Dodaj molitve

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

703 Responses to Dodaj molitve

 1. Janez says:

  Hvalnica Stvarniku vsega Stvarstva, Vesolja in Človeka (Inspiracija po jezuitu Theilardu de Chardinu)
  Hvaljen bodi in Slavljen, naš Stvarnik in Gospod.
  Vse kar je in kar obstaja, Človeka in Stvarstvo si ustvaril iz Svoje Ljubezni in Neskončne Dobrote.
  Poklekni grešni človek in upogni svoje koleno in zahvali se Gospodu v ponižnosti in hvaležnosti, zakaj velike stvari nam je dal in daroval Gospod v svoji Ljubezni, brez našega zasluženja.
  Velike stvari nam je ustvaril in daroval Gospod v Svojo Čast in Slavo za naše življenje in bivanje na Zemlji in nam vse to Milostno v daroval Svoji Dobroti in Previdnosti, ker nas ima rad.
  Človek, zato se vedno zahvaljuj s pesmijo svojemu Stvarniku, kolikor zmoreš v srcu,
  in poj ter proslavljaj njegovo nepojmljivo Božje Ljubezen, Usmiljenje in Dobroto za nas.
  Prepevaj človek, poj vesolje z zvezdami in soncem na nebu in vsa zemlja z svojimi kontinenti, vodami, živalmi in v svojem zelenju, prepevajte vse zemeljske vode in oceani ter morja,
  naj se Naša hvaležnost Bogu zapoje kot mila blagoglasna pesem z glasbo tisočih glasbil in tisočev pevcev, ki pojejo o tem, kako velika je Stvarnikova Ljubezen in kako veliko je Božje usmiljenje do nas.

  Hvala Ti Gospod za toplo, svetlo, žareče sonce na nebu in modro nebo.
  Hvala Ti za vse vode, potoke, studence in morja, za rast in življenje vsega živega na Zemlji.
  Hvala Ti Gospod za tvoje zvezde, ki ponoči osvetljujejo poti popotnikom in romarjem.
  Hvala Ti Gospod za vse jutranje zarje, s katerimi nam daruješ nove dni za delo in molitev.
  Hvala Ti Gospod za vse lepe Dni, ko delamo in Te molimo na Zemlji.
  Hvala Ti Gospod za vse lepe Večere in Noči, ko se Ti zahvalimo z molitvijo in trudni ležemo k počitku.
  Hvala Ti Gospod za plodne njive, da kmetje orjejo, sejejo in žanjejo pšenico in koruzo ter ajdo za naš vsakdanji kruh, da nismo lačni.

  Zahvalite se Bogu in zapojte HVALNICO tudi ve mogočne, visoke gore in številne doline, šumeči gozdovi, puščave in goščave.
  Zbudite se in zašumite njemu v ČAST vsa drevesa in odprite se vse lepe cvetlice ter druga flora in favna.
  Naj vaš edinstveni vonj, barve in lepota slavi in poveličuje Stvarnika in Božje usmiljenje.
  Iz brlogov in gozdov pridite ven vse živali, iz gnezd poletite visoko mile ptice in se veselite.
  Zahvaljujte se Stvarniku za DOBROTO VSE USTVARJENE STVARI
  in pojte mu hvaležno za vse zemeljske lepote,
  ki ste smotrno ustvarjene in tako natančno ter lepo in dobro narejene za nas ljudi na Zemlji,
  da sem jim ČLOVEK v svoji pameti in dojemanju nikoli ne more dovolj načuditi.
  Hvalite vse STVARI in Slavite Boga v njegovi modrosti in harmoniji.
  VESELITE in SLAVITE nepojmljivo Božjo DOBROTO in NJEGOVO USMILJENJE do vseh stvari, ki vas je iz Nič ustvaril v Svojo Večno Slavo in Veselje.
  Večna in neizbrisna je ustvarjena harmonija in lepota vsega Stvarstva in Zemlje,
  kjer vse ustvarjeno, skupaj z angeli in svetniki podnevi in ponoči moli in slavi ter hvali svojega Stvarnika v skromni veliki ponižnosti, ki jih vse ohranja in poživlja ter objema z Njegovim ljubečim usmiljenjem,
  kjer vse ustvarjeno, živo in neživo v Božjem Stvarstvu, kliče in poje z močnim glasom hvaležnosti in ubranimi melodijami,
  kako veliko je Božje usmiljenje in kako velika je Božja Ljubezen, DO VSEH STVARI, ki ne mine nikdar.
  Človeka in Stvarstvo je Bog ustvaril iz Ljubezni in bolj kot vse ustvarjene lepote sveta
  je Bogu všeč molitev in češčenje vernih, dobrih in ljubečih Ljudi na Zemlji, vseh nedolžnih duš, polnih samaritanske dobrote in otroškega veselja in zaupanja, ki se razliva brez konca in se smotrno
  z Njim zliva, povezuje, ločuje in spet nazaj združuje v pesmi, ki brez konca odmeva v Stvarstvu :
  »SVET SVET SVET SI TI GOSPOD, LJUBEČI IN DOBRI STVARNIK VSEH LJUDI, VESOLJA IN VSEGA STVARSTVA. HVALIMO TE IN TE MOLIMO VSE STVARI! PRIDI IN OSTANI Z NAMI. ODPUSTI NAM NAŠE GREHE IN REŠI NAS VSEH BOLEZNI IN PREIZKUŠENJ. NA VEKE VEKOMAJ. AMEN«.

  Inspiracija gornje Hvalnice Stvarniku je delno zasnovana po jezuitu in naravoslovnemu raziskovalcu jezuitu Theilardu de Chardinu avtorju Hvalnice Vesolja, ki je med drugim poudaril: »Vesolje je usmerjeno razvojno, njegovo središče je Kristus«. V duhu svojega prvega učitelja Ignacija Lojolskega nam jezuit Theilard de Chardin in znanstvenik, kot človek, ki je bil vedno optimističn uprt prihodnost in je bil vedno zvest Cerkvi s svojim pričevanjem, raziskovanjem in učenjem daje navdih, kako naj Ljubimo Boga in Svet v Bogu. Vsi smo romarji skozi čase in spremembe Stvarstva proti Nebeškemu Kraljestvu.
  Amen. Janez AKA Dichter Hansi

  Addendum: »Tu autem, Domine mi, include me in imis visceribus Cordis tui. Atque ibi me detine, excoque, expurga, accende, ignifac, sublima, ad purissimum Cordis tui gustum atque placitum, ad puram annihilationem meam«. Jezuit Thelard de Chardin v Hvalnici Vesolja.

  Addendum
  Gospod, bodi pri nas, da bomo ljubili bližnjega,
  najsi bo reven ali bogat, najsi bo blizu ali daleč.
  Daj nam kruha, da potešimo svojo žejo in lakoto,
  in daj nam srce, ki naj vse z drugimi deli,
  kar zastonj daješ nam Ti.
  Pomagaj nam v stiskah in boleznih Gospod in reši nas.
  Amen

  (Molitev po: Paul Roth).

 2. Janez says:

  Božje Usmiljenje Usmiljeni Jezus

  Molitev za moč
  To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. (Jn 15,12).

  Pomagaj mi, Jezus, da bom to, kar prosim od tebe – usmiljenje – dajal drugim v besedah in dejanjih.
  Pomagaj mi, Gospod, da bodo moje oči usmiljene, da ne bom nikoli sumničil ali sodil, ampak bom iskal lepoto in dobroto v ljudeh.
  Pomagaj mi, da bodo moja ušesa usmiljena, da bom pozoren na potrebe drugih in ne bom neprizadet ob njihovih bolečinah.
  Pomagaj mi, o Gospod, da bo usmiljen moj jezik, da ne bom nikoli govoril slabo o drugih, ampak imel za vse besedo tolažbe in odpuščanja.
  Pomagaj mi, o Gospod, da bodo moje roke usmiljene in napolnjene z dobrimi deli, da bom delal dobro drugim in prevzemal nase težje naloge.
  Pomagaj mi, Gospod, da bodo moje noge usmiljene, da bom hitel na pomoč drugim, premagoval svojo utrujenost in izčrpanost ob premišljevanju tvoje ljubezni in usmiljenja.
  Pomagaj mi, o Gospod, da odpuščam in pozabljam. To je tvoj največji dar zame in naj bo po Tvoji volji moj, da ga bom daroval vsem, ki me žalijo.
  Amen.

  http://www.molitev.net/usmiljeni/

  Addendum
  Gospod, dobro je, da sem Te iskal in našel,
  vendar čisto drugačnega, kot sem pričakoval.
  Naj prosim med nama spet vzcveti Ljubezen, toda večja kakor prej.
  Prosim dodaj globini še širino in višino, kar mi je doslej manjkalo.
  Priznam, premalo sem Ljubil in doslej sem Te gledal le v sebi.
  Prosim poslej naj Te vidim Gospod predvsem v drugih ljudeh in v Slavi Očeta.
  In končno naj Te iz Ljubezni in Dobrote spoznam takšnega kot Si!
  Razum je pomemben, ampak Ljubezen je najpomembnejša!
  Fernand Lelotte.

  Seigneur, il est bon que je T’ai cherché et trouvé,
  mais assez différent de ce que j’attendais.
  Puis-je s’il vous plaît aimer à nouveau, mais plus qu’avant.
  Veuillez ajouter de la profondeur et de la hauteur à la profondeur qui me manquait jusqu’à présent.
  J’avoue, j’aimais trop peu et jusqu’ici je ne t’ai regardé qu’en moi.
  Je vous demande maintenant de voir le Seigneur par-dessus tout dans les autres et dans la gloire du Père.
  Et enfin, fais-Moi Te connaître par Amour et Bonté comme Tu es!
  La raison est importante, mais l’amour est primordial!

 3. Miro says:

  POZDRAV KREPOSTIM
  (sv. Frančišek)

  Pozdravljena, kraljica Modrost,
  Gospod te ohranjaj
  skupaj s tvojo sestro sveto in čisto preprostostjo.
  Gospa sveta ubožnost,
  Gospod naj te ohranja
  skupaj s tvojo sestro sveto ponižnostjo.
  Gospa sveta ljubezen,
  Gospod naj te ohranja
  skupaj s tvojo sestro sveto pokorščino.
  Presvete kreposti,
  naj vas vse ohranja Gospod,
  od katerega izhajate in prihajate.
  Sploh ni na vsem svetu človeka,
  ki bi mogel imeti le eno od vas,
  če prej ne umre.
  Kdor ima eno in se ne pregreši zoper druge,
  ima vse;
  in kdor se pregreši zoper eno,
  nima nobene in greši zoper vse.
  In vsaka od vas
  odpravlja zablode in grehe.
  Sveta modrost
  zmede Satana in vse njegove hudobije.
  Sveta in čista preprostost
  zmede vso modrost tega sveta in telesno modrost.
  Sveta ubožnost
  zmede vsak pohlep in skopost,
  pa tudi skrbi tega sveta.
  Sveta ponižnost
  zmede napuh
  in vse ljudi tega sveta
  in vse, kar je na svetu.
  Sveta ljubezen zmede vse hudičeve
  in mesene skušnjave
  in vse čutne strahove.
  Sveta pokorščina
  zmede vsa telesna, čutna in lastna hotenja
  in drži v mrtvenju svoje telo,
  da je pokorno duhu
  in poslušno svojemu bratu,
  in je podrejeno
  vsem ljudem tega sveta;
  a ne samo ljudem,
  temveč tudi vsem živalim in zverem,
  da morejo delati z njim, kar hočejo,
  kolikor jim je dano od zgoraj
  od Gospoda.

  KREPOSTI (sv. Frančišek)

  Kreposti, ki preženejo napake
  Kjer je ljubezen in modrost,
  tam ni ne strahu ne nevednosti.
  Kjer je potrpežljivost in ponižnost,
  tam ni jeze ne vznemirjanja.
  Kjer je uboštvo skupaj z veseljem,
  tam ni ne pohlepnosti ne skoposti.
  Kjer je spokojnost in premišljevanje,
  tam ni ne zaskrbljenosti ne raztresenosti.
  Kjer je strah Gospodov, ki varuje njegov dom,
  tam sovražnik ne najde prostora za vstop.
  Kjer je usmiljenje in obzirnost,
  tam ni ne razsipnosti in ne trdosrčnosti.

  PONIŽNOST (sv. Frančišek)

  Vsak človek naj bo v strahu,
  ves svet naj trepeče
  in nebo naj se raduje,
  kadar je na oltarju
  v duhovnikovih rokah Kristus,
  Sin živega Boga.
  O čudovita visokost
  in pretresljiva ljubeznivost!
  O vzvišena ponižnost!
  O ponižna vzvišenost,
  da se Gospod vesoljstva,
  Bog in Božji Sin
  tako poniža,
  da se zaradi našega zveličanja
  skrije pod neznatnim koščkom kruha!
  Poglejte, bratje, ponižnost Boga
  in izlijte pred njim svoja srca (Ps 61,9);
  ponižajte se tudi vi,
  da vas bo povišal (1 Pt 5,6).
  Nič naj torej od svojega ne pridržite sebi,
  da vas popolnoma sprejme On,
  ki se vam vsega daje.

  (vir: franciskani.si)

 4. Janez says:

  MOLITEV H KRISTUSU
  Gospod Jezus Kristus, samo Ti Si Pot, Resnica in Življenje.
  Zemlja me ne bo mogla nikoli privesti v Nebo, zakaj edina Pot do tja si Ti Jezus.
  Moj Bog, ali naj tudi en sam hip dvomim o Poti, ki naj jo izberem?
  Ali ne bom zmožen, da se takoj odločim zate? H komu pojdem, Gospod?
  Samo Ti imaš Besede Večnega Življenja. Ti Si prišel na Svet z edinim namenom,
  da narediš zame, kar bi nihče drug ne mogel narediti.
  Samo ta, ki je v Nebesih, me more povesti v Nebesa.
  Kje bom sicer našel moč, da se povzpnem na Goro?
  Četudi bi dobro izpolnil svojo nalogo, četudi bi pomagal drugim,
  četudi bi si pridobil dobro ime in velik sloves, če tudi bi moje delo vsi hvalili
  in bi si zaslužil odločno mesto v zgodovini, kaj bi mi vse to pomagalo,
  da pridem v Nebesa?
  Tebe Gospod Izbiram za svojo Dediščino, ker živiš in ne poznaš smrti.
  Tebi se darujem in odločno zavračam vse druge krive bogove.
  Prosim te Gospod, uči me, vodi me, daj mi poguma in sprejmi me k Sebi. Amen.

  Kristjan Moli, Družina 1982. Molitev po kardinalu in svetniku Johnu H. Newmanu.

 5. Janez says:

  PESEM OBŽALOVANJA IN SPOKORNOSTI H GOSPODU
  Z skesanim obžalovanjem in prosečim glasom
  h Gospodu kličimo goreče in iskreno
  molimo, ponižno sklonjeni do tal:
  ozri, Sodnik, se na kesanje in solze,
  in ne kaznuj nas za grehe, Sveti Bog.
  Zares hudo grešili smo,
  žalili smo Te, naš Predobri Bog,
  izlij na nas zdaj Milost iz Nebes
  na nas in nam odpusti grehe in žalitve.
  Odpusti nam in reši nas vseh bolezni in težav.
  Saj vendar Tvoje, iz Ljubezni, Ustvarjene smo Stvari,
  ne daj prosim, da Tvoje Sveto Ime
  žalili in zasramovali nehvaležni in grešni bi ljudje.
  Olajšaj prosim nam vse, kar Teži nam Vest,
  in v dobrem nam zoreti daj,
  da mogli bi ugajati
  Ti zdaj in v srečni Nebeški Večnosti.
  Sveta Trojica en sam Bog,
  naj Slavi Te vse Vesoljstvo in časti,
  Naj duh očiščen, prenovljen
  Ti poje Novo Hvalnico Amen.

  Magnifikat, marec 2020

  Gospod prosim te, bodi mi blizu, bodi pri meni in v meni, ne zapusti me prosim brez vodstva Svetega Duha. Naj bo v meni Sveto spoštovanje do tebe, v srcu Vera v Jezusa, v dejanjih poštenost in pravičnost, v vedenju umirjenost, v delovanju dobrota in služenje bližnjim ki rabijo pomoč, da bom vreden reči, da živim kot Jezus Učenik in Odrešenik in da bom hodil po Poti Odrešenja. Gospod Usmili se nas grešnikov in nam odpusti grehe. Pomagaj nam, da odslej ne bomo več grešili. Kako šibki in nemočni smo brez Tebe Gospod Jezus. Brez Tebe ne moremo storiti Nič. S Teboj pa zmoremo vse. in s Tvojo Milostjo smo lahko prenovljeni in podobni Tebi. Odpusti nam Gospod in nas odreši vseh bolezni in preizkušenj koronavirusa. Amen. Janez

 6. Miro says:

  RAZLAGA OČENAŠA
  (sv. Frančišek)

  Presveti Oče naš: naš Stvarnik, Odrešenik, Tolažnik in Zveličar.

  Ki si v nebesih: v angelih in svetnikih, ko jih razsvetljuješ za spoznanje, kajti ti, Gospod, si luč. Ti jih razvnemaš za ljubezen, kajti ti, Gospod, si ljubezen. Ti prebivaš v njih in jih napolnjuješ z blaženostjo, kajti ti, Gospod, si najvišje dobro, večno dobro, iz katerega vse dobro izhaja, brez katerega nič dobrega ne obstaja.

  Posvečeno bodi tvoje ime: naj se zasveti v nas spoznanje o tebi, da bomo spoznali širokost tvojih dobrot, dolgost tvojih obljub, visočino tvojega veličanstva in globočino tvojih sodb (Ef 3,18; Ps 35,6.7).

  Pridi k nam tvoje kraljestvo: da boš vladal v nas po milosti in nam dal priti v tvoje kraljestvo, kjer je gledanje tebe nezastrto, ljubezen do tebe popolna, združenost s teboj blažena in uživanje tebe večno.

  Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji: da bi te ljubili z vsem srcem, tako da bi vedno mislili nate; z vso dušo, tako da bi vedno hrepeneli po tebi; z vsem mišljenjem, tako da bi svoje namene naravnali na tebe in v vsem iskali tvojo čast; z vsemi svojimi močmi, tako da bi vse dušne in telesne moči in čute do kraja porabili v služenju ljubezni do tebe in v ničemer drugem. In da bi ljubili svoje bližnje kakor sami sebe, tako da bi z vsemi svojimi močmi pritegovali vse k ljubezni do tebe, se veselili blagra drugih kakor svojega lastnega blagra ter sočustvovali v nesreči in da bi nikogar v ničemer ne žalili.

  Naš vsakdanji kruh: svojega ljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, nam daj danes; da bomo priklicali v spomin, razumeli in častili ljubezen, ki jo je imel do nas, in vse tisto, kar je za nas govoril, storil in trpel.

  In odpusti nam naše dolge: po svojem neizrekljivem usmiljenju, po moči trpljenja svojega ljubljenega Sina in po zasluženju ter priprošnji blažene Device Marije in vseh tvojih izvoljenih.

  Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom: in glede tistega, česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod, da v polnosti odpustimo, da zaradi tebe resnično ljubimo sovražnike in zanje pobožno molimo; da nikomur ne vračamo hudega s hudim, temveč da se v tebi trudimo koristiti vsem.

  In ne vpelji nas v skušnjavo: naj bo skrita ali očitna, nenadna ali dolgotrajna.

  Temveč reši nas hudega: preteklega, sedanjega in prihodnjega.

  Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu…

  (vir: franciskani.si)

 7. Janez says:

  BOG SE NAM V SVETEM PISMU RAZODEVA
  Pesem Rože Gantar

  »TI SI LJUBEZEN«
  Ta trenutek ljubim vse ljudi.
  Če bi imela denar,
  bi nakupila daril
  in jih delila, delila,
  da bi razveselila
  prav vsakega človeka.
  Če bi imela čas,
  bi vsakemu napisala prijazno pismo.
  Če mi ne bi bilo nerodno,
  bi vsakega človeka
  objela in poljubila.
  Samo človek sem.
  Vsega imam premalo:
  denarja, časa, ljubezni.
  Samo človek sem,
  samo trenutek ljubezni imam,
  ki je ne morem nikomur razodeti
  in ki že ugaša.
  Zakaj si že odšel, Gospod?
  Ta trenutek je bil del
  Tvoje večne, neskončne ljubezni.
  Amen

  Molitev: Bog, ti si ljubezen! In da bi Te mogel vzljubiti tudi jaz, Tvoj ljubljeni otrok, si mi poslal pismo, v katerem mi na tisoč načinov razodevaš, kako Te skrbi zame, da me ne bi izgubil, da bi mi lahko vso večnost izkazoval svojo ljubezen, ki je moja večna sreča, za katero si me ustvaril!
  Frančiškov svetni red v Ljubljani

 8. Janez says:

  MOLITEV ZA VSE REVEŽE IN ODRINJENE
  Usmiljeni Gospod,
  Daj mi prosim pogum, da čutim,
  ko me potrebuješ;
  podeli mi tudi Moč,
  da bom Ljubila reveže in odrinjene
  tako močno, kot Ti Jezus mene
  ljubiš in potrebuješ.
  Gospod, Ti veš,
  Da biti revež in odrinjen pomeni
  Biti najbolj ubog med ubogimi.
  Bogat mož ali premožna žena
  sta lahko odrinjena,
  kot so lahko odrinjeni ubogi
  te majhne Zemlje, ki si nam jo dal.
  Prosim Gospod daj, da bi bili
  v Tvojem kraljestvu na Zemlji
  vsi bogati v zavesti,
  da nas potrebuješ
  in da tudi vsi mi ljudje potrebujemo drug drugega.
  Tvoja Ljubezen, Tvoje Usmiljenje
  in Tvoja bližina
  so največji zakladi v mojem Življenju.

  Sveta Mati Terezija

  Če bo pri tebi revež, kateri izmed tvojih bratov, v katerem koli kraju v tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom, 5 Mz 15,7.

  Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Luka 6,20

 9. Miro says:

  Dve Frančiškovi molitvi o božji vsemogočnosti.

  VSEMOGOČNI – STVARNIK

  Vsemogočni, najsvetejši, najvišji
  in najvzvišenejši Bog,
  sveti in pravični Oče,
  Gospod, ti Kralj nebes in zemlje,
  zahvaljujemo se ti zaradi tebe samega,
  ker si po svoji sveti volji
  in po svojem edinem Sinu,
  s Svetim Duhom
  ustvaril vse, kar je duhovnega in telesnega,
  nas pa naredil
  po svoji podobi in sličnosti
  ter nas postavil v raj (prim. 1 Mz 1,26;2,25);
  in mi smo padli po svoji krivdi.
  Zahvaljujemo se ti,
  ker si nas po svojem Sinu ustvaril
  in po svoji sveti »ljubezni,
  s katero si nas ljubil« (Jn 17,26)
  dal, da se je sam pravi Bog in pravi človek
  rodil iz slavne in preblažene ter svete vedno device Marije;
  in si hotel nas, jetnike,
  odkupiti z njegovim križem, krvjo in smrtjo njegovo.

  In zahvaljujemo se ti,
  ker bo tvoj Sin
  spet prišel v slavi svojega veličastva,
  da bo poslal v večni ogenj preklete,
  ki se niso spokorili
  in te niso spoznali;
  tistim pa, ki so te spoznali in molili
  ter ti v spokornosti služili,
  bo govoril:
  »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta,
  prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta« (Mt 25,34).
  Ker pa mi, ubogi in grešniki, nismo vredni,
  da te imenujemo,
  zato ponižno prosimo,
  naj se ti tvoj ljubljeni Sin,
  naš Gospod Jezus Kristus
  »nad katerim imaš veselje« (Mt 11,5),
  zahvaljuje skupaj s Tolažnikom Svetim Duhom za vse,
  kakor je tebi in njemu všeč.
  On, po katerem si nam storil tako velike reči,
  ti vedno zadostuje v vsem. Aleluja.

  VSEMOGOČNI – VODNIK

  Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,
  daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali,
  kar vemo, da hočeš,
  in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
  da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni
  in vžgani z ognjem Svetega Duha
  Mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina,
  našega Gospoda Jezusa Kristusa
  in le po tvoji milosti priti k tebi, Navišji;
  ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden
  živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog,
  na vse veke vekov. Amen.

  (vir: franciskani.si)

 10. Janez says:

  MOLITEV K SVETEMU ROKU
  Sveti Rok, ljubljenec Boga Očeta – prosi za nas
  Sveti Rok, spokornik – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si se uspel vsem odpovedati in iti za Gospodom – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si imel veliko zaupanje v znamenje križa – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si se proti obupu boril z usmiljenjem, – prosi za nas.
  Sveti, Rok, ki si bil orodje Božjega miru, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega usmiljenja, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega dobrote, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si krotko sprejel pomoč od psička, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si brez strahu in tesnobe prestopil prag ječe, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si ponižno sprejel preganjanje svojih domačih, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si dosegel večno življenje v nebeškem kraljestvu- prosi za nas.
  Sveti Rok, prerok upanja – prosi za nas.
  Sveti Rok, varuj nas in našo domovino
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, varuj in blagoslovi papeža, škofe in duhovnike
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, varuj in blagoslovi Sveto Katoliško in apostolsko Cerkev
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, obvaruj nas kužne nevarnosti
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, pomagaj vsem, ki strežejo bolnikom
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, izprosi naši domovini nebeškega blagoslova
  – prosimo te usliši nas.
  Sveti Rok, pomagaj nam, da postanemo vredni
  obljub Kristusovih,
  – prosimo te usliši nas.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – prizanesi nam, o Gospod.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – usliši nas, o Gospod.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – usmili se nas, o Gospod.
  Molimo. Bog, vir vse dobrote in naše edina pomoč v trenutkih stiske. K tebi se zatekamo ob času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka, ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te bomo zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

  Molitev k svetemu Roku
  Sestavil Aleš Pečavar, žpk.
  Dolenja vas pri Ribnici
  marec 2020

 11. Janez says:

  VODI ME, GOSPOD
  Gospod, tvoja beseda Petru:
  Drugi te bodo vodili, kamor nočeš iti,
  naj postane moja molitev.
  Lahko bi bil/a šel/a, kamor bi se mi ljubilo:
  nekoč, ko sem bil/a še zdrav/a.
  To so bile dobre,
  vendar ne vselej najboljše poti.
  Sedaj, v svoji bolezni, pa sem doživel/a,
  da me vodijo drugi:
  prepogostoma tja, kamor nočem.
  Kam pravzaprav?
  Proti koncu mojega življenja?
  K cilju mojega življenja: k Tebi?

  Je mar to smisel mojega stanja?
  Bridko občutim:
  Po tej poti ne morem hoditi sam/a.
  Ti me moraš voditi, da te bom našel/la.
  Vodi me – to je moja molitev –
  tja, kamor sam nočem.
  Zakaj vse se še v meni upira
  tvojemu vodstvu.
  Moj jaz je še premočan,
  da bi se dal/a voditi.
  Kaj bo ostalo od moje svobode,
  od moje volje, odločitve?
  Moram se osvoboditi,
  odločiti zate ter se Ti prepustiti.

  Bom tedaj še našel/la osvoboditev,
  pot v življenje?
  Svobodo, za katero Ti osvobajaš;
  na koncu katere čaka življenje,
  ki nikdar ne mine?
  Vodi me, Gospod,
  in pomagaj mi, da bom spoznal/a
  da je meni v dobro,
  kamor me vodiš.

  Medmrežje fejstbog

 12. Miro says:

  JAKOB

  Za skledo leče
  sem kupil od brata Ezava
  prvorojenstvo
  in pred očetovo smrtjo
  v materinem zavetju
  namesto Ezava
  od njega prejel blagoslov.

  In videl sem v sanjah
  lestvico do neba
  in Gospoda na njej
  in slišal sem njegovo besedo:
  »V tebi in v tvojem zarodu
  bodo blagoslovljeni
  vsi rodovi na zemlji.«

  Dvakrat po sedem let
  sem služil za svoji ženi,
  dal si mi dvanajst sinov,
  Gospod, in mnogo drobnice.
  Veliko sem moral trpeti,
  neko noč sem se bojeval s teboj
  do jutranje zarje, Gospod,
  in od takrat je moje ime
  Izrael – Borilec z Bogom.

  Ljubil sem svojo ženo Rahelo
  in sina Jožefa in Benjamina,
  v stiskah nisem obupal,
  k tebi sem zdihoval, Gospod,
  in vedno si me uslišal,
  v lakoti in samoti,
  v bolezni in bližajoči se smrti.

  Bodi zahvaljen, Gospod,
  za vse, kar si dal
  meni in mojim sinovom
  in kar boš naklonil
  vsem mojim potomcem.
  Resnično, v tebi smo vsi blagoslovljeni,
  zdaj in na veke.

  (Stanko Janežič, Klicanje, Sveto pismo v pesmih)

 13. Janez says:

  Molitev, s katero nam bo Devica Marija pomagala nositi težka bremena

  O preblažena Mati Marija,
  naj tvoje ljubeče in usmiljeno srce,
  ki vedno posluša, skrbi in tolaži, usliši našo molitev.
  Kot tvoji Otroci te prosimo, posreduj za nas pri svojem Sinu Jezusu.
  Razumevajoče in sočutno sprejmi naše prošnje,
  ki jih danes polagamo predte,
  predvsem varstvo pred grehom, silami zla, boleznijo in okužbo z koronavirusom.
  Potolaženi smo, ker vemo, da je tvoje srce vedno odprto za vse,
  ki molijo za tvojo priprošnjo k Jezusu za nas.
  Vse, ki jih imamo radi, vse bolne, osamljene in ranjene zaupamo tvoji nežni skrbi in priprošnji.
  Sveta Mati, vsem nam pomagaj v tem življenju nositi naša bremena,
  dokler ne bomo z Bogom za vekomaj delili večnega življenja in miru.
  Amen.

