Dodaj molitve

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

2.691 Responses to Dodaj molitve

 1. Miro says:

  MOLITEV MARIJA VNEBOVZETA

  Marija Vnebovzeta,
  s pogledom, zazrtim v Tvojo sveto Podobo,
  Te v prosilni molitvi skesani goreče prosimo:
  »Varuj nas pred vsako kužno boleznijo današnjih dni!«

  Tvoje ljudstvo smo,
  obteženo z bremeni grehov in krivde.
  Ko dobi Božji opomin novo ime –
  rak, korona virus, sars
  in druge neozdravljive bolezni
  je v nas boleče priznanje in vedno večja nemoč;
  zbegani od sil teme smo jetniki strahu.

  K Tebi se zatekamo kot otroci k Materi,
  pred Teboj obljubljamo, da je naša vera
  v Tvojo priprošnjo neomajna, polna zaupanja
  in hvaležnosti, ker si nas vedno varovala.

  Na Tvoj oltar so nas naše Matere podarjale
  iz svojega naročja; na Tvoje odprte dlani so odložile
  vse svoje bolečine, solze, skrbi in vsa bremena.

  Varuj tudi nas, bodi nam Mati, ki nikdar ne zapusti
  svojih otrok v bolezni, v nesreči in ob smrtni uri!
  Združuj naše roke z vsemi, ki trpijo,
  v skupno molitev s svetimi angeli in s seboj!

  Zaupamo, da pri svojem Sinu Jezusu Kristusu,
  našem Odrešeniku, izprosiš nad našo deželo
  usmiljenje in blagoslov Vsemogočnega Boga –
  tisto milost, ki bo obvarovala našo domovino,
  domove, vasi in ljudi pred novo kugo, pred vojno,
  pred lakoto, pred ognjem in nevihtnim nebom.

  Svoje življenje, svojo dušo in srce
  izročamo v Tvoje Brezmadežno srce,
  da se v šoli Tvoje svete ljubezni in molitve
  učimo ljubiti Boga, sprejemati Njegovo sveto voljo
  ter neomajno zaupati v Božje Usmiljenje
  in v Božjo previdnost.

  Po Svetem Duhu nas povezuj in sprejmi
  v svojo družino ljubljenih otrok!

  Marija Vnebovzeta, prosi za nas,
  ki se k Tebi zatekamo!

  Sveti Jožef, sveti Frančišek in sveti Anton,
  sveta Klara, vsi Božji priprošnjiki in svetniki,
  prosite za nas!

  Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … Amen.

  (svetagora.si)

 2. Miro says:

  MOLITEV ZA POMOČ, DA BI SE OTRESLI RAZVADE PREHITREGA OBSOJANJA
  LJUDI PO VIDEZU

  O Gospod, naj vem, kar bi moral vedeti,
  naj ljubim, kar bi moral ljubiti,
  naj hvalim to, kar te najbolj razveseljuje,
  cenim, kar je dragoceno v tvojih očeh,
  zavračam vse, kar te žali.
  Naj ljudi in stvari ne ocenjujem na prvi pogled,
  naj ne obsojam na podlagi govoric nevednih ljudi,
  temveč naj razločujem s pravično sodbo med
  vidnimi in duhovnimi stvarmi, predvsem pa naj
  vedno premislim, kaj bi bilo najbolj po volji Tebi.
  Amen.

  (to molitev pripisujejo Tomažu Kempčanu, Aleteia)

  https://si.aleteia.org/2019/09/15/molitev-ki-vam-bo-v-pomoc-da-ljudi-ne-boste-sodili-na-prvi-pogled/

 3. Miro says:

  MOLITEV ZA PREUDARNOST

  Gospod, vsak dan sprejemam majhne in velike odločitve. Daj mi budnosti, da bi znala razločiti, kdaj bo imela kakšna na videz preprosta odločitev dolgosežne posledice. Obvaruj me vsakršne prenagljenosti. Prekali me, da bom znala razbirati dobro od slabega.

  Svet okoli nas se spreminja s takšno naglico, Ti, Gospod, in Tvoji izreki pa ostajajo nespremenjeni in trdni. Naj v času pomembnih odločitev še posebej slišim Tvoj glas.

  Naj me kompleksnost in dinamičnost okolja, v katerem živimo, ne odtuji od Tebe. Gospod, pritegni me k sebi, da Te bom lahko razločno slišala. To želim tudi sedaj.

  Hvala, Gospod, ker me vodiš in opogumljaš z besedo iz Knjige pregovorov, da naravnam svoje srce in svoja hotenja po Tebi:

  Sin moj, če sprejemaš moje izreke
  in hraniš pri sebi moje zapovedi,
  tako da tvoje uho posluša modrost,
  da nagibaš svoje srce k razumnosti,
  da, če kličeš razsodnost,
  daješ svoj glas razumnosti,
  če jo iščeš kakor srebro,
  jo odkopavaš kakor zaklade,
  tedaj boš razumel strah Gospodov
  in boš dosegel spoznanje Boga.
  (Prg 2,1-5)

  Hvala Ti, Oče, ker že oblikuješ mojo notranjost po svoji volji in me spreminjaš, da bi spoznala, kakšna je najboljša pot v dani situaciji.

  Gospod, hrepenim po tem, da ustvariš v meni vse to, kar obljubljaš. Koprnim po tem, da bi bila moja volja povsem združena s Tvojo.

  Hvala, Gospod, ker me učiš, da je varnost v Tebi in v iskrenih odločitvah, ki jih sprejmem pred Teboj. Hvala, ker mi s tolikšno gotovostjo obljubljaš:

  Preudarnost te bo varovala,
  razumnost te bo ohranjala.
  (Prg 2,11)

  Sveti Duh, daj, da bi vedno prisluhnila Tebi, ki si najboljši svetovalec. Kadar je potrebno, mi spregovori po ljudeh, ki mi bodo znali modro svetovati in jim bom lahko zaupala.

  Gospod, hvala, ker bom v Tebi in po Tebi lahko sprejemala preudarnejše odločitve. Amen.

  (Operando, Silva Volčič)

 4. Miro says:

  MOLITEV ZA BOLNEGA ČLOVEKA

  Bog naš Oče, tvoj Sin, je sprejel naše trpljenje, da bi nas naučil kreposti potrpežljivosti
  v človeški bolezni. Usliši molitve, ki jih darujemo za našega bolnega brata/sestro. Naj
  vsi, ki trpijo zaradi bolečin ali bolezni, spoznajo, da so bili izbrani za svetnike, in se
  zavedajo, da so povezani s Kristusom v njegovem trpljenju za zveličanje sveta. To te
  prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  Oče v nebesih, podeli (ime bolnika) tolažbo v njegovem trpljenju. Daj mu pogum,
  ko je prestrašen, potrpežljivost, ko je prizadet, upanje, ko je razočaran, in ko je sam,
  mu zagotovi molitveno podporo svojega svetega ljudstva. To te prosimo po Kristusu,
  našem Gospodu. Amen.

  (Aleteia)

 5. Miro says:

  MOLITEV SV. IGNACIJA LOYOLSKEGA

  GOSPOD JEZUS, UČLOVEČENA BOŽJA BESEDA, NAUČI ME VELIKODUŠNOSTI.
  NAUČI ME, DA TI SLUŽIM TAKO, KAKOR TI ZASLUŽIŠ; DA DAJEM, NE DA BI ŠTEL;
  DA DELAM, NE DA BI ISKAL POČITKA; DA SE BORIM, NE DA BI GLEDAL NA RANE;
  DA SE IZČRPAM ZATE, NE DA BI ISKAL DRUGO PLAČILO KAKOR ZAVEST, DA SEM
  IZPOLNIL TVOJO SVETO VOLJO. AMEN.

 6. Miro says:

  MOLITEV ZA STARŠE, KATERIH OTROCI SO SE ODDALJILI OD VERE

  Gospod, prosiva te za svojega otroka,
  da bi ga midva, njegova starša,
  znala dvigniti k tvoji Luči.

  Daj, da bi v dneh, polnih teme,
  kjer se mejniki izgubljajo
  in smeh ni več pristen,
  spet srečal svojega Očeta.
  Naj se okrepi naša vera!

  Daj, da v teh trenutkih izgubljenosti
  naši mladi najdejo tvojo sled,
  odkrijejo upanje
  in smisel življenja v Kristusu!

  Gospod, najin otrok je izgubljen;
  vzemi njegovo pot v svoje roke,
  tako da prispe v tvoje zavetje in tvoj dom.
  Naj bo spet odet v tvojo luč!

  Namesto prevar
  mu pokaži resnico,
  po svojih svetih spisih
  mu s svojim usmiljenjem
  omogoči, da se vrne k tebi.

  Gospod, najinega otroka
  so zgrabili vrtinci sveta;
  naj ga tvoj miroljubni duh
  preplavi z ljubeznijo do tebe.

  Naj tvoj sijoči pogled
  izriše pravo pot zanj;
  naj začne znova,
  naj vstane in te spet zagleda.
  Približaj se mu od vsepovsod.

  Sredi vsega tega hrupa
  naj posluša tvojo Besedo,
  naj okusi njen dober sad.
  Naj ga pritegne tvoja ljubezen
  in naj k tebi vabi tudi druge.

  Naj tudi mi uživamo v veselju
  presvete Monike,
  matere svetega Avguština,
  ki je s svojimi vdanimi prošnjami
  svojega sina vrnila na tvojo pot.

  Naj kot ona vztrajamo
  v veri, željah in molitvah,
  da bi izprosili odrešenje
  za svojo družino.

  Da bi si zaslužili mesto
  v nebesih, da bi se zares spreobrnili,
  zahvaljujoč našim dobrim delom
  in zahvaljujoč priprošnji svete Monike.
  V reki solz,
  kjer boš pred vsemi dejal
  s svojim očarljivim glasom:
  “Kjerkoli si ti, bom tudi jaz!”

  https://si.aleteia.org/2022/07/29/molitev-za-starse-katerih-otroci-so-se-oddaljili-od-vere/

 7. Miro says:

  V TEM PRELOMNEM ČASU, KO SO MOČNO OGROŽENE VREDNOTE ZAKONSKE ZVEZE,
  DRUŽINE, OČETOVSTVA IN MATERINSTVA TER PRAVICE OTROK, VZTRAJNO MOLIMO:

  ZA DRUŽINE, ZAKONCA, STARŠA, OTROKE …

  https://www.zakonci.net/molitve/molitev-za-druzine-zakonca-starsa-otroke-/

  Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!

 8. Miro says:

  POSVETITEV DRUŽBE JEZUSOVE PRESVETEMU JEZUSOVEMU SRCU

  Nebeški Oče,

  Sv. Ignacij Te je s posredovanjem blažene Device Marije dolgo prosil, »da ga pridružiš svojemu Sinu«. To njegovo prošnjo si v posebni naklonjenosti milostno uslišal, ko je molil v kapeli La Storta. Takrat si mu rekel: »Jaz bom z vami«. Dejal si celo, da je Tvoja volja, da s križem obloženi Jezus sprejme Ignacija v svojo službo. Jezus je v to privolil, se obrnil k njemu in mu rekel: »Hočem, da nam služiš.«

  Kot nasledniki tiste skupine mož, ki so bili prvi »Jezusovi prijatelji«, se sedaj obračamo nate z isto molitvijo in prosimo, da nas pridružiš svojem Sinu ter dovoliš, da bi mu lahko služili pod »zastavo križa«, na katerega je bil Jezus pribit iz pokorščine, njegova prebodena stran in srce pa sta bila odprta v znamenje ljubezni do Tebe in do vseh ljudi.

  Danes obnavljamo posvetitev Družbe Jezusovemu Srcu. Obljubljamo Ti vso našo zvestobo in Te prosimo za milost, da bi Tebi in Tvojemu Sinu še naprej služili v istem duhu ter z isto gorečnostjo, kot Ignacij in njegovi prijatelji.

  Po priprošnji Device Marije, ki je posredovala Ignacijevo molitev, in pred križem, s katerega nam Jezus Kristus deli zaklade svojega odprtega srca, po Njem in v Njem, iz čistih globin naše duše, vzklikamo:

  »Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, Tebi, Gospod, to vračam. Vse je Tvoje, razpolagaj z vsem po svoji volji. Daj mi le svojo ljubezen in milost in dovolj bom bogat ter ne bom prosil ničesar več.«

  (vir: Jezuiti)

 9. Miro says:

  KRATKA MOLITEV ZA BOLNIKE

  Ozdravi, Gospod, svoje služabnike, ki so bolni in zaupajo vate.
  Pošlji jim pomoč, Gospod, in jih potolaži iz svojega svetega kraja.
  O vsemogočni in večni Bog, usliši nas v imenu svojih bolnih služabnikov;
  za katere ponižno prosimo pomoč tvojega usmiljenja;
  da ti bodo, ko se jim povrne zdravje,
  lahko izkazali svojo hvaležnost. Amen.

  (Aleteia)

 10. Miro says:

  MOLITEV ZA DOBRE MEDSOSEDSKE ODNOSE

  Bog, ti, ki poznaš življenje slehernika,
  ti, ki poznaš usodo tega sveta,
  ti, ki pronicaš v vse in vsakogar,
  ti, ki si največja globina, ki kliče druge globine,
  danes te prosim za tiste, ki si jih sam izbral, da mi jih postaviš na pot.

