Dodaj molitve

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

1.388 Responses to Dodaj molitve

 1. Janez says:

  Božje kraljestvo je tu in naj vedno ostane med nami
  Kadar se ljudje med seboj imajo radi, se razumejo in se ljubijo,
  ko se spoštujejo, so strpni, si odpuščajo in se vzajemno osrečujejo,
  kadar ljudje medseboj prijazno govorijo, se poslušajo in slišijo,
  kadar se ljudje medsebojno učijo in drug drugega dobronamerno opozarjajo na napake,
  kadar se medsebojno spodbujajo in si pomagajo k pravičnemu in pobožnemu življenju,
  kadar v stiskah in preizkušnjah molijo k Bogu za druge in zase za pomoč in navdih,
  kadar se med seboj podajo roke in se objamejo,
  kadar se ljudje radi družijo, pojejo in z veseljem proslavljajo naše Odrešenja,
  kadar ljudje ustvarajo pogoje in možnosti za Božji Mir, Dobroto in Usmiljenje med seboj,
  kadar so ljudje veseli in radostni z odnosom, besedo, krščanskim zgledom in ljubeznivim pogledom,
  kadar se ljudje zavzemajo za dobroto v velikih in malih stvareh,
  ko ljudje opazijo stisko lačnih, ubogih in zapuščenih tako, da jim pomagajo,
  kadar se ljudje darujejo ljubezen, nasmeh, srečo, ubranost, dobro voljo, sočutje, človečnost za vse ljudi,
  tedaj je tu in bo vedno ostalo med nami Božje Kraljestvo.
  Ker smo ga z Božjo pomočjo in njegovim blagoslovom ljudje takega želeli in naredili med seboj.
  Kadar nam Vera in molitev ter zakramenti dejavno pomagajo tako, da smo dobri ljudje in kristjani,
  da si radi vedno pomagamo in služimo drug drugemu,
  da spolnjujemo Božjo Voljo in Jezusov Evangelij Bogu v Čast in Veselje,
  ko bo na Zemlji zavladal Božji Mir, Dobrota, Ljubezen ter Usmiljenje,
  tedaj bo Božje kraljestvo lahko že tu med nami zdaj in za vekomaj
  ter ob koncu slednjih dni tudi za pravične v Nebeški Domovini.
  Gospod pridi in ostani z Nami vse dni,
  Pomagaj nam, da bomo spolnjevali Božjo Voljo in Živeli kot Jezus naš Odrešenik.

  Prirejeno in dopolnjeno po Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

  SMISEL ŽIVLJENJA JE PRIHOD BOŽJEGA KRALJESTVA MED NAS
  Smisel življenja je v tem, da se vzpostavi Božje kraljestvo na Zemlji, to je v tem, da egoistično, sovraštva polno, nasilno in nerazumno življenje nadomesti življenje ljubezni, usmiljenja, odpuščanja, bratstva, svobode in razuma tako, kot nas uči Jezus Učenik in Odrešenik. Bog je prišel na svet da nas odreši in da nam pomaga. Čeprav se morda zdi, da danes prevladuje nasilje v svetu, kjer divjajo vojne in so nemiri, je resnica ta, da bolj ko deluje in je močnejša sila Božje Dobrote, Usmiljenja in Ljubezni bolj učinkovita je, bolj je tiha in subtilna ter Odrešujoča Božja Ljubezen in Milost za vse ljudi. Ker vsi potrebujemo Božji Mir in Božjo Ljubezen. To velja tudi za ateiste, ki pravijo da ne verujejo. Zakaj Bog Ljubi vse ljudi brez izjem, saj drugače ne more. Pomaga nam in nam odpušča, ko ga prosimo. Uči nas, da smo dobri in ljubeči med seboj. Da si pomagamo in služimo drug drugemu. Vabi nas vse, da pridemo k Njemu, ki je Naš Oče. In največja Božja zapoved in najmočnejša sila na svetu je po Jezusovem Nauku ljubezen. Božje kraljestvo je tam, kjer se ljudje ljubijo, si pomagajo in živijo po Evangeliju in spolnjujejo Božjo Voljo. Boga pa ni tam, kjer se ljudje sovražijo in delajo hudobijo med seboj. Sveti Duh, ti, ki si luč in Tolažnik, pridi in vodi mojo in našo današnjo molitev. Daj mi spoznati lepoto in globočino Božje ljubezni. V srce mi vlij Božji mir in mi ga pomagaj širiti okrog sebe. »Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci.« (Mt 5,9) Pomagaj nam Gospod, da bomo vedno prinašali kot apostoli in misijonarji Luč Odrešitve, Ljubezni in Usmiljenja med ljudi in bili dobri ljudje in dobri kristjani ter prispevali k boljšemu svetu! Naj pride k nam Božje kraljestvo Miru, Usmiljenja, Dobrote in Ljubezni! Amen.

 2. Miro says:

  JEZUSA V HOSTIJI ZREJO OČI,

  njega si duša moja želi.
  Srce je polno ljubezni do nje,
  želje so moje z njim združiti se!
  Duša ni čista popolnoma še;
  pridi, izbriši ji madeže vse!
  Srce pa moje le zate gori,
  tebe, le tebe si uživať želi.
  Pridi, oh, pridi, Jezus ti moj,
  trdno naj sklenem jaz se s teboj.
  Po tebi, le tebi srčno hrepenim,
  vedno ostati tvoja želim.

  (iz zbirke: Stare slovenske molitve)

 3. Janez says:

  MOLIMO K BOGU ZA VODSTVO IN PODUK, DA GREMO PO POTI K JEZUSU
  Gospod prosim odpusti nam grešnikom in nam vedno stoj ob strani ter nas Vodi in Poduči, da ne zaidemo na stranpoti, kamor nas vabi skušnjavec in mamon egoizma, kjer ni Boga. Bodimo stanovitrni v Veri in Molitvi! Gospod Bog prosim pomagaj v svojem Božjem Usmiljenju vsem nam, da ne bomo več grešili in da se bomo spokorili za grehe, se spovedali, prosili za odpuščanje in popravili z pridnim delom in molitvijo ter spreobrnitvijo vse, kar smo narobe storili v svoji človeški grešni naravi narobe ter da bomo vse popravili, se opravičili, spreobrnili in se poboljšali. Odpusti nam Vsemogočni in Ljubeči Oče naše grehe in žalitve! Naj se iz teh primerov grešnih napak nekaj naučimo, da ne bomo več hodili po dosedanjih poteh greha in jih ponavljali. Pomagaj nam prosim, da bomo s pridnim in zavzetim delom priuspevali k boljšemu življenju nas in drugih, ki živijo v pomanjkanju in ki iščejo Boga!. Pomagaj nam Bog, da odslej ne bomo več delali ničesar podobnega, ampak da bomo na osnovi Božje lekcije in opozorila spregledali svoje grehe in napake in se jih odslej izogibali in zaživeli v Veri do Kristusa kot pravičen, deloven, pošten človek, ki veliko moli in dela ter pomaga in služi svojim bližnjim tako, kot nas uči Jezus v Evangeliju. Vsem bratom in sestram v Kristusu iskreno želim, da nam vsem Bog prisluhne, nas sliši in usliši, nam pomaga, pripomore in nas podpira ter blagoslovi tako, da se bo spet vse uredilo po Njegovi Milosti in Ljubezni. Naj nam to pomaga, da se bomo iz tega naučili, da je treba hoditi po Poti Odrešenja h Kristusu in se izogobati vseh stranpoti, kjer ni Boga, da ne bomo deležni Božje Vzgoje ampak Božje Milosti in Usmiljenja! Amen.

  Božja Ljubezen vate zaupamo.
  Božje Usmiljenje vate zaupamo.
  Božja Dobrota vate zaupamo.
  Amen.

  Sirah 34,13: Duh tistih, ki se bojijo Gospoda, bo živel, zakaj njihovo upanje je v tistem, ki jih rešuje.

 4. Janez says:

  SVETI DUH, TI SI LUČ NAŠEGA ŽIVLJENJA
  Sveti Duh, Ti si luč našega življenja. Ti hočeš vse narediti novo v naši sredi. Pridi in spremeni ter predrugači ter prenovi temeljito vse, kar se zoperstavlja Tvojemu delovanju v naši skupnosti. Prosim pomagaj nam ljudem in nas spreobrni, da bomo postali drugačni in boljši ljudje in kristjani, Bogu v Veselje. Pomagaj nam, da se bomo skesali in poboljšali. Preženi vse predsodke, zavist, obrekovanja na različnih ravneh, iskanja moči in prevlade ter vso zlaganost, ki smo ji povsod priča danes, ko Človek ni Človeku vedno Človek, ampak je vse kaj drugega kot Dober Človek. Ustvari v nas čisto srce, usmiljenje, dobroto in razsvetljen razum, da bomo lahko spoznali to, kar Ti želiš; in bomo pripravljeni hoditi po poti, ki si nam jo Ti pokazal tako, da bomo po strmi in težki poti k Tebi hodili in izpolnjevali Tvoje Nauke in zapovedi ter živeli po Božji Volji. Amen

  Sedem darov Svetega Duha
  Sedmeri darovi Svetega Duha so: modrost, umnost, svet, moč, vednost, pobožnost in strah božji. Bog nam v učinkoviti moči Svetega Duha, ki je naš Gospod in darovalec življenja, daje vse potrebno, da spoznamo svojo vero in živimo v njegovi bližini. Bodimo odprti za darove Svetega Duha!

  MODROST: “moder” je človek, ki lahko loči pomembne od nepomembnih v življenju; sposoben je prepustiti se drugemu in od znotraj »videti« in »slišati« najgloblje v njem; “Moder” je človek, ki je sposoben “videti” in “presojati” celotno resničnost v Božji luči.

  UMNOST: “razumen” človek je “odprt” in kritičen do razumevanja sebe, sveta in ljudi; je sposoben „slišati“ in razumeti Božjo besedo, ki nam jo je razodela na različne načine (zlasti Beseda, ki nam jo je razodela v Jezusu Kristusu).

  NASVET: človek, ki ima “dar nasvetov”, je sposoben pomagati drugim pri sprejemanju svojega osebnega mnenja in osebne odločitve, zlasti v pomembnih trenutkih svojega življenja (za to je sposoben poslušati drugega “od znotraj” in mu ne vsiljuje nasvetov) “Nato mu pušča možnost proste izbire); imeti “dar svetovalca” pomeni tudi, da lahko prejemate nasvet od drugega in še posebej, da iščete “nasvet” pri poslušanju Božje besede.

  MOČ: “močan” človek je sposoben živeti človeško in krščansko resnico pogumno; je dosleden in zmore zdržati tudi takrat, ko je težko verjeti in upati; njegovo zaupanje in njegova ljubezen do Boga in ljudi temelji na Božji zvestobi in ljubezni.

  VEDNOST: človek z “darilom znanja” išče in radostno sprejema resnico; prepozna in “pozna” ljudi, svet in Boga v njihovi najgloblji resničnosti; Drugega “prizna” in se veseli, ko začuti bogastvo svoje osebe.

  POBOŽNOST: Resnično “pobožni človek” živi v najbolj intimni povezavi z Bogom. Zanj je Bog Oče, ki ga lahko brez strahu in z ljubeznijo nagovarja.

  STRAH BOŽJI: “dar božjega strahu” (“strahospoštovanje”) omogoča, da Boga razumemo in doživimo kot najglobljo in največjo Skrivnost, kot “Sedanjost” in kot “Nedostopno” (Bog nam je “bližje kot nam samim”, vendar je tudi neizrazito »oddaljen«, ker je neizmerno »drugačen« in »večji« od nas); biti napolnjen s “božjim strahom” pomeni tudi biti napolnjen s “strahom pred grehom”, torej ne biti ravnodušen do greha in zla, ampak si prizadevati z vsemi močmi za ustvarjanje novega, božanskega sveta med ljudmi. Lahko bi rekli, da je „dar božjega strahu“ tudi novo ime za božjo ljubezen: bojimo se užaliti Boga in izgubiti njegovo prijateljstvo, ker ga ljubimo; ljubezen je previdna.

  MOLITEV K NAŠEMU BOGU ZA SEDEM DAROV SVETEGA DUHA
  Gospod, moj Bog, ti v vse ustvarjene stvari in ljudi prodiraš s svojim Duhom, prosim priti tudi v globino mojega srca. Podari mi modrost, da bom prejel Tvojo Besedo v vsakdanjem življenju, umnost, da spoznam Tvojo pot, da vedno lahko hodim s Teboj po Poti Odrešenja. Daj mi svetost, da vedno iščem tisto, kar je privzdignjeno od Zgoraj, ne da zapravljam svoje življenje in iščem samo tisto, kar je le materialnega in vsakdanjega v tem svetu. Napolni moj um z darom vednosti in stanovitnosti tako, da najdem resnico in pravičnost, ki jo bom dal naprej tudi drugim. Obenem Gospod me napolni s pobožnostjo, da te v tesni povezavi s Teboj vsak dan ponižno in goreče ljubim, moj Bog, z vsem srcem in da te častim v Duhu in Resnici. Giospod Ti si Pot in Resnica in le po Tebi pridemo domov v Nebeško kraljestvo. Daj mi moči, da stojim trdno in pogumno, ko pridejo hudičevi napadi sveta in telesa. In končno Gospod me obdari z Božjim strahom, da zaradi Ljubezni do Boga nikoli ne bom zapustil Poti Odrešenja, ampak da bom vedno ostal blizu Boga, v času radosti in v času žalosti, času preizkušenj in veselega upanja. Gospod vedno in v vsem mi daj svoj Poduk in Vodstvo, da bom v Hoji za Teboj lahko storil Sveto Božjo Voljo in živel Pravično in vedno delal dobro in širil Božjo Luč in Usmiljenje med ljudi.
  Amen

  Božja pomoč ostani vedno z nami vsemi! Psalm 40, 12: Ti, GOSPOD, mi ne boš odtegnil svojega usmiljenja, tvoja dobrota in tvoja zvestoba me bosta vedno čuvali.

  Psalm 25, 10: Vse GOSPODOVE steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja.

 5. Miro says:

  MOLITEV SV. FAVSTINE PRED NAJSVETEJŠIM

  Slavim te, Stvarnik in Gospod, skrit v najsvetejšem zakramentu.

  Slavim te zaradi vseh del tvojih rok, v katerih se mi razodeva toliko
  modrosti, dobrote in usmiljenja.

  Gospod, posejal si toliko lepot po zemlji, te pa mi govorijo o tvoji
  lepoti, čeprav so samo slaboten odsev tebe, nepojmljiva Lepota.

  Čeprav si se skril in prikril svojo lepoto, te moje oko, razsvetljeno
  z vero, doseže, in moja duša prepoznava svojega Stvarnika, svoje
  največje dobro; vse moje srce tone v slavilni molitvi.

  Moj Stvarnik in Gospod, tvoja dobrota me je opogumila, da
  govorim s teboj – tvoje usmiljenje povzroča, da med nama izginja
  prepad, ki ločuje Stvarnika od ustvarjenega bitja.

  Pogovarjati se s teboj, o Gospod, je radost mojega srca; v tebi
  najdem vse, po čemer more zahrepeneti moje srce.

  Tu tvoja svetloba razsvetljuje moj um in ga usposablja, da te
  vedno globlje spoznavam. Tu pritekajo potoki milosti v moje
  srce, tu moja duša zajema večno življenje.

  O moj Stvarnik in Gospod, ti edini mi poleg teh darov podarjaš
  samega sebe in se prisrčno združuješ s svojim bednim bitjem.
  Tu se najini srci razumeta brez besed, tu nihče ne more prekiniti
  najinega pogovora.

  O čemer govorim s teboj, Jezus, je najina skrivnost, o kateri
  ustvarjena bitja ne bodo vedela in angeli ne smejo vprašati.

  To so skrivnostna odpuščanja, o katerih veva samo Jezus in jaz.

  To je skrivnost njegovega usmiljenja, ki objema vsako posamezno
  dušo.

  Za to tvojo nepojmljivo dobroto te slavim, Stvarnik in Gospod, z
  vsem srcem in vso dušo. A čeprav je moje poveličevanje tako revno
  in majhno, sem vendar mirna, ker vem, da ti veš, da je iskreno,
  čeprav je tako nerodno.

  Dnevnik sv. Favstine Kowalske, št.1692

  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 6. Janez says:

  ZAHVALNA MOLITEV NAŠEMU BOGU
  O Bog Oče, naš Stvarnik,
  zahvaljujemo se Ti za naš dom, Zemljo,
  za široko nebo in blagoslovljeno sonce, za oceane in potoke,
  za visoke hribe in šepetajoči veter, za toplo svetlo Sonce in blagodejni dež,
  za drevesa in za zeleno travo v gozdovih ter za vso floro in favno na Zemlji.
  Zahvaljujemo se Ti za vse naše čute, s katerimi slišimo pesmi ptic in rast rož,
  in da lahko vidimo sijaj polj zasejanih z zlato pšenico za naš kruh in
  da okušamo jesenske plodove, da nismo lačni in imamo polne shrambe hrane;
  da se hvaležno veselimo vsakega dne, ki si ga naredil Gospod in da pozimi občutimo beli sneg;
  da zaznavamo rasti Narave in vonjave spomladanskih cvetov ter šumenje vetra v gozdovih.
  Dovoli nam, da se bo vsa ta Božja lepota Stvarstva impresivno razlila v v naše srce;
  in odreši nas naše slabovidnosti, ker smo tako slepi, da vsega tega nismo opazili in videli,
  saj celo navadno trnasto grmičevje in vse Stvarstvo zagori in se zasveti s Tvojo veliko Slavo.
  Odreši nas greha in hudobije na zemlji, da se bomo spreobrnili in bili podobni Jezusu.
  Gospod prosim obvarji nas greha, skušnjave, bolezni in okužbe z koronavirusom, ki je še prisoten pri nas.
  Prosim Vodi nas in Uči nas, da bomo vedeli kaj je prav v Božjih Očeh in kaj je Božja Volja za vse nas.
  Prosim Te Gospod Vodi naša Pota in nam pomagaj, da bomo zmeraj delali vse kar je prav v Tvojih Očeh!
  Amen.

  Zgoraj je Zahvalna Molitev, da bi vsak dan začeli in nadaljevali vedno s hvaležnostjo in molitvijo k Bogu za vse kar smo in imamo. Vera presega naše človeško razumevanje, dojemanje in vedenje. To je hvaležnost do Boga, ker nam je poslal Jezusa zato, da je odkupil naše grehe. Je hvaležnost za vse darove, ki nam jih je Bog dal, za ljudi, ki jih poznamo, za lepoto sveta okoli nas. Hvaležnost in ljubezen sta si zelo blizu, sta tesno povezani. Tako smo na najgloblji način poklicani ljubiti Boga in ljubiti druge. Hvaležnost to omogoča. Hvaležnost vodi k ljubezni in ker je Bog ljubezen, nas hvaležnost na najgloblji ravni vodi k Bogu. Hvaležnost dobi svojo moč šele, ko jo človek ubesedi in udejani v življenju. Pred Bogom, človekom, javno ali sam pri sebi, samo da se zlije v besede in v dejanja hvaležnosti za izkazano dobroto. Hvaležni smo lahko ne glede na osebno počutje in okoliščine. Tudi če hvaležnosti iz različnih razlogov ne pokažemo izrazito, je še vedno pristna. Pomembno je, da nas želja po zahvaljevanju Bogu in ljudem nikoli ne mine. Bogu se lahko zmeraj zahvaljujemo in ga slavimo, saj je naš Bog, Stvarnik, ki nas najbolje pozna; predenj pa gremo taki, kakršni smo, vedno ubogi. Hvaležnost nas odpira Bogu in odpira tudi vrata naši sreči. Mislimo, da smo hvaležna oseba, ker dostikrat izrečemo hvala. Pravzaprav pa resnična hvaležnost presega zgolj zahvaljevanje, ko prejmemo darilo ali ko kdo kaj naredi za nas. Beseda evharistija v grščini pomeni zahvala. Pri vsaki sveti maši po Kristusovem telesu in krvi prejmemo odrešenje. Vsaka maša in vsak naš trenutek Življenja sta torej priložnost, da se zahvalimo za edinstveno Kristusovo žrtev, ki jo je storil Jezus za človeštvo in se na skrivnosten, a resničen način dogaja pri vsaki sveti maši; pri evharistiji smo deležni po Božji Milosti Usmiljenja, Odrešenja in Življenja, če tudi Živimo in Delamo po Evangeliju ter spolnjujemo Božjo Voljo. Mašo pa moramo pravično in pobožno nadaljevati v našem življenju. Sicer bi bili obsojeni na smrt brez Božje Ljubezni in Božjega Usmiljenja ter na osamo brez Boga, ker bi zašli na stranpota. Pred Bogom smo večni dolžniki. On nam je dal življenje, brate in sestre, vse dobrine, Zemljo in Stvarstvo. Še ljubimo lahko samo zato, ker nas je on prvi vzljubil. Ko Boga Ljubimo, Slavimo in se mu Zahvaljujemo, storimo veliko dobrega Zase, saj se mu tako pustimo še globlje ljubiti, saj smo vsi verni in neverni Njegovi Božji Otroci. Bodimo skromni in ponižni v srcu, ko se zahvaljujemo Bogu, ko molimo, delamo, služimo drugim in Ljubimo Boga in Ljudi tako, kot je delal na zemlji z zgledom in ljubeznijo Jezus Učenik in Odrešenik. Amen. Janez

 7. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: OČI VSEH V SHODNICI SO BILE UPRTE VANJ. IN ZAČEL JIM JE GOVORITI:
  »DANES SE JE TO PISMO IZPOLNILO, KAKOR STE SLIŠALI.« (Lk 4,20-21)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+4%2C14-22&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus nastopi v shodnici v domačem kraju. Prebere odlomek iz
  preroka Izaija in ga aktualizira. Evangelist pravi, da so z velikim zanimanjem naredili prehod od
  Svetega pisma k Jezusu. Trudil se bom odpraviti vse ovire, da bom vsak dan bral in uresničil Jezusovo
  besedo. Gospod, hvala za dar Svetega pisma, ki me povezuje s teboj in odkriva tvoje veselo oznanilo.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!

 8. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: OČI VSEH V SHODNICI SO BILE UPRTE VANJ. IN ZAČEL JIM JE GOVORITI:
  »DANES SE JE TO PISMO IZPOLNILO, KAKOR STE SLIŠALI.« (Lk 4,20-21)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+4%2C14-22&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus nastopi v shodnici v domačem kraju. Prebere odlomek iz
  preroka Izaija in ga aktualizira. Evangelist pravi, da so z velikim zanimanjem naredili prehod od
  Svetega pisma k Jezusu. Trudil se bom odpraviti vse ovire, da bom vsak dan bral in uresničil Jezusovo
  besedo. Gospod, hvala za dar Svetega pisma, ki me povezuje s teboj in odkriva tvoje veselo oznanilo.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!