 14. Janez says:

  MOLITEV V JEZUSOVEM IMENU (Medmrežje Romar)
  V imenu Jezusa Kristusa in z njegovo oblastjo
  vežem vse sile in moči v zraku, na zemlji, v vodi,
  v podzemlju, v onstranstvu, v naravi in v ognju.
  Ti si Gospod vsega Vesolja, slavim te v imenu tvojega Stvarstva.
  V tvojem imenu vežem vse demonske sile, ki ogrožajo nas in naše družine.
  Vse nas dajem v zaščito tvoje dragocene Krvi, ki je prelita za nas na križu.
  Marija, naša Mati, prosim te za tvoje varstvo in priprošnjo.
  Priporoči vse naše družine Presvetemu Srcu Jezusovemu.
  Ogrni nas s svojim plaščem ljubezni, da se sovražnik prestraši.
  Sveti Mihael in naši angeli varuhi, pridite in varujte nas in naše družine
  v boju proti vsemu zlu, ki hodi okrog nas po svetu.
  V Jezusovem imenu zapovedujem vsem silam in močem zla,
  da takoj odstopite od nas, od naših domov in naše domovine.
  Zahvaljujemo se ti, Gospod Jezus, ker si zvesti Bog in čutiš z nami.
  Amen.

  Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
  kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj.
  Amen.

  Medmrežje Romar

 15. Miro says:

  MOLITEV SV. PATRA PIJA

  Ostani z menoj, Gospod, saj je potrebno, da si vedno navzoč in te ne pozabim. Veš,
  kako zlahka te zapustim. Ostani z menoj, Gospod, ker sem slaboten in potrebujem tvojo
  moč, da ne bom tako pogosto padel. Ostani z menoj, Gospod, ker si ti moje življenje in
  brez tebe postanem mlačen. Ostani z menoj, Gospod, ker si ti moja luč in sem brez tebe
  v temi. Ostani z menoj, Gospod, in mi pokaži svojo voljo. Ostani z menoj, Gospod, da
  bom slišal tvoj glas in hodil za teboj. Ostani z menoj, Gospod, da si te bom želel močno
  ljubiti in vedno biti v tvoji družbi. Ostani z menoj, Gospod, v življenju in vseh njegovih
  nevarnostih, potrebujem te. Naj te prepoznam, kot so te prepoznali tvoji učenci pri
  lomljenju kruha. Naj bo evharistično obhajilo luč, ki odžene temo, moč, ki me podpira,
  edino veselje mojega srca. Amen.

 16. Janez says:

  MOLITEV: VERUJEM, DA JE DOBRI IN USMILJENI BOG OB MENI ZDAJ IN VEKOMAJ
  Verujem, da je Bog, ki je moj Usmiljeni in Dobri Oče, vedno ob meni in da nikoli nisem sam.
  Tudi takrat, ko sem osamljen, žalosten in utrujen od vsakodnevnega hitenja, hrupa in dela.
  Tudi takrat ne, ko sem bolan, siromašen, brez službe ali ko se nekam izgubim in zaidem.
  On je vse ustvaril za nas, tudi mene in vse ljudi, ker nas ima rad, v svojo Radost.
  Ustvaril je vse Stvarstvo za nas, da ga bomo imeli radi in delali vse v Njegovo Veselje.
  Včasih zatavam, ko ga iščem in ga hočem spet poiskati,
  ker so me na stranpoti zapeljale Mamonove sirene vedoželjnosti,
  dela, finančnih uspehov, materialnosti in kariere in drugega,
  ki so me oddaljile od Njega, da sem zašel ali se takrat izgubil.
  Takrat sem se odtujil sebi in Njemu in sem bil zagnan v pehanju za dobrinami sveta.
  Takrat nisem bil več miren in srečen, skromen in zadovoljen z vsem,
  kar prinese življenje, tedaj sem nenadoma postal lačen imeti več in še več in da nimam nikoli zadosti.
  Ko dobim in uživam le materialne dobrine sedaj sprevidim, da moja lahkota in žeja še traja in da ni nikoli dovolj nasičena. Hoče še več. In ujet sem v zanko brez konca.
  Tedaj spoznam, da kdor ni zadovoljen s tem, kar dobi od Njega,
  da bo ostal nezadovoljen in bo hrepenel po še več materialnih dobrinah in bo nestrpen in nemiren.
  Iskal sem Te Oče in molil ter vpil k tebi, da bi me rešil.
  Zavedal sem se, da se le v Njem umiri moje Srce in da se le v Njem spočije moja nemirna Duša.
  To je tedaj, ko se nasitim iluzije, da je v materialnem svetu vse, kar iščem in potrebujem.
  Odšla je stran od mene še ena iluzija, ki me ne zadovoljila in osrečila ter umirila.
  Človek obrača, Bog pa obrne pravijo modri ljudje in vedo ter prosijo, naj se zgodi Božja Volja.
  Kar je prav v Človeških Oče, ni Nujno prav tudi v Božjih Očeh.
  Oče nam pravi: »Jaz sem Tvoj Gospod, ki ima vse Stvarstvo v svojih rokah.
  Kadar boš moj Otrok v težavah ali kadar boš zašel, prosi me v molitvi in pomagal ti bom.
  Vsak Trenutek bom takrat ob Tebi in prežet boš z mojo Ljubeznijo.
  Zavrzi vse bojazni in skrbi, vse svoje nemire in se spočij v Meni.
  Pridi k Meni Otrok in jaz Te bom Poživil«.
  Zato se bom vrnil k Očetu in ga prosil milosti in odpuščanja, tako kot že tolikokrat ko sem zašel.
  Gospod nam ne odpušča do sedemkrat ali do sedemdesetkrat sedemkrat,
  kot pravi V Evangeliju, ampak neskončnokrat, ker nas ljubi.
  Spoznam, da ko me zažeja po Očetu, njegovemu Miru in Ljubezni, njegovi utehi,
  se umirim in spočijem od kariere, materializma in norega hitenja in sem spet pri Njem.
  Spoznam in verujem, da nikoli ne morem odditi stran in zatavati tako daleč od Očeta,
  da se ne bi mogel spet vrniti k Njemu Domov.
  On me zvesto čaka in se veseli, ko se spet vračam k Njemu.
  Verujem, da mi je Dobri, Usmiljeni in Ljubeči Bog namenil življenje in Odrešenje po Jezusu
  in ne vegetiranje ter nemirno iskanje neznanega smisla in potovanje po svetu;
  verujem, da mi ni namenil konca dni mojega življenja s smrtjo,
  ker me je Jezus Odrešil in mi je naklonil milost večnosti pri Njemu.
  Verujem, da mi je Jezus naklonil veselje in radost in ne potrtost, ker me je ustvaril sebi v Veselje,
  Verjem, da bom kot Njegov Božji Otrok vedno ob Njem zdaj in na Vekomaj tu in v Nebeški domovini.
  Verjem, da nam bo naš Usmiljeni Bog v naših preizkušnjah pomagal in nas odrešil bolezni in koronavirusa,
  ker nas neskončno Ljubi in nam Odpušča grehe,
  ki vanj Verjemo in ga skesani na kolenih prosimo Odpuščanja grehov ter za našo spreobrnitev,
  z našo obljubo, da bomo odslej zvesto hodili po Poti Odrešenja k Jezusu in živeli po Evangeliju.

  Dopolnjena in razširjena molitev iz Prihajam k tebi, molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

 17. Janez says:

  Tedaj zmorem moliti drugače Gospod …
  Gospod, kadar sem lačen, mi daj nekoga, ki prosi hrane;
  kadar sem žejen, mi pošlji nekoga, ki je potreben pijače;
  kadar me zebe, mi pošlji nekoga, ki trepeta od mraza;
  kadar sem potrt, mi pošlji nekoga, da ga potolažim;
  kadar moj križ postane pretežak, mi pošlji nekoga, da mu pomagam.
  Kadar se čutim zapuščenega, mi pošlji nekoga, da ga ljubim.

  Molitev Svete Matere Terezije

 18. Miro says:

  GOSPODU BOGU
  (sv. Frančišek)

  Darujmo najvišjemu in vzvišenemu Gospodu Bogu vse dobrine;
  in priznavajmo, da so vse njegove
  ter se za vse zahvaljujmo njemu,
  od katerega prihaja vse dobro.

  On je najvišji in vzvišeni,
  edini resnični Bog.
  On, od katerega je vse dobro,
  On, ki je edini dober (prim. Lk 18,19),
  naj ima in njemu naj bo
  vrnjeno in On naj prejema
  vso čast in spoštovanje,
  vso hvalo in poveličevanje,
  vso zahvalo in slavo.

  In kadarkoli vidimo ali slišimo,
  da kdo preklinja
  ali kaj zlega dela
  ali sramoti Boga,
  tedaj naj mi poveličujemo,
  hvalimo in slavimo Gospoda,
  ki je poveličevan vekomaj. Amen.

  (vir: franciskani.si)

 19. Janez says:

  MOLITEV. VODA, KI HRANI UPANJE IN ZAUPANJE
  Življenje apostola, ki vre iz izpovedi in se izliva v daritev, vsak dan teče preko molitve. Molitev je nepogrešljiva voda, ki hrani upanje in daje rast zaupanju. Molitev nam daje čutiti, da smo ljubljeni, in nam omogoča, da ljubimo. Pomaga nam iti naprej v temnih trenutkih, ker prižiga Božjo luč. V Cerkvi je molitev tista, ki nas vse podpira in nam pomaga premagati preizkušnje. Cerkev, ki moli, je varovana od Gospoda in hodi v Njegovem spremstvu. Moliti pomeni zaupati mu pot, naj skrbi za njo. Molitev je moč, ki nas združuje in podpira, je sredstvo proti osamitvi in samozadostnosti, ki vodita v duhovno smrt. Duh namreč ne veje, če se ne moli, in brez molitve se ne odprejo notranji zapori, ki nas držijo kot ujetnike. Naj sveta apostola pomagata, da bodo imeli srce kakor onadva, utrujeno in pomirjeno v molitvi: utrujeno, ker prosi, trka in posreduje, ker je obteženo z mnogimi osebami in situacijami; obenem pa pomirjeno, kajti Duh prinaša tolažbo in trdnost, kadar molimo. Kako nujno je imeti v Cerkvi učitelje molitve, a najprej biti moški in ženske molitve, ki živijo molitev! Gospod posreduje, kadar molimo; On, ki je zvest ljubezni, ki smo mu jo izpovedali, in nam je blizu v preizkušnjah.

  (Papež Frančišek med sv. mašo v baziliki sv. Petra; Vatikan, 29. 6. 2017).

  Malo je potrebno da nas ljudje vzljubijo
  Malo je potrebno, da nas ljudje vzljubijo!
  Včasih zadostuje le lepa gesta in dobra beseda, ki je ob pravem času.
  Ali morda kakšna druga ljubeznivost in prijaznost sočloveku.
  Morda pomoč in ustrežljiv gib ali iskren, veder nasmeh in odprto srce.
  Morda gostoljubnost, ko lačnemu ponudimo hrano in pijačo.
  Morda podarimo nekomu obleko in pokrivalo z iskreno dobroto.
  Morda podarimo vse, kar imamo doma odveč in tudi del sebe in
  svojega časa vsem tistim siromašnim, ponižanim in razžaljenim,
  ki so obupali in so osamljeni ter iščejo utehe in Božje Besede Odrešenja.
  Ne govori o tem,raje tiho in radostno daruj in Gospod Ti bo nekoč pri Njem obilo povrnil.
  On vse Vidi in On Vse Ve. Ko si Dober si mu namreč v Veselje.

  Prirejeno in delno dopolnjeno po Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

 20. Miro says:

  HVALJENJE BOGA
  (sv. Frančišek Asiški)

  Njemu, ki je toliko pretrpel za nas
  in nam podelil toliko dobrot
  in nam jih bo še v prihodnosti delil,
  naj vsaka stvar
  v nebesih in na zemlji,
  v morju in pod zemljo
  daje hvalo, slavo, čast in blagoslov (Raz 5,13),
  kajti on je naša moč in trdnost;
  on je edini dober (Lk 18,19),
  edini najvišji,
  edini vsemogočen,
  čudovit in veličasten,
  in edini svet,
  hvale vreden in blagoslovljen
  v neskončne veke vekov. Amen.
  (vir: franciskani.si)

 21. Janez says:

  NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA
  Z Gospodom v bolezni

  NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA
  Oče, ko je tvoj Sin Jezus Kristus
  občutil vso bridkost trpljenja,
  je molil:
  Odmakni ta kelih od mene!
  To je tudi moja molitev:
  Odvrni to bolezen od mene,
  ta kelih bridkosti.
  Iz njega ne morem piti.
  Tudi za tvojega Sina je bilo tedaj to preveč.

  Vendar mu nisi odmaknil keliha.
  Jezus, tvoj Sin, ga je moral izpiti.
  Odkod je imel toliko moči?
  Njegova molitev ni bila samo krik:
  Odmakni od mene! – temveč tudi:
  Naj se zgodi Tvoja volja!

  Pomagaj mi, Gospod,
  da bom spozna/a in sprejel/a Tvojo voljo.
  Ali je Tvoja volja, da se pozdravim,
  ali pa ostanem bolan/na,
  še bolj bolan/na?
  Je Tvoja volja, da umrem?

  Nekaj verujem:
  Ti hočeš, da živim.
  To je bila Tvoja volja,
  ko si svojega Sina obudil od mrtvih:
  da bi živel.
  To je Tvoja volja tudi zame:
  da bi živel/a.
  Vendar je moja vera trudna in šibka.
  Gospod, poživi mojo vero.
  Moram se izviti iz vsega,
  kar sem postavil/a ne pot,
  ki me vodi k Tebi.
  Osvobodi me moje obupanosti,
  negotovosti in tesnobe;
  osvobodi me od sebe,
  osvobodi me zate.
  Daj, da bom Tvojo voljo spoznal/a in jo vzljubil/a.
  Daj, da bom molil/a iz globine srca:
  Ne moja, Tvoja volja naj se zgodi.

  Medmrežje fejstbog

 22. Miro says:

  PREŠUŠTNICA

  Pismouki in farizeji
  so pred Jezusa pripeljali
  ženo, zasačeno v prešuštvu,
  ki bi jo naj kamnali,
  po Mojzesovi postavi –
  javno grešnico.

  Jezus je dolgo molčal.
  In ko so nenehno silili vanj,
  je vse premeril z očmi in dejal:
  »Kdor je med vami brez greha,
  naj prvi vrže kamen
  v to žensko – nesrečnico.«

  Pismouki in farizeji
  pa so odhajali zapovrstjo
  in Jezus je sam ostal
  z ženo, osramočeno, začudeno,
  pred zbeganimi obrazi
  molčečih učencev.

  Ljubeče se je vanjo zazrl
  in rekel: »Niso te obsodili?«
  »Niso me, o Gospod,«
  je odvrnila na tiho.
  »Tudi jaz te ne bom obsodil.
  Pojdi in več ne greši.«

  »Hvala ti, hvala ti, moj Gospod,«
  je v tihoti srca in duše
  vpila žena, vsa vzradoščena.
  »Nikoli, nikoli več, Gospod.
  Odslej si moja ljubezen
  le ti, Usmiljeni, Brezgrešni.«

  Natihoma je odšla,
  vsa drobna, vsa sama
  in vsa povezana z Njim,
  ki je Luč in Čistota,
  Milina, Lepota in Mir
  in polnost Ljubezni.

  (Stanko Janežič, Klicanje, Sveto pismo v pesmih)

 23. Miro says:

  POZDRAV BLAŽENI DEVICI MARIJI
  (molitev sv. Frančiška)

  Pozdravljena Gospa,
  Marija sveta kraljica,
  sveta Božja mati Marija,
  ki si postala devica Cerkev.
  Izbral te je najsvetejši Oče nebeški
  in te posvetil z najsvetejšim ljubljenjim Sinom
  in Svetim Duhom Tolažnikom.
  V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse dobro.
  Pozdravljena, njegova palača!
  Pozdravljena, njegov tabernakelj!
  Pozdravljena, njegovo domovanje!
  Pozdravljena, njegovo oblačilo!
  Pozdravljena, njegova dekla!
  Pozdravljena, njegova mati!
  In vse ve svete kreposti,
  ki se po milosti
  in razsvetljenju Svetega Duha
  izlivate v srca verujočih,
  da jih iz nevernih spreminjate v Bogu zveste.

 24. Janez says:

  Ne boj se, ljubljeni(a) brat/sestra v Kristusu! Mir s teboj (Dan 10,19)!

  JAZ SEM, KI SEM (2 Mz 3, 14)
  Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog (2 Mz 20,2).
  Jaz sem GOSPOD, ki sem vse naredil, ki sem sam razpel nebo, razprostrl zemljo – kdo je bil z menoj (Iz 44, 24)? Jaz sem naredil zemljo in ustvaril človeka na njej (Iz 45, 12).
  Nikar se ne boj in ne plaši (5 Mz 31,8)! Ne boj se in ne trepetaj(5 Mz 1,21)!
  Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil (Jer 1,5). Jaz, GOSPOD, sem te poklical po pravici in te prijel za roko, varujem te (Iz 42,6).
  Ne boj se, saj sem jaz s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom s svojo pravično desnico (Iz 41,10).
  Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim (Iz 49,15).
  Z večno ljubeznijo te ljubim, zato ti tako dolgo izkazujem dobroto (Jer 31,3).
  Jaz sem, jaz sem tisti, ki izbrisujem tvoje prestopke zaradi sebe in se ne spominjam tvojih grehov (Iz 43,25). Kliči me in ti bom odgovoril; povedal ti bom velike in nedoumljive reči, ki jih nisi poznal (Jer 33, 3).
  Jaz sem Bog Močni! Hodi pred menoj in bodi popoln (1 Mz 17,1). Ne boj se.. Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko (1 Mz 15,1). Zares te ne bom zapustil, dokler ne storim, kar sem obljubil (1 Mz 28,15).
  Saj sem jaz, GOSPOD, tvoj Bog, Sveti Izraelov, tvoj rešitelj (Iz 43,3). Jaz sem prvi in jaz sem poslednji, razen mene ni Boga (Iz 44,6).
  Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te učim, kar ti koristi, ki te vodim po poti, po kateri moraš hoditi (Iz 48,17). Jaz sem, ki govorim s teboj (Jn 4,26).
  Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel tudi če umre (Jn 11,25). Jaz sem pot, resnica in življenje (Jn 14,6). Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja (Jn 8,12).
  Dal ti bom skrite zaklade, bogastva v skrivališčih, in spoznal boš, da sem jaz GOSPOD, ki sem te poklical po imenu (Iz 45,3).

  Ljubljeni/a brat moj, sestra v Kristusu ali me ljubiš (Jn 21,16)?

  Tvoj Bog (Joz 1,9).

  Fejstbog

 25. Janez says:

  VSEMOGOČNI BOG
  Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,
  daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali,
  kar vemo, da hočeš,
  in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
  da bomo notranje očiščeni,
  notranje razsvetljeni
  in vžgani z ognjem Svetega Duha,
  mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina,
  našega Gospoda Jezusa Kristusa
  in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;
  ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden
  živiš in kraljuješ v slavi,
  vsemogočni Bog,
  na vse veke vekov.
  Amen.

 26. Janez says:

  MOLITEV K BLAŽENEMU ANTONU MARTINU SLOMŠKU ZA OZDRAVITEV

  “Sveti in usmiljeni Bog. Oče vse ljubezni in sočutja!
  Tvoj sin Jezus nam je zagotovil,
  da nam boš dal, karkoli te bomo prosili v njegovem imenu.
  Hočemo v njem živeti kakor On po tvoji volji
  in v predanosti tvoji ljubezni.

  Poživi nam vero vate, da si Ti živi Bog,
  ki rad daješ dobre darove svojim otrokom.
  Kar se nam zdi nemogoče, je zate le malenkost.
  Tolikokrat si se že izkazal tako velik in vsemogočen.
  Nam je potrebno le bolj zaupati vate.

  Ozri se v svojem sočutju na naše bolne brate in sestre!
  Ti veš, kako želijo, da ozdravijo.
  Ti veš tudi, kako jih potrebujejo družine, župnije in delovna mesta.
  Zahvaljujemo se ti za njihovo življenje
  in vse, kar nam daješ po njih.

  Zahvaljujemo se ti tudi za njihovo bolezen,
  ker jo ti spreminjaš vsem v dobro.
  Blagoslavljamo jih in izročamo po Jezusovih ranah
  in njegovi krvi tvojemu neskončnemu usmiljenju.
  Usliši nas in jih popolnoma ozdravi
  na priprošnjo našega rojaka blaženega škofa Slomška.

  Potrdi znova s tem znamenjem njegov čudoviti zgled svetosti
  in daj, da te bomo tako še bolj hvalili in živeli po njegovem zgledu,
  ki je toliko dobrega storil za naš slovenski narod.
  Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.”

  Blaženi škof Slomšek, prosi za nas, da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 27. Janez says:

  RADIO OGNJIŠČE: LITANIJE SOČUTJA ZA VSE BOLNIKE
  Ko bolečina kar prekipeva, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko zdravljenje napreduje počasneje, kot smo upali, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo preplašeni zaradi terapije, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se težko odpovemo svojim načrtom, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko narašča občutje odtujenosti, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo iztrošeni in utrujeni, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas vznemirja nepotrpežljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se tesnobi pridruži še osamljenost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi bolezni težko pogovarjamo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se v nas naselita obup in malodušje, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi strahu ne upamo soočiti s prihodnostjo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko divjanje bolezni načne samozavest, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas napadeta jeza in zamera, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas zamorijo skrbi in preobčutljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se je težko opreti na skrb drugih, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se prebudi zavist do zdravih, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko prevladata črnogledost in cinizem, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko stisko poveča potreba po spravi, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen napak razumemo kot kazen, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko so ljubljeni in domači tako daleč, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen povzroči finančne težave, ki vodijo v obup, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas objame občutek, da ni smiselno upati, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nam slabotnost onemogoči, da bi sploh mislili, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se prijatelji v strahu pred boleznijo umaknejo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen povzroči razdražljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas preganjata obžalovanje in sram zaradi nekdanjih grehov, –
  Ko je težko spati, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko izgine apetit, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se upiramo nujnim spremembam, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas skuša zanikovanje in dvom, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je videti, da nas nihče ne razume, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo privezani na dom ali omejeni v gibanju, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko grozita brezvoljnost, apatija in brezdušnost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi zdravil stanje navidez poslabša, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je vse, kar potrebujemo, nežen dotik, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je nemogoče ohraniti domače navade, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je težko najti moč za nadaljevanje, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko molitev postane naporna, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko trpljenje postaja neznosno, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se bliža smrt, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
  Usmiljeni Oče, tvoj ljubljeni Sin je izkazal posebno sočutje gobavcem, nežnost dolgoletnim bolnikom in ozdravljenje bolnikom, ki so jih položili predenj. Predte polagamo vse bolne in tiste, ki potrebujejo zdravilno milost. Naj ljubezen in usmiljenje božanskega zdravnika dvigneta vse, ki trpijo zaradi bolezni, obnovi jih v zdravju in miru. To te prosimo v imenu Jezusa, našega Gospoda. Amen.

  Radio Ognjišče: Molimo Litanije sočutja za bolnike
  Ko nas obišče bolezen, lažja ali težja, smo na tleh. Zelo smo zaskrbljeni, kako bo, in poraja se strah. Zato je pomembna zavest, da v času bolezni molijo za nas naši bližnji, prijatelji in morda celotna župnijska skupnost. Ena izmed molitev za bolnike so tudi »Litanije sočutja«, s katerimi prosimo nebeškega Očeta naj bolnikom podari pogum in tolažbo, predvsem pa izkušnjo, da jim je blizu, je z njimi in ob njih. S posameznimi vzkliki se poskušamo vživeti v čisto konkretno situacijo, v kateri se nahaja bolnik oz. mi sami, ko smo bolni. In ko vemo, kako se nekdo počuti v uri bolezni, je še lažje moliti in prositi za bolnika. »Litanije sočutja« v našem radijskem programu molimo vsak večer takoj po končanem prenosu svete maše. Vabimo vas, da se nam pridružite in ljubeznijo in skrbnostjo molimo za vse tiste, ki so bolni in oslabeli. Prosimo Gospoda, naj jih okrepi s svojo tolažbo in jim da moč v času preizkušenj.

  Ena izmed molitev za bolnike so tudi »Litanije sočutja«, s katerimi prosimo nebeškega Očeta naj bolnikom podari pogum in tolažbo, predvsem pa izkušnjo, da jim je blizu, je z njimi in ob njih. S posameznimi vzkliki se poskušamo vživeti v čisto konkretno situacijo, v kateri se nahaja bolnik oz. mi sami, ko smo bolni. In ko vemo, kako se nekdo počuti v uri bolezni, je še lažje moliti in prositi za bolnika. Prosimo Boga da se nas Usmili in nas Reši. (vir: Radio Ognjišče).

 28. Miro says:

  MOLITEV ZA DUHOVNIKE

  Marija, Jezusova mati, razgrni svoj plašč čistosti nad naše duhovnike. Varuj jih, vodi jih
  in ohrani v svojem srcu. Bodi jim mati zlasti v času malodušnosti in osamljenosti. Ljubi
  jih in daj jim moči, da bodo popolnoma Jezusovi. Kakor Jezus, tako so tudi oni tvoji
  sinovi, zato ohranjaj njihova srca čista in deviška. Daj, da bodo njihove misli napolnjene
  z Jezusom. Vedno polagaj Jezusa na njihove ustnice, da bodo njega podarjali grešnikom
  in vsem, s katerimi se srečujejo. Marija, Jezusova mati, bodi njihova mati, ljubi jih in jim
  prinašaj veselje. Izkazuj posebno skrb bolnim in umirajočim duhovnikom, in tistim, ki so
  najbolj preskušani. Spomni se, kako so preživeli svojo mladost in starost, ko so vse svoje
  življenje služili in darovali Jezusu. Marija, blagoslovi jih in jim daj posebno mesto v svojem
  srcu. Podeli jim del svojega srca, ki je tako čudovito in čisto ter brezmadežno, tako polno
  ljubezni in ponižnosti, da bodo tudi oni mogli rasti v podobnosti Kristusu. Draga Marija,
  napravi jih ponižne kakor si ti in svete kakor Jezus. Amen.

  (sv. Mati Terezija iz Kalkute)

 29. Janez says:

  BOG PROSIM PRIDI K MENI IN OSTANI Z MENOJ
  Dragi Bog. Vem, da sem grešil. Hvala BOG, ker si v osebi svojega Sina Jezusa Kristusa našega Odrešenika prevzel nase vse moje grehe in na križu umrl zame ter vstal od mrtvih. Šel si v Nebesa k Očetu in poslal si k nam Svetega Duha. Želim prejeti tvoje odpuščanje in živeti s teboj v osebnem odnosu vse dni. Besede Večnega Življenja imaš. Daješ nam Vode Življenja, ki odžeja in kruh Življenja, po katerem nismo nikoli lačni. Odpuščaš nam naše grehe, ko Te molimo in se spokorimo. Odpiram ti vrata svojega življenja in te sprejemam kot svojega Odrešenika in Gospoda Boga. Predajam ti nadzor nad svojim življenjem, zato naredi iz mene takšnega človeka, kakršnega si me ti želiš. Prosim vstopi k meni in vame in me vodi ter mi pomagaj, da bom spolnjeval Božjo Voljo in hodil vedno za Teboj. Tudi ko bom nekam zataval me prosim usmeri nazaj na Pot Odrešenja, ki vodi k Tebi. Prosim za Tvoj Božji Mir in Ljubeče Srce, da Počijem v Tebi. Iskal sem Te in Te Našel. Prosim pomagaj mi in Vodi me. Amen.

  • Hvala says:

   Gospod daj, da bodo ljudje začutili, da si Ti edini, ki vodiš naša življenja, daj da Ti bodo izročali nadzor nad svojim življenjem , pridi Sveti Duh, razsvetli naša srca, vži z vso močjo Ljubezen med nami.

   Pridi in ostani pri nas!

 30. Miro says:

  MOLITEV ZA ŽIVLJENJE USMILJENJA

  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

  Ves se želim spremeniti v tvoje usmiljenje, da bi bil živi odsev tebe, o Gospod.
  Naj ta največja božja lastnost, to je brezmejno božje usmiljenje, skozi moje srce
  in mojo dušo dospe k bližnjim.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bile moje oči usmiljene, da bi nikoli ne sumničil in
  ne sodil po zunanjosti, ampak iskal to, kar je v dušah mojih bližnjih lepo, in
  jim pomagal.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bil moj sluh usmiljen, da bi se sklanjal k bližnjim v
  potrebah, da bi moja ušesa ne bila brezbrižna ob bolečini in vzdihljajih bližnjih.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bil moj jezik usmiljen, da bi o svojih bližnjih nikoli
  ne govoril zaničljivo, pač pa da bi imel za vsakega besedo tolažbe in odpuščanja.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bile moje roke usmiljene in polne dobrih del, da bi
  svojim bližnjim znale delati le dobro in bi nase sprejemal težja in napornejša
  opravila.

  Pomagaj mi, da bi moje noge bile usmiljene, da bi svojim bližnjim vedno hitele
  na pomoč, ne oziraje se na svojo onemoglost in utrujenost. Služenje bližnjim je
  moj pravi počitek.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bilo moje srce usmiljeno, da bi čutil vse trpljenje
  bližnjih in da nikomur ne odrečem svojega srca. Iskreno se bom srečeval tudi s
  tistimi, za katere vem, da bodo zlorabljali mojo dobroto, toda sam se bom zaprl
  v Srce usmiljenega Jezusa.