  Iz vsega srca te prosim za vse, ki živijo blizu mene.
  Tvoji previdnosti izročam svoje sosede, da jim v svoji dobroti daš tisto, kar najbolj potrebujejo.
  Prosim te, naj imam odprte oči za njihove potrebe,
  da v naših življenjih in odnosih ne bi manjkalo medsebojnega prijateljstva in spoštovanja
  in da se nam v srca ne prikradeta brezbrižnost ali navadna človeška zvedavost,
  ki služita zgolj temu, da ju potešimo.

  Prosim te, Gospod, za resnično zanimanje za sočloveka.
  Prosim te, naj nihče od njih ne umre.
  Prosim te, Gospod, za pravo sosedsko skupnost. Naj temelji na ljubezni,
  medsebojnem razumevanju, pomoči in trajnosti.

  (Aleteia)

 11. Miro says:

  POSVETITEV NAŠI GOSPE

  O prijazna in dobra Mati, katere lastno dušo je prebodel meč bolečin, ozri se na nas,
  medtem ko v svoji bolezni stojimo poleg tebe na Kalvariji, kjer visi tvoj Jezus.

  Obdarjeni z visoko milostjo trpljenja, v upanju, da bomo v lastnem mesu izpolnili tisto,
  kar nam manjka pri delitvi Kristusovega trpljenja, v imenu njegovega skrivnostnega telesa,
  Cerkve, ti posvečamo sebe in svoje bolečine. Molimo, da jih položiš na tisti oltar križa,
  na katerega je pritrjen Jezus. Naj bodo male žrtve sprave za naše zveličanje, za zveličanje
  vseh narodov.

  O Mati žalosti, sprejmi to posvetitev. Okrepi naša upajoča srca, da bomo tudi mi kot
  udeleženci Kristusovega trpljenja zdaj in za vekomaj deležni njegove tolažbe. Amen.

  (Aleteia)

  Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!

 12. KRISTINA says:

  Vabljeni k molitvi devetdnevnice k sv. Ignaciju
  1 Vote

  POVABILO K MOLITVI DEVETDNENVICE K SV. IGNACIJU LOJOLSKEMU

  Če imate čas in veselje, vas vabimo, da se pridružite molitveni družini Ignacijevega doma duhovnosti, ki bo pred praznikom (31.7.) molila devetdnevnico k sv. Ignaciju za vse duhovne in druge potrebe slovenskega naroda. Začeli bomo 22. julija in končali 30. julija.

  Vsak dan lahko zmolite naslednje molitve:
  Zjutraj: »Gospod, izročam ti vse svoje namene, misli, besede in dejanja današnjega dne. Naj v vseh trenutkih iščem to, kar zame in za druge dela tvoja ljubezen v vseh stvareh. Želim živeti današnji dan in delati ‘Vse v večjo Božjo slavo’ .«

  Opoldne in zvečer se Bogu najprej zahvalim za vse, kar dela zame in za nas. Nato se pokesam vsega zla, ki sem ga verjel, mislil, govoril in storil. Na koncu ga povabim v nadaljevanje dneva ali noči: da bi bil z Njim, njegov sogovornik in sodelavec. Nato zmolim: »Dobri Oče, izročam ti vse duhovne in druge potrebe slovenskega naroda. Na Marijino priprošnjo te prosim še posebej za vse otroke in mlade, za vse slovenske starše in njihove družine, za vse ločene starše, za vse može in fante ter vse, ki so odgovorni za cerkveno in politično javno življenje.«

  Kadarkoli lahko zmolite kratke litanije:
  Marija, Kraljica Družbe Jezusove. ̶ Prosi za nas.
  Sv. Jožef, nebeški zavetnik Družbe Jezusove.
  Sv. Ignacij, častilec Svete Trojice.
  Sv. Ignacij, ljubitelj našega Gospoda.
  Sv. Ignacij, goreč za spreobrnjenje src.
  Sv. Ignacij, blizu našemu Gospodu v njegovi stiski.
  Sv. Ignacij, ki si vedno živel v Božji navzočnosti.
  Naj postanemo resnični sinovi in hčere našega Nebeškega Očeta. ̶ Prosimo te, usliši nas.
  Naj rastemo v spoznanju, ljubezni in posnemanju našega Gospoda.
  Naj nas povezuje iskreno prijateljstvo v Gospodu.
  Naj bo čistost našega življenja sad naše pobožnosti do Božje Matere.
  Naj objamemo ves svet v apostolski gorečnosti za odrešenje vseh ljudi.
  Jezus, naš Gospod, pritegni vsa srca k svoji ljubezni in v svojo službo.
  Prosi za nas, sv. Ignacij, ̶ da bomo vredni obljub Kristusovih.

  Molimo: »Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.«

 13. Miro says:

  MOLITEV K SV. KAMILU

  Sv. Kamil, posebni zavetnik bolnikov, ki si štirideset let svojega življenja z resnično
  junaško dobrodelnostjo posvetil lajšanju njihovih duhovnih in posvetnih stisk: ker jih
  je sveta Cerkev zaupala tvojemu mogočnemu varstvu, jim zdaj iz svoje nebeške slave
  priskoči na pomoč. Izprosi jim bodisi ozdravljenje ali pa potrpežljivost in krščansko
  vdanost, da se okrepijo in posvetijo in obenem za nas pridobijo milost v življenju in
  smrti, da bi te posnemali v udejanjanju božanske ljubezni. Amen.

  (Aleteia)

 14. Miro says:

  MOLITEV ZA SREČO V NAŠEM ŽIVLJENJU

  Jezus, potolaži me, nakloni mi milost, da bom vso svojo radost in srečo
  položil/a predte. Pogosto me spomni na svojo nepopisno dobroto, svoje darove
  in svojo neizmerno dobroto, ki mi jo izkazuješ. In ko v meni obudiš žalosten
  spomin na moje grehe, s katerimi sem se oddaljil/oddaljila od tebe, me potolaži
  in mi zagotovi svojo milost, če se bom resnično spokoril/a, očisti me moje krivde
  in me pripravi na svoje kraljestvo. O Jezus, Jezus, dobri Jezus, potolaži me.

  (Aleteia)

 15. Miro says:

  MOLITEV JANEZA PAVLA II. ZA RAZLOČEVANJE
  BOŽJE VOLJE

  O Bog, ti si naš Stvarnik. Dober si
  in tvoje usmiljenje je brezmejno.
  Tebe hvali vse stvarstvo.
  O Bog, dal si nam notranje zapovedi,
  po katerih moramo živeti. Izpolnjevati tvojo voljo
  je naša naloga. Če stopamo po tvoji poti,
  je naše srce umirjeno. Tebi izrekamo vso hvalo.

  Vodi nas po vseh poteh, po katerih stopamo
  na tej zemlji. Odreši nas vsega hudega,
  kar naša srca vodi stran
  od tvoje volje. Ne daj, da bi kdajkoli skrenili
  s tvoje poti.

  O Bog, sodnik vsega človeštva, pomagaj nam,
  da bomo med tvojimi izbranimi tudi
  poslednji dan.

  O Bog, Stvarnik miru in pravičnosti,
  nakloni nam resnično radost in pristno ljubezen
  ter trajno solidarnost med narodi.
  Podari nam svoje večne darove. Amen.

  (Aleteia)

 16. Miro says:

  LITANIJE ZA BOLNIKE

  Sv. Avguštin, ki ozdravljaš slepe,
  prosi za nas.
  Sv. Avguštin, ki vračaš zdravje bolnikom,
  prosi za nas.
  V vseh naših potrebah telesa in duše
  pomagaj nam s svojo priprošnjo.
  V primeru bolezni
  pomagaj nam s svojo priprošnjo.
  V uri naše smrti
  pomagaj nam s svojo priprošnjo.
  Prosi za nas, o sv. Avguštin, veliki apostol,
  da postanemo vredni obljub Kristusovih.
  O Bog, ki si po spreobrnjenju poganov
  usmiljeno uslišal pobožne molitve sv. Avguština,
  Tvojega spovednika in škofa,
  podeli nam po njegovih zaslugah
  in priprošnji, da se bomo,
  obžalujoč svoje grehe,
  lahko potolažili z darom Tvoje milosti,
  po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  (Aleteia)

 17. Miro says:

  MOLITEV ZA BOLNEGA OTROKA

  O, sveti Gerard, ki si kakor Odrešenik tako nežno ljubil otroke in s svojimi molitvami
  mnoge odrešil bolezni in celo smrti; milostno poglej na stiske staršev, ki te prosijo za
  zdravje svojega otroka, če je takšna Božja volja.

  Posreduj njihovo obljubo Bogu, da bodo otroka vzgajali kot dobrega kristjana ter ga/jo
  z besedo in zgledom varovali pred usodno gobavostjo greha. Za to uslugo te prosimo,
  o sveti brat, po nežni ljubezni, s kakršno sta Jezus in Marija blagoslovila tvoje nedolžno
  otroštvo. Amen.

  (Aleteia)

 18. Miro says:

  MOLITEV ZA NEROJENE OTROKE

  Gospod Jezus,
  obudi v nas spoštovanje do vsakega
  nerojenega človeškega življenja,
  naredi nas sposobne v sadu materinega telesa
  gledati čudovito delo Stvarnika,
  daj, da bodo naša srca velikodušno sprejela
  vsakega otroka, ki vstopa v življenje. Amen.
  (vir: 24 kul.si)

  Marija, kraljica družine, prosi za nas!
  Sveti Jožef, Odrešenikov varuh, prosi za nas!
  Nedolžni otroci, prosite za nas!

 19. Miro says:

  MOLITEV ZA VSE, KI ZNOVA IŠČEJO POT K OČETU

  O najnežnejši in najbolj ljubeči izmed vseh Očetov!
  Pripravljen si sprejeti tega izgubljenega otroka,
  da mojo stisko spremeniš v radost, mojo bedo v srečo.
  Kdo lahko v zadostni meri občuduje tako presežno dobroto!
  Iz dna duše preziram svoje pretekle razvade.
  Srčno jih obžalujem in prosim tvojega usmiljenega odpuščanja.
  Prizadeval si bom za to s svojo ljubeznijo, spoštovanjem in pokorščino,
  da bi se odkupil za svojo nehvaležnost in uporništvo.
  Iskreno si želim, da bi se vrnil k tebi, moj Oče:
  vse svoje misli, čustva, želje in dejanja
  bodo ta dan služila kot številni koraki do moje vrnitve k tebi.

  https://si.aleteia.org/2022/06/27/molitev-za-vse-ki-znova-iscejo-pot-k-ocetu/

 20. Miro says:

  MOLITEV SV. JANEZA VIANNEYA

  Moj Jezus, veseli smo, da lahko svoja srca z vsemi napakami obrnemo k tebi.
  Ustvarjeni smo, da te ljubimo; ustvaril si nas, da te častimo. Bolje kot včasih
  poznamo soseda, manj ga ljubimo. A s teboj je ravno nasprotno. Globlje kot te
  poznamo, bolj te ljubimo. Tvoje poznanstvo v naših dušah zaneti ogenj, da
  nimamo moči za zemeljske potrebe. Moj Jezus, kako lepo te je ljubiti. Naj bom
  kot tvoji apostoli na gori Tabor, ko so zagledali Tebe. Naj bomo kot najboljši
  prijatelji, ki se ne žalijo.

  https://si.aleteia.org/2019/08/13/taksna-bi-morala-biti-molitev-po-mnenju-svetega-janeza-marije-vianneyja/

 21. Miro says:

  MOLITEV IZ PROSLOGIJE SV. ANSELMA

  Prosim te, o Bog, da bi te spoznal in te ljubil,
  da bi se veselil v tebi.
  In če tega ne morem v celoti storiti v tem življenju, naj postopoma
  napredujem, dokler moje veselje ne doseže polnosti.
  Naj v meni tukaj raste znanje o tebi,
  tam [v nebesih] pa naj se izpopolni;
  naj tvoja ljubezen tukaj raste v meni in se tam izpopolni,
  da bo tukaj moja radost velika v upanju, tam pa popolna v resničnosti.

  https://si.aleteia.org/2022/05/12/jutranja-molitev-ki-vas-bo-napolnila-z-bozjo-radostjo/

 22. Miro says:

  MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

  Jezus, naš prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosimo za vse naše duhovnike. Napravi iz njih
  orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo. Kjer so razdori, naj ustvarjajo
  edinost. Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero. Kjer so zmote, naj svetijo z resnico. Kjer je obup, naj
  budijo upanje. Kjer je žalost, naj razdajajo veselje. Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom,
  da bodo sveti, požrtvovalni in potrpežljivi. Nam pa daj moči, da jim bomo vračali zvestobo za
  zvestobo, velikodušnost za velikodušnost, dobroto za dobroto. Marija, mati velikega duhovnika
  Kristusa, izprosi našim duhovnikom zvestobo do konca. Amen.

  (evharistija.eu)

 23. Miro says:

  GOSPOD, NAUČI NAS POTRPEŽLJIVOSTI IN ZAUPANJA

  Gospod, prosimo te, da nam s svojo močjo in preprostostjo pomagaš dokončati, kar moramo narediti: odgovoriti na klic, dostaviti dokument, pospraviti posteljo ali uresničiti sanje. Ne z žrtvovanjem, ampak s ponižnostjo. Naj bo to priložnost, ki nam omogoča rast.

  Naj začutimo tvojo prisotnost od trenutka, ko se zbudimo, do trenutka, ko zaspimo, v vsakem svojem dejanju, da bi razumeli, da lahko ponudimo vse za tvojo ljubezen, za tvoje poslanstvo. Tebi ni nič majhno ali nepomembno.