 9. Janez says:

  MOLITVE MATERE TEREZIJE
  Jezus, v tišini svojega srca Te častim.
  Kdo je Jezus zame?
  Jezus je – Bog, Božji sin
  Druga oseba Svete Trojice, Marijin sin.
  Beseda, ki je meso postala
  Jezus je – Beseda, ki jo govorim.
  Luč, ki jo prižgem.
  Življenje, ki ga živim.
  Ljubezen, s katero ljubim.
  Veselje, ki ga delim.
  Mir, ki ga dajem.
  Moč, ki jo uporabljam,
  lačni, ki jih nasičujem
  nagi, ki jih oblačim,
  brezdomci, ki jih sprejemam,
  bolni, ki jih oskrbujem,
  otroci, ki jih učim,
  osamljeni, ki jih tolažim,
  nepriljubljeni, ki jih sprejemam,
  duševno bolni, s katerimi prijateljujem.
  Jezus je – nemočni – ki jim pomagam
  klošar – ki ga sprejmem,
  gobavec – ki ga umijem,
  pijanec – ki ga vodim.
  Kruh življenja – ki ga zaužijem.
  Daritev – ki jo ponujam.
  Križ – ki ga nosim,
  bolečina – ki jo prenašam,
  molitev – ki jo molim,
  osamljenost – ki sem je deležna,
  bolezen – ki jo sprejemam,
  Jezus je – moj Bog,
  moj Gospod, moj ženin, moje vse.
  Moje vse v vsem, moj dragoceni, moj edini
  Jezus je Ta, ki Ga ljubim –
  komur pripadam in od kogar me nič ne bo ločilo –
  On je moj – jaz sem Njegova.
  Amen. 
  Zaradi svobodne odločitve, moj Bog, in zaradi ljubezni do Tebe – želim ostati in izpolniti vso Tvojo sveto voljo glede mojega življenja. – Ne bom potočila niti ene solze – Čeprav bi trpela več kot zdaj – še zmeraj hočem izpolnjevati Tvojo sveto voljo. To je temna noč rojstva Družbe – moj Bog, daj mi poguma – da bom v tem trenutku stanovitno sledila Tvojemu klicu. Ko pomivaš, pometaš – počenjaš karkoli – povej Jezusu, »Ljubim Te, Jezus. Karkoli bom počel danes, je namenjeno Zate, vsaka misel, vsaka beseda, vsako dejanje.« Ohrani veselje, ljubezen do Jezusa v svojem srcu in Mu pogosto reci podnevi in ponoči: »Jezus v mojem srcu, verjamem v Tvojo nežno ljubezen do mene. Ljubim Te.« Amen.

  Tišina Jezusova srca, spregovori mi, okrepi me. Marija, moja mati, daj mi svoje srce tako lepo, tako čisto, tako brezmadežno, tako polno ljubezni in ponižnosti, da bom lahko sprejela Jezusa v kruhu življenja in Mu služila v tožni preobleki ubogih. Amen.

  Gospod, ohrani jih zveste drug drugemu – v Tvoji ljubezni. Naj jih nič in nihče ne loči od Tvoje ljubezni in od medsebojne ljubezni – Naj bodo otroci – Tvoje darilo vsaki družini – vez ljubezni, edinosti, veselja in miru. Amen.

  Sveta Mati Terezija prosi za nas Boga in Marijo, da se bo po Božjem Usmiljenju in Dobroti vse prav uredilo!

 10. Janez says:

  MOLITEV ZA TVOJO LJUBEZEN GOSPOD JEZUS
  Moj Najvišji Gospod in Posvečevalec ter Stvarnik. Prosim pomnoži v meni Milost Ljubezni in ne glej na mojo človeško ničevost. Vem za reklo v molitvi ob smrti: Prah si in v Prah se Povrneš ali Pulvere sest et pulvere reventeris, ki nas opozori, da dolgost življenja našega na Zemlji našega je kratka in da gremo v Nebeško domovino takrat, če hodimo po Poti za Jezusom. Tvoja nesebična in goreča ter iskrena Ljubezen Gospod do nas grešnih ljudi na Zemlji nas je odrešila. Tvoja milostna in nezaslužena Ljubezen do nas grešnih ljudi je bolj dragocena kot vsi zakladi sveta. V zameno za vse, kar more ljudem nuditi materialni svet, Te prosim za Tvojo Dobroto in Ljubezen Gospod, Tvoje Usmiljenje, Tvojo Vodstvo in Tvoj Nasmeh, ko zatavam in Te obupan iščem na brezpotjih, ko sem razočaran zaradi ljudi in njihive nezvestobe in egoizma. Pomagaj mi, da izidem ven iz labirinta in me odreši ter me varno Vodi k tebi Gospod. Samo majhen ničeven grešni človek sem, ki te potrebuje, ki mi daješ smisel Življenja, ki mi daješ Vir Življenja, da mi daješ Luč Ljubezni, ki mi kažeš Pot in ki me blagoslavljaš, ko spolnjuje Tvojo Voljo in Jezusov Evangelij. Gospod Ti si vse kar potrebujem in Ti veš kaj rabim, še preden te za kaj prosim. Pomagaj mi, bodi vedno ob meni in v meni. Gospod Jezus Tvoja Ljubezen je najkrajša Pot, ki vodi k Tebi. Kratka je ta Pot brez ovinkov, jasna brez nevihtnih oblakov, varna brez nevarnosti, prijetna Pot v veseli družbi s Teboj Jezus Odrešenik, ki si moj Učitelj in moj najljubeznivejši Vodnik. Ta Pot vodi v Večne radosti in popotniku ne dovoli, da bi skrenil na desno, ko mu gre dobro in ne na levo, ko ga pestijo in stiskajo težave. V Svoji Dobroti Gospod prosim mi daj to veliko Milost, da te iskreno in goreče vzljubim v srcu in da zavržem vsako prazno Ljubezen, ki Ti ni všeč, saj Ti Gospod veš kaj je dobro zame in kaj ne. Mnogokrat si me že obvaroval Gospod pred razoćaranji, saj smo ljudje nepopolni grešniki, ki zaslediujemo svoje človeške cilje in nam za drugo ni mar. Naj Te Ljubim Gospod nad vse stvari z vztrajno nenehno Ljubeznijo in prosim daj, da se nikdar ne ločim od Tvoje Ljubezni. Pomagaj mi prosim, da v Njej ostanem zdaj in Vekomaj. Prosim Gospod pošlji mi Tolažnika, da se umirim in potolažim zaradi izgube ljubezni ljubljene osebe, ki je odšla drugam. Gospod prosim Te za Božji Mir in Uteho, da bom zmogel iti naprej in pozabiti na ljubljeno osebo, ki je odšla drugam in da bom po Tvoji Milosti in Ljubezni našel Ljubezen ki ne mine nikdar. Pridi k meni Gospod, ostani z menoj in me objemi ter me vodi in mi pomagaj, da se bo vse uredilo po Tvoji Dobroti in Usmiljenju. Morda pa hočeš Jezus, da bi našel nekaj drugega, kar mi je namenjeno po Božji Volji in me bo osrečilo za zmerom. Amen.

  Dopolnjeno in razširjeno po Raimondu Giordanu, Kristjan Moli, Družina 1982.

  KAM GREŠ ČLOVEK? BREZ BOGA SI NIČ! Quod homo quo vadis? TE ET QUOD NIHIL SINE DEO?

  • Janez says:

   Gospod prosim Te Usmili se nas in Pomagaj, Blagoslovi in Poduči mojega sina in snaho, ki sta po praznikih spet odšla delat v tujino, ker doma nista našla primerne zaposlitve. Prosim Naj ju Vodi Božje Usmiljenje in Dobrota, da se bo vse prav uredilo. Daj jima obema Zdravje in Zadovoljstvo ter Božji Blagoslov. Pridi Sveti Duh in mi prinesi Tolažbo ter me Opogumi, da bom ostal stanoviten in Pomirjen v Tvojem Naročju Oče. Amen. Janez

   • Miro says:

    Vedno hvaležno sprejemajmo vse, kar nam podarja Gospod Jezus Kristus v moči Svetega Duha. Nenehno se zahvaljujmo za vse doslej že prejete milosti. Tako z Božjo pomočjo odpiramo vrata za prejem novih milosti, ki se na nas najbolj izlivajo pri obhajanju svete maše.

    BOŽJE USMILJENJE, NEIZMERNO V ZAKRAMENTU EVHARISTIJE IN DUHOVNIŠTVA, ZAUPAMO VATE!

   • Janez says:

    HVALEŽNOST IN ZAHVALA BOGU ZA VSE KER SEM IN KAR PREMOREM
    Moj Gospod in moj Bog, Oče Stvarnik,
    Sin Odrešenik, Sveti Duh Posvečevalec,
    zahvaljujem se Ti, da si me ustvaril, da si me odrešil,
    da si me poklical k veri,
    da si me varoval to noč in da me boš varoval ta dan.
    Danes ti izročam svojo molitev in ponižne prošnje,
    delo, utrujenost, trpljenje in veselje, bolezen in hvaležnost.
    Daj, da bom vse, kar počnem,
    počel iz ljubezni do Tebe in v skladu s Tvojo voljo.
    Daj mi trdnost v moji poklicanosti,
    potrpežljivost v trpljenju
    in drznost v izpovedovanju vere,
    modrost na življenjskih poteh
    in ljubezen v odnosih z bližnjimi.
    Po svojem neskončnem usmiljenju
    odpusti moje grehe
    in me varuj vsega hudega.
    Prosim pomagaj mi, da bom vedno spolnjeval Božjo Voljo.
    Amen.

    • Miro says:

     Spomnimo še na molitev, ki so jo naši predniki redno molili, saj so se zavedali neizmerne vrednosti SVETE EVHARISTIJE ter darovanja naših molitev, del in trpljenja pri sveti maši.

     O PRESVETO SRCE JEZUSOVO, PO ROKAH PREBLAŽENE DEVICE MARIJE
     TI DARUJEM MOLITVE, DELA IN TRPLJENJE DANAŠNJEGA DNE – TEBI V
     SPRAVO ZA VSE ŽALITVE, KI JIH TRPIŠ V ZAKRAMENTU PRESVETEGA
     REŠNJEGA TELESA, S TEBOJ VRED PA BOGU OČETU ZA VSE TISTE NAMENE,
     V KATERE SE MU TI SAM VSAK DAN DARUJEŠ NA NAŠIH OLTARJIH. AMEN.

     Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 11. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »STRMELI SO NAD NJEGOVIM NAUKOM, KAJTI UČIL JIH JE KAKOR NEKDO,
  KI IMA OBLAST, IN NE KAKOR PISMOUKI.« (Mr 1,22)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mr+1%2C21-28&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus uči v Kafarnaumu. Besede potrjuje avtoriteta Duha, da se bo
  zgodilo, kar pravi. Tako izžene iz človeka nečistega duha. Začudeni poslušalci se sprašujejo, kdo je on.
  Z vso odgovornostjo in navdušenjem bom sprejemal Jezusovo besedo, da me bo spremenila, prenovila
  in okrepila. Gospod, pomagaj mi, da bom sprejel tvoje besede in bo tvoje oznanilo s polno močjo
  delovalo v meni. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha, zaupamo vate!

 12. Janez says:

  MOLITEV ZA VERO IN UPANJE
  Gospod Bog, v Svetem Pismu srečujemo nešteto klicev, ki se polni vere in zaupanja dvigajo k Tebi. Nikoli niso bili razočarani tisti, ki so zaupali vate Gospod Bog. Prosim utrdi mojo Vero in Upanje, da bom v vseh preizkušnjah in težavah ter problemih, ki me pestijo, vedno pri Tebi Bog iskal Božjega Vodstva, Navdiha, Pomoči in Utehe. Prosim razsvetli moj razum in me navdihni ter me vodi, da ne zaidem v labirintih življenja na stranpoti. Pomagaj mi prosim, da bom vedno hodil po Kristusovi Poti Odrešenja in spolnjeval Tvojo Voljo in ne svoje človeške volje. Prosim opogumi me, da bom opravil spoved in prosil Boga odpuščanja ter se spokoril, da si olajšam dušo. Gospod žal mi je za vse grehe, priznam da sem grešil, odpusti mi in in pomagaj, da se bom poboljšal. Pomagaj mi prosim s Tvojo Božjo Milostjo. Pomagaj mi, da bom vztrajal v Veri, Dobroti, Molitvah in Upal na Tvojo Milost in Ljubezen ter pomagal in služil bližnjim, ki potrebujejo pomoč. Da bom daroval zastonj drugim vse, kar sem zastonj od Tebe prejel. Živo upanje Vate Gospod Bog naj mi daje pogum in hrepenenje po tem, kar si pripravil tistim, ki Te Ljubijo. Verujem Gospod Bog, vendar sem dostikrat preslaboten, da bi imel moč in vztrajal na Poti k tebi; zato prosim pomagaj mojemu pomanjkanju Vere, pomanjkanj duha vere, da nikoli ne omagam, ampak da vztrajam in grem naprej k Tebi, ki imaš Besede Večnega Življenja. Verujem, vendar prosim stori, naj prava iskrena in goreča Vera Vate Gospod vodi moje mišljenje, vse moje delovanje, in vseskozi prenavlja moje življenje. Verujem Gospod, vendar prosim Gospod pomnoži mi Vero in Upanje, da bom živel po Kristusovem Evangeliju, Tebi in bližnjim v Veselje in z Vero v Boga in Odrešenje. Hvala Gospod ker si nas slišal in uslišal, ker si prišel med nas in nas Rešil in Odrešil.

  Dopolnjeno Kristjan Moli Družina 1982.

  S kakršnim metrom merite in sodite druge, s takšnim vam bode odmerjeno in sojeno. Bog bo sodil ne človek, ki ne misli po Božje ampak po Človeško in zato težko pravičen. Veselimo pa se vsakega, ki pride h Kristusu in vsakega Izgubljenega sina, ki se je izgubil in vrnil nazaj k Očetu. Bog nas Ljubi in od Pričakuje, da hodimo po Poti k Njemu in/ali da se vrnemo iz stranpoti in labirintov, kamor smo zašli, Nazaj k Ljubljenemu Očetu. On nas čaka na Obalah Večnosti in se razveseli vsakega, ki se vrne k Očetu!

  Latinsko: Per meter ad aliquem modum in tantis et aliorum iudice metiri posse quod non fuerit iudicatus. Adducet Deus in judicium non videtur, qui non a Deo, sed ab homine, et ergo difficile est iustus. Expectamus ad invicem quis venit ad Christum: et quis est, qui pereunt, et rediit ad Patrem.

 13. Janez says:

  Molitev tistih, ki iščejo Boga
  Gospod Bog, po vsem tvojem stvarstvu rahlo odmeva misel,
  da je nad vsem tem še nekaj, nekdo.
  Vsa živa bitja in njihova raznolikost, zemlja, sonce,
  zvezde se zdijo na prvi pogled nekaj običajnega.
  Naše srce pa pravi, da si jih ustvaril ti.
  Da so to darovi, ki bi jih morali znati vedno znova sprejemati.
  Toda nič zemeljskega ne more privesti do zadnjega srečanja in miru v tebi,
  ki bi izpolnilo moje hrepenenje.
  Zato romam in Te iščem naprej.
  Vendar z lastnimi močmi nikdar ne morem doseči tega, kar iščem.
  To mi lahko nakloni le tvoja Milost Gospod.
  Zbudi v meni sveti nemir, da te bom nenehno iskal, da bi Te našel.
  Uči me razumeti, da moram živeti le iz tega, kar je nad menoj,
  in da se izgubim, kakor hitro se vsidram vase, v svoje človeške moči.
  Sprejmi mojo roko in mi pomagaj, da te najdem, da najdem Sebe v Tebi.
  Amen

  Kristjan Moli, Družina 1982.

  MOLITEV H KRISTUSU
  Gospod Jezus Kristus, samo Ti Si Pot, Resnica in Življenje.
  Zemlja me ne bo mogla nikoli privesti v Nebo, zakaj edina Pot do tja si Ti Jezus.
  Moj Bog, ali naj tudi en sam hip dvomim o Poti, ki naj jo izberem?
  Ali ne bom zmožen, da se takoj odločim zate? H komu pojdem, Gospod?
  Samo Ti imaš Besede Večnega Življenja. Ti Si prišel na Svet z edinim namenom,
  da narediš zame, kar bi nihče drug ne mogel narediti.
  Samo ta, ki je v Nebesih, me more povesti v Nebesa.
  Kje bom sicer našel moč, da se povzpnem na Goro?
  Četudi bi dobro izpolnil svojo nalogo, četudi bi pomagal drugim,
  četudi bi si pridobil dobro ime in velik sloves, če tudi bi moje delo vsi hvalili
  in bi si zaslužil odločno mesto v zgodovini, kaj bi mi vse to pomagalo,
  da pridem v Nebesa?
  Tebe Gospod Izbiram za svojo Dediščino, ker živiš in ne poznaš smrti.
  Tebi se darujem in odločno zavračam vse druge krive bogove.
  Prosim te Gospod, uči me, vodi me, daj mi poguma in sprejmi me k Sebi. Amen.

  Kristjan Moli, Družina 1982. Molitev po kardinalu in svetniku Johnu H. Newmanu.

 14. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: OZNANJAL JE BOŽJI EVANGELIJ IN GOVORIL: »ČAS SE JE DOPOLNIL IN
  BOŽJE KRALJESTVO SE JE PRIBLIŽALO. SPREOBRNITE SE IN VERUJTE EVANGELIJU!«
  (Mr 1,14-15)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mr+1%2C14-20&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus pride mimo ribičev, jih vidi in povabi, naj gredo za njim.
  To je odločilni dogodek, da spremenijo življenje in postanejo ribiči ljudi. Sedaj je tudi zame odločilni
  čas. Jezus me kliče, da zapustim dosedanje varnosti in se odprem njegovi ljubezni. Gospod, še bolj
  jasno me pokliči na obali mojih iskanj, da bom s celim srcem odgovoril na tvoje povabilo.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!

 15. Janez says:

  PROŠNJA K BOŽJI IN NAŠI MATERI MARIJI
  Marija Tvoje ime je na mojih ustnicah in v mojem srcu
  od prvih, nežnih let mojega življenja.
  Že kot otrok sem Te vzljubil kot Mater in sem te klical
  na pomoč v nevarnosti in trdno zaupal v Tvojo Pomoč.
  Marija, Ti bereš vse moje Misli v mojem Srcu,
  da bi rad spoznal Resnico,
  da bi bil rad dober,
  da bi bil rad v Življenju moder in pravičen,
  močan, dober, strpen in potrpežljiv,
  da bi bil rad vsem ljudem Brat.
  Marija pomagaj mi živeti kot zvest Jezusov Učenec –
  živeti za svojo rast, rast drugih in rast krščanskega občestva
  ter v Veselje Bogu in Svete Katoliške Cerkve.
  Marija, z jutrom in večertom Te pozdravljam,
  ves dan ob delu in v molitvah te kličem in prosim.
  Od Tebe Marija pričakujem, da me podpiraš in navdihuješ,
  od Tebe Marija pričakujem, da me zaščitih v nevarnostih in mi daš moči
  za dostojno opravljanje svojega zemeljskega življenja,
  da proslavim Boga in da dosežem Večno Življenje in Zveličanje.
  Marija, vedno hočem biti pri Jezusu, kakor To v Betlehemu in na Golgoti.
  On je Nesmrtni Kralj Vsega stvarstva, Vseh časov in Vseh rodov na Zemlji.
  Amen.

  Molitev Papeža Janeza Dobrega. Vir je iz Moje veselje se dviga k tebi; izbor molitev, Ognjišče 1974.

 16. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »BODITE POGUMNI! JAZ SEM. NE BOJTE SE!« NATO JE STOPIL
  K NJIM V ČOLN IN VETER JE PONEHAL; BILI SO VSI IZ SEBE.« (Mr 6,50-51)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mr+6%2C45-52&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus vidi učence, kako se v vetru trudijo z veslanjem.
  Pride jim naproti, oni pa se prestrašijo. Opogumi jih in veter poneha. Strah jih je, ker mu
  še ne zaupajo. Skušal bom odkriti, katere zaskrbljenosti so v mojem srcu, zakaj mu povsem
  še ne zaupam. Gospod, osvobodi me pogledov in pričakovanj, ki računajo le na mojo moč.
  Naj vesel sprejemam tvojo bližino. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!

 17. Janez says:

  Sveti Frančišek: Hvaljen si Gospod ( LAUDATO SI DOMINE )

  »Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
  tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov.
  Tebi, Najvišjemu, edinemu pristoji
  in nihče ni vreden tebe imenovati.
  Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi,
  posebno s soncem, velikim bratom,
  ki razsvetljuje dneve in nas.
  Lepo je in v velikem sijaju žari.
  Tebe, Najvišji, odseva.
  Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah;
  ustvaril si jih na nebu, jasne, dragocene in lepe.
  Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,
  v oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu,
  s katerimi ohranjaš svoje stvari.
  Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi;
  mnogo koristi ponižna, dobra in čista.
  Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
  v katerem nam noč razsvetljuješ:
  lep je in vesel in krepak in močan.
  Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji,
  ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji,
  in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem.
  Hvaljen, moj Gospod, v onih,
  ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo,
  in prenašajo slabosti in trpljenje.
  Blagor njim, ki ostanejo v miru,
  zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.
  Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
  ki ji nihče v življenju ne uide.
  Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu,
  a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,
  zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega.
  Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
  in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.«
  Amen.

  Ko se naše srce zave Božjega odseva in Božje Milosti v vsem, kar biva, ga prevzame hvaležna želja po češčenju Boga za vseh njegovih stvari in vseh ustvarjenih ljudi in bitij z njimi, kakor je videti v gornji čudoviti hvalnici Boga sv. Frančiška Asiškega.

  Bog je tisti, ki ohranja našo odrešitev (Judovo pismo 1,24).
  Božja roka je tista, ki nas trdno drži v svojem prijemu (Evangelij po Janezu 10,28–29).
  Božja ljubezen je tista, od katere nas ne more nič ločiti (Pismo Rimljanom 8,38–39).

 18. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »KO SE JE JEZUS IZKRCAL, JE ZAGLEDAL VELIKO MNOŽICO.
  ZASMILILI SO SE MU, KER SO BILI KAKOR OVCE, KI NIMAJO PASTIRJA, IN JIH JE
  ZAČEL UČITI MNOGO STVARI.« (Mr 6,34)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mr+6%2C34-44&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezusa zanimajo ljudje, čuti jih v svojem srcu, še posebno,
  ko trpijo in so zapuščeni. S svojo odločno besedo jim prinaša hrano za duhovno lakoto in jih
  tudi telesno nasiti. V trenutkih izgubljenosti se bom še tesneje oklenil Gospodove besede in
  njegove evharistije. Gospod, hvala za tvojo skrb, da mi prinašaš toplino in ljubezen, ko sem
  sam, razočaran in ko trpim.