  O svojem trpljenju bom molčal. Moj Gospod, naj se tvoje usmiljenje odpočije v
  meni. Moj Jezus, spremeni me v sebe, kajti ti zmoreš vse.

  Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
  in vekomaj. Amen!

  (sv. Favstina Kowalska, 136)

 31. Janez says:

  VSEMOGOČNI BOG PROSIM ODREŠI NAS BOLEZNI IN EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
  Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,
  daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali,
  kar vemo, da hočeš po Božji Volji,
  in da bomo vedno hoteli, kar je tebi všeč;
  da bomo notranje zdravi in očiščeni,
  notranje razsvetljeni in skromni ter ponižni
  in vžgani ter milostno obdarjeni z Božjo Milostjo.
  Prosimo Te za Milost, da bomo podučeni z ognjem in modrostjo Svetega Duha,
  mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina Jezusa,
  našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa
  in le po tvoji milosti mogli priti k tebi, Najvišji.
  V svetu razsajajo bolezni in epidemije, od katerih so številni ljudje zboleli in nekateri celo umrli.
  Prosimo te obvaruj nas vseh bolezni, epidemij.
  Pomagaj nam prosim Gospod, da ne bomo nikoli po Tvoji Milosti Zboleli na Duhu in na telesu.
  Prosim Te razsvetli in poduči zdravnike, da bodo zmanjšali z zdravljenjem in novimi zdravili epidemijo bolezni.
  Daj nam prosim zdravje na Duši in na Telesu, da se Ti bomo v molitvah zahvaljevali, Te poveličevali in Slavili.
  Prosim vodi nas in nam pomagaj, da nikoli ne bomo zašli na stranpota, ki ne Vodijo k Tebi Jezus.
  Obvaruj nas prosim skušnjave in zapeljivosti Mamona in Hudobca, da bomo ostali Zvesti in Trdni v Veri.
  Za to Te prosimo in molimo Tebe Jezus,
  ki si in boš v popolni Sveti Trojici nedeljivo Eden
  in ki živiš in kraljuješ v Večni Slavi,
  naš Odrešenik in naš vsemogočni Bog,
  na vse veke vekov.
  Amen.
  Janez AKA Dichter Hansi

  Molimo in prosimo Boga, da nas odreši bolezni, epidemij in da bo Jezus Odrešenik in Učenik s Svetim Duhom podučil vse zdravnike, da bodo z novimi zdravili in novimi postopki uspešno in učinkovito zmanjšali bolezni in število obolelih zaradi epidemij, ki razsajajo po svetu. Prosim pozdravi vse, ki so zboleli, da bodo kmalu okrevali. Prosim Te Gospod, da se bo epidemija v svetu in pri nas ustavila in medicinsko obvladovala. Število obolelil in umrlih zaradi koronqavirusa v svetu in pri nas se povečuje. Gospod prosim Pomagaj nam in ustavi koronavirus, ki ga ne bomo brez Tvoje Pomoči in Usmiljenja ustavili in se rešili. Prosim Te Jezus sliši in usliši nas.
  Amen. Janez

 32. KRISTINA says:

  Bratje in sestre , danes ob 18 uri bo na strani aleteia.si Papež podelil izredni apostolski blagoslov mestu in svetu in nam daje možnost da prejmemo popolni odpustek (če smo zdravi naj molimo pred Najsvetejšim ali molimo Rožni venec ali Rožni venec Božjega usmiljenja ali premišljujemo Križev pot ali pol ure branja sv.pisma s prošnjo, da bi Bog ozdravil bolnike okužene z koronavirusom, da bi poživil bolnike in pokojnim dal milost večnega življenja – vendar pa potem ko se epidemija konča gremo k spovedi), zatecimo se k temu velikemu viru usmiljenja, ki ga bo Gospod po papežu podelil nam.
  sv.Trojica prosi za nas
  sv.Faustina Kowalska prosi za nas
  sv.Marija zdravje bolnikov prosi za nas

 33. Miro says:

  MOLITEV ZA CERKEV

  Gospod Jezus Kristus, ustanovil si Cerkev,
  da bi v njej živel in nadaljeval svoje odrešilno
  delo. Postavil si jo za varuhinjo resnice in
  delivko svojih milosti.

  Hotel si, da je tvoja Cerkev velika družina
  Božjih otrok, edina, sveta, vesoljna in
  apostolska. Za temelj si ji dal nepremagljivo
  skalo, ko si prvaku apostolov rekel: »Ti si
  Peter – Skala in – na tej skali bom sezidal
  svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo
  premagala.«

  Iz vsega srca se ti zahvaljujemo za tvojo
  Cerkev. Hočemo ji biti vedno zvesti, jo
  varovati in braniti, kolikor bo v naši moči.

  Pomagaj svetemu očetu, svojemu namestniku,
  da bo v viharjih našega časa srečno vodil
  Cerkev po tvoji volji. Varuj vse vernike,
  podeli nam bogastvo milosti, da se bomo
  izogibali nevarnostim, ki nam pretijo od vseh
  strani. Daj nam duha prvih kristjanov, daj nam
  ljubezni, ki vse združuje v tvojem imenu in
  poguma, ki z veseljem sprejema žrtve. Daj nam
  upanje na zmago in zaupanje v tvojo pomoč,
  saj si rekel: »Glejte, jaz sem z vami vse dni do
  konca sveta.«

  Daj, da bomo nekoč vsi prešli iz potujoče
  Cerkve v blaženo občestvo s teboj in vsemi
  svetniki. Amen.

  (Cerkveni molitvenik)

 34. Janez says:

  Litanije sv. Vincencija
  Gospod, usmili se
  Kristus, usmili se
  Gospod, usmili se
  Kristus, sliši nas
  Kristus, usliši nas
  Bog Oče nebeški – usmili se nas
  Bog Sin Odrešenik sveta
  Bog Sveti Duh
  Sveta Marija – prosi za nas
  Sveti Vincencij Pavelski
  Sveti Vincencij, od zgodnje mladosti moder
  Sveti Vincencij, od otroških let usmiljen
  Sveti Vincencij, ki te je Gospod poklical od ovac za pastirja svoji čredi
  Sveti Vincencij, v sužnosti svoboden
  Sveti Vincencij, pravični, živeč iz vere
  Sveti Vincencij, varno utrjen s sidrom krščanskega upanja
  Sveti Vincencij, goreč od ognja Božje ljubezni
  Sveti Vincencij, preprost, odkritosrčen in bogaboječ
  Sveti Vincencij, krotki in iz srca ponižni učenec Kristusov
  Sveti Vincencij, ki si pokoril telo in duha
  Sveti Vincencij, ki si živel iz duha Kristusovega
  Sveti Vincencij, ki si v resnici gorel za slavo Božjo
  Sveti Vincencij, ki si bil vnet za zveličanje duš
  Sveti Vincencij, ki si grešne mike sveta vedno preziral in sovražil
  Sveti Vincencij, ki si bil bogat s krščanskim uboštvom
  Sveti Vincencij, ki si se prizadeval za angelsko čistost
  Sveti Vincencij, ki si s svojo pokorščino vse premagal
  Sveti Vincencij, ki si bil v težavah od svoje mladosti
  Sveti Vincencij, ki si se varoval vsake sence hudega
  Sveti Vincencij, ki si se na vso moč trudil za popolno čednost
  Sveti Vincencij, v valovih sveta nepremagljiv kakor skala
  Sveti Vincencij, v svoji modrosti stanoviten kakor sonce
  Sveti Vincencij, v vseh zoprnostih potrpežljiv
  Sveti Vincencij, prizanesljiv in zelo usmiljen
  Sveti Vincencij, najzvestejši sin katoliške Cerkve
  Sveti Vincencij, apostolskemu sedežu zvesto vdan do smrti
  Sveti Vincencij, odločni nasprotnik krivoverskih novotarij
  Sveti Vincencij, poklicat oznanjat evangelij ubogim
  Sveti Vincencij, najljubeznivejši oče duhovnikom
  Sveti Vincencij, premodri ustanovitelj Misijonske družbe
  Sveti Vincencij, skrbno čuječi utemeljitelj usmiljenih sester
  Sveti Vincencij, nebeški varuh vseh društev krščanske ljubezni
  Sveti Vincencij, ki si svoje navajal k vsakemu dobremu delu
  Sveti Vincencij, ki si radodarno pomagal vsakemu ubožcu
  Sveti Vincencij, ki si bil vedno stanoviten v molitvi in oznanjevanju božje besede
  Sveti Vincencij, ki si neutrudljivo posnemal Kristusovo življenje in čednosti
  Sveti Vincencij, ki si bil zvest do konca
  Sveti Vincencij, čigar smrt je bila dragocena v očeh Gospodovih
  Sveti Vincencij, ki se resnice in ljubezni v večnosti raduješ
  Sveti Vincencij, da bomo kot zvesti otroci posnemali zglede svojega očeta
  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod
  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod
  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas
  • Pravičnega je vodil Gospod po pravih potih In mu je pokazal kraljestvo Božje.

  Molimo. Gospod Jezus Kristus, ki si v srcu svetega Vincencija vžgal čudovit ogenj krščanske ljubezni, da bi odpomogel vsakovrstnim človeškim nadlogam: daj na njegovo priprošnjo, da bomo vsi, ki se veselimo njegovega varstva, vsak dan rastli v ljubezni do bližnjega. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen

  Molitve k sv. Vincenciju
  Sveti Vincencij, apostol in priča Kristusove ljubezni med ubogimi, učiš nas ljubiti Boga z delom naših rok in v potu našega obraza. Pomagaj nam izročiti se Božji previdnosti in njeno delovanje odkrivati v vseh dogodkih našega življenja. Spodbujaj v nas hrepenenje po spoznavanju in izpolnjevanju Božje volje. Vzgajaj v nas sočutno srce, ki bo pozorno na bedo in trpljenje drugih, zlasti ubogih. Spremljaj nas pri službi ljudem in posreduj za nas pri Božjem Sinu, da bomo v svojem delovanju, v svojih družinah, župnijah in skupnostih postajali goreči glasniki njegovega evangelija ljubezni.

 35. Janez says:

  LITANIJE” K BOGU OČETU
  Srce Boga Očeta – skrije me
  Skrbna Očetova ljubezen – obdaj me
  Blage Očetove dlani – pobožajte me
  Sijaj Očetovih oči – razsvetli mojo temo
  Dotik Očeta – ozdravi me
  Beseda Očeta – preustvari me
  Tišina Očeta – objemi me
  Duh Očeta – dihni v me
  Sin Očeta – ljubi me
  Usmiljenje Očeta – vžgi me
  Življenje Očeta – obudi me
  Ljubezen Očeta – klesaj me
  Ogenj Očeta – ogrej me
  Nedolžnost Očeta – oživi otroka v meni
  Spomin Očeta – varuj me
  Navzočnost Očeta – bodi moje upanje
  Krotkost Očeta – nasiti me
  Voda Očeta – napolni me
  Usta Očeta – povejte mi resnico
  Bližina in varnost Očeta – izlijta se name
  Čistost Očeta – povrni mi dostojanstvo
  Plemenitost Očeta – bodi moj zaklad
  Tenkočutnost Očeta – pokaži mi lepoto
  Ranljivost Očeta – razoroži me
  Veselje Očeta – odvzemi mojo žalost
  Solze Očeta – spreobrnite me
  Ramena Očeta – sprejmite me
  Kolena Očeta – bodite moj počitek
  Lice Očeta – bodi moje zavetje
  Moč Očeta – bodi moja krepkost
  Čas Očeta – pretakaj se v meni
  Zvestoba Očeta – ukorenini se v meni
  Svoboda Očeta – ustvari v meni nova obzorja
  Trpljenje Očeta – naredi v meni prostor za križ
  Stopala Očeta – usmerjajte moje korake
  Ponižnost Očeta – zlomi moj napuh
  Zaupanje Očeta – deni me na svoje srce
  Volja Očeta – uči me sprejeti ljubezen
  Slava Očeta – razodevaj se v meni
  Ti, ki Si moj Oče
  Ti, ki me ustvarjaš iz ljubezni
  Ti, ki si vedno s scojimi otroki
  Ti, ki se nenehno daruješ
  Bodi slavljen
  Bodi vzvišen
  Bodi ljubljen
  ABBA, Naš Oče Nebeški vate zaupam, Vate verujem. Tebe ljubim
  AMEN!

  Medmrežje Fejstbog

 36. Janez says:

  MOLITEV ZA DUHOVNIKE
  Vsemogočni in večni Bog, poglej na obličje tvojega božanskega Sina in iz ljubezni do njega se usmili svojih duhovnikov! Spomni se, da so oni samo šibke in krhke stvari, prižigaj trajno v njih ogenj ljubezni in jih varuj sovražnikovih zased in pasti, da se niti v enem samem trenutku ne bi izneverili, izdali svoj sveti poklic, svoje sveto poslanstvo. Prosim te za tvoje duhovnike, verne in goreče, za tiste, ki delujejo v bližini ali v oddaljenih krajih in nalogah, za tiste, ki trpijo preizkušnje in za tiste, ki so te zapustili. O Jezus, prosim te za vse tvoje duhovnike, za mlade in stare, za tiste, ki so bolni ali na pragu smrti in za duše v vicah. O Jezus, prosim te za duhovnika, ki me je krstil, za duhovnika, ki me odvezuje greha, za tiste, pri katerih mašah sem sodeloval in sodelujem, za tiste, ki me poučujejo in mi svetujejo, za vse tiste, ki sem jim dolžan zahvalo. O Jezus, varuj jih vse v svojem Srcu, podeli jim obilje svojega blagoslova že sedaj in v večnosti. Amen.
  (Sveti Janez Marija Vianney – arški župnik)

  MOLITEV ZA DUHOVNIKE
  Jezus, večni Veliki duhovnik,
  ohrani svoje duhovnike
  v zavetju svojega presvetega Srca,
  da jim nihče ne bo mogel škodovati.
  Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke,
  ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega Telesa.
  Ohrani čiste njihove ustnice,
  ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
  Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
  ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
  tvojega slavnega duhovništva.
  Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
  Obvaruj jih vsega posvetnega!
  Daj jim, skupaj z oblastjo spreminjat kruh in vino,
  tudi moč spreminjati srca.
  Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
  in podeli jim nekoč krono večnega življenja.
  Amen.
  Molitev sv. Terezije Deteta Jezusa

  MOLITEV ZA MISIONARJE PO SVETU
  Gospod, ozri se na svoje misijonarje:
  duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili,
  da bi svetu oznanjevali tvojo besedo
  in tvojo ljubezen.
  Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
  zavetje v puščavskem pesku,
  senca v ekvatorski vročini,
  pomoč v premagovanju ovir,
  varnost pred padci.
  Varuj jih v težkih trenutkih.
  Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
  ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
  Naj ne iščejo človeških uspehov
  niti minljivih dobrin,
  ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.
  Tvoje božansko obličje na križu
  jih spremlja skozi življenje.
  Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
  Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
  Daj jim luči in moči,
  da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
  in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila
  tvojih sinov in hčera
  peti pesem zahvale, odrešenja in slave.
  Amen.

  Molitev na medmrežju Centra za duhovne poklice

  MOLITEV ZA DRUŽINE
  Gospod Jezus,
  ti, ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu,
  posveti naše družine po svoji navzočnosti.
  Ohrani jih v miru.
  Ti, ki si izpolnjeval Očetovo voljo,
  daj, da bomo v naših družinah
  Boga častili in spoštovali.
  Tvoja Sveta družina je zgled
  molitve, ljubezni in pokorščine Bogu.
  Napolni naše družine s svojo milostjo in darovi.
  Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni ljubili tebe,
  podari vsem družinam povezanost in mir.
  Ti, ki si razveselil svate v Kani Galilejski,
  ko si spremenil vodo v vino,
  olajšaj trpljenje v naših družinah
  in ga spremeni v veselje.
  Ti, ki si nas povabil, naj delamo za edinost,
  blagoslovi naše družine:
  naj nič ne loči tistih, ki jih je Bog združil.
  Amen.

  Molitev na medmrežju Centra za duhovne poklice

  MOLITEV ZA VSE, KI SO NAM BLIZU
  Jezus, Marijij sin, ko si umiral na križu, si še poskrbel za svojo Mater Marijo.
  Tako Ti hočemo tudi mi po Tvojem zgledu slediti in Moliti za vse, ki so nam dragi in blizu.
  Prosimo Te za Milost, da ne bi tega nikoli pozabili.
  Vodi nas vse k Luči Svcoje Resnice in nas v Njej ohrani.
  Prosimo podari nam poseben Dar Stanovitnosti.
  S tem namenom molimo za starše, očeta in mater,
  za brate in sestre, sorodnike in prijatelje,
  za učitelje in učence,
  za stanovske tovariše in predstojnike,
  za sosede in znance,
  za tiste ki nam izkazujejo Dobrote in Usluge,
  kakor tudi za tiste, ki nam nasprotujejo in nam hočejo slabo.
  Prosimo Te tudi za obrekovalce in preganjalce, bodi jim blizu s svojim Usmiljenjem.
  Prosimo Te gospod za vse Žive in Rajne,
  ki so se poslovili od nas.
  Sprejmi jih k Sebi, da bodo pri Tebi Živeli v Večni Sreči.

  Molitev po kardinalu in svetniku Johnu Henryju Newmanu.

 37. Hvala says:

  VEČERNA MOLITEV
  —————————

  GOSPOD JEZUS, SLEPIM SI ODPRL OČI,
  BOLNE SI OZDRAVIL,
  GREŠNICI SI ODPUSTIL,
  SKESANEGA PETRA SI POTRDIL V SVOJI LJUBEZNI

  PROSIM TE, ODPUSTI VSE GREHE IN OBNOVI V MENI SVOJO LJUBEZEN.
  POMAGAJ MI, DA BOM ŽIVEL V PRAVI BRATSKI LJUBEZNI
  IN TAKO OZNANJAL VSEM LJUDEM TVOJE ODREŠENJE.(Župnija Teharje)

  AMEN

 38. Hvala says:

  MOLITEV SVETE FAVSTINE KOWALSKE ZA OZDRAVLJENJE!
  ———————————————————————————-

  JEZUS NAJ TVOJA ČISTA IN ZDRAVA KRI KROŽI V MOJEM BOLNEM TELESU,
  NAJ TVOJE ČISTO IN ZDRAVO TELO SPREMENI MOJE ŠIBKO, NEZDRAVO TELO
  IN NAJ SE ZDRAVO IN KREPKO ŽIVLJENJE PRETAKA V MENI,
  ČE JE TO RES TVOJA SVETA VOLJA

  AMEN

 39. Hvala says:

  V DOLGOLETNEM IZROČILU CERKVE SO TE KRATKE MOLITVE -NAŠI DROBNI POZDRAVI, KI JIH ČEZ DAN IZREKAMO GOSPODU- DOBILE RAZLIČNA POIMENOVANJA.

  MED DRUGIM JIM REČEMO TUDI MOLITVENI VZDIH ALI MOLITVENE PUŠČICE.

  ZADNJI IZRAZ JE ZA OPIS KRATKIH, SPONTANIH MOLITEV UPORABIL TUDI PATER PIJ.

  REKEL JE, DA SO KAKOR PUŠČICE, KI ZADENEJO “BOŽJE SRCE.”

  ZBRALI SMO 8 (OSEM) MOLITVENIH PUŠČIC “JANEZA ZLATOUSTEGA”

  – GOSPOD RAZSVETLI MOJE SRCE, KI GA JE ZATEMNILO GREŠNO POŽELENJE,
  -GOSPOD, POŠLJI MI NA POMOČ SVOJO MILOST, DA BOM LAHKO ČASTIL TVOJE IME,
  – GOSPOD, JEZUS KRISTUS , ZAPIŠI ME V KNJIGO ŽIVLJENJA, KI NAJ SE PO TVOJI MILOSTI DOBRO KONČA,
  -GOSPOD, POŠKROPI MOJE SRCE Z ROSO SVOJE MILOSTI,
  -GOSPOD, NAJ BOM HITER V DOBRIH MISLIH,
  -GOSPOD, PODELI MI SOLZE IN SPOMIN NA SMRT, PA TUDI KESANJE,
  -GOSPOD, VSADI VAME KORENINO VSEGA DOBREGA: BOŽJI STRAH V MOJE SRCE,
  -GOSPOD NAJ TE LJUBIM Z VSO DUŠO IN VSEM RAZUMOM IN NAJ VEDNO IZPOLNJUJEM TVOJO VOLJO (Aleteia).

  LETA 1916 SE JE ANGEL PRVIČ PRIKAZAL TREM PASTIRČKOM V LOCI DA CABECO. KO JE PRIŠEL DO OTROK, JE REKEL:” NE BOJTE SE, SEM ANGEL MIRU, MOLITE Z MENOJ.” KO JE POKLEKNIL NA ZEMLJO , SE JE S ČELOM DOTAKNIL TAL. PO NADNARAVNEM VZGIBU SO GA POSNEMALI IN PONAVLJALI BESEDE, KI JIH JE IZGOVARJAL:

  “MOJ BOG, VERUJEM V TE,
  MOLIM TE,
  UPAM V TE,
  IN LJUBIM TE NADVSE. PROSIM TE ODPUŠČANJA ZA TISTE,
  KI NE VERUJEJO,
  NE MOLIJO,
  NE UPAJO ,
  IN TE NE LJUBIJO.

  POTEM KO JE TO TRIKRAT PONOVIL, JE VSTAL IN REKEL: “TAKO MOLITE! SRCE JEZUSA IN MARIJE POZORNO POSLUŠA VAŠE PROŠNJE.” NATO JE IZGINIL.

  Molimo to čudovito kratko molitev, ki jo ANGEL MIRU naročil otrokom, da molijo in tudi vsem nam. (Revija Kraljica miru- maj junij 2018 odmev Medžugorja).

 40. Miro says:

  IZAK

  Dal si mi sina,
  edinca, Gospod,
  Izaka – Smeh,
  da bi mi bil v veselje –
  zakaj ga zdaj terjaš od mene?

  Jokal sem v srcu, jaz, Abraham,
  vso tisto dolgo pot
  do gore Morije
  in se oziral na dečka,
  ki me je spremljal.

  Položil sem ga na oltar –
  v žgalno daritev,
  ti pa si zaustavil
  mojo očetovsko roko
  in ga pustil živeti.

  Zdaj vem, Gospod:
  preizkušal si mojo zvestobo,
  da si mogel potrditi obljubo:
  v tebi bodo blagoslovljeni
  vsi rodovi na zemlji.

  (Stanko Janežič, Klicanje, Sveto pismo v pesmih)

 41. Janez says:

  MOLITVE MATERE TEREZIJE
  Jezus, v tišini svojega srca Te častim.
  Kdo je Jezus zame?
  Jezus je – Bog, Božji sin
  Druga oseba Svete Trojice, Marijin sin.
  Beseda, ki je meso postala
  Jezus je – Beseda, ki jo govorim.
  Luč, ki jo prižgem.
  Življenje, ki ga živim.
  Ljubezen, s katero ljubim.
  Veselje, ki ga delim.
  Mir, ki ga dajem.
  Moč, ki jo uporabljam,
  lačni, ki jih nasičujem
  nagi, ki jih oblačim,
  brezdomci, ki jih sprejemam,
  bolni, ki jih oskrbujem,
  otroci, ki jih učim,
  osamljeni, ki jih tolažim,
  nepriljubljeni, ki jih sprejemam,
  duševno bolni, s katerimi prijateljujem.
  Jezus je – nemočni – ki jim pomagam
  klošar – ki ga sprejmem,
  gobavec – ki ga umijem,
  pijanec – ki ga vodim.
  Kruh življenja – ki ga zaužijem.
  Daritev – ki jo ponujam.
  Križ – ki ga nosim,
  bolečina – ki jo prenašam,
  molitev – ki jo molim,
  osamljenost – ki sem je deležna,
  bolezen – ki jo sprejemam,
  Jezus je – moj Bog,
  moj Gospod, moj ženin, moje vse.
  Moje vse v vsem, moj dragoceni, moj edini
  Jezus je Ta, ki Ga ljubim –
  komur pripadam in od kogar me nič ne bo ločilo –
  On je moj – jaz sem Njegova.

  Zaradi svobodne odločitve, moj Bog, in zaradi ljubezni do Tebe – želim ostati in izpolniti vso Tvojo sveto voljo glede mojega življenja. – Ne bom potočila niti ene solze – Čeprav bi trpela več kot zdaj – še zmeraj hočem izpolnjevati Tvojo sveto voljo. To je temna noč rojstva Družbe – moj Bog, daj mi poguma – da bom v tem trenutku stanovitno sledila Tvojemu klicu. Ko pomivaš, pometaš – počenjaš karkoli – povej Jezusu, »Ljubim Te, Jezus. Karkoli bom počel danes, je namenjeno Zate, vsaka misel, vsaka beseda, vsako dejanje.« Ohrani veselje, ljubezen do Jezusa v svojem srcu in Mu pogosto reci podnevi in ponoči: »Jezus v mojem srcu, verjamem v Tvojo nežno ljubezen do mene. Ljubim Te.« Amen.

  Tišina Jezusova srca, spregovori mi, okrepi me. Marija, moja mati, daj mi svoje srce tako lepo, tako čisto, tako brezmadežno, tako polno ljubezni in ponižnosti, da bom lahko sprejela Jezusa v kruhu življenja in Mu služila v tožni preobleki ubogih. Amen.

  Gospod, ohrani jih zveste drug drugemu – v Tvoji ljubezni. Naj jih nič in nihče ne loči od Tvoje ljubezni in od medsebojne ljubezni – Naj bodo otroci – Tvoje darilo vsaki družini – vez ljubezni, edinosti, veselja in miru. Amen.

  Slava Bogu Očetu, ki me je ustvaril – ker me je ljubil.
  Slava Jezusu Kristusu, ki je umrl zame – ker me je ljubil.
  Slava Svetemu Duhu, ki živi v meni – ker me ljubi.

  1) Veselje Jezusovega srca, napolni moje srce.
  2) Usmiljenje Jezusovega srca, dotakni se mojega srca.
  3) Ljubezen Jezusovega srca, vžgi moje srce.
  4) Mir Jezusovega srca, okrepi moje srce.
  5) Ponižnost Jezusovega srca, naredi moje srce skromno.
  6) Svetost Jezusovega srca, posveti moje srce.
  7) Čistost Jezusovega srca, očisti moje srce.
  Amen.
  MOLITVE MATERE TEREZIJE

  Sveta Mati Terezija prosi za nas grešnike, da nas Bog Odreši Koronavirusa, ki se širi pri nas in v svetu in zaradi katerega obolevajo številni ljudje nin umirajo bolniki, zdravniki in duhovniki. Vse nas je spravil na kolena in nemočni klečimo pred Bogom zaradi širjenja nevarnega koronavirusa, kot prav frančiškan Pavek Jakop, za kar medicina nima zdravil in cepiv, zato je za nekatere obolele tudi smrtni virus! Gospod Bog Usmili se nas in nas Odreši. Amen.

 42. Miro says:

  SV. JOŽEFMARIJA, PROSI ZA NAS!

  Bog, ki si po posredovanju presvete Device Marije podelil duhovniku svetemu Jožefmariju
  neštete milosti in ga izbral kot zvesto orodje za ustanovitev Opus Dei, poti posvečevanja v
  poklicnem delu in izpolnjevanju običajnih kristjanovih dolžnosti, daj, da bom tudi jaz znal
  preoblikovati vse trenutke in okoliščine svojega življenja v priložnosti, da te ljubim in da z
  veseljem in preprostostjo služim Cerkvi, papežu in vsem ljudem, tako da razsvetljujem
  zemeljske poti z lučjo vere in ljubezni. Po priprošnji svetega Jožefmarija mi podeli milost,
  za katero te prosim: … (navedite prošnjo). Amen.

  (vir: opusdei.org)

  Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

 43. Janez says:

  MOLITEV ZA OSVOBODITEV OD ZAMER, JEZE IN MAŠČEVALNOSTI ZARADI KRIVIC IN ŽALITEV

  Bog, prosim, pomagaj mi, da se osvobodim, zamer, jeze, maščevalnosti in tega, da vidim, da me svet in ljudje v njem obvladujejo v mislih in sanjah ter da ne najdem spokoja v duši. Pokaži mi, da ima napačno ravnanje drugih, domišljeno ali resnično, moč, ki me dejansko lahko trpinči, v kolikor se ne pobotam, pomirim in odpustim. Pomagaj mi, da obvladam svoje zamere z odpuščanjem, razumevanjem, da so ljudje, ki so me prizadeli, morda sami prizadeti in imajo duhovne zamere in bolečine ali so celo zboleli. Prosim, pomagaj mi, da pokažem tistim, ki jim zamerim, isto strpnost, usmiljenje in potrpljenje, s katerim bi razveselil svojega bližnjega prijatelja. Ni važno, če me je prizadel ali mi storil krivice. Bog bo sodil, ne mi. Pomagaj mi, da vidim, da je to tudi sam trpeč in preizkušan človek, ki se ni ozdravil v sebi, se spovedal Bogu in se sam osvobodil zamer in trpljenja, ki ga trpinčijo, da to prenaša naprej. Oče, prosim, pokaži mi, kako mu lahko samaritansko ljubeznivo in strpno pomagam in reši me moje jeze ter maščevalnih misli. Gospod, pomagaj mi, da se izognem maščevanju ali prepiru ter kreganju, ker to ni krščansko, ki zapoveduje Odpuščanje in Ljubezen med Ljudmi. Vem, da ne morem pomagati vsem ljudem, ampak pokaži mi, kako naj zavzamem ljubezniv, prijazen in strpen pogled do vsakega. Dragi Bog, čeprav čutim zamero do nekaterih ljudi si iskreno želim, da bi bil osvobojen te zamere in nemira ter sovraštva, ki me žge v notranjosti, česar se ne morem znebiti, dokler ne odpustim. Molim k Tebi Gospod za vodstvo in Svetega Duha, da bom vse prav premislil in delal, predvsem pa pozabil in odpustil. Brez prenagljenih dejanj v afektu, z Ljubeznijo in Odpuščanjem. Prosim Te, da tem osebam daš vse, kar hočem tudi zase za Božji Mir v sebi. Pomagaj mi čutiti sočutno razumevanje in ljubezen do vseh oseb, ki so me prizadele in mi delale krivico; odpuščam jim in jim želim vse dobro. Molim, da bi ve te osebe prejele od Tebe Oče vse, kar potrebujejo za notranje ozdravljenje in strpno sobivanje z drugimi. Hvala ti Bog Oče, za tvojo pomoč in moč glede vseh notranjih bolečin zaradi krivic in zamer ter preizkušenj, ki me prevevajo in nočejo prenehati ter oditi iz moje zavesti in podzavesti. Prosim podari mi spokojni Božji Mir in Ljubezen, s katero bom ozdravil svoje bolečine in dal tihi zgled tudi drugim. Naj bom Tisti, ki prinaša Veselje, Odpuščanje, Ljubezen, ki je na strani Rešitev in ne Problemov. Naj me vse preizkušnje prekalijo in okrepijo tako, da bom vse odpustil in se zamer osvobodil, da bom duhovno rastel in da bom vedno ostal dober kristjan in dober človek. Tvoja volja naj se zgodi Gospod Bog, ne moja. Pomagaj mi prosim, da odpustim in prosim odpuščanja.