  Nauči nas potrpežljivosti in zaupanja, da bomo malo po malo s teboj spletli, oblikovali in postavili korenine naše prihodnosti.

  (Sandra Estrada, Aleteia)

 24. Miro says:

  MOLITEV ZA ODPUŠČANJE

  Gospod Bog,
  prepričani smo,
  da tvojega odpuščanja ne prejmejo edinole tisti,
  ki te zanj ne prosijo.
  Saj velikodušno odpuščaš vsem,
  ki te iskreno prosijo.
  Nočeš smrti grešnika,
  marveč hočeš, da se spreobrne in živi.
  Verujemo, da je odpuščanje
  ena od tvojih temeljnih lastnosti.
  Prosimo te, utrdi našo vero v tvoje odpuščanje.
  Daj nam moč,
  da bomo zmogli tudi mi odpuščati tem, ki nas prizadenejo.
  Ko molimo »odpusti nam naše dolge«,
  s tem izpovemo svojo željo in potrebo,
  da nam očistiš srce sovraštva in zamere.
  Obenem pa izkažemo pripravljenost,
  iz srca odpustiti vsem,
  ki so se pregrešili proti nam.

  (revija.ognjisce.si)

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 25. Miro says:

  MOLITEV K SVETI MARIJI GORETTI

  Sveta Marija Goretti, prosi za nas,
  da bi kot ti imeli moč in pogum,
  reči ne vsemu, kar nas vodi stran od Boga.
  Prosi za nas Boga, da bi vztrajali
  v čistosti telesa in srca.
  Naj nam Gospod podari pravo ljubezen
  do sebe in do bližnjega. Amen.

  (Aleteia)

  Sv. Marija Goretti, prosi za nas!

 26. Miro says:

  MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

  Gospod vseh dni in časov,
  zahvaljen za nedeljo,
  za Tvoj sedmi dan.
  Lep in svetel in dehteč in čist
  nas vabi v Tvoj šotor, v sveti hram.
  Oltar je gora Tabor; dobro nam je tukaj biti.
  Bele roke, bela hostija – Evharistija.
  Gospod, duhovnikov nam daj.
  Pokliči jih z Božjim glasom,
  dvigni jih iz vrtincev sveta, pregrni jih z milino
  evangeljskih blagrov.
  Zaneti žarni ogenj v mladih ljudeh,
  da vzplamtijo za duhovni poklic;
  pokaži jim lepoto s svoje Gore.
  Mazili jih z dišavnim oljem Ljubezni,
  naj zloba nima moči nad njimi; naj bodo Tvoji.
  Bodi zahvaljen za nedeljo, za sedmi dan.
  Lep in svetel in dehteč in čist
  se nam po mašni daritvi razdaja v blagoslov.
  Ohranjaj duhovnike v svojem miru,
  bodi jim dom in zavetje, Gospod.

  Molitve za nove duhovne poklice po dnevih na:
  https://www.franciskani.si/datoteke/ZGIBANKA-za-duhovne-poklice.pdf

  Gospod, ponižno Te prosimo, pošlji delavce na svojo žetev!

 27. Miro says:

  TRI MOLITVE SVETE FAVSTINE K MARIJI

  V TEŽKIH TRENUTKIH SE JE SVETA FAVSTINA VEDNO ZATEKALA K MATERI USMILJENJA

  https://si.aleteia.org/2022/06/18/3-molitve-svete-favstine-k-mariji/

  Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!

 28. Hvala says:

  Gospod, hvala za čas, ki ga lahko preživim s teboj,
  ko slišim tvoj glas, vidim tvojo vizijo, občutim tvojo bližino,
  okušam tvojo dobroto, vonjam sadove tvojega delovanja,
  zaznavam tvojo prisotnost na toliko nenavadnih in presenetljivih načinov!
  Gospod, hvala, da me vodiš tja, kjer me potrebuješ,
  in mi zagotavljaš, da je to dovolj. Hvala za mir, ki mi ga podarjaš (Župnija Dobova)

 29. Miro says:

  MOLITEV, S KATERO POČASTIMO IN SLAVIMO BOGA V VSEH OKOLIŠČINAH

  Ljubi Gospod,

  V ponižnosti klečim pred Tvojim svetim prestolom in se Ti zahvaljujem za vse, kar si mi dal.
  Neskončno se Ti zahvaljujem za dragoceni dar življenja, za mojo družino in za Tvojo milost v
  življenju.

  Moje srce Te časti in slavi za vse, kar si mi zaupal. Za vse uspehe in izzive Ti izkazujem vso
  slavo in čast, ker vem, da imaš popoln načrt za moje življenje.

  Prosim, nauči me, da se Ti bom v srcu zahvaljeval v vseh življenjskih izkušnjah, tudi najbolj
  vsakdanjih.

  Nauči me biti radostni služabnik in Te nenehno moliti k Tebi. Pomagaj mi, da vse okoliščine
  sprejmem kot Tvojo popolno voljo za moje življenje.

  Uniči moč, ki jo ima sovražnik nad menoj. Odstrani njegovo zlobno moč. Ponižno prosim,
  spremeni moj odnos do življenja tako, da Ti bom vselej zaupal in bil zadovoljen ne glede na
  življenjske okoliščine.

  Dragi Jezus, ponižno si sprejel človeško naravo kot del svojega poslanstva na Zemlji. Odpusti
  mi, kadar se pritožujem ali se poskušam primerjati z drugimi.

  Prosim, podari mi toliko ponižnosti, kot ga je premoglo Tvoje srce in nakloni mi hvaležnost
  za vse, kar bom okušal v prihodnosti.

  V vseh trenutkih življenja Te želim slaviti. Dragi Gospod, proti Tebi iztegujem svojo roko in
  Te prosim, drži me in me vodi po svoji sveti volji. Amen.

  https://operando.org/molitev-zahvaljujem-se-ti-za-vse-za-dobro-in-slabo-v-mojem-zivljenju/

 30. Miro says:

  MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

  Jezus, Dobri pastir, vedno hodiš z nami. Hočeš, da imamo pred seboj cilje,
  za katere se je vredno boriti. Hočeš, da odkrijemo, da je vsak izmed nas
  poklican za nekaj velikega, kar zagotavlja osebno srečo in dobro ljudi okoli
  nas. Varuješ nas, da nam srce ne bi otopelo zaradi težav in porazov.
  Sveti Duh nas opogumlja, da zna vsak odkriti poklic, ga sprejeti in živeti.
  Naša prizadevanja napolni s ponižnostjo in velikodušnostjo, da bomo gradili
  Cerkev, v kateri bo vsak lahko živel to, za kar je poklican. Naj s Tvojo pomočjo
  oblikujemo svet, v katerem bo dovolj svetosti in predanih duhovnih poklicev.
  Amen.

  (evharistija.eu/)

 31. Miro says:

  MOLITEV ZA NOVOMAŠNIKE

  Gospod Jezus, dobri Pastir!

  Pri zadnji večerji si apostolom zaupal službo duhovništva. Vedno znova jim pridružuješ novih delavcev
  v svojem vinogradu. Tako tudi letos naklanjaš Cerkvi na Slovenskem novih delivcev svetih skrivnosti.

  Prosimo te za vse letošnje novomašnike; ohrani jih v zavetju svojega presvetega Srca, da jim nihče ne bo
  mogel škodovati. Ohrani neomadeževane njihove roke, ki se bodo vsak dan dotikale tvojega presvetega
  Telesa. Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih bo rdečila tvoja dragocena Kri. Ohrani čista in sveta njihova
  srca, ki bodo zapečatena z znamenjem tvojega duhovništva.

  Posvečuj jih, da bodo verovali, kar bodo brali; učili, kar bodo verovali; živeli, kar bodo učili. Naj rastejo
  v ljubezni do tebe in ti ostanejo vedno zvesti. Obilno blagoslovi njihovo pot, saj bodo oni ohranjali tvojo
  obljubo, da boš z nami vse dni do konca sveta, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

  https://www.pastir.si/molimo-za-nase-novomasnike/

  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 32. Miro says:

  MOLITEV, DA BI DAN ZAČELI S HVALEŽNOSTJO

  Moj Gospod in moj Bog, Oče Stvarnik, Sin Odrešenik, Sveti Duh Posvečevalec,
  zahvaljujem se Ti, da si me ustvaril, da si me odrešil, da si me poklical k veri, da si
  me varoval to noč. Danes ti izročam svojo molitev, delo, utrujenost, trpljenje in
  veselje. Daj, da bom vse, kar počnem, počel iz ljubezni do Tebe in v skladu s Tvojo
  voljo. Daj mi trdnost v moji poklicanosti, potrpežljivost v trpljenju in drznost v
  izpovedovanju vere, modrost na življenjskih poteh in ljubezen v odnosih z bližnjimi.
  Po svojem neskončnem usmiljenju odpusti moje grehe in me varuj vsega hudega.
  Amen.

  https://si.aleteia.org/2018/04/16/molitev-da-bi-dan-zaceli-s-hvaleznostjo/

 33. Miro says:

  ČUDOVITA MOLITEV K SVETEMU DUHU, KI BO POŽIVILA VAŠE UTRUJENO ALI
  BOLNO TELO

  Pridi, Sveti Duh, nauči me ljubiti mene samega, kakor me ljubiš ti. Ti veš, da sem včasih
  obseden s svojim telesom, da se razžalostim, ko odkrijem sledove let na svoji koži, ko vidim,
  da moj zunanji videz brez prenehanja izgoreva, ko spoznam, da je moja lepota omejena in
  da mi nekateri deli mojega telesa niso všeč. Pridi, Sveti Duh, nauči me ljubiti telo, ki si ga
  ustvaril. Pomagaj mi skrbeti zanj z nežnostjo in pozornostjo, saj je delo tvoje ljubeče moči.
  Ne dopusti, da bi bil obseden z lepoto in zdravjem, naj zmorem ljubiti svoje telo takšno,
  kot je, naj spoznam, da ima svoje mesto v tem stvarstvu, ker je tvoja ustvarjenina. Sprehodi
  se po mojem telesu, Sveti Duh, ozdravi ga, prenovi ga, pomiri ga. Pozdravi vse bolezni, ki so
  nastale zaradi pomanjkanja ljubezni, ker sem od telesa preveč zahteval, ker sem slabo skrbel
  zanj, ker sem ga napolnil z napetostmi, ker mu je škodovalo obilno trpljenje. Pridi, Sveti Duh,
  sprehodi se po vsem mojem telesu in ga napolni z življenjem. Amen.

  https://si.aleteia.org/2021/02/14/cudovita-molitev-k-svetemu-duhu-ki-bo-pozivila-vase-utrujeno-ali-bolno-telo/

  • Miro says:

   Na prvi pogled bi morda pomislili, da gre za malce sebično molitev. Mislim pa, da je na njo potrebno gledati po duhu in ne po črki. Na prvem mestu je vsekakor ljubezen do Boga in na tem temelju do bližnjega. Vendar pa do bližnjega ne morem imeti ustreznega odnosa, če ga nimam do Boga in do sebe. Tudi sebe je potrebno imeti rad, to pa izključno zaradi tega, ker nas Bog prvi ljubi in želi, da tudi mi ljubimo sebe in bližnjega, in sicer tako, kot nas On ljubi. Če sebe nimaš rad, boš drugega težko imel rad. V vsakem primeru pa je potrebno Svetega Duha prositi tudi za luč in moč pri sprejemanju in spolnjevanju Božje volje, še posebej v primeru neizogibnega trpljenja. Trpljenje in križ nas z Gospodovo pomočjo zanesljivo vodita preko velikega petka v večno življenje in neminljivo srečo v Bogu. Pridi, Sveti Duh!

 34. Miro says:

  ZA DUHOVNE POKLICE

  Gospod, zahvalim se ti za dar vere in za to, da si me poklical v svojo Cerkev. Tako ima
  moje življenje kljub letom, težavam in boleznim svoj smisel in svojo vrednost. Zahvalim
  se ti za vse milosti, ki sem jih v svojem življenju prejemal po tvoji Cerkvi, posebno še po
  besedi in delu tvojih duhovnikov. Prosim te, kakor si naročil: »Pošlji delavcev na svojo
  žetev!« Obudi svoji Cerkvi dovolj duhovnikov, redovnikov in misijonarjev. Daj mnogim
  mladim moči in poguma za popolno odločitev zate. Vsem poklicanim daj milost, da bodo
  svoj poklic z vso predanostjo in nesebičnostjo izpolnili. Amen.

  (evharistija.eu)

 35. Miro says:

  MOLITEV ZA DOMOVINO

  Moj Oče,

  Ustvaril si to čudovito deželo, tako raznoliko, tako bogato, tako rodovitno, in mi jo namenil za moj zemeljski dom. Hvala ti za Slovenijo!

  Gospod, tako globoko, kot mi je žal za razdeljenost med nami, tako močno te prosim, da nas poenotiš in naučiš živeti drug z drugim brez sovraštva in zamer.

  Oče, živim v deželi, katere rane še vedno krvavijo. S seboj nosimo travme preteklosti, ki še vedno močno tlakujejo pot, po kateri hodimo. Prosim Te, pokaži nam, kako zaceliti te rane, da jih ne bomo prenašali v naslednje generacije. Naj iz njih zaveje Tvoj Duh in Tvoja Ljubezen, tako kot sta se prelivala iz ran Tvojega prebodenega telesa na križu.

  Prosim te za spravo med nami, za spravo z vsem, kar se je zgodilo v preteklosti in kar se dogaja danes. Potrebujemo jo, Oče, saj bomo brez nje ostali nesrečni, zagrenjeni in ločeni drug od drugega.