  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 19. Janez says:

  ZAHVALA NAŠEMU USMILJENEMU IN DOBREMU BOGU
  Hvaljen bodi, Gospod, Bog naših očetov,
  obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
  Obudil nam je mogočnega Zveličarja
  v hiši svojega služabnika Davida.
  Napovedal ga je po svojih svetih prerokih,
  ki so ga oznanjali od davnih vekov.
  Rešil nas bo naših sovražnikov,
  otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
  Izkazal nam je usmiljenje,
  kakor je obljubil očetom,
  spomnil se je svoje svete zaveze.
  Prisegel je Abrahamu. našemu očetu,
  da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
  Brez strahu bomo služili Gospodu
  v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.
  In ti, dete, boš prerok Najvišjega,
  pojdeš namreč pred Gospodom,
  pripravljat mu pota.
  Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika,
  ki ga bo rešil njegovih grehov.
  Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega
  kakor sonce, ki vzhaja z višave.
  Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci,
  in naravnal na pot miru vse naše korake.
  Slava Očetu in Sinu
  in Svetemu Duhu,
  kakor je bilo v začetku,
  tako zdaj in vselej
  in vekomaj.
  Amen.

  Psalm 25, 10: Vse GOSPODOVE steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja.

  Psalm 23, 6: Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; prebival bom v hiši GOSPODOVI vse dni življenja.

 20. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »UČIL JE PO NJIHOVIH SHODNICAH IN OZNANJAL
  EVANGELIJ KRALJESTVA. OZDRAVLJAL JE VSAKOVRSTNE BOLEZNI IN
  VSAKOVRSTNE SLABOSTI MED LJUDSTVOM.«

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+4%2C12-17.23-25&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus začenja delovati po Galileji. Približa se ljudem in
  jim oznani, da Bog gospoduje v svetu po njegovi besedi in v dejanjih osvoboditve. Na njegovo
  rešitev se je mogoče trdno zanesti. Vesel sem, ker po Jezusu prihaja odločilna rešitev v moje
  življenje in v svet. Gospod, hvala za tvoje ozdravljenje. Daj mi moči, da bom vedno iskal moči
  za svojo življenjsko pot v tebi. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!

 21. Janez says:

  PROSIMO PRIDI K NAM GOSPOD IN NAM POMAGAJ ZAUSTAVITI KORONAVIRUS!

  Molimo in prosimo Boga, da nas odreši bolezni, epidemij in da bo Jezus Odrešenik in Učenik s Svetim Duhom podučil in navdihnil vse zdravnike, da bodo z novimi odkritimi cepivi, zdravili in novimi postopki uspešno in učinkovito zmanjšali bolezni in število obolelih zaradi epidemij, ki razsajajo po svetu. Prosim pozdravi vse, ki so zboleli, da bodo s pomočjo cepiva in zdravkljenja po Božji Milosti in Dobroti kmalu okrevali in se pozdravili. Prosim Te Gospod, pomagaj nam, da se bo epidemija v svetu in pri nas, kjer imamo veliko obolelih in umrlih ustavila in medicinsko obvladovala. Pomagaj raziskovalcem in zdfravnikom, da bodo odkrili čimpreje cepivas in zdravila proti koronavirusu! Gospod prosimo Te pomagaj nam, da se bo spet vse postavilo na svoje mesto, da bomo spet vsi lahko normalno zaživeli brez nevarnosti okužb in da bomo odslej živeli pravično in se spreobrnili. Pomagaj nam prosimo Troedini Bog, da bomo sprejeli in spoštovali poduk in Božjo Vzgojo. Prosim Te Jezus sliši in usliši nas. Pridi k nam Gospod in nam Pomagaj!

  Marija Mati Božja in naša Mati, prosimo tudi Tebe, da s svojo priprošnjo k Jezusu Kristusu Božjemu Sinu, ki Ti nikoli ne odreče nobene prošnje, pripomoreš, da nam bo Jezus pomagal in zaustavil koronavirus ter ozdravil obolele, ki se širi pri nas in v svetu in zaradi katerega je zbolelo in umrlo veliko ljudi. Prosim Pomagaj nam, da bodo vsa cepiva in ukrepi odgovornih oblasti dobro učinkovali! Pridi in nam pomagaj Mati Marija z Jezusom, da se bo vse prav uredilo po Božji Volji in Milosti! Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Dopolnjena in razširjena molitev. Že objavljeno!

  Jeremija 33, 6: Glej, pospešim mu okrevanje in ozdravljenje, ozdravim jih in jim odkrijem obilje miru in varnosti.

  Pomagaj nam Troedini Bog, da bomo sprejeli in spoštovali Tvoj Poduk in tvojo Božjo Vzgojo
  in da bomo spet normalno zaživeli in da se bo spet vse Uredilo in Postavilo na Svoje Mesto,
  po Tvoji Dobroti, Milosti in Usmiljenju!
  Odvzemi od nas prosimo ponižno vse preizkušnje in nam odvzemi prosimo nevarnost obolevanja in okužbe s koronavirusom!
  Prosimo Gospod reci le Besedo in Odrešeni bomo!
  Za to Te prosimo in molimo Tebe Jezus,
  ki si in boš v popolni Sveti Trojici nedeljivo Eden
  in ki živiš in kraljuješ v Večni Slavi,
  naš Odrešenik in naš vsemogočni Bog,
  na vse veke vekov.
  Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

 22. Miro says:

  MOLITEV ZA BLAGOSLOV OTROK

  Gospod, danes sem pred Teboj s prošnjo, da blagosloviš moje otroke, ki si mi jih podaril. Daj, da bi se vsak dan spominjal/a, da so Tvoj dragoceni dar. Da bi si to le večkrat priklical/a v spomin: »Otroci, ki jih je Bog naklonil tvojemu služabniku.« (1 Mz 33,5)

  Še posebej, ko bi rad/a imel/a čas le zase, ko nisem razpoložen/a za pogajanja z otroki ali ko mi je naporno biti oče/mati. Izročam Ti te trenutke. Ti veš, kako se takrat počutim in kaj se mi prebuja ob njih.

  Gospod, naj mojim otrokom ne manjka ničesar, prosim Te utrdi me v svoji pravičnosti, da bo lahko Tvoj blagoslov deževal tako name kot na njih:

  “Gospodov blagoslov je bil pri vsem, kar je imel, doma in na polju.” (1 Mz 39,5)

  Dobri Bog, pomagaj mi, da bom tudi v času preizkušenj in ob trenutkih, ko me tarejo skrbi, ko stvari ne gredo po planu ali ko otroci preizkušajo mojo mejo, dober starš. Daj, da bi tudi takrat nanje klical/a samo in zgolj blagoslov. Naj v takšnih trenutkih premišljujem to besedo:

  “Vanj bom zaupal,” in spet: “Glej, jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog.” (Heb 2,13)

  Ljubeči Oče, naj se vselej zavedam, da me tudi po moji hčeri/sinu želiš vzgajati in oblikovati v bolj odgovornega, spoštljivega, ponižnega in modrega človeka. Hvala, ker me tudi po otrocih učiš graditi zdrave in svobodne odnose z drugimi ljudmi.

  Vsak trenutek se lahko zatečem k Tebi in obnovim svojo moč, ki jo potrebujem za mojo starševsko vlogo in izzive vzgoje. Hvala, ker si lahko ob Tebi, Oče, zbistrim pogled in poglobim svoje razumevanje, kaj pomenita bolj ljubeč/a in usmiljen/a oče/mati. Da, v tej vlogi nisem nikoli povsem sam/a, saj si mi dal tudi čudoviti vzgled matere Marije in očetovski lik Jožefa.

  Oče, hvala, ti za vsakega izmed mojih otrok. Daj, bi na njih gledal kot na božje otroke, ki prinašajo toliko lepega svetu in bodo nekoč graditelji Tvojega kraljestva med ljudmi. “Glejte, jaz in otroci, ki mi jih je dal Gospod, smo za znamenje in prerokbo v Izraelu, od Gospoda nad vojskami, ki prebiva na gori Sion.” (Iz 8,18)

  Hvala, ker si mi zaupal to poslanstvo in hrepenim po tem, da bi jim vedno pomagal krepiti njihove darove, s katerimi si jih poslal na svet. Naj pri tem, iščem navdih pri Tebi, Oče.

  Čudovito je gledati moje otroke, ko smo zbrani okrog mize: med jedjo, med molitvijo, resnimi pogovori ali prostočasnimi dejavnostmi. “Tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize.” (Ps 128,3)

  Naj bo njihova unikatnost in obdarjenost razlog za praznovanje:

  “Tisti dan se je ljudstvo …. veselilo, kajti Bog jih je obdaril z velikim veseljem. Tudi žene in otroci so se veselili in veselje Jeruzalema je bilo slišati daleč naokoli.” (Neh 12,43)

  Oče, ko bi jih le znal/a usmeriti v trenutkih njihovih neuspehov in podpreti, ko potrebujejo spodbudo za svojo osebno rast. Pokloni mi modrost, da jim bom dober/a svetovalec/ka, da bi njihova enkratnost lahko zasijala s Tvojim sijajem. Daj, da bom znal omejiti moje ambicije in nezdrava pričakovanja do svojih otrok.

  Sveti Duh, osvobodi nas vseh laži, s katerim nas hudo želi razdvojiti. Naj za vedno ostane zunaj zidov našega doma in se v našo družino vrne Tvoj mir: “Njegovi otroci bodo, kakor so bili nekdaj, njegova skupnost bo trdna pred mano, kaznoval bom vse njihove zatiralce.” (Jer 30,20)

  Daj, da bi bili moji otroci blagoslovljeni dvojno, zaradi njihove božje dediščine in tudi zaradi mojega deleža blagoslova, s katerim mi maziliš glavo: “Krona starih so otrok otroci, slava otrok so njihovi očetje.” (Prg 17,6)

  Zdaj Te, Jezus, prosim za največji dar in blagoslov, po katerem hrepeni vsak skrbni oče/mati. Daj, da bi Te moj otrok sprejel za svojega Odrešenika, Ti ostal zvest in v polnosti prejel Tvojo večno dediščino, ki si mu jo že izbojeval:

  “Tistim pa, ki so jo sprejeli (Besedo), je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.” (Jn 1,12-13). Amen.

  Operando

  https://operando.org/molitev-za-blagoslov-otrok/

 23. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »KO SO ZAGLEDALI ZVEZDO, SO SE SILNO RAZVESELILI. STOPILI SO
  V HIŠO IN ZAGLEDALI DETE Z MARIJO, NJEGOVO MATERJO. PADLI SO PREDENJ IN GA
  POČASTILI.«

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+2%2C1-12&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Zvezda vodi modre po dolgi poti, da v novorojenem otroku
  odkrijejo Zveličarja. Utrujeni od napora se veselijo tega srečanja. Počastijo ga in mu darujejo
  dragoceni dar. Trudil se bom iskati Gospodove namige in se odpraviti na pot vere. Gospod, daj
  mi doumeti, da je najbolj pomembno iskati tebe. Naj se veselim vsakega srečanja s teboj in ti
  dam prvo čast v življenju. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!

 24. Miro says:

  PAPEŽ FRANČIŠEK: MOLIM, DA SE NIHČE NE BI ČUTIL PRIKRAJŠANEGA ZA VEZ OČETOVSKE LJUBEZNI. IN TISTI, KI SO BOLNI ZARADI OSIROTELOSTI, NAJ GREDO NAPREJ BREZ TEGA TEŽKEGA OBČUTENJA. NAJ SVETI JOŽEF ZAŠČITI IN POMAGA SIROTAM; TER POSREDUJE ZA PARE, KI SI ŽELIJO IMETI OTROKA. ZA TO SKUPAJ MOLIMO:

  Sveti Jožef,
  ti, ki si ljubil Jezusa z očetovsko ljubeznijo,
  bodi blizu mnogim otrokom, ki nimajo družine
  in si želijo očeta in mamo.
  Podpiraj zakonce, ki ne morejo imeti otrok,
  pomagaj jim po tem trpljenju odkriti še večji načrt.
  Pomagaj, da nikomur ne bodo manjkali dom, povezanost,
  oseba, ki skrbi zanj ali zanjo;
  in ozdravi egoizma tistega, ki se zapira pred življenjem,
  da bo srce na stežaj odprl za ljubezen.
  Amen.

  (molitev svetega očeta, 5. januar 2022)

 25. Janez says:

  Molitev za vodstvo v času problemov, skrbi in negotovosti Operando)

  Jezus, v negotovosti sem in zmeden ter ne vem,
  kam naj grem, kaj naj storim in kako naj se obrnem.
  Skrbi me , kako bom zvozil vse nastale probleme in težave,
  ki so se mi nagrmadili in ki me teže s skrbmi.
  Potrt sem in žalosten, vendar se ne bojim, če vem,
  da si Ti ob Meni, da sem s Teboj, ki me umiriš in me potolažiš.
  Verjem, da ko pridem k Tebi, da se umirim in skrbi se zmanjšajo in
  lažje zberem moči za molitev in prošnjo za pomoč k Tebi.
  Ob Tebi Gospod mi namreč nič ne manjka, če v molitvi prosim Tebe.
  Ti me pomiriš, Ti me vodiš in opogumiš,
  da bom s Tvojo pomočjo stvari trezno premislil in prav ukrepal.
  Verjem, da če si Ti z menoj, sem bolj miren,
  bolj samozavesten; sem tudi manj negotov in nisem več tako zmeden.
  Premislim v duši, zakaj se ne bi vzel časa Zate Jezus,
  saj v Tebi najdem počitek in zatočišče, dom in tolažbo in mir?.
  To sem že izkusil večkrat s Teboj, ko si mi pomagal Gospod,
  zato rad hitim k Tebi Gospod, ki si Izvir Božje Dobrote in Miru.
  Ta Božji Izvir Dobrote in Miru je zame tisti vir moči in vsem,
  ki iščejo Boga, želim te vode, tega veselja, spokojnosti, te dobrote, te resnice in lepote,
  ki ko jo enkrat srečaš, prosiš še zanjo, da jo lahko ponovno najdeš, ker ti je že poznana.
  Le prositi moraš zanjo Gospoda v molitvi, se umiriti, ustaviti, jo ponižno čakati in jo opaziti.
  Gospod Tebi namreč zaupam, da imaš dober načrt za mene, zaupam Ti, da vodiš mojo pot.
  Čeprav trenutno ne vem, v katero smer naj krenem, Ti to dobro veš in me navdihneš,
  da vse prav premislim in da pod Tvojim vodstvom ravnam preudarno.
  Vem, da me boš varno vodil po Poteh k Tebi, čeprav za zdaj vidim brez Tebe le megleno pot izhoda iz težav pred seboj.
  Tvoja Beseda mi pravi, da si moj Brat, Pastir in Učenik. Česa bi se bal, Jezus, če si z menoj?
  In zakaj sploh skrbim za jutrišnji dan, če pa mi praviš, da me vodiš k vodam počitka?
  Jezus, po tem hrepenim. Po Tvojem miru, po Tvojih pašnikih,
  po Tvoji vodi, po Tvoji Ljubezni in Usmiljenju, da umiriš moje nemirno srce!
  Da me varno Učiš in Vodiš, da ne zaiodem v Labirintih Življenja, ampak da grem po Poti k Tebi.
  Nočem se opirati le na svojo človeško presojo, ta me je tolikokrat prevarala.
  Želim se opreti na Tvoja znamenja, ko sem nemiren in izgubljen
  in na Tvojo tolažbo, kadar hodim v temi in megleni negotovosti in iščem izhod.
  Zato te prosim, Jezus, še močneje me primi za roko in še tesneje hodi ob meni.
  Ti si vse, kar potrebujem!
  Amen

  Gospod je moj pastir,
  nič mi ne manjka.
  Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
  k vodam počitka me vodi.
  Mojo dušo poživlja;
  vodi me po pravih potih
  zaradi svojega imena.
  Četudi bi hodil po globeli smrtne sence,
  jaz se ne bojim hudega, saj si ti z menoj,
  tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
  Ps 23, 1-4

  https://operando.org/molitev-za-vodstvo-v-casu-skrbi-in-negotovosti/

  Prosimo Te Gospod Pomagaj vsem molilcem in Prosilcem na tem medmrežju, podari nam svojo Božjo Ljubezen in Dobroto, podari nam svojo Pomoč in Božji Mir, da se po Tvoji Milosti vse prav Uredi in Postavi na Svoje Mesto! Hvala Ti Gospod. Amen.

 26. Janez says:

  Jezus Živi v meni ali Iesus habitat in me
  Jezus prosim pridi, vstopi in živi v meni!
  Kakor si živel v Svoji Materi Devici Mariji,
  ko si si vzel za Življenje kot Novorojeni Bog in Človek
  Njeno Materinsko Telo in Njeno Kri, v Njej rastel in se Rodil na Svet
  v Naše Veselje Odrešenja Vseh Ljudi za Odpuščanje Vseh Naših grehov.
  Tako prosim Jezus Odrešenik živi, bivaj in ostani v meni
  ter postani v meni Tvoje Božje Telo in Kri in napolni me z Svetim Duhom:
  +Jezus prosim Misli in Odločaj se v Meni z Menoj;
  +Jezus prosim Moli in Ljubi ter Odpuščaj v Meni z Menoj;
  +Jezus prosim trpi in prenašaj vse krivice Sveta in Bolečine ter Bolezni v meni in z Menoj;
  +Jezus prosim glej in spregovori iz Mene v tišini, da Te bom slišal in razumel, kaj hočeš od Mene;
  +Jezus prosim deluj in izžarevaj Luč ter Sveti iz Mene, da bom prinašal Ljudem Svetlobo In Upanje;
  +Jezus prosim vlivaj mi Pogum in Vztrajnost skozi mene zame in za druge in napolni nas z Vero;
  +Jezus prosim Pomagaj bolehnim, revnim in ubogim skozi mene, da bom dober Samaritan kot Mati Terezija;
  +Jezus prosim vlivaj mi moči in vodi me po Poti k Tebi, da bom živel, daroval, služil drugim in izgoreval za Svet tako kot Ti, ki si Moj Ljubljeni Brat, Odrešenik, Gospod in Moj Bog.
  +Jezus prosim naj bom vedno na strani Rešitev in ne Problemov zase in za Ljudi, da jim bom pomagal in jih spodbujal, da bodo vedno izpolnjevali Božjo Voljo.
  +Jezus prosim naj bom orodje Tvojega Miru, Dobrote in Ljubezni, prosim pomagaj mi, da bom Svojo Vero v Boga in v Božje Postave ter v Sveti Jezusov Evangelij veselega Oznanila vedno udejanjal in izvrševal tudi v praksi Življenja in tako pokazal, da Verujem, Molim, Delam in Izvršujem vse, kar Bog hoče in zahteva od mene.
  +Prosim Jezus uporabljaj moje roke, noge, glavo, pamet, mene vsega, da bom služil drugim vedno in z veseljem.
  +Prosim Jezus blagoslovi naša pota, da bomo hodili in stopali po Zemlji z našimi Nogami po pravi Poti, da nas vse v Jezusa Verujoče Ljudi v Svetemu Duhu pripelješ k Bogu Očetu in da bo Naš Bog vedno Ves v Vsem.
  +Prosim Te Gospod Jezus tudi za neverujoče, ki pošteno ter pravično živijo in Te iščejo na svoj način,
  da bodo po Tvoji Milosti Videli in Spoznali Boga preko Tvoje Milosti,
  ter spregledali in začeli hoditi kot Dobri Ljudje in Dobri Kristjani
  po Poti k Jezusu Našemu Odrešeniku Sveta.
  Daj Gospod, da bom vedno Blizu tebe in zmeraj Bliže Tebi!
  Vsak dan nanovo me vzemi ter naredi iz mene nov prispevek za Ljudi.
  V Vsakem Trenutku me vzemi, ker bi se rad popolnoma Odprl Tvoji Ljubezni
  in Božjemu Duhu, da bi deloval v meni in izpolnjeval Božjo Voljo.
  V vsak dogodek prihajajočih dnevov me vzemi prosim in daj da bom odkrival Tvoja Sporočila.
  Bodi moj Brat in Odrešenik ter moj Gospod, ki mi nikdar ne dovoli pomisliti,
  da si daleč od mene; daj mi Milost in deluj in izžarevaj preko mene v Svet svojo Dobroto in Ljubezen.

  Dopolnjena in razširjena Molitev Prihajam k tebi, molitve in premišljevanja, kapucini, 1995.

  “Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno” (Jn 15,10-11). Kjer je ljubezen, tam je Bog ( Mati Terezija).

 27. Janez says:

  MOLITEV K BLAŽENEMU ANTONU MARTINU SLOMŠKU ZA NAŠO OZDRAVITEV

  “Sveti in usmiljeni Bog. Oče vse ljubezni in sočutja!
  Tvoj sin Jezus nam je zagotovil,
  da nam boš dal, karkoli te bomo prosili v njegovem imenu.
  Hočemo v njem živeti kakor On po tvoji volji
  in v predanosti tvoji ljubezni.

  Poživi nam vero vate, da si Ti živi Bog,
  ki rad daješ dobre darove svojim otrokom.
  Kar se nam zdi nemogoče, je zate le malenkost.
  Tolikokrat si se že izkazal tako velik in vsemogočen.
  Nam je potrebno le bolj zaupati vate.

  Ozri se v svojem sočutju na naše bolne brate in sestre!
  Ti veš, kako želijo, da ozdravijo.
  Ti veš tudi, kako jih potrebujejo družine, župnije in delovna mesta.
  Zahvaljujemo se ti za njihovo življenje
  in vse, kar nam daješ po njih.

  Zahvaljujemo se ti tudi za njihovo bolezen,
  ker jo ti spreminjaš vsem v dobro.
  Blagoslavljamo jih in izročamo po Jezusovih ranah
  in njegovi krvi tvojemu neskončnemu usmiljenju.
  Usliši nas in jih popolnoma ozdravi
  na priprošnjo našega rojaka blaženega škofa Slomška.

  Potrdi znova s tem znamenjem njegov čudoviti zgled svetosti
  in daj, da te bomo tako še bolj hvalili in živeli po njegovem zgledu,
  ki je toliko dobrega storil za naš slovenski narod.
  Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.”

  Blaženi škof Slomšek, prosi za nas, da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 28. Miro says:

  MOLITEV, DA BI DAN ZAČELI S HVALEŽNOSTJO

  Moj Gospod in moj Bog, Oče Stvarnik, Sin Odrešenik,
  Sveti Duh Posvečevalec, zahvaljujem se Ti, da si me
  ustvaril, da si me odrešil, da si me poklical k veri, da si me
  varoval to noč. Danes ti izročam svojo molitev, delo,
  utrujenost, trpljenje in veselje. Daj, da bom vse, kar počnem,
  počel iz ljubezni do Tebe in v skladu s Tvojo voljo. Daj mi
  trdnost v moji poklicanosti, potrpežljivost v trpljenju in drznost
  v izpovedovanju vere, modrost na življenjskih poteh in ljubezen
  v odnosih z bližnjimi. Po svojem neskončnem usmiljenju odpusti
  moje grehe in me varuj vsega hudega. Amen.

  (Aleteia)

 29. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »PRIVEDEL GA JE K JEZUSU. JEZUS JE UPRL POGLED VANJ IN REKEL:
  »TI SI SIMON, JANEZOV SIN. IMENOVAL SE BOŠ KEFA.«

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+1%2C35-42&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Janez in Andrej slišita Janezovo pričevanje in gresta za Jezusom.
  Doživita enkratno izkušnjo srečanja z njim in jo posredujeta naprej. Andrej obišče brata Simona in ga
  povabi k Jezusu. Jezus mu napove novo poslanstvo in mu da novo ime Peter. Poglabljal bom izkušnje
  srečanj z Jezusom in jih posredoval drugim. Gospod, pomagaj mi, da se bom vsak dan znova odločil
  zate in ti ostal zvest. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!