  Dopolnjena molitev Molitev za osvoboditev od zamer https://srcerazvezani.si/

  Deus det mihi placet placida cum pace et amore, et suum dolorem et sana me tace et ad exemplum aliorum. Sim qui laetificat veniam amore et venia. Placere adiuva me et veniam peto. Deus sed tibi semper misericors. Amen.

  Prosim Bog podari mi spokojni Božji Mir in Ljubezen, s katero bom ozdravil svoje bolečine in dal tihi zgled tudi drugim. Naj bom Tisti, ki prinaša Veselje, Odpuščanje, Ljubezen in Odpuščanje. Pomagaj mi prosim, da odpustim in prosim odpuščanja. Bog naj ti bo vedno milostljiv. Amen.

 44. Janez says:

  NA KOLENIH PRED BOGOM, NE PRED KORONAVIRUSOM!
  Vse si nas spravil na kolena
  in nemočni klečimo pred tabo, smrtni virus!
  Kakor Prometeja si nas prikoval
  na črni kamen strahu
  in črni orel negotovosti nam kljuje drobovje.
  Poljubi so ostali le še za sovražnike,
  pred objemi moramo bežati,
  obiski so postali prepovedani,
  govorimo lahko le še v slušalko in mikrofon,
  druženje je postalo kaznivo,
  rokovanje pa smrtno nevarno.
  Kljub cvetenju in bohtenju narave,
  kljub izzivalnemu soncu in petju ptic,
  svetlih zvezd in smejoče lune,
  kljub očiščenim rekam in pobeglemu smogu
  ostajamo priklenjeni v svojih sobah,
  zasvojeni zremo v ekrane
  in seštevamo črne številke tvojih žrtev.

  Ti, ki nisi le parazit.
  ampak tudi terorist in morilec,
  ki se tihotapiš naokrog in čakaš na žrtev
  in jo potem narediš za svoje orožje,
  kaj hočeš od nas?
  Nas hočeš prisiliti,
  da te priznamo kot zlobno božanstvo,
  da predte pademo in te molimo,
  ker smo se odrekli svoji veri v ljubečega Boga?
  Nas hočeš osvestiti, da nismo gospodarji sveta in ne življenja,
  ker smo si tako objestno oboje prisvojili?
  Nas hočeš umiriti in ozdraviti,
  ker smo postali bolniki s pomanjkanjem časa?
  Nas hočeš zdesetkati,
  ker ne znamo več drug z drugim deliti?
  Nam hočeš preprečiti naše dihanje,
  da bi lahko spet zadihala Zemlja?
  Si morda samo nastavil ogledalo
  naši slepi in ošabni sebičnosti,
  da bi razmislili, kaj je zares pomembno?
  Si nam hotel postaviti meje, ker smo mislili,
  da si lahko brezmejno privoščimo vse,
  in si nas hotel spraviti narazen,
  da bi na novo uzrli sebe, drugega in Boga?

  Strah me je in drgetam pred teboj,
  ker lahko spreminjaš ljudi v hudobne soljudi,
  a vseeno verjamem, da so ti dnevi šteti,
  ker nisi božanstvo, jaz pa poznam resničnega Boga;
  zato verjamem, da tudi proti tebi obstaja zdravilo,
  verjamem, da se bomo kmalu lahko zopet objemali,
  poljubljali, rokovali in družili;
  verjamem, da bodo kmalu oživele naše ulice in trgi
  in bodo igrišča spet polna otroškega smeha.
  Le mi bomo morda drugačni kakor poprej:
  morda bomo vedeli, da nismo gospodarji sveta,
  morda bomo spoznali dragocenost življenja,
  morda ne bomo več splavljali otrok in evtanizirali starih
  in morda nam bo narava zopet božji vrt!

  Pater Pavle Jakop frančiškan

  Nadškofija Ljubljana, Portal Pridi in poglej

 45. Miro says:

  IZŽAREVATI KRISTUSA (John Henry Newman)

  Dragi Jezus,
  pomagaj mi razširiti tvoj prijetni vonj povsod,
  kamorkoli grem.
  Preplavi mojo dušo s svojim Duhom in življenjem.
  Povsem prepoji in prevzemi vse moje bitje,
  da bo moje življenje izžarevalo tvoje življenje.
  Sij skozme in bodi tako v meni,
  da bo vsaka duša, s katero bom prišel v stik,
  čutila tvojo navzočnost v moji duši.
  Dovoli jim, da pogledajo navzgor
  in naj ne vidijo več mene, ampak le tebe, Jezus!
  Bodi z menoj in tedaj bom začel sijati, kakor siješ ti.
  Naj sijem tako, da bom luč drugim.
  Vsa svetloba, o Jezus, bodi tvoja:
  prav nič naj je ne bo moje.
  Ti sam boš prek mene sijal drugim.
  Zato mi dovoli, da te slavim tako,
  kakor ti najbolj ugaja,
  tako, da bom sijal na tiste, ki so z menoj.
  Dovoli, da te oznanjam brez govorjenja,
  ne z besedami, ampak z zgledom.
  Z neustavljivo močjo, z dobrohotnim vplivom tega,
  kar delam iz očitne polnosti ljubezni,
  ki jo moje srce goji do tebe.
  Amen.

 46. Janez says:

  NAŠA MOLITEV H KRISTUSU
  Ti si Kristus, Sin živega Boga,
  Ti si moj ljubi Brat, moj Učenik, moj Gospod, moj pomočnik, moje vse, moje življenje,
  Ti si pot, resnica, ljubezen in življenje.
  V Tebi živimo, se gibljemo in smo.
  Ti si vrata v nebesa.
  Ti si, ki je prišel, da bi imeli življenje v izobilju in Odrešenje za naše grehe.
  Moj ščit in moja slava, moje vstajanje in počepanje.
  Ti si edini, na katerega se lahko zanesem,
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša,
  Ti si, ki Ga ljubim bolj kot tile,
  Ti si, ki veš, ki veš, da Te ljubim.
  Ti si, ki vse veš, ki veš, kako je z menoj in me imaš rad.
  Ti si, ki mi praviš: to je moj ljubljeni brat/sestra, nad katerim/o imam veselje,
  to je moja ljubljena hči sionska, to je moja golobica, moja prijateljica, moja sestrica.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Moj spev, moj odmev, moj glas v vetru, pesem škrjancev in pesem vetra,
  toplota Sonca, zelenje, kamen in klop, na kateri sedim,
  Ti si nebesa v meni,
  Ti si nebesa v nas,
  Ti si moj Bog, moj Oče,
  moj ljubi brat Jezus, moj Sveti Duh.
  Ti si, ki si z nami do konca sveta.
  Ti si veter, ki mi seže do kosti, in vetrc, ki si ga želim, tišina in čriček v daljavi, samota in noč.
  Ti si, ki je rekel na križu Bogu Očetu, dopolnjeno je.
  Naj rečem tudi jaz.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Ti si oblak na nebu in klasje v travi.
  Ti si topel in ljubeči pogled (hvala Jezus) brata, ki gre mimo.
  Ti si moj rešitelj, moj Učenik in moj Odrešenik.

  Prirejeno na osnovi Žive Molitve Skupnosti krščanskega življenja

  PRIDI LJUBI JEZUS, PRIDI MI V SRCE
  Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce,
  težko te že čakam, veselim se že.
  Pridi Ljubi Jezus, odpusti mi vse grehe in Odreši me.
  Da si Bog in Starnik, to priznam vsekdar;
  v hostiji te molim, moje duše žar.
  Trdno upam vate, ker si vir dobrot,
  kličem ti hvaležno, ljubim te , Gospod.
  Žal so mi vsi grehi, bridko me skele,
  vse, kar tebe žali, zame je gorje.
  Pridi, dobri Jezus, srečen bom s teboj,
  pridi in ostani vekomaj z menoj.
  Amen.  

 47. Miro says:

  NICEJSKO-CARIGRAJSKA VEROIZPOVED

  Verujem v enega Boga,
  Očeta vsemogočnega,
  stvarnika nebes in zemlje,
  vseh vidnih in nevidnih stvari.

  In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
  edinorojenega Sina Božjega,
  ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
  in je Bog od Boga, Luč od Luči,
  pravi Bog od pravega Boga.
  Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom
  in je po njem vse ustvarjeno.
  Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
  prišel iz nebes.
  In se je utelesil po Svetem Duhu
  iz Marije Device
  in postal človek.
  Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom,
  je trpel in bil v grob položen.
  In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
  In je šel v nebesa,
  sedi na Očetovi desnici.
  In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;
  in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

  Verujem v Svetega Duha,
  Gospoda, ki oživlja.
  Ki izhaja iz Očeta in Sina.
  Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo.
  Ki je govoril po prerokih.

  In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.

  Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
  In pričakujem vstajenja mrtvih
  in življenja v prihodnjem veku.
  Amen.

  (vir: Kompendij KKC)

 48. Janez says:

  TO JE DAN, KO SI NAS POKLICAL DA BOMO TVOJA CERKEV
  To je dan Gospod Bog,
  ko daješ Svetu Dih Življenja,
  ko v ljudeh vžigaš ogenj Ljubezni.
  Danes je Dan, na katerega smo bili poklicani,
  da naj bomo Tvoja Cerkev Gospod.
  Zahvaljujemo se Ti z besedami in petjem pesmi,
  ki si jih Sam Gospod položil v nas.
  Občudujemo Te po Moči Tvojega Svetega Duha
  in Te polni Veselja in Upanja v ponižni Molitvi imenujemo Svojega Nebeškega Očeta.
  Svojo Luč si Gospod prižgal v nas, Svojega Svetega Duha si nam vlil.
  Ponižno Te prosimo Gospod, da bi v v moči Tvojega Duha iskali Resnico
  in Spoštovali in Spolnjevali Tvojo Božjo Besedo in Božjo Voljo.
  Prosimo Te, da bi po Tvoji Milosti našli Jezusa Odrešenika in
  da bi vedno v Hoji za Kristusom prav hodili po Poti Odrešenja in Dobrote.
  Ti si Izvir Vsega Stvarstva, vsega živega in neživega ter nas Ljudi moj Nebeški Oče,
  Ti si naš Oče, moj Oče in Oče Stvarnik – Deus Creator vsakega človeka na Svetu.
  Doker dihamo in upamo, te bomo vedno iskali in molili, da bi te vedno tudi našli,
  pa kamorkoli gremo ali kjerkoli smo ali bomo v Božjem Svetu Odrešenja, Ljubezni in Dobrote.
  Prosim Te Oče, da bomo verovali v Jezusa in da bomo vedno spolnjevali Božjo Voljo in Božje Postave.
  Gospod Bog, Tvoje Kraljestvo naj bo vedno med nami, skrito in blizu nas:
  v človeku, ki ga ljubimo, v ljudeh, za katere živimo, v vseh stvareh in živih bitjih ter Vesolju,
  kjer v občudovanju ponižno pokleknemo in se Ti zahvaljujemo za Vse.
  Zrak si, ki ga dihamo, daljava, v katero se oziramo,
  Življenjski Prostor ki nam je dan,
  Luč si, ki nam sveti v temi dilem in stranpoti, da gremo po pravi Poti Odrešenja,
  Prst Božji si, ki urejuje vse Vesolje in vse Stvarstvo po Svoji Volji,
  Nežna Ljubezen si, ki si nas Ustvaril v svoje Veselje.
  Prosim Gospod naj bo Tvoje Kraljestvo vedno med nami, skrito in blizu,
  v človeku, ki ga ljubimo, mu odpuščamo, mu darujemo, kar imamo, mu pomagamo in služimo.
  Naj se zgodi Tvoja in ne Naša Volja Gospod na Zemlji, vedno in Povsod.
  Prosimo Te Gospod, vodi nas, da ne zaidemo in
  daj nam spoznati Tvoje Evangeljske Nauke in Tvoje Postave ter Tebe Sveti Bog
  ter podari nam Božji Mir in svojo Odrešujočo Ljubezen na Vekomaj.
  Prosimo Te, pomagaj svoji Sveti Cerkvi in jo prenovi in pomagaj,
  da se bo spet približala k prvotnim Jezusovim Naukom in potrebam Vernikom in izzivom časa.
  Gospod pomagaj nam, da se bomo spovedali grehov, se spreobrnili in poboljšali
  in odslej vedno pravično živeli kot Tvoj Božji Sin Jezus, spolnjevali Božjo Voljo in hodili po Poti Odrešenja k Jezusu.

  Huub Oosterhuis: Tvoja Beseda je Blizu. Studenci Žive Vode, Celje 1976.

  MOLITVE MATERE TEREZIJE

  SOČUTJE
  Bog še vedno ljubi svet in je poslal vas in mene, da smo Njegova ljubezen in Njegovo sočutje do ubogih. Po nas, Misijonarkah ljubezni, Bog razkazuje Svojo ljubezen, še posebej do najbolj ubogih med ubogimi, in nas pošilja k še posebej ubogim. Kozarec vode, ki ga ponudite ubogemu, bolnemu, način, kako povzdignete umirajočega ali daste zdravilo gobavemu, način, kako nahranite dojenčka ali učite nevednega otroka, vse to je Božja ljubezen v današnjem svetu… Naj se te besede vtisnejo v vaš razum: Bog danes še vedno ljubi preko vas in preko mene. Naj vidim to Božjo ljubezen v vaših očeh, v vaših dejanjih, v načinu, kako se gibljete. Bog danes ljubi preko vas in preko mene. Ali smo tu? Smo me ta ljubezen in to sočutje? Bog dokazuje, da nas Kristus ljubi, da je On prišel, da bi bil Očetovo sočutje. Danes Bog ljubi preko mene in preko vas in preko vseh tistih, ki so Njegova ljubezen in sočutje na svetu.

  IMEJTE GLOBOKO SOČUTJE ZA LJUDI
  Zelo majhne so stvari, ki jih počno sestre, storijo zelo malo. Za te ljudi lahko storimo bore malo, vendar vsaj vedo, da jih ljubimo, skrbimo za njih in smo jim na voljo. To je tisto, kar bomo poskušale bolj in bolj delati s sodelavkami. Zato sem rekla, da bom letos hodila v glavnem s sodelavkami in poskušala, da se vse me bolj približamo tej edinosti pri razširjanju Kristusove ljubezni, kamorkoli že gremo. Ljubezen in sočutje, imejte veliko sočutja za ljudi. Ljudje zelo, zelo trpijo: duševno, fizično, na vse možne načine in mislim, da ste tu, da prinesete upanje, ljubezen, prijaznost.

  SLUŽITI Z RADOSTJO
  Služite Jezusu z radostjo in veseljem duha, odvrzite in pozabite vse težave in skrbi. Da bi lahko to storili, morate moliti ljubeče kakor otroci, z željnim hrepenenjem, da bi mnogo ljubili in bi Ljubezen, ki ni ljubljena, postala ljubljena.

  RADOST LJUBITI JEZUSA
  Lahko hranite radost ljubezni do Jezusa v svojih srcih in delite to radost z vsemi, s katerimi pridete v stik. To izžarevanje radosti je nekaj resničnega, saj nimate razloga, da ne bi bili veseli, ker imate Kristusa s seboj – Kristusa v vaših srcih. Kristusa v evharistiji, Kristusa v ubogih, ki jih srečate, Kristusa v nasmehu, ki ga podarite in v nasmehu, ki ga prejmete. Da, morate živeti lepo in se ne prepustiti duhu sveta, ki dela bogove iz moči, bogastva in užitkov, zaradi katerih pozabljate, da ste bili ustvarjeni za večje stvari – zato, da ljubite in ste ljubljeni.

  Ohrani veselje, ljubezen do Jezusa v svojem srcu in Mu pogosto reci podnevi in ponoči: »Jezus v mojem srcu, verjamem v Tvojo nežno ljubezen do mene. Ljubim Te.«

  Dragi Jezus, pomagaj razširiti Tvoj prijeten vonj, kamorkoli grem. Poplavi mojo dušo s Svojim duhom in življenjem. Popolnoma prežari in prevzemi moje celotno bitje, tako da bo moje življenje lahko le odsev Tvojega. Sveti skozi mene in bodi tako navzoč v meni, da bo lahko vsaka duša, ki jo srečam čutila Tvojo navzočnost v moji duši. Ko me pogledajo, naj ne vidijo več mene, ampak samo Jezusa! Ostani z menoj in tedaj bom začela sijati kot Ti siješ, sijati kot svetilnik za druge. Ta luč, o Jezus, bo vsa od Tebe; nič od nje ne bo mojega. Ta luč boš Ti, sijoč na ostale skozi mene. Naj te torej hvalim kot Ti je najljubše, s tem, da sijem na druge. Naj Te oznanjam brez pridiganja, ne z besedami, ampak z zgledom, s to močno silo, s privlačnim vplivom tega kar delam, z očitno polnostjo ljubezni, ki je v mojem srcu Zate.

  Slava Bogu Očetu, ki me je ustvaril – ker me je ljubil.
  Slava Jezusu Kristusu, ki je umrl zame – ker me je ljubil.
  Slava Svetemu Duhu, ki živi v meni – ker me ljubi.

 49. Janez says:

  MOLITEV V STISKI
  Usmiljeni Bog, ozri se na nas in na našo stisko, težave in probleme, ki nas težijo, pestijo in nas delajo nesrečne. Vemo Gospod, da nam nikoli ne naložiš pretežkega bremena, ki ga ne bi mogli nositi. Prosimo Te, odvzemi nam, ki smo Tvoji Otroci, težko breme in nas utri v Veri, da bomo neomajno zaupali v Tvojo Očetovsko Ljubezen in Božjo Previdnost. V preizkušnjah in težavah križa smo se prekalili, utrdili in spokorili za svoje grehe in postali bolj sočutni in strpni do drugih ljudi. Prosimo Te Gospod odpusti nam vse grehe in odreši nas vseh preizkušenj in bolezni ter koronavirusa. Po Kristusu Gospodu Našemu. Amen.
  Molitev po Rimskem Misalu.

 50. Janez says:

  Molitev, s katero nam bo Devica Marija pomagala nositi težka bremena

  O preblažena Mati Marija,
  naj tvoje ljubeče in usmiljeno srce,
  ki vedno posluša, skrbi in tolaži, usliši našo molitev.
  Kot tvoji Otroci te prosimo, posreduj za nas pri svojem Sinu Jezusu.
  Razumevajoče in sočutno sprejmi naše prošnje,
  ki jih danes polagamo predte,
  predvsem varstvo pred boleznijo in okužbo z koronavirusom.
  Potolaženi smo, ker vemo, da je tvoje srce vedno odprto za vse,
  ki molijo za tvojo priprošnjo k Jezusu za nas.
  Vse, ki jih imamo radi, vse bolne, osamljene in ranjene zaupamo tvoji nežni skrbi in priprošnji.
  Sveta Mati, vsem nam pomagaj v tem življenju nositi naša bremena,
  dokler ne bomo z Bogom za vekomaj delili večnega življenja in miru.
  Prosimo Te za priprošnjo Božjemu Sinu Jezusu, da se nas Usmili in nas Odreši vseh preizkušenj in bolezni.
  Amen.

 51. Janez says:

  Ste prestrašeni zaradi širjenja bolezni?

  Naš Stvarnik, podari nam mir od vzhoda do zahoda.
  Naš Stvarnik, podari nam mir od severa do juga.
  Naš Stvarnik, podari nam mir od višin do globin.
  Naš Stvarnik, podari nam mir od rojstva do smrti.
  Naš Stvarnik, podari nam mir od ločevanja do sprave.
  Naš Stvarnik, podari nam mir od dvoma do upanja.
  Naš Stvarnik, podari nam mir od odtujevanja do edinosti.
  Naš Stvarnik, podari nam mir od žrtve Tvojega Sina do milosti Tvojega Duha.
  Naš Stvarnik, podari nam mir, zdaj in vselej, na veke vekov. Amen.
  Ostanimo povezani z Bogom in med seboj.
  Amen.

  Medmrežje Aleteia

  Gospod je rekel Gideónu: “Mir s teboj, nikar se ne boj!” (Sod 11,23) Te besede govori tudi nam. Ne bojmo se in zaupajmo v Boga, ki je naš ljubljeni Oče, mi pa smo njegovi ljubljeni otroci. Zgornja molitev je kot ustvarjena za vse, ki imamo v teh težkih dneh težave z zaupanjem Bogu in z notranjim mirom. Nastala je kot ekumenska molitev ob Duhu Assisija leta 2011. Odložimo strah in z Vero v Jezusa zaupajmo v Boga, ki ve, zakaj nam je naložil trpljenje in preizkušnje. Molimo za Odpuščanje in Odrešitev vseh težav in bolezni zaradi koronavirusa. Obljubimo dase bomo spreobrnili in poboljšali. Amen.

 52. Janez says:

  MOLITEV ZA VSAK DAN H GOSPODU JEZUSU
  Gospod, prosim te, osvobodi me moje majhnosti, reši me zaverovanosti vase,
  slepega nekritičnega oponašanja drugih, vsake igralske nepristne narejenosti,
  varuj me lažnih gesel in mitov ter doktrin in idolov raznih modernih prerokov in mojstrov;
  odstrani z mene vse raznovrstne maske in lažno igralsko pantomimo in daj mi popolno pristnost;
  otrebi z mene vseh naivnosti a ne daj, da bi zaradi tega postal nezaupljivec ali dvomljivec.
  Gospod prosim Te pomagaj mi, da ne bom iskal bogastva in časti ter raznih oblasti,
  da bom znal biti vztrajen brez trmoglavosti, odločen brez trdote do drugih ljudi,
  dobroten in usmiljen brez vsake želje za kakršnimkoli priznanjem,
  podrejen nadrejenim brez klečeplazenja, skromen brez neznačajnosti,
  učinkovit brez pretiranega vznemirjenja in dober kot človek in kristjan.
  Odpri mi, prosim Gospod, pamet, da bom odprt in sprejemljiv za misli in predloge drugih ljudi,
  da si pridobim čimveč znanja in modrosti, da ne zapadem zmotam,
  da spoznavam in popravljam svoje napake in utvare,
  ter da se zavem svojih zmožnosti in talentov, ki sem jih prejel od Tebe Oče
  in da jih izkoristim v Božjo Slavo in v dobro drugih ljudi.
  Prosim Te Gospod za čisto srce, za voljo, modrost in vodstvo,
  da Te nikdar ne zgrešim in ne zatajim kot Simon Peter in apostoli v urah preizkušnje,
  da bom znal zavračati vsako polovičarstvo v izpolnjevanju dolžnosti in obljub do Tebe in ljudi,
  držati dano besedo in da bom zvest znancem in prijateljem ter družini ter seveda Tebi.
  Prosim Te Gospod tudi za milost,
  da bi v vsaki stvari videl Tebe in Tvoj Evangelij v preprostih prilikah
  in živel po Tvojih naukih tako, da bi Ti z vero, delovanjem in življenjem v vsem dajal Slavo.
  Gospod prosim pripravi me za izvedbo ter spolnitev vseh nalog, ki si mi jih namenil.
  Daj mi prosim dovolj modrosti, sposobnosti, bistrosti in moči ter vztrajnosti in blagoslovi me tako, da jih vse dobro in zvesto izpolnim kot je prav Tebi Gospod.
  Prosim Te pomagaj mi, da se bom razdajal in delal dobro ljudem brez preračunljivosti,
  da bom vse svoje sposobnosti in talente ter moči zastavil in izkoristil do konca.
  Prosim Te, da bi pri tem vedno ohranil notranje zdravo naravno ravnovesje brez pretiravanja
  in da za svoje delo ne bi nikoli pričakoval nobenega plačila ali nagrade od nikogar.
  Še to si želim Gospod: v vsem, kar počnem in delam me prosim vodi in dvigaj k Sebi.
  Prosim Te, da bom znal v gibanju Stvarstva okoli sebe vedno prav hoditi po Poti Odrešenja k Tebi.

  Prošnja za pravo besedo, Molitve Ognjišče 1998, Louis Joseph Lebret.

  Louis-Joseph Lebret (1897–1966) je bil francoski dominikanski socialni znanstvenik in filozof in pionir razvojne etike, ki je skušal “postaviti gospodarstvo v službo človeku” in razviti pojem “človeške ekonomije”.

 53. Miro says:

  MOLITEV ZA TRENUTKE, KO NAS OBVLADUJE STRAH

  Gospod,
  želim živeti brez strahov.
  S tisto sveto nenavezanostjo,
  ki je danes še ne premorem.
  Želim rasti in biti vedno bolj Tvoj,
  a res ne vem, kako naj se odtrgam od svojih strahov.
  Zato ti danes izročam prav vsakega posebej:
  (se jih v mislih spomnim in jih naštejem)
  Jezus, močno me objemi, da bodo moji strahovi izginili.
  In me spremljaj, Gospod, da bom znal biti pogumen.
  Tako mi pomagaj utrditi pogum, da bom lahko svetnik,
  ki z ljubeznijo objame vsakdanji križ.
  Jezus, prosim te, reši me vseh mojih spon, naj bom vse bolj Tvoj.
  In nauči me ljubiti tako, kot ljubiš Ti.

  (vir: Aleteia.si)

 54. Janez says:

  MOLITEV K BOGU ZA NAŠE ZDRAVJE
  Oče Usmiljenja in Tolažbe,
  Tvoj Sin Jezus Kristus
  Nam je s križem pokazal vrednost Trpljenja.
  Pomagaj našim bratom in sestram,
  ki že nosijo Križ Bolezni, trpijo, so preizkušani in Te potrebujejo.
  Nakloni jim uspešno zdravljenje in izboljšanje zdravja,
  njihovim svojcem pa poguma, Vere, sočutja in zaupanja v Boga.
  Prosimo pomagaj nam vsem, da se bolezen ne bo razširila med druge ljudi
  in da jo bodo državne oblasti, civilna zaščita, prostovoljci in zdravniki
  z ukrepi ter Tvojo Milostjo učinkovito zajezili, preprečevali in bolnike pravilno zdravili.
  Vsem zdravstvenim delavcem nakloni pomoč, navdih, vodstvo, moči in zdravja,
  da bodo vztrajali v Ljubezni in Sočutju do bolnikov in jih uspešno zdravili ter ozdravili;
  raziskovalcem v laboratorijih pa, da bodo čim preje odkrili uspešno zdravilo za ozdravitev bolnikov.
  Nam in vsemu svetu daj svoj Blagoslov, svoj Božji Mir in Božjo Pomoč,
  da bomo rešeni nevarnosti Koronavirusa in drugih bolezni, ki se širijo v svetu
  in da se Ti bomo mogli s Tvojo Cerkvijo zahvaljevati, da si nas Obvaroval, Odrešil in Ozdravil.

  Sveta Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
  Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
  Vsi Božji Svetniki in Svetnice v Nebesih – prosite za nas.
  Božja Ljubezen, Božje Usmiljenje, Božja Dobrota in Božja Pomoč Vate Zaupamo in Vate Verujemo!

  Dopolnjena molitev Pastoralni portal pridi in poglej

  Molitev k Mariji za vse bolne
  O Marija,
  ti vedno svetiš na naši poti
  kot znamenje zveličanja in upanja.
  Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
  ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini
  in ohranila svojo vero trdno.
  Ti, rešitev rimskega ljudstva,
  veš kaj potrebujemo
  in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
  da se bo kot v Galilejski Kani
  spet lahko vrnilo veselje in praznovanje
  po tem trenutku preizkušnje.
  Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni
  oblikovati se po Očetovi volji
  in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
  ki je sprejel nase naše trpljenje
  in si je naložil naše bolečine,
  da bi nas preko križa povedel
  k veselju vstajenja. Amen.
  Pod tvoje varstvo pribežimo
  Sveta Božja Porodnica.
  Ne zavrzi naših prošenj v naših preizkušnjah,
  temveč reši nas vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.
  Papež Frančišek

  Papež Frančišek je objavil video sporočilo, v katerem sporoča: “Želim se obrniti na vse bolne, ki imajo virus in trpijo za to boleznijo ter za mnoge, ki trpijo za negotovostjo zaradi svoje bolezni. Iz srca se zahvaljujem bolniškemu osebju, zdravnikom, medicinskim sestram in medicinskim bratom, prostovoljcem, ki v tem težkem trenutku stojijo ob strani osebam, ki trpijo.”