  Oče, prosim te za naše voditelje. Za vse naše voditelje, ne glede na njihova prepričanja, politično opredelitev, ne glede na to, ali se strinjam z njihovim delom ali ne.

  Daj mi zaupanja v tvojo modrost in previdnost, sploh kadar dvomim o poti po kateri hodimo. Vse je pod tvojim nadzorom, nimam razloga za skrbi; vse, kar naredimo dobrega, posvečuješ in plemenitiš, vse naše napake pa preobražaš in nas iz njih učiš pomembnih življenjskih lekcij. Tako je danes in tako je bilo vedno doslej.

  Gospod, prosim te za vse ljudi, ki so kadarkoli živeli na zemlji te dežele, za naše praočete in pramatere, zlasti tiste, ki so umirali nesrečni, bolni, ranjeni in prizadeti. Mnogo jih je bilo, a hvala ti zanje, saj v sadovih njihove bolečine lahko danes živimo, se počutimo varno in imamo priložnosti, ki jih oni nikoli niso imeli.

  Pošlji nam Svetega Duha, da bomo zmogli prepoznati vizijo, ki jo imaš za našo domovino. Še več, daj da jo bomo zmogli sprejeti in uresničevati – vsi skupaj, enotni, kot bratje in sestre v Tebi.

  In na koncu, Gospod, naj ta molitev za domovino doseže tudi vse bodoče rodove. Oni bodo želi, kar mi sejemo danes. Naj žanjejo blagostanje, mir, enotnost, spravo in ljubezen! Amen.

  Povzeto po: https://operando.org/molitev-za-domovino-ob-dnevu-drzavnosti/

 36. Miro says:

  TRI MOLITVE SVETE FAVSTINE K MARIJI

  FAVSTININA MOLITEV K BOŽJI MATERI IN NJENI MATERI

  “O Božja Mati, presveta Marija, moja Mati, zdaj si moja Mati na še bolj poseben način,
  in to zato, ker je tvoj ljubljeni Sin moj soprog, saj sta oba tvoja otroka. Zaradi svojega Sina
  me moraš ljubiti. O Marija, moja najbolj ljubeča Mati, usmerjaj moje notranje življenje,
  da bo to všeč tvojemu Sinu.”

  MOLITEV K MATERI IN GOSPE

  “Marija, moja Mati in Gospa, zaupam ti svojo dušo in svoje telo, svoje življenje in svojo smrt
  ter vse, kar pride po njej. Vse polagam v tvoje roke, o moja Mati. Pokrij mojo dušo s svojim
  deviškim plaščem in mi podeli milost čistosti srca, duše in telesa. S svojo močjo me brani pred
  vsemi sovražniki, zlasti pred tistimi, ki svojo hudobijo skrivajo z masko kreposti. O lepa lilija,
  ti si zame ogledalo, o moja Mati!”

  MOLITEV K BREZMADEŽNI DEVICI

  “O Marija, brezmadežna Devica, čisti kristal mojega srca, ti si moja moč, o trdno sidro, ti si ščit
  in zaščita šibkega srca.

  O Marija, ti si čista in neprimerljiva, Devica in Mati hkrati, lepa si kot sonce, brez madeža. Nič
  se ne more primerjati s podobo tvoje duše.

  Tvoja lepota je očarala pogled trikrat svetega, ki je prišel z neba, zapustil prestol večne žeje,
  sprejel telo in kri tvojega srca ter se devet mesecev skrival v srcu Device.

  O Devica Mati, nihče ne bo razumel, da je neizmerni Bog postal človek in da nam je bilo le po
  njegovi ljubezni in neizmernem usmiljenju po tebi, o Mati, dano živeti z njim skozi vse veke.

  O Marija, deviška Mati in nebeška vrata, po tebi je prišlo k nam odrešenje, po tvojih rokah k
  nam tečejo vse milosti in samo zvesto posnemanje tebe me bo posvetilo.

  O Devica Marija, najlepša lilija, tvoje srce je bilo prvi Jezusov tabernakelj na Zemlji in samo
  zato, ker je bila tvoja ponižnost najgloblja, si se dvignila nad zbore angelov in svetnikov.

  O Marija, moja sladka Mati, zaupam ti svojo dušo, svoje telo in svoje ubogo srce, bodi varuhinja
  mojega življenja, zlasti v smrtni uri, v zadnji bitki.”

  https://si.aleteia.org/2022/06/18/3-molitve-svete-favstine-k-mariji/

 37. Miro says:

  MOLITEV SV. TOMAŽA AKVINSKEGA

  Vsemogočni večni Bog, glej, bližam se skrivnosti tvojega edinorojenega Sina, našega Gospoda
  Jezusa Kristusa. Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja, nečisti k studencu usmiljenja,
  slepec k luči večne svetlobe, ubožec in revež h Gospodu nebes in zemlje.

  Prosim te pri neizmerni tvoji darežljivosti, daj, ozdravi mojo bolezen, umij moje madeže,
  razsvetli mojo slepoto, obogati moje uboštvo, obleci mojo nagoto, da sprejmem kruh angelov,
  Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev tako spoštljivo in ponižno, tako skesano in pobožno,
  s tako čistim in vernim srcem, s takim sklepom in namenom, kakor je v prid in zveličanje
  moje duše.

  Nakloni mi, prosim, da ne sprejmem samo vidnega zakramenta Gospodovega telesa in krvi,
  marveč tudi učinek in moč zakramenta. O preljubi Bog, daj mi telo svojega edinorojenega
  Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si ga je vzel iz Device Marije, tako prejeti, da bom
  vreden biti včlenjen v njegovo skrivnostno telo in prištet med njegove ude. O ljubeči Oče,
  nakloni mi, da bom tvojega preljubega Sina, ki ga sedaj v življenju hočem skritega prejeti,
  mogel gledati iz obličja v obličje. Ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
  Amen.

  https://opusdei.org/sl-si/article/priprava-na-maso-molitev-sv-tomaza-akvinskega/

  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 38. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU ANTONU, DA BI NAŠLI ŽIVLJENJSKEGA SOPOTNIKA

  Moj veliki prijatelj sveti Anton, ti, ki si zavetnik zaljubljencev, ozri se name, na moje življenje,
  na moja hrepenenja in posreduj zame. Brani me pred nevarnostmi, odvrni od mene nesrečo,
  zablode in razočaranja. Pomagaj mi, da bom realen/realna, samozavesten/samozavestna,
  dostojanstven/dostojanstvena in vesel/vesela. Naj najdem dekle/fanta, ki mi bo všeč, ki bo
  delavna/delaven, dobra/dober in odgovorna/odgovoren. Ki bo znala/znal pogumno stopati v
  prihodnost in proti življenju v dvoje. Ki se bo pripravljena/pripravljen dati na razpolago kot
  nekdo, ki je od Boga prejel sveto poklicanost in obvezo do družbe. Naj bo moja zaljubljenost
  srečna in moja ljubezen brezmejna. Naj vsi zaljubljenci iščejo medsebojno vzajemno
  razumevanje, skupnost za vse življenje in rast v veri. Amen.

  https://si.aleteia.org/2018/02/09/molitev-k-svetemu-antonu-za-zivljenjskega-sopotnika/

 39. Miro says:

  POPOLNA PREDAJA SV. IGNACIJA BOGU

  Sprejmi, Gospod, moj Bog, mojo svobodo,
  Spomin, razum in vso mojo voljo.
  To je tvoj dar, vračam ga z ljubeznijo
  Ljubezen vse daje in vse ima.

  Po milosti, Gospod, želim le Tvojo ljubezen,
  Edino kar potrebujem je milost, da Te ljubim.
  To mi zadošča, nič več, ne iščem od Tebe,
  kot, da te ljubim na veke.

  (vir: injigo.com)

 40. Miro says:

  ČUDOVITA ZAHVALNA MOLITEV K SVETI TROJICI

  O večni Bog! O večna Trojica! Z združitvijo svoje božanske narave si kri svojega edinorojenega Sina naredil tako dragoceno! O večna Trojica, tako globoka skrivnost si kakor morje, v katerem bolj iščem, bolj najdem; in bolj najdem, bolj iščem. Kajti tudi potopljena v tvoje globine moja duša ni nikoli zadovoljna, vedno je lačna in hrepeni po tebi, večna Trojica, in si želi videti tebe, resnično Luč.

  O večna Trojica, z lučjo razumevanja sem okusil in videl globine tvoje skrivnosti in lepoto tvojega stvarstva. Ko v tebi vidim sebe, vidim, da ti bom postal podoben. O večni Oče, iz tvoje moči in tvoje modrosti si mi jasno dal delež tiste modrosti, ki pripada tvojemu edinorojenemu Sinu. In resnično mi je Sveti Duh, ki izhaja iz tebe, Očeta in Sina, dal željo, da bi te ljubil.

  O večna Trojica, ti si moj stvarnik in jaz sem tvoja stvaritev. Osvetljen od tebe sem spoznal, da si me s krvjo svojega edinorojenega Sina naredil za novo stvaritev, ker si očaran od ljubezni ob lepoti svoje stvaritve.

  O večna Trojica, o božanstvo, o neizmerno brezno, o najgloblje morje, kakšen večji dar bi mi lahko dala, kakor svoje lastno bistvo? Ti si ogenj, ki večno gori, a nikoli ne ugasne, ogenj, ki s svojo toploto pogoltne moje samopomilovanje. Vedno znova si ogenj, ki odjemlje vso hladnosrčnost in razsvetljuje um s svojo lučjo, lučjo, s katero si mi dal spoznati svojo resnico.

  Po tej zrcalni svetlobi vem, da si najvišje dobro, dobro nad vsem dobrim, srečno dobro, nerazumljivo dobro, neizmerljivo dobro, lepota nad vsemi lepotami, modrost nad vsemi modrostmi, saj si modrost sama, hrana angelov, ogenj ljubezni, ki ga daješ človeku.

  Ti si oblačilo, ki pokriva našo goloto. Našo družino hraniš s svojo sladkostjo, s sladkostjo, ki je ti, in od katere ni sledu grenkobe. O večna Trojica! Amen.

  (sv. Katarina Sienska, Dialog o Božji previdnosti)

  https://si.aleteia.org/2022/06/07/cudovita-zahvalna-molitev-k-sveti-trojici/

  Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice, zaupamo vate!

 41. Miro says:

  OSVOBODI ME, SVETI DUH, VSEH NOTRANJIH ZVEZANOSTI

  Pridi, Sveti Duh, pridi, Gospod, v slavi, v lepoti, ki si je
  sploh zamišljati ne moremo. Ne dovoli, da bi častil katero
  koli stvar na zemlji. Ne dovoli, da bi me napolnilo hlastanje
  za stvarmi tega sveta, kajti nobeno bitje tega sveta ni vredno
  tega, nič ni absolutno. Sveti Duh, ozdravi moje hrepenenje s
  svojim pogledom. Ti si čista harmonija. V tebi ni dolgočasja
  in ne domotožja. Ti si polno in močno življenje, hkrati pa si
  brezmejna spokojnost. Če bi torej ti napolnil moje življenje,
  bi bilo moje hrepenenje popolnoma ozdravljeno. Osvobodi
  me, Sveti Duh, vseh notranjih zvezanosti, ki me vodijo v
  notranji nemir, v bolesten aktivizem in v nered. Bog miru,
  uskladi moje misli in moči. Uredi moje življenje, da bom
  bolje živel v tvoji navzočnosti. Ozdravi moje nepotešljive
  želje, ki me slabijo, ker hočem doseči, da bi me vsi priznavali.
  Razlij v meni milost, da bom zavzeto delal, a brez živčne
  vznemirjenosti in nepotešenih hrepenenj. Pridi, Sveti Duh.
  Amen.

  https://si.aleteia.org/2019/04/27/osvobodi-me-sveti-duh-vseh-notranjih-zvezanosti/

 42. Miro says:

  PROŠNJA ZA PRAVO BESEDO

  Tudi dan, ki se zdajle začenja,
  potrebuje besede pozdrava in zahvale;
  potrebuje besede odločitve in odklonitve,
  potrebuje besede preudarka.
  Daj mi prave besede.

  Živimo in mislimo, se odločamo in molimo,
  kaznujemo in ljubimo v besedah in z besedami.
  Te so lahko močnejše,
  bolj prodorne in nevarne kot pa dejanja.
  Daj mi besede ljubezni.

  Besede lahko povezujejo,
  lahko zdravijo in tolažijo,
  lahko pa tudi sejejo razdor,
  sekajo rane in ubijajo.
  Lahko učijo in pojasnjujejo,
  lahko lažejo in zapeljujejo.
  Daj mi besede resnice.

  Ko sem govoril, je beseda izrečena
  in tako nad njo nimam nobene moči več.
  Zdaj živi svoje lastno življenje,
  ki pomaga ali uničuje;
  ne morem je več prijeti,
  zvezati ali poklicati nazaj.
  Daj mi besede življenja, da mi nocojšnji večer
  ne bo treba obžalovati nobene besede.

  Paul Roth (Molitve iz Ognjišča)

 43. Miro says:

  MOLITEV ZA SEDEM DAROV SVETEGA DUHA

  Pridi božanski tolažnik in napolni mi srce s sedmimi svojimi darovi!

  PRIDI, DUH MODROSTI, in prepoji moje srce in dušo. Nauči me, kako opazovati in ceniti nebeške stvari, da jih bolj, kot vse zemeljske stvari vzljubim in iskreno iščem.