 30. Janez says:

  Molitev za vse PREIZKUŠANE, BOLNE in TRPEČE

  Dovoli Gospod, da se Ti Zahvalim za vse, kar si nam daroval
  in dal po Svoji Milosti in Modrosti tudi preizlušnje v obliki bolezni, trpljenja in preizkušenj,
  da se bomo očistili, prekalili, utrdili in ostali stanovitni v Veri in Upanju.
  Prosim dovoli mi, da Te Tvoji Otroci prosimo za Usmiljenje in Milost, da se bo vse prav Uredilo.
  Zahvaljujemo se Ti in Te Slavimo, ki si naš Najboljši Oče.
  Prosim te, Gospod Bog,
  da je vsaka preizkušana, bolna in trpeča oseba, ki bere, posluša
  ali si ogleduje to sporočilo obkrožena s plamenom tvojega Svetega Duha.
  Prosim te, da v tem času zdraviš njihov um in njihovo telo,
  izboljšaš njihovo zdravje in jim podariš Notranji mir.
  Prosim Te, naj jih Tvoja dobrotna in milostna roka ozdravi bolezni,
  ki jih je prizadela, naj jim pomaga, da ne čutijo bolečin
  in da bodo njihovi zdravniki pravilno ugotovili bolezen in jo tudi prav zdravili.
  Blagoslovi vse bolna in trpeče in daj potrpljenje njihovi družini in vsem, ki zanje skrbijo.
  Si najboljši zdravnik, ki lahko ozdravi vsako bilezen, vsako zlo,
  ki je prišlo v telo, v hišo, v družino in v njihovo okolico.
  Molim in prosim te za moje zdravje in za zdravje drugih ljudi in verjamem,
  da se bo od tega trenutka vse izboljšalo zame, za mojo družino, za znance, za sovaščane
  in za vse druge bolne, ki trpijo in Te molijo in Te prosijo za svojo ozdravitev.
  Prosim Gospod Bog Pomagaj nam, da bomo po Tvoji Milosti in Dobroti zdravi na duši in na telesu.
  Hvala, Sveti Oče, ker vem, da poslušaš in slišiš, kar ti govorim iz srca.
  To počnem zdaj, z vso Ljubeznijo, Vero, Molitvijo in Upanjem Vate
  in tudi če zdravniki pravijo drugače, vem, da po Svoji Milosti lahko ozdraviš vse bolezni
  in celo najhujšo bolezen, ki obstaja.
  Prosim Gospod Bog odvzemi od nas nevarnost okužbe s koronavirusom in gripo
  ter nas obvaruj, da ne zbolimo.
  Hvala, hvala, hvala Ti moj Bog Oče v Nebesih!
  Ker vem Moj Gospod in Moj Bog, da si me poslušal, slišal in da me boš uslišal;
  ker Vem in Upam Gospod Bog, da nas boš obvaroval pred boleznijo,
  navdihoval in pomagal zdravnikom, da bodo bolezni prav diagnosticirali, ukrepali in zdravili,
  in vse bolnike obolele zaradi koronavirusa, gripe in drugih bolezni Milostno in Čudežno pozdravil.
  AMEN

  Molimo k Bogu in Mariji za zdravo dušo in telo. Ko molimo k Bogu, odložimo stran vse skrbi in bolečine ter misli o sebi; prepustimo se popolnoma Božji Volji in Njegovemu Odrešilnemu in Zdravilnemu Delovanju z Gorečo in Iskreno Vero in Upanjem na Božjo Milost in Njegovo Dobroto. Molitev k Bogu je namreč poleg zdravljenja medicine in terapije tisti način, da se darujemo Bogu, ki nas vse Ljubi, tudi takrat, ko grešimo in/alio smo Nanj Nehvaležno pozabili. Molitev Vsakemu, ki trpi, pomaga, da najde v sebi Mir, novo Upanje, novo Moč in Ozdravljenje po Njegovi Milosti. Ravnajmo zato umirjeno, zdravo, mislimo pozitivno in obilno molimo k Bogu, da bodo Njegove Zdravilne Sile v Nas pozitivno delovale in da bomo postopoma začutili v sebi Božji Mir, veselje, zadovoljstvo in boljše počutje. Vera v Jezusa gore premika. In čudeži se dogajajo, če le Verujemo in Upamo v Božjo Pomoč in Usmiljenje. Pridite vsi, ki ste obteženi in jaz vas bom poživil, pravi Jezus. Na Zemljo je prišel zaradi ubogih, bolnih in trpečih ter je naredil ko je bil med nami veliko Čudežev ozdravitve in Pomoči. Nikoli ne smemo obupati, ker nas Bog Ljubi take kot smo in nam bo pomagal ter nas Vodil Vse Svoje Otroke, ki Vanj Zaupamo in Verujemo.

  Pridi k nam Gospod in nam Pomagaj s svojo Milostjo in Usmiljenje, ker nam odpuščaš in nas Ljubiš. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Sirah 34,17: On dviga duha, razsvetljuje oči, daje zdravje, življenje in blagoslov
  Sirah 30,15: Zdravje in dobro počutje veljata več kot vse zlato, krepko telo več kot neizmerno bogastvo.

 31. Miro says:

  BODI MOJ UČITELJ

  Potrebujem Te, Gospod,
  kot svojega učitelja,
  dan za dnem Te potrebujem.
  Daj mi jasno vest,
  ki edina lahko začuti Tvojega duha.
  Samo Ti lahko izostriš moje uho
  in razjasniš moj pogled
  in očistiš moje srce.
  Uči me sedeti pri Tvojih nogah
  in poslušati Tvojo besedo. Amen.

  (John Henry Newman)

 32. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: NASLEDNJI DAN JE ZAGLEDAL JEZUSA, DA PRIHAJA K NJEMU,
  IN JE REKEL: »GLEJTE, BOŽJE JAGNJE, KI ODVZEMA GREH SVETA.« (Jn 1,29-34)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+1%2C29-34&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Janez predstavi Jezusa kot nedolžno Božje Jagnje, ki
  sprejema nase hudobijo človeštva. Z njegovim prihodom in življenjsko žrtvijo prekinja čas
  greha in osvobaja svet ranjenosti ter laži. Z odprtostjo bom sprejel Jezusov dar za polno
  uresničeno življenje. Gospod, čeprav je težko razumeti tako ljubezen, te prosim, da bi živel
  v njeni moči in postal orodje tvojega usmiljenja. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha, zaupamo vate!

 33. Miro says:

  MOLITEV K MARIJI

  O moja presladka Gospa, ki si nedolžna tako potrpežljivo trpela. Mati moja,
  zdaj te prosim za pomoč: pa ne, da me odrešiš mojih križev, temveč da bi jih
  znal potrpežljivo nositi. V imenu Jezusove ljubezni te prosim, da zame pri
  Bogu izprosiš vsaj to milost.

  Sv. Alfonz Liguori (Aleteia)

 34. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »JAZ SEM GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI: ZRAVNAJTE
  GOSPODOVO POT.« (Jn 1,19-28)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+1%2C19-28&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo:

  Janez pričuje pred duhovniki in leviti, da ni Mesija, ampak mu le pripravlja pot. Ni on
  Beseda, ampak ji posodi svoj glas. Tudi mene kliče k spreobrnjenju, da bi z vsem, kar
  sem, pričeval za njegov prihod. Gospod, hvala, da morem živeti Janezovo vlogo in ti s
  spreobrnjenim in odgovornim življenjem veselo pripravljam prihod med ljudi.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov, zaupamo vate!

 35. Janez says:

  VSE, KAR IMAM, DARUJEM IN POSVEČAM TEBI GOSPOD BOG
  V Tvoje dobrotne Očetovske Roke Gospod dajem vse bolezni, bolečine, skrbi, težave in preizkušnje
  ki mi jih pošiljaš na Zemljo, da bi me prekalil in očistil v ognju trpljenja in vzdržljivosti.
  V Tvoje roke Gospod izročam vse veselje, srečo, mir, vse radosti, hrepenenje in upanje in notranje razsvetljenje, ki mi jih daruješ in prihajajo k meni kot jutranja rosa ali kot mila Nebeška mana od Tebe.
  Posvečam Ti Gospod vse svoje Ustvarjalno delo, iskanje, razmišljanje, študij, odkritja in prebliske darovanih modrosti, ki mi jih Milostno pošiljaš, da bom iz prejetih darov tudi sam daroval drugim.
  Gospod v Tvoje Milostne Roke izročam in posvečam sebe in vse Svoje drage bližnje in prijatelje;
  vse tiste ki so mi pri srcu, pa tudi tiste, ki mi niso ravno najbolj simpatični in so mi dostikrat nasprotniki; prosim dobrotljivo nas vodi po njihovih poteh, da bodo Dobri in Pravični in Tebi v Veselje.
  Posvečam Ti vse svoje Fizično in Umsko Delo, s katerim se vsak dan ukvarjam; blagoslovi prosim delo mojih rok in uma, da bodo plodovi in sadovi mojega dela obilni; prosim okrepi moje moči in roke, da bom zdrav in da bom vsak dan pridno molil k Tebi in delal zase, za svoje bližnje in kaj daroval drugim.
  Posvečam To Gospod tudi veselje in radost nad sadovi dela in uspehom, saj v tem hvaležno vidim Tvojo Pobudo in Vodstvo.
  Posvečam Ti Gospod tudi vse slabosti, napade skušnjave hudobije; prosim utrdi me v vseh preizkušnjah in mi daj Moči, da bom vztrajal in kljuboval vsem zapeljevanjem in skušnjavam, da bom ostal močan, da bom vztrajal v Dobroti in Ponižnosti in da bom izvrševal le tisto, kar je Tvoja Volja.
  Posvečam in Darujem Ti Gospod Svoje Srce in Sebe Vsega; posvečam Ti vse Svoje Dobre namene darovanja in izkazovanja Usmiljenja in Ljubezni vsem, ki rabijo uteho in pomoč.
  Pridi prosim Vsemogočni in Vseprisotni Oče, ki Ti je vse Mogoče, daj mi prosim svoj Blagoslov,
  pridi in ostani pri meni in v meni, da bom Vedel kaj je Prav in kdaj grem po Poti k Tebi ter kdaj delam vse tisto, kar je Prav v Tvojih Očeh in Ti je v Veselje.
  Gospod prosim pridi, Varuj nas in nas Odreši vseh bolezni in koronavirusa,
  ki se širi pom svetu in pri nas.
  Prosimo Te odpusti nam naše grehe, usmili se nas, pomagaj nam, da se bomo spreobrnili in se vrnili k Tebi, ki si Naš Ljubeči Oče in Vse Ljubezni Vreden.
  Prosimo Te Gospod obvaruj nas pred grehom, zlom, koronavirusom in drugimi boleznimi!
  Prosimo Reci le Besedo in ozdravljeni bomo na Duši in na Telesu po Tvoji Milosti in Usmiljenju.
  Prosimo Te Vsemogočni in Dobri Gospod pomagaj nam, da se bomo poboljšali in spreobrnili in
  da bomo vedno tisti dobri ljudje in kristjani, ki prinašajo Luč in Evangelij med ljudi in dejavno šiorili Vero v Jezusa. Amen.

  Dopolnjena in razširjena Molitev Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini, Ljubljana 1995.

  Psalm 40, 12: Ti, Gospod, mi ne boš odtegnil svojega usmiljenja, tvoja dobrota in tvoja zvestoba me bosta vedno čuvali.

 36. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »KO JE BILO DOPOLNJENIH OSEM DNI IN SO DETE OBREZALI,
  SO MU DALI IME JEZUS, KAKOR JE BIL IMENOVAN PO ANGELU, PREDEN JE BIL
  SPOČET V TELESU.« (Lk 2,16-21)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+2%2C16-21&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo:

  Po običaju so osmi dan otroka obrezali in mu dali ime Jezus, ki pomeni Bog je rešitelj.
  Jezus je s tem uradno vstopil v izvoljeno ljudstvo. Različni ljudje so se približali skrivnosti
  učlovečenja: Marija, pastirji, sorodniki. Marija je za evangelista resnična vernica. Poglobil
  bom vero v Jezusa Božjega Sina in odrešenika. Gospod, hvala, ker me rešuješ iz življenjskih
  težav. Ti vedno pokažeš rešitev in izhod. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 37. Miro says:

  MOLITEV ZA BLAGOSLOV V NOVEM LETU

  Gospod, hvala Ti za za zdravje, za delo, za ljudi, ki so me obkrožali, in vse dogodke, ki so ga sooblikovali preteklo leto. Hvala Ti za tiste čudovite in navdihujoče, ki so me napolnili, in tiste težje, ob katerih sem se učil zajemati iz Tvoje moči in rasti v ljubezni do Tebe.

  Hvala, ker si me opogumljal in opominjal po tej lepi besedi: “On dviga duha, razsvetljuje oči, daje zdravje, življenje in blagoslov.” (Sir 34,17) Naj me spremlja tudi v prihajajočem.

  Daj, da bi se zavedal, da sem lahko sleherni trenutek pri Tebi in mi dopuščaš, da se Ti približam, da smem zaradi ljubezni prebivati v Tvojih dvorih in se mi daš v iskanju tudi najti (Ps 65, 5).

  Ti si bil in boš vedno Bog presenečenj. Naj se tudi to leto ne preneham čuditi nad Tvojo kreativnostjo in smislom za podrobnosti.

  Oče, naj Tvoja roka bedi nam mano in me varuje. “Pri Bogu sta moje rešenje in moja slava, moja močna skala, moje zavetje je v Bogu.” (Ps 62,8) Ko bi se tega spominjal v času preizkušenj in različnih ovir.

  Gospod, usmeri moje korake, da bom zvest Tvojim potem, in zato vselej okušal Tvojo dobroto: “Leto kronaš s svojimi dobrinami, tvoje steze kapljajo olje.” (Ps 65,12)

  Utrdi v meni svojo pravičnost: “Imenovali se bodo Hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje.” (Iz 61,3)

  Jezus, zate je vsak čas posvečen in svet, saj si vedno prisoten. Pa vendar, da bi to leto bilo “leto Gospodove milosti” in bi se izpolnilo: “/…/ in jim dam venec namesto pepela, olje veselja namesto žalovanja, ogrinjalo za hvalnico namesto potrtega duha.” (Iz 61,2-3)

  Gospod, tudi v tem letu želim svoje napore in dejanja usmerjati v dobro in krepiti pravičnost, kjerkoli bom živel in deloval. Naj izpolnjujem Tvoje naročilo:

  “Sejte si za pravičnost, žanjite za usta dobrote, prikrčite si novo zemljo; čas je, da iščete Gospoda, dokler ne pride in vam bo dal deževati pravičnost.”
  (Oz 10,12)

  Dragi Jezus, obdaj me z ljudmi, ki mi bodo v rast in ob katerih bom rasel v ljubezni do Tebe. Pomagaj mi negovati ljubeče odnose z vsemi, s katerimi sobivam: z družino in daljnimi sorodniki, sosedi, prijatelji in znanci.

  Tako kot se izteka staro leto in vstopam v novo, lahko okušam, da rojeva nekaj novega s Teboj:

  “Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.”
  (2 Kor 5,17)

  Amen.

  Operando

 38. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »GOSPODAR, ZDAJ ODPUŠČAŠ SVOJEGA SLUŽABNIKA PO SVOJI BESEDI
  V MIRU, KAJTI MOJE OČI SO VIDELE TVOJO REŠITEV.« (Lk 2,22-35)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+2%2C22-35&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Simeon hvali Boga, ker je mogel v otroku Jezusu srečati obljubljenega
  Mesija, Mariji pa napoveduje veliko bolečin. Odrešenje prihaja po preprostosti in trpljenju, ki ga je treba
  sprejeti in podariti. Naj bom v življenju pozoren na Jezusove prihode. Gospod, Simeon se je ves predal
  službi tebi in te pričakoval. Pomagaj mi z veseljem hrepeneti po srečanju s teboj.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 39. Miro says:

  MOLITEV ZA MIR IN SOŽITJE PO VSEJ ZEMLJI

  Pridi, Gospod, naj tvoje obličje zasije nad nami, da
  bomo v miru uživali vse dobrote. Naj tvoja mogočna
  roka kot streha bdi nad našimi glavami in naj nas tvoja
  moč obvaruje vsakega greha. Odreši nas, Gospod, vseh
  tistih, ki nas sovražijo brez razloga. Podeli mir in sožitje
  nam in vsem, ki prebivajo na zemlji, kot si ju podelil
  našim očetom, ki so se v veri in zaupanju zatekali v tvoje
  naročje. Edino ti nam lahko podeliš te darove, nas obdariš
  s to milostjo. Vate zaupamo po Jezusu Kristusu, našemu
  velikemu duhovniku, varuhu naših duš. Po njem tebi slava
  in čast zdaj in na vekov veke. Amen.

  Molitev sv. Klemena I. (Aleteia)

 40. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »VSTANI, VZEMI DETE IN NJEGOVO MATER IN BÉŽI V EGIPT!
  BODI TAM, DOKLER TI NE POVEM; HEROD BO NAMREČ ISKAL DETE, DA BI GA
  UMORIL.« (Mt 2,13-18)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+2%2C13-18&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jožef posluša angela in beži pred Herodom v Egipt. Do
  Jezusa se je treba opredeliti. Smrt nedolžnih otrok je predpodoba zavrnitve, ki je je bil sam
  deležen na križu. Marsikdaj se zapiram pred Gospodom in mu ne dajem pravega mesta.
  Gospod, v tem božiču pridi k meni kot prijatelj in odrešenik. Naj ti ne obrnem hrbta, ko mi
  podarjaš vse svoje življenje. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 41. Miro says:

  MOLITEV ZA NEROJENE OTROKE:

  Gospod Jezus,
  obudi v nas spoštovanje do vsakega
  nerojenega človeškega življenja,
  naredi nas sposobne v sadu materinega telesa
  gledati čudovito delo Stvarnika,
  daj, da bodo naša srca velikodušno sprejela
  vsakega otroka, ki vstopa v življenje. Amen.

  Marija, kraljica družine, prosi za nas!
  Sveti Jožef, Odrešenikov varuh, prosi za nas!
  Nedolžni otroci, prosite za nas!

  Vir: 24kul.si

 42. Miro says:

  MOLITEV MATERE Z MOČNO VERO

  Moj Bog, izročam ti svoje otroke.
  Ti si mi jih podaril, a v resnici za večno pripadajo tebi,
  zate jih vzgajam in te prosim,
  čuvaj jih in ohranjaj za svojo slavo.
  Gospod, naj jih sebičnost, povzpetništvo, zloba
  ne odvrnejo od dobre poti.
  Nakloni jim moč, da se bodo znali upreti zlu,
  in naj bo vedno le dobrota
  gibalo vseh njihovih dejanj.

  Toliko zla je na tem svetu, Gospod!
  Ti veš, kako smo šibki
  in kolikokrat nas zlo potegne vase …
  Ampak Ti si vedno z nami,
  svoje otroke izročam v Tvoje varstvo.
  Bodi jim luč, moč in veselje na tem svetu, Gospod,
  da bi na tej zemlji živeli zate in bi v nebesih
  vsi skupaj lahko uživali tvojo družbo vekomaj.
  Amen.

  Aleteia

 43. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »VSI VAS BODO SOVRAŽILI ZARADI MOJEGA IMENA; TODA KDOR
  BO VZTRAJAL DO KONCA, BO REŠEN.« (Mt 10,17-22)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+10%2C17-22&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus čuti z utrujenimi ljudmi in jim pošlje svoje učence.
  Vabi jih, naj vztrajajo na poti vere. Hudobija bo nasprotovala njegovemu oznanilu. Z vero in
  pomočjo Svetega Duha se bom soočil z nasprotovanji in pričeval za Jezusa. Gospod, hvala za
  podporo, da bom rasel v ljubezni in nasprotovanje spreminjal v dar za novo življenje.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha, zaupamo vate!

 44. Janez says:

  MOLITEV K JEZUSU ZA VODSTVO IN UČENJE
  Gospod prosim podari mi čisto in sveto dušo, ki bo v sebi ohranjala vse, kar je ljubeče, dobro, pravično in čisto.
  Prosim pomagaj mi in vodi me ter uči me, da bom stanoviten in da nikoli ne bom dopustil,
  da bi me Zlo in Hudobija ostrašila in zapeljala v skušnjavah na stranpoti od Tebe Moj Bog.
  Naj vedno najdem pravo Pot, ki Vodi k Tebi Jezus, moj Gospod, moj Učenik in Odrešenik.
  Gospod Jezus, prosim podari mi Duha, ki ne bo nikoli poznal sebičnosti, dolgočasja in lenobe ter skušnjav.
  Prosim pomagaj mi, da bom Dober, Usmiljen, na strani rešitev, Ljubezni,
  dobrote in služenja drugim kot Samaritan in dejaven misijonar in apostol krščanske Vere.
  Pomagaj mi prosim, da ne bom nikoli godrnjal, vzdihoval, se pritoževal in kritiziral ob vsaki najmanjši težavi.
  Prosim pomagaj mi, da bom stanoviten in pozitivno ter optimistično naravnan z Dobroto in Usmiljenjem.
  Prosim ne dovoli mi, da si bom delal skrbi na zalogo in verjel, da težav in problemov ni mogoče rešiti.
  S Teboj Jezus zmorem Vse, ki mi daješ svojo Ljubezen, Moč in Usmiljenje, da Upam in Vztrajam.
  Gospod prosim podari mi smisel za sočutje, strpnost, usmiljenje in za humor, da bo prinašal ljudem vedrino.
  Prosim podeli mi dar, da bom znal razumeti šalo in humor, da bom okusil nekaj sreče in zadovoljstva v življenju
  in da bom od tega delil tudi sebi, vsem svojim bližnjim in družini.
  Gospod prosim Varuj meni in nam vsem Zdravje in daj nam vsem potreben Socialni Čut za sočloveka,
  da bomo nanj pazili in ga ohranjali.

  Naj vse skrivnostne Moči in Talente, ki si mi jih daroval in položil v moje telo in duha ob rojstvu stanovitno ohranjam, uporabljam pri delu ter podarjam v služenju drugim in zase tako, da bom podoben Tebi Jezus.
  Pomagaj mi vzljubiti Molitev, Red in Dolžnosti tako, da se bom navadil rad delati in pomagati drugim.
  Prosim daj mi Plemenito Srce in da se bom v Življenju rad prizadeval za Pravično in Dobro.
  Daj mi prosim velikodušno Srce pri delu, da ne bom rad delal samo tistega, kar mi je všeč,
  ampak, da da se bom rad odločal tudi za napore, ki jih zmorem in je prav, da jih prenesem po Tvoji Volji.
  Daj mi prosim Milosti in prepričanja, da bom pridobival prijatelje zase in zate Gospod.
  Podari mi prosim vztrajnost in stanovitnost v Veri, da se bom na življenje pripravljal in vztrajal z iskreno Molitvijo,
  z iskrenimi pogovori, s premagovanjem sebičnih želja in s pridnim delom in služenjem drugim,
  ki ga boš Ti Jezus Blagoslovil in mi stal ob strani.