 55. Miro says:

  LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

  Gospod, usmili se nas.
  Kristus, usmili se nas.
  Gospod, usmili se nas.
  Kristus, sliši nas.
  Kristus, usliši nas,
  Bog Oče Nebeški, usmili se nas,
  Bog Sin, Odrešenik sveta,
  Bog Sv. Duh,
  Sv. Trojica, en sam Bog,
  Sveta Marija, prosi za nas.
  sveti Jožef,
  slavni Sin Davidov,
  luč očakov,
  ženin Božje Porodnice,
  čisti varuh Device,
  rednik Sina Božjega,
  skrbni branitelj Kristusov,
  glavar Svete Družine,
  Jožef najpravičnejši,
  Jožef najčistejši,
  Jožef najmodrejši,
  Jožef najsrčnejši,
  Jožef najpokornejši,
  Jožef najzvestejši,
  ogledalo potrpežljivosti,
  ljubitelj uboštva,
  zgled delavcev,
  kras domačega življenja,
  varuh devic,
  steber družin,
  tolažnik nesrečnih,
  upanje bolnikov,
  zavetnik umirajočih,
  strah hudobnih duhov,
  zaščitnik Svete Cerkve,
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,prizanesi nam, o Gospod.
  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,usliši nas o Gospod.
  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,usmili se nas, o Gospod.
  Postavil ga je za gospodarja Svoji hiši in za vladarja vsej Svoji posesti.

  Molimo
  O Bog, ki si v neizrekljivi previdnosti blaženega Jožefa izvolil za ženina Svoje Presvete Matere, daj nam, Te prosimo, da bomo njega, ki ga za varuha častimo na zemlji, imeli za priprošnjika v Nebesih, ki živiš in kraljuješ na vekov veke. Amen.

  Sv. Jožef, prijatelj, Najsvetejšega Srca, prosi za nas Boga!

 56. Janez says:

  MOJA MOLITEV IZVIRA V BOGU
  Molitev moja goreča in iskrena izvira v Bogu.
  In izliva se blagodejno Vanj in iz Njega nazaj kot Milost v Stvarstvo k Nam.
  »In Tek Molitve naj bo kot široka in globoka reka vesel, živ in lahak ko teče v doline z Gora.«
  V svoji poskočnosti se igra z veseljem v naših srcih.
  Zajemajmo na široko in na globoko v njeni izvirni svežini.
  Odžejajmo se iz Božjega Vira Ljubezni in Usmiljenja.
  Umiri se v Gospodu moje preizkušano Srce.
  Pridi Sveti Duh in Vodi me in Uči me, da bom zvesto hodil za Jezusom.
  Pomagaj mi, da bom vedno pomagal in služil svojim bratom v Jezusu.
  Gospod prosim preženi od mene vse skušnjave in osvobodi me vse hudobije,
  da bom v Tebi Živel in Molil ter Delal kot dober Kristjan in Dober Človek.
  Amen.
  Dopolnjena molitev skupnosti krščanskega življenja.

  MOLČATI IN TIHO ČAKATI
  Ko je moja molitev postajala vedno zaupnejša in vedno globlja,
  sem znal vedno manj govoriti in tudi manjkrat spregovoriti.
  Slednjič sem povsem utihnil in prisluhnil Njemu in ljudem.
  Iskal sem Boga in prosil, da me obišče, da se pogovoriva.
  Postal sem nekdo ki manj govori,
  v tem je še večje nasprotje, kot da bi molčal.
  Postal sem poslušalec in iskalec v tišini.
  Najprej sem menil, da moliti pomeni govoriti Bogu,
  toda spoznal sem, da moliti ne pomeni zgolj molčati, marveč poslušati.
  To pomeni tudi Moliti in Brati Sveto Pismo, kjer nam govori Bog.
  Tako je: molitev ni prisluškovanje tega, kar sam si govorim.
  Moliti pomeni: molčati in tiho čakati, da molivcu sam Bog spregovori.
  Ko očistimo svoje Misli, svojo Dušo ter Srce, naredimo prostor za Boga.
  Z molitvijo in spovedjo ter spreobrnitvijo ga povabimo, da pride k nam in ostane v Nas.
  Molitev in spreobrnitev pa naj prispevata, da bom postal boljši človek in boljši kristjan.

  Dopolnjena molitev skupnosti krščanskega življenja.

  LJUBI ANGEL VARUH MOJ
  Stopi z Nebes, dragi, ljubi angel varuh moj,
  v Cerkvi in v vsakdanjem Življenju Ti na prostor moj,
  bodi tam pri sveti maši,
  bodi vsak dan noč in dan z menoj,
  jaz pa združen bom s teboj.
  Pri darovanju ti položim svojo dušo na oltar,
  moje križe, moja dela Večnemu Gospodu ponudi v dar.
  Prosim vedno vsega hudega me brani.
  Prav prisrčno prosim Te, varuj in vodi me.
  Dušam v vicah, dragim rajnkim,
  pa prinesi rešnjo kri, grešnike umirajoče z njo pokropi, grehe izmij.
  Ko bo mašnik Vse vernike v Cerkvi z Sveto Mašo obhajal,
  tudi meni, angel moj,
  sveto Hostijo prinesi, moli k Jezusu z menoj.
  Prosi Ga, da svet in človek deležen svetih mašnih bo sadov,
  meni pa na dom in v življenje prinesi svete maše blagoslov.
  Amen.

  Dopolnjena molitev skupnosti krščanskega življenja.

 57. Janez says:

  SVETI BOG, USMILI SE NAS IN NAS REŠI HUDOBIJE
  Dragi Bog, ki si dal življenje vsemu, kar živi in kar obstaja,
  ki si postavil svetove v Stvarstvu na svoja mesta, jim dal smoter, trdnost in določil pot.
  Poglej nas, svoje uboge in slabotne otroke, na Zemlji,
  ki nas bičajo bolezni, težave, preizkušnje, sile narave,
  ki jih je vzel v roke Tvoj hudobni sovražnik, da nas skuša in zapeljuje v greh.
  O, Sveti Oče, usmili se nas in prosim ne dopusti, ne dopusti,
  da se zaradi naših grehov pretrga nebo in Zemlja odpre svoje žrelo,
  od koder bo bruhala žareči ogenj zla in hudobije na vse ljudi.
  Prosimo odpusti nam vse grehe in nas varji pred hudobcem, ki nas zalezuje.
  Položi svoje usmiljeno srce v nas Božje Otroke in v Zemeljsko nedrje,
  da bodo vse Stvarstvo, vse človeške Duše in Zemlja pomirjene in da se bodo ravnale po Tvoji volji.
  Sveti Oče, naš preljubi Stvarnik in Bog,
  le tebi se v Zaupanju Vere izročamo in upamo, da bo vedno vse tako,
  kot Ti želiš in hočeš.
  Podari nam Božji Mir in Ljubezen, vodi nas in pomagaj nam, da ne zaidemo..
  Zato te prosimo, usmili se nas, varuj in vodi nas.
  Prosimo Te Bog reši nas bolezni in koronavirusa, ki se širi pri nas in v svetu.
  Usmili se nas in prepreči širjenje koronavirusa in nas obvari pred okužbo ter ozdravo vse obolele.
  Amen.

  (Dopolnjena molitev sv. Hieronima)

 58. Miro says:

  OSEM “MOLITVENIH PUŠČIC” SV. JANEZA ZLATOUSTEGA

  – Gospod, razsvetli moje srce, ki ga je zatemnilo grešno poželenje.

  – Gospod, pošlji mi na pomoč svojo milost, da bom lahko častil tvoje ime.

  – Gospod Jezus Kristus, zapiši me v knjigo življenja, ki naj se po tvoji milosti dobro konča.

  – Gospod, poškropi moje srce z roso svoje milosti.

  – Gospod, naj bom hiter v dobrih mislih.

  – Gospod, podeli mi solze in spomin na smrt, pa tudi kesanje.

  – Gospod, vsadi vame korenino vsega dobrega: Božji strah v moje srce.

  – Gospod, naj te ljubim z vso dušo in vsem razumom in naj vedno izpolnjujem tvojo voljo.

  (vir: Aleteia.si)

  Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!

 59. Janez says:

  PROSIL SEM BOGA ZA MARSIKAJ IN DOBIL, KAR RES RABIM
  Prosil sem za moč…–In Bog mi je dal težave, da me utrdijo.
  Prosil sem za modrost …–In Bog mi je dal probleme, da jih rešim.
  Prosil sem zapogum …–In Bog mi je dal nevarnost, da jo premagam.
  Prosil sem za ljubezen …–In Bog mi je dal ljudi v stiski, da jim pomagam.
  Prosil sem za usluge …–In Bog mi je dal priložnosti.
  Nisem dobil nič od tega, kar sem hotel.–Dobil sem vse, kar sem potreboval.
  Moja molitev je bila tako uslišana.
  Gospod pridi in nas Odreši koronavirusa.
  Pomagaj nam, da se spokorimo in spreobrnemo ter začnemo živeti kot Jezus.
  Hvala, Bog
  Janez Dichter Hansi.

 60. Miro says:

  HVALNICA NAJSVETEJŠEMU ZAKRAMENTU
  (sv. Tomaž Akvinski)

  MOLIM TE, PONIŽNO SKRITI BOG NEBES,
  KI V PODOBI KRUHA TAJNO BIVAŠ RES.
  GLEJ, SRCE TI SVOJE ČISTO IZROČIM,
  SAJ PRI MISLI NATE, V TE SE VES VTOPIM.

  MOTI SE NA TEBI TIP, OKUS, OKO,
  A KAR V VERI SLIŠIM, VERUJEM TRDNO.
  VSE JE RES, KAR BOŽJI SIN UČI,
  IN RESNICE OD NJEGOVE VEČJE NI.

  SKRIT SI BIL NA KRIŽU KAKOR BOG SAMO,
  TU ŠE KOT ČLOVEKA TE NE ZRE OKO;
  VENDAR BOG IN ČLOVEK TUKAJ SI NAVZOČ,
  PROSIM, KAR JE PROSIL ROPAR ZDIHUJOČ.

  TVOJIH RAN NE GLEDAM KOT TOMAŽ NEKDAJ,
  VENDAR DA SI BOG MOJ, TE SPOZNAM SEDAJ.
  VEDNO BOLJ IN BOLJ MI VERO UTRJUJ
  UPANJE, LJUBEZEN V SRCU POMNOŽUJ.

  O SPOMIN, KI KAŽEŠ SMRT GOSPODOVO,
  ŽIVI KRUH, KI DAJEŠ HRANO MILOSTNO,
  NAJ ŽIVIM OD TEBE, MILOSTNO MI DAJ
  IN SLADKOST NAJ TVOJO ČUTIM VEKOMAJ.

  DAJ KRVI MI SVOJE JEZUS PELIKAN
  USMILJEN ME OČISTI MOJIH GREHOV RAN,
  SAJ PREMORE ENA SAMA KAPLJICA,
  ZEMLJO VSO OPRATI GREHOV MADEŽA.

  JEZUS, KI TE GLEDAM SKRITEGA SEDAJ,
  PROSIM, ŽELJE VROČE MI IZPOLNI KDAJ.
  IN V RAJU MI ODGRNI SVOJ OBRAZ,
  SREČEN NAJ TE V SLAVI GLEDAM VEČNI ČAS.

  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!
  Sv. Tomaž Akvinski, prosi za nas!

 61. Janez says:

  RADIO OGNJIŠČE: LITANIJE SOČUTJA ZA VSE BOLNIKE
  Ko bolečina kar prekipeva, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko zdravljenje napreduje počasneje, kot smo upali, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo preplašeni zaradi terapije, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se težko odpovemo svojim načrtom, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko narašča občutje odtujenosti, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo iztrošeni in utrujeni, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas vznemirja nepotrpežljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se tesnobi pridruži še osamljenost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi bolezni težko pogovarjamo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se v nas naselita obup in malodušje, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi strahu ne upamo soočiti s prihodnostjo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko divjanje bolezni načne samozavest, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas napadeta jeza in zamera, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas zamorijo skrbi in preobčutljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se je težko opreti na skrb drugih, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se prebudi zavist do zdravih, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko prevladata črnogledost in cinizem, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko stisko poveča potreba po spravi, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen napak razumemo kot kazen, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko so ljubljeni in domači tako daleč, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen povzroči finančne težave, ki vodijo v obup, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas objame občutek, da ni smiselno upati, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nam slabotnost onemogoči, da bi sploh mislili, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se prijatelji v strahu pred boleznijo umaknejo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen povzroči razdražljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas preganjata obžalovanje in sram zaradi nekdanjih grehov, –
  Ko je težko spati, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko izgine apetit, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se upiramo nujnim spremembam, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas skuša zanikovanje in dvom, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je videti, da nas nihče ne razume, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo privezani na dom ali omejeni v gibanju, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko grozita brezvoljnost, apatija in brezdušnost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi zdravil stanje navidez poslabša, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je vse, kar potrebujemo, nežen dotik, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je nemogoče ohraniti domače navade, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je težko najti moč za nadaljevanje, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko molitev postane naporna, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko trpljenje postaja neznosno, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se bliža smrt, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.

  Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

  Usmiljeni Oče, tvoj ljubljeni Sin je izkazal posebno sočutje gobavcem, nežnost dolgoletnim bolnikom in ozdravljenje bolnikom, ki so jih položili predenj. Predte polagamo vse bolne in tiste, ki potrebujejo zdravilno milost. Naj ljubezen in usmiljenje božanskega zdravnika dvigneta vse, ki trpijo zaradi bolezni, obnovi jih v zdravju in miru. To te prosimo v imenu Jezusa, našega Gospoda. Amen.

  Radio Ognjišče: Molimo Litanije sočutja za bolnike
  Ko nas obišče bolezen, lažja ali težja, smo na tleh. Zelo smo zaskrbljeni, kako bo, in poraja se strah. Zato je pomembna zavest, da v času bolezni molijo za nas naši bližnji, prijatelji in morda celotna župnijska skupnost. Ena izmed molitev za bolnike so tudi »Litanije sočutja«, s katerimi prosimo nebeškega Očeta naj bolnikom podari pogum in tolažbo, predvsem pa izkušnjo, da jim je blizu, je z njimi in ob njih. S posameznimi vzkliki se poskušamo vživeti v čisto konkretno situacijo, v kateri se nahaja bolnik oz. mi sami, ko smo bolni. In ko vemo, kako se nekdo počuti v uri bolezni, je še lažje moliti in prositi za bolnika. »Litanije sočutja« v našem radijskem programu molimo vsak večer takoj po končanem prenosu svete maše. Vabimo vas, da se nam pridružite in ljubeznijo in skrbnostjo molimo za vse tiste, ki so bolni in oslabeli. Prosimo Gospoda, naj jih okrepi s svojo tolažbo in jim da moč v času preizkušenj.

  Ena izmed molitev za bolnike so tudi »Litanije sočutja«, s katerimi prosimo nebeškega Očeta naj bolnikom podari pogum in tolažbo, predvsem pa izkušnjo, da jim je blizu, je z njimi in ob njih. S posameznimi vzkliki se poskušamo vživeti v čisto konkretno situacijo, v kateri se nahaja bolnik oz. mi sami, ko smo bolni. In ko vemo, kako se nekdo počuti v uri bolezni, je še lažje moliti in prositi za bolnika (vir: Radio Ognjišče).

 62. Janez says:

  MOLITEV K SVETI MARIJI
  O, sveta Marija, ti čudovita, zatekam se s polnim zaupanjem k tvoji
  pomoči. Pomagaj mi v mojih stiskah in podpiraj me v mojih
  preizkušnjah. V zahvalo to obljubim, da bom povsod širil to molitev.
  Tolaži me v mojih skrbeh in težavah, ponižno te prosim k tebi.
  Pri velikem veselju, ki je napolnjevalo tvoje srce, ko si na svojem
  domu v Betaniji dajala zavetje in skrbela za Odrešenika sveta,
  prosim k tebi, prosi za me in za mojo družino, da bomo ohranili
  našega Boga v naših srcih in za rešitve v naših potrebah, predvsem
  v skrbeh, ki me sedaj stiskajo.
  Ljuba Mati Božja, sveti Jožef, vsi angeli in svetniki božji, prosim
  vas in rotim vas pri dragoceni Krvi Jezusa Kristusa, prosite za me
  v vseh zadevah za katere bom molil, molite z vašo ljubeznijo
  in ponižnostjo k Troedinemu Bogu.
  Prosim in rotim vas pri dragoceni Krvi Jezusa Kristusa, molite
  z menoj vse moje molitve, blagoslovite z menoj vsak blagoslov,
  žrtvujte z menoj Kristusovo Kri.
  Sveti angeli varuhi, blagoslavljajte z menoj vaše in moje varovance
  in molite za nje in za mene, da bi pridobili vse milosti in obljube
  Jezusa Kristusa. Predvsem vas prosim, po dragoceni Krvi Kristusovi,
  za vaše varovance in za milostne darove Svetega Duha in posebno
  zaščito Vsemogočnega Boga ter svete Matere Jezusa Kristusa.
  AMEN.

 63. Janez says:

  MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU
  O SVETI JOŽEF
  O sveti Jožef, ti vsekdar
  nam bodi skrbni gospodar!
  Izlij nebeški blagoslov
  na vso družino, pod naš krov,
  da bo Ijubezen naša vez,
  da z nami bo pomoč z nebes.
  Naj k Bogu vodi naša pot
  in čednost nas krasi povsod.
  O sveti Jožef, bodi ti
  med nami danes in vse dni!
  Glej, srečo svojo, hiše te
  izročim zaupno ti v roke.
  Odvrni milostno vsekdar,
  kar bi nam moglo biti v kvar.
  Zakleni nas in naše vse
  V Srce presveto, prosim te,
  da v Bogu skrito in svetó
  življenja dnevi nam teko.
  Amen.

 64. Miro says:

  KDOR JE S TEBOJ, GOSPOD, TA SE NE POGUBI!
  (Sv. Favstina Kowalska)

  Ladja mojega življenja plava
  skozi temo in sence noči
  in ne vidim nobene obale,
  sem na globokem odprtem morju.

  Najmanjši vihar me lahko potopi,
  pogrezne mojo ladjo na dno morja,
  če ti sam, o Bog, nad menoj ne bediš
  v vsakem trenutku in vsako uro mojega življenja.

  Sredi bobnenja valov
  plavam mirno – z zaupanjem
  in zrem v daljavo kakor otrok, brez strahu,
  ker si ti, Jezus, moja svetloba.

  Okrog mene je groza in strah,
  a v moji duši je globlji mir kakor je globina morja.
  Kdor je s teboj, Gospod, ta se ne pogubi,
  tako mi zagotavlja tvoja božja ljubezen.

  Čeprav je vsenaokrog polno nevarnosti,
  se jih ne bojim, ker gledam v zvezdnato nebo
  in plovem pogumno, veselo,
  kot se spodobi čistemu srcu.

  Toda predvsem samo zato,
  ker si ti, o Bog, moj krmar,
  tako mirno plove ladja mojega življenja,
  to priznam v najgloblji ponižnosti.

  (Dnevnik sv. Favstine, št. 1322)

  http://www.sticna.com/Dnevnik_Svete_Favstine_Kowalske.pdf

 65. Janez says:

  MOLITEV KESANJA IN IZROČITVE JEZUSU
  Gospod, vsa ta leta si me prenašal z mojimi grehi,
  a si kljub temu usmiljen z menoj.
  Zašel sem in se izgubil na vseh človeških ravneh in poteh,
  vendar odslej ne bom več grešil.
  Bil sem krivičen do Tebe in nezvest Otrok.
  Nič več ne bom takšen. Oprosti mi prosim Jezus.
  Odpovem se grehu, odpovem se hudobnežu,
  odpovem se krivičnosti, grehu, vsemu, kar omadežuje mojo dušo.
  Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje tvoji Svetosti Gospod.
  Gospod, prosim te, reši me vsega zla in pomagaj mi, da se poboljšam!
  Pridi, Jezus, pridi in prebivaj v mojem srcu.
  Odpusti mi, Gospod, in dovoli, da se spočijem v Tebi in okrepim Voljo.
  Ti si moje Upanje, Zavetje, moj Odrešenik, moja Luč!
  Vate Verujem in Vate zaupam!
  Gospod, nenehno te bom slavil in častil, saj brez Tebe ne morem Živeti.
  Zavračam vse zlo in vse druge krive bogove, mamone in malike,
  zakaj ti Gospod, naš Stvarnik, si Najvišji na vsem svetu,
  daleč nad vsemi drugimi bogovi in maliki.
  S svojo mogočno roko me reši bolezni,
  reši me vsake ujetosti, reši me stiske, problemov in greha
  in premagaj mojega sovražnika hudobca,
  da me ne bo zapeljeval v greh in izpostavljal v skušnjave.
  O moj Odrešenik, hitro mi pomagaj.
  Prosim odpusti mi grehe in me prenovi, da se poboljšam.
  Prosim Gospod reci le Besedo, odpusti mi vse grehe.
  Vodi in prenovi me ter reši me iz stisk greha tako,
  da bom začel spet znova in da bo prenovljena v Duhu in rešena moja Duša.
  Usmili se me Gospod in podari mi Odpuščanje in Božji Mir.
  Jezus obvaruj in odreši nas bolezni in koronavirusa.
  Amen.

  Gospod prosim pomagaj mi, da zberem vse Moči in se z Vsem Srcem in Očiščeno Dušo Hvaležno obrnem k Tebi Jezus. Svoje Srce naj obrnem k Svetemu Diuhu in postanem po Tvoji Milosti Nov Človek., ki je ustvarjen po Božji Milosti v resnični Pravičnosti in iz Božje Ljubezni do vseh Ljudi. Dobri Bog, poln Občudovanja , hvaležnosti in Vere bom razglašal dela Tvoje Ljubezni in odslej živel v Veselju, da sem v Kristusu odrešen. Tvoja je oblast in Slava Vekomaj Gospod. Božje Usmiljenjen in Božja Pomoč Vate Zaupamo. Jezus odreši nas koronavirusa in pomagaj nam, da se spreobrnemo. Amen. Janez

 66. Janez says:

  ZDRAVA MARIJA: RADOSTNO VERUJEM IN PROSIM ZA POMOČ

  Prva Božja beseda je bila zate sporočilo,
  spodbuda k veselju in najlepša melodija;
  nebo je nate vse slapove vriskanja sprožilo,
  da si v njih potonila in zaslišala Gabrijelovo oznanilo:
  “Veseli se, Marija!”
  Prisluhnila si vriskanju in sprejela naročilo:
  “Naj se zgodi tvoja volja.”
  In se je zgodila.
  In še pred Kristusom se je v tebi kot Božja glasnica in družica radost naselila.
  Da se je Bog lahko ponižal k tebi, saj se k žalostni nikoli ne bi.
  Veseli se, Marija!
  In tako je Nazaret dvojna domačija, Kristusa in veselja, Marija.
  In čez hribe je iz zvonikov veselo trijančenje v Nazaret priletelo:
  Veseli se, Marija!
  Veseli se! Veseli se! Veseli se, Marija,
  saj je premalo radosti za ta svet,
  ki čaka, Devica, na tvoj smeh, v žalost razpet.
  Veseli se, veseli, ker te simpatija vleče med neštete trpeče sinove Cerkve,
  ki te čakajo in te pozdravljajo: “Vzrok našega veselja, Marija.”
  Zato ti v stvarstvu ponavljajo angelovo oznanilo:
  Veseli se, veseli se, Marija!
  Gabrijel ti je na belo hišo z nebesno modro zapisal,
  da ti je veselo sinje in zlato zapelo: Veseli se, Marija!
  Ko si z vrčem odšla po vodo, ti je iz curka zažuborelo: Veseli se, Marija!
  S slavčki, grlicami, lastovkami te je na poti spremljala simfonija:
  Veseli se, Marija!
  In Jožefovi oblanci, dehteči po cedri in smoli,
  so se srčno kodrali kot tesarska harmonija:
  Veseli se, Marija!
  Zato se nisi žalostila, ko si zaman prenočišča prosila.
  “Ni prostora,” so ti rekli.
  V tebi pa je zapelo: Veseli se, Marija!
  In zvezde, angeli, pastirji in črede so ti vso noč uspavanko igrali,
  dokler ni v jaslih na slami zapihal hladni sever
  in ti na zlate piščali radostno zapel: Veseli se, Marija!
  Zagledala si Dete in se nasmejala.
  Ne vem, kako si zdržala, da nisi od tolikšnega veselja umrla.
  Še Bog je strmel in ti si le Dete zrla, še premajhno, da bi govorilo.
  Ampak ko se je oglasilo, so bile njegove prve besede:
  Veseli se, Marija!
  In Božje naročilo te je do roba z veseljem napolnilo.
  Nikjer v tebi ni več prostorčka za žalost.
  Na milijone celic ti ponavlja in te – kakor drobcene gosli – po božje pozdravlja:
  Veseli se, Marija!
  In ti sama si eno samo glasbilo, harfa in citre, Božja simfonija.
  Zato si vrh judejskih hribov kakor škrjanček vesela v zanosu zapela,
  da te je skoraj razneslo od sreče,
  in svetu in zgodovini, stvarstvu in Cerkvi razodela
  svojega veselja preobilje kipeče:
  “Moja duša vriska od veselja in poveličuje Gospoda!”
  In sinji vrhovi časov so stopili na prste, da bi te videli, in strnili vrste,
  da bi pevse in godce zbrali in bi ti zapeli in zaigrali,
  kakor se je tvoja napoved glasila:
  “Vsi rodovi me bodo blagrovali! Veseli se, Marija!”
  In ko je šestmesečni sinko pod srcem tete Elizabete to zaslišal,
  je poskočil od želje in je v Mariji zapelo novo veselje.
  In kakor otrok – preroški glasnik – tudi Cerkev pleše od sreče in ji srce razbija,
  ko pod temačnimi oboki odmeva glas grlice, neveste, žene in matere –
  – in Mariji odpeva.

  In naša rešitev že teče.
  Bog tudi stori, kar reče.
  Beseda je dana, Marija izbrana!
  In Kristus že pribija, kako se vse spreminja in staro prenavlja.
  Marija pa se ne plaši, ne trepeta, zaupa.
  In tudi če včasih ne razume svojega Sina,
  samo posluša, molči in vsa ponižna sama pri sebi tiho ponavlja
  kakor morska školjka – saj jo spodbuja odmev nadangelovega pozdrava: Veseli se, Marija!
  Bistvo je njena sreča. Ni meča, ki bi ubil veselje.
  Tudi če jo Simeon skoz in skoz prebada, le sliši želje,
  ki jih šepeče srce krvaveče:
  Veseli se, Marija!
  Ne Sinovi žeblji. Ne križ. Ne Kalvarija.
  Nič je ne stre. Niti triurna smrtna agonija.
  Ljubezen ji Kalvarijo še podvaja.
  In tudi studenec iz oči traja in traja,
  ampak naj solze še tako tečejo in tečejo,
  je vsaka posebej klic njenih bledih, z rdečico nadahnjenih lic:
  “Veseli se, veseli se, Marija!”
  In Božji čudež je, da je še na Kalvariji, v senci drevesa življenja in smrti,
  mati Cerkve, Marija, čutila teči
  svoj neustavljivi vir veselja
  med bolečino, samoto in meči.
  Marija je bila Cerkev.
  In Cerkev je Marija.
  To sta najstarejši od besed.
  In na tem Božjem naročilu stoji svet:
  Veseli se, veseli se, veseli se, Marija!

  (Ramon Cue, Radostno verujem).

  Mati Marija prosim pridi in nam Pomagaj v težkih Trenutkih preizkušenj. Prosi Svojega Sina, ki Ti nikoli ne oidreče prošnje, naj se nas Usmili in nas Odreši. Bolezen se širi po svetu in pri nas in ljudje zbolevajo ter nekateri umirajo, ker ni zdravil in cepiv za ozdravitev. Prosimo Te Marija, pošlji nam Tolažbo in Uteho ter nam Pomagaj, da se bomo Rešili. Amen. Janez

 67. Miro says:

  BODI POZDRAVLJENO, USMILJENO SRCE JEZUSOVO!
  (sv. Favstina Kowalska)

  Bodi pozdravljeno, usmiljeno Srce Jezusovo,
  živi vrelec vseh milosti,
  edino zatočišče in naše pribežališče,
  v tebi imam sij upanja.

  Pozdravljeno, najbolj usmiljeno Srce mojega Boga,
  nepojmljivi živi vrelec ljubezni,
  iz katerega vre življenje za grešnega človeka,
  in vir vsakršne blaženosti.

  Pozdravljena, odprta rana Jezusovega Srca,
  iz katere izhajata pramena usmiljenja
  in iz katere nam je dano črpati življenje
  samó s posodo zaupanja.

  Pozdravljena, nepojmljiva Božja dobrota,
  nikoli izmerjena in ne raziskana,
  polna ljubezni in usmiljenja, a vedno sveta,
  ti si kakor dobra mati, sklonjena k nam.