  PRIDI, DUH RAZUMA, in razsvetli mojo dušo, da tvoje božanske besede in skrivnosti, sebi v rešitev pravilno razumem in se po tem spoznanju ravnam.

  PRIDI, DUH SVETA, in nauči moje srce predvsem, da bo naklonjeno dobremu in se izogiba zlu. Vodi me in upravljaj v vsakem dvomu, da nikoli ne skrenem s poti, katera me vodi k rešitvi!

  PRIDI, DUH MOČI, in naseli se v meni! Ohrabri me v vseh težavah, utrdi me v bolečinah in nasprotovanjih, daj mi moč proti vsem napadom hudobnega duha, da ti v vsem ugodim!

  PRIDI, DUH ZNANJA, in nauči me pravilno spoznati prehodne stvari tega sveta, da jih uporabljam le za tvojo slavo in rešitev svoje duše!

  PRIDI, DUH POBOŽNOSTI, in povedi moje srce v pravo pobožnost in sveto ljubezen do Boga, da Tebe vedno iskreno iščem, tebe v ljubezni najdem in te za vedno obdržim!

  PRIDI, DUH STRAHU BOŽJEGA, in prepoji moje srce s svetim strahom, da na tebe, svojega Boga, neprestano mislim in se izogibam vsemu, kar bi lahko bilo sovražno tvojemu božanskemu veličanstvu. AMEN

  Vir: zakonci.net/molitve

 44. Miro says:

  MOLITEV ZA OMILITEV BOLEČINE
  (Silva Volčič, Operando)

  Gospod, Predte prinašam bolečino, ki mi jemlje moč in me spravlja na rob mojih zmožnosti. Če kdaj, potem si mi blizu zdaj. Izkušam lahko vsaj malo tega, kar si doživel Ti na križu, ko si dal življenje zame, da bi bila svobodna.

  Spoznavam, da Ti bolečina ni bila tuja, da Ti ni bilo prizaneseno, ker si bil človek in hkrati Bog. Hvala, ker vem, da me zato tudi bolj razumeš.

  Želim se opreti na Pavlove besede, ki jih je napisal Rimljanom v času njihovega telesnega trpljenja, in se odpreti upanju, ki prihaja iz Božje roke:

  »In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas.« (Rim 8:17-18)

  Darujem Ti vsako bolečino posebej in Te prosim, da bi v vsem tem prepoznala smisel. Gospod, obvaruj me, da bi to telesno nelagodje postalo vstopna točka za samopomilovanje ali druge misli, ki bi me oddaljile od Tebe.

  Naj v meni s to preizkušnjo nastane rodovitna zemlja, v kateri se bosta rodila potrpežljivost in usmiljenje do sebe in do drugih. Še posebej do tistih, ki so bolni.

  Gospod, naj se v tej bolečini in trpljenju spočijem v Tebi in v Tvoji navzočnosti. Kakor Pavla me tolažiš in krepiš:

  »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« (2 Kor 12:9)

  Kakor je apostol Pavel prosil, Te prosim tudi sama:

  Rad bi se ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.« (2 Kor 12:10)

  Gospod, obdaj me s čutečimi bližnjimi, tako kot so bili ob Jobu v njegovih temnih dneh:

  »Sedeli so z njim na tleh sedem dni in sedem noči in nobeden mu ni rekel besede, ker so videli, da je njegova bolečina zelo velika.« (Job 2:13)

  Gospod, želim, da vstopiš v to mojo bolečino in izpolniš svojo obljubo:

  In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« (Raz 4:1)

  Hvala, Gospod, ker si poln usmiljenja do mene in si me potolažil v trenutkih moje šibkosti.

  Hvala, ker si se me dotaknil s svojim nežnim dotikom in me prežaril s svojim usmiljenim pogledom. Amen.

  Povzeto po: https://operando.org/molitev-za-omilitev-bolecine/

 45. Miro says:

  DRUŽINSKI ROŽNI VENEC

  Ta rožni venec je namenjen molitvi v družini z otroki. Povabljeni smo, da vsako skrivnost premišljujemo v luči evangelija in dokumenta Amoris Laetitia.

  https://katoliska-cerkev.si/druzinski-rozni-venec-ob-letu-druzine

  Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!

 46. Miro says:

  MOLITEV ZA VEČ POTRPEŽLJIVOSTI

  O usmiljeni Odrešenik in neskončno potrpežljivi Bog! Tvoje neverjetno potrpljenje me navdaja z
  osuplostjo in zmedo: vedno znova čakaš, da se bomo vrnili k tebi. Pomagaj mi, da te bom posnemal,
  in okrepi mojo potrpežljivost, da bom v vseh življenjskih preizkušnjah ravnal v skladu s tvojo sveto
  voljo. V ta namen ti darujem vse svoje zunanje in notranje trpljenje. Okrepi mojo šibkost, potrdi
  mojo odločitev, da bom odslej potrpežljivo čakal na vsako stvar. Vse to polagam v tvoje presveto in
  nadvse potrpežljivo Srce. Amen.

  https://si.aleteia.org/2020/08/13/molitev-za-vec-potrpezljivosti/

  O presveta Božja volja, ljubim te nadvse!
  (vodilo sv. Angele Merici)

 47. Miro says:

  MOLITEV ZA TISTE, KI ČAKAJO LJUBEZEN SVOJEGA ŽIVLJENJA

  Gospod Bog, ti si ljubezen
  in si me ustvaril, da ljubim.
  Iščem človeka, ki si si ga zamislil
  posebej zame.
  Pomagaj mi s potrpežljivostjo v čakanju.

  Vem, da si ustvaril njeno/njegovo srce zame
  in moje srce zanjo/zanj.

  Naj me moja nestrpnost ne zavede s poti
  in me ne pelje po preprostih bližnjicah.
  Uri me v radodarni ljubezni do drugih,
  tako da bom lahko to osebo, ko naposled pride,
  globoko in iskreno ljubil.

  Nauči me moliti zanjo,
  za najino osebno rast,
  prek katere najini bitji postajata zrelejši.

  Reši jo pred vsem slabim,
  čuvaj jo v telesu, duši in duhu.
  Čeprav se ne še ne poznava,
  nama pomagaj, da bova vsak dan boljša,
  bolj solidarna, bolj radodarna,
  bolj čista v srcu in na telesu.

  Hvala ti, Gospod,
  za to osebo, ki si jo ustvaril zame.
  Hvala ti, Gospod,
  da si nas ustvaril, da ljubimo in smo ljubljeni.

  Hvala ti, Gospod,
  za dan, ko se bova srečala,
  hvala, da se bova lahko ljubila
  in postala eno. Amen.

  https://si.aleteia.org/2021/04/12/molitev-za-tiste-ki-cakajo-ljubezen-svojega-zivljenja/

 48. Miro says:

  MOLITEV JANEZA PAVLA II. ZA RAZLOČEVANJE BOŽJE VOLJE

  O Bog, ti si naš Stvarnik. Dober si
  in tvoje usmiljenje je brezmejno.
  Tebe hvali vse stvarstvo.
  O Bog, dal si nam notranje zapovedi,
  po katerih moramo živeti. Izpolnjevati tvojo voljo
  je naša naloga. Če stopamo po tvoji poti,
  je naše srce umirjeno. Tebi izrekamo vso hvalo.

  Vodi nas po vseh poteh, po katerih stopamo
  na tej zemlji. Odreši nas vsega hudega,
  kar naša srca vodi stran
  od tvoje volje. Ne daj, da bi kdajkoli skrenili
  s tvoje poti.

  O Bog, sodnik vsega človeštva, pomagaj nam,
  da bomo med tvojimi izbranimi tudi
  poslednji dan.

  O Bog, Stvarnik miru in pravičnosti,
  nakloni nam resnično radost in pristno ljubezen
  ter trajno solidarnost med narodi.
  Podari nam svoje večne darove. Amen

  https://si.aleteia.org/2021/07/22/molitev-janeza-pavla-ii-za-razlocevanje-bozje-volje/

 49. Miro says:

  MOLITEV K MARIJI POMAGAJ

  Marija Pomagaj, kraljica Slovencev.
  Vse življenje hitimo, a ko smo pred teboj,
  uzremo bistveno.
  Ker si ti živela svoje življenje popolnoma osredotočena na Boga,
  ob tebi najdemo navdih, kako lahko mi storimo enako.

  Hvala ti za tvoj neprecenljivi zgled jasnega pogleda na Boga
  in na stvari.

  Ko bomo danes opravljali najrazličnejša dela,
  bodi z nami, Marija Pomagaj,
  in nas varuj.
  Varuj naše oči, da bodo gledale bistveno.
  Varuj naše misli, da bodo mislile bistveno.
  Varuj naše srce, da se bomo navezovali na bistveno.

  Varuj nas, da bomo vedno pri tebi in Jezusu. Amen.

  Vir: http://www.marija.si/gradivo/duhovna-misel-leto-vere/pod-krizem-pa-je-bila/

  Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!

 50. Miro says:

  MOLITEV, S KATERO PROSIMO ZA BOŽJO RADOST

  Prosim te, o Bog, da bi te spoznal in te ljubil,
  da bi se veselil v tebi.
  In če tega ne morem v celoti storiti v tem življenju, naj postopoma
  napredujem, dokler moje veselje ne doseže polnosti.
  Naj v meni tukaj raste znanje o tebi,
  tam [v nebesih] pa naj se izpopolni;
  naj tvoja ljubezen tukaj raste v meni in se tam izpopolni,
  da bo tukaj moja radost velika v upanju, tam pa popolna v resničnosti.

  Molitev iz Proslogije sv. Anselma

  Vir: https://si.aleteia.org/2022/05/12/jutranja-molitev-ki-vas-bo-napolnila-z-bozjo-radostjo/

 51. Miro says:

  MOLITEV ZA PODELITEV MILOSTI NA PRIPROŠNJO SVETE FAVSTINE

  Jezus, ti si sveto Favstino naredil za veliko častilko tvojega brezmejnega usmiljenja.
  Blagovoli mi po njeni priprošnji podeliti milost (poveš za kaj prosiš), za katero te prosim,
  če je to skladno s tvojo sveto voljo. Jaz, grešnik, nisem vreden tvojega usmiljenja, vendar
  poglej na duha daritve in posvetitve sestre Favstine in poplačaj njene kreposti tako, da
  uslišiš prošnje, ki jih po njej z zaupanjem tebi izročam.

  Očenaš … Zdravamarija … Slava Očetu … Sveta Favstina, prosi za nas!

  (vir: kapitelj.com)

 52. Miro says:

  MOLITEV K SV. LEOPOLDU

  Bog, Oče usmiljenja in nežnosti, je izbral svetega Leopolda
  za orodje svojega neskončnega usmiljenja v zakramentu sprave,
  zato je postal priprošnjik spovednikov in spovedancev; rojstni kraj
  ga je navdihnil za ljubezen do nekatoliških kristjanov in tako je
  postal vzor molitve za edinost kristjanov; obolenje za rakom pa je
  vzpodbudilo Cerkev, da ga je razglasila za zavetnika bolnikov z
  rakom.

  Bog Oče, po priprošnji svetega Leopolda nam podari zaupanje v tvoje
  neskončno usmiljenje, vedno večjo edinost med kristjani in živo vero,
  da si ti zdravnik in zdravilo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  Sv. Leopold, zavetnik bolnikov z rakom, prosi za nas!

  Vir: Družina

 53. Miro says:

  MOLITEV ZA STARE STARŠE

  Gospod Jezus,
  rojen si bil iz Device Marije,
  hčere svetih Joahima in Ane.
  Z ljubeznijo poglej na vse stare starše sveta.
  Varuj jih! Oni so vir bogastva
  za družine, za Cerkev in za vso družbo.
  Podpiraj jih! Ko se starajo,
  naj za svoje družine ostanejo
  močni stebri evangeljske vere,
  varuhi plemenitih družinskih idealov,
  živi zakladi zdravega verskega izročila.
  Naj bodo učitelji modrosti in poguma,
  da bodo na prihodnje rodove mogli prenesti sadove
  svoje zrele človeške in duhovne izkušnje.

  Gospod Jezus,
  pomagaj družinam in družbi,
  da bosta cenili navzočnost in vlogo starih staršev.
  Naj ne bodo nikoli prezrti ali izključeni,
  ampak vedno sprejeti s spoštovanjem in ljubeznijo.
  Pomagaj jim živeti vedro in naj se čutijo dobrodošle
  v vseh letih življenja, ki si jim jih naklonil.
  Marija, mati vseh živih,
  nenehno ohranjaj stare starše v svoji skrbi,
  spremljaj jih na njihovem zemeljskem potovanju
  in naj tvoja priprošnja nakloni vsem družinam,
  da se bodo nekoč znova srečale v naši nebeški domovini,
  kjer vse človeštvo čakaš
  z velikim objemom večnega življenja. Amen.

  papež Benedikt XVI.

  (vir: nadskofija-ljubljana.si)

 54. Miro says:

  POSVETITVENE MOLITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

  Besedila molitev na http://www.sticna.com/Jezus.html

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 55. Miro says:

  MOLITEV, KO VAM GRE MOŽ ALI ŽENA NA ŽIVCE

  Gospod, tako težko prenašam dar, ki sem ga prejel od tebe – svojega sozakonca.

  Bil(-a) je moj(-a) prijtelj(-ica), moj(-a) ljubi/ljuba.

  Danes pa je bolj moj(-a) najboljši sovražnik/najboljša sovražnica.

  Nisva zares v vojni, v miru pa tudi ne.

  Vedno je tu blizu, v dnevni sobi, pri mizi, v postelji.

  Njegove/njene navade, kretnje, besede že stotisočkrat razodevajo, kako zelo mi gre na živce.

  Ne dojame, da to, kar se njemu/njej zdi nepomembno, mene spravlja v obup.

  Kako naj mu/ji to povem?

  Gospod, to lahko storiš ti, ki prebivaš v njegovem/njenem srcu.

  Umiri tudi moje srce, ker ne morem več čakati, da se kaj spremeni.

  Pokaži mi, kakšen je moj delež odgovornosti pri tem, da mi ga/jo je težko ljubiti.

  A če bi znal(-a) premagati grenkobo v srcu, bi se morda moja ljubezen do njega/nje povečala in okrepila?

  Poznati moram pričakovanja svojega sozakonca, če hočeva ostati povezana z vezjo zakonske zveze.

  Želim si, da bi nanj(-o) gledal(-a) z zaupanjem in ne nezaupanjem, z odpuščanjem in ne s sumničenjem, z vero in ne zbeganostjo.

  Spremeni mi srce in srce mojega sozakonca, da bi lahko okušala srečo, ki si nama jo obljubil.

  Preoblikuj moje srce, da ga/jo bom znova pripravljen sprejeti.

  Blagoslovi mojega moža/mojo ženo.

  Amen.

  https://si.aleteia.org/2018/07/16/molitev-ko-vam-gre-moz-ali-zena-na-zivce/

 56. Miro says:

  MOLITEV V STISKI

  Sveti Anton, mogočni čudodelnik, ki si s svojim žarom ljubil Boga in
  reveže, k tebi se zaupno zatekam po pomoč. Ponižno se obračam k tebi
  in te prosim: prosi božjega Zveličarja, naj se me usmili in mi pomaga
  v sedanjih nadlogah. Izprosi mi, prosim, pri Jezusu posebno milost in
  moč, da bom premagal vse stiske in bridkosti, ki so me zajele. Če mi
  boš pomagal, bom po tvojem namenu daroval kruh revežem, ki si jih
  na zemlji tako ljubil in podpiral.

  (Sveti Anton Padovanski; Misli, molitve, življenje)

 57. Miro says:

  MOLITEV ZA BLAGOSLOV VRTA

  Prosimo te, vsemogočni Bog, v svoji neskončni dobroti
  izlij svoj blagoslov na te mlade poganjke in kalčke,
  ki si jim dovolil zrasti ob potrebnem soncu in dežju:
  naj zrastejo v zrele sadeže. Nakloni svojemu ljudstvu,
  da se ti bo vedno zahvaljevalo za tvoje darove,
  in napolni lačne s svojimi darovi, ki jih rodovitna zemlja
  rodi v polnosti, da bi lahko ubogi in pomoči potrebni
  večno opevali tvojo slavo. Amen.

  https://si.aleteia.org/2022/04/30/s-to-molitvijo-prosite-boga-naj-blagoslovi-vas-vrt/

 58. Miro says:

  MOLITEV, KO SE ZNAJDEMO SREDI SKUŠNJAVE

  To molitev za priprošnjo preblažene Device je spisal sv. Alfonz Ligvori, v njej pa naše duše polaga v njene ljubeče roke.

  Presveta brezmadežna Devica, moja mati Marija, k tebi, ki si mati mojega Gospoda, kraljica vesolja, priprošnjica, upanje, zatočišče grešnikov, se danes zatekam, najnesrečnejši med grešniki. Častim te, veličastna kraljica, in se ti zahvaljujem za številne milosti, ki mi jih vsak dan tako velikodušno deliš; posebej sem hvaležen, da si me odrešila pekla, ki si ga s svojimi grehi tako pogosto zaslužim. Ljubim te, predraga Gospa; in iz te ljubezni ti obljubljam, da ti bom voljno služil do konca dni in si po svojih najboljših močeh prizadeval, da te bodo ljubili tudi drugi. Vate polagam vse svoje upe za odrešenje; sprejmi me kot svojega služabnika in mi nudi zavetje pod svojim plaščem, ti, ki si Mati usmiljenja. In ker si pri Bogu tako mogočna priprošnjica, me reši vseh skušnjav, ali pa mi vsaj izprosi moč, da jih bom lahko premagoval do smrti. Rotim te za resnično Jezusovo ljubezen. Upam, da bom s tvojo priprošnjo umrl svete smrti. Moja ljuba Mati, z ljubeznijo, ki jo posreduješ vsemogočnemu Bogu, te prosim, da mi vedno pomagaš, predvsem pa v moji smrtni uri. Ne zapusti me takrat, dokler me varno ne pospremiš v nebesa, kjer te bom blagoslavljal in prepeval o tvojih milostih vso večnost. Tako upam. Amen.

  (vir: Aleteia)

 59. Miro says:

  MOLITEV DUHOVNEGA SPREMLJEVALCA

  Bog svobode, ki podarjaš življenje,
  hvala Ti za možnost, da sem lahko z ljudmi na ranljiv način,
  kadar delijo svojo krhkost kot tudi svojo nadarjenost, svojo temo kot tudi svetlobo.
  Prosim Te za milost zavedanja svoje krhkosti in teme.
  Podari mi voljnega in pogumnega duha, da se lahko poglobim v svojo ranljivost,
  da bom lahko svobodno z drugimi v njihovi ranjenosti.
  Pomagaj mi videti moja področja teme, da bodo lahko osvetljena,
  raziskovati mojo krhkost, da bo deležna Tvojega zdravilnega dotika,
  da se zavem svojih ovir, da jih bo lahko osvobodil Tvoj ljubeči Duh.
  Ustvari v meni odprt prostor, da bom lahko z nežnostjo in ljubeznijo sprejemal krhkost in ranljivost drugih.
  Pomagaj mi biti prostor počitka, kamor lahko drugi prinesejo svoje boje in veselja.
  Naj najdem dom v Tebi, da ga bodo lahko drugi v meni.
  Hvala Ti, Bog, za rast notranje svobode v meni, ki pomaga drugim srečati se s Tvojo ljubečo navzočnostjo.
  (prirejeno po: Conroy M.)

  Vir: https://www.duhovno-spremljanje.si/2016/molitev-duhovnega-spremljevalca/

 60. Miro says:

  KRISTUS JE VSTAL

  Kristus je vstal, aleluja,
  glejte, že grob je odprt.
  Vstopa v novo življenje,
  končno premagal je smrt.

  Prav to vstajenje upanje nam daje.
  Aleluja, aleluja.

  Kristus je vstal, aleluja
  in s prikazal ljudem.
  Mir in veselje prinaša,
  da ga oznanijo vsem.

  Božja ljubezen zdaj nas odrešuje.
  Aleluja, aleluja.

  Kristus je vstal, aleluja
  in nam pokazal je pot.
  Preko trpljenja in smrti
  k sebi nas vodi Gospod.

  Smisel življenja vera nam odkriva.
  Aleluja, aleluja.

  Vir: http://www.juvan.rkc.si/kristvst.htm

 61. Miro says:

  7 MOLITEV ZA MIR V SVETU IN KONEC NASILJA (Aleteia)

  Z naslednjimi molitvami prosimo Boga, naj se po vsem svetu vzpostavi mir in konča sleherno nasilje:

  MOLITEV ZA MIR V SVETU

  O vsemogočni Bog,
  ki zmoreš iz zla narediti dobro
  in celo človekovo jezo obrniti v svojo hvalo,
  prosimo te, uredi in odpravi vzroke tega nasilja,
  da bi zgolj s prepirom dosegli trajni mir
  in da bi bili narodi sveta povezani v trdnejšem prijateljstvu
  za oznanjevanje tvoje slave in v dobro vsega človeštva.
  Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  MOLITEV JANEZA PAVLA II. K MARIJI, KRALJICI MIRU

  Prosimo te, Kraljica miru,
  pomagaj nam, da se bomo odzvali z močjo resnice in ljubezni
  novim in vznemirljivim izzivom sedanjega trenutka.
  Pomagaj nam tudi prebroditi to težko obdobje,
  ki moti mir tolikih ljudi,
  in brez odlašanja neutrudno vsak dan in povsod graditi
  pristno kulturo miru.

  MOLITEV SV. JANEZA XXIII. ZA MIR

  Gospod Jezus Kristus, ki se imenuješ Knez miru,
  ki si sam naš mir in naša sprava,
  ki si tako pogosto rekel: “Svoj mir vam dam,” podari nam mir.
  Naj bodo vsi možje in žene priče resnice, pravičnosti in bratske ljubezni.
  Preženi iz njihovih src vse, kar bi lahko ogrozilo mir.
  Razsvetli naše vladarje, da bodo zmogli zagotoviti in braniti veliki dar miru.
  Naj bodo vsi ljudje na zemlji bratje in sestre.
  Naj mir, po katerem tako hrepenimo, odslej cveti in vedno kraljuje nad nami.

  MOLITEV ZA TRAJEN MIR

  O Bog, iz katerega izhajajo vse svete želje,
  vsi pravi nasveti in pravična dela;
  podari nam, svojim služabnikom, tisti mir, ki ga svet ne more dati,
  trajen mir,
  da bodo naša srca predana služenju tebi,
  in da bomo pod tvojo zaščito v miru preživeli svoj čas. Amen.

  MOLITEV ZA KONEC NASILJA

  O Brezmadežna Devica, Mati Božja in Mati človeštva,
  navdihuje nas gotovost, da so tvoje oči,
  ki so jokale nad zemljo, obarvano z Jezusovo krvjo,
  še vedno obrnjene proti svetu, ki ga trpinčijo vojne in preganjanja,
  zatiranje pravičnih in šibkih.
  Iz senc te solzne doline
  v tvoji nebeški pomoči iščemo nežno usmiljenje,
  tolažbo za svoja boleča srca in pomoč v preizkušnjah Cerkve in domovine.
  Končno verjamemo, da si v slavi, kjer kraljuješ,
  oblečena s soncem in kronana z zvezdami,
  po Jezusu veselje in radost vseh angelov in svetnikov,
  in s te zemlje, po kateri stopamo kot romarji,
  potolaženi z vero v vstajenje,
  se oziramo k tebi, ki si naše življenje, naša sladkost, naše upanje;
  pritegni nas k sebi s sladkostjo svojega glasu,
  da nam boš nekega dne, po našem izgnanstvu, lahko pokazala Jezusa,
  blagoslovljen sad svojega telesa. O milostljiva, o ljubezniva, o sladka Devica Marija. Amen.

  MOLITEV ZA SPREOBRNJENJE TERORISTOV IN ZA ŽRTVE TERORIZMA

  Naj se iz src vseh vernikov dvigne še močnejša molitev za žrtve terorizma,
  za njihove tako tragično prizadete družine,
  za vsa ljudstva, vedno znova prizadeta in pretresena zaradi terorizma in vojne.
  Naj se luč naše molitve razširi
  tudi nad tiste, ki Boga hudo žalijo,
  in naj človek ob teh neusmiljenih dejanjih
  pogleda v svoje srce,
  vidi zlo tega, kar počne,
  opusti vse nasilne namene in prosi odpuščanja.
  V teh težkih časih
  naj celotna človeška družina najde resničen in trajen mir,
  rojen iz zakona pravičnosti in usmiljenja!

  MOLITEV PAPEŽA FRANČIŠKA OB DNEVU POSTA ZA UKRAJINO

  Gospod Bog miru, usliši našo molitev!
  Odpri naše oči in naša srca
  in daj nam pogum, da bomo rekli:
  “Nikoli več vojne!”;
  “Z vojno je vse izgubljeno.”

  Vlij v naša srca pogum,
  da bomo sprejeli konkretne korake za dosego miru.
  Naj živi v nas plamen upanja,
  da se bomo s potrpežljivostjo in vztrajnostjo
  lahko odločili za dialog in spravo.
  Na ta način lahko mir končno zmaga.
  Amen.

  https://si.aleteia.org/2022/04/12/7-molitev-za-mir-v-svetu-in-konec-nasilja/

 62. Miro says:

  NA DAN VSTAJENJA IN VESELJA LAHKO VELIKONOČNI ZAJTRK ZAČNETE
  Z MOLITVIJO:

  Gospod Jezus Kristus,
  tvoja velikonočna daritev nas je zbrala ob mizi,
  kjer nas jedi spominjajo na tvojo zmago nad smrtjo:
  šunka na tvoje trpeče telo,
  kruh na evharistijo kruh vstajenja,
  pirhi na tvojo dragoceno kri,
  hren na bridke žeblje in
  potica na trnjevo krono.
  Naj jedi, ki jih bomo zaužili, usmerjajo naš pogled v večnost,
  kjer nas ob našem vstajenju čakaš Ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
  Amen.

  (vir: revija Praznična, št. 2, letnik 2014, to molitev pa je objavila
  tudi Aleteia)

 63. Miro says:

  MOLITEV ZA BOLNIKE IN TISTE, KI JIH ZDRAVIJO

  Gospod, usliši našo molitev za vse bolnike in tiste, ki jih zdravijo.
  Za tiste, ki te ljubijo in ti podarjajo svoje trpljenje:
  naj v njihovih očeh zasije svetloba tvojega križa,
  iz katerega prihajata odpuščanje in mir.
  Za tiste, ki te ne poznajo – naj zaslišijo besedo tolažbe:
  Pridite k meni, vsi, ki trpite, in jaz vas bom poživil.
  Za vse, ki so v službi bolnikov in bdijo nad njimi:
  vsem, Gospod, daj mir, pogum in tolažbo.

  To molitev pripisujejo sv. Janezu od Boga
  (vir: Družina)

 64. Miro says:

  KRISTUS NA KRIŽU DAJE SMISEL VSAKEMU ČLOVEŠKEMU TRPLJENJU

  Molimo. Kristus, počasi doumevamo, zakaj si izbral ravno križ kot svoje znamenje. Križ, ki je bil
  zate orodje trpljenja, si spremenil v daritveni oltar ljubezni in svojo smrtno posteljo si spremenil v
  zeleneče drevo življenja. S tem si dal smisel vsakemu človeškemu trpljenju, kajti pokazal si nam, da
  človek lahko vsako svojo bolečino, naj bo še tako nerazumljiva, daruje na križu ljubezni za življenje.

  Molimo te Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

  (vir: portal.rkc.si)

 65. Miro says:

  MOLITEV PRED BOŽJIM GROBOM

  Počaščen bodi, v grobu ležeči odrešenik, Jezus. Po prestanih smrtnih bolečinah tvoje telo
  počiva, tvoja duša pa oznanja rešitev pravičnim, ki so hrepeneli po tebi. Molimo te in hvalimo,
  ker si s svojim križem svet odrešil. Ti si Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Zahvaljujemo
  se ti za trpljenje, ki si ga za nas grešnike prestal ves čas svojega življenja na zemlji, posebej na
  lesu svetega križa. Hvaležni smo ti za tvoje roke, ki so nas blagoslavljale. Hvaležni smo ti za tvoje
  noge, s katerimi si nas v naših zablodah iskal. Hvaležni smo ti za tvojo sveto stran, ki je bila
  prebodena, da moremo videti v tvoje ljubezni polno Srce. Gospod Jezus, bodi nam milostljiv,
  in daj nam moč hoditi po tvoji poti, da nas ne bo strah smrti. Amen.

  (vir: portal.rkc.si)

 66. Miro says:

  MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU Z VERO V VSTAJENJE

  Molimo. Nebeški Oče, tvojega Sina so položili v grob. Njegovi prijatelji so se žalostni in
  razočarani umaknili, sovražniki pa slavili zmago. Nihče izmed njih ni slutil, da bo na
  velikonočno jutro z Božjo močjo vstal od mrtvih. Prosimo te, naj vsi verniki, ki bodo pri
  tem Božjem grobu molili, začutijo tvojo bližino in ljubezen. Utrdi jih v veri, da bodo tudi
  oni nekoč vstali od mrtvih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  (vir: portal.rkc.si)

 67. Miro says:

  MOLITEV ZA PREMAGOVANJE SKUŠNJAV

  Gospod, znašel sem se v skušnjavi. Prosim Te, da okrepiš mojo vero in da skupaj premagava to skušnjavo, tudi če bo dolgotrajna ali iz več nizov.

  Sveti Pavel me opogumlja s pismom Hebrejcem: “Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.” (Heb 4,16) Zdaj je ta trenutek in, Jezus, prosim Te, da mi pomagaš iz njega oditi zmagovito.

  Daj, da bi tako kot Ti, ko si bil v puščavi in Te je hudič skušal, odvrnil od sebe vse napade hudega. Pomagaj mi razkriti vse taktike in zanke, ki jih hudič uporablja proti meni, da bi lahko zmagal v Tvojem imenu, Gospod.

  Na začetku se odpovem vsemu strahu pred napadi, saj vem, da strah ne prihaja od Tebe, ampak od hudega:

  “V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah.” (1 Jn 4,18)

  Tudi apostol Pavel me opogumlja, da “nisem prejel duha suženjstva, da bi spet zapadel v strah, ampak duha posinovljenja, v katerem lahko kličem: “Aba, Oče!” (Rim 8,15) Tako prosim tudi Tebe, Oče, da me okrepiš s svojo očetovsko ljubezen.

  Sveti Duh, pridi z Lučjo in svojim ognjem ter preženi vso temo, vse laži, vse spletke, vso zlobo, ki se ovija okrog mene. Ti praviš: “Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.” (Gal 4,6-7) Da, Gospod, hočem se postaviti v Tvojo luč, da bo razkrito vse, kar ne obstoji v Tebi.

  Gospod, daj me moja telesna šibkost ne odvrne od tega, da Ti ne bi služil. Naj me kakršno koli pomanjkanje dobrin ne odvrne od tega, da Ti ne bi ostal zvest ali zaupal v času preizkušenj. Naj premagam to skušnjavo, kot si jo Ti z Božjo besedo: “Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.” (Mt 4,4)

  Velikokrat me hoče hudič prepričati, da lahko počnem, kar koli želim, samo zato, ker sem Božji otrok, in mi bo že potem pomagal pobrati se po grehu. To njegovo ponudbo tudi zdaj odločno zavračam: “Pisano je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!” (Mt 4,7)
  In zadnja, ki je tako zelo povezana s svetom in z vsem, kar se v njem blešči, zapeljuje, vabi, mika … in na katero skupaj s Tabo, Jezus, z odločnim glasom odgovarjam: “Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!” (Mt 4,10)

  Naj uporabim vse orožje za boj, da bom ostal nepoškodovan kljub vsem napadom. Pomagaj mi, Bog, da ostanem v resnici in razglašam Tvojo besedo. Pokaži mi tisto najprimernejšo besedo v Svetem pismu, ki bo odvrnila še tako vztrajno, vsiljivo in mikavno skušnjavo.

  Hvala, Jezus, ker si me odkupil s svojo sveto krvjo.

  Hvala, Sveti Duh, ker me vsak dan znova razsvetljuješ s svojo lučjo in me učiš, kako živeti sveto.

  Hvala, Oče, ker si se me že v začetku zamislil, me ustvaril in lahko sedaj okušam Tvoje dobrote.

  V vas Treh je moje pribežališče: Sveti Oče, Sveti Sin in Sveti Duh.

  Želim vam ostati zvest, danes in vse dni do konca sveta. Amen

  Operando

  https://operando.org/molitev-za-premagovanje-skusnjav/

 68. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »RESNIČNO, RESNIČNO, POVEM VAM: ČE KDO MOJ NAUK SPOLNI,
  VEKOMAJ NE BO VIDEL SMRTI.« (Jn 8,51)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+8%2C51-59&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus govori Judom, da presega Abrahama in preroke. Abraham
  se je veselil njegovega prihoda, ker je prejel obljube. Judje se temu smejejo, Jezus pa jim nazorno
  pokaže svoj božji izvor. Kakšno mesto ima Jezus v mojem življenju? Kako resno ga poslušam?
  Gospod, hvala, ker me je Oče izbral v tebi. Hvala, ker mi razodevaš, da sem dragocen, vreden in da
  me sprejemaš. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!

 69. Miro says:

  O JEZUS, LJUBIM TE IZ VSEGA SVOJEGA SRCA

  Nad zvezdami in nad angeli je vreden prestol tvoj,
  ki na oltar prihajaš, da rajski kruh si moj.
  O Jezus, ljubim te, ljubim te iz vsega svojega srca,
  iz vse svoje duše, iz vse svoje misli iz vse svoje moči.
  Sladki Jezus hočem dati čisto ti srce,
  tvojo voljo spolnjevati moje so želje.
  Pridi, pridi, skleni se z menoj
  naj bo skoraj srce moje dom prijeten tvoj.

  (to molitev nam je pred kratkim posredovala molilka Sabina)

 70. Miro says:

  MOLITEV ZA DOMOVINO OB IZBIRI NJENIH VODITELJEV

  Dobri Bog, oče vseh ljudi,

  v času velike stiske v naši domovini in po svetu izbiramo
  može in žene, ki bodo nosili bremena odgovornosti
  pri delu za pravičnost, varnost in mir med nami in v svetu.

  Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju in z močjo tvojega Duha.
  On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi.
  Naj omehča naša srca, da bomo premagovali prepire in razdore ter spoštovali tvojo podobo v vsakem človeku.

  Jezus, Božji Sin!
  Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas,
  da nas vse osvobodiš spon in grehov ter nam podariš zgled svoje darujoče ljubezni.
  Podari izvoljenim pogum, moč, poštenost in nesebičnost pri delu za blagor domovine.

  Usliši, dobri Oče, priprošnje Marije Pomočnice,
  naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov!
  Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

  Slovenska škofovska konferenca

  https://katoliska-cerkev.si/molitev-za-domovino-ob-izbiri-njenih-voditeljev

 71. Miro says:

  MOLITEV ZA TISTE, KI SO SE ODDALJILI OD VERE

  VRENITEV V HIŠO NAŠEGA OČETA

  Gospod, ki si rekel: “Jaz sem pot,” pokaži nam pot odrešenja.
  Pot, ki jo zaznamujejo ljubezen, nesebičnost in služenje.
  Pot, ki nas bo kljub težavam in preizkušnjam na koncu zagotovo
  vodila do polnosti življenja. Pripelji nas do globoke spreobrnitve
  naše notranjosti, naše volje, razmišljanja in delovanja.
  Pripelji nas do spreobrnitve, da se “vrnemo domov”.

  Gospod, govorim v imenu izgubljenih sinov, zlasti mladine,
  študentov, izgubljenih. V imenu teh, za katere molim (povejte ime
  osebe, za katero opravljate devetdnevnico). Molim za tiste, ki so bili
  vzgojeni v katoliški veri, a so jo opustili. Za tiste, ki so bili morda
  razočarani nad Cerkvijo, ki so bili v stiski, in so se zato oddaljili.

  Gospod, daj nam milost, da živimo to, kar molimo:
  Jaz in moja hiša bova služila Gospodu. Gospod, še posebej ti
  priporočam tega izgubljenega sina, ki se je izgubil na poti in se je
  oddaljil od cerkvenega občestva (ponovite ime osebe, za katero
  molite).

  Pripelji me do globoke spreobrnitve moje notranjosti, moje volje,
  razmišljanja in delovanja. Oprosti mi, Gospod, za čase, ko nisem
  uspešno prenašal vere, v svojem obnašanju in nedoslednostih.
  Odpusti mi, če te moje geste niso prepričale, če so bile moje besede
  hinavske in če so moja dejanja povzročila nemir v veri nekoga
  drugega. Pomagaj mi, da bom tako kot tvoji učenci sledil tvojim
  korakom. Pomagaj mi, da bom rastel in da bo moja vera zorela.

  Daj mi moč, Gospod, da se bom z razsodnostjo, vedrino in
  močjo soočil z vsemi stiskami. Daj mi, Gospod, milost, da globoko
  spremenim svojo notranjost, svojo voljo, razmišljanje in delovanje.
  Daj mi, Gospod, milost, da to osebo po molitvi pripeljem nazaj v
  Očetovo hišo. Amen.

  https://si.aleteia.org/2021/05/16/molitev-za-tiste-ki-so-se-oddaljili-od-vere/

 72. Miro says:

  MOLITEV K BREZMADEŽNI MARIJI

  Brezmadežna Marija,
  ponovno smo se zbrali okoli tebe.
  Bolj ko gremo v življenju naprej,
  bolj raste naša hvaležnost Bogu,
  da te je dal kot mater nam, ki smo grešniki,
  Tebe, ki si Brezmadežna.
  Med vsemi človeškimi bitji si ti edina
  obvarovana greha kot mati Jezusa,
  Božjega Jagnjeta, ki odjemlje greh sveta.
  Toda ta tvoj edinstven privilegij
  ti je bil dan v dobro vseh nas, tvojih otrok.
  Saj, ko gledamo tebe, vidimo Kristusovo zmago,
  zmago Božje ljubezni nad zlom.
  Kjer se je pomnožil greh, torej v človeškem srcu,
  se je še bolj pomnožila milost,
  zaradi krotke moči Jezusove Krvi.
  Ti Mati nas spominjaš, da smo grešniki,
  toda nismo več sužnji greha!
  Tvoj Sin je s svojo žrtvijo
  zlomil nadvlado zla, je premagal svet.
  O tem pripoveduje vsem rodovom tvoje srce,
  ki je čisto kot nebo, kjer je veter razgnal oblake.

  Tako nas ti tudi spominjaš, da ni isto
  biti grešniki ali biti pokvarjeni, je nekaj tako različnega.
  Eno je pasti, a potem kesati se
  ter vstati s pomočjo Božjega usmiljenja.
  Drugo pa je dvolično sobivanje z zlom,
  pokvarjenost srca, ki se na zunaj kaže brezgrajno,
  toda znotraj pa je polno slabih namenov in bedne sebičnosti.
  Tvoja jasna čistost nas ponovno kliče k iskrenosti,
  transparentnosti, k preprostosti.
  Kako zelo potrebujemo osvoboditev od
  pokvarjenosti srca, kar je največja nevarnost (za človeka).
  To se nam zdi nemogoče, saj smo se tako zelo navadili,
  je pa nasprotno tako zelo blizu. Zadostuje dvigniti pogled
  k tvojemu Materinskemu nasmehu, k tvoji neomadeževani lepoti,
  da bi ponovno začutili, da nismo ustvarjeni za zlo,
  ampak za dobro, za ljubezen, za Boga!