  Do vseh ljudi naj bom dober, usmiljen in pravičen ter tihi zgled pravičnega življenja po Veri v Jezusa.
  Posebni naj mi bodo pri srcu revni, bolni, žalostni in osamljeni ter starejši brez svojcev in pomoči.
  Naj bom Dober in Usmiljen kot naš Gospod, ki je pomagal revnim in ubogim, ki so rabili Božjo pomoč.
  Gospod prosim Vodi me in Uči me, da bom Verjel Vate, Molil,
  da bom vedno v Tvoji službi in spolnjeval Božjo Voljo in Evangelij.
  Amen.

  Dopolnjena in razširjena molitev Kristjan Moli, Družina 1982, et altro.

  Če bo pri tebi revež, kateri izmed tvojih bratov, v katerem koli kraju v tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom, 5 Mz 15,7.

  Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Luka 6,20

 45. Miro says:

  Si obupan ali žalosten? Zmoli molitev patra Pija

  MOLITEV PATRA PIJA

  Ostani z menoj, Gospod, saj je potrebno, da si vedno navzoč in te ne pozabim. Veš,
  kako zlahka te zapustim.

  Ostani z menoj, Gospod, ker sem slaboten in potrebujem tvojo moč, da ne bom tako
  pogosto padel.

  Ostani z menoj, Gospod, ker si ti moje življenje in brez tebe postanem mlačen.

  Ostani z menoj, Gospod, ker si ti moja luč in sem brez tebe v temi.

  Ostani z menoj, Gospod, in mi pokaži svojo voljo.

  Ostani z menoj, Gospod, da bom slišal tvoj glas in hodil za teboj.

  Ostani z menoj, Gospod, da si te bom želel močno ljubiti in vedno biti v tvoji družbi.

  Ostani z menoj, Gospod, v življenju in vseh njegovih nevarnostih, potrebujem te.

  Naj te prepoznam, kot so te prepoznali tvoji učenci pri lomljenju kruha. Naj bo
  evharistično obhajilo luč, ki odžene temo, moč, ki me podpira, edino veselje mojega
  srca. Amen.

  Aleteia

 46. Janez says:

  ZAHVALIM SE GOSPODU BOGU TZA VSE KAR SEM IN KAR IMAM

  Zahvali se Njemu, ker je hotel, da prideš tudi ti človek na svet in živiš v Njegovo Veselje na Zemlji;
  in da obstajaš, ker Te ima v Očetovski Dobroti neskončno rad, saj si Njegov Ljubljeni Otrok.
  Zahvali se Gospodu za vse, kar je privedlo do tega trenutka Tvojega Življenja,
  za starše, prijatelje, sorodnike, znance, sosede, učitelje, zdravnike, sodelavce in druge ljudi, ki jih srečuješ in/ali živiš z njimi.
  Zahvali se Njemu za vse, kar je lepega in dobrega ustvaril na Svetu zate in za nas vse ljudi na Zemlji.
  Zahvali se mu za vse, kar si lepega in dobrega po Njegovi Milosti doživel, srečal, videl in prejel.
  Zahvali se mu za vse, kar zdaj vidiš okrog sebe:
  stene hiše, mizo, posteljo, slike, zrak, svetlobo, sonce, oblake, luno in večerne zvezde ponoči, visoke planine, hribe in gozdove, travnike, ljudi v mestnem vrvežu, kmete na polju, otroke, ki se igrajo v parku in starejše, ki gredo na jutranji sprehod, živali v gozdu in ptice na nebu.
  Zahvali se Gospodu, za vse kar zdaj občutiš, vidiš in slišiš ter vse drugo, kar te veseli.
  Zdaj pa se mu zahvali tudi za slaba in trpka doživetja in trpljenje, za slabe življenjske izkušnje, ki nam pomagajo da se kaj nivega naučimo in da osebnostno in duhovno rastemo v trpežnejše in dobre ljudi.
  Zahvali se Njemu za vse življenjske izgube, polomije, za bolezni, za smrt bližnjih ter za razne probleme in težave, ki nas pestijo v življenju.
  Zahvali se Bogu za vse grehe, v katere si zabredel hote ali nevede, saj so tudi ti del Božjega Načrta zate in Te učijo in Ti dopovedujejo, kako velika je Njegova Ljubezen in Usmiljenje Našega Očeta do svojih Otrok.
  Zahvali se mu tudi za vse ljudi, ki jih srečuješ, medtem, ko pridno delaš v službi zase in za svojo družino in skrbiš za otroke in pomagaš bližnjim od jutra do večera kot dober in usmiljen Samarijan.
  Zahvali se Mu iz globine srca, dokler ne začutiš, kako Te prevevajo mir, čudežna svoboda in globoka radost, ki jo prinaša Tvoja Dobrota in pomoč drugim, saj vsako dobro delo se povrne nazaj.
  Zahvali se staršem in vsem Ljudem Dobre Volje, ki so Ti izkazali dobroto, Te učili, vzgajali in Ti kakorkoli pomagali v življenju. Nikoli nismo staršem povrnili vsega kar so nam dali.
  Obenem oprosti in pozabi na krivice in hudobijo vsem tistim ljudem, ki so Te kakorkoli prizadeli.
  Prosim Gospod reci le Besedo in ozdravljeni bomo vseh grehov in vseh bolezni na duši in na telesu.
  Bogu se zahvali za vse Milosti in Dobrote, tudi za lepe in grenke trenutke bolezni in trpljenja, saj so Te marsikaj naučili; vedi da hudobija pride in gre ter da nekoč vse trpljenje in hudo enkrat mine. V vsaki taki stvari je kaj dobrega za to, da se iz tega kaj zase naučimo za življenje. Preizkušnje nas utrjujejo in krepijo, da smo bolj močni in odporni. Tudi Jezus je trpel za nas na križu, umrl in vstal za naše Odrešenje, tako nas Ljubi.
  Zahvali se v globini svojega bitja in žitja za vsak trenutek življenja tako, da bo Zahvala Njemu in drugim Ljudem postala stalnica v vsem Tvojem Življenju. Amen.

  Prirejeno po Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, Kapucini 1995.

  »Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.« (Jn 16,4)

 47. Janez says:

  Zahvala našemu Odrešeniku Jezusu
  Zvest Prijatelj in Odrešenik naš je naš Vstali Jezus,
  On bremena in stiske v Življenju lajša nam.
  Naj srce Človek nikoli ti ne opeša, saj v molitvi nikoli nisi sam.
  Včasih blodimo v samoti, včasih dan je poln težav,
  a zakaj tegob, bolezmi in skrbi bi svojih, mu v molitvi iskreno in goreče ne predal?
  Ko dvom, skušnjava ali skrb te obide, ko boli te duša vsa,
  ne obupaj sam v tej samoti, mir Božji v molitvi odrešilno in blago te obda.
  Veš, da čaka Zvesti Te Prijatelj, ki vseskozi čaka, da olajša nam vsem križ.
  Pridi k njemu, on Te vabi, le pri njem vso uteho in pomoč dobiš.
  Če potrt si in utrujen, če bolezen te teži,
  pridi k Jezusu v molitvi, on vso skrb in žalost nam teši.
  Jezus naš je Zvesti spremljevalec sredi vseh zemeljskih nadlog,
  varno nosi Te v naročju, On Gospod je naš in Bog.
  Amen

  Bog Te blagoslovi dragi brat/draga sestra v Kristusu, ki z nami moliš in prosiš na tem medmrežju. Vztrajaj v Veri in Molitvi k Njemu in poplačan/a boš.  

 48. Miro says:

  MOLITEV ZA TOLAŽBO OB BOŽIČU: PRIDI JEZUS

  Pridi, Jezus,

  Pridi v srca vsem, ki so potrebni upanja in tolažbe.

  Razširi in poglobi moje praznovanje tega svetega praznika,
  da vse te ljudi tudi sam vključim v svoje misli, molitve in dejanja.

  Pridi v življenja tistih, ki so odrinjeni ob stran, strti v obupu.

  Naj se iz mene izliva tvoja učlovečena ljubezen,
  da bom lahko postal glasnik upanja in obljube.

  Pridi v razdejanje sveta, prežetega z nasiljem in egoizmom.

  Prinesi mi luč tvojega sočutja, velikodušnosti in miru,
  da bom po tvojem Duhu postal orodje preobrazbe.

  Pridi, Jezus. Pridi. Amen

  Vir: Operando

 49. Janez says:

  NAŠ JEZUS JE NAŠ BRAT IN ODREŠENIK
  Kadar se Ljudje Ljubijo se vzajemno osrečujejo,
  se medsebojno spoštujejo, se imajo radi, si prisluhnejo in so strpni ter sočutni,
  prihajajo eden k drugemu, si medsebojno pomagajo ter so srečni.
  Njihova srca so polna Miru, Dobrote in Ljubezni in zato Radostna in Bogu v veselje.
  Veliko se pogovarjajo in se veselijo novega dne ter se med seboj razumejo.
  Odpuščajo in pozabijo na krivice in žalitve s strani drugih ter prosijo Boga, da jim odpusti vse grehe.
  Dovolj je že prijazen nasmeh, mir, ubranost, dobra volja, človečnost, skrb za druge in radost.
  Ko je tako, je Božje kraljestvo vedno med Nami vsemi in Njegov Blagoslov,
  ker živimo in delamo ter ljubimo kot nas je učil Jezus.
  In kjer sta zbrana dva ali trije v Njegovem Imenu, je On sredi med Nami.
  On je naše Vse, naša radost, upanje in sreča, ki se sveti in raduje v Njegovi Očetovski Ljubezni.
  On je naše upanje za Odrešitev, On je naše vse, kar premoremo.
  Naj oddidejo od nas vsi posvetni dvomi v preizkušnjah, saj imamo Boga ki skrbi za nas.
  Pride in nam pomaga, ko Verujemo v Jezusa in ko ga za to prosimo in molimo.
  Bog je tam, kjer se ljudje ljubijo, si pomagajo, molijo, verjejo v Jezusa, si odpuščajo in služijo drug drugemu.
  Bog je Ljubezen, naš Brat, naš Odrešenik, naš Učenik, naš Gospod Bog,
  ki nas ljubi in nam odpušča, ko se pokesamo grehov.
  Naš Odrešenik je vseprisoten in vsenavzoč v soljudeh, v Naravi, v Sveti Evharistiji, pri meni in v meni.
  Naj nas Gospod napolni z Upanjem in Božjim Mirom, da bomo stanovitni v Veri in Dobrotni v Srcu do drugih.
  Ko daješ namreč prejemaš in ko prejamaš daješ. Naj bo Dobrotno in Usmiljeno naše Srce.
  Zato je prav, da poznamo Jezusov nauk: “Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte naprej”.
  In bodimo v Veri in Dobroti Luč Sveta in tisti, ki so na strani rešitev,
  in ki pomagajo reševati probleme in ne tisti, ki probleme in težave le ustvarjajo!
  Bodimo misionarji Božje Ljubezni in Usmiljenja in Bog nam bo vse povrnil,
  pojdimo in učimo Evangelij ter služimo bližnjim tako, da bomo z Ljubeznijo spolnjevali Božjo Voljo.
  In bodimo v vsem podobni Jezusu ter prispevajmo k prihodu Božjega kraljestva Ljubezni in Usmiljenja na zemljo.
  Bodimo Dobri in Usmiljeni ter povsod kamor gremo izžarevajmo Kristusa.
  Amen. Janez

 50. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »IN RODILA JE SINA, PRVOROJENCA, GA POVILA IN POLOŽILA V JASLI, KER
  V PRENOČIŠČU ZANJU NI BILO PROSTORA.« (Lk 2,1-14)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+2%2C1-14&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Luka govori o Božjem rojstvu v zgodovini. V središču je ubogi otrok,
  ki je položen v jasli in zavit v plenice. Iz njega sije skrivnostna Božja slava. Trudil se bom s ponižnostjo
  približati temu dogodku, ko je uboštvo, ki ga zavrača svet, služilo Božjemu Sinu za njegov prihod. Gospod,
  hvala, ker si mi po tej poti razodel veličino in moč Božje ljubezni do človeštva. (Luč Besede rodi življenje,
  Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

  • Miro says:

   Zahvalimo se Bogu za Njegovo vse obsegajočo in vse presegajočo Besedo. Močno nas nagovarja v
   skrajni ponižnosti Odrešenika, ki se nam razodeva v prečudoviti skrivnosti malega Deteta Jezusa!

 51. Janez says:

  PRAZNIK LUČI
  Gospod, naš Bog,
  obhajamo praznik Luči
  Jezusa, tvojega Sina, našega Gospoda.
  Prosimo te, da bi v njem vedno znova spoznavali
  tvojo dobroto in milost in da bi njegov lik
  mogel zasijati v polni luči zdaj in vse dni.

  Gospod Bog,
  to je dan, ki si ga ti naredil,
  Luč od tvoje luči, dan velikega veselja.
  Odpri se tudi vsem, ki tipajo v temi,
  in pridi naproti tistim, ki so še v bridkosti.
  Daj nam videti Jezusa Kristusa,
  veselo oznanilo za ta svet, tolažilno Luč
  za naše oči vse do večnosti.

  Oče Jezusa Kristusa,
  naš Bog, utrdi našo vero,
  da je on tisti, katerega čakamo
  in da je v njem svetu zasijala Luč.
  Prosimo te, odvzemi iz naše srede,
  kar se ne sklada z Lučjo,
  in daj, da bomo ljubili mir. Amen.

  Molitev Huub Oosterhuis

 52. Miro says:

  BOŽIČNA MOLITEV ZA MIR

  Veliki Bog Miru,

  Svet je poln brezsmiselnih tragedij, ranjen od vojn, dejanj sovražnosti
  in predsodkov. Danes Te, bolj kot kadarkoli doslej, prosimo za Tvoj Mir.
  Naj svetovne voditelje vodi želja po harmoniji in prijateljstvu. Naj vsi
  ljudje spoštujemo svetost življenja in spoznamo, kako dragoceno je.

  Praznujemo rojstvo Tvojega sina Jezusa in se spominjamo Njegovih besed:
  “Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje
  svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.” (Jn 14,27)

  Naj v tem Božiču popolnoma sprejmemo tvoj dar miru s pogumom in
  odločnostjo. Amen

  Vir: operando.org

 53. Miro says:

  OB PSALMU 10

  O Bog, izniči zasmehovanje
  tvojega modrega nauka.
  Odpri ošabna srca;
  zatri nesramna poželenja.
  Gospod, spreobrni nas, to je:
  obrni nas k sebi.

  Dobri Bog, ponižaj ohole,
  ki zaničujejo tvoje ime.
  Spreobračaj nasilne in zlobne,
  da se človeštvo osvobodi
  hinavske, vztrajne hudobije.

  Gospod, zvesti prijatelj,
  pomagaj, da preneha maščevalnost
  in zavlada odpuščanje v srcih prevaranih,
  mučenih in nedolžnih ljudi.

  Vsemogočni, sveti rešenik,
  nerazumljivo mi je tvoje ravnanje,
  da mene, boječo in tudi neubogljivo
  prežema tvoja resnična dobrotljivost.
  Priznam, da sem sama sebi skrivnost,
  uganka sem, a ti si mi pot k spoznanju sebe
  v nenehnem razodevanju, nam darovani Bog.

  (Premišljevanja ob psalmih, Milanka Dragar)

 54. Janez says:

  MOLITEV ZA TVOJO LJUBEZEN GOSPOD JEZUS
  Moj Najvišji Gospod in Posvečevalec ter Stvarnik. Prosim pomnoži v meni Milost Ljubezni in ne glej na mojo človeško ničevost. Vem za reklo v molitvi ob smrti: Prah si in v Prah se Povrneš ali Pulvere sest et pulvere reventeris, ki nas opozori, da dolgost življenja našega na Zemlji našega je kratka in da gremo v Nebeško domovino takrat, če hodimo po Poti za Jezusom. Tvoja nesebična in goreča ter iskrena Ljubezen Gospod do nas grešnih ljudi na Zemlji nas je odrešila. Tvoja milostna in nezaslužena Ljubezen do nas grešnih ljudi je bolj dragocena kot vsi zakladi sveta. V zameno za vse, kar more ljudem nuditi materialni svet, Te prosim za Tvojo Dobroto in Ljubezen Gospod, Tvoje Usmiljenje, Tvojo Vodstvo in Tvoj Nasmeh, ko zatavam in Te obupan iščem na brezpotjih, ko sem razočaran zaradi ljudi in njihive nezvestobe in egoizma. Pomagaj mi, da izidem ven iz labirinta in me odreši ter me varno Vodi k tebi Gospod. Samo majhen ničeven grešni človek sem, ki te potrebuje, ki mi daješ smisel Življenja, ki mi daješ Vir Življenja, da mi daješ Luč Ljubezni, ki mi kažeš Pot in ki me blagoslavljaš, ko spolnjuje Tvojo Voljo in Jezusov Evangelij. Gospod Ti si vse kar potrebujem in Ti veš kaj rabim, še preden te za kaj prosim. Pomagaj mi, bodi vedno ob meni in v meni. Gospod Jezus Tvoja Ljubezen je najkrajša Pot, ki vodi k Tebi. Kratka je ta Pot brez ovinkov, jasna brez nevihtnih oblakov, varna brez nevarnosti, prijetna Pot v veseli družbi s Teboj Jezus Odrešenik, ki si moj Učitelj in moj najljubeznivejši Vodnik. Ta Pot vodi v Večne radosti in popotniku ne dovoli, da bi skrenil na desno, ko mu gre dobro in ne na levo, ko ga pestijo in stiskajo težave. V Svoji Dobroti Gospod prosim mi daj to veliko Milost, da te iskreno in goreče vzljubim v srcu in da zavržem vsako prazno Ljubezen, ki Ti ni všeč, saj Ti Gospod veš kaj je dobro zame in kaj ne. Mnogokrat si me že obvaroval Gospod pred razoćaranji, saj smo ljudje nepopolni grešniki, ki zaslediujemo svoje človeške cilje in nam za drugo ni mar. Naj Te Ljubim Gospod nad vse stvari z vztrajno nenehno Ljubeznijo in prosim daj, da se nikdar ne ločim od Tvoje Ljubezni. Pomagaj mi prosim, da v Njej ostanem zdaj in Vekomaj. Prosim Gospod pošlji mi Tolažnika, da se umirim in potolažim zaradi izgube ljubezni ljubljene osebe, ki je odšla drugam. Gospod prosim Te za Božji Mir in Uteho, da bom zmogel iti naprej in pozabiti na ljubljeno osebo, ki je odšla drugam in da bom po Tvoji Milosti in Ljubezni našel Ljubezen ki ne mine nikdar. Pridi k meni Gospod, ostani z menoj in me objemi ter me vodi in mi pomagaj, da se bo vse uredilo po Tvoji Dobroti in Usmiljenju. Morda pa hočeš Jezus, da bi našel nekaj drugega in nekoga drugega, ki mi je namenjeno po Božji Volji in me bo osrečilo za zmerom. Amen.

  Dopolnjeno in razširjeno po Raimondu Giordanu, Kristjan Moli, Družina 1982.

  Za dušo in v spodbudo da gremo naprej vztrajno v Veri in Zaupanju po Poti k Njemu, ki je naš Odrešenik in Učenik.
  Božje Usmiljenje in Božja Ljubezen Vate Zaupamo! Pomagaj nam Gospod, da se rešimo bolezni in koronavirusa! Pridi in nam pomagaj, da se poboljšamo in spreobrnemo in da bomo odslej z vsakim dejanjem, slušenjem, izkazovanjem bratske pomoči drug drugemu in darovanjem podobni Tebi Jezus in prispevali k Prihodu Božjega kraljestva med nas. Prosim Jezus pomagaj nam, da se bo spet vse prav uredilopo Božji Volji in Usmiljenju.

  Apostolska dela 2,38: Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.
  Ut nihil sit sine te, nisi in te Jesu omne quod possumus.
  Nobis multiplicet fidem, Pax et Amor et Toleratio in mundo Potius tibi in gloriam et imperium.
  Scimus Domino Iesu, quia cum simus humilem et verecundus omnia recta in vita egerunt,
  vos upload et nos et nostra zapoveduješ in hoc mundo,
  non credebant in vata, amor indulgentiae, veniae et servivit cum prope partium bono,
  quia tunc non licet tibi in oblectationem veniet ad vos lux tua, et amantes pacem tuam.
  Quia regnum Dei veniet nobis in gratia tua. Amen

 55. Janez says:

  NIKOLI NE IZGUBIMO ZAUPANJA IN VERE V GOSPODA JEZUSA!
  Pridite obteženi in žalostni k Meni in jaz vas bom poživil, je rekel Jezus. Hvala Ti Gospod. Moje Besede so prerevne, da bi vse znal prav povedati. Vendar Ti me razumeš in to mi je pomembno. Odložil bom vse svoje skrbi in bremena s Tvojo Pomočjo in šel po Tvoji Poti. Spovedal se bom in prosil odpuščanja za vse grehe, ko sem žalil Boga. Veliko balasta bom odložil in vse bo lažje. Gospod Ti me Razumeš in si Dober, Usmiljen, Sočuten in Milosten do mene grešmika. Osvobojen balasta bremen in spovedanih ter odpuščenih grehov bom v Božjem Miru zaživel po Tvoji Milosti, ker z Vero in Upanjem Vate Ljubi Jezus zmorem vse, kar sem si zadal, da bo vse v prid Ljudem in Zame Tebi v Slavo Gospod. Prosim poduči me in vodi me, da vem kaj naj storim, da bo prav. Ti vidiš Gospod v moje srce in veš kako si želim, da si ob meni in v meni zmerom. S Tvojim blagoslovom in Vodstvom bom prav naredil in uresničil marsikaj lažje, ko spoznam Tvojo Božjo Voljo, kot bi sam po človeški pameti karkoli delal in izgotovil. Ti si Moj Učenik in Odrešenik. Ti si Moj Brat in Gospod. Vate Zaupam na Veke Vekov. K nam Prihajaš v Imenu Boga, da nam prineseš Luč Življenja, Ljubezen, Usmiljenje, Odpuščanje in Usmiljenje, k nam prihajaš, da nas ozdraviš in Odrešiš, ker nas kljub našim grehom in slabostim Ljubiš in nam Odpuščaš. Fiat Voluntas Tua Domine. Amen. Janez

 56. Miro says:

  MOLITEV ZA DOMOVINO OB 30-LETNICI SLOVENSKE DRŽAVE

  Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto.
  Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo. Naj bomo ponosni
  na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo. Sveti Duh, podeli nam
  zdravo pamet in ustvarjalni pogum!

  Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše telesno,
  duševno in duhovno zdravje.

  Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam, da bodo
  odprte za življenje in šole ljubezni za nove rodove.
  Amen.

  Vir: katoliska-cerkev.si

 57. Miro says:

  O B PSALMU 9

  Stvarnik vseh in vsega,
  prepričana sem, da slišiš vpitje
  človeka v stiski samouničevanja.
  Vem, da molitve sežejo v tvoje srce,
  in verujem, da ne boš zapustil nas,
  ki te iskreno iščemo in ljubimo.

  Sveti Gospod, zavedam se,
  da so vsak hip odprta vrata smrti.
  Verujem, da ne bom vstopila v temo,
  ker bom z vero v tvoje usmiljenje
  dospela v domovino večne odrešitve.

  Nenadoma se je zategnila zanka
  in mreža je zaprla svoj ulov,
  a drobne niti stiskajo, tlačijo
  v lastno mrežo ujeto zlo,
  ki mu sodi samo Gospod.

  Suha praprot, posušena trava,
  mladičje zakriva jamo zla.
  Lažni sij vabi na pohod blišča,
  ki usiha, se potaplja v žarek resnice.

  Gospod, obudi spomin
  na tvoje sveto ime.
  Prikliči človekovo vest,
  da bo vztrajala v tvojem znamenju.

  Slabotni in ubogi, zdravi in bolni,
  bogati in revni, skratka vsi,
  nikoli ne pozabimo:
  Gospod je vse naše upanje,
  rešuje nas greha in zla.

  (Premišljevanja ob psalmih, Milanka Dragar)

 58. Janez says:

  MOLITEV »ABBA – OČE«
  Posvečam Ti ta dan in se zatekam
  pod Tvoje varstvo.
  Uporabi me, da boš preko mene prepoznan,
  čaščen in ljubljen od vseh ljudi.
  Naj moja dela govorijo o Tvoji ljubezni.
  Moj jezik naj Te slavi v vseh trenutkih
  dneva in moje misli naj bodo
  navdihnjene le od Tebe.
  Moj Oče, ljubim Te nad vse. Amen.

  Gospod je moj učitelj. Ničesar se
  ne bojim. On me bo (na)učil vsega.
  On me vodi v ocean znanja in Življenja po Evangeliju.
  Odgovarja na vse moje dvome. Napolnjuje me
  s svojo modrostjo in me vodi po poteh znanja.
  Ne bom se bal niti najtežjih življenjskih težav in preizkušenj, saj je Gospod z menoj.
  Njegove besede in obljube ter nauki me krepijo, da sem v Veri in Molitvi stanoviten.

  On dela in naredim lahke najtežje zadeve, tudi čudeže, ker je vsemogočen.
  Ko sem obupan in me razjedajo problemiu, me mazili s svojim usmiljenjem, tolažbo in dobroto
  ter me uči in vodi mimo vseh stranpoti naravnost po Poti k Jezusu, ki je moja Rešitev.
  Daje mi svoj blagoslov za Delo, Molitev, Življenje ter Učenje,
  pa tudi za Duhovno rast in napredek in pravičnio življenje,
  da znam samostojno razreševati probleme in težave z Njegovo Pomočjo, ko ga molim in prosim.
  Gospod Bog naj bom vedno na strani rešitev težav in problemov v življenju.
  Naj izžarevam Luč in Dobroto ter prinašam z osebnim zgledom svetlobo Jezusovega Evangelija ljudem.
  Naj bom usmiljen, dober, ljubezniv in pripravljen pomagati pomoči potrebnim.
  Pomagaj mi prosim, da bom vedno sledil Njemu, ki mi daje vso potrebno Upanje, Moč in Odrešitev.
  Jezus je moj Odrešenik in Učitelj.
  Jezus je moje Vse, kar imam in sem. Amen.

  Že objavljeno na Prosim za Molitev. Dopolnjeno in razširjeno.

  Gospod prosim pomagaj vsem nam, posebej pa tudi vsem našim bratom/sestrami, ki Te molijo in prosijo na tem medmrežju Prosim za molitev za usmiljenje in pomoč. Naj nam vsem, pa tudi njemu/njej Jezus in Sveti Duh daruje Usmiljenje, Mir, Strpnost, Ljubezen in Odpuščanje ter nas vse molilce in prosilce opogumi, umiri, navdihne, vodi, poduči ter razvetli tako, da bomo znali pravilno Moliti in Živeti po Evangeliju, delati dobra dela in služiti drugim ter tako spolnjevati Božjo Voljo! Bogu Čast in Slava Vekomaj!

  Razodetje 7,12: »Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke vekov. Amen.«

 59. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »SLAVLJEN GOSPOD, IZRAELOV BOG, KER SE JE OZRL NA SVOJE
  LJUDSTVO IN MU PRIPRAVIL ODREŠENJE.« (Lk 1,67-79

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C67-79&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Zaharija obuja spomin na velika Božja dela v zgodovini,
  kako je skrbel za ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Janezovo rojstvo odpira pot, ki vodi do
  tega, zato slavi Boga. Kljub težavam in grehom bom zaupal Bogu, ki se s svojim usmiljenjem
  bliža v moje življenje in v družbo. Gospod, hvala, ker me kakor Janeza obdarjaš z milostjo
  in pošiljaš k ljudem, da bi jim pomagal pri srečanju s teboj. (Luč Besede rodi življenje,
  Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 60. Janez says:

  Izžarevati Kristusa
  Dragi Jezus, pomagaj mi razširiti tvoj prijetni vonj povsod, kamorkoli grem. Preplavi mojo dušo s svojim Duhom in življenjem. Povsem prepoji in prevzemi vse moje bitje, da bo moje življenje izžarevalo tvoje življenje. Sij skozme in bodi tako v meni, da bo vsaka duša, s katero bom prišel v stik, čutila tvojo navzočnost v moji duši. Dovoli jim, da pogledajo navzgor in naj ne vidijo več mene, ampak le tebe, Jezus! Bodi z menoj in tedaj bom začel sijati, kakor siješ ti. Naj Sijem tako, da bom Luč drugim. Vsa Svetloba, o Jezus, bodi tvoja: prav nič naj je ne bo moje. Ti sam boš prek Mene Sijal Drugim. Zato mi dovoli, da te Slavim tako, kakor ti najbolj ugaja, tako, da bom sijal na tiste, ki so z menoj. Dovoli, da te oznanjam brez govorjenja, ne z besedami, ampak z zgledom. Z neustavljivo močjo, z dobrohotnim vplivom tega, kar delam iz očitne polnosti ljubezni, ki jo moje srce goji do tebe. Amen.

  Kardinal in svetnik John Henry Newman

  Pesem »Izžarevati Kristusa«, ki jo je spesnil britanski kardinal in svetnik John Henry Newman, je bila ena najljubših molitev Matere Terezije. Ker lepo izraža njeno željo, da bi bila intimno združena z Jezusom in da bi drugim »dala samo Jezusa«, jo je izbrala za prvo molitev, ki jo misijonarke ljubezni Matere Terezije zmolijo. Tudi mi izžarevajmo Kristusa karkoli delamo, pomagamo, služimo in dajmo zgled drug drugemu, da nas bo spremljal povsod Božji Blagoslov.

 61. Janez says:

  Molitev k Bogu Stvarniku da preneha trpljenje, žalost in bolečine ter za našo ozdravitev in spreobrnitev

  Vse moje življenje, delo, skrbi in bolezen, trpljenje in žalost popolnoma predajam Bogu Stvarniku. On me je ustvaril in On me ima neskončno rad v svoji milost in dobroti in me podpira, zato mu zaupam, da mi bo pomagal k ozdravitvi, da bodo bolečine in trpljenje prenehale in da bom v življenju srečna in zadovoljna, ker bo vse to prešlo in bo to ostalo nekoč le kot bled spomin. Vse pride in vse mine, tudi to bo prešlo, prišlo bo nekaj lepšega in boljšega po Božji Milosti! Do sebe, ter do vseh znancev in ljudi tudi do tistih ki so me prizadeli imam odslej dobrohoten, odpuščajoč, ljubeč in dobrohoten odnos ter izžarevam v duši spokojnost in mir. Sem namreč otrok Boga, ki me ljubi in skrbi zame, za takšnega/no z napakami in pomanjkljivostmi, kakršen/na pač sem. Ko se v mojem umu in notranjosti pojavi kakšna bolečina, negotovost ali negativna misel povezana z jezo, zamero, strahom, samoosvobajanjem, razočaranjem, bolečino in trpljenjem jo takoj nadomestim z mislijo na Boga v meni in z pozitivno naravnanostjo, saj me Bog ni potabil; je ob meni in ima zame v načrtu nekaj boljšega! Vem, da odslej z Njegovo milostjo in pomočjo učinkovito nadziram vse svoje misli in čustva v moji duši, saj sem del Neskončnega Duha in da mi bo pomagal pri moji ozdravitvi, pri tem da pozabim in se pomirim, vendar moram na marsikaj pozabiti in odpustiti sebi in drugim. Bog podari mi Tolažbo in Božji Mir, da se ves Nemir in Žalostne Misli postopno umirijo in da se poslovijo od mene.

  Moje misli in čustva so sedaj umirjene, ubrane in konstruktivne ter ne razmišljajo več o nastalih negativnostih, žalosti in razočaranju zaradi ljudi ali ljubezni ter morda bolezni zaradi ranjenosti in zato trdno verujem v svojo ozdravitev ter umiritev vseh Misli in Čustev z Njegovo pomočjo. V moj um odslej vstopajo samo pozitivna čustva in misli skozi cedilo Njegove neskončne dobrote in navzočnosti. Jezus mi pošilja zdravilne Sile in Moč, da se okrepim in opustim razmišljanje o tem, kar me je prizadelo! Prinašajo mi svetlobo, bodrilne misli, harmonijo, zdravje in notranji mir ter mi racionalno in preudarno pravijo, pomisli ali je to kar hočeš res kar potrebuješ ali le to kar neumorno hočeš in želiš, pa tega Bog na Načrtuje, ker ima zate Boljšo Rešitev!. Če bi se spet začel/la počutiti negativno, z občutki, da sem bil/a odrinjen/a, ponižan/a in razžaljen/a, pa vem, da se bom takoj ustavil/a in si odločno rekel/la: » Poveličujem Božansko v sebi. Sem Njegov Otrok in Eno z Bogom svojim Stvarnikom. Biti Eno z Bogom pomeni biti v Milostni Večini, ko nikoli nisi sam. In če je Vsemogočni Bog na moji strani, le kdo je lahko proti meni in kdo mi lahko prepreči, da se pozdravim, da se trpljenje in žalost od mene poslovi in da spet ponovno zaživim polno življenje po Njegovi Milosti«?

  Božja Ljubezen napolnjuje mojo dušo, saj sem Božji Otrok, ki ga Oče Ljubi. Sem v skrivnem kotičku Njega. Njegova Dobrota in Usmiljenje me odslej spremljata sleherni dan mojega življenja, kajti za vedno prebivam v Njegovem varstvu in sem srečen/a, miren/a in spokojen/a. V Njem namreč premorem vse, ki mi daje vso Moč, Pogum in Energijo, da grem korak po korak smelo v novo Življenjsko obdobje ozdravitve in duhovne prenove, popolne predanosti v Oazi Božjega Miru in Milostne Tolažbe, ki trpiš in si žalosten. Ta Molitev k Bogu in Mariji je moja čudežna preobrazba uma in srca ter ozdravitve, za katero verjamem, da mi prinaša odpuščanje, osvoboditev od negativnih misli, ki me bolijo ter okrepitev moje samopodobe in telesnega zdravja ter okrepitev mojega diuhivnega in telesnega zdravja in počutja. Verjamem in prosim za Božjo pomoč in ozdravitev ter prosim, Bog nakloni mi Vodstvo in Poduk, da spoznam kaj hočeš od mene!. Gospod prosim pomagaj mi, da se vse uredi in postavi na svoje mesto. Hvala Ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Božje Usmiljenje in Božja Ljubezen Vate Zaupamo! Amen.

  Addendum
  Kadar pa na moja vrata uma in čustev spet nenadoma potrkajo razne skrbi, strahovi, dvomi ali kritike iz okolja, kadar se spet spomnim na razloge moje žalosti in trpljenja v srcu, prosim pomagaj mi Jezus, da jih prežene moja vera v Božje Usmiljenje in Dobroto, v skrbi za moj Mir, zdravje, dobroto, srečo, resnico in lepoto, ki jo daje in vzdržuje On. Nobene negativne domneve, kritike, spomini in razlogi za moje trpljenje in žalost v mojem srcu ali morda besede več nimajo moči, da bi me ponovno zmotile in me spet prizadele in mi podrle duhovni Mir. Ko se osredotočim na pozitivne misli, me Božji Duh podpira in mi prinaša upanje, mir in pozitivno energijo, s katero mi bo pomagal na moji Poti k ozdravitvi in da odslovim iz svojih misli vse gorje in poiščem notranji mir, srečo in zadovoljstvo s tem, kar sem in kar imam. Pomagaj mi Milostni, Usmiljeni in Ljubeči Bog, odvzemi prosim od mene vso žalost in trpljenje zaradi nesrečne ljubezni in nakloni mi Pomoč in Božjo Uteho, da vse kar me teži premine in oddide in da osvobodim svojo dušo in srce vsega tega ter ju pripravim za nove stvari, ki mi jih je namenil Gospod Bog v svojem Božjem Načrtu in Božji Ljubezni do mene. Pomagaj mi Gospod, da bom čimbolj podoben Tebi, da bom molil, prinašal Luč ljudem, Samaritansko pomagal in služil drugim in izžareval Kristusa.

  BVB. Mir in vse dobro vsem prosilcem in molilcem. Vse se bo po Božji Milosti in Dobroti uredilo! Vse bo še dobro. Verujmo in Zaupajmo Bogu Učeniku in Odrešeniku, ki Prihaja k nam, da bo Vedno pri nas in z nami vsemi. Janez

 62. Janez says:

  VODI ME DOBROTNA LUČ (Lead, kindly Light)
  O vodi me, dobrotna blaga, Luč!
  V temi, ki me obdaja, vodi me!
  Temna je noč in daleč sem od doma,
  Ti vodi me, ti Razsvetljuj mi Pot!
  Ne prosim, da bi v širne zrl daljave:
  Naj vidim pred seboj le za korak.

  Drugačen bil sem kakor zdaj nekoč,
  Te nsem prosl, da me vodiš Ti,
  Želel sem sam določati si Pota:
  A zanaprej Ti vodi me povsed!
  Predan napuhu bi sem in praznoti:
  O ne spominjaj mojih se zablod!

  Bila z menoj je zdavnaj Tvoja Moč,
  Me varno bo vodila še naprej
  prek puščav, močvar in skal in rek besnečih,
  dokler ne mine noč in prismejo
  se v svitu jutra angelov obrazi,
  pozabljenih za hip,spet ljubih kot nekoč.

  Svetnik in kardinal John Henry Newman, nekdaj anglikanski in kasneje katoliški duhovnik.

  Newman, nam je veliko lepega daroval in nas obogatil. Imel je Ljubezni in Vere v izobilju, kot Božji dar in nam to posredoval naprej.

  Nekatere modrosti
  Kako zelo potrebuje svet Luč Evangelija, ki preoblikuje, ozdravlja in zagotavlja zveličanje tistemu, ki jo sprejme! To luč moramo prinašati s svojimi dobrimi deli. (papež Frančišek).

  Vedno izkazujmo ljubezen, da jo bomo našli tudi pri Nebeškem Očetu! Ljubezen, ljubezen! Samo z ljubeznijo in po ljubezni smo v Miru z Bogom, z bližnjim in s seboj. (sv. Leopold Mandič).

  Bog se ne skriva pred ljudmi, ki ga iščejo z iskrenim srcem, tudi če to delajo tipaje, negotovo in po ovinkih.(papež Frančišek).

  Vsakemu bitju pripada toliko sreče, kolikor je prenesejo njegovi čuti in njegovo srce … Hvaležnost pa je tako sladka in tako neizbežno sladko je ljubiti, da najrahlejše božanje zraka zbudi v mojem srcu zahvalo. Potreba po hvaležnosti me uči, da iz vsega, kar se mi zgodi, naredim srečo.(Andre Gide).

  Kdor ni nikoli ničesar s hrepenenjem iskal, kdor ni nikoli ves zavzet in začuden obstal ob novosti, ki je poprej niti slutil ni, ta ne ve, kaj je sreča.(Stanko Cajnkar).

  Darila ljudje pozabijo, dobrote nikdar.(slovenski pregovor).

 63. Janez says:

  Pantha Rei – Vse teče po Heraklitu
  Vse reke življenja v strugah tečejo,
  in nič se ne povrne k nam nazaj;
  življenje nam je od Boga odmerjeno darilo,
  izkoristi ga, ne dobiš ga več potlej več nazaj.

  Spominjam se domačega kraja Polje in nekdanjih dni,
  kjer je moj dragi dom, moj rodni kraj,
  kjer živel sem kot otrok in mož,
  kjer kot otrok užil sem starševsko ljubezen in
  in kjer sem srečen bil nekdaj.
  To je kraj, kjer hoste zelenele so spomladi, poleti in jeseni,
  kjer ptice pele so na glas,
  tam hrasti, bukve in smreke v hosti v Zajčji so Dobravi
  pele vesele pesmi so za nas.

  Ko prišla je zima, so obmolknila zasnežena polja,
  obeljena drevesa v gaju so se umaknila v tiho ždenje,
  in narava hibernirala je v zasluženi počitek,
  vse je utihnilo in mir je legel na poljane.
  Najlepše je bilo spomladi,
  ko vse je cvetelo, zelenilo, ko se je vse zbudilo,
  ko ptice so se vrnile iz juga,
  in sneg odnesla je odjuga.

  Ko poletje odelo naše hoste v neko življenja je vrvenje,
  smo se na drevesih in poljih igrali in bilo je živžav, norenje,
  nihče ni bil sam, zamorjen,
  vsak je bil brezskrbno vesel in zdrav kot dren.
  Še vidim nasmejane in srečne otroške obraze znancev,
  vidim kako skačemo za žogo ali še rajši kar na prvo najbližje drevo,
  kako se lovimo in igramo ristanc,
  kako nam je vsem pri srcu lepo.

  Čas teče ali Tempus Fugit in nič, kar sanjal ali verjel sem, se ne vrne nazaj;
  nikoli dan se več nazaj ne obrne,
  nič, kar je bilo, ne pride več na isti kraj.
  Le Bog Nebeški skrivnostno ve kje, kako in zakaj.

  Moja lepa misel v duhu je odšla, in meni se nikoli več ne vrne,
  smejoča zvezda na nebu se nikoli meni ne utrne,
  v temi zgubi se ves njeni lep sijaj.
  Zato k meni iz dobrav in polja pridite glasovi tihi,
  hrepenim, da zopet slišim peti vas na glas,
  utrnile so se na obzorju zvezde,
  umirilo se je srce moje, ker zopet v duhu vidim znanci vas.
  V Bogu se umiri moja duša in srce, to je vse kar rabim na jesen življenja le. Amen.

  Poeta Giovanni

 64. Miro says:

  MOLITEV, S KATERO BOMO V TEM ADVENTNEM
  ČASU ŠE BOLJ ČUJEČI

  O, da bi lahko rekel, Gospod, tako iskreno kot kraljevi
  prerok: »Moj Bog, še pred zoro bom vstal in Te željno iskal.«
  Hrepenim po tebi, mojo dušo z gorečo željo žeja po tebi. Toda
  vse predobro vem, da za svojo dušo ne skrbim dovolj, zato je
  kakor neobdelano polje, kjer se razrašča divji plevel slabih
  navad, globoko zakoreninjenih v moje srce, in postala je plen
  številnih neprimernih navezanosti ter izgubila mnoge milosti.
  Ko bi bili pastirji spali, jim angeli ne bi bili mogli oznaniti
  tvojega rojstva. O, moj Odrešenik, želim si, da bi bil buden
  kakor oni, da bi imel od tega kakšno korist. Gospod, prebudi
  mojo spečo dušo in jo napolni s krščansko čuječnostjo z
  močjo svoje Božje besede. Amen.

  Ta molitev, objavljena na spletni strani Aleteie, je bila izvirno
  objavljena v Vodniku za sveto doživetje adventa iz 17. stoletja.

 65. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

  Sveti Jožef, mož tišine,
  ti, ki v evangeliju nisi izgovoril nobene besede,
  nauči nas postiti se od praznih besed, ponovno
  najti vrednost besed, ki izgrajujejo, spodbujajo,
  tolažijo, podpirajo. Bodi blizu tistim, ki trpijo
  zaradi besed, ki ranijo, kot so to obrekovanja in
  opravljanja. In pomagaj nam besede vedno združiti
  z dejanji. Amen.

  Molitev ob koncu kateheze svetega očeta o svetem Jožefu,
  15. 12. 2021

 66. Miro says:

  DEVETURNA DEVETDNEVNICA K PRAŠKEMU JEZUŠČKU

  O Jezus, ki si rekel: “Prosite, in dalo se vam bo; iščite,
  in našli boste; trkajte, in odprlo se vam bo,” po priprošnji
  Marije, tvoje presvete Matere, trkam, iščem in prosim, da
  bi bila moja molitev uslišana.

  (Izgovorite svojo prošnjo)

  O Jezus, ki si rekel: “Kar koli boste Očeta prosili v mojem
  imenu, vam bo dal,” po priprošnji Marije, tvoje presvete
  Matere, ponižno in vztrajno v tvojem imenu prosim tvojega
  Očeta, da bi bila moja molitev uslišana.

  (Izgovorite svojo prošnjo)

  O Jezus, ki si rekel: “Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede
  pa nikakor ne bodo prešle,” po priprošnji Marije, tvoje presvete
  Matere, trdno verjamem, da bo moja molitev uslišana.

  (Izgovorite svojo prošnjo)

  Zahvalna molitev

  Presveto Dete Jezus, vem, da me ljubiš in me ne boš nikoli
  zapustil. Zahvaljujem se ti za tvojo nenehno navzočnost v
  svojem življenju.

  Čudežno Dete, verujem v tvojo obljubo miru, blagoslova in
  svobode, če si tega resnično želimo. Vsako svojo potrebo in
  skrb polagam v tvoje roke.

  Gospod Jezus, naj vedno zaupam v tvojo velikodušno milost
  in ljubezen. Rad bi te častil in te hvalil, zdaj in vekomaj. Amen.

  Vir: https://si.aleteia.org/2021/05/25/za-olajsanje-v-stiski-molite-to-deveturno-devetdnevnico/

 67. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: Z ZNAMENJI SO SPRAŠEVALI NJEGOVEGA OČETA, KAKO BI GA
  HOTEL IMENOVATI. ZAHTEVAL JE DEŠČICO IN ZAPISAL: »JANEZ JE NJEGOVO
  IME.« IN VSI SO SE ZAČUDILI. (Lk 1,57-66)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C57-66%29&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Bog se sklanja v življenje ljudi in jim pomaga. Zato
  more stara in nerodovitna Elizabeta spočeti otroka. Starši in sosedi se tega veselijo. Po
  Božjem naročilu dajo otroku ime Janez in Zahariju se razveže jezik. Bolj kot Zaharija se
  bom trudil poslušati Božji glas, da ne bi nasprotoval temu, kar zahteva. Gospod, nauči
  me zaupanja, da bom v vsej ponižnosti z veseljem sprejel tvoje načrte. (Luč Besede rodi
  življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 68. Miro says:

  MOLITEV, KI BO POMAGALA RAZREŠITI SPORE
  V DRUŽINI

  Bog, Oče vseh ljudi, naj s tvojo pomočjo ponesemo Ljubezen med
  revne in ponižane, radost, kjer je Cerkev podrta, in spravo, kjer so
  ljudje ločeni. Pomagaj nam spraviti očeta s sinom, mater s hčerjo,
  moža z ženo, verujočega z neverujočim, kristjana z bratom, ki ne
  ljubi … odpiraj nam to pot, da ranjeno telo Jezusa Kristusa, tvoje
  Cerkve, postane kvas enotnosti za reveže te zemlje in vso človeško
  družino. Amen.