  Pozdravljen, prestol usmiljenega – Jagnje Božje,
  ki si zame daroval svoje življenje;
  kateremu se vsak dan klanja moja duša,
  prežeta z globoko vero.

  http://www.sticna.com/Dnevnik_Svete_Favstine_Kowalske.pdf

 68. Janez says:

  MOLITEV EVROPSKIH ŠKOFOV

  Bog, Naš Oče, Vsemogočni in Usmiljeni Stvarnik Sveta,
  Iz Ljubezni do Nas si Svojega Sina poslal na Svet
  kot Zdravnika naših Duš in Teles.
  V tem težkem času zmede in strahu med ljudmi v svetu
  Zaradi epidemije koronavirusa poglej prosimo na vse svoje Otroke,
  ki se na številnih krajih Evrope in Sveta
  k Tebi zatekamo po Pomoč, rešitev in Tolažbo.
  Reši Nas Gospod Bolezni in Strahu,
  Ozdravi vse naše bolnike,
  Potolaži vse njihove svojce in družine.
  Prosimo Te, daj Modrost našim Voditeljem,
  Moč in plačilom vsem našim Zdravnikom, medicinskim sestram in prostovoljcem,
  Večno Življenje Vsem Pokojnim.
  Prosimo Te Gospod Bog, ne zapuščaj nas v tem Času Preizkušnje,
  Ampak Reši Nas Bolezni in Vsega Zla.
  In Prosimo Tebe, ki s Sinom in Svetim Duhom
  Živiš in Kraljuješ na Vekov Veke.
  Amen.

  Portal Pridi in poglej
  https://portal.pridi.com/2020/03/16/molitev-evropskih-skofov/

 69. Janez says:

  Molimo k Svetemu Jožefu
  Sveti Jožef je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Bog postavil nad svojo Družino. Prosi za nas sveti Jožef, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Dobri Bog, v svoji Previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina Jezusa. Častimo ga kot Varuha na Zemlji, naj nam bo tudi priprošnjik v Nebesih pri Bogu. K tebi sveti Jožef pribežimo v svojih stiskah, prosimo zaupljivo tudi Tvojega varstva. Odvrni od nas vse zmote in grehe. Podpiraj nas milostno iz Nebes, o naš mogočni in milostni varuh, v boju zoper moči teme in hudobije, kot si nekdaj otel iz smrtne nevarnosti sveto dete Jezusa in presveto nevesto Marijo. Tako brani tudi nas in sveto Božjo Cerkev vsakega sovražnega in hudobnega zalezovanja in nasprotovanja. Varuj nas vsekdar in nam pomagaj, da bomo zmogli s Tvojo Pomočjo in Zgledom sveto živeti, srečno umreti in doseči večno Zveličanje v Nebesih. Po Kristusu našem Gospodu. Sveti Jožef upanje bolnikov prosim obvaruj nas vse pred boleznijo in pomagaj ter ozdravi vse, ki so zboleli za koronavirusom. Amen«

  Dopolnjeni prispevek skupnosti krščanskega življenja.

 70. Miro says:

  PROŠNJA IZ GLOBINE
  (Psalm 130)

  Iz globočine kličem k tebi, o GOSPOD,
  Gospod, usliši moj glas;
  tvoja ušesa naj bodo pozorna
  na glas moje prošnje.

  Če boš pozoren na krivde, o GOSPOD,
  Gospod, kdo bo mogel obstati?
  Toda s teboj je odpuščanje,
  da bi te strahoma spoštovali.

  Upam v GOSPODA, moja duša upa,
  čakam na njegovo besedo,
  moja duša čaka na Gospoda
  bolj kakor stražarji na jutro,
  stražarji na jutro.

  Izrael, pričakuj GOSPODA!
  Zakaj pri GOSPODU je dobrota,
  pri njem je obilje rešitve.
  On bo rešil Izraela
  vseh njegovih krivd.

  (iz Slovenskega standardnega prevoda)

 71. Janez says:

  VSE, KAR IMAM, DARUJEM IN POSVEČAM TEBI GOSPOD BOG

  V Tvoje dobrotne Očetovske Roke Gospod dajem vse bolezni, bolečine, skrbi, težave in preizkušnje
  ki mi jih pošiljaš na Zemljo, da bi me prekalil in očistil v ognju trpljenja in vzdržljivosti.
  V Tvoje roke Gospod izročam vse veselje, srečo, mir, vse radosti, hrepenenje in upanje in notranje razsvetljenje, ki mi jih daruješ in prihajajo k meni kot jutranja rosa ali kot mila Nebeška mana od Tebe.
  Posvečam Ti Gospod vse svoje Ustvarjalno delo, iskanje, razmišljanje, študij, odkritja in prebliske darovanih modrosti, ki mi jih Milostno pošiljaš, da bom iz prejetih darov tudi sam daroval drugim.
  Gospod v Tvoje Milostne Roke izročam in posvečam sebe in vse Svoje drage bližnje in prijatelje;
  vse tiste ki so mi pri srcu, pa tudi tiste, ki mi niso ravno najbolj simpatični in so mi dostikrat nasprotniki; prosim dobrotljivo nas vodi po njihovih poteh, da bodo Dobri in Pravični in Tebi v Veselje.
  Posvečam Ti vse svoje Fizično in Umsko Delo, s katerim se vsak dan ukvarjam; blagoslovi prosim delo mojih rok in uma, da bodo plodovi in sadovi mojega dela obilni; prosim okrepi moje moči in roke, da bom zdrav in da bom vsak dan pridno molil k Tebi in delal zase, za svoje bližnje in kaj daroval drugim.
  Posvečam To Gospod tudi veselje in radost nad sadovi dela in uspehom, saj v tem hvaležno vidim Tvojo Pobudo in Vodstvo.
  Posvečam Ti Gospod tudi vse slabosti, napade skušnjave hudobije; prosim utrdi me v vseh preizkušnjah in mi daj Moči, da bom vztrajal in kljuboval vsem zapeljevanjem in skušnjavam, da bom ostal močan, da bom vztrajal v Dobroti in Ponižnosti in da bom izvrševal le tisto, kar je Tvoja Volja.
  Posvečam in Darujem Ti Gospod Svoje Srce in Sebe Vsega; posvečam Ti vse Svoje Dobre namene darovanja in izkazovanja Usmiljenja in Ljubezni vsem, ki rabijo uteho in pomoč.
  Pridi prosim Vsemogočni in Vseprisotni Oče, ki Ti je vse Mogoče, daj mi prosim svoj Blagoslov,
  pridi in ostani pri meni in v meni, da bom Vedel kaj je Prav in kdaj grem po Poti k Tebi ter kdaj delam vse tisto, kar je Prav v Tvojih Očeh in Ti je v Veselje.
  Gospod prosim pridi, Varuj nas in nas Odreši vseh bolezni in koronavirusa,
  ki se širi pom svetu in pri nas.
  Prosimo Te odpusti nam naše grehe, usmili se nas, pomagaj nam, da se bomo spreobrnili in se vrnili k Tebi, ki si Naš Ljubeči Oče in Vse Ljubezni Vreden.
  Prosimo Reci le Besedo in ozdravljeni bomo na Duši in na Telesu po Tvoji Milosti in Usmiljenju.

  Dopolnjena in razširjena Molitev Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini, Ljubljana 1995.

  Ljudje smo po naravi religiozna bitja, zato je spraševanje po presežnem del našega vsakdanjega bivanja. Neglede na to v kateri časovni pas tekom zgodovine pogledamo lahko vidimo, da so bila spraševanja po transcendentnem nenehno prisotna. Osrednja značilnost molitve je to, da je za vsakega posameznika nekaj subjektivnega. Molitev je povzdigovanje duha k Bogu ali prošnja k Bogu za zdravje, službo, delo, pomoč, ustrezne dobrine idr. Molitev je lahko splošno opredeljena kot usmerjanje misli, prošenj k Bogu, svetnikom. Sama molitev pa ima drugačen pomen za nekoga, ki je veren in/ali za nekoga, ki to ni, zato v vsaki religiji poznamo različne vrste molitev.Od kod in kako govorimo Bogu, ko molimo? Z višine našega napuha in naše samovoljnosti ali iz »globočine« (Ps 130,14) iskrenega, gorečega, ponižnega in skesanega človeškega srca? Kdor se ponižuje, je povišan (prim. Lk 18,9-14). Ponižnost je temelj molitve. »Ne vemo, kaj je treba prositi, kakor je treba« (Rim 8,26). Ponižnost je priprava za prejem nezasluženega daru molitve: Človek je pred Bogom berač pravi Sv. Avguštin. Krščanska molitev je odnos zaveze med Bogom in človekom v Kristusu. Je Božja in človekova dejavnost; izvira iz Svetega Duha in iz nas, vsa je naravnana k Očetu, v zedinjenju s človeško voljo učlovečenega Božjega Sina.

  Sv. Avguštin med drugim spregovori o molitvi v Govorih o Prvem Janezovem pismu (7, 9-11). Ker Boga nikoli ni nihče videl ga moramo iskati s srcem in ne očmi. V svojem komentarju razlaga, da si če bi gledali z očmi lahko Boga predstavljamo kot svetlobo, torej nakaj kar je tako neizmerno veliko, da vse zaobjema in povsod prisotno ali kot nekega častitljivega starca. Ampak to ni pravilna predstava o Bogu. Avguštin poudarja, da moramo Boga gledati na takšnega kot je: Bog je ljubezen (1Jn 4,8). Kakšen Bog fizično je ne moremo opredeliti lahko pa povemo kakšna je ljubezen. Njene noge vodijo k Cerkvi, roke dajejo ubogim, oči opazijo tistega, ki je v pomanjkanju, ušesa ima za poslušanje. Tej udje niso krajevno določeni ampak, jih vsak, ki v sebi nosi ljubezen s pomočjo svojega uma vidi kot celoto. Do takega pojmovanja Boga, lahko pridemo samo z molitvijo in ne z nekim razumskim človeškim dokazom. V svojih delih ali epistolah Sv. Avguštin piše tudi o hrepenenju, ki je preizkušeno v molitvi. Saj samo preko slednjih nas lahko Ljudi pripravlja za sprejemanje tega, kar nam je Bog pripravljen dati.

  Razni povzetki in izpiski iz religioznih, bogoslovnih in drugih študijskih gradiv. Janez

  Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi, zaupamo vate!
  O moj Jezus usmili se nas
  O kri in voda iz Kristusovega prebodenega srca zaupam vate
  Marija, zdravje bolnikov prosi za nas.
  Sveti Rok prosim pomagaj nam pred boleznijo in koronavirusom ter da vsi bolni ozdravijo.
  Vsi svetniki in vse svetnice prosite za nas.

 72. Miro says:

  ABRAHAM

  Zapustil sem
  deželo očetov
  in šel
  za Gospodovim klicem
  v tuje kraje
  in sem tam daroval
  Gospodu,
  edinemu Bogu.

  Veroval sem
  njegovi besedi
  in Gospod me je blagoslovil
  in mi dal ime:
  Abraham, to je Oče množice.
  In sklenil je zavezo z menoj
  in me postavil
  za očeta narodov.

  Zdaj hodim
  v senci zaveze
  iz kraja v kraj
  skozi pustinjo,
  vse večje množice
  me obdajajo,
  skupaj slavimo Gospoda
  in nam je dobro.

  (Stanko Janežič, Klicanje, Sveto pismo v pesmih)

 73. Janez says:

  MOLITEV K MARIJI, MATERI CERKVE
  Devica Marija,
  Mati Cerkve, tebi priporočamo vso Cerkev.
  Ti, pomoč škofov, varuj in podpiraj škofe
  pri njihovem apostolskem poslanstvu,
  kakor tudi vse duhovnike, redovnike, laike in vse verno ljudstvo,
  ki jim pomagajo pri njihove težavnem delu.
  Ti, ki te je tvoj lastni Sin,
  ko je umirajoč na križu zaključeval svoje odrešilno delo,
  dal svojemu najljubšemu učencu za mater,
  ne pozabi krščanskega ljudstva, ki se tebi izroča.
  Spominjaj se vseh svojih otrok,
  uveljavljaj pri Bogu njihove molitve,
  poživljaj jim vero, utrjuj upanje, pomnoži ljubezen.
  Spominjaj se tistih,
  ki so v stiskah, bolezni, potrebah in nevarnostih,
  in še posebej tistih, ki trpijo preganjanje
  in so zaradi vere v ječi.
  Le-tem, Devica, izprosi moč
  in daj, da jim čim prej zasije dan pravične svobode.
  Z ljubeznivim pogledom se oziraj na naše ločene brate
  in pomagaj, da se zedinimo,
  ti, ki si rodila Kristusa,
  most, ki veže ljudi z Bogom.
  Svetišče luči,
  kjer ni nobene sence in nobenega madeža,
  posreduj pri svojem Sinu Jezusu,
  ki je posrednik za našo spravo z Očetom,
  da nam milostno odpusti naše pomanjkljivosti,
  odžene od nas vsako nesoglasje
  in našim srcem podeli veselje, da bodo ljubila.

  http://varno-zavetje.si/molitev-k-mariji-materi-cerkve/

  Mati Marija prosim pomagaj nam in nas obvaruj pred okužbo z napredujočim koronavirusom v svetu in pri nas nam in pomagaj nam, da bodo vsi bolni za tem virusom po Božji Milosti Ozdraveli. Prosim pomagaj nam, da bodo naše prošnje in molitve k Bogu slišane in uslišane ter da se bomo z Božjo Pomočjo in Usmiljenjem spreobrnili in poboljšali. Amen. Janez

 74. Janez says:

  MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU
  K tebi o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,
  in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto Marijo,
  prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
  Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico,
  Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni,
  s katero si objemal Dete Jezusa,
  te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež,
  ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo,
  in pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.
  O preskrbni varuh Svete družine,
  varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa;
  odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.
  Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh,
  v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti,
  tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja.
  Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti,
  srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen

  Mariborska nadškofija: Molitev pokojnega papeža Leona XIII.

  SVETI JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE, 19. marec
  O sveti Jožef, v tvoje roke smo dali naše življenje, našo družino. Ti veš kaj najbolj boli naša srca. Poznaš naše težave in žalosti. Naj tvoj plašč varovanja, ogrinjalo miru in ljubezni razširi na celotno Cerkev in ves svet. Brani zatirane; dvigni padle; posreduj za zdravje tistih, ki so duhovno slepi, ker jih je prevzel napuh in ponos. Naredi, da bomo pokorni, poslušnim in ponižni pred Božjim klicem in naj naš da vedno odmeva iz naših ustnic, tako kot je storila vaša Brezmadežna nevesta.. Pripelji nas k Jezusu, ki prava svetloba in življenje za naše življenje. Amen!

 75. Janez says:

  STARODAVNA MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU (Aleteia)

  O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako velika, tako močna,
  tako učinkovita pred Božjim prestolom,
  vate polagam vse svoje želje in hrepenenja.
  O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo mogočno priprošnjo,
  naj mi tvoj nebeški Sin nakloni duhovni blagoslov,
  po Jezusu Kristusu, Gospodu našem,
  da bom lahko s pomočjo tvoje nebeške moči hvalil in častil najbolj ljubečega Očeta.
  O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim,
  ko premišljujem o tebi in Jezusu, ki spi v tvojem naročju;
  ne upam se ti približati, dokler počiva ob tvojem srcu.
  Močno Ga stisni tudi v mojem imenu,
  nežno Ga poljubi na glavo in Ga prosi,
  naj mi ta poljub vrne ob uri moje smrti.
  Sveti Jožef, priprošnjik za srečno zadnjo uro, prosi za nas.
  Amen.

  Če molitev k Svetemu Jožefu izrečemo v veri in za določeno duhovno korist, je vedno uslišana
  Čeprav sveti Jožef, ki goduje 19. marca, v Svetem pismu ne spregovori niti besede, je zaradi tihega zgleda poslušne zvestobe in marljive skrbi za Sveto družino v Jezusovem zgodnjem otroštvu postal eden izmed najbolj priljubljenih krščanskih svetnikov. To je molitev k Svetemu Jožefu, za katero trdijo, da je bila ”doslej vedno uslišana, če je naš molitveni namen za duhovno korist, zase ali za človeka, za katerega molimo”.

 76. Janez says:

  Litanije sočutja za vse bolnike

  Odgovori: Gospod, bodi jim blizu in jih potolaži.

  Ko bolečina kar prekipeva, –
  Ko zdravljenje napreduje počasneje, kot smo upali, –
  Ko smo preplašeni zaradi terapije, –
  Ko se težko odpovemo svojim načrtom, –
  Ko narašča občutje odtujenosti, –
  Ko smo iztrošeni in utrujeni, –
  Ko nas vznemirja nepotrpežljivost, –
  Ko se tesnobi pridruži še osamljenost, –
  Ko se zaradi bolezni težko pogovarjamo, –
  Ko se v nas naselita obup in malodušje, -,
  Ko se zaradi strahu ne upamo soočiti s prihodnostjo, –
  Ko divjanje bolezni načne samozavest, –
  Ko nas napadeta jeza in zamera, –
  Ko nas zamorijo skrbi in preobčutljivost, –
  Ko se je težko opreti na skrb drugih, –
  Ko se prebudi zavist do zdravih, –
  Ko prevladata črnogledost in cinizem, –
  Ko stisko poveča potreba po spravi, –
  Ko bolezen napak razumemo kot kazen, –
  Ko so ljubljeni tako daleč, –
  Ko bolezen povzroči finančne težave, ki vodijo v obup, –
  Ko nas objame občutek, da ni smiselno upati, –
  Ko nam slabotnost onemogoči, da bi sploh mislili, –
  Ko se prijatelji v strahu pred boleznijo umaknejo, –
  Ko bolezen povzroči razdražljivost, –
  Ko nas preganjata obžalovanje in sram zaradi nekdanjih grehov, –
  Ko je težko spati, –
  Ko izgine apetit, –
  Ko se upiramo nujnim spremembam, –
  Ko nas skuša zanikovanje, –
  Ko je videti, da nas nihče ne razume, –
  Ko smo privezani na dom ali omejeni v gibanju, –
  Ko grozita apatija in brezdušnost, –
  Ko se zaradi zdravil stanje navidez poslabša, –
  Ko je vse, kar potrebujemo, nežen dotik, –
  Ko je nemogoče ohraniti domače navade, –
  Ko je težko najti moč za nadaljevanje, –
  Ko molitev postane naporna, –
  Ko trpljenje postaja neznosno, –
  Ko se bliža smrt, –
  Oče naš …

  Usmiljeni Oče, tvoj ljubljeni Sin je izkazal posebno sočutje gobavcem, nežnost dolgoletnim bolnikom in ozdravljenje bolnikom, ki so jih položili predenj. Predte polagamo vse bolne in tiste, ki potrebujejo zdravilno milost. Naj ljubezen in usmiljenje božanskega zdravnika dvigneta vse, ki trpijo zaradi bolezni, obnovi jih v zdravju in miru. To te prosimo v imenu Jezusa, našega Gospoda. Amen.

  Radio Ognjišče: Molimo Litanije sočutja za bolnike
  Ko nas obišče bolezen, lažja ali težja, smo na tleh. Zelo smo zaskrbljeni, kako bo, in poraja se strah. Zato je pomembna zavest, da v času bolezni molijo za nas naši bližnji, prijatelji in morda celotna župnijska skupnost. Ena izmed molitev za bolnike so tudi »Litanije sočutja«, s katerimi prosimo nebeškega Očeta naj bolnikom podari pogum in tolažbo, predvsem pa izkušnjo, da jim je blizu, je z njimi in ob njih. S posameznimi vzkliki se poskušamo vživeti v čisto konkretno situacijo, v kateri se nahaja bolnik oz. mi sami, ko smo bolni. In ko vemo, kako se nekdo počuti v uri bolezni, je še lažje moliti in prositi za bolnika. »Litanije sočutja« v našem radijskem programu molimo vsak večer takoj po končanem prenosu svete maše. Vabimo vas, da se nam pridružite in ljubeznijo in skrbnostjo molimo za vse tiste, ki so bolni in oslabeli. Prosimo Gospoda, naj jih okrepi s svojo tolažbo in jim da moč v času preizkušenj.

 77. Miro says:

  KRIŽEV POT STARŠEV

  Avtorica: Helena Zevnik Rozman
  Križev pot je izšel v knjižici »Poglobimo postni čas«,
  ki ga je izdala Slovenska karitas v Ljubljani, februarja 2019.

  UVOD

  O pridite, stvari, kaj, glejte, se godi: edini Božji Sin strašno za nas trpi.

  Danes bomo skozi postaje Jezusovega križevega pota spremljali zgodbe današnjih staršev, ki se na svoji življenjski poti srečujejo z najrazličnejšimi križi. S križi težkih odločitev, križi neuspehov v vzgoji, odtujenih odnosov, družbe, ki obsoja, bolezni, smrti…

  V molitvi se povežimo z njimi, njihovim trpljenjem in vsemi drugimi starši, ki doživljajo preizkušnje. Izročimo vse njihove križe v naročje Jezusa Kristusa, ki je za vse nas in tudi vse trpeče starše že prehodil to pot in sprejel nase trpljenje in smrt.

  1. postaja PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT

  Razbičan, zapljuvan in kronan, zasramovan pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  »Žal glede na izvide ni možnosti za naravno spočetje,« so bile besede ginekologa, ko sta Katarina in Andrej še s kančkom upanja vstopila v ordinacijo. Z diagnozo: neplodnost para, sta v tišini odhajala v lep sončen dan, med množico nasmejanih parov, ki so hodili iz sosednjih ambulant…

  »Zakaj midva? Kaj je narobe z nama? Pa tako rada imava otroke…«

  Tišina je sledila zvečer, naslednji dan… Predvsem pa umik od svojih prijateljev, ki so že pestovali, od vprašanj: »Ali imata kaj novega za povedati?« in od raznih komentarjev, da jima je več za kariero kot za otroka.

  Težko si sprejel obsodbo Jezus, še posebej, ker si bil nedolžen. Tudi danes se v Sloveniji skoraj vsaj šesti par sooča z neplodnostjo… Ni lahko sprejeti te diagnoze, ker velikokrat nihče ne najde vzroka zanjo.

  Naj s svojimi neprimernimi besedami in sodbami ne pritiskamo na mlade pare, ki nimajo otrok ali imajo morda samo enega. Nikoli ne vemo kakšen križ nosijo.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  2. postaja: JEZUSU NALOŽIJO KRIŽ

  Glej, križ mu nalože na ranjene rame, objame ga voljno in nese vseh dolge.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  »Z vajinim otrokom ni vse v redu. Vidna je huda okvara in otrok se bo rodil prizadet,« je ginekologija povedala Neži in Mihu po opravljenem ultrazvoku sredi tako zaželene nosečnosti. »Zaradi take okvare predlagam, da naredita splav«. Neža in Miha nista mogla verjeti, da z njunim otrokom ni vse tako, kot sta sanjala. In nista mogla verjeti, da so jima predlagali, da naredita splav…

  Vzela sta si čas za premislek… Sprejela sta dete in se odločila za življenje ne glede na posledice… Kar ni bilo sprejeto s strani ginekologinje, ki je še vedno nagovarjala… in ni bilo sprejeto tudi po rojstvu z besedami: ali se nista mogla znajti…

  Jezus, molče si sprejel križ, ki so ti ga naložili. Naložil si ga nase in stopil na pot. Kot mnogi starši, ki se kljub nasprotovanjem odločajo za življenje.

  Daj, da jih bomo znali razumeti na njihovih križevih potih in jim stati ob strani.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  3. postaja JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM

  Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh, vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Simona si je vedno želela več otrok, ki jih bo lepo vzgojila. Z možem imata pet otrok, štiri hčerke in sina. Z vzgojo hčerk ni bilo nobenih težav, s sinom do sedmega razreda tudi ne. Nato se je začelo. Popustil je v šoli, začel je izostajati in z veliko muko izdelal osnovno šolo. Vpisal se je v prvi letnik srednje šole, ki ga ni končal, menjal je šolo…Veliko je bil za računalnikom in igral igrice. Družba, ki mu je bila najbolj pomembna, je bila neprimerna. Odhajal je od doma in se vračal pozno. Njihovi pogovori so bili samo še kreganje….

  Sinov neuspeh je doživela kot osebni poraz, kot svoj neuspeh. Tudi mož ji je očital, da je vsega kriva ona, da mu daje potuho, je preveč popustljiva… »Sem res za vse kriva jaz? Kaj bi lahko storila drugače?« se sprašuje.

  Križ, ki ga nosiš Jezus, je težak; potreboval bi pomoči, a ko padeš po tleh, ti nihče ne pomaga. Podobno se dogaja mnogim staršem, ki se soočijo s težavi pri vzgoji otrok. Prave pomoči ni, zgodi se celo, da se starša v tej bolečini odtujita med seboj.

  Vendar Jezus ti vstaneš in greš naprej. Daj nam poguma, da se bomo podpirali med seboj in zmogli vstajati iz svojih neuspehov.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  4. postaja JEZUS SREČA SVOJO ŽALOSTNO MATER

  O, žalostni spomin, ko Mater sreča Sin; bridkosti meč ji gre do srca globočin.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bolečina mame Marjete je velika. Ta njen najmlajši sin. Bil je ministrant, tako je rad sodeloval v župniji. Spoznal je punco, ki ni verna. Osnovala sta družino. Nista poročena, ne civilno, kaj šele cerkveno… Najhuje pa jo boli, da vnuki niso krščeni. Tako rada bi jih pokrižala, jih naučila moliti, pa ne sme… Pa tako rada jih ima…

  Jezus, tvoje trpljenje je tvojo mamo Marijo zelo prizadelo. Veliko je staršev, ki z žalostjo spremljajo svoje otroke, ker hodijo po različnih poteh za katere jih niso vzgajali.

  Jezus, naj bomo opora staršem, ki trpijo zaradi svojih otrok. Naj jim v molitvi pomagamo nositi njihov križ.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  5. postaja: SIMON POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ

  Omagal Jezus je od teže križeve. O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se!

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Anžeta je odneslo v svet mamil. Razpad družine, odhod od doma, družba… Ko je izvedela mama, se ji je sesul svet… Kaj naj stori? Kako naj pomaga? To je zanjo preveč!

  Zanj se je zavzel njegov delodajalec Peter. Ponudil mu je roko, ga usmeril v komuno in ga podpira na poti iz odvisnosti… Prejšnji mesec ga je obiskal.

  Jezus, teža križa je bila velika. Bil si zapuščen od tistih, za katere si mislil, da so tvoji prijatelji in ti bodo stali ob strani. Nepričakovano pa je bil ob tebi tujec, nekdo, ki nanj nisi računal, da bi ti pomagal, Simon…

  Za mnoge starše, ki ne zmorejo pri vzgoji svojih otrok, so dragoceni današnji Simoni iz Cirene. Ljudje, ki jim ni vseeno, kaj bo s to mladino in vstopajo v pomoč staršem…

  Gospod prosimo te, da bi zmogli biti opora mnogim mladim in njihovim staršev. Nauči pa nas tudi ponižnosti, da ne bomo pozabili, da obstaja neki Simon iz Cirene, ki je pripravljen zgrabiti tudi za naš križ.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  6. postaja: VERONIKA OBRIŠE JEZUSU OBRAZ

  S prtom Veronika obriše Jezusa, zato ji da spomin obličja svetega.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Gašper hodi v deveti razred. Pri fiziki in angleščini se mu je zalomilo. Neznanju so sledile slabe ocene… Reševanja se je lotil na svoj način. Začel je manjkati, opravičila pa je pisal kar sam, dokler razrednik ni razkrinkal njegovega početja. Starši so morali priti v šolo na razgovor. Šokirani nad ravnanjem svojega otroka, so sprejeli predlog učitelja, da skupaj naredijo načrt, kako bodo Gašperju pomagali skozi težave… Oddahnili so se, ker je učitelj razumel stisko fanta in tudi njih ter ni grozil z ukorom in drugimi sankcijami.

  Veronika. Srečanje z njo, Jezus, ti je za trenutek olajšalo težo križa. Srečati sočuten obraz, ki razume, med množico, ki kriči in želi križanja.

  Kako težko je včasih stopiti iz množice, iz varnih zavetij pravilnikov, normativov in stopiti k človeku. Pa vendar starši, ki se znajdejo pred nerešljivimi vprašanji zaradi svojih otrok, tudi danes srečujejo ljudi, današnje Veronike, ki zmorejo včasih narediti kaj drugače.

  Daj nam poguma, da bi tudi mi zmogli opaziti stiske mnogih staršev, ki se trudijo s svojimi otroci, stopiti naprej in obrisati njihov pot.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  7. postaja: JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM

  Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet; oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Blaž in Anja sta bila lep par. Na videz sta imela vse. Zgradila sta si lepo hišo, bila poslovno uspešna, rodila sta se jima dva zdrava fanta. V času gradnje so jima pomagali tudi njuni starši, jih podpirali in se veselili z njimi Pa vendar sta se kmalu po vselitvi v novo hišo razšla… Brez nekega resnega vzroka. Katja ni več videla smisla skupnega življenja, ni več čutila ljubezni do Blaža in je predlagala, da se razideta in naj on odide. Blaž se je odselil… V samoto, v kateri ne najde odgovora, kaj je naredil narobe…

  Jezus, sam si bil pod notranjo in zunanjo težo križa, ki je bila prevelika in si padel… V tem padcu lahko prepoznamo toliko položajev naših zakoncev in staršev, ko se znajdejo sami in ne zmorejo iz slepe ulice…

  Naj jim stojimo ob strani, da ne bodo sami in bodo lahko vstali ter našli pot.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  8. postaja: JEZUS NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE

  Usmiljene žene, ne jokajte zame, le zase in svoj rod točite zdaj solze.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  »Kako morejo? Že šestič je noseča. Ali še nimajo dovolj otrok? Kaj le mislijo živeti na račun države?« je zavelo po kraju, ko so zvedeli, da Tjaša in Sandi zopet pričakujeta.

  Jezus, žene, ki so te objokovale, si nagovoril: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!… (Lk,23,28). Kolikokrat smo podobni tem ženam, ko obsojamo, sprevračamo besede, komentiramo življenje drugih, še posebej tistih, ki si upajo iti proti toku miselnosti sodobne družbe.

  Nakloni nam milosti, da ne bomo sodili in bomo življenje drugih sprejemali z veseljem. Hkrati pa nam daj ponižnosti, da spoznamo svoje zmote, svoje predsodke in jih začnemo premagovati.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  9. postaja: JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM

  Zveličar omedli, pod križem spet leži. O, trdo srce, glej: tvoj greh ga žalosti.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Ob spremembi službe se je mami Ireni zdelo, da ni dovolj sproščena, da se včasih počuti tesnobno, pa je nekaj popila, da se je sprostila. Vsaj na začetku se ji je zdelo, da ji je lažje. Tako je šlo nekako dve leti, ko se je dokončno zalomilo. Poškodovala si je namreč koleno in ostala na bolniškem dopustu. Preveč časa za premišljevanje in tesnoba sta sprožila še večjo potrebo po pijači, ki jo je popolnoma zaposlila. Ko so mož in hčerki zjutraj odšli v službo in šolo, je bila njena največja skrb priti do pijače. Nekako priti do trgovine, piti in vse to skriti, da ne bodo videli… Zaprla se je vase, tonila vse globje in čustveno propadala…

  Napor in bolečina nista imela več meja. V tvojem tretjem padcu, Jezus, je bilo videti, da si dokončno premagan. A glej, Jezus, tudi tretjič si se pobral.

  Kolikokrat se v vsakdanjem življenju družin zgodi, da ni videti rešitve. Je samo temina…

  Gospod, daj poguma vsem staršem, da bodo razumeli, da ni pomembno kolikokrat padejo, ampak, da najdejo moč, da vstanejo in se soočijo z izzivi življenja.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  10. postaja: JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO VINA Z ŽOLČEM MEŠANEGA

  Ko pride na goro, obleko mu vzemo in za dolge sveta še žolča mu dado.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bolezen se je ponovila. Že tretjič. Zdravniki poskušajo vse, da bi zaustavili raka, da bi očetu Tonetu olajšali življenje. Komaj petdesetletni Tone se zaveda, da je situacija težka in s človeškega vidika nerešljiva. Čeprav sprejema, je nemočen… V tej nemoči upa, da bi se izšlo… Vsaj še nekaj let, da otroci pridejo do kruha…

  Jezus, ko so te slekli, si bil popolnoma nemočen, nisi si mogel nič pomagati… V življenju so pogosto situacije, na katere ne moremo vplivati in smo nemočni. In se znajdemo kot goli, oslabeli. Kakšno nemoč doživljajo starši, ko se zavedajo, da svojim otrokom ne bodo mogli izročiti vse popotnice za življenje.

  Daj nam, da bi premagali strah pred življenjskimi dogodki, ki nas delajo nemočne ter nam vlij poguma, da bomo pomagali tudi drugim nositi upanje.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  11. postaja: JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ

  Na križ ga polože, razpno roke, noge; in ostri mu žeblji spet rane narede.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Marjana je rada živela v svoji hiši na podeželju. S posebno materinsko skrbjo je vse svoje življenje skrbela za svoje tri otroke in se popolnoma žrtvovala. Bila je tako ponosna, da so uspeli v življenju, da imajo dobre službe in so si ustvarili družine.

  S starostjo je prišla bolezen in Marjana ni mogla več živeti sama. Žal tega otroci niso hoteli opaziti. Odšla je v dom za starejše, kjer se nekako ne more vživeti. Pogreša vrt, naravo, predvsem pa svoje otroke, ki tako redko, samo za kratek čas pridejo na obisk.

  »Tako so obremenjeni«, jih zagovarja, v njenih očeh pa se vedno zasveti solza.

  Jezus, ko so te pribili na križ, so ti vzeli vse, tudi možnost premikanja. Ostalo ti je zgolj čakanje na smrt. V tej tvoji podobi se velikokrat znajdejo starejši ljudje, ki čakajo nemočni na pomoč, obisk, pozornost, toplo besedo.

  Gospod, naj v naše odnose prinašamo ljubezen in pozornost ter se s posebno spoštljivostjo spominjamo vseh starejših ljudi, še posebej tudi naših staršev. Naj nam ne bo škoda časa za te trenutke skupnega srečevanja.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  12. postaja: JEZUS UMRJE NA KRIŽU

  Na križu Bog visi in sveta teče kri; za nas umira Bog, žalujte vse stvari.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Slavko je praznoval svoj osemdeseti rojstni dan, ki se ga je ve- selil v krogu svoje družine. Kmalu po praznovanju se je soočil z najtežjo novico svojega življenja. Umrl mu je sin. Še petdeset let ni imel.

  V žalosti se je obračal na Boga: »Zakaj Gospod? Zakaj si zamenjal vrstni red?«

  Jezus, tudi ti si umrl mlad. V izpolnjevanju Očetove volje. To je velika skrivnost, ki jo skušamo doumeti in nas še vedno vznemirja. Tako kot so skrivnostne smrti otrok, s katerimi se soočajo današnji starši.

  Napolni naša srca z ljubeznijo, da bomo njim in njihovim družinam znali stati ob strani v trenutkih žalosti in razočaranja. Opogumi nas, da bomo znali spregovoriti tudi o smrti in se soočiti z našo minljivostjo v luči vere v večnost.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  13. postaja: JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA DAJO MARIJI V NAROČJE

  O, Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, objemlješ zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Jure je bil zelo samostojen študent, ki je redno študiral in že sam skrbel za sebe. Sredi študija so starše obvestili, da je z njim nekaj narobe. Popolnoma se je osamil, že več kot teden dni ni odšel iz študentske sobe. Odpeljali so ga k zdravniku, ki ga je napotil na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico. Kmalu so postavili diagnozo: shizofrenija.

  Kljub šoku, ki ga je doživela vsa družina, sta starša Juretu podala roko in ga z vso brezpogojno ljubeznijo podpirata na njegovih vzponih in padcih, ki jih prinaša njegova bolezen.

  Jezus, ko so te sneli s križa, si se vrnil tja, od koder si prišel, v naročje svoje matere. To je bila ura sočutja. Mati Marija, ki te je brezpogojno ljubila, je bila še vedno ob tebi… Podobno v trpljenju svojih otrok vztrajajo tudi mnogi starši in sprejemajo voljo tvojega Očeta.

  Gospod, ohrani v nas vero v tvojo brezpogojno ljubezen in nam daj moči, da bomo sopotniki vsem staršem, ki vztrajajo skupaj s svojimi otroci v njihovem trpljenju.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  14. postaja: JEZUSA POLOŽE V GROB

  Bridko objokovan je Jezus v grob dejan; o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  Sabina se je že veselila novega življenja. Tako težko sta s Tomažem čakala malo detece… Njuno prvo. Potem pa so se v sedmem mesecu nosečnosti podrle sanje. Popadki in prezgodnji porod. Deklica se je rodila mrtva. Šok in velika žalost, ki je Sabini vzela vso moč.

  S pomočjo prijateljev sta se Sabina in Tomaž odločila, da deklico pokopljeta na domače pokopališče. Skupaj so se potrudili za lep pogreb. Ta obred in mali grobek je Sabini pomagal, da je zmogla žalovati in ji je znamenje upanja, da se z deklico snideta v večnosti.

  Jezus, položili so te v grob. Bil si sam, v tišini, temi, hladu, praznini. Veliko ljudi doživlja svoje življenje kot praznino, polno žalosti in obupa. Pa vendar zaradi dobrote soljudi, ki jim v težkih situacijah podajajo roko, zopet vstopajo nazaj v življenje.

  Daj nam moči in poguma, da bomo tudi mi podali roko sočloveku, da bomo zmogli njihovo praznino napolniti z vso polnostjo ljubezni in jim prinašati upanje.

  Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

  SKLEP

  O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj. Po svojem križu nam podeli sveti raj.

  Naš Odrešenik Jezus Kristus! Hvala Ti za Tvojo neizmerno ljubezen. Hvala, da si nam pokazal da je življenje močnejše od smrti, ljubezen močnejša od sovraštva…

  Za naše odrešenje si sprejel nase strahotno trpljenje in smrt. Nauči nas vdano sprejemati vsakodnevne križe. Naj se zavedamo, da je Tebi vse znano in da Ti sam hodiš z nami in nam boš dajal vedno dovolj moči.

  Daj nam tolikšno ljubezen, da bomo sposobni darovati svoje življenje in ga izgubiti – zate in za druge. Še posebej za tiste, ki na svojih križevih potih obupavajo, so sami in nimajo dovolj moči, da bi vstali. Naj bomo znamenje upanja, roka sočutja in rama tolažbe za naš čas!

 78. Janez says:

  BLAGOR NAM
  Blagor nam. če se bomo, ubogi grešniki v duhu,
  znali osvoboditi varljvega zaupanja v denar, materialnost in bogastvo
  in bomo imeli Ljubezen in spoštovanje do revnih in ubogih,
  kakor do svojih bratov, živih podob Kristusa Odrešenika.
  Blagor nam, če se bomo, vzgojeni v blagosti močnih,
  znali odpovedati pogubni sili egoizma, sovraštva in maščevanja
  in če bomo premogli Vero, pogum in modrost,
  da se namesto za strah, ki ga vliva orožje, vojne, žrtve spopadov, lakota in begunci
  raje odločamo za velikodušen Mir med ljudmi in medsebojno odpuščanje za vse krivice,
  za povezanost v sožitju, strpnosti, sočutju, medsebojni pomoči, svobodi in delu,
  za osvobajanje z Dobroto, Usmiljenjem in Ljubeznijo med ljudmi v Miru.
  Bog je tam, kjer se Ljudje Ljubijo ne sovražijo.
  Blagor nam, če sebičnosti in brezobzirnosti mogočnežev ne bomo postavljali za vodilo svojega življenja
  in ne uživanja za njegov smisel in cilj,
  temveč bomo nasprotno, znali odkriti v zmernosti in strpnem sočutju izvir moči,
  v bolečini in trpljenju ter težavah sredstvo Božje Volje in Odrešenja,
  v Molitvi, služenju drugim in pomoči ubogim in revnim najvišjo stopnjo človeške veličine.
  Blagor vsem nam, če bomo nestrpnost, zatiranje in krivice mogočnežev
  raje voljno prenašali in to sprejeli kot svoj križ preizkušenj, kot pa to podpirali in povzročali,
  tako kot naš Odrešenik Jezus Kristus na Golgoti,
  ki nas je z žrtvovanjem na križu Odkupil in Odrešil,
  da bomo tako ravnali v skladu z Božjo Voljo in Pravičnostjo.
  Blagor nam, če bomo znali
  zaradi Božjega Kraljestva odpuščati krivičnežerm in mogočnežem,
  se zanj v Veri in Molitvi pogumno boriti, delati in služiti, trpeti in Ljubiti,
  vse v Večjo Božjo Čast in Slavo ter naše Odrešenje.

  Dopolnjena molitev papeža Pavel VI., Kristjan Moli.

 79. Miro says:

  BABILONSKI STOLP

  Sezidajmo stolp
  do neba,
  do božjih vršin –

  in videli bomo
  prostranstva
  zemlje in morij
  in jim gospodovali:

  eno ljudstvo,
  en jezik,
  ena moč.

  Ti pa si se nasmehnil
  napuhu
  naših misli,
  besed in dejanj
  in nas prepustil
  samim sebi.

  Dvignili smo pesti
  proti tebi
  in vpili
  in v zmedi
  in slepi togoti
  podirali
  nedeograjeni stolp
  in se kamnali
  z razmetanimi kamni
  in žgano opeko.
  Nič več
  se nismo poznali,
  tujci
  neznanih dežel
  in nerazumljivih jezikov,

  nevidna stena
  nas je ločila
  v tisoč
  sovražnih čet.

  Ti pa, Gospod,
  ko da se ni zgodilo
  nič kaj posebnega,

  iz skrivnih daljin
  in vse bolj zaznavne bližine
  šepečeš
  besed sprave

  in v pišu
  jutranjega vetra
  vabiš
  k vzajemni sreči
  ustvarjanja.

  (Stanko Janežič, Klicanje, Sveto pismo v pesmih)

 80. Janez says:

  HOMO NOVUM
  Jezus Živi v meni ali Iesus habitat in me
  Jezus prosim pridi, vstopi in živi v meni!
  Kakor si živel v Svoji Materi Devici Mariji,
  ko si si vzel za Življenje kot Novorojeni Bog in Človek
  Njeno Materinsko Telo in Njeno Kri, v Njej rastel in se Rodil na Svet
  v Naše Veselje Odrešenja Vseh Ljudi za Odpuščanje Vseh Naših grehov.
  Tako prosim Jezus Odrešenik živi, bivaj in ostani v meni
  ter postani v meni Tvoje Božje Telo in Kri in napolni me z Svetim Duhom:
  +Jezus prosim Misli in Odločaj se v Meni z Menoj;
  +Jezus prosim Moli in Ljubi ter Odpuščaj v Meni z Menoj;
  +Jezus prosim trpi in prenašaj vse krivice Sveta in Bolečine ter Bolezni v meni in z Menoj;
  +Jezus prosim glej in spregovori iz Mene v tišini, da Te bom slišal in razumel, kaj hočeš od Mene;
  +Jezus prosim deluj in izžarevaj Luč ter Sveti iz Mene, da bom prinašal Ljudem Svetlobo In Upanje;
  +Jezus prosim vlivaj mi Pogum in Vztrajnost skozi mene zame in za druge in napolni nas z Vero;
  +Jezus prosim Pomagaj bolehnim, revnim in ubogim skozi mene, da bom dober Samaritan kot Mati Terezija;
  +Jezus prosim vlivaj mi moči in vodi me po Poti k Tebi, da bom živel, daroval, služil drugim in izgoreval za Svet tako kot Ti, ki si Moj Ljubljeni Brat, Odrešenik, Gospod in Moj Bog.
  +Jezus prosim naj bom vedno na strani Rešitev in ne Problemov zase in za Ljudi, da jim bom pomagal in jih spodbujal, da bodo vedno izpolnjevali Božjo Voljo.
  +Jezus prosim naj bom orodje Tvojega Miru, Dobrote in Ljubezni, prosim pomagaj mi, da bom Svojo Vero v Boga in v Božje Postave ter v Sveti Jezusov Evangelij veselega Oznanila vedno udejanjal in izvrševal tudi v praksi Življenja in tako pokazal, da Verujem, Molim, Delam in Izvršujem vse, kar Bog hoče in zahteva od mene.
  +Prosim Jezus uporabljaj moje roke, noge, glavo, pamet, mene vsega, da bom služil drugim vedno in z veseljem.
  +Prosim Jezus blagoslovi naša pota, da bomo hodili in stopali po Zemlji z našimi Nogami po pravi Poti, da nas vse v Jezusa Verujoče Ljudi v Svetemu Duhu pripelješ k Bogu Očetu in da bo Naš Bog vedno Ves v Vsem.
  +Prosim Te Gospod Jezus tudi za neverujoče, ki pošteno ter pravično živijo in Te iščejo na svoj način,
  da bodo po Tvoji Milosti Videli in Spoznali Boga preko Tvoje Milosti,
  ter spregledali in začeli hoditi kot Dobri Ljudje in Dobri Kristjani
  po Poti k Jezusu Našemu Odrešeniku Sveta.
  Daj Gospod, da bom vedno Blizu tebe in zmeraj Bliže Tebi!
  Vsak dan nanovo me vzemi ter naredi iz mene nov prispevek za Ljudi.
  V Vsakem Trenutku me vzemi, ker bi se rad popolnoma Odprl Tvoji Ljubezni
  in Božjemu Duhu, da bi deloval v meni in izpolnjeval Božjo Voljo.
  V vsak dogodek prihajajočih dnevov me vzemi prosim in daj da bom odkrival Tvoja Sporočila.
  Bodi moj Brat in Odrešenik ter moj Gospod, ki mi nikdar ne dovoli pomisliti,
  da si daleč od mene; daj mi Milost in deluj in izžarevaj preko mene v Svet svojo Dobroto in Ljubezen.

  Dopolnjena in razširjena Molitev Prihajam k tebi, molitve in premišljevanja, kapucini, 1995.

  “Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno” (Jn 15,10-11). Kjer je ljubezen, tam je Bog ( Mati Terezija).

  Poziv k spreobrnjenju
  Obrnite se k Meni z Vsem Srcem; s postom in z jokom in z obžalovanjem, pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil. Vrnite se h Gospodu, svojemu Bogu, kajti milostljiv je in poln Usmiljenja, počasen za jezo, bogat v Dobroti, pripravljen preklicati kazen in Odpustiti Človeku vse Grehe. Joel 2, 12-13

  Bog Oče pomagaj prosim svojim preizkušanim in izgubljenim Otrokom, da se bomo pokesali grehov in se s Tvojim Vodstvom in Nauki spreobrnili in postali Homo Novum ali Novi Človek. Pri Bogu namreč ni nič nemogoče; na nas je ali dovolj Ljubimo Boga in Ljudi. Pridi Gospod k nam in nam pomagaj in nas odreši grehov in bolezni. Prosim pomagaj oblastem in zdravnikom, da bodo zaustavili širjenje koronavirusa. Amen. Janez

 81. Janez says:

  Psalmi 119, 89-96, 166-176 Veselje nad Božjo besedo in postavo (Odlomek)
  89 GOSPOD, na veke ostaja tvoja beseda,
  trdno stoji v nebesih.
  90 Od roda do roda traja tvoja zvestoba,
  utrdil si zemljo, ona je stala.
  91 Po tvojih sodbah danes stojijo reči,
  kajti vse so tvoji služabniki.
  92 Ko bi ne bila tvoja postava moja naslada,
  tedaj bi bil v svoji bedi že propadel.
  93 Na veke ne bom pozabil tvojih ukazov,
  kajti z njimi si me poživil.
  94 Tvoj sem, reši me,
  kajti iskal sem tvoje ukaze.
  95 Krivičniki so prežali name, da bi me pogubili,
  tvoja pričevanja hočem razumeti.
  96 K vsaki popolnosti sem videl mejo,
  tvoja zapoved je zelo široka.

  166 GOSPOD, upam v tvoje odrešenje,
  izpolnjujem tvoje zapovedi.
  167 Tvojih pričevanj se drži moja duša,
  zelo jih ljubim.
  168 Držim se tvojih ukazov in pričevanj,
  kajti vsa moja pota so pred tabo.
  169 GOSPOD, moje ječanje naj se približa tvojemu obličju,
  po svoji besedi mi daj razumnost.
  170 Moja prošnja naj pride pred tebe,
  po svojem izreku me reši.
  171 Moje ustnice naj izlivajo hvalnico,
  kajti učiš me svojih zakonov.
  172 Moj jezik naj opeva tvoj izrek,
  kajti vse tvoje zapovedi so pravičnost.
  173 Tvoja roka naj bo pripravljena, da mi pomaga,
  kajti izbral sem tvoje ukaze.
  174 GOSPOD, hrepenim po tvojem odrešenju,
  tvoja postava je moja naslada.
  175 Naj živi moja duša in te hvali,
  tvoja sodba naj mi pomaga.
  176 Zablodil sem kakor izgubljena ovca:
  išči svojega služabnika,
  kajti nisem pozabil tvojih zapovedi.

 82. Janez says:

  MOLITEV KESANJA ZA STORJENE GREHE IN ZA IZROČITEV JEZUSU
  Gospod, vsa ta leta si me prenašal z mojimi grehi,
  a si kljub temu usmiljen z menoj.
  Kolikokrat sem doslej obljubil,
  da Ti bom ostal Zvest Gospod v vsem, ki si Dober in Pravičen.
  Zašel sem in se izgubil na vseh človeških ravneh in poteh,
  vendar odslej ne bom več grešil.
  Bil sem krivičen do Tebe in nezvest Otrok,
  ker sem slaboten brez Tebe.
  Prosim pomagaj mi in Vodi me,
  da ne bom nič več takšen, ampak da bom stanoviten v Veri.
  Oprosti mi prosim Jezus.
  Odpovem se grehu, odpovem se hudobnežu,
  odpovem se krivičnosti, grehu, vsemu, kar omadežuje mojo dušo.
  Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje tvoji Svetosti in Ljubezni Gospod.
  Gospod, prosim Te, reši me vsega zla in pomagaj mi, da se poboljšam!
  Pridi, Jezus, pridi, ostani in prebivaj v mojem srcu.
  Prosim nikoli me ne zapusti, saj brez Tebe ne morem Gospod.
  Odpusti mi, Gospod, in dovoli, da se spočijem v Tebi in okrepim Voljo.
  Ti si moje Upanje, Zavetje, moj Odrešenik, moja Luč!
  Vate Verujem in Vate zaupam!
  Gospod, nenehno Te bom slavil in častil, saj brez Tebe ne morem Živeti.
  Zavračam vse zlo in vse druge krive bogove, mamone in malike,
  zakaj ti Gospod, naš Stvarnik, si Najvišji na vsem svetu,
  daleč nad vsemi drugimi krivimi bogovi in maliki.
  S svojo mogočno roko me reši bolezni, tavanja, neplodnega materialnega iskanja,
  reši me vsake ujetosti, reši me stiske, problemov in greha
  in premagaj mojega sovražnika hudobca,
  da me ne bo zapeljeval v greh in izpostavljal v skušnjave.
  O moj Odrešenik, pridi k meni in prosim hitro mi pomagaj.
  Obžalujem vse svoje grehe in se jih iskreno kesam.
  Prosim odpusti mi grehe in me prenovi, da se poboljšam.
  Prosim Gospod reci le Besedo, odpusti mi vse grehe.
  Vodi in prenovi me ter reši me iz stisk greha tako,
  da se bom spreobrnil v novega kristjana in človeka
  in bom začel življenje s Teboj spet znova kot prenovljen človek in kristjan.
  Prosim Gospod, naj bo po Tvoji Milosti prenovljena in odrešena moja Duša.
  Usmili se me Gospod in podari mi Odpuščanje grehov, Ljubezen in Božji Mir.
  Amen.

  Vir: Dopolnjena in razširjena molitev iz zbirke Življenje v Bogu

  MOLITEV ZA VODSTVO SVETEGA DUHA
  »Dragi Oče, potrebujem Te.
  Priznam, da sem vodil svoje življenje po svoje in sem s tem grešil zoper Tebe.
  Hvala Ti, da mi odpuščaš grehe po Kristusovi žrtvi na križu zame.
  Zdaj povabim Kristusa, da ponovno zavzame svoje mesto mojem življenju.
  Napolni me s tvojim Svetim Duhom, kot si obljubil,
  da bom napolnjen in – kot praviš – v Tvoji besedi, da boš to storil,
  če bom vprašal in prosil v veri.
  To molim zdaj v imenu Jezusa.
  Kot izraz moje vere se Ti zahvaljujem,
  da vodiš moje življenje in me napolnjuješ s Svetim Duhom.«
  Amen.

  Steven Pogue.

 83. Janez says:

  Prošnja za odpuščanje in varstvo
  25
  1 Davidov psalm.
  K tebi, GOSPOD, vzdigujem svojo dušo.
  2 Moj Bog, vate zaupam, naj ne bom osramočen,
  naj ne ukajo nad menoj moji sovražniki.
  3 Tudi vsi tisti, ki zaupajo vate, ne bodo osramočeni,
  osramočeni bodo, kateri so se za nič izneverili.

  4 Svoje poti, GOSPOD, mi daj spoznati,
  svojih steza me úči.
  5 Vodi me v svoji resnici in me úči,
  saj si ti Bog moje rešitve;
  vate upam ves dan.

  6 Spomni se, GOSPOD, svojega usmiljenja,
  svojih dobrot, saj so od vekomaj.
  7 Grehov moje mladosti in mojih hudodelstev se ne spominjaj,
  ti se me spominjaj po svoji zvestobi,
  zaradi svoje dobrote, o GOSPOD.

  8 Dober in iskren je GOSPOD,
  zato poučuje grešnike na poti.
  9 Ponižne vodi v pravici,
  ponižne uči svojo pot.
  10 Vse GOSPODOVE steze so dobrota in zvestoba
  za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja.

  11 GOSPOD, zaradi svojega imena
  odpusti mojo krivdo, ker je velika.
  12 Kdo je mož, ki se boji GOSPODA?
  Njega poučuje o poti, ki naj jo izbere.
  13 Njegova duša vztraja v dobrem,
  njegov zarod bo podedoval deželo.
  14 GOSPODOVO zaupanje je za tiste, ki se ga bojijo,
  njegova zaveza, da jim jo da spoznati.
  15 Moje oči so vedno uprte v GOSPODA,
  zakaj on potegne moje noge iz mreže.

  16 Obrni se k meni in mi izkaži milost,
  ker sem osamljen in nesrečen.
  17 Stiske mojega srca olajšaj,
  iz mojih tesnob me odpelji.
  18 Glej mojo nesrečo in muko,
  odpusti vse moje grehe.

  19 Glej moje sovražnike, kako jih je veliko,
  z divjim sovraštvom me sovražijo.
  20 Varuj mojo dušo in me reši,
  naj ne bom osramočen, ker se zatekam k tebi.
  21 Popolnost in iskrenost naj me varujeta,
  saj upam vate.
  22 Reši Izraela, o Bog,
  iz vseh njegovih stisk.

  Molimo in se spokorimo za naše grehe in prosimo Boga za odpuščanje.

 84. Janez says:

  Preblažena Devica nam je pripravljena prisluhniti in nam olajšati bridkost (Aleteia)
  V evangeliju po Luku mož po imenu Simeon opazuje Devico Marijo, ko v tempelj prinese svojega sina Jezusa, in prerokuje, kaj se bo zgodilo njemu in njegovi materi. Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. (Lk 2, 34–35) K Mariji se zato pogosto zatekamo kot k Žalostni Materi Božji, ta odlomek pa je tesno povezan tudi z njenim imenom Marijinega brezmadežnega srca. Njeno srce je bilo presunjeno z mečem, da bi ji lahko mnoga druga srca zaupala vsa svoja bremena in bridkosti. Marija je ljubeča mati, ki duhovno varuje svoje otroke ter jim pomaga najti mir in radost, po katerih tako hrepenijo. V tej kratki molitvi k Marijinemu brezmadežnemu srcu Božjo Mater prosimo za duhovno moč v takšnih preizkušnjah in njenemu srcu zaupamo številna bremena, ki jih moramo nositi.

  Molitev, s katero nam bo Devica Marija pomagala nositi težka bremena
  O preblažena Mati Marija,
  naj tvoje ljubeče in usmiljeno srce,
  ki vedno posluša, skrbi in tolaži, usliši našo molitev.
  Kot tvoji Otroci te prosimo, posreduj za nas pri svojem Sinu Jezusu.
  Razumevajoče in sočutno sprejmi naše prošnje,
  ki jih danes polagamo predte,
  predvsem varstvo pred boleznijo in okužbo z koronavirusom.
  Potolaženi smo, ker vemo, da je tvoje srce vedno odprto za vse,
  ki molijo za tvojo priprošnjo k Jezusu za nas.
  Vse, ki jih imamo radi, vse bolne, osamljene in ranjene zaupamo tvoji nežni skrbi in priprošnji.
  Sveta Mati, vsem nam pomagaj v tem življenju nositi naša bremena,
  dokler ne bomo z Bogom za vekomaj delili večnega življenja in miru.
  Amen.

  Medmrežje Aleteia

 85. Miro says:

  NOE

  Zdaj sem v njej,
  v moji in tvoji ladji,
  Gospod,

  vse imam,
  nič mi ne manjka,
  vendar trepetam in jokam
  dan in noč
  v mrzloti vesoljskih voda

  in hrepenim
  po zemlji in soncu
  in tvojem nasmehu,
  Gospod.

  Poslal bom goloba
  v vetrovni dan,
  v upanju,
  da se vrne
  z oljčno vejico v kljunu.

  Zahvaljen, Gospod.
  To je dan sprave,
  miru in odrešenja –
  za mene in mojo družino.
  Žgalne daritve
  so naša molitev
  k tebi, Gospod.

  Razpel si mavrico
  čez nebesni obok,
  znamenje večne zaveze
  med nebom in zemljo,
  med teboj in menoj,
  Gospod,
  in vsemi živimi bitji
  na zemlji,
  zdaj in na veke.

  (Stanko Janežič, Klicanje, Sveto pismo v pesmih)

 86. Janez says:

  Ko se življenje zdi brezupno, zmolite to molitev (Aleteia)

  Iskreno se obrnite na Gospoda in mu govorite iz srca
  Včasih se v življenju nagrmadijo težave, za katere se zdi, da jih ni mogoče rešiti. Takrat se – tako kot se otrok z vsem zaupanjem obrne na svojega očeta – obrnite na nebeškega Očeta.

  Dobri Bog, hvaljeno naj bo Tvoje sveto ime!
  Ti si Bog nemogočega.
  Ko se zdi, da je vse izgubljeno in da ni rešitve,
  Ti Gospod oživiš upanje in zgodijo se čudeži.
  Ko mislim, da mi nič več ne preostane,
  da ni izhoda in da nisem vreden pozornosti,
  me pogledaš Ti in mi zagotoviš, da sem ljubljen, vreden, da me odrešiš.
  Zagotoviš, da si prišel na ta svet zato, da bi mi pokazal,
  da me ljubi večni Oče, ki želi, da sem Njegov otrok.
  Zagotoviš mi, da nebesa čakajo name.
  Hvala ti, Bog. “Gospod je poslal svojega angela in me rešil.”
  Rečem lahko tudi: Božji otrok sem – po Njegovi milosti,
  po Njegovem usmiljenju, po Njegovi ljubezni.
  Večen sem in večna bo moja sreča.
  To je Gospod naredil zame.
  Amen

  Apostol Pavel nam pravi: “Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.” (Flp 4,2–7).