  Zaradi tega ti, o Devica Marija,
  danes izročam vse tiste, ki jih v tem mestu
  in po vsem svetu tlači nezaupanje,
  malodušnost zaradi greha.
  Koliko jih misli, da za njih ni več upanja,
  da so njihovi grehi preveliki, preveliki
  in da Bog nima časa, ki bi ga zgubljal za njih.
  Izročam jih tebi, ker ti nisi samo mati
  in kot takšna nikoli ne prenehaš ljubiti svojih otrok,
  ampak si tudi Brezmadežna, polna milosti
  in lahko odsevaš v najgostejšo temo
  žarek svetlobe Vstalega Kristusa.
  On in samo On zlomi verige zla,
  osvobodi od najbolj zakrknjenih odvisnosti,
  razvozla najbolj zločinske vezi,
  omehča najtrša srca.
  Če se bo to zgodilo znotraj oseb,
  kako se bo spremenilo obličje mesta!
  Z malimi dejanji ter z velikimi izbirami,
  bodo spirale zla postale spirale kreposti,
  kvaliteta življenja se bo izboljšala
  in v družbenem ozračju se bo lažje dihalo.

  Zahvaljujemo se ti Mati Brezmadežna,
  ker nas spominjaš, da zaradi ljubezni Jezusa Kristusa
  mi nismo več sužnji greha,
  ampak svobodni, svobodni ljubiti, hoteti drug drugemu dobro,
  si pomagati kot bratje, čeprav smo med seboj različni
  in hvala, da smo si med seboj različni.
  Hvala, ker nas s svojo nedolžnostjo opogumljaš,
  da se ne sramujemo dobrega, ampak zla;
  nam pomagaš držati stran od nas hudiča,
  ki nas s prevaro privlači k sebi, v spiralo smrti.
  Podari nam prijeten spomin, da smo otroci Boga,
  Očeta neizmerne dobrote,
  večnega vira življenja, lepote in ljubezni. Amen.

  Vir: https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2019-12/papez-na-spanskem-trgu-zmolil-molitev-k-brezmadezni-mariji.html

 73. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »V KAFARNÁUMU JE BIL NEKI KRALJEVI URADNIK,
  KI JE IMEL BOLNEGA SINA. KO JE SLIŠAL, DA JE PRIŠEL JEZUS IZ
  JUDEJE V GALILEJO, SE JE ODPRAVIL K NJEMU IN GA PROSIL, NAJ
  PRIDE IN MU OZDRAVI SINA, KI ŽE UMIRA.« (Jn 4, 46-47)

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+4%2C43-54&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezusa v Galileji lepo sprejmejo. Kraljevi
  uradnik pride in ga prosi, da bi mu ozdravil hudo bolnega sina. Zaupa njegovi
  besedi in ga prizna za Božjega Sina. Skrbno bom premišljeval Jezusovo besedo,
  da bom mogel sprejeti njegovo moč nad smrtjo. Gospod, okrepi mi vero, da
  me bo vodila iz vseh temin v življenje. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 74. Miro says:

  DEJANJE POSVETITVE BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU

  O Marija, Božja Mati in naša Mati, v tej uri stiske se zatekamo k tebi. Ti si Mati, ljubiš nas in nas poznaš: nič ti ni skrito, kar imamo v srcu. Mati usmiljenja, tolikokrat smo doživeli tvojo previdnostno nežnost, tvojo navzočnost, ki vrača mir, ker nas ti vedno vodiš k Jezusu, ki je Knez miru.

  Toda mi smo izgubili pot miru. Pozabili smo pouk tragedij preteklega stoletja, žrtev milijonov padlih v svetovnih vojnah. Prezrli smo zaveze, ki smo jih dali kot Skupnost narodov in izdajamo sanje narodov o miru in upanja mladih. Zboleli smo za pohlepom, zaprti smo v nacionalistične interese, dovolili smo, da nas izsuši brezbrižnost in ohromi sebičnost. Raje se nismo menili za Boga, živeli s svojimi lažmi, gojili agresivnost, zatirali življenje in kopičili orožje ter pozabili, da smo varuhi svojega bližnjega in tudi naše skupne hiše. Z vojno smo razrili vrt Zemlje, z grehom smo ranili srce našega Očeta, ki hoče, da smo bratje in sestre. Postali smo brezbrižni do vseh in do vsega, razen do sebe. Sram nas je in ti pravimo: odpusti nam, Gospod!

  V bedi greha, v naših naporih in krhkostih, v skrivnosti krivice zla in vojne, nas ti, sveta Mati, opominjaš, da nas Bog ne zapusti, ampak nas še naprej gleda z ljubeznijo in nam želi odpustiti, da bi ponovno vstali. On nam je podaril Tebe in v Tvoje brezmadežno srce dal zatočišče za Cerkev in za človeštvo. Po Božji dobroti si z nami in tudi v najbolj ostrih ovinkih zgodovine nas nežno vodiš.

  Zato se zatekamo k tebi, na vrata tvojega Srca trkamo mi, tvoji dragi otroci, ki se jih nikoli ne naveličaš obiskovati in vabiti k spreobrnjenju. V tej temni uri nam pridi pomagat in nas potolažit. Vsakemu izmed nas ponovi: »Mar nisem tukaj jaz, tvoja Mati?« Ti veš, kako razvezati zaplete našega srca in vozle našega časa. Svoje zaupanje polagamo vate. Prepričani smo, da še posebej v času preizkušnje ne boš prezrla naših prošenj in nam boš prišla na pomoč.

  Tako si storila v Galilejski Kani, ko si pospešila uro Jezusovega posredovanja in uvedla njegovo prvo znamenje v svet. Ko se je praznovanje spremenilo v žalost, si mu rekla: »Vina nimajo« (Jn 2,3). Še enkrat ponovi to Bogu, o Mati, kajti danes smo porabili vino upanja, veselje se je oddaljilo, bratstvo je razvodenelo. Izgubili smo človečnost, zapravili smo mir. Postali smo sposobni vsakega nasilja in uničenja. Nujno potrebujemo tvoje materinsko posredovanje.

  Sprejmi torej, o Mati, našo prošnjo.
  Ti, morska zvezda, ne dovoli, da bi potonili v viharju vojne.
  Ti, Skrinja nove zaveze, navdihuj načrte in pota sprave.
  Ti, »dežela neba«, vrni Božjo slogo v svet.
  Pogasi sovraštvo, pomiri maščevanje, uči nas odpuščanje.
  Reši nas vojne, obvaruj svet jedrske grožnje.
  Kraljica rožnega venca, ponovno vzbudi v nas potrebo po molitvi in ljubezni.
  Kraljica človeške družine, pokaži ljudstvom pot bratstva.
  Kraljica miru, pridobi svetu mir.

  Tvoj jok, o Mati, naj gane naša otrdela srca. Solze, ki si jih prelila za nas, naj razcvetijo to dolino, ki jo je naše sovraštvo izsušilo. In medtem ko hrum orožja ne utihne, naj nas tvoja molitev pripravi za mir. Tvoje materinske roke naj božajo tiste, ki trpijo in bežijo pod težo bomb. Tvoj materinski objem naj potolaži tiste, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in svojo državo. Tvoje žalostno Srce naj nas gane k sočutju in nas spodbudi, da bomo odprli vrata in poskrbeli za ranjeno in zavrženo človeštvo.

  Sveta Božja Mati, ko si stala pod križem, ti je Jezus, ko je poleg tebe videl učenca, rekel: »Glej, tvoj sin« (Jn 19,26): tako ti je zaupal vsakega izmed nas. Potem pa učencu, vsakemu izmed nas: »Glej, tvoja mati« (v. 27). Mati, želimo te sprejeti v svoje življenje in svojo zgodovino. V tej uri je človeštvo izčrpano in vznemirjeno, skupaj s teboj pod križem. Izročiti se mora tebi, se po tebi posvetiti Kristusu. Ukrajinski narod in ruski narod, ki te z ljubeznijo častita, se zatekata k tebi, medtem ko tvoje srce utripa zanju in za vsa ljudstva, ki jih uničujejo vojna, lakota, krivica in beda.

  Mi torej, Božja Mati in naša Mati, slovesno izročamo in posvetimo tvojemu brezmadežnemu Srcu sami sebe, Cerkev in vse človeštvo, še posebej pa Rusijo in Ukrajino. Sprejmi to naše dejanje, ki ga vršimo z zaupanjem in ljubeznijo, stori, da bo prenehala vojna, svetu priskrbi mir. Da, ki je privrel iz tvojega Srca, naj Knezu miru odpre vrata zgodovine; zaupamo, da bo po tvojem Srcu prišel mir. Tebi zato posvečamo prihodnost celotne človeške družine, potrebe in pričakovanja ljudstev, stiske in upanja sveta.

  Po Tebi naj se na zemljo izlije Božje usmiljenje in blago utripanje miru naj spet zaznamuje naše dneve. Žena privolitve, na katero se je spustil Sveti Duh, vrni med nas Božjo harmonijo. Ti, ki si »živi vrelec upanja«, odžejaj suhost našega srca Jezusu si stkala človeškost, naredi iz nas graditelje občestva. Hodila si po naših poteh, vodi nas na steze miru. Amen.

  https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2022-03/dejanje-posvetitve-brezmadeznemu-marijinemu-srcu.html

 75. Miro says:

  GOSPOD, KADAR SEM …

  Gospod, kadar sem lačen,
  mi daj nekoga,
  ki prosi hrane;
  kadar sem žejen,
  mi pošlji nekoga,
  ki je potreben pijače;
  kadar me zebe,
  mi pošlji nekoga,
  ki trepeta od mraza;
  kadar sem potrt,
  mi pošlji nekoga,
  da ga potolažim;
  kadar moj križ
  postane pretežak,
  mi pošlji nekoga,
  da mu pomagam.
  Kadar se čutim zapuščenega,
  mi pošlji nekoga,
  da ga ljubim.

  Sv. Mati Terezija

 76. Miro says:

  MOLITEV ZA USMILJENJE (Operando)

  »Ozri se iz nebes in poglej iz svojega svetega in veličastnega bivališča: kje sta tvoja gorečnost
  in tvoja moč? Utrip tvojega srca in tvoje usmiljenje sta se zaustavila pred menoj.« (Iz 63,15)

  Naj ne izpademo iz Tvojega območja ljubezni, Gospod, iz kroga Tvojega usmiljenja. Usmeri k
  nam tok žive vode, naj bomo naslednji, na katere boš izlil svoje usmiljenje.

  Naj naša molitev in klici k Tebi okrepijo vezi ljubezni med nami in Teboj, Kralj milosti.

  Predte polagamo vse svoje šibkosti in zmote, vse grehe, ki so porušili edinost in pristen odnos
  s Teboj. V Pregovorih je zapisano: »Kdor prikriva svoje pregrehe, nima sreče, kdor pa jih prizna
  in jih opusti, doseže usmiljenje.« (Prg 28,13)

  Celotna molitev na:
  https://operando.org/molitev-za-usmiljenje/

 77. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: TEDAJ JE PRISTOPIL PETER IN MU REKEL: »GOSPOD,
  KOLIKOKRAT NAJ ODPUSTIM SVOJEMU BRATU, ČE GREŠI ZOPER MENE?
  DO SEDEMKRAT?« JEZUS MU JE DEJAL: »NE PRAVIM TI DO SEDEMKRAT,
  AMPAK DO SEDEMDESETKRAT SEDEMKRAT.

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+18%2C21-35&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus pove Petru, da Bog odpušča nad vsemi
  človeškimi merami. V priliki pokaže na gospodarja, ki odpusti več, kakor ga prosijo
  služabniki. Ob izkušnji Božjega odpuščanja, ki sem ga deležen, se učim odpuščati
  drugim. Gospod, veš, da marsikdaj težko odpustim, še posebej tistim, ki me žalijo in
  mi nasprotujejo. Toda ti me vabiš, naj odprem srce in jim odpustim po tvojem
  zgledu in naročilu. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca, zaupamo vate!

 78. Miro says:

  MOLITEV »ABBA – OČE«

  Moj nebeški Oče, kako dobro je vedeti,
  da si Ti moj Oče in da sem jaz Tvoj otrok!
  Še posebej takrat, kadar je nebo moje duše
  prekrito z oblaki in se moj križ zdi vse težji,
  čutim potrebo, da se obrnem nate: »Oče,
  zaupam in verujem v Tvojo ljubezen do
  mene.«

  Da, verujem, da si Ti moj Oče v vsakem
  trenutku mojega življenja in da sem jaz
  Tvoj otrok! Verujem, da me ljubiš s svojo
  neizmerno ljubeznijo! Verujem, da me Ti
  varuješ ponoči in podnevi in da mi niti las
  z glave ne pade brez Tvojega dovoljenja!
  Verujem, da Ti v svoji neskončni ljubezni
  bolje od mene veš, kaj je dobro zame.
  Verujem, da lahko Ti v svoji neskončni
  moči spremeniš zlo v dobro. Verujem, da
  Ti v svoji neskončni dobroti vračaš vse
  dobro tistim, ki Te ljubijo; celo pod rokami,
  ki me tepejo, ljubim Tvojo roko, ki me
  ozdravlja! Verujem in prosim: pomnoži mi
  vero, upanje in ljubezen! Uči me, da bom
  vedno videl Tvojo ljubezen, ki me vodi na
  vseh področjih mojega življenja.

  Uči me, da se Ti predam, kot se mali otrok
  preda v materino naročje. Oče, Ti veš vse in
  Ti vidiš vse. Ti me poznaš bolje, kot jaz
  poznam samega sebe; Ti lahko narediš vse.
  Ti me imaš rad. Moj Oče, Tvoja želja je,
  da se vedno obračamo nate. Z zaupanjem
  prihajam predte z Jezusom in Marijo …
  (tukaj prosi za milost, ki jo potrebuješ).
  V tej potrebi se združujem z njunima
  