošnji svojega služabnika. Noč in dan zdaj opravljam molitve pred teboj za Izraelove sinove, tvoje služabnike. Priznavam grehe Izraelovih sinov, grehe, s katerimi smo grešili zoper tebe. Tudi jaz in hiša mojega očeta smo grešili.
98. Neh 1,11
 
Oh, moj Gospod, prosim, naj vendar tvoje uho prisluhne prošnji tvojega služabnika in molitvi tvojih služabnikov, ki se hočejo bati tvojega imena. Bodi danes, prosim, naklonjen svojemu služabniku in mu izkaži usmiljenje pred tem možem!« Bil sem tedaj točaj pri kralju.
99. Neh 2,4
 
Kralj mi je rekel: »Ali si česa želiš?« V molitvi sem se obrnil k nebeškemu Bogu
100. Neh 4,3
 
Mi pa smo molili k svojemu Bogu in proti njim postavljali stražo podnevi in ponoči.
101. Neh 11,17
 
Dalje Matanjá, sin Miha, sinú Zabdíja, sinú Asáfa. Ta je bil prvi pevec hvalnic in je začenjal molitev. Dalje Bakbukjá, drugi med svojimi brati, in Abdá, sin Šamúa, sinú Galála, sinú Jedutúna.
102. Job 1,20
 
Tedaj je Job vstal in pretrgal svoja oblačila, si ostrigel glavo, padel na tla in molil.
103. Job 16,17
 
čeprav ni bilo nasilja v mojih rokah in je bila moja molitev čista.
104. Job 42,8
 
Zdaj si torej vzemite sedem juncev in sedem ovnov, pojdite k mojemu služabniku Jobu in jih darujte v žgalno daritev zase, moj služabnik Job pa naj moli za vas. Le zaradi njega vam ne bom poplačal po vaši norosti, kajti o meni niste govorili prav kakor moj služabnik Job.
105. Ps 4,2
 
Kadar te kličem, mi odgovori, Bog moje pravičnosti! V stiski si mi odprl širjave, izkaži mi milost, usliši mojo molitev.
106. Ps 5,3
 
Prisluhni glasu moje tožbe, moj Kralj in moj Bog, saj k tebi molim.
107. Ps 5,4
 
GOSPOD, zjutraj poslušaj moj glas, zjutraj polagam predte molitev in čakam.
108. Ps 6,10
 
GOSPOD je uslišal mojo prošnjo, GOSPOD je sprejel mojo molitev.
109. Ps 17,1
 
Davidova molitev. Poslušaj, GOSPOD, pravično stvar, prisluhni mojemu ječanju; sliši mojo molitev z ustnic brez prevare.
110. Ps 32,6
 
Zaradi tega naj k tebi moli vsak, ki je zvest, v ustreznem času. Kadar naplavijo velike vode, njega ne bodo dosegle.
111. Ps 35,13
 
Ko so oni zboleli, je bila raševina moja obleka; s postom sem pokoril svojo dušo in moja molitev se mi je vračala v prsi.
112. Ps 39,13
 
GOSPOD, usliši mojo molitev, poslušaj moje vpitje, ne bodi gluh za moje solze, saj sem le gost pri tebi, priseljenec kakor vsi moji očetje.
113. Ps 42,9
 
Podnevi ukazuje GOSPOD svojo dobroto, ponoči je njegova pesem z mano, molitev k Bogu mojega življenja.
114. Ps 54,4
 
O Bog, usliši mojo molitev, prisluhni izrekom mojih ust.
115. Ps 55,2
 
Poslušaj, o Bog, mojo molitev, ne skrivaj se pred mojo prošnjo!
116. Ps 61,2
 
Usliši, o Bog, moje ječanje, prisluhni moji molitvi.
117. Ps 65,3
 
Uslišiš molitev, k tebi prihaja vse meso.
118. Ps 66,20
 
Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve in svoje dobrote od mene.
119. Ps 69,14
 
Jaz pa svojo molitev naslavljam nate, o GOSPOD, v času dobrohotnosti, o Bog. V obilju svoje dobrote me usliši, v zvestobi svoje rešitve!
120. Ps 72,15
 
Naj živi, naj mu dajejo zlato iz Sabe, zanj naj vedno kdo moli, ves dan naj ga blagoslavlja.
121. Ps 72,20
 
Končane so molitve Jesejevega sina Davida.
122. Ps 80,5
 
GOSPOD, Bog nad vojskami, doklej boš kadil jezo proti molitvi tvojega ljudstva?
123. Ps 84,9
 
GOSPOD, Bog nad vojskami, usliši mojo molitev, poslušaj, o Bog Jakobov!    Sela.
124. Ps 86,1
 
Davidova molitev. Nagni, GOSPOD, svoje uho, usliši me, ker sem nesrečen in reven.
125. Ps 86,6
 
Poslušaj, GOSPOD, mojo molitev, prisluhni glasu moje prošnje.
126. Ps 88,3
 
Naj pride pred tebe moja molitev, nagni svoje uho k mojemu ječanju.
127. Ps 88,14
 
Jaz pa, GOSPOD, k tebi kličem na pomoč, zjutraj prihaja moja molitev pred tebe.
128. Ps 90,1
 
Molitev Božjega moža Mojzesa. Gospod, ti si bil naše prebivališče od roda do roda.
129. Ps 102,1
 
Molitev nesrečnega, ki je oslabel in pred GOSPODOM izliva svojo tožbo.
130. Ps 102,2
 
GOSPOD, usliši mojo molitev, moje vpitje naj pride k tebi!
131. Ps 102,18
 
ozrl se je na molitev oropanih, ni preziral njihove molitve.
132. Ps 109,4
 
Za mojo ljubezen me obtožujejo, jaz pa molim.
133. Ps 109,7
 
Ko ga bodo sodili, naj se izkaže kot krivičnik, njegova molitev naj bo v greh.
134. Ps 141,2
 
Moja molitev naj se kakor kadilo usmerja predte, vzdigovanje mojih rok kakor večerna daritev.
135. Ps 141,5
 
Naj me tepe pravični, to je dobrota, naj me graja, to je olje za glavo; naj se ne krasi moja glava, zakaj moja molitev bo vztrajna proti njihovim hudobijam.
136. Ps 142,1
 
Davidov pouk, ko je bil v votlini. Molitev.
137. Ps 143,1
 
Davidov psalm. GOSPOD, usliši mojo molitev, prisluhni moji prošnji, v svoji zvestobi me usliši, v svoji pravičnosti.
138. Prg 15,8
 