  Bog nas Neskončno Ljubi in hoče, da se Vrnemom k Njemu. Spokorimo se in prosimo Odpuščanja, da nam bo Oče Odpustil. Bog hoče, da bomo Vsi Izgubljeni Otroci, ki smo grešili, zaživeli v Ljubezni, Usmiljenju in Dobroti tako, kot je živel Jezus. Amen. Janez

 87. Janez says:

  JEZUS PROSIM HITI NAM POMAGAT
  Gospod Jezus, usmiljeni in sočutni Odrešenik Sveta
  Ti si Luč, ki je zasijala v Svet in v našo temo, ti si usmiljeni Samarijan, ki se sklanja nad našimi ranami, boleznimi in bolečinami in pomaga bolnim in trpečim. Na svet si prišel zaradi bolnih in trpečih, saj zdravnika ne rabijo zdravi. Tvoje srce je sočutno za vso bedo ljudi, ki jih srečuješ in vidiš v življenju.
  Ti ne zavrneš prav nikogar, ko prihajamo predte s prošnjami za ozdravitev in pomoč.
  Dotikaš se obolelih, jezika nemih in gluhonemih ter ušes teh, ki so gluhi in jih zdraviš ter pomagaš, ko te prosimo. Jezus Ti si neskončna dobrota, ki ne pozna nobene nevoščljivosti in hudobije,
  temveč si poln usmiljenja, dobrote in strpnosti do vseh ljudi.
  Imaš Dobrotno Srce, ki mu je tuja vsaka sebičnost,
  ki pozablja in odpušča vse naše grehe in krivice in je vedno odprto, nežno in obzirno do vseh, ki ga ljubijo in ki pomaga bolnim in trpečim k ozdravitvi.
  Gospod Jezus prosim Te, pozdravi našega brata/sestro v Kristusu, ki je zbolel/a za koronavirusom.
  Reci le svojo Besedo in nakloni svojo milost, da se zgodi čudež ozdravitve njega/nje, kar si kot bolnik iskreno želi.
  Prosim pomagaj mu/ ji da bo ozdravel.
  Prosim pomagaj državnikom, civilni zaščiti, socialni službi in zdravnikom, da bodo uspešno pomagali ljudem ter jih uspešno zdravili in da bodo raziskovalci kmalu našli učinkovita zdravila in cepiva za bolnike.
  Gospod, Ti si svetlo, toplo Sonce Očetove Ljubezni,
  ti si naše Večno Upanje naše Sreče in Odrešenja.
  Jezus Ti si Ogenj plameneče ljubezni vseh nas, ki te goreče prosimo in iščemo.
  Jezusova Milost in Dobrota naj bo naša Moč.
  Naj bo Gospod vedno med nami kot tista trdna vez Miru, Edinosti in Ljubezni, ki vodi po Poti Odrešenja k Njemu.

  Prirejeno in dopolnjeno po Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, Kapucini 1995.

 88. Janez says:

  Božje zdravilo nadangela Svetega Rafaela (Medmrežje Aleteia)

  Rafaelovo ime iz hebrejščine lahko prevedemo z besedami “Bog je ozdravil” ali “Božje zdravilo”. Njegovo angelsko poslanstvo na zemlji je ozdravljenje ljudi, kar je zelo pomembno za vse, ki na kakršenkoli način trpijo. Spodnja molitev k sv. Rafaelu je namenjena vsem, ki se želijo priporočiti nadangelu, posebej tistim, ki ta trenutek zelo trpijo. V današnjem času bi morali vsi moliti za ozdravljenje svoje domovine in vseh, ki trpijo na umu, telesu in duhu.

  Veličastni nadangel sv. Rafael, veliki princ nebeških dvorov, ki sloviš po svojih darovih modrosti in usmiljenja.
  Ti si spremljevalec vseh popotnikov po kopnem, morju ali zraku,
  tolažitelj žalostnih in zatočišče grešnikov.
  Prosim te, pomagaj mi v vseh mojih potrebah in trpljenju tega življenja,
  kot si nekoč pomagal mlademu Tobiji na njegovem potovanju.

  Ker si “Božje zdravilo”, te ponižno prosim, ozdravi številne slabosti moje duše in bolezni,
  ki težijo moje telo. Posebej te prosim za …….(tu navedemo oseben namen)
  in veliko milost čistosti, da bom pripravljen postati tempelj Svetega Duha.

  Amen.

 89. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU JUDU TADEJU V BREZUPNI STISKI

  Sveti Juda Tadej, sorodnik našega Gospoda Jezusa, Marije in svetega Jožefa; slavni apostol, mučenec
  in ljubljenec presvete Trojice, ki sloviš po krepostih in čudežih; zvesti in hitri priprošnjik vseh, ki te kličejo
  na pomoč in mogočni zavetnik tistih, ki vate zaupajo ter vztrajni pomočnik v hudi sili!

  V stiski se zatekam k tebi. Če se ti ne zavzameš zame, si sam ne bom mogel pomagati. Iz globine svojega srca
  te prosim, pridi mi na pomoč! Zakaj od Boga si prejel pravico, da očividno pomagaš vsem tistim, ki nimajo
  več upanja in obupujejo. Ozri se name, moje življenje je življenje križa, moji dnevi so dnevi bridkosti in moje
  srce je kakor morje bolečin. Vsa moja pota so prepletena s trnjem in skoraj ni trenutka, ko bi ne čutil stiske in
  ne točil solza.

  Poleg vsega imam še to nadlogo, da mi duha grenijo temne misli, ki me ženejo v obup. Pogosto se me polašča
  malodušnost in nezaupanje. Mojo dušo obdajajo grozeči oblaki. V tem žalostnem položaju sem prišel k tebi in
  ne grem od tod, dokler me ne uslišiš.

  Hiti mi na pomoč, ti veliki sveti apostol, da bom mogel hvaliti Božje Usmiljenje, tvojo moč in dobroto. Vse
  življenje ti bom hvaležen ter te bom goreče častil do dneva, ko se ti bom zahvalil v nebesih. Amen.

  Sv. Juda Tadej, prosi za nas!

  (P.S.: V kolikor je kakšna molitev na tej spletni strani morda že bila objavljena, nič hudega, če je še enkrat; boljše dvakrat ali trikrat kot nobenkrat)

 90. Janez says:

  Papeževa molitev k Devici Mariji
  O, Marija,
  ti vedno siješ na naši poti
  kot znak odrešenja in upanja.
  Izročamo se ti, Zdravje bolnikov,
  ki si se pod križem
  pridružila Jezusovemu trpljenju
  in ostala trdna v svoji veri.
  Ti, rešitev rimskega ljudstva,
  veš, kaj potrebujemo,
  in prepričani smo, da boš priskrbela,
  tako da se bosta – kot v Kani Galilejski –
  veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje
  lahko vrnila.
  Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni,
  da bomo sprejeli voljo Očeta
  in storili to, kar nam bo rekel Jezus,
  ki je nase prevzel naše trpljenje
  in si naložil našo žalost,
  da bi nas prek križa prinesel
  v veselje vstajenja. Amen.
  Pod tvoje varstvo pribežimo,
  o sveta Božja porodnica.
  Ne zavrzi naših prošenj
  v naših potrebah,
  temveč reši nas vselej vseh nevarnosti.
  O častitljiva in blagoslovljena Devica!

  Papež Frančišek

 91. Janez says:

  MOLITEV K SVETEMU ROKU
  Sveti Rok, ljubljenec Boga Očeta – prosi za nas
  Sveti Rok, spokornik – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si se uspel vsem odpovedati in iti za Gospodom – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si imel veliko zaupanje v znamenje križa – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si se proti obupu boril z usmiljenjem, – prosi za nas.
  Sveti, Rok, ki si bil orodje Božjega miru, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega usmiljenja, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega dobrote, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si krotko sprejel pomoč od psička, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si brez strahu in tesnobe prestopil prag ječe, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si ponižno sprejel preganjanje svojih domačih, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si dosegel večno življenje v nebeškem kraljestvu- prosi za nas.
  Sveti Rok, prerok upanja – prosi za nas.
  Sveti Rok, varuj nas in našo domovino
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, varuj in blagoslovi papeža, škofe in duhovnike
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, varuj in blagoslovi Sveto Katoliško in apostolsko Cerkev
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, obvaruj nas kužne nevarnosti
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, pomagaj vsem, ki strežejo bolnikom
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, izprosi naši domovini nebeškega blagoslova
  – prosimo te usliši nas.
  Sveti Rok, pomagaj nam, da postanemo vredni
  obljub Kristusovih,
  – prosimo te usliši nas.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – prizanesi nam, o Gospod.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – usliši nas, o Gospod.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – usmili se nas, o Gospod.
  Molimo. Bog, vir vse dobrote in naše edina pomoč v trenutkih stiske. K tebi se zatekamo ob času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka, ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te bomo zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

  Molitev k svetemu Roku
  Sestavil Aleš Pečavar, žpk.
  Dolenja vas pri Ribnici
  marec 2020

 92. Miro says:

  Posredujem vam kratko, močno molitev:

  MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

  O sv. Jožef, ti nam bodi
  vsak dan skrben gospodar.
  Izlij nebeški blagoslov
  na vso družino in naš krov.
  O sv. Jožef,
  ti varuh svete Družine,
  bodi varuh tudi naše družine,
  danes in vse dni življenja.
  Tebi zaupamo materialne
  in duhovne preizkušnje
  naše družine. Amen.

 93. Janez says:

  PESEM SPOKORNOSTI H GOSPODU
  Z obžalovanjem in prosečim glasom
  h Gospodu kličimo goreče in iskreno
  molimo, ponižno sklonjeni do tal:
  ozri, Sodnik, se na kesanje in solze,
  in ne kaznuj nas za grehe, Sveti Bog.
  Zares hudo grešili smo,
  žalili smo Te, naš Predobri Bog,
  izlij na nas zdaj Milost iz Nebes
  na nas in nam odpusti grehe in žalitve.
  Saj vendar Tvoje, iz Ljubezni, Ustvarjene smo Stvari,
  ne daj prosim, da Tvoje Sveto Ime
  žalili in zasramovali nehvaležni in grešni bi ljudje.
  Olajšaj prosim nam vse, kar Teži nam Vest,
  in v dobrem nam zoreti daj,
  da mogli bi ugajati
  Ti zdaj in v srečni Nebeški Večnosti.
  Sveta Trojica en sam Bog,
  naj Slavi Te vse Vesoljstvo in časti,
  Naj duh očiščen, prenovljen
  Ti poje Novo Hvalnico Amen.

  Magnifikat, marec 2020

  Gospod prosim te, bodi mi blizu, bodi pri meni in v meni, ne zapusti me prosim brez vodstva Svetega Duha. Naj bo v meni Sveto spoštovanje do tebe, v srcu Vera v Jezusa, v dejanjih poštenost in pravičnost, v vedenju umirjenost, v delovanju dobrota in služenje bližnjim ki rabijo pomoč, da bom vreden reči, da živim kot Jezus Učenik in Odrešenik in da bom hodil po Poti Odrešenja. Gospod Usmili se nas grešnikov in nam odpusti grehe. Pomagaj nam, da odslej ne bomo več grešili. Kako šibki in nemočni smo brez Tebe Gospod Jezus. Brez Tebe ne moremo storiti Nič. S Teboj pa zmoremo vse. in s Tvojo Milostjo smo lahko prenovljeni in podobni Tebi. Amen. Janez

  • Janez says:

   PSALM 1 Dvoje poti življenja
   1 Blagor človeku,
   ki ne hodi po nasvetu krivičnih,
   ne stopa na pot grešnikov
   in ne poseda v družbi porogljivcev,
   2 temveč se veseli v GOSPODOVI postavi
   in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči.
   3 Tak je kakor drevo,
   zasajeno ob vodnih strugah,
   ki daje svoj sad ob svojem času
   in njegovo listje ne ovene;
   vse, kar dela, uspeva.
   4 Ni pa tako s krivičnimi,
   temveč so kakor pleve,
   ki jih veter raznaša.
   5 Zato krivični ne bodo obstali ob sodbi,
   ne grešniki v zboru pravičnih.
   6 Zakaj GOSPOD pozna pot pravičnih,
   pot krivičnih pa vodi v pogubo.

  • hvala says:

   KLIČIMO Z VSO MOČJO JEZUSA, DA NAM POŠLJE SVETEGA DUHA IN NAM POMAGA!

 94. Miro says:

  MOLITEV V POSTNEM ČASU

  Gospod Bog,
  vedno moramo biti budni
  in pozorni na napade hudobnega sovražnika
  ter se mu odločno zoperstaviti.
  Toda zavedamo se, da smo krhki in nemočni.
  Vendar pa vemo, da si ti Vsemogočni
  in povezani s teboj moremo zmagovati.
  Zato se ti izročamo v varstvo.
  Skrbi za nas.
  Varuj in vodi nas.
  Vedno pomagaš tistim,
  ki sami kaj naredijo.
  Ne zaspiš in ne zadremlješ.
  Ko smo pripravljeni za boj proti zlu,
  se zavedamo, da ravnamo najbolj modro,
  če pravočasno zbežimo od njega.
  Gospod, reši nas hudega. Amen

  (vir: mirenski-grad.si)

 95. Janez says:

  Molitev k Mariji za vse bolne
  O Marija,
  ti vedno svetiš na naši poti
  kot znamenje zveličanja in upanja.
  Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
  ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini
  in ohranila svojo vero trdno.
  Ti, rešitev rimskega ljudstva,
  veš kaj potrebujemo
  in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
  da se bo kot v Galilejski Kani
  spet lahko vrnilo veselje in praznovanje
  po tem trenutku preizkušnje.
  Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni
  oblikovati se po Očetovi volji
  in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
  ki je sprejel nase naše trpljenje
  in si je naložil naše bolečine,
  da bi nas preko križa povedel
  k veselju vstajenja. Amen.
  Pod tvoje varstvo pribežimo
  Sveta Božja Porodnica.
  Ne zavrzi naših prošenj v naših preizkušnjah,
  temveč reši nas vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.
  Papež Frančišek

  Papež Frančišek je objavil video sporočilo, v katerem sporoča: “Želim se obrniti na vse bolne, ki imajo virus in trpijo za to boleznijo ter za mnoge, ki trpijo za negotovostjo zaradi svoje bolezni. Iz srca se zahvaljujem bolniškemu osebju, zdravnikom, medicinskim sestram in medicinskim bratom, prostovoljcem, ki v tem težkem trenutku stojijo ob strani osebam, ki trpijo.”

  https://portal.pridi.com/2020/03/12/papezeva-molitev-k-mariji-za-obolele-in-tiste-ki-skrbijo-za-njih/

 96. Janez says:

  MOLITEV K BOGU ZA NAŠE ZDRAVJE
  Oče Usmiljenja in Tolažbe,
  Tvoj Sin Jezus Kristus
  Nam je s križem pokazal vrednost Trpljenja.
  Pomagaj našim bratom in sestram,
  ki že nosijo Križ Bolezni, trpijo, so preizkušani in Te potrebujejo.
  Nakloni jim uspešno zdravljenje in izboljšanje zdravja,
  njihovim svojcem pa poguma, Vere, sočutja in zaupanja v Boga.
  Prosimo pomagaj nam vsem, da se bolezen ne bo razširila med druge ljudi
  in da jo bodo državne oblasti, civilna zaščita, prostovoljci in zdravniki
  z ukrepi ter Tvojo Milostjo učinkovito zajezili, preprečevali in bolnike pravilno zdravili.
  Vsem zdravstvenim delavcem nakloni pomoč, navdih, vodstvo, moči in zdravja,
  da bodo vztrajali v Ljubezni in Sočutju do bolnikov in jih uspešno zdravili ter ozdravili;
  raziskovalcem v laboratorijih pa, da bodo čim preje odkrili uspešno zdravilo za ozdravitev bolnikov.
  Nam in vsemu svetu daj svoj Blagoslov, svoj Božji Mir in Božjo Pomoč,
  da bomo rešeni nevarnosti Koronavirusa in drugih bolezni, ki se širijo v svetu
  in da se Ti bomo mogli s Tvojo Cerkvijo zahvaljevati, da si nas Obvaroval, Odrešil in Ozdravil.

  Sveta Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
  Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
  Vsi Božji Svetniki in Svetnice v Nebesih – prosite za nas.
  Božja Ljubezen, Božje Usmiljenje, Božja Dobrota in Božja Pomoč Vate Zaupamo in Vate Verujemo!

  Dopolnjena molitev Pastoralni portal pridi in poglej

 97. Miro says:

  KRIŽEV POT – V POSTNEM ČASU SE BOLJ ZAVEMO DRAGOCENOSTI JEZUSOVEGA TRPLJENJA!

  Ko premišljujemo Njegovo pot v smrt, nam tudi naša človeška bolečina ni več tako težka, še posebej, če jo želimo in znamo darovati Jezusu. Tako more biti Jezusovih štirinajst postaj Križevega pota za nas velika opora, pomoč in šola premagovanja vseh težav. Z Njim hodimo od postaje do postaje, z Njim nosimo svoj križ in prisluhnemu, kaj nam govori. Vidimo, kako Gospod vdano prenaša najbridkejše trpljenje, a vse premaguje iz ljubezni do Boga Očeta in do nas. Odkriva nam, kako velika je Odrešenikova ljubezen in kako velika naša krivda. S skesanim srcem si zaželimo Božjih milosti, da bi mogli svoje življenje tako spremeniti, da bo Bogu po volji (odlomek iz odličnega molitvenika z naslovom: Molitve v različnih osebnih potrebah in ob ljudskih pobožnostih).

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
  ker si s svojim križem svet odrešil.

  Križev pot z barvnimi ilustracijami: http://www.molitev.net/krizev-pot

 98. Janez says:

  BOŽJE ODPUŠČANJE
  Misel o odpuščanju
  Božje odpuščanje lahko dosežemo. Ključ, ki Božjemu odpuščanju na široko odpre vrata, je preprost: da ga prosimo s ponižnim in skesanim srcem. Ljubi nas in zato nam je vedno pripravljen odpuščati. Brez odpuščanja nismo resnično svobodni. Potrebujemo Božje odpuščanje, pa tudi odpuščanje tistega, ki smo ga s svojim ravnanjem prizadeli. Tisti trenutek, ko se iskreno kesamo in spovemo svojih grehov, nam Bog, ki je usmiljen, zvest in pravičen, odpusti vse naše krivičnosti.

  Molitev
  Gospod Bog,
  prepričani smo,
  da tvojega odpuščanja ne prejmejo edinole tisti,
  ki te zanj ne prosijo.
  Saj velikodušno odpuščaš vsem,
  ki te iskreno prosijo.
  Nočeš smrti grešnika,
  marveč hočeš, da se spreobrne in živi.
  Verujemo, da je odpuščanje
  ena od tvojih temeljnih lastnosti.
  Prosimo te, utrdi našo vero v tvoje odpuščanje.
  Daj nam moč,
  da bomo zmogli tudi mi odpuščati tem, ki nas prizadenejo.
  Ko molimo »odpusti nam naše dolge«,
  s tem izpovemo svojo željo in potrebo,
  da nam očistiš srce sovraštva in zamere.
  Obenem pa izkažemo pripravljenost,
  iz srca odpustiti vsem,
  ki so se pregrešili proti nam. Amen.

  Iskra
  Blagor tistemu, ki so mu pregrehe odpuščene, ki so mu grehi oproščeni.
  Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde in v njegovem duhu ni prevare. (Ps 32,1-2)
  Odpústi nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. (Mt 6,12)
  RUSTJA, Božo. (Povejmo z zgodbo). Ognjišče

  Lepa je molitev: ‘Gospod, vem, da v svoji slabotnosti ne zmorem ničesar brez Božje pomoči.’
  Vsi smo slabotni. Padamo v grehe. Slabotnost je posledica rane izvirnega greha. Kdor meni, da je močan in da se bo lahko znašel sam, je naiven. Na koncu ostane poražen. Potolčejo ga mnoge slabosti, ki jih nosi v sebi. Te nas morajo pripeljati do tega, da za pomoč prosimo Gospoda. V naši slabotnosti namreč ne zmoremo ničesar brez njegove pomoči. V krščanskem življenju ne moremo narediti nobenega koraka brez Gospodove pomoči, ker smo slabotni. Kdor je torej pokončen, naj pazi, da ne pade, ker je tudi on slaboten. Prav tako smo slabotni v veri: Vsi mi imamo vero, vsi mi želimo iti naprej v krščanskem življenju, toda če se ne zavedamo svoje slabotnosti, bomo vsi končali poraženi. Lepa je molitev: ‘Gospod, vem, da v svoji slabotnosti ne zmorem ničesar brez tvoje pomoči.’

  Odpuščanje je Gospodova milost
  Jezus je učence učil, da če oni drugim ne bodo odpustili njihovih pregreškov, tudi Oče njim ne bo odpustil. Dobro lahko molimo in Bogu rečemo ‘Oče’ le, če je naše srce pomirjeno z drugimi, z brati. Če ti je nekdo nekaj storil, mu odpusti, kakor bo tudi Bog tebi odpustil. In tako slabotnost, ki jo imamo, z Božjo pomočjo v molitvi postane moč, kajti odpuščanje je velika moč. Potrebno je biti močni, da odpustimo, a ta moč je milost, ki jo moramo prejeti od Gospoda, kajti mi smo slabotni.«
  (Papež Frančišek med sv. mašo v Domu sv. Marte, 18.6.2015)

 99. Janez says:

  GOSPOD USMILI SE NAS GREŠNIKOV IN ODPUSTI NAM, KER SMO TE ŽALILI
  Gospod prosim te, odpusti nam, ker smo grešili in Te žalili. Prosim bodi mi blizu, bodi pri meni in v meni, ne zapusti me prosim brez vodstva in navdiha Svetega Duha. Naj bo v meni Sveto spoštovanje do tebe, v srcu Vera v Jezusa, v dejanjih poštenost in pravičnost, v vedenju umirjenost, v delovanju dobrota in služenje bližnjim ki rabijo pomoč, da bom vreden reči, da živim kot Jezus Učenik in Odrešenik in da bom hodil po Poti Odrešenja. Gospod Usmili se nas grešnikov in nam odpusti grehe. Pomagaj nam, da odslej ne bomo več grešili. Kako šibki in nemočni smo brez Tebe Gospod Jezus. Brez Tebe ne moremo storiti Nič. S Teboj pa zmoremo vse. in s Tvojo Milostjo smo lahko prenovljeni in podobni Tebi. Skromno pokleknimo in ponižno vsi grešniki prosimo Boga in molimo ter se spokorimo, da nas bo Milostni Gospod odrešil vseh tegob in preizkušenj, ki jih prinaša širjenje koronavirusa med ljudmi v sosednjih državah npr. v Italiji in v naši državi tako, da bo Gospod Blagoslovil in s Svetim Duhom navdihnil in podučil vse zdravnike, farmacevte, državne oblasti in vse druge pristojne v državi, da se bo na podlagi vseh njihovih ukrepov širjenje učinkovito ustavilo in zmanjšalo ter da bodo zdravniki in farmacevti našli z Božjo Pomočjo Način kako zmanjšati obolevnost med ljudmi in ozdraviti bolnike. Tudi Cerkev je podala priporočila za molitev in nekatera navodila vernikom in odpovedala vernikom obiske svetih maš in zapovedala obolelim duhovnikom, da se izolirajo in ne mašujejo. Molimo in prosimo Boga, da od nas odvrne nevarnost širjenja in obolevnosti med ljudmi. Božje Usmiljenje, Božja Ljubezen, Božja Dobrota, Božja Modrost Vate zaupamo in Verujemo, da nam boš pomagal in nas odrešil. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Molimo, prosimo Jezusa in se spokorimo ter prosimo ponižno na kolenih k Bogu vsi verni kristjani Jezusove Cerkve. Ljudje smo Boga žalili in užalili Božjo Ljubezen in Usmiljenje z grehom. Božje Usmiljenje Vate zaupamo. Bog žal nam je, da smo grešili in tako nevredno ravnali, ko si nam daroval Svojo Ljubezen, svoje Življenje na Križu na Golgoti in nas Odrešil. Prosimo odpusti nam, ki smo nevredni Tvoje Ljubezni in Tvoje Milosti. Trdno sklenemo, da se bomo vsi poboljšali in živeli pravično in po Božji Volji. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Janez

  Radio Ognjišče Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa
  Slovenski škofje vabijo slovenske katoličane k molitvi za zdravje in upoštevanju navodil za preprečevanje epidemije koronavirus covid-19.
  Oče usmiljenja in tolažbe,tvoj Sin Jezus Kristus
  nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
  Pomagaj našim bratom in sestram,
  ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
  Nakloni jim izboljšanje zdravja,
  njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
  Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
  da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
  raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
  Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
  da bomo rešeni bolezni
  in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
  Amen.

  Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
  Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
  Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

  Molimo Boga in se na kolenih pokesajmo za vse grehe, s katerimi smo žalili Boga. SŠK je odpovedala obiske svetih maš, zato molimo doma iskreno in goreče. Obljubimo Bogu da se bomo poboljšali in spreobrnili. Prosimo ponižno vsi verniki Kristusove Cerkve Boga, da nas obvaruje širjenja in obolevnosti pred koronavirusom, ki se širi tudi pri nas. Amen. Janez

  SPOKORNI PSALM IN MOLITEV KESANJA K BOGU
  Usmili se me Vsemogočni in Milostni Bog,
  prosim po Svoji Milosrčnosti,
  v svojem velikem Usmiljenju mi odpusti in izbriši moje grehe in vse kar sem napačnega storil
  in žalil tebe, ki si moj Ljubeči Oče.
  prosim izmij mojo krivdo in mojega greha me očisti.
  Svoj greh priznavam in se ga iskreno kesam, žal mi je Bog, odpusti mi prosim;
  še vedno je boleče prisoten v meni, v mojem spominu, v mojem srcu.
  Grešil sem zoper tebe samega moj Bog in Stvarnik,
  kar je zlo in greh v Tvojih Dobrotnih Očeh Gospod sem storil.
  Prosim, naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah,
  milosten v Odpuščanju, zato tudi mene tako sodi v svoji Pravičnosti.
  Glej Gospod, Človek že ob rojstvu podeduje krivdo,
  z grehom je omadeževan že od začetka.
  Ker vem, da ljubiš kesanje, odkritosrčnost in pravičnost,
  prosim podari mi odpuščanje in Božji Mir.
  Odpusti mi grehe, da bom očiščen,
  da kot sneg bom bel, ko mi odpustiš in me umiješ vse grešne umazanije.
  Prosim naj spet občutim upanje, radost in veselje,
  moje potrto in skesano srce naj se napolni z Božjim Mirom,
  z radostjo in upanjem, da me boš odslej Vodil in me varoval na poteh,
  ki vodijo k Jezusu našem Odrešeniku, brez stranpoti in zablod.
  Prosim Gospod Bog ne zavrzi me izpred svojega Božjega obličja.
  Svojega Svetega Duha Tolažnika in Vodnika mi ne odvzemi.
  Prosim odpusti mi vse grehe in mojo krivdo izbriši, kar Te skesan prosim.
  Naj se spet veselim, da sem rešen.
  Čisto srce mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi,
  duha požrtvovalnosti in pravičnosti v meni utrdi,
  da bom z Vero v Jezusa, s spolnjevanjem Božje Volje in Evangelija
  zaživel kot dober Človek in Dober Kristjan, Tebi Gospod v večno Čast in Slavo.
  Prosim Gospod pokaži nam Pravo Pot k Jezusu,
  da se vsi izgubljeni Otroci Vrnemo k Tebi.
  Reši nas krivde našega greha, ki žali Ljubezen Boga do vseh ljudi.
  Prosimo Te obvaruj nas raznih bolezni in širjenja ter obolevnosti pred koronavirusom.
  Naj moj jezik glasno in hvaležno opeva Božjo Pravičnost in Dobroto ter Usmiljenje.
  Hvala ti, Gospod Jezus. Amen.

  Dopolnjena in razširjena molitev iz Kristjan moli, Družina 1982.

 100. Janez says:

  Oscar Romero: Prihodnost, ki ni naša
  Vsake toliko časa pomaga, če stopimo korak nazaj in se razgledamo naokoli.
  Kraljestvo ne presega le naše moči, presega celo naš pogled.
  Za časa našega življenja lahko dosežemo
  le en majhen delček od vsega veličastnega dela Boga.
  Nič, kar naredimo, ni končano, kar z drugimi besedami pomeni,
  da nas Kraljestvo vedno presega.
  Nobena izjava ne pove vsega, kar bi lahko povedala.
  Nobena molitev popolnoma ne izrazi naše vere.
  Nobena spoved ne prinese popolnosti.
  Noben pastoralni obisk ne prinese celovitosti.
  Noben program povsem ne izpolni poslanstva Cerkve.
  Noben postavljen cilj ne vključuje vsega.
  In zato smo tu.
  Posejemo seme, da bo nekega dne rastlo, zalivamo že posejana semena,
  vedoč, da vsebujejo obljubo prihodnosti.
  Postavljamo temelje, ki potrebujejo nadaljnji razvoj.
  Priskrbimo kvas, ki proizvede učinek, daleč nad našimi zmožnostmi.
  Ne moremo narediti vsega, in v tem zavedanju tiči naša osvoboditev.
  Omogoča nam, da naredimo nekaj, in to naredimo zelo dobro.
  Ne bo popolno, ampak je začetek, korak na poti,
  priložnost, da vstopi Božja milost in naredi ostalo.
  Morda nikoli ne bomo videli končnega rezultata,
  ampak v tem je razlika med glavnim gradbenikom in delavcem.
  Mi smo delavci ne glavni gradbeniki, ministri ali mesije.
  Smo preroki prihodnosti, ki ni naša.

  Prayer Reflection Archbishop Oscar Romero

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja