Duše v vicah – pokojni

Prvega in drugega novembra se še posebej spomnemo naših rajnih. Res je lepo, da očistimo in uredimo grobove. To je za našo zunanjost.

Duše v vicah potrebujejo našo pomoč. Naša pomoč pa jim pride skozi naše molitve in darovanje maš. Zelo lepo bi se bilo odločit za devetdnevnico pred praznikom naših rajnih.

MOLITEV ZA DUŠE V VICAH

O Bog, Stvarnik in Odrešenik vseh vernih, podeli dušam svojih služabnikov in služabnic odpuščanje vseh
grehov, da usmiljenje, ki so ga vedno želele, s pobožnimi prošnjami dosežejo. Prosimo te, pridi na pomoč v
vicah trpečim dušam, ki si jih odrešil s svojo krvjo.Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.