Daritev krivičnih je GOSPODU gnusoba, molitev iskrenih pa mu je všeč.
139. Prg 15,29
 
GOSPOD je daleč od krivičnih, sliši pa molitev pravičnih.
140. Prg 28,9
 
Kdor odvrača svoje uho, da ne posluša postave, je tudi njegova molitev gnusoba.
141. Iz 1,15
 
Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči pred vami. Tudi če množite svoje molitve, vas ne poslušam, vaše roke so polne krvi.
142. Iz 2,20
 
Tisti dan bodo ljudje vrgli krtom in netopirjem svoje srebrne in zlate malike, ki so si jih naredili, da bi jih molili,
143. Iz 16,12
 
Moáb se bo prikazoval in se trudil na višini, hodil bo v svoje svetišče molit, pa ne bo nič dosegel.
144. Iz 27,13
 
Tisti dan bodo zatrobili na véliki rog: prišli bodo tisti, ki so se razgubili po asirski deželi, in tisti, ki so bili pregnani v egiptovsko deželo, in molili bodo GOSPODA na sveti gori v Jeruzalemu.
145. Iz 36,7
 
Če pa mi porečete: ›V GOSPODA, svojega Boga, zaupamo‹ – mar ni to on, čigar višine in oltarje je Ezekíja odpravil ter Judu in Jeruzalemu rekel: ›Pred tem oltarjem molite?‹
146. Iz 37,4
 
Morda je GOSPOD, tvoj Bog, prisluhnil besedam Rabšakéja, ki ga je njegov gospodar, asirski kralj, poslal zasramovat živega Boga, in ga bo kaznoval za besede, ki jih je GOSPOD, tvoj Bog, slišal. Zato vzdigni molitev za ostanek, ki se še najde!‹«
147. Iz 37,15
 
Potem je Ezekíja molil pred GOSPODOM in rekel:
148. Iz 37,21
 
Tedaj je Amócov sin Izaija poslal sporočilo Ezekíju in rekel: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Ker si molil k meni glede asirskega kralja Sanheríba,
149. Iz 37,38
 
Ko je molil v hiši svojega boga Nisróha, sta ga njegova sinova Adraméleh in Sarécer z mečem ubila. Ta dva sta se zatekla v deželo Ararát, njegov sin Asarhadón pa je postal kralj namesto njega.
150. Iz 38,2
 
Ta pa je svoj obraz obrnil k steni in molil h GOSPODU:
151. Iz 38,5
 
»Pojdi in povej Ezekíju: Tako govori GOSPOD, Bog tvojega očeta Davida: Slišal sem tvojo molitev, videl tvoje solze. Glej, pridal bom tvojim dnem petnajst let.
152. Iz 44,17
 
Iz ostanka pa si naredi malika za boga, pada predenj in se mu priklanja. Moli k njemu in pravi: »Reši me, kajti ti si moj bog!«
153. Iz 45,20
 
Zberite se in pridite, pristopite vsi skupaj, ubežniki izmed narodov: oni ne spoznajo, nosijo lesenega malika in molijo k bogu, ki ne more rešiti.
154. Iz 56,7
 
bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve: njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva.
155. Iz 66,23
 
Od mlaja do mlaja, od sobote do sobote bo prihajalo vse meso molit predme, govori GOSPOD.
156. Jer 1,16
 
Tedaj jim izrečem sodbo za vso njihovo hudobijo, ker so me zapustili, zažigali kadilo drugim bogovom in molili delo svojih rok. –
157. Jer 7,2
 
Postavi se k vratom GOSPODOVE hiše; tam oznani to besedo in reci: Poslušajte GOSPODOVO besedo, vsi Judovci, ki prihajate skozi ta vrata molit GOSPODA.
158. Jer 7,16
 
Ti pa ne moli za to ljudstvo, ne povzdiguj zanj mile prošnje in molitve ter ne posreduj pri meni, ker te ne bom poslušal.
159. Jer 8,2
 
ter jih razmetali pred sonce, luno in vso nebesno vojsko, katere so ljubili, jim služili, za katerimi so hodili, katere so spraševali za svet in jih molili; ne bodo jih zbirali ne pokopavali, za gnoj bodo na površju zemlje.
160. Jer 11,14
 
Ti pa ne moli za to ljudstvo in ne povzdiguj svoje mile prošnje in molitve, ker jih ne bom uslišal, ko bodo klicali k meni spričo svoje nesreče.
161. Jer 13,10
 
Ti hudobni ljudje, ki nočejo poslušati mojih besed, ki vztrajajo v trmi svojega srca in hodijo za drugimi bogovi, da jim služijo in jih molijo, naj postanejo kakor ta pas, ki ni za nobeno rabo.
162. Jer 14,11
 
Dalje mi je GOSPOD rekel: »Ne moli za blagor tega ljudstva.
163. Jer 16,11
 
jim reci: »Ker so me zapustili vaši očetje« – govori GOSPOD – »in so hodili za drugimi bogovi, jim služili in jih molili, mene pa zapustili in se niso držali moje postave.
164. Jer 22,9
 
bodo rekli: »Zato, ker so zapustili zavezo z GOSPODOM, svojim Bogom, in molili druge bogove ter jim služili.«
165. Jer 25,6
 
Ne hodite za drugimi bogovi, da bi jim služili in jih molili! Ne jezite me z delom svojih rok, pa vam ne prizadenem nič hudega.
166. Jer 26,2
 
Tako govori GOSPOD: Postavi se v dvor GOSPODOVE hiše in govôri vsem, ki pridejo iz Judovih mest molit v GOSPODOVO hišo; govôri vse besede, ki sem ti jih ukazal, da jim jih govoriš; ne opuščaj nobene besede.
167. Jer 29,7
 
Skrbite za blaginjo mesta, kamor sem vas izgnal, in molite zanj h GOSPODU; njegova blaginja je namreč vaša blaginja.
168. Jer 29,12
 
Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal.
169. Jer 32,16
 
Ko sem izročil kupno pismo Nerijájevemu sinu Baruhu, sem molil h GOSPODU in rekel:
170. Jer 37,3
 
Kralj Sedekíja je poslal Šelemjájevega sina Juhála in duhovnika Cefanjája, Maasejájevega sina, k preroku Jeremiju s pozivom: »Moli za nas h GOSPODU, našemu Bogu!«
171. Jer 42,2
 
in rekli preroku Jeremiju: »Naj pride naša prošnja predte in moli za nas h GOSPODU, svojemu Bogu, za ves ta ostanek! Saj nas je ostalo le malo od mnogih, kakor nas sam vidiš.
172. Jer 42,4
 
Prerok Jeremija jim je rekel: »Slišal sem. Glejte, molil bom po vaših besedah h GOSPODU, vašemu Bogu, in vse, kar vam bo GOSPOD odgovoril, vam bom sporočil; ničesar vam ne bom prikril.«
173. Jer 42,20
 
Saj sami sebe zavajate: poslali ste me h GOSPODU, svojemu Bogu, češ: Môli za nas h GOSPODU, našemu Bogu, in vse, kar GOSPOD, naš Bog, reče, nam tako sporoči, in bomo storili.
174. Žal 3,8
 
Četudi vpijem in moledujem, potlači mojo molitev.
175. Žal 3,44
 
ogrnil si se z oblakom, da ne bi prodrla molitev.
176. Ezk 8,16
 
Tedaj me je peljal v notranji dvor GOSPODOVE hiše. In glej, pri vhodu v GOSPODOV tempelj, med preddverjem in oltarjem, je bilo kakih petindvajset mož. S hrbtom so bili obrnjeni proti GOSPODOVEMU templju in z obrazom proti vzhodu; kleče proti vzhodu so molili sonce.
177. Ezk 46,9
 
Ko pride ljudstvo dežele ob slovesnostih pred GOSPODA, naj tisti, ki je prišel molit skozi severna vrata, gre ven skozi južna vrata. Kdor pa je vstopil skozi južna vrata, naj gre ven skozi severna. Naj se ne vrača skozi vrata, skozi katera je prišel, ampak naj odide skozi nasprotna.
178. Dan 3,5
 
V trenutku, ko zaslišite glas roga, piščali, citer, harfe, psalterja, dipel in vseh vrst glasbil, se vrzite na tla in molite zlato podobo, ki jo je postavil kralj Nebukadnezar.
179. Dan 3,6
 
Kdor se ne bo vrgel na tla in je ne bo molil, bo še isto uro pahnjen v gorečo, ognjeno peč!«
180. Dan 3,7
 
V trenutku, ko so torej vsa ljudstva slišala glas roga, piščali, citer, harfe, psalterja in vseh vrst glasbil, so se vrgla na tla vsa ljudstva, narodi in jeziki in so molili zlato podobo, ki jo je postavil kralj Nebukadnezar.
181. Dan 3,10
 
Ti, o kralj, si izdal ukaz, naj vsak človek, ki sliši glas roga, piščali, citer, harfe, psalterja, dipel in vseh vrst glasbil, pade na tla in moli zlato podobo.
182. Dan 3,11
 
Kdor pa ne pade na tla in ne moli, naj bo pahnjen v gorečo, ognjeno peč.
183. Dan 3,12
 
Tukaj pa so nekateri judovski možje, ki si jim zaupal upravo babilonske pokrajine, Šadráh, Mešáh in Abéd Negó. Ti možje se ne zmenijo zate in za kraljev ukaz. Tvojim bogovom ne služijo in zlate podobe, ki si jo postavil, ne molijo
184. Dan 3,14
 
Nebukadnezar je spregovoril in jim rekel: »Ali je res, Šadráh, Mešáh in Abéd Negó, da ne služite mojim bogovom in ne molite zlate podobe, ki sem jo postavil?
185. Dan 3,15
 
Ali ste zdaj torej pripravljeni, da se vržete na tla in molite podobo, ki sem jo napravil, brž ko zaslišite glas roga, piščali, citer, harfe, psalterja, dipel in vseh vrst glasbil? Če je ne boste molili, vas bodo pri priči pahnili v gorečo, ognjeno peč; in kdo je tisti bog, ki bi vas rešil iz mojih rok?«
186. Dan 3,18
 
Pa čeprav ne, vedi, o kralj, da ne bomo častili tvojih bogov in ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil.«
187. Dan 3,28
 
Nebukadnezar je spregovoril in rekel: »Hvaljen bodi Bog Šadráhov, Mešáhov in Abéd Negójev, ki je poslal svojega angela in osvobodil svoje služabnike, kateri so zaupali vanj, prestopili kraljev ukaz in bili pripravljeni žrtvovati svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega boga in ga ne molili, razen svojega Boga.
188. Dan 6,11
 
Ko je Daniel izvedel, da je bil odlok podpisan, je šel v svojo hišo. V gornji izbi je imel odprta okna proti Jeruzalemu. Trikrat na dan je pokleknil na svoja kolena, molil in slavil svojega Boga, kakor je delal že prej.
189. Dan 6,12
 
Tedaj so ti možje prihiteli in našli Daniela, ko je molil in milo prosil pred svojim Bogom.
190. Dan 6,14
 
Tedaj so odgovorili in rekli pred kraljem: »Daniel, eden izmed sinov judovskih izgnancev, se ne meni zate, o kralj, niti za odlok, ki si ga podpisal, temveč trikrat na dan opravlja svojo molitev
191. Dan 9,3
 
Obrnil sem svoj obraz k svojemu Gospodu Bogu, da bi ga iskal z molitvijo in s prošnjami, s postom v raševini in pepelu.
192. Dan 9,4
 
Molil sem h GOSPODU, svojemu Bogu, priznal sem in rekel: »O Gospod, veliki in strašni Bog, ki ohranjaš zavezo in dobroto tem, ki ga ljubijo in se držijo njegovih zapovedi.
193. Dan 9,17
 
Zdaj torej, naš Bog, poslušaj molitev svojega služabnika in njegovo prošnjo! Razjasni svoj obraz zaradi sebe, o Gospod, nad svojim opustošenim svetiščem!
194. Dan 9,20
 
Še sem govoril, molil in priznaval svoj greh in greh svojega ljudstva Izraela ter polagal pred GOSPODA, svojega Boga, svojo prošnjo za sveto goro mojega Boga;
195. Dan 9,21
 
in ko sem še govoril v molitvi, je ob večerni daritvi mož Gabriel, ki sem ga na začetku gledal v videnju, naglo priletel k meni.
196. Jon 2,2
 
Jona je molil h G, svojemu Bogu, iz ribjega trebuha.
197. Jon 2,8
 
Ko je moja duša omagovala v meni, sem se spomnil GOSPODA in moja molitev je prišla k tebi, v tvoj sveti tempelj.
198. Jon 4,2
 
Molil je h GOSPODU in rekel: »Oh, GOSPOD, mar ni bil to moj razlog, ko sem bil še v svoji deželi? Zato sem pohitel, da bi zbežal v Taršíš; kajti vedel sem, da si milostljiv in usmiljen Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in se kesaš hudega.
199. Hab 3,1
 
Molitev preroka Habakúka, po napevu žalostink.
200. Tob 3,1
 
Zelo sem se razžalostil v svoji duši, ihtel sem in jokal, in med ihtenjem sem začel moliti:
201. Tob 3,16
 
V istem trenutku je bila pred obličjem Božje slave uslišana molitev obeh.
202. Tob 5,14
 
In rekel mu je: »Pozdravljen in dobrodošel, brat! Ne zameri mi, da sem hotel zvedeti resnico o tvojem rodu. Odkril sem, da si nam brat, plemenitega in dobrega rodu. Dobro sem poznal Hananjája in Natána, dva sinova velikega Šimíja. Oba sta romala z menoj v Jeruzalem in tam z mano molila in nista blodila po krivih potih. Tvoji bratje so dobri ljudje, iz žlahtne korenine si. Dobrodošel med nami!«
203. Tob 6,18
 
Ko pa se boš hotel združiti z njo, najprej oba vstanita in molita in prosita Gospoda neba, naj vama izkaže usmiljenje in rešitev. Ne boj se, namenjena ti je že pred veki, in ti jo boš odrešil. Šla bo s teboj in mislim, da boš imel z njo otroke, ki ti bodo kakor bratje. Ne vznemirjaj se!«
204. Tob 8,4
 
Odšli so in zaprli vrata spalnice. Tobija je vstal z ležišča in rekel Sari: »Vstani, sestra, moliva in prosiva našega Gospoda, da nama izkaže usmiljenje in rešitev.«
205. Tob 8,5
 
Vstal je in začel moliti in prositi, da bi jima prišla rešitev. Začel je govoriti: »Slavljen si, Bog naših očetov, in slavljeno bodi tvoje ime v vseh prihodnjih rodovih! Naj te slavijo nebesa in vse tvoje stvarstvo na veke!
206. Tob 12,8
 
Boljša je molitev z resnico in miloščina s pravičnostjo kakor pa bogastvo s krivičnostjo; boljše je dajati miloščino kakor kopičiti zlato.
207. Tob 12,12
 
Ko sta ti in Sara molila, sem spomin vajine molitve nosil pred obličje Božje slave; in prav tako sem delal, ko si ti pokopaval mrliče.
208. Jdt 6,18
 
Množica je padla na kolena, molila k Bogu ter zavpila:
209. Jdt 8,31
 
Ti pa zdaj moli za nas, saj si pobožna žena. In Gospod bo poslal deževje, da se bodo napolnili vodnjaki in ne bomo več medleli.«
210. Jdt 10,9
 
Ona pa se je priklonila v molitvi pred Bogom in nato jim je rekla: »Zapovejte, da mi odpro mestna vrata. Odšla bom, da se izpolni, o čemer ste se pogovarjali z mano.« In ukazali so mladim možem, naj ji odpro, kot je želela.
211. Jdt 11,17
 
Zakaj tvoja dekla je bogaboječa, noč in dan časti Boga neba. Zdaj bi rada ostala pri tebi, moj gospod. Ponoči pa bi tvoja dekla odšla v dolino, da bi molila k Bogu; in Bog mi bo povedal, takoj ko se bodo pregrešili.
212. Jdt 12,6
 
in poslala k Holofernu sla s prošnjo: »Naj moj gospod dovoli, da odide tvoja dekla k molitvi
213. Jdt 12,8
 
Ko je stopila iz vode, je molila h Gospodu, Izraelovemu Bogu, naj naravna njeno pot tako, da bo rešila sinove svojega ljudstva.
214. Jdt 13,3
 
Judita je svoji služabnici naročila, naj ostane zunaj pred spalnico in počaka, da bo šla ven kot vsak dan doslej, češ da mora še k svoji molitvi. Ta je po teh besedah to sporočila Bagóasu.
215. Jdt 13,10
 
ta pa jo je spravila v svojo jedilno torbo. Potem sta skupaj odšli, kakor da gresta po svoji navadi k molitvi. Ko sta zapustili tabor, sta zaobšli dolino, se vzpeli na goro Betulije in prišli do mestnih vrat.
216. Jdt 13,17
 
Vse ljudstvo je bilo čisto iz sebe. Priklonili so se, molili Boga in enodušno govorili: »Slavljen si, naš Bog, ki si danes pokončal sovražnike našega ljudstva!«
217. EstG 7,8
 
Izročil mu je tudi prepis pisma o njihovem iztrebljenju, ki je bilo izdano v Suzah, naj ga pokaže Esteri. Rekel mu je, naj ji priporoči, da gre h kralju ter ga prosi milosti in posreduje za svoje ljudstvo. »Ne pozabi dnevov svoje nizkosti, kako si odraščala po mojih rokah. Hamán, ki je prvi za kraljem, je govoril zoper nas in nas zapisal smrti. Moli h Gospodu! Prosi kralja milosti za nas! Reši nas smrti!«
218. EstG 8,1
 
(C) Mordohaj je molil h Gospodu in se spominjal vseh Gospodovih del in govoril:
219. EstG 8,14
 
Molila je h Gospodu, Izraelovemu Bogu, z besedami: »Moj Gospod, naš Kralj, ti si edini! Pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar, ki bi mi pomagal, razen tebe.
220. EstG 9,1
 
(D) Tretjega dne pa se je zgodilo tole: Estera je nehala moliti, si slekla spokorna oblačila in se odela v svojo slavo.
221. 1 Mkb 3,44
 
Sklicana je bila skupnost, da bi se pripravili na boj, da bi molili ter prosili za milost in usmiljenje.
222. 1 Mkb 3,46
 
Zbrali so se in prišli v Micpo, kraj nasproti Jeruzalemu: zakaj Micpa je bila že prej kraj molitve za Izraela.
223. 1 Mkb 4,30
 
Ko je zagledal to mogočno vojsko, je molil z besedami: »Slavljen si, o rešitelj Izraela, ki si z roko svojega služabnika Davida strl napad velikana ter predal taborišče tujerodcev v roke Savlovemu sinu Jonatanu in njegovemu pribočniku.
224. 1 Mkb 5,33
 
Vojsko je v treh oddelkih popeljal sovražniku za hrbet. Zatrobili so na trobente in zavpili v molitvi.
225. 1 Mkb 7,37
 
»Ti si izbral to hišo, da bi se nadnjo klicalo tvoje ime, da bi bila hiša molitve in priprošnje tvojemu ljudstvu.
226. 1 Mkb 7,40
 
Juda pa se je s tri tisoč možmi utaboril pri Hadáši. Tedaj je molil takole:
227. 1 Mkb 11,71
 
Jonatan si je raztrgal oblačila, si natrosil zemlje na glavo in molil.
228. 1 Mkb 12,11
 
Mi se vas torej ne nehamo ob vsakem času spominjati ob praznikih in drugih primernih dneh, ko žrtvujemo in molimo, saj je pravično in primerno spominjati se bratov.
229. 2 Mkb 1,6
 
Tako zdaj molimo za vas.
230. 2 Mkb 1,23
 
Medtem ko se je žrtev použivala, so duhovniki molili, z duhovniki vred pa tudi vsi navzoči. Začenjal je Jonatan, drugi pa so mu odpevali, z Nehemijem vred.
231. 2 Mkb 1,24
 
Molitev se je glasila takole: »Gospod, Gospod Bog, stvarnik vsega, strašen in silen, pravičen in usmiljen, edini kralj, edini dober,
232. 2 Mkb 3,18
 
Obenem so se ljudje trumoma usipali iz hiš k skupni molitvi, saj je svetemu kraju grozilo oskrunjenje.
233. 2 Mkb 3,20
 
Vse pa so vzdigovale roke proti nebu in glasno molile.
234. 2 Mkb 5,4
 
Zato so vsi molili, naj bi prikazen pomenila kaj dobrega.
235. 2 Mkb 9,13
 
Ničvrednež je celo molil h Gospodarju, ki pa se ga ni hotel več usmiliti – in izrekel zaobljubo:
236. 2 Mkb 10,16
 
Makabejčevi ljudje pa so opravili javno molitev, prosili Boga, da bi jim bil zaveznik, in naskočili idumejske trdnjave.
237. 2 Mkb 12,44
 
Zakaj ko ne bi pričakoval, da bodo padli vstali, bi bilo odveč in nespametno moliti za mrtve.
238. 2 Mkb 15,12
 
Videl je namreč takšenle prizor: Nekdanji véliki duhovnik Oníja, lep in dober človek, skromen v nastopu in blagega značaja, dostojanstvenega govorjenja, ki se je od mladih nog vsestransko vadil v tem, kar je značilno za krepost, je iztegoval roke in molil za vso judovsko skupnost.
239. 2 Mkb 15,14
 
Oníja je spregovoril in rekel: »To je prijatelj svojih bratov, ki veliko moli za ljudstvo in za sveto mesto, Božji prerok Jeremija.«
240. 2 Mkb 15,22
 
Njegova molitev pa se je glasila takole: »Ti, o Gospod, si v času, ko je bil kralj v Judeji Ezekíja, poslal svojega angela, in ta je v Sanheríbovi vojski pobil sto petinosemdeset tisoč mož.
241. 2 Mkb 15,26
 
so se Judovi bojevniki spopadali s sovražniki med klicanjem k Bogu in molitvami.
242. Mdr 7,7
 
Zato sem molil, in dana mi je bila preudarnost, klical sem, in name je prišel duh modrosti.
243. Mdr 13,17
 
Kljub temu moli k njemu, kadar gre za premoženje, za ženitev, za otroke, in ga ni sram govoriti brezdušnemu predmetu. Za zdravje kliče na pomoč bolehnost samo,
244. Mdr 18,21
 
V bitko se je namreč hitro pognal mož brez graje, ki je zgrabil za orožje svoje službe, molitev in spravno kadilo. Stopil je jezi nasproti in napravil konec trpljenju, s tem pa dokazal, da je tvoj služabnik.
245. Sir 3,5
 
Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok, na dan svoje molitve bo uslišan.
246. Sir 7,10
 
Ne bodi malodušen v svoji molitvi in ne pozabljaj dajati miloščino.
247. Sir 7,14
 
Ne bodi gostobeseden v zboru starešin, pri svoji molitvi ne ponavljaj besed.
248. Sir 34,26
 
Tako je s človekom, ki se za svoje grehe posti, potem pa gre in spet greši. Kdo bo poslušal njegovo molitev? Kaj mu pomaga njegovo zatajevanje?
249. Sir 35,17
 
Oblake predre molitev siromaka, ne bo se utolažil, dokler se ne približa,
250. Sir 38,34
 
Ne bodo pokazali ne vzgojenosti ne presoje, s prilikami se ne bodo ukvarjali, vendar bodo utrdili ustvarjeni svet in njihova molitev je v tem, da opravljajo svojo obrt.
251. Sir 39,5
 
Potrudil se bo, da bo zgodaj vstajal in stopal pred Gospoda, svojega Stvarnika, da bi prosil pred Najvišjim; odprl bo usta v molitvi in prosil odpuščanja za svoje grehe.
252. Sir 39,6
 
Če bo hotel veliki Gospod, ga bo napolnil z duhom pameti. Sam bo potem razlival besede modrosti in v molitvi hvalil Gospoda.
253. Sir 50,17
 
Tedaj je vse ljudstvo skupaj hitro padlo z obrazom k tlom in molilo svojega Gospoda, Vladarja vsega, Najvišjega.
254. Sir 50,19
 
In ljudstvo je molilo Gospoda, Najvišjega, v molitvi pred Usmiljenim, dokler se ni končala Gospodova slovesnost, dokler niso končali bogoslužja.
255. Sir 51,13
 
Ko sem bil še mlad, preden sem začel bloditi, sem v svoji molitvi javno iskal modrost.
256. Bar 1,5
 
Jokali so, se postili in molili pred Gospodom.
257. Bar 1,11
 
Molite za življenje Nebukadnezarja, babilonskega kralja, in za življenje njegovega sina Belšacárja, da bi bilo njunih dni toliko, kolikor je dni neba nad zemljo.
258. Bar 1,13
 
Molite tudi za nas h Gospodu, našemu Bogu, kajti grešili smo proti Gospodu, našemu Bogu, in svojega srda in svoje jeze ni odvrnil od nas vse do tega dne.
259. Bar 2,14
 
Gospod, usliši našo molitev in našo prošnjo in nas reši zaradi sebe, in nakloni nam milost pred obličjem njih, ki so nas odpeljali iz domovine,
260. DanD 1,25
 
Azarjá je vstal in takole molil, odprl je svoja usta sredi ognja in rekel:
261. DanD 4,4
 
Tudi kralj ga je častil in ga vsak dan prihajal molit, Daniel pa je molil svojega Boga.
262. DanD 4,5
 
Nekoč ga je kralj vprašal: »Zakaj ne moliš Bela?« Odgovoril mu je: »Ker ne častim malikov, ki so narejeni z rokami, temveč živega Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo ter gospoduje vsemu mesu.«
263. DanD 4,24
 
Kralj je rekel Danielu: »Ne moreš reči, da ta bog ni živ, torej ga moli
264. DanD 4,25
 
Daniel je odvrnil: »Gospoda, svojega Boga, bom molil, kajti on je živi Bog. Ti, o kralj, pa mi daj oblast in ubil bom zmaja brez meča in palice.«
265. Mt 4,9
 
ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš
266. Mt 4,10
 
Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
267. Mt 5,44
 
Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo,
268. Mt 6,5
 
»In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo.
269. Mt 6,6
 
Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
270. Mt 6,7
 
Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili.
271. Mt 6,9
 
Vi torej molíte takóle: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.
272. Mt 14,23
 
In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam.
273. Mt 19,13
 
Tedaj so mu prinesli otroke, da bi položil nanje roke in molil. Učenci so jih grajali,
274. Mt 21,13
 
in jim rekel: »Pisano je: Moja hiša naj se imenuje hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo
275. Mt 21,22
 
Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi
276. Mt 23,5
 
Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki.
277. Mt 24,20
 
Molíte, da vam ne bi bilo treba bežati pozimi ali na soboto.
278. Mt 26,36
 
Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil
279. Mt 26,39
 
In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.«
280. Mt 26,41
 
Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
281. Mt 26,42
 
Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!«
282. Mt 26,44
 
Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami.
283. Mr 1,35
 
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil.
284. Mr 6,46
 
Ko se je od njih poslovil, je šel na goro molit.
285. Mr 9,29
 
Rekel jim je: »Ta rod se lahko izžene le z molitvijo
286. Mr 11,17
 
Učil je in jim rekel: »Ali ni pisano: Moja hiša naj se imenuje hiša molitve za vse narode, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo
287. Mr 11,24
 
Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo.
288. Mr 11,25
 
In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.«
289. Mr 12,40
 
ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve; ti bodo strože obsojeni.«
290. Mr 13,18
 
Molíte, da se to ne zgodi pozimi.
291. Mr 14,32
 
Prišli so na kraj z imenom Getsemani, in Jezus je rekel svojim učencem: »Sedíte tukaj, dokler bom molil
292. Mr 14,35
 
In šel je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega.
293. Mr 14,38
 
Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
294. Mr 14,39
 
Spet je odšel in molil z istimi besedami.
295. Lk 1,10
 
vsa množica pa je ob uri kadilne daritve molila zunaj.
296. Lk 1,13
 
Angel pa mu je rekel: »Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez.
297. Lk 2,37
 
nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu.
298. Lk 3,21
 
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
299. Lk 4,7
 
Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.«
300. Lk 4,8
 
Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
301. Lk 5,16
 
On pa se je umaknil v puste kraje in tam molil.
302. Lk 5,33
 
Oni pa so mu rekli: »Janezovi učenci se pogosto postijo in opravljajo molitve, enako tudi učenci farizejev, tvoji pa jedo in pijejo.«
303. Lk 6,12
 
Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k Bogu.
304. Lk 6,28
 
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami.
305. Lk 9,18
 
Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: »Kaj pravijo množice, kdo sem?«
306. Lk 9,28
 
Nekako osem dni po teh besedah je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit.
307. Lk 9,29
 
Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala.
308. Lk 11,1
 
Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.«
309. Lk 11,2
 
Rekel jim je: »Kadar molite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo.
310. Lk 18,1
 
Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati.
311. Lk 18,10
 
»Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar.
312. Lk 18,11
 
Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar.
313. Lk 19,46
 
Rekel je: »Pisano je: Moja hiša naj bo hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo
314. Lk 20,47
 
ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve; ti bodo strože obsojeni.«
315. Lk 21,36
 
Zato bedite in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«
316. Lk 22,32
 
Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil, utŕdi svoje brate.«
317. Lk 22,40
 
Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: »Molíte, da ne pridete v skušnjavo!«,
318. Lk 22,41
 
sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil:
319. Lk 22,44
 
Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo.
320. Lk 22,45
 
Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in ugotovil, da so od žalosti zaspali.
321. Lk 22,46
 
Rekel jim je: »Kaj spite? Vstanite in molíte, da ne pridete v skušnjavo.«
322. Jn 6,23
 
Iz Tiberije so pripluli še drugi čolni v bližino kraja, kjer so po Gospodovi zahvalni molitvi jedli kruh.
323. Apd 1,14
 
Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
324. Apd 1,24
 
Nato so takóle molili: »Gospod, ti poznaš srca vseh, pokaži, katerega od teh dveh si izbral,
325. Apd 2,42
 
Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah.
326. Apd 3,1
 
Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj.
327. Apd 4,24
 
Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu in molili: »Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih!
328. Apd 6,4
 
Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede.«
329. Apd 6,6
 
Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili nanje roke.
330. Apd 7,59
 
In kamnali so Štefana. Ta pa je molil in govoril: »Gospod Jezus, sprejmi mojega duha!«
331. Apd 8,15
 
Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha.
332. Apd 8,24
 
Simon je odgovoril z besedami: »Molíta zame h Gospodu, da me ne bi zadelo kaj takega, kar sta rekla!«
333. Apd 8,27
 
Filip je vstal in odpotoval. In glej, etiopski evnuh, dvorjan etiopske kraljice kandáke, ki je upravljal vso njeno zakladnico, se je vračal iz Jeruzalema, kamor je šel molit.
334. Apd 9,11
 
Gospod mu je rekel: »Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna! V Judovi hiši poišči človeka iz Tarza, ki mu je ime Savel! Glej, ta človek moli
335. Apd 9,40
 
Peter je poslal vse ljudi iz izbe, pokleknil in molil. Nato se je obrnil k truplu in rekel: »Tabíta, vstani!« Odprla je oči, in ko je zagledala Petra, je sedla.
336. Apd 10,2
 
Bil je pobožen in bogaboječ z vso svojo družino. Ljudem je delil obilno miloščino in vedno molil k Bogu.
337. Apd 10,4
 
Kornelij se je zastrmel vanj in preplašen vprašal: »Kaj je, gospod?« Angel mu je rekel: »Tvoje molitve in tvoje miloščine so prišle k Bogu in spomnil se je nate.
338. Apd 10,9
 
Naslednjega dne, ko so bili ti na poti in so se že bližali mestu, se je Peter vzpel na teraso, da bi molil; bilo je okrog poldne.
339. Apd 10,30
 
Kornelij mu je odgovoril: »Bilo je pred štirimi dnevi, prav ob istem času. Molil sem ob deveti uri v svoji hiši in glej, predme je stopil mož v belem oblačilu
340. Apd 10,31
 
in mi rekel: ›Kornelij! Bog je uslišal tvojo molitev in se spomnil tvoje miloščine.
341. Apd 11,5
 
»Bil sem v mestu Jopi in molil. Tedaj sem v zamaknjenju videl prikazen: posodo, podobno velikemu platnenemu prtu, ki se je s štirimi vogali spuščala iz neba in prišla prav do mene.
342. Apd 12,5
 
Peter je bil torej v ječi, Cerkev pa je zanj vztrajno molila k Bogu.
343. Apd 12,12
 
In ko si je o tem prišel na jasno, je stopil do hiše Marije, matere Janeza Marka, kjer je bilo veliko zbranih in so molili.
344. Apd 13,3
 
Nato so med postom in molitvijo položili nanju roke in ju odposlali.
345. Apd 14,23
 
V vsaki Cerkvi sta določila starešine in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu, v katerega so verovali.
346. Apd 16,13
 
Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata k reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitev. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale.
347. Apd 16,16
 
Nekega dne smo šli k molitvi. Srečala nas je dekla, ki je imela duha jasnovidnosti in je z vedeževanjem prinašala precéj zaslužka svojim gospodarjem.
348. Apd 16,25
 
Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju poslušali.
349. Apd 20,36
 
Po teh besedah je pokleknil in vsi skupaj so molili.
350. Apd 21,5
 
Toda ko so se dnevi iztekli, smo potovali naprej. Vsi so nas z ženami in otroki pospremili iz mesta. Tam smo na obrežju pokleknili in molili.
351. Apd 22,17
 
Zgodilo pa se mi je tole: Vrnil sem se v Jeruzalem, in ko sem molil v templju, me je obšlo zamaknjenje.
352. Apd 24,11
 
Lahko se prepričaš, da ni minilo več kot dvanajst dni, odkar sem prišel molit v Jeruzalem.
353. Apd 28,8
 
Publijev oče je prav tedaj ležal bolan, mučili sta ga vročica in griža. Pavel je prišel k njemu in molil, položil nanj roke in ga ozdravil.
354. Rim 1,10
 
v vseh svojih molitvah. Prosim, da bi se mi nekako posrečilo priti kdaj do vas, če je to Božja volja.
355. Rim 8,26
 
Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi.
356. Rim 12,12
 
Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi,
357. Rim 15,30
 
Pri našem Gospodu Jezusu Kristusu in pri ljubezni Duha pa vas opominjam, bratje, da se bojujete z mano v svojih molitvah: prosíte Boga zame,
358. 1 Kor 7,5
 
Ne odtegujta se drug drugemu, razen morda za nekaj časa, in sicer sporazumno, da se bosta lahko posvetila molitvi. Potem pa bodita spet skupaj, da vaju zaradi vajinega pomanjkljivega samoobvladovanja ne bi skušal satan.
359. 1 Kor 11,4
 
Vsak moški, ki moli ali prerokuje s pokrito glavo, dela sramoto svoji glavi.
360. 1 Kor 11,5
 
Vsaka ženska pa, ki moli ali prerokuje z odkrito glavo, dela sramoto svoji glavi, ker je to prav tako, kakor če bi bila ostrižena.
361. 1 Kor 11,13
 
Sami presodite, ali se spodobi, da bi ženska z odkrito glavo molila Boga.
362. 1 Kor 14,14
 
Če namreč molim z darom jezika, moli moj duh, toda moj um je brez sadu.
363. 1 Kor 14,15
 
Kaj bom torej storil? Molil bom v duhu, molil pa tudi z umom. Prepeval bom v duhu, a prepeval tudi z umom.
364. 1 Kor 14,16
 
Kajti če moliš zahvalno molitev v duhu, kako bo mogel človek, ki stoji na mestu nepoučenega, na tvoje zahvaljevanje reči »amen«, ko pa ne ve, kaj govoriš.
365. 1 Kor 14,25
 
Tedaj se bodo razkrile skrivnosti njegovega srca. Padel bo na obraz, molil Boga in priznal, da je Bog resnično med vami.
366. 2 Kor 1,11
 
ker nas z drugimi tudi vi podpirate z molitvijo. In tako se za nas veliko ljudi z marsičim zahvaljuje za milostni dar, ki nam je bil podeljen.
367. 2 Kor 9,14
 
Pa še molili bodo za vas in hrepeneli po vas zaradi vsepresegajoče Božje milosti do vas.
368. Ef 1,16
 
Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah,
369. Ef 6,18
 
Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete.
370. Ef 6,19
 
Molíte tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost evangelija,
371. Flp 1,4
 
in v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas vse
372. Flp 1,9
 
Molim pa tole: naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem zaznavanju,
373. Flp 1,19
 
Vem namreč, da se bo ta moja zadeva iztekla v mojo rešitev, ker boste zame molili in ker mi bo pomagal Duh Jezusa Kristusa.
374. Flp 4,6
 
Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.
375. Kol 1,3
 
Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
376. Kol 1,9
 
Zato tudi mi vse od dne, ko smo slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti,
377. Kol 4,2
 
Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte.
378. Kol 4,3
 
Obenem pa molíte tudi za nas, da bi nam Bog odprl vrata besede in da bi oznanjali Kristusovo skrivnost. Zaradi te skrivnosti sem tudi v verigah,
379. Kol 4,12
 
Pozdravlja vas Epafrá, ki je eden izmed vas, služabnik Kristusa Jezusa; on se v svojih molitvah nenehno bojuje za vas, da bi bili popolni in povsem gotovi v vsem, kar hoče Bog.
380. 1 Tes 1,2
 
Zmeraj se zahvaljujemo Bogu za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah.
381. 1 Tes 5,17
 
Neprenehoma molíte.
382. 1 Tes 5,25
 
Bratje, molíte tudi za nas.
383. 2 Tes 3,1
 
Sicer pa, bratje, molíte za nas, da bi se Gospodova beseda širila in poveličevala, kakor se je pri vas,
384. 1 Tim 2,1
 
Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi,
385. 1 Tim 2,8
 
Vsekakor hočem, naj možje povsod molijo in vzdigujejo svete roke brez jeze in razpravljanja.
386. 1 Tim 4,5
 
Saj vse posvečuje Božja beseda in molitev.
387. 1 Tim 5,5
 
Takšna, ki je res vdova in je zapuščena, je svoje upanje naslonila na Boga in noč in dan vztraja v prošnjah in molitvah.
388. Flm 1,4
 
Kadar koli se te spominjam v svojih molitvah, se zahvaljujem svojemu Bogu,
389. Flm 1,22
 
Obenem pa mi tudi pripravi stanovanje, ker upam, da vam bom po vaših molitvah podarjen.
390. Heb 5,7
 
On je v dneh svojega mesa daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi spoštovanja do Boga.
391. Heb 11,21
 
Po veri je umirajoči Jakob blagoslovil oba Jožefova sinova in je molil, oprt na vrh svoje palice.
392. Heb 13,18
 
Molite za nas. Prepričani smo namreč, da imamo čisto vest, saj se hočemo v vsem lepo vesti.
393. Jak 5,13
 
Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj pôje hvalnice.
394. Jak 5,14
 
Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem.
395. Jak 5,15
 
In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.
396. Jak 5,16
 
Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega.
397. Jak 5,17
 
Elija je bil človek, ki je čutil kakor mi, toda ko je goreče molil, da ne bi deževalo, na zemlji ni deževalo tri leta in šest mesecev.
398. Jak 5,18
 
Nato je spet molil in nebo je dalo dež in zemlja je rodila svoj sad.
399. 1 Pt 3,7
 
Prav tako možje! Z razumevanjem živite s svojimi ženami, v časti jih imejte kot nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo vašim molitvam nič v napoto.
400. 1 Pt 4,7
 
Konec vsega je blizu. Bodite torej pametni in trezni za svoje molitve.
401. Jud 1,20
 
Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere, tako da molite v Svetem Duhu,
402. Raz 4,10
 
je štiriindvajset starešin popadalo pred sedečim na prestolu in molilo njega, ki živi na veke vekov, ter metalo svoje vence pred prestol in govorilo:
403. Raz 5,8
 
In ko je vzelo knjigo, je četvero živih bitij in štiriindvajset starešin padlo pred Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih.
404. Raz 5,14
 
In štiri živa bitja so govorila: »Amen.« Starešine pa so padli predenj in ga molili.
405. Raz 7,11
 
Tedaj so vsi angeli, ki so stali vsenaokrog prestola in starešin ter štirih živih bitij, padli pred prestolom na svoje obličje in molili Boga:
406. Raz 8,3
 
Nato je prišel drug angel in obstal pri oltarju, držeč zlato kadilnico. Dano mu je bilo veliko kadil, da bi jih pridal molitvam vseh svetih na zlatem oltarju, ki je pred prestolom.
407. Raz 8,4
 
In dim kadil se je po angelovi roki vzdignil pred Boga skupaj z molitvami svetih.
408. Raz 9,20
 
Drugi ljudje, ki jih te nadloge niso pokončale, se niso odvrnili od početja svojih rok. Niso nehali moliti demonov in malikov, zlatih in srebrnih, bronastih, kamnitih in lesenih, ki ne morejo ne videti ne slišati ne hoditi.
409. Raz 11,1
 
Tedaj mi je bila dana trstika, podobna palici, z naročilom: »Vstani in izmeri Božje svetišče in oltar ter tiste, ki molijo v njem.
410. Raz 11,16
 
Tedaj je štiriindvajset starešin, ki sedijo pred Bogom na svojih prestolih, padlo na obraz in molilo Boga:
411. Raz 13,4
 
Ljudje so molili zmaja, ker je dal oblast zvéri, molili so tudi zver in govorili: »Kdo je podoben zvéri in kdo se more bojevati z njo?«
412. Raz 13,8
 
Zver bodo molili vsi prebivalci zemlje, katerih imena že od začetka sveta niso vpisana v knjigo življenja Jagnjeta, ki je bilo zaklano.
413. Raz 13,12
 
Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se ji je bila smrtna rana pozdravila.
414. Raz 13,15
 
Dano ji je bilo tudi oživiti podobo zverí, tako da je podoba celo spregovorila in dala pobiti vse, ki podobe zverí niso molili.
415. Raz 14,7
 
Z močnim glasom je rekel: »Bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe. Molíte njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke vodá!«
416. Raz 14,9
 
Za njima je prišel še tretji angel in govoril z močnim glasom: »Če kdo moli zver in njeno podobo in sprejme na čelo ali na roko žig,
417. Raz 14,11
 
Dim od njihovega mučenja se bo vzdigoval na veke vekov. Ne podnevi ne ponoči ne bo oddiha za tiste, ki molijo zver in njeno podobo ter sprejemajo žig z njenim imenom.
418. Raz 16,2
 
Odšel je prvi in izlil svojo čašo na zemljo. Ljudje, ki so imeli žig zveri in ki so molili njeno podobo, so bili udarjeni s hudim in bolečim tvorom.
419. Raz 19,4
 
Tedaj je štiriindvajset starešin in četvero živih bitij padlo na obraz in molilo Boga, ki je sedèl na prestolu, rekoč: »Amen. Aleluja!«
420. Raz 19,10
 
Tedaj sem padel k njegovim nogam, da bi ga molil. Pa mi je rekel: »Nikar! Služabnik sem kakor ti in tvoji bratje, ki ohranjajo Jezusovo pričevanje. Boga môli! Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva.«
421. Raz 19,20
 
Toda zver je bila zajeta in z njo vred lažni prerok, ki je delal znamenja v njeni navzočnosti: z njimi je zapeljal tiste, ki so sprejeli žig zveri in molili njeno podobo. Oba sta bila živa vržena v ognjeno jezero, v katerem gori žveplo.
422. Raz 20,4
 
Nato sem videl prestole: tistim, ki so sedli nanje, je bila dana oblast, da so sodili. Videl sem duše tistih, ki so bili obglavljeni zaradi Jezusovega pričevanja in zaradi Božje besede. Videl sem vse tiste, ki niso molili zveri in njene podobe in si niso vtisnili na čelo in na roko njenega žiga. Oživeli so in kraljevali s Kristusom tisoč let.
423. Raz 22,8
 
Jaz, Janez, sem tisti, ki je slišal in videl vse to. In ko sem slišal in videl, sem padel pred noge angelu, ki mi je vse to razkazal, da bi ga molil.
424. Raz 22,9
 
Toda rekel mi je: »Nikar! Služabnik sem, kakor ti in kakor tvoji bratje, preroki, in kakor tisti, ki ohranjajo besede te knjige: Boga môli