Dnevnik Faustina Kowalska

Dnevnik sv. Favstine Kowalski – citati iz knjige, številka ob citatu pomeni številka citata v knjigi.

Več o Božjem usmiljenju in s. Favstini Kovalski
Molitev rožnega venca Božjega usmiljenja
Note Božjega usmiljenja 1 del
Note Božjega usmiljenja 2 del
Poslušaj pesem Božje usmiljenje

Pesem rožnega venca Božjega usmiljenja

Velika slika Usmiljenega Jezusa za tisk

“Milosti iz mojega usmiljenja se zajemajo samo z eno posodo – to je zaupanje. Čim bolj oseba zaupa, tem več prejme. Osebe z brezmejnim zaupanjem so mi v veliko tolažbo, saj vanje pretakam vse zaklade milosti …” (1578)

“Kako velike milosti bom delil tistim, ki bodo molili rožni venec Božjega usmiljenja; za molivce tega rožnega venca se zgane notranjost mojega usmiljenja …” Jezus, Tisočkrat Ti hvala za te čudovite besede življenja! (848)

“KO BI SE LJUDJE POPOLNOMA MENI ZAUPALI, BI JIH SAM POSVEČEVAL IN JIH OBSIPAL S ŠE VEČJIMI MILOSTMI. NEKATERI ZANIČUJEJO MOJA PRIZADEVANJA, TODA TO MI NE JEMLJE POGUMA; KADAR KOLI SE OBRNEJO NAME, JIM HITIM POMAGAT, USMILJENO JIH PODPIRAM IN JIM DAJEM PRVO MESTO V SVOJEM USMILJENEM SRCU.”(1682)

“TA DVA PRAMENA ŽARKOV POMENITA KRI IN VODO. BLEDI PRAMEN POMENI VODO, KI OPRAVIČUJE DUŠE; RDEČI PA POMENI KRI, KI JE ŽIVLJENJE DUŠ. TA DVA PRAMENA ŽARKOV STA PRIVRELA IZ GLOBIN MOJEGA USMILJENJA TAKRAT, KO JE SULICA PREBODLA MOJE UMIRAJOČE SRCE NA KRIŽU. TA DVA PRAMENA VARUJETA DUŠE PRED JEZO MOJEGA OČETA. SREČEN, KDOR BO ŽIVEL V NJUNI SENCI, KER GA NE BO DOSEGLA PRAVIČNA ROKA BOGA.”(299)

“LJUDEM IZROČAM POSODO, S KATERO NAJ PRIHAJAJO PO MILOSTI K IZVIRU MOJEGA USMILJENJA. POSODA JE TA PODOBA Z NAPISOM: JEZUS, VATE ZAUPAM.”(327)

“GLASNICA MOJEGA USMILJENJA SI, IZBRAL SEM TE ZA TO SLUŽBO V TEM IN PRIHODNJEM ŽIVLJENJU.” (1605)

(1487): “Povej mi vendar, moj otrok, kdo si je drznil raniti tvoje srce. Povej, povej mi vse, bodi iskren v odnosu do mene. Odkrij mi vse rane svojega srca. Ozdravil jih bom, tvoje trpljenje pa bo postalo studenec za tvoje posvečenje.”

(1485): “GLEJ ČLOVEK, ZATE SEM NA ZEMLJI POSTAVIL PRESTOL USMILJENJA. TA PRESTOL JE TABERNAKELJ IN S TEGA PRESTOLA USMILJENJA ŽELIM VSTOPITI V TVOJE SRCE. GLEJ, NISEM SE OBDAL NE S SPREMSTVOM NE S STRAŽO. VSAK TRENUTEK IMAŠ DOSTOP DO MENE. OB VSAKEM DNEVNEM ČASU SE ŽELIM POGOVARJATI S TEBOJ IN TE OBSIPATI Z MILOSTMI.”

(1486) “PRAV TI (OBUPANI ČLOVEK), MOJ OTROK, IMAŠ IZKLJUČNO PRAVICO DO MOJEGA USMILJENJA. DOVOLI MOJEMU USMILJENJU, DA DELUJE V TEBI, V TVOJI UBOGI DUŠI. DOVOLI ŽARKOM USMILJENJA, DA VSTOPIJO V DUŠO. TI ŽARKI PRINAŠAJO SVETLOBO, TOPLOTO IN ŽIVLJENJE.”

(215): “KDOR PROSI PONIŽNO, TEMU SE NE MOREM UPIRATI. KDOR PROSI VZTRAJNO, MU NAZADNJE VEDNO UGODIM. ČE SE KDO OBRAČA NAME Z LJUBEZNIJO, TO JE Z NEOMEJENIM ZAUPANJEM, NE MOREM DRUGAČE, KOT DA MU DAM ŠE VEČ, VELIKO VEČ, KOT JE PROSIL.”

(294): “KAKO ZELO LJUBIM TISTE, KI MI POPOLNOMA ZAUPAJO – ZANJE STORIM VSE!”

(699): “VSEMU SVETU OZNANJAJ MOJE NEPOJMLJIVO USMILJENJE. ŽELIM, DA BI BIL PRAZNIK USMILJENJA PRIBEŽALIŠČE IN ZAVETJE VSEM, POSEBEJ UBOGIM GREŠNIKOM. NA TA DAN SO ODPRTE GLOBINE MOJEGA USMILJENJA; NA LJUDI, KI SE PRIBLIŽAJO IZVIRU MOJEGA USMILJENJA, IZLIVAM CELO MORJE MILOSTI. KDOR PRISTOPI K SPOVEDI IN SVETEMU OBHAJILU, PREJME POPOLNO ODPUŠČANJE KRIVDE IN KAZNI. TA DAN SO ODPRTE VSE BOŽJE PRETOČNICE, PO KATERIH TEČEJO MILOSTI; NAJ SE NIHČE NE BOJI PRIBLIŽATI SE MI, ČEPRAV BI BILI NJEGOVI GREHI RDEČI KOT ŠKRLAT. MOJE USMILJENJE JE TAKO VELIKO, DA GA V VSEJ VEČNOSTI NE MORE DOUMETI NOBEN RAZUM, NE ČLOVEŠKI NE ANGELSKI. VSE, KAR OBSTAJA JE IZŠLO IZ NOTRANJOSTI MOJEGA USMILJENJA. VSAKA DUŠA BO V ODNOSU DO MENE VSO VEČNOST PREMIŠLJEVALA O MOJI LJUBEZNI IN MOJEM USMILJENJU. PRAZNIK USMILJENJA JE IZŠEL IZ MOJE NOTRANJOSTI; ŽELIM, DA BI BILO SLOVESNO PRAZNOVANJE PRVO NEDELJO PO VELIKI NOČI. ČLOVEŠTVO NE BO OKUSILO MIRU, DOKLER SE NE OBRNE K IZVIRU MOJEGA USMILJENJA.”

“V TEH TREH STOPNJAH JE ZAJETA POLNOST USMILJENJA IN JE NEIZPODBITNI DOKAZ LJUBEZNI DO MENE.” ( 742).

(379) “MOJE SRCE TRPI, KER CELO IZVOLJENI NE RAZUMEJO, KAKO VELIKO JE MOJE USMILJENJE. KAKO ZELO TO RANI MOJE SRCE! SPOMNITE SE MOJEGA GRENKEGA TRPLJENJA IN, ČE NE VERUJETE MOJIM BESEDAM, VERUJTE VSAJ MOJIM RANAM.”

(453) “ZAKAJ SE BOJIŠ IN DRHTIŠ, SAJ SI Z MENOJ POVEZANA? NI MI VŠEČ TISTI, KI SE PREPUŠČA PRAZNIM STRAHOVOM. KDO SE TE SME DOTAKNITI, ČE SI Z MENOJ? NAJLJUBŠI MI JE TISTI, KI TRDNO VERUJE V MOJO DOBROTO IN MI POPOLNOMA ZAUPA. PODARJAM MU SVOJE ZAUPANJE IN MU DAJEM VSE, ZA KAR ME PROSI.”

(379): “MOJE SRCE TRPI, KER CELO IZVOLJENI NE RAZUMEJO, KAKO VELIKO JE MOJE USMILJENJE. KAKO ZELO TO RANI MOJE SRCE! SPOMNITE SE MOJEGA GRENKEGA TRPLJENJA IN, ČE NE VERUJETE MOJIM BESEDAM, VERUJTE VSAJ MOJIM RANAM.”

“O KAKO ME BOLI, DA SE KRISTJANI TAKO MALO ZDRUŽUJEJO Z MENOJ V SVETEM OBHAJILU. ČAKAM NANJE, ONI PA SO DO MENE TAKO BREZBRIŽNI. LJUBIM JIH TAKO NEŽNO IN ISKRENO, ONI PA MI NE ZAUPAJO. ŽELIM JIH OBSIPATI Z MILOSTMI – ONI PA JIH NOČEJO SPREJETI. DO MENE SE VEDEJO KAKOR DO NEČESA MRTVEGA, MOJE SRCE PA JE POLNO LJUBEZNI IN USMILJENJA. DA BI VSAJ MALO SPOZNALA MOJO BOLEČINO, SI PREDSTAVLJAJ NAJNEŽNEJŠO MATER, KI ZELO LJUBI SVOJE OTROKE, TI OTROCI PA ZANIČUJEJO NJENO LJUBEZEN. PREMISLI NJENO BOLEČINO, NIHČE JE NE POTOLAŽI. TO JE MEDLA PRISPODOBA IN PODOBNOST MOJI LJUBEZNI.”
(Dnevnik, 1447)

(1570): “Neskončno usmiljeni Bog, ti neskončna dobrota! Glej, danes vse človeštvo iz brezna svoje bede kliče k tvojemu usmiljenju, k tvoji dobrosrčnosti, kliče z močnim glasom svoje stiske. Milostljivi Bog, ne zavrzi molitve izgnancev te zemlje. Gospod, nepojmljiva dobrota, ti popolnoma poznaš našo bedo in veš, da se z lastnimi močmi nismo sposobni dvigniti k tebi. Zato te milo prosimo, prehitevaj nas s svojo milostjo in neprestano v nas večaj svoje usmiljenje, da bi zvesto izpolnjevali tvojo sveto voljo v vsem življenju in ob smrtni uri …”

(1728) “Sem trikrat sveti in upira se mi tudi najmanjši greh. Ne morem ljubiti duše, ki jo
omadežuje greh. Ko pa se skesa, ni meja moji radodarnosti do nje. Moje usmiljenje
jo objema in jo opraviči. S svojim usmiljenjem zasledujem grešnike na vseh poteh in
moje Srce se veseli, ko se vrnejo k meni. Pozabljam bridkosti, s katerimi so napajali
moje Srce, in veselim se njihove vrnitve. Povej grešnikom, da nihče ne uide moji
roki. Če bežijo pred mojim usmiljenim Srcem, bodo prišli v moje pravične roke.
Povej grešnikom, da vedno čakam nanje in poslušam bitje njihovega srca, kadar utripa
zame. Napiši, da jih nagovarjam z očitki vesti, z neuspehi in trpljenjem, z viharji,
bliskom in gromom, nagovarjam jih z glasom Cerkve; če pa onemogočijo vse moje milosti,
se začnem nanje jeziti, jih prepuščam njim samim in jim dajem, kar želijo.”

(20): “Zagledala sem angela varuha, ki mi je naročil, naj mu sledim. Nenadoma sem se znašla na zamegljenem kraju, polnem ognja, v njem pa je bila množica trpečih duš. Te duše zelo goreče molijo, a zase zaman, samo mi jim moremo pomagati. Plameni, ki so jih žgali, se me niso dotaknili. Moj angel varuh me niti za trenutek ni zapustil. Te duše sem vprašala, v čem je njihovo največje trpljenje. Soglasno so mi odgovorile, da je njihovo največje trpljenje hrepenenje po Bogu. Videla sem božjo Mater, ki je obiskovala duše v vicah. Duše naslavljajo Marijo z MORSKA ZVEZDA. Ona jim prinaša olajšanje. Želela sem se z njimi pogovoriti še več, a angel varuh mi je dal znamenje za odhod. Za vrati te ječe, polne trpljenja, sem zaslišala notranji glas, ki je rekel: MOJE USMILJENJE TEGA NOČE, A PRAVIČNOST TO ZAHTEVA. Od takrat sem s trpečimi dušami v vicah tesno povezana.”

“da satan najbolj sovraži usmiljenje, to je zanj največje trpljenje …” (764).

“Čeprav bi bili grehi duš črni kakor noč, če se grešnik zateče k mojemu usmiljenju, mi izkaže največjo čast in proslavi moje bridko trpljenje. Kadar človek slavi mojo dobroto, satan trepeta pred njim in beži na dno pekla” (378).

. “Vsakršna beda se utaplja v mojem usmiljenju in vsaka odrešilna in posvečujoča milost izvira iz tega studenca” (1777)

molitev sv. Favstine Kowalske (1744) :
Bodi slavljen, naš usmiljeni Bog,
naš vsemogočni Stvarnik in Gospod.
Častimo te v najgloblji ponižnosti,
potapljamo se v ocean tvojega božanstva.
Toda človek ni zdržal v uri preizkušnje,
ob prišepetavanju hudobca ti je postal nezvest.
Izgubil je milosti in darove, ostala mu je le beda,
solze, trpljenje, bolečine, grenkoba – dokler ni pokopan.
Toda ti, usmiljeni Bog, nisi dopustil, da bi človeštvo propadlo,
zato si mu obljubil Odrešenika.
Ne dovoljuješ, da obupujemo, čeprav so naše krivde velike,
zato si Izraelu pošiljal svoje preroke.
Toda dan in noč človeštvo kliče k tebi
iz brezna bede, grehov in vsakovrstnih bolečin.
Usliši stok in solze, ti, ki kraljuješ v nebesih,
Bog velikega usmiljenja, sočutni Bog.
Človek se je pregrešil in ni sposoben prositi za odpuščanje,
ker se je med človekom in Bogom odprl neskončen prepad.
Človek kliče z glasom svoje bede: Pošlji nam usmiljenje.
Toda Jahve molči in mineva stoletje za stoletjem.
Hrepenenje človeštva po Stvarniku se stopnjuje,
po njem, ki jim je obljubljen.
Pridi, Jagnje božje, odvzemi naše grehe,
pridi, razsvetli našo temo – kot žarek svetlobni.
Človeštvo neprenehoma kliče k tebi, Gospod nad gospodi,
k tvojemu nepojmljivemu usmiljenju, k tvojemu sočutju.
O veliki Jahve, daj se nam preprositi,
spomni se svoje dobrote in odpusti nam naše hudobije.

“Če bi trpeča oseba vedela, kako jo Bog ljubi, bi umrla od veselja in preobilice sreče; nekoč bomo spoznali, kaj je trpljenje, toda takrat ne bomo mogli več trpeti. Sedanji trenutek je naš” ( 963)

Besede Gospoda Jezusa sestri Favstini o spovedi (1602): “Hči, ko prihajaš k sveti spovedi, k izviru mojega usmiljenja, tedaj na tvojo dušo vedno priteče kri in voda, ki je privrela iz mojega Srca, in jo oplemeniti. Vsakokrat, ko prihajaš k sveti spovedi, se vsa potopi z velikim zaupanjem v moje usmiljenje, da bom lahko na tvojo dušo izlil vse obilje milosti. Ko prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam čakam nate v spovednici. Samo skrivam se za duhovnikom, vendar v duši sam delujem. Tu se beda duše srečuje z božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da iz tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo s posodo zaupanja. Če bo njihovo zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki moje milosti preplavljajo ponižne duše. Ošabni so vedno v uboštvu in bedi, ker se moja milost od njih obrača k ponižnim” .

(699): “Vsemu svetu oznanjaj moje nepojmljivo usmiljenje. Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. Kdor pristopi k spovedi in svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse Božje pretočnice, po katerih tečejo milosti; naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kot škrlat. Moje usmiljenje je tako veliko, da ga v vsej večnosti ne more doumeti noben razum, ne človeški ne angelski. Vse, kar obstaja, je izšlo iz notranjosti mojega usmiljenja. Vsaka duša bo v odnosu do mene vso večnost premišljevala o moji ljubezni in mojem usmiljenju. Praznik usmiljenja je izšel iz moje notranjosti; želim, da bi bilo slovesno praznovanje prvo nedeljo po Veliki noči. Človeštvo ne bo okusilo miru, dokler se ne obrne ki izviru mojega usmiljenja.”

“SPREJMEM TE, V MOJEM SRCU SI (14)

“Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast (48).”

“Ta dva pramena žarkov pomenita kri in vodo. Bledi pramen pomeni vodo, ki opravičuje duše; rdeči pa pomeni kri, ki je življenje duš. Ta dva pramena žarkov sta privrela iz globin mojega usmiljenja takrat, ko je sulica prebodla moje umirajoče Srce na križu. Ta dva pramena varujeta duše pred jezo mojega Očeta. Srečen, kdor bo živel v njuni senci, ker ga ne bo dosegla pravična roka Boga (299).”

“Veličina te podobe ni v lepoti barv ali v potezah čopiča, marveč v moji milosti (313).

“Moj pogled na tej podobi je tak kakor moj pogled s križa (326)

“Ljudem izročam posodo, s katero naj prihajajo po milosti k izviru usmiljenja. Posoda je ta podoba z napisom: Jezus, vate zaupam (327)

“Naročam češčenje mojega usmiljenja (…) s češčenjem naslikane podobe. Po tej podobi bom dušam delil mnoge milosti … (742)

“Iz vseh mojih ran kakor iz potokov priteka usmiljenje za ljudi, toda rana mojega Srca je vrelec nepojmljivega usmiljenja; iz tega vrelca kipijo vse milosti za duše. Žgeta me pramena usmiljenja, želim ju izliti na človeške duše. Govori vsemu svetu o mojem usmiljenju (1190)

(1488): “Moj otrok, življenje na zemlji je boj, in to velik boj za moje kraljestvo. Toda ne boj se, ker nisi sam. Vedno te podpiram, zato se opri na mojo roko in se bojuj, ne boj se ničesar. Vzemi posodo zaupanja in zajemaj iz vrelca življenja ne samo zase, ampak pomisli tudi na druge, posebej na tiste, ki ne zaupajo v mojo dobroto.”

(279): “Bog mi je dal spoznati, na čem temelji resnična ljubezen, in me razsvetlil, kako naj jo izkazujem Bogu v vsakdanjiku. Prava ljubezen do Boga je odvisna od izpolnjevanja božje volje. Da bi Bogu ljubezen izkazali z deli, morajo vsa, tudi najmanjša dela, izvirati iz ljubezni do njega …”

Vidim te, človek, kako zelo trpiš in
nimaš več moči za pogovor z menoj.
Glej, jaz sam ti bom govoril.
Čeprav bi bilo tvoje trpljenje največje,
ne izgubljaj dušnega miru,
niti se ne predajaj malodušju.
Povej mi vendar, moj otrok,
kdo si je drznil raniti tvoje srce.
Povej, povej mi vse,
bodi iskren v odnosu do mene.
Odkrij mi vse rane svojega srca.
Ozdravil jih bom,
tvoje trpljenje pa bo postalo
studenec za tvoje posvečenje. (1487)

“Sem trikrat sveti in upira se mi tudi najmanjši greh. Ne morem ljubiti duše, ki jo omadežuje
greh. Ko pa se skesa, ni meja moji radodarnosti do nje. Moje usmiljenje jo objema in opraviči.
S svojim usmiljenjem zasledujem grešnike na vseh poteh in moje Srce se veseli, ko se vrnejo
k meni. Pozabljam bridkosti, s katerimi so napajali moje Srce, in veselim se njihove vrnitve.
Povej grešnikom, da nihče ne uide moji roki. Če bežijo pred mojim usmiljenim Srcem, bodo
prišli v moje pravične roke. Povej grešnikom, da vedno čakam nanje in poslušam bitje njihovega
srca, kadar utripa zame. Napiši, da jih nagovarjam z očitki vesti, z neuspehi in trpljenjem, z
viharji, bliskom in gromom, nagovarjam jih z glasom Cerkve; če pa onemogočajo vse moje
milosti, se začnem nanje jeziti, jih prepuščam njim samim in jim dajem, kar želijo” (1728).

“Odprl sem svoje Srce kot živi izvir usmiljenja. Naj vsi iz njega zajemajo življenje, naj se približujejo z velikim zaupanjem temu morja usmiljenja. Grešniki bodo dosegli opravičenje, opravičeni pa potrditev v dobrem. Kdor je zaupal v moje usmiljenje, tistemu bom ob smrtni uri dušo napolnil s svojim Božjim mirom” (1520).

“Ko prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam čakam nate v spovednici. Samo skrivam se za
duhovnikom, vendar v duši sam delujem. Tu se beda duše srečuje z Božjim usmiljenjem.
Povej ljudem, da iz tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo s posodo zaupanja.
Če bo njihovo zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki moje milosti
preplavljajo ponižne duše” (1602).

URA USMILJENJA (vsak dan ob 15.00) Ob tretji uri milo prosi moje usmiljenje, posebno za grešnike, in vsaj za kratek čas se poglobi v moje trpljenje, predvsem v mojo zapuščenost v trenutku umiranja. To je ura velikega usmiljenja za ves svet. Dovolim ti, da prodreš v mojo smrtno žalost; ob tej uri ničesar ne odrečem osebi, ki me prosi v imenu mojega trpljenja (1320).

Kadarkoli boš slišala, da ura bije tri, se vsa potopi v moje usmiljenje, slavi in poveličuj to usmiljenje; kliči njegovo vsemogočnost na pomoč za ves svet, posebej za uboge grešnike, kajti v tem trenutku stoji na stežaj odprto za vsakega človeka. Ob tej uri zase in za druge izprosiš vse, ob tej uri se je rodila milost za ves svet – usmiljenje je zmagalo nad pravičnostjo. Moja hči, ob tej uri se potrudi, da zmoliš križev pot, kolikor ti obveznosti to dopuščajo; če ne moreš moliti križevega pota, vsaj za trenutek stopi v kapelo in počasti moje Srce, ki je v najsvetejšem zakramentu polno usmiljenja; ako pa ne moreš stopiti v kapelo, se vsaj za trenutek poglobi v molitev tam, kjer si. Želim, da časti moje usmiljenje vsako ustvarjeno bitje, najprej pa ti, ker sem ti dal to skrivnost najgloblje spoznati (1572)

“DUŠAM, KI ZAUPAJO V MOJE USMILJENJE, ŽELIM PODELITI NEPOJMLJIVE MILOSTI.” (687)

“Jaz podeljujem posebne milosti dušam, za katere se ti zavzemaš pri meni,”( 599)

“Največji grešniki naj imajo zaupanje v moje usmiljenje. Oni imajo pred drugimi pravico zaupati v globine mojega usmiljenja. Moja hči, piši o mojem usmiljenju do izmučenih ljudi. Radost mi pripravljajo tisti, ki se priporočajo mojemu usmiljenju. Njim podarjam večje milosti, kakor si želijo. Čeprav bi bil človek največji grešnik, ga ne morem kaznovati, če se sklicuje na moje usmiljenje, marveč mu v svojem nepojmljivem in brezdanjem usmiljenju odpuščam. Piši: Preden pridem kot pravični sodnik, na široko odpiram vrata svojega usmiljenja. Kdor noče priti skozi vrata usmiljenja, ta mora skozi vrata moje pravičnosti …” (1146).

“Milosti iz mojega usmiljenja se zajemajo samo z eno posodo, ta je – zaupanje. Čim bolj oseba zaupa, temveč prejme. Osebe z brezmejnim zaupanjem so mi v veliko tolažbo, saj vanje pretakam vse zaklade milosti. Veseli me to, ker želijo veliko, saj je moja želja dajati veliko, in to zelo veliko. Žalosti pa me, če ljudje želijo malo in zakrknejo svoje srce” (1578)

(1512): “Pogosto premišljuj moje trpljenje, ki sem ga prestal zate, in nič se ti ne bo zdelo veliko,
kar ti trpiš zame. Najbolj mi ugajaš, ko premišljuješ moje bridko trpljenje; združuj
svoje majhno trpljenje z mojim bridkim trpljenjem, da bi pred mojim veličastvom
imelo neskončno vrednost.”
“Veličina te podobe ni v lepoti barv ali v potezah čopiča, marveč v moji milosti” (313)

“Ljudem izročam posodo, s katero naj prihajajo po milosti k izviru usmiljenja. Posoda je ta podoba z napisom: Jezus, vate zaupam” (327).

“Ta podoba bo veliko ljudi pritegnila k moji ljubezni. Moje usmiljenje deluje v dušah po tem delu” (1379)

“Moje Srce trpi, ker celo izvoljeni ne razumejo, kako veliko je moje usmiljenje. Kako
zelo to rani moje Srce! Spomnite se mojega grenkega trpljenja in, če ne verujete mojim
besedam, verujte vsaj mojim ranam” (379).

(1512): “Pogosto premišljuj moje trpljenje, ki sem ga prestal zate, in nič se ti ne bo zdelo veliko,
kar ti trpiš zame. Najbolj mi ugajaš, ko premišljuješ moje bridko trpljenje; združuj
svoje majhno trpljenje z mojim bridkim trpljenjem, da bi pred mojim veličastvom
imelo neskončno vrednost.”

“Oznanjaj svetu moje usmiljenje, naj vse človeštvo spozna moje brezmejno usmiljenje. To je znamenje za poslednje čase, za njimi pride dan pravičnosti. Dokler je čas, naj se zatekajo k izviru mojega usmiljenja, naj se okoriščajo s krvjo in vodo, ki je privrela zanje” ( 848).

“Milosti iz mojega usmiljenja se zajemajo samo z eno posodo, ta je – zaupanje. Čim bolj oseba zaupa, tem več prejme. Osebe z brezmejnim zaupanjem so mi v veliko tolažbo, saj vanje pretakam vse zaklade milosti. Veseli me to, ker želijo veliko, saj je moja želja dajati veliko, in to zelo veliko. Žalosti pa me, če ljudje želijo malo in zakrknejo svoje srce.” (1578).

“Želim se združiti s človeškimi dušami. Moja radost je zediniti se z dušami. Vedi, moja hči, kadar pri obhajilu pridem v srca ljudi, imam roke polne vsakršnih milosti in jih želim izročiti dušam. Ljudje pa se name ne ozirajo, celo puščajo me samega in se ukvarjajo s čim drugim. O kako žalosten sem, ker ljudje niso spoznali Ljubezni! Do mene se obnašajo kot do nečesa mrtvega” (1385).

“Zate sem se spustil iz nebes na zemljo; zate sem se dal pribiti na križ; zate sem
dovolil s sulico odpreti svoje presveto Srce in sem ti odprl studenec usmiljenja.
Pridi in črpaj s posodo zaupanja milosti iz tega izvira. Ponižnega srca nikoli ne
zavračam …” (1485).

“Želim, da bi devet dni vodila duše k izviru mojega usmiljenja, da bi zajemale moč in olajšanje ter vse milosti, ki jih potrebujejo v naporih življenja, posebej ob smrtni uri. Vsak dan privedi v moje Srce drugačno skupino duš ter jo potopi v morje mojega usmiljenja. Jaz pa bom vse te duše pripeljal v hišo mojega Očeta. To boš delala v tem in v prihodnjem življenju. Ničesar ne bom odklonil duši, ki jo pripelješ k izviru mojega usmiljenja. Vsak dan boš prosila mojega Očeta po mojem prebridkem trpljenju milosti za te duše” (1209).

“Ta dva pramena žarkov pomenita kri in vodo. Bledi pramen pomeni vodo, ki opravičuje duše; rdeči pa pomeni kri, ki je življenje duš. Ta dva pramena žarkov sta privrela iz globin mojega usmiljenja takrat, ko je sulica prebodla moje umirajoče Srce na križu. Ta dva pramena varujeta duše pred jezo mojega Očeta. Srečen, kdor bo živel v njuni senci, ker ga ne bo dosegla pravična roka Boga” (299).

“Ljudem izročam posodo, s katero naj prihajajo po milosti k izviru usmiljenja. Posoda je ta podoba z napisom: Jezus, vate zaupam” (327)

“Ko prihajaš k sveti spovedi, k izviru mojega usmiljenja, tedaj na tvojo dušo vedno priteče kri in voda, ki je privrela iz mojega Srca, in jo oplemeniti. Vsakokrat, ko prihajaš k sveti spovedi, se vsa potopi z velikim zaupanjem v moje usmiljenje, da bom lahko na tvojo dušo izlil obilje milosti. Ko prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam čakam nate v spovednici. Samo skrivam se za duhovnikom, vendar v duši sam delujem. Tu se beda duša srečuje z Božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da
iz tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo s posodo zaupanja. Če bo njihovo zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki moji milosti preplavljajo ponižne duše. Ošabni so vedno v uboštvu in bedi, ker se moja milost od njih obrača k ponižnim” (1602).

»Želim, da je prva nedelja po Veliki noči praznik usmiljenja (299)

Kdor na ta dan pristopi k viru življenja, bo deležen popolnega odpuščanja svoje krivde in kazni (300)

Praznik Božjega usmiljenja izvira iz notranjosti mojega usmiljenja in je zasidran v globinah mojega sočutja. Vsak vernik, ki zaupa mojemu usmiljenju, bo usmiljenje dosegel (420)

Nihče ne prejme odpuščanja, dokler se z zaupanjem ne zateče k mojemu usmiljenju, in zato naj bo prva nedelja po Veliki noči praznik usmiljenja. Duhovniki naj na ta dan vernikom pridigajo o mojem velikem in neizčrpnem usmiljenju (570)

Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. Kdor pristopi k spovedi in svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse Božje pretočnice, po katerih tečejo milosti; naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kot škrlat. Moje usmiljenje je tako veliko, da ga v vsej večnosti ne more doumeti noben razum, ne človeški ne angelski. Vse,
kar obstaja, je izšlo iz notranjosti mojega usmiljenja. Vsaka duša bo v odnosu do mene vso večnost premišljevala o moji ljubezni in mojem usmiljenju … (699)

Duše propadajo kljub mojemu bridkemu trpljenju. Dajem jim poslednjo možnost rešitve, to je praznik usmiljenja. Če ne bodo slavile mojega usmiljenja, bodo pogubljene vekomaj. Glasnica mojega usmiljenja, piši, oznanjaj ljudem to moje veliko usmiljenje, ker je blizu strašni dan moje pravičnosti« (965)

»Ne oziraj se toliko na samo posodo milosti, ampak bolj na milost, ki ti jo dajem. Kajti posoda ti vedno ne ugaja, tedaj pa tudi milosti pešajo. Tega te hočem obvarovati in želim, da bi se nikoli ne ozirala na posodo, v kakršni ti pošiljam svoje milosti. Naj bo vsa pozornost tvoje duše usmerjena k
temu, da bi čimbolj zvesto odgovorila moji milosti« (1599).

“NE BOJ SE, MOJA HČI, JAZ SEM S TEBOJ” (103).

“O kako me boli, da se kristjani tako malo združujejo z menoj v svetem obhajilu. Čakam nanje, oni pa so do mene tako brezbrižni. Ljubim jih tako nežno in iskreno, oni pa mi ne zaupajo. Želim jih obsipati z milostmi – oni pa jih nočejo sprejeti. Do mene se vedejo kakor do nečesa mrtvega, moje Srce pa je vendar polno ljubezni in usmiljenja. Da bi vsaj malo spoznala mojo bolečino, si predstavljaj najnežnejšo mater, ki zelo ljubi svoje otroke, ti otroci pa zaničujejo njeno ljubezen. Premisli njeno bolečino, nihče je ne potolaži. To je medla prispodoba in podobnost moji ljubezni” (1447)

“Želim, da bi devet dni vodila duše k izviru mojega usmiljenja, da bi zajemale moč in olajšanje ter vse milosti, ki jih potrebujejo v naporih življenja, posebej ob smrtni uri. Vsak dan privedi v moje Srce drugačno skupino duš ter jo potopi v morje mojega usmiljenja. Jaz pa bom vse te duše pripeljal v hišo mojega Očeta. To boš delala v tem in v prihodnjem življenju. Ničesar ne bom odklonil duši, ki jo pripelješ k izviru mojega usmiljenja. Vsak dan boš prosila mojega Očeta po mojem bridkem trpljenju milosti za te duše” (1209).

“Malo je ljudi, ki s pristnimi čustvi premišljujejo moje trpljenje. Največ milosti podeljujem tistim, ki pobožno premišljujejo moje trpljenje” (737)

“Izvoljene duše so luči v mojih rokah, ki jih pošiljam v temino sveta in ga razsvetljujem. Kakor
zvezde osvetljujejo noč, tako izvoljene duše osvetljujejo zemljo, in čim bolj popolna je duša, tem
večjo svetlobo razširja okrog sebe in tem dlje sega. Lahko je skrita in neopazna celo najbližjim,
vendar njena svetloba odseva v dušah na najbolj oddaljenih koncih sveta.” (1601)

“O neskončna Ljubezen, naročaš mi naslikati tvojo sveto podobo, odkrivaš nam nepojmljivi izvir
usmiljenja. Blagoslovljen, kdor se približa tvojima pramenoma žarkov; črna duša se v sneg spremeni. Dobri Jezus tu (opomba: v podobi božjega usmiljenja) si postavil prestol svojega usmiljenja, da bi pomagal grešnemu človeku in ga razveselil. Iz odprtega Srca priteka kot iz čistega izvira tolažba duši in potrtemu srcu. Pred to podobo naj iz človeške duše nikoli ne preneha vreti čast in slava. Iz vsakega srca naj se razlega čast božjemu usmiljenju; zdaj in vekomaj ter ob vsakem času” (1).

“Ta dva pramena žarkov pomenita kri in vodo. Bledi pramen pomeni vodo, ki opravičuje duše; rdeči pa pomeni kri, ki je življenje duš. Ta dva pramena žarkov sta privrela iz globin mojega usmiljenja takrat, ko je sulica prebodla moje umirajoče Srce na križu. Ta dva pramena varujeta duše pred jezo mojega Očeta. Srečen, kdor bo živel v njuni senci, ker ga ne bo dosegla roka pravičnega Boga … (299).
Ljudem izročam posodo, s katero naj prihajajo po milosti k izviru usmiljenja. Posoda je ta podoba z napisom: JEZUS, VATE ZAUPAM …” (327).

“Ničesar ne bom odklonil duši, ki jo pripelješ k izviru mojega usmiljenja. Vsak dan boš prosila mojega Očeta po mojem prebridkem trpljenju milosti za te duše” (1209).

“Ponižnemu človeku radodarno dajem več, kakor on sam prosi” (1361).

“Eno dejanje čiste ljubezni do mene mi je dražje kakor na tisoče hvalnic nepopolnih duš” (1489).

“Kri in voda, ki izviraš iz Jezusovega Srca kot studenec usmiljenja za nas – vate zaupam” (187).

“Za molivce rožnega venca Božjega usmiljenja se zgane notranjost mojega usmiljenja” (848).

“Odprl sem svoje Srce kot živi izvir usmiljenja. Naj vsi iz njega zajemajo življenje, naj se približujejo z velikim zaupanjem temu morju usmiljenja. Grešniki bodo dosegli opravičenje, opravičeni pa potrditev v dobrem. Kdor je zaupal v moje usmiljenje, tistemu bom ob smrtni uri dušo napolnil s svojim Božjim mirom” (1520).

“Moje Srce gori v ognju usmiljenja do grešnikov” (1521).

“Dušam, ki zaupajo v moje usmiljenje, želim podeliti nepojmljive milosti” (687).

“Še noben, kdor je klical moje usmiljenje, ni bil razočaran ali osramočen. Kdor je zaupal v mojo dobroto, mi posebej ugaja” (1541).

“Milosti iz mojega usmiljenja se zajemajo samo z eno posodo, ta je – zaupanje. Čim bolj oseba zaupa, tem več prejme. Osebe z brezmejnim zaupanjem so mi v veliko tolažbo, saj vanje pretakam vse zaklade milosti. Veseli me to, ker želijo veliko, saj je moja želja dajati veliko, in to zelo veliko. Žalosti pa me, če ljudje želijo malo in zakrknejo svoje srce” (1578).

“Ko prihajaš k spovedi, vedi, da jaz sam čakam nate v spovednici. Samo skrivam se za duhovnikom, vendar v duši sam delujem. Tu se beda duše srečuje z Božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da iz tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo s posodo zaupanja. Če bo njihovo zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki milosti preplavljajo ponižne duše” (1602).

“Vedi, moja hči, da mi je žar tvojega srca prijeten, in kot se ti goreče želiš z menoj družiti v svetem obhajilu, tako se ti tudi jaz želim popolnoma izročiti; za nagrado za tvojo gorečnost si odpočij v mojem Srcu” (826).

“O kako me boli, da se kristjani tako malo združujejo z menoj v svetem obhajilu. Čakam nanje, oni pa so do mene tako brezbrižni. Ljubim jih tako nežno in iskreno, oni pa mi ne zaupajo. Želim jih obsipati z milostmi, oni pa jih nočejo sprejeti. Do mene se vedejo kakor do nečesa mrtvega, moje Srce pa je vendar polno božje ljubezni in usmiljenja” (1447).

“Za moč, ki jo imaš v sebi za prenašanje trpljenja, se moraš zahvaliti pogostnemu prejemanju svetega obhajila. Zato prihajaj pogosto k temu izviru usmiljenja in zajemaj s posodo zaupanja, kar koli potrebuješ” (1487).

“V najsvetejšem zakramentu sem ves zate, z dušo, telesom in božanstvom kot tvoj Ženin. Ti veš, kaj zahteva ljubezen – eno samo stvar – to je vzajemnost” (1770).

“MOLITEV PONIŽNE IN LJUBEČE DUŠE POMIRI JEZO MOJEGA OČETA IN PRIKLIČE MORJE BLAGOSLOVOV” (320).

“NIČ SE NE BOJ, VSE TEŽAVE BODO SLUŽILE TEMU, DA BI SE URESNIČILA MOJA
VOLJA!” (634).

“Glej zaklade milosti, ki pritekajo v duše, toda vsi ne znajo uporabiti moje radodarnosti.”
(1687).

Posted in Domov | 4 komentarji

Darovanje pokrije mnogo grehov

Video “DAROVANJE JE NAJBOLJŠA KOMUNIKACIJA” je reklamni posnetek tajskega operaterja mobilne telefonije “TrueMove H” in je eden tistih posnetkov, ki se dotakne človeškega srca – čustev in duha. Video si je na youtubu v šestih dneh ogledalo več kot 7 milijonov ljudi!

Zgodba v prvem delu prikazuje dečka, ki je zasačen pri kraji zdravil, ki jih potrebuje za svojo mamo. Lastnik bližnjega lokala s hrano vidi dečkovo stisko, odplača zdravila in mu podari še juho, da jo nese svoji bolni mami.

V drugem delu pa 30 let kasneje omenjeni moški potrebuje zahtevno zdravljenje, ki stane 18.500 €. Njegova hčerka se v obupu odloči prodati lokal. Nato pa speča ob postelji bolnega očeta odkrije sporočilo, da je bilo zdravljenje odplačano pred 30 leti – s tremi zavitki zdravila in eno zelenjavno juho. Presenečena ugotovi, da je tisti deček danes zdravnik njenega očeta.

http://www.youtube.com/watch?v=pN2fx6oSz9o

Posted in Domov | 5 komentarjev

Ne verjameš, ne veruješ?

Ljudje velikokrat ne verjamemo kar nam povedo, kar je napisano. Nas ne zanima ali se nas ne tiče, kar nam govorijo….
Ne verjameš, ne veruješ v po smrtno življenje, pa si vsaj poglej te video posnetke:

Življenje po smrti obstaja:
1.del http://www.youtube.com/watch?v=shlPCQS5R6w
2.del http://www.youtube.com/watch?v=6GpwQpzz-wQ
3.del http://www.youtube.com/watch?v=fKyeANRWqj8

 

 

Posted in Domov | 6 komentarjev

Prosim za molitev

Imate težave? Imate kako bolezen, ki jo ne morejo zdravniki ozdravit ( levkemija, rak, astma, depresija,…) ? Ste skregani s sosedi, možem, ženo, otroci, sorodniki, sošolci,…? Vam gre vse narobe? Ne morete dobit fanta / punco za zakon? Ne morete imet otrok? Ne vem karkoli imate in vam dela težave, spodaj vpišite in skupaj bomo molili za vaš namen.
Naša prošnja je, da se tudi vi sami vključite v to internetno molitveno skupino in si vsi skupaj pomagajmo in molimo drug za drugega in namene, ki so bili napisani. Če še ne znate moliti, potem si izberite eno od molitev in jo izmolite (preberite in pri tem razmišljajte kaj piše) za vaše in vse ostale prošnje(namene). Če verujete se vam bo to tudi izpolnilo.

Matej 9, 20-22
Tedaj se mu je od zadaj približala žena, ki je dvanajst let krvavela, in se je dotaknila roba njegove obleke. Pri sebi je namreč rekla: »Če se le dotaknem njegove obleke, bom rešena.« 22 Jezus pa se je obrnil, jo pogledal in dejal: »Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila.« In žena je bila od tiste ure rešena.
Ali:
Mt 17,20
»Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal. »Resnično, povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče
Ali:
Lk 17,6
Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.

Vsi skupaj lahko od Boga izprosimo milost za vaše prošnje.
Hvala za vaš obisk in vašo molitev, naj vas Bog obilno blagoslovi.
Spodaj vpišite svoje prošnje. Vpiši samo svoje ime/vzdevek brez priimka!

(Prosim, da si ne spreminjate imena ali vzdevka, ker s tem mi dajete dodatno delo, da vaše prispevke odobrim.  Hvala, Administrator)

Posted in Domov | 15.869 komentarjev


V današnjem času je velik primanjkljaj duhovnih poklicev. Veliko od nas je spoznalo vrednost in moč molitve. Vsak od nas se lahko odloči, da lahko del svojih molitev spremeni namen, ter svoje težave, trpljenja, bolečine daruje za duhovne poklice. Bogu so zelo všeč molitve in daritve za neznane osebe, še posebej za duhovne poklice, za ljubljene apostole bodočih časov.

Sam imam več otrok in vam jih izročam v molitev za duhovne poklice. Če je Božja volja naj jih pokliče v svojo službo.

Prav tako lahko tudi vi sami lahko izročite Bogu svoje otroke ali vnuke, vnukinje, sosedove otroke, otroke, ki prihajajo k maši,…. Bog nam bo povrnil zvrhano.

Posted on by Administrator | 22 komentarjev

Stopi na pravo pot

Kaj se vsega danes kristjani oklepamo a vendar ni krščansko. Spodaj so sledeče teme:

 1. MAGIJA, PRAVA RESNICA

2. Okultna ozdravljenja

3. BIOENERGOTERAPIJA IN DRUGE HUDIČEVE METODE OSVAJANJA LJUDI

4. OKULTIZEM – Eden od najtežjih grehov

5. BILA SEM VEDEŽEVALKA

6. VEDEŽEVANJE oz. NAPOVEDOVANJE PRIHODNOSTI

7. Temni izvori New Agea – Helena Blavatsky

8. ZANKA VZHODNJAŠKE MISTIKE

9. REJKI – ODPIRANJE VRAT ZLU

10. JOGA

11. BORILNE VEŠČINE

12. Homeopatija

13. Bivša satanistka opozarja o nevarnosti Halloween-a

14. Piercing – da ali ne

15. Tetoviranje
Tetovaža – Bodite previdni

Posted on by Administrator | 15 komentarjev

V temi Pogovori lahko dodajte svoja vprašanja oziroma nejasnosti glede krščanske vere.

Posted on by Administrator | 427 komentarjev

Dodaj molitve

Posted in Domov | 844 komentarjev

Mladinske krščanske pesmi

Tu se bodo dodajale povezave na mladinske krščanske pesmi.

Vse pesmi lahko pretvorite v mp3, mp4 ali druge formate, kar preko te strani: http://www.clipconverter.cc/

Za začetek sledeče skladbe:

Darujem ti ljubezen – pojejo ljubljanski bogoslovci: http://www.youtube.com/watch?v=BUIGpDGCYcs

Emanuel – Nebeški Jeruzalem: http://www.youtube.com/watch?v=pj8jy_Dea7k

Posted in Mladinske pesmi | 15 komentarjev

Usmiljeni Jezus

Več si preberi na:
http://www.molitev.net/usmiljeni/index.html

Molitev k usmljenemu Jezusu:
http://www.molitev.net/molitev/bozje-usmiljenje/

Posted in Usmiljeni Jezus | 4 komentarji

Uvod

Te strani so nastale z namenom, da bi na internetu združile vse molilce in prošnjike. Vsekakor na teh staneh se zbirajo prošnje za molitve. Poskušali bomo razložit kaj je molitev in kako se moli. Na tej strani lahko oddate svoje prošnje, želje, skrbi,.. no karkoli želite, ali pa pustite samo svoj pozdrav: http://www.molitev.net

Kaj je molitev?
Molitev je pogovor z Bogom.

Zakaj moliti?
Da bi bili povezani z Bogom in da bi nas Bog uslišal in nam pomagal. Continue reading

Posted in Uvod | Komentarji so izklopljeni za Uvod

Zahvale

Tu se lahko zahvalite za vse milosti, ki so vam bile podarjene. Za vse kar vam je Bog, Jezus, Devica Marija ali svetniki dobrega naredili/ izprosli.

Razodetje 7, 12
12 »Amen. Hvala in slava,
modrost in zahvala,
čast in oblast in moč
našemu Bogu na veke vekov.
Amen.«

Spodaj vpišite svoje zahvale.

Posted in Domov | 719 komentarjev

Blagoslovljena Velika noč

Dragi prijatelji!

Prišli smo v čas milosti, v katerem Cerkev obhaja skrivnosti našega odrešenja. Tudi mi smo poklicani, da podoživimo smrt in vstajenje Jezusa Kristusa, s tem da umremo grehu in vstanemo v novo življenje. Sodelujmo v svojih župnijah pri slovesnem bogoslužju svetega tedna in naj se naša srca odpro hvaležnosti za odrešenje, ki ga je Jezus daroval človeškemu rodu. Jezus nas ljubi in pričakuje našo ljubezen, ne v besedah, pač pa v delih našega življenja. Pustimo, da se iz njegovega Srca izlije v naša srca velikonočni mir in veselje. Velikonočna spoved in obhajilo naj dasta novega zagona naši hoji proti večnosti. Vstali Jezus je cilj našega življenja. Nismo bili ustvarjeni za smrt, pač pa za nesmrtnost v Božji slavi.

Blagoslovljena Velika noč

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Blagoslovljena Velika noč

Iskal sem

Iskal sem MOČ
in Bog mi je dal napore,
ki so me naredili močnega.

Iskal sem MODROST
in Bog mi je dal probleme,
ki jih je bilo treba rešiti.
Iskal sem BOGASTVO
in Bog mi je dal pamet in telo,
da lahko delam.

Iskal sem POGUM
in Bog mi je dal ovire,
ki jih je bilo treba premagati.

Iskal sem LJUBEZEN
in Bog mi je dal ljudi,
ki jim je bilo treba pomagati.

Iskal sem DOBIČEK
in Bog mi je dal priložnost.

NIČ NISEM DOBIL
OD TISTEGA KAR SEM ISKAL,
A DOBIL SEM VSE,
KAR SEM POTREBOVAL!

Posted in Domov | 18 komentarjev

Zadela me je strela – Gloria Polo

Zelo, zelo priporočam v branje knjigo Zadela me je strela – Gloria Polo. Več o tem na : http://www.molitev.net/gloria-polo/

Lahko si tudi ogledate njeno pričevanje v Sloveniji v slovenščini: http://www.youtube.com/watch?v=-JWOhT7Nw8g

Posted in Novice | 21 komentarjev

Iščemo prostovoljne člane za moltveno skupino. Koliko ste pripravljeni zmolit je vaša svobodna volja. Če bi zmolili vsaj eno molitvico dnevno ali darovali svoje trpljenje za to našo stran in vse prošnje, ki jih ljudje izražajo bi bilo zelo dobro. Tisti, ki že molite v te namene ali želite sodelovat bi prosil, da spodaj vpišete svoje ime, mail in pripišete kaj bi molili ali bi darovali svoje trpljenje. Tako bodo vsaj delno razvidno tudi drugim, da ni to ena mrtva internetna stran ampak nekaj živega.

Hvala in naj vas vse Bog obilno blagoslovi.

Lk 6,38
Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.

Jak 5, 13-20
13 Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj pôje hvalnice. 14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. 15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. 16 Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega. 17 Elija je bil človek, ki je čutil kakor mi, toda ko je goreče molil, da ne bi deževalo, na zemlji ni deževalo tri leta in šest mesecev. 18 Nato je spet molil in nebo je dalo dež in zemlja je rodila svoj sad.
19 Moji bratje, če kdo od vas zaide od resnice in ga drug spreobrne, 20 vedite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz smrti in pokrije množico grehov.

Posted on by Administrator | 234 komentarjev

Rožni venec družinska molitev

Dragi prijatelji!

Vprašajmo se, iz katerega razloga nas Kraljica miru vztrajno kliče k skupni družinski molitvi rožnega venca. Nedvomno imata tudi osebna in občestvena molitev rožnega venca v Cerkvi veliko vrednost. Devica Marija pa ima pred očmi sedanjo krizo družine, kjer je dovolj le malenkost in že se prelomi prisega, dana pred oltarjem. Priče smo ranljivosti parov, ki postaja pogubna za zakrament svetega zakona. satan to izkorišča, da zaseje trpljenje, razdejanje in smrt.

Družinska molitev omogoči Devici Mariji, da umiri srca, jih pripravi za medsebojno odpuščanje in jih okrepi za prenašanje vsakdanjih težav. Preko molitve staršev otroci rastejo v veri in pobožnosti, tako da je vse njihovo življenje prepojeno s krščanstvom. Rožni venec omogoči Devici Mariji, da vstopi v družine in jih obvaruje pred sovražnikom, ki poskusi prav vse, da le zaseje razdor, prepir in nezvestobo. Družina naj vsak večer pred podobo ali kipom Device Marije moli rožni venec. To je mogočno orožje, ki nam ga je Devica Marija podarila, da bi obvarovala naše družine.

-> Molitev rožni venec http://www.molitev.net/molitev/rozni-venec

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Rožni venec družinska molitev

Moj Bog, žal mi je

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

Posted in Domov | 14 komentarjev

Oktober in rožni venec

Dragi prijatelji!

Oktober je v pravem pomenu mesec svetega rožnega venca. 7. oktobra namreč obhajamo praznik blažene Device Marije presvetega rožnega venca, 13. oktobra pa se spominjamo zadnjega prikazanja v Fatimi, pri katerem se je sveta Devica razodela kot rožnovenska Mati Božja.

Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno učinkovitost tako za ohranitev vere kot za obrambo Cerkve pred sovražniki in tudi za obvarovanje sveta pred vojnimi katastrofami. Ker namreč rožni venec ponavzoča Marijo, je najmočnejše orožje proti satanu.

Kraljica miru je poseben pomen pripisala skupni molitvi rožnega venca v družini. V trenutku razbesnelega napada peklenskih sil na družino, ima rožni venec moč zvezati zmaja in obvarovati družino pred njegovim zalezovanjem.

Podarimo v tem mesecu Materi Božji vsak dan dar molitve rožnega venca skupaj zbrane družine. Z nebes se bo na nas izlila ploha milosti.

-> Molitev rožni venec http://www.molitev.net/molitev/rozni-venec

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Oktober in rožni venec

Molitev je tisto, kar nas osrečuje…

Kaj je molitev, zakaj moliti, kako moliti, čemu je namen molitve,…

Strani se počasi dograjujejo v ozadju te strani smo laiki, ki živijo svoje krščanstvo ( v okviru rimokatoliške cerkve ) in ga kot največji čisti (neokrnjen) biser poskušamo ohraniti nepopačenega za naše potomce (rodove).

Po obisku v Međugorju je rasla želja, da bi nastala molitvena internetna stran v pomoč vsem, ki so pripravljeni skupaj pomagat ljudem v stiskah z molitvijo in priprošnjah pri Bogu, Jezusu, Mariji, Jožefu,… in vsem svetnikom. Zahvaljujemo se Devici Mariji za njeno vodstvo in vso njeno pomoč, ki jo izprosi pri svojem sinu Jezusu in pri Bogu. Hvala tudi Anastasiji, ki nam pomaga iz nebes…

Domena molitev.net je bila registrirana 8.septembra 2008, strani so bile narejene 4.oktobra 2008 in domena je bila prvič vidna 7.oktobra 2008, objavljena pa 8.oktobra 2008. Strani  se dopolnjujejo.

Ste našli kako napako, javite jo na:

V kratkem obiščite še to stran …

Hvala in naj vas Bog obilno blagoslovi

Posted in Domov | 23 komentarjev

Bog

Bog

Posted in Domov | Leave a comment