  Molitev, s katero je Mati Terezija prosila za mir v družini
  (vir: Aleteia)

 69. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA IN MOJ DUH SE
  RADUJE V BOGU, MOJEM ODREŠENIKU, KAJTI OZRL SE JE NA NIZKOST
  SVOJE SLUŽABNICE.« (Lk 1,46-56)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C46-56&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Po Elizabetinem pozdravu Marija zapoje hvalnico
  Bogu, ki se je v svojem delovanju v zgodovini ozrl nanjo, ponižno služabnico, da je
  sprejela Odrešenika. Ob njej se učim pozorne vere, ki bere črke zgodovine v luči Božje
  modrosti. Gospod, zahvaljujem se ti in te slavim, ker si po Mariji zaživel kot človek v
  svetu in posegel v osebno in družbeno življenje.

  Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 70. Miro says:

  MOLITEV V ADVENTNEM ČASU

  Gospod Jezus, Gospodar luči in teme, pošlji svojega
  Svetega Duha nad naše priprave na božič. Mi, ki imamo
  toliko opravkov, iščemo miren kotiček, da bi lahko
  vsak dan prisluhnili Tvojemu glasu. Mi, ki nas tare toliko
  skrbi, se veselimo Tvojega prihoda na zemljo. Mi, ki smo
  tako obilno blagoslovljeni, hrepenimo po popolni radosti
  Tvojega kraljestva. Mi, ki imamo obtežena srca, iščemo
  radost Tvoje navzočnosti. Mi smo Tvoje ljudstvo, ki tavamo
  v temi in iščemo luč. Tebi kličemo: “Pridi, Gospod Jezus!”

  Henri Nouwen, nizozemski katoliški duhovnik (Aleteia)

 71. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »TISTE DNI JE MARIJA VSTALA IN SE V NAGLICI ODPRAVILA V
  GRIČEVJE, V MESTO NA JUDOVEM.« (Lk 1,39-45)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C39-45&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Marija odgovori na dar Svetega Duha tako, da se hitro
  odpravi v Judejo k sorodnici Elizabeti. Ob srečanju z njo poskoči njen otrok v telesu, ker je
  tudi on napolnjen z močjo Svetega Duha. Elizabeta blagruje Marijino božje materinstvo,
  ki je sad njene zaupljive vere. Gospod, naj v živi veri sprejmem tvojo besedo in jo z veseljem
  ponesem k drugim ljudem. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 72. Miro says:

  MOLITEV ZA MOJEGA MOŽA

  Gospod, Ti poznaš srca in
  preiskuješ globine vsake duše,
  danes te prosim za svojega moža,
  ki ga ljubi moje srce,
  ki sem ga s Tvojo pomočjo izbrala za sopotnika
  in najboljšega prijatelja v svojem življenju.

  Prosim te za njegovo srce,
  ozri se na nanj z nežnostjo in pobožaj njegove najgloblje rane,
  ozdravi njegov spomin bolečih trenutkov
  in podari mu vedno novo veselje.

  Napolni njegovo srce z ljubeznijo,
  da bodo njegove besede in kretnje
  dajale družbo in varnost vsem, ki smo ob njem
  in to tako zelo potrebujemo.

  Utrdi njegove roke,
  da bo njegovo delo pošteno in dobro,
  vodi njegove misli, da bodo blagoslovljeni
  vsi njegovi koraki.

  Ne odvrni svojega pogleda od njega,
  da bo začutil, kako ga imaš rad.
  Ko se oddalji od Tebe,
  ga pritegni k izviru svoje ljubezni
  in ga vselej obdrži v svoji bližini.

  Primi ga za roko in ga vodi,
  da bo kot oče in mož
  zvest Tvojim zapovedim;
  naj s svojo navzočnostjo
  vzbuja moč, pogum in varnost.

  Da se bo njegova družina ob vsaki priložnosti
  lahko zatekla k njemu po podporo, nasvet in pomoč.
  Da bodo najini otroci v njem našli
  popoln vzor ljubezni in varnosti;
  da bodo po njegovih rokah spoznali vrednost dela in zvestobe
  ter iz njegovih besed pili poštenost in občutek za odgovornost.

  Da bom jaz kot žena v njem odkrivala
  resnično in večno ljubezen, po kateri sem vselej hrepenela.
  Daj mi sposobnost, da ga bom razumela in ljubila,
  da ga bom znala prav ceniti, ne da bi ga hotela spreminjati.

  Da bom znala prav hoditi ob njem
  in spoštovati njegovo osebnost in različnost.
  Da ga bom ljubila in ga vsak dan vodila
  s svojo molitvijo in zgledom
  k najinemu koncu, ki je v nebesih,
  v kraju večne ljubezni.

  Da bi z njim našla
  izvir človeške ljubezni,
  da bi se njegovo srce ne vznemirjalo
  in bi živela v istem ritmu ljubezni,
  da bi drugi lahko v najinem življenju
  videli odsev Božje ljubezni.
  Amen.

  Vir: Aleteia

 73. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: MARIJA PA JE REKLA: »GLEJ, GOSPODOVA SLUŽABNICA SEM, ZGÔDI SE
  MI PO TVOJI BESEDI!« IN ANGEL JE ŠEL OD NJE. (Lk 1,26-38)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C26-38&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Drugače kot duhovnik Zaharija izpove svojo popolno predanost
  Božji volji Marija. Njen “da” pomeni sprejem Božjega otroka na svet. Marijina izkušnja je enkratna,
  obenem pa me tudi nagovarja, naj ji sledim v vsej odprtosti in zaupanju Bogu. Božja Mati, pomagaj
  mi, da bom vsak dan pozorno izrekel svoj “da” Božji besedi in povabil tvojega sina Jezusa na svet.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 74. Miro says:

  POSEBNA MOLITEV, KI NAJ JO DRUŽINE UPORABIJO, KO SE
  SPOPADAJO S KAKŠNO BOLEZNIJO (Aleteia)

  Gospod, blagoslavljaš nas z darom družine.
  Hvala ti za ljubezen,
  s katero družine obkrožajo svoje bolne,
  ter za moč in spodbudo, ki jim jo dajejo.
  Ozri se na vsakega izmed njih in jih vsak dan ščiti.

  Pomagaj nam,
  da nas bo ta boleč čas okrepil,
  da bodo člani naše družine še bolj skrbeli drug za drugega in
  bo izraz njihove vzajemne ljubezni in vere vate še bolj popoln.

  Gospod, bodi naš spremljevalec na poti
  in pošlji nam svojo ljubezen,
  da bomo začutili tvojo bližino in podporo,
  ko bomo skrbeli za svoje bolne,
  ko trpimo in se radujemo skupaj z njimi.
  Amen.

  Molitev je med kampanjo za bolne leta 2018 predlagala
  španska škofovska konferenca.

  https://si.aleteia.org/2021/05/03/kako-moliti-ko-nekdo-v-druzini-zboli/

 75. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: ZAHARIJA JE NATO REKEL ANGELU: »PO ČEM BOM TO SPOZNAL? JAZ SEM NAMREČ STAR IN MOJA ŽENA JE V LETIH.« (Lk 1,5-25)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C5-25&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Zaharija podeljuje blagoslov drugim, sam pa ga ni deležen. Zato ne verjame angelu, ki mu napove rojstvo sina. Ob tej nepripravljenosti vernika prosim, da bi znal v vsem sprejemati Božjo milost in blagoslov. Gospod, pomagaj mi, da bom vztrajen in odprt v molitvi tudi tedaj, ko boš na mojo prošnjo odgovoril drugače. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 76. Hvala says:

  Molitev v času poginov ali smrti zaradi bolezni

  Vsemogočni Bog, usmiljeni nebeški Oče, iz srca in javno priznavamo pred tvojim obličjem, da smo z našimi velikimi grehi, z nepoštenim, grdim življenjem, z vso hudobijo, nečistostjo in z nehvaležnostjo v celoti in obilno zaslužili ne samo kugo in kazen tega sveta, ampak tudi večno smrt in večno pogubljenje. A ker si milostno obljubil in resnično prisegel, da nočeš grešnikove smrti in pogubljenja, ampak da bi se spreobrnil, naredil pravo pokoro in bi bil pri tebi živ, in ker si k nam na ta svet poslal tudi svojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa, našega Gospoda, da vabi in kliče grešnike k pokori – zato ponižno in iz srca kličemo k tebi in te prosimo, da bi nas milostno obvaroval in rešil sedanjih nadlog, nesreč in svoje kazni in da bi se popravili po pridigi tvojega svetega evangelija, slavili in hvalili tvoje sveto ime, sledili tvojemu klicu in tvojim zapovedim; in da bi nas odrešil vseh grehov, da bi dosegli in dobili večno zveličanje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj in Svetim Duhom vlada in gospoduje vselej in vekomaj. Amen.

  Primož Trubar, Cerkveni red, str. 369 / 127b–128a

 77. Miro says:

  MOLITEV ZA OSVOBODITEV OD STRESA IN STRAHOV

  Gospod, okrepi me z milostjo svojega Svetega Duha in mojo dušo
  napolni z mirom, da bom lahko prost vsakršnega nepotrebnega strahu
  in skrbi. Pomagaj mi, da si bom vedno želel tisto, kar je Tebi všeč,
  in da bo Tvoja volja tudi moja volja. Osvobodi me vseh mojih sebičnih
  želja in daj, da bom zaradi Tvoje ljubezni ostal skrit in neznan temu
  svetu, poznan pa le po Tebi. Ne dovoli, da bi dobro, ki ga storiš v meni
  in prek mene, pripisovali meni, ampak da bi me poznali le po moji
  šibkosti, vso slavo pa dajali Tebi. Da se bom tako iskreno odpovedal
  vsakršnemu bahanju, ki prihaja od sveta, in bom lahko dihal pravo in
  trajno slavo, ki prihaja le od Tebe. Amen.

  (aleteia.org)

 78. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »JOŽEF, DAVIDOV SIN, NE BOJ SE VZETI K SEBI MARIJE, SVOJE
  ŽENE; KAR JE SPOČELA, JE NAMREČ OD SVETEGA DUHA.« (Mt 1,18-24)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+1%2C18-24&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel: Jožef je po Božjem naročilu sprejel nosečo Marijo in postal Jezusov krušni
  oče. Tako je Jezus “Davidov sin”. Njegov izvor je Božji, zato je “Bog z nami” in Odrešenik.
  Jožefova vera me uči vzdržati v težkih in nerazumljivih okoliščinah, da ohranim zaupanje
  Bogu.

  Kratka molitev: Gospod, okrepi moje zaupanje v to, da je v tebi Bog stopil na stran človeka
  in razodel usmiljenje, ki rešuje.

  Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 79. Janez says:

  DIES SOLIS NATALIS ALI BOŽIČNI IN NOVOLETNI ČAS BO KMALU SPET PRIŠEL MED NAS
  Božični in novoletni čas bo kmalu spet prišel med nas,
  prinesel spokojni mir in radost odrešenja v našo vas.
  Ko se zvečer tiho prižigajo praznične luči,
  lepe misli potujejo med iskrenimi ljudi,
  in obiščejo znance, dobre prijatelje in druge dobre ljudi.
  Vsem nam je namenjeno veliko dobrih želja,
  naj Božič blagoslov in božjo milost v hiše prinese,
  Novo leto pa obilo zdravja in sreče med vse nas raztrese.

  Kadar namreč za zimski solsticij vstaja sonce,
  prebuja se nov daljši dan,
  ko nekdo te iskreno z vsem srcem ljubi,
  oddidejo od tebe temne misli daleč stran,
  z dobroto odgovoriš in odpiraš drugim svojo toplo dlan.

  In ko človek išče radost, srečo, mir srca,
  je samo ljubezen, ki lahko umiri, osreči ga.
  O, daj Gospod, ljubezni in strpnosti polno mi srce,
  glej, zaman je drugo vse, kar me občasno pač teži,
  prihaja odrešujoča milost Odrešenika našega sveta.

  Rad bi ponesel, zaželel svetlobo in dobroto ljudem,
  kjer sta naklonjena Božja milost in blagoslov vsem stvarem,
  kakor jutranja rosa, ki je ob soncu več ni,
  kakor vrt pomladni, ki v soncu toplem na novo oživi,
  ko se človek spreminja, ko ljubezen v njem zaživi,
  ko temni mrak postaja svetlo sonce, ko se v njem veselje in upanje spet prebudi.

  Želim na kraju le ljubezni, miru, zadovoljstva, zdravja, sreče
  Novo leto v koš naj ti nameče!
  Naj Božič dom tvoj razsvetli,
  a z Novim letom vse dobro naj v tvoji družini vzcveti,
  ljubezen, zdravje, mir, srečo, zadovoljstvo in sploh vse,
  kar tvoje si želi srce! Amen.

  Pax et Bonum!

  Janez AKA Dichter Hansi

  Velim recessit bonitate volebant lux hominum ubi autem gratiam Dei in participatione sacrosanctum Filii Dei omnium quae sunt, sicut ros quos sol amplius ut hortum fonte calido solis quae revixit se habente aliquis aliam cum fit vitae in caritate, sol fit caligo tenebrosa et cum gaudio et spe excitatus est.

  Ich möchte Licht und Güte zu den Menschen bringen, wünschen, wo Gottes Gnade und Segen auf allen Dingen sind, wie der Morgentau, der in der Sonne verschwunden ist, wie ein Frühlingsgarten, der in der warmen Sonne wiederbelebt, wenn sich eine Person ändert, wenn die Liebe darin lebt, wenn die dunkle Finsternis zur hellen Sonne wird, wenn Freude und Hoffnung in ihm erwachen.

 80. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

  Sveti Jožef,
  ti, ki si Marijo ljubil svobodno
  in si se odpovedal svoji domišljiji, da bi naredil prostor za resničnost,
  pomagaj nam, da se bomo Bogu pustili presenetiti,
  da bomo življenje sprejeli kot skrivnost o resničnem veselju
  in ne kot nepričakovan dogodek, pred katerim se je treba braniti.
  Vsem krščanskim zaročencem pomagaj doseči veselje in korenitost,
  a naj se vedno zavedajo,
  da samo usmiljenje in odpuščanje omogočata ljubezen.
  Amen.

  Molitev ob koncu kateheze svetega očeta o svetem Jožefu,
  1. 12. 2021

 81. Miro says:

  V TVOJI BLIŽINI

  Gospod, postavi me v svojo bližino,
  da bom čutil tvojo navzočnost,
  saj si mi že po svojem bistvu blizu.
  Potem se lahko nadme zgrne ves pekel
  in ne bom se bal.

  (sv. pater Pij, aleteia.org)

 82. Miro says:

  MOLITEV ZA DUŠNO IN TELESNO ZDRAVJE V MOČI SVETEGA DUHA

  Slava tebi, JEZUS! Ti si Božji Zdravnik duše in telesa. Ponižno Te prosimo, usmili se vseh, ki te v tem trenutku kličejo v dušnih in telesnih stiskah, še posebej vseh, ki so zboleli za koronavirusom. Vse trpeče sestre in brate z zaupanjem izročamo v Tvoje presvete, zdravilne roke. Ponižno Te prosimo, naj jih ozdravi, posveti in odreši Tvoja brezmejna BOŽJA LJUBEZEN.

  Gospod Jezus, hvala za Tvoje odrešenjsko delovanje v moči SVETEGA DUHA, na priprošnjo Presvete Device Marije, svetega Jožefa in vseh svetnikov. Hvala za vse, kar nam vsak trenutek podarjaš v odrešenjskem studencu SVETE EVHARISTIJE. Bog bodi slavljen v nedoumljivi skrivnosti Presvete Trojice!

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 83. Miro says:

  NIKDAR LOČEN OD TEBE

  Vse trpljenje tega sveta zbrano v šopek,
  sprejmem ga, o, dragi Bog,
  želim ga imeti za delež.
  Nikdar pa se ne bom mogel sprijazniti, da bi bil
  ločen od tebe
  zaradi pomanjkanja ljubezni.
  Bodi usmiljen in ne dovoli, da se izgubi ta uboga duša.
  Ne dovoli, da se moje upanje zlomi.
  Stori, da se nikdar ne bom ločil od tebe.

  (sv. pater Pij, aleteia.org)

 84. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »JAKOBU PA SE JE RODIL JOŽEF, MOŽ MARIJE, IZ KATERE JE BIL
  ROJEN JEZUS, KI SE IMENUJE KRISTUS« (Mt 1,1-17)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+1%2C1-17&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel: Gledam, kako je Jezus povezan z Davidovimi potomci, takšnimi, kakršni so bili.
  Obenem pa je Božji dar in Marijin sin. Z njim se začenja novo rojstvo in življenje. V njegovi moči
  se bom trudil živeti in izpolniti Božjo voljo v zgodovinskih okoliščinah.

  Kratka molitev: Gospod, hvala za tvoje zaupanje. Osvobodi me strahov, da bom polno uresničil
  poslanstvo in še drugim delil upanje.

  Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!

 85. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

  Sveti Jožef,
  ti, ki si varoval vez z Marijo in Jezusom,
  pomagaj nam, da bomo skrbeli za odnose v svojem življenju.
  Naj nihče ne čuti zapuščenosti,
  ki prihaja iz osamljenosti.
  Vsak naj se pomiri s svojo zgodbo,
  s tistim, ki je bil pred njim,
  in tudi v storjenih napakah prepozna
  način, s katerim si je Previdnost utirala pot,
  zlo pa ni imelo zadnje besede.
  Bodi prijatelj tistemu, ki mu je najbolj težko,
  in kakor si pomagal Mariji in Jezusu v težkih trenutkih,
  tako podpiraj tudi nas na naši poti.
  Amen.

  Molitev ob koncu kateheze svetega očeta o svetem Jožefu,
  24. 11. 2021

 86. Miro says:

  ANGELU VARUHU

  Sveti angel varuh, varuj mojo dušo in telo.
  Razsvetli moj um,
  da bom bolje spoznal Gospoda,
  da ga bom ljubil z vsem srcem.
  Podpiraj me v molitvi,
  da se ne bom vdal raztresenosti
  in bom kar najbolj pozoren.
  Svetuj mi,
  da bom znal videti dobro in ga velikodušno udejanjal.
  Brani me zla peklenskih sovražnikov,
  podpiraj me v skušnjavah,
  da jih bom zmogel vselej premagovati.
  Izpodrini in odpravi mojo ravnodušnost pri Gospodovem češčenju:
  vselej me varuj,
  dokler me ne odpelješ v raj,
  kjer bova na veke vekov slavila Gospoda.

  (sv. pater Pij, aleteia.org)

 87. Miro says:

  JEZUS: »JAZ IMAM PRIČEVANJE, KI JE VEČJE KAKOR JANEZOVO: DELA NAMREČ, KI
  MI JIH JE DAL MOJ OČE, DA JIH IZVRŠIM, PRAV TA DELA, KI JIH OPRAVLJAM, PRIČAJO
  O MENI, DA ME JE POSLAL OČE.« (Jn 5,33-36)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+5%2C33-36&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel: Judje obsojajo Jezusa, da ne spoštuje sobote, on pa jim razkriva pričevanje, ki je
  večje od njihovega, to je njegov globok življenjski odnos z Očetom. To pričevanje je tudi večje
  od Janezovega, ki je pripravljal njegov prihod. Jezusa bom povabil, naj tudi v meni naredi velika
  dela odrešenja.

  Kratka molitev: Gospod, častim te kot Sina Boga Očeta in potrpežljivo ljubezen, ki vsem pomaga.

  Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič

  Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete, zaupamo vate!

 88. Miro says:

  MOLITEV ZA MIREN SPANEC IN JUTRANJO OKREPITEV

  Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Gospod Jezus, sprejmi
  mojo dušo. Sprejmi mojo dušo, ljubi Jezus, v svoje sveto varstvo.
  Ohrani jo pred vsemi mislimi, ki niso tebi po volji. Naj se zjutraj
  zbudim poživljen, očiščen in okrepljen – sposoben in voljan, da
  si prizadevam za svoje zveličanje in tvoje milostne namene, ki jih
  imaš z menoj in drugimi v odnosu do sebe. Amen.

  (aleteia.org)

 89. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »TA JE, O KATEREM JE PISANO: GLEJ, POŠILJAM SVOJEGA GLASNIKA
  PRED TVOJIM OBLIČJEM, KI BO PRIPRAVIL TVOJO POT PRED TEBOJ.« (Lk 7,24-30)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+7%2C24-30&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel: Janez je prerok, njegova obleka in način življenja vzbujata pozornost mnogih.
  Jezus pravi, da je več kot prerok. Glasnik je, ki mu pripravlja pot. Janezova beseda je stroga, a
  tudi čuteča. Z njo vabi ljudi k pokori in spreobrnjenju. Z Janezom bom pripravljal Jezusu pot.

  Kratka molitev: Gospod, daj mi moč kesanja in spreobrnjenja, da te bom v vsem upošteval in ti
  sledil v življenju.

  Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič

  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!

 90. Janez says:

  RADI BI SPREMENILI SVET, PA KAR SAMI ZAČNIMO TAKOJ PRI SEBI
  Gospod, radi bi spremenili svet,
  toda čutimo, da moramo začeti pri sebi,
  da vsak lahko spremeni samo samega sebe.
  Gospod, prenovi svet. Toda začni pri meni.
  Gospod, prebudi svojo Cerkev. Začni pri meni.
  Gospod, poživi nas, ki verujemo vate,
  da bomo živo znamenje tvoje dobrote za vse ljudi. Začni pri meni.
  Gospod, utrdi upanje v možnost novega začenjanja. Začni pri meni.
  Gospod, vžgi ljubezen. Vžgi jo v meni in v srcih vseh ljudi.
  Prinesi nam Luč Ljubezni in Usmiljenje!
  Odpusti nam in dovoli, da vsi začnemo Znova po Tvojem Usmiljenju!
  Prosim Gospod pomagaj nam, da pride k nam Božje kraljestvo.
  Prosim Jezus pomagaj nam, da bomo spolnjevali Božjo Voljo in Jezusov Evangelij.
  Amen.

  Apostolska dela 11,23: Ko je prišel tja in videl Božjo milost, se je razveselil in spodbujal vse, naj z vsem srcem ostanejo zvesti Gospodu, kakor so se namenili.

