Zadela me je strela


Kolumbijska zobozdravnica, gospa dr. Gloria Polo Ortiz, je bila v družbi uspešna in priznana. Potem je morala spoznati, da je življenje več kot denar, oblast in zabava. Zadela jo je strela, pa se je vrnila v življenje.


To pričevanje je bilo prevedeno v nemški jezik po izvirnih predavanjih v španščini. Tekst se lahko svobodno širi, kopira in uporablja za poročila, časopise in revije, TV in radio kot tudi po internetu, če so izpolnjeni nasled-nji pogoji:
1. Tekst, ki je pred vami, se ne sme krajšati in spreminjati - ne sme se iztrgati posameznih stavkov iz konteksta. Teksta ali dele teksta, slike, avdio - oz. videoposnetke se brez izjeme ne sme prodajati ali dajati na posodo ali z njimi na kak drug način trgovati. Nadalje mora biti razločno zabeležen izvor teksta z internetnim naslovom: www.gloriapolo.net
2. Te strani in njihove kopije oz. ponatise se sme uporabljati in razšir-jati le brezplačno in ne v želji po zaslužku.
Na spletnem naslovu: www.gloriapolo.net lahko obiščete spletne strani, ki poročajo o primeru gospe Glorie Polo v več jezikih.
Obstajajo različne poklicanosti in službe. Tudi financiranje medijske-ga apostolata, kot je tiskanje in širjenje knjig z versko vsebino, je tudi ena od njih. če lahko kaj prispevate za financiranje izdajanja in širjenja knjig nove evangelizacije, ki je bila tako pri srcu pokojnemu papežu Janezu Pav-lu II. in za katero se zelo zavzema tudi sedanji papež Benedikt XVI., potem finančno podprite pripravo, izdajo, tisk in razpožiljanje knjige ZADELA ME JE STRELA. Svoj prispevek nakažite na konto APOSTOLAT NOVE EVANGELIZACIJE (ANE) in kot namen napišete »STRELA«.
Namreč knjigo lahko dobite na naročila:
Salve d.o.o. Ljubljana
Rakovniška ulica 6
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)l 427 73 10
Faks: +386 (0)l 427 30 40
E-pošta: ane@salve.si
lBAN SI56 0205 8003 5403 002
Sklic 00 778899
namen nakazila: STRELA
SWIFT: LJBASI2X

Preberite si na tej strani: Zadela me je strela - Gloria Polo Ortiz.html
ali pa si prenesite in natisnite: Strela_me_je_zadela.pdf


Opomba: številka bančnega računa v knjigi je napačna: SI56 0205 8003 4503 002 in se prav glasi: SI56 0205 8003 5403 002
številki 4 in 5 sta zamenjani.

<< Nazaj