 91. Janez says:

  Molitev patra Pija, ki izžene strah, tudi strah pred smrtjo
  To noč ostani z mano, Gospod. Življenje je polno nevarnosti, potrebujem te!
  Jezus, ostani z mano,
  kajti dan umira in življenje mineva;
  približujejo se smrt, sodba in večnost.
  Obnoviti moram svoje moči, da se na poti ne ustavim,
  zato pa potrebujem tebe, Gospod.
  Pozno je že in smrt se bliža
  in jaz se bojim teme.
  Bojim se skušnjav, duhovne suše, križa in trpljenja.
  Kako te potrebujem, moj Jezus, v tej noči izgnanstva!
  Jezus, to noč ostani z mano;
  življenje je polno nevarnosti, potrebujem te.
  Dovoli, da te spoznam, kakor so te spoznali tvoji učenci
  po lomljenju kruha.
  Naj obhajilo postane luč, ki razblinja temo,
  moč, ki me podpira, in veselje mojega srca.
  Ostani z mano, Jezus, da bom ob uri svoje smrti
  hotel ostati združen v tebi,
  če ne v obhajilu, pa vsaj v milosti in ljubezni.
  Ostani z mano, Jezus; ne prosim te za božjo tolažbo,
  saj je nisem vreden; prosim te za milost tvoje navzočnosti,
  zanjo te prosim.
  Ostani z mano, Jezus, ker samo tebe iščem.
  Tvojo ljubezen, tvojo milost, tvoje srce, tvojega duha,
  ker te ljubim in prosim samo to, da bi te lahko vse bolj ljubil.
  S trdno ljubeznijo in z vsem srcem te bom ljubil,
  dokler bom živel in še naprej na veke vekov. Amen.

  Zdravilo proti strahu
  V veliko pomoč nam bo ustrezna, torej dovolj velika doza branja in recitiranja stihov iz Psalma 91. Običajno to zdravilo predpisujejo trikrat dnevno. Vsaj zjutraj, opoldne in zvečer pred spanjem naj bi recitirali ali v tišini prebrali vseh 16 verzov Psalma 91. Bolj kot se boste v besede poglobili, bolj učinkovito bo zdravilo. Aktivna učinkovina zdravila je Jezus, negativnih stranskih učinkov pa tudi pri bolj intenzovnemu branju in pobožnemu recitiranju psalmskih stihov ne zaznavajo. Dodajte še molitev in premišljevanje in vašo dušo bo prekvasila Božja Beseda in vas Tolažila in Umirila.

  Psalm 91
  Tisti, ki stanuje v zavetju Najvišjega,
  ki prenočuje v senci Mogočnega,
  pravi Gospodu: “Moje zatočišče in moja trdnjava,
  moj Bog, ki vanj zaupam.”
  Zares, on te bo rešil iz ptičarjeve zanke,
  pred pogubno kugo.
  S svojimi krili te pokrije,
  pod njegove peruti se zatečeš;
  ščit in oklep sta njegova zvestoba.
  Ne boš se bal nočne strahote,
  ne puščice, ki leti podnevi,
  tudi ne kuge, ki hodi v temi,
  ne žela, ki pustoši opoldne.
  Naj jih pade tisoč na tvoji strani,
  deset tisoč na tvoji desnici,
  tebi se to ne bo približalo.
  Samo s svojimi očmi boš gledal,
  pa boš videl plačilo krivičnikov.
  Zares, ti, Gospodu, si moje zatočišče,
  Najvišjega si postavil za svoje prebivališče;
  ne bo te zadela nesreča,
  udarec se ne bo približal tvojemu šotoru.
  Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal,
  naj te varujejo na vseh tvojih potih.
  Na rokah te bodo nosili,
  da z nogo ne zadeneš ob kamen.
  Čez leva in gada boš stopal,
  poteptal boš mladega leva in morsko pošast.
  Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi,
  branil ga bom, ker spoznava moje ime.
  Kliče me, pa ga uslišim,
  z njim sem, ko je v stiski,
  rešim ga in mu izkažem čast.
  Z dolgostjo dni ga nasitim,
  pokazal mu bom svoje rešenje.

  Božje Usmiljenje in Božja Ljubezen Vate Zaupamo!

 92. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »POJDITA IN SPOROČITA JANEZU, KAR STA VIDELA IN
  SLIŠALA: SLEPI SPREGLEDUJEJO, HROMI HODIJO, GOBAVI SO OČIŠČENI,
  GLUHI SLIŠIJO, MRTVI SO OBUJENI, UBOGIM SE OZNANJA EVANGELIJ.«
  (Lk 7,18-23)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+7%2C18-23&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel: Janez je v zaporu in dobiva novice o Jezusu. Težko razume njegovo
  početje, zato pošlje učence, da ga vprašajo, zakaj to dela. Jezus mu odgovori s tem, da
  pokaže na svoja dejanja. V trenutkih negotovosti se bom spomnil rešitve in pomoči,
  ki sem je bil deležen po Jezusu.

  Kratka molitev: Gospod, okrepi mojo vero in odpri mi srce, da bom s teboj reševal
  mnoge ljudi iz stiske.

  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!

 93. Janez says:

  Preložite svoje breme na Gospoda, On bo skrbel zate, nikoli ne bo dopustil, da bi Pravični omahnil. Psalm 55,23.

  Premisleki o našem življenju ali Cogitationes de nostrae Vitae
  Ne preživi, kar ni bilo spočeto z ljubeznijo, kajti tisto,
  ki nikoli ne premine, ampak izžareva svojo večno luč,
  je ljubezen našega Boga in ljudi, kajti Bog je Ljubite se med seboj.
  Pomirja spore, blaži sovraštva plamen, mir povrne svetu in združi razdvojene.
  Popravlja krivice, je vsakomur v pomoč in nikomur ne zada rane.
  Bati se mu ni gorja prihodnjih dni, kdor jo na pomoč pokliče,
  živel bo varno in v miru večen.
  Ponavadi ni srečen tisti, ki sprejema, ampak tisti,
  ki predvsem moli, pomaga, živi pravično, Spolnjuje Božjo Voljo, ki daje in razdaja bližnjim.
  Človek pri tem preprosto da košček sebe.
  Prijazno dejanje, uporabno domislico, besedo priznanja,
  roko čez jarek razumevanja, dober predlog, nasvet ob pravem času.
  Vzameš malo iz razuma in malo iz srca,
  vse skupaj dobro zabeliš s prijaznostjo in položiš komu drugemu v premislek in srce.
  Razdana ljubezen je dobljena ljubezen.
  Če hočeš, da ti bodo odpuščali bližnji, odpuščaj tudi sam ljudem,
  kajti veliko mu bo odpuščeno, kateri veliko odpušča.
  Hvaležnost blagoslavlja in gre od enega človeka do drugega.
  Ne najdeš je med neomikanimi ljudmi.

  In pet lastnosti odlikujejo dobrega človeka:
  poštenje ga odreši tesnobe; modrost ga odreši dvomov; hrabrost ga odreši strahov in ljubezen ter dobrota pa ga odrešita egoizma ter mu pomagata najti smisel življenja, ki je v služenju bližnjim. In kadar molimo Njega, nam bo dano tisto, kar prosimo in kar On ve, da res potrebujemo. Lep je Božji Svet, Slavimo Boga in se mu Nenehno Zahvaljujmo za vse, kar pride. Saj je taka Božja Volja!

  Božja Ljubezen, Dobrota in Usmiljenje Vate Zaupamo!

  DAROVANJE SAMEGA SEBE GOSPODU BOGU
  Sprejmi Gospod vso mojo prostost, moje težave, strahove, moje bolečine in mi daj Moč, da bom vztrajal in hodil po Poti Odrešenja k Tebi. Prosim sprejmi moj spomin, moj razum, mojo voljo in moje hotenje. Karkoli imam ali premorem Gospod, si mi podaril Ti, ki si naš Bog Stvarnik, Odrešenik, Vodnik in Učenik. Vse kar si mi daroval Ti hvaležno vračam in izročam z molitvijo in prošnjo, da naj nad vsem popolnoma Vlada Tvoja Milost in Tvoja Božja Volja. Brez Tebe mi ni živeti. Hitro se lahko izgubim in zablodim. Potrebujem Te gospod vsak Trenutek, da si pri Meni, ob Meni in v Meni kot moj Odrešenik, Učenik in Tolažnik. Prosim Vodi moja Pota Življenja in ne pusti mi, da zaidem na stranpoti. Veliko je stranpoti, labirintov in skušnjav. Prosim Gospod za stanovitnost v Veri v Jezusa. Gospod daj mi le Ljubezen do Tebe in svojo Milost, da bom zdrav na duši in na telesu, da bom pridno delal, molil, delal dobra dela in služil bližnjim in bogat bom dovolj v sebi. Gospod podaril si mi telo, da bi mi pomagalo izpolniti moje Zemeljsko in Večno poslanstvo, ki je bilo pri Krstu posvečeno, prav tako moja duša. Danes prosim za Milost, da to posvečenje obnavljam in postavljam Sebe in svoje Telo v Tvojo Službo. Utrdi me za delo, napore, premagovanje težav in preizkušenj, sprejemljivo za Božje Vodstvo, Tvojo Milost in pripravljen za pomoč drugim kot Dobri Samaritan. Prosim te za velikodušnost, da delam in služim ne da bi štel kaj sem daroval in služim pomočli potrebnim ter tako spolnjujem Tvojo Sveto Voljo. Zavračam vse kar je greh: požrešnost, lenobo, nečistost, hudobijo maščevanja, preklinjanje, opuščanje dobrote ubogim, in vse drugo, kar ni prav v Tvojih Očeh Gospod. Pomagaj mi prosim Gospod, sliši in usliši me, vodi me in navdihni me, da bom dober človek in dober kristjan. Naj prelijem Vero, molitve in nauke Evangelija v Življenje, Tebi v čast in Slavo Vekomaj.

  Naj kot misijonar Ljubezni in Usmiljenja vedno prinašam Luč in Božjo Svetlobo Upanja med ljudi, naj jim pomagam in spodbudim, da se spet obudi/prebudi njihova Vera v Boga, da bodo spet hodili po Poti Odrešenja za Jezusom.

  Kristjan Moli Družina 1982 , dopolnjena molitev po Ignaciju Loyolskem.

  Adiuva me, obsecro, Domine, exaudi et exaudi me, dirige me et inspira me ut bonus vir et bonus christianus. Infundam fidem, preces et doctrinam evangelii in vitam, in honorem et gloriam tuam in saecula saeculorum. Amen.

 94. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »JANEZ JE NAMREČ PRIŠEL K VAM NA POTI
  PRAVIČNOSTI IN MU NISTE VERJELI, CESTNINARJI IN VLAČUGE
  PA SO MU VERJELI. VI STE TO VIDELI IN SE TUDI POTLEJ NISTE
  SKESALI, DA BI MU VERJELI.« (glej Mt 21,28-32)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+21%2C28-32&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel: Jezus primerja cestninarje in pocestnice sinu, ki je zavrnil
  očetovo naročilo, kasneje pa se je spreobrnil. Drugi sin je povabilo sprejel, pa
  ni šel. Ta predstavlja judovske voditelje. Ne bom se zanašal le na lepe namene,
  ampak se trudil uresničiti voljo Očeta.

  Kratka molitev: Gospod, čeprav se mi kdaj ne ljubi, mi pomagaj, da bom vedno
  rekel »da« in živel zaupljiv sinovski odnos z Očetom.

  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!

 95. Miro says:

  K svetemu Jožefu se lahko obrnemo z naslednjo molitvijo, ki je bila po besedah svetega očeta »narejena doma«, a prihaja iz srca.

  MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

  Sveti Jožef,
  ti, ki si vedno zaupal Bogu,
  in te je pri vseh tvojih izbirah vodila njegova previdnost,
  uči nas, da se ne bomo preveč zanašali na svoje načrte,
  ampak na njegov načrt ljubezni.
  Ti, ki prihajaš z obrobij,
  pomagaj nam spremeniti naš pogled,
  da bomo raje imeli to, kar svet odmetava in postavlja na obrobja.
  Potolaži tistega, ki se čuti samega,
  in podpiraj tistega, ki se v tišini trudi,
  da bi branil življenje in človeško dostojanstvo.
  Amen.

  Papež Frančišek

 96. Miro says:

  NUJA, DA TE VSE BOLJ LJUBIM

  Da, Jezus, ljubim te.
  V tem trenutku se mi zdi, da te ljubim,
  a v sebi čutim nujo, da bi te ljubil še bolj.
  Ampak, Jezus, v mojem srcu ni več ljubezni,
  saj veš, da sem ti jo vso izročil.
  Če želiš še ljubezni, vzemi to moje srce,
  napolni ga s svojo ljubeznijo
  in mi nato zapovej, naj te ljubim, kajti tega ti ne bom odklonil.
  Še več, rotim te, stori to, ker to želim.

  (sv. pater Pij, aleteia.org)

 97. Miro says:

  BOŽJA BESEDA (Mt 21,23-27)

  »S KAKŠNO OBLASTJO TO DELAŠ? KDO TI JE DAL TO OBLAST?«

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+21%2C23-27&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel: Jezus je v Jeruzalemu. Duhovnike in starešine zanima, s kakšno
  močjo oznanja in dela čudeže. Spravi jih v zadrego, ko jih vpraša, s kakšno oblastjo
  je oznanjal Janez Krstnik. Jezus me vabi, naj ga sprejmem brez pomislekov.

  Kratka molitev: Gospod, daj mi moč, da se bom ves odločil zate in bom odprt za tvoje
  vodstvo.

  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere, zaupamo vate!

 98. Janez says:

  NAŠI PROBLEMI IN BOŽJA VOLJA TER BOŽJA PREVIDNOST (BOŽJA SKRB ZA NAS!)
  V nekem smislu je neuspeh poduk, da se napakah učimo in najdemo pot do uspeha.
  Bog nas ob napakah Poduči in nas Vodi, vendar mu moramo Zaupati in Vanj Verjeti.
  Prav tako, kot nas vsako odkritje napačnega vodi v goreče iskanje resnice, izhoda in prave poti.
  Problem postane velik, če ga upoštevamo, postane težak, če ga ocenjujemo,
  postane velikanski, če ga obkrožimo z mislimi,
  postane neizmeren, če ga vzamemo tragično in napihnemo in ne prosimo Boga za Pomoč.
  Problem postane majhen, če se mu nasmehnemo,
  postane lahek, če ga podcenjujemo, včasih postane neznaten,
  če se zavedno ne zmenimo zanj in izgine, če se z njim sprijaznimo in nanj pozabimo.
  Še veliko manjši pa postane, ko ga prenesemo na Usmiljenega Boga.
  Bog naj nas na podlagi molitev in prošenj ter branja Božje Besede milostno poduči in Vodi,
  kaj naj naredimo, da bo prav v Božjih Očeh in ne po naše.
  Bog nas je ustvaril, da se spreminjamo in napredujemo in ne da nazadujemo,
  dal nam je Svojo Ljubezen, Moč in Usmiljenje, talente in sposobnosti,
  dal nam je pamet, moč in razum da delamo, ustvarjamo z Njegovo Pomočjo in Vodstvom
  in pomaga nam, da z njegovo pomočjo in vodstvom rešujemo nastale težave in probleme.
  Bog nam želi vse dobro in hoče, da gremo naprej in napredujemo v veri in v duhovnem življenju.
  Bog želi, da se naučimo potrpeti ob križih in težavah, da probleme vidimo kot izziv za rast in napredek.
  Zato je prav, da preizkušnje in težave razumemo koz izziv za našo duhovno rast in napredek.
  V Božji Previdnosti namreč Bog vse obvladuje in Ve, kakšen bo bodoči izid.
  V svoji Vsemogočnosti in Ljubezni nas Ljubi in Vzgaja gter hoče, da se poboljšamo.
  Vendar Bog nam je dal vse kar potrebujemo, da z Njegovim blagoslovom naredimo kar je prav!
  Če Božje Volje in Božje Previdnosti, KI JE SKRB ZA NAS, ne upoštevamo,
  in trmarimopo svoje ter delamo vse po naši človeški moči, presoji in pameti,
  brez Boga, smo sami odgovorni za posledice, da zaidemo v nesrečo brez Božjega Blagoslova.
  Zato Opustimo vse dosedanje človeške Poti, vsako naše dejanje greha in žalitev Boga in se Vrnimo Nazaj k Očetu!
  Naj bo odslej vsako naše dejanje Molitev in Dobrota ter Usmiljenje do drugih ljudi,
  ki nas potrebujejo, Bogu v Čast in Slavo, nam pa v Zveličanje.
  Zato sledimo Jezusu in vztrajajmo na Poti k Jezusu ter izvajajmo Božjo Voljo in Jezusove Nauke iz Evangelija,
  Da bomo prinašali na svet Veselje, Božji Mir in Ljubezen.
  Amen.

  Božja Ljubezen, Usmiljenje in Dobrota vate zaupamo!
  Janez AKA Dichter Hansi

  1 Korinčanom, 16,34: Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota.

  Psalm 19, 15: Naj ti bodo v veselje izreki mojih ust, premišljanje mojega srca pred tvojim obličjem, GOSPOD, moja skala, moj rešitelj.

  V Svetem pismu nam evangelist Janez pravi, da nam Bog govori takole: Bog hoče, da spoznamo Njega, se z njim zbližamo, nato pa ga ljubimo in mu služimo z vso dušo in z vsem svojim srcem. (Matej 22:37, 38; Jakob 4:8) Kaj pomeni izpolnjevati Božjo voljo? To se lahko naučimo iz Jezusovega življenja in njegovih naukov. (Janez 7:16, 17) Jezus ni samo govoril o Božji volji – po njej je tudi živel. Gospod Tvoja in ne moja Volja naj se spolni je Jezus je rekel Očetu. Pravzaprav je Jezus rekel, da njegov cilj v življenju ni, »da bi delal svojo voljo, temveč voljo« tistega, ki ga je poslal. (Janez 6:38)

  • Miro says:

   BOŽJA BESEDA NAS PO SV. PAVLU SPODBUJA K LJUBEZNI, VESELJU, MOLITVI …

   VESELITE SE V UPANJU, POTRPITE V STISKI, VZTRAJAJTE V MOLITVI!

   »Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega
   ljubíte z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v
   vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski,
   vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte
   tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo,
   in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih
   stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomur
   ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče,
   kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi.« (Rim 12,9-18)

   Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih, zaupamo vate!

   • Hvala says:

    Ja, tako je potrebno živeti; Bog nas je ustvaril unikate, vsak je drugačen, z drugačnimi pogledi, potrebami, drugačen po vzdržnosti ali zamerljivosti , drugačen pogled na ponujena sredstva za življenje in zdravljenje, vendar KAJ JE POTREBNO NAREDITI PRI TEJ POPOLNI RAZLIČNOSTI, DRUGAČNOSTI???

    POTREBNO JE SAMO ENO: VZEMI SVOJ KRIŽ NA SVOJE RAME IN HODI ZA JEZUSOM V TEJ RAZLIČNOSTI -PLAVAJ S KRIŽEM NA RAMI VSAK DAN V OCEANU NASPROTOVANJ IN NEGODOVANJA , BREZ GODRNJANJA!!!

 99. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »POVEM PA VAM, DA JE ELIJA ŽE PRIŠEL,
  A GA NISO PREPOZNALI, TEMVEČ SO STORILI Z NJIM, KAR
  SO HOTELI. TAKO BO TUDI SIN ČLOVEKOV TRPEL OD NJIH.«
  (glej Mt 17,10-13)

  Duhovna misel: Jezus primerja Janeza Krstnika s prerokom Elijem.
  Janez je napovedal Jezusov prihod, da bo moral kot Elija, s smrtjo
  potrditi svoje oznanilo. Čim raje imam Jezusa, tem bolj dojemam
  neizbežnost žrtve, s katero je povezana njegova ljubezen.

  Kratka molitev: Gospod, pomagaj mi, da bi te iskal z vsem srcem,
  premagoval svojo grešnost in ti pogumno služil v bratih in sestrah.

  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje,
  zaupamo vate!

 100. Janez says:

  ŽIVLJENJE JE LEPO (Michel Quoist)
  Življenje je lepo Gospod.
  In rad bi ga utrgal nekako tako,
  kot nabiramo cvetje v pomladnem jutru.
  Prav dobro vem, moj Gospod,
  Da cvetje požene spomladi iz tal šele po koncu
  dolge mrzle zime, med katero sta vladala počitek in smrt
  in so mirno spale vse žive in nežive stvari.
  Oprosti mi Gospod,
  Da ne verujem dovolj močno v preporod Pomladi Življenja,
  da se mi Življenje prepogosto zdi
  kot dolga mrzla zima, ki ne neha žalovati
  za odpadlim lanskim jesenskim listjem v gozdu in cvetjem na vrtovih in travnikih,
  ki ga več ni, čeprav je pomlad spet nov začetek Življenja.
  Vendar pa z vsemi močmi Verujem v Tebe moj Gospod,
  toda ob Tvojem grobu, se nerodno kot Nejeverni Tomaž zaustavim,
  čeprav vidim, da je prazen, ker si Vstal in Nas Odrešil.
  In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo, da so Te spet videli Živega,
  Sem kot Tomaž in čutim potrebo,
  Da Te vidim in da Te Otipam v Tvojem Poveličanem Telesu.
  Iz vsega srca Te prosim moj Gospod,
  Podari mi prosim dovolj zveste in trdne Vere in Ljubezni,
  Da bom spet močni verjel in Upal v Pomlad,
  trdneje kot v mrzlo zimo počitka in Smrti.,
  Prosim, da mi bo izza smrtnih senc Velikeg Petka Tvoje Smrti na Golgoti,
  ko si se na križu daroval za vse nas,
  sijala močna in iskrena Vera v Zmagoslavno Jutro Vstajenja in Odrešenja.
  Da moj Gospod, Življenje je Lepo,
  kajti Tvoj in Naš Nebeški Oče ga Ustvarja in Poživlja.
  Življenje je lepo, polno Upanja in Lepote, kajti Ti Gospod,
  nam vse to znova in znova daješ , ko se izgubimo ali ko zaidemo s Poti k Tebi.
  Življenje je lepo, ker je naš Stvarnik vse ustvaril
  Lepo in Smotrno v Svoji Veliki Ljubezni do nas, za nas Svoje Otroke.
  Življenje je lepo Gospod, ker je to, Tvoje Življenje, Darovano v Ljubezni za vse Nas. Amen

  Michel Quoist

  Résumé
  La vie est belle, pleine d’espoir et de beauté, car tu es le Seigneur,
  Vous nous donnez tout cela encore et encore quand nous nous perdons
  ou quand nous commençons le Chemin vers vous.
  La vie est belle parce que notre Créateur a tout créé
  Beau et résolu dans ton grand amour pour nous, pour nous, nos enfants.
  La vie est belle parce que c’est ta vie, un cadeau pour nous tous.
  Merci Seigneur.
  Psalm 34,13: Kdo je mož, ki ima veselje nad življenjem, ki ljubi dneve, da bi videl dobro?

  • Miro says:

   Najlepša hvala za posredovano molitev. Ob tem naj nas razsvetli tudi naslednja misel
   blaženega škofa Antona Martina Slomška:

   »SVETA VERA BODI VAM LUČ, MATERNI JEZIK PA KLJUČ DO ZVELIČAVNE
   NARODOVE OMIKE.«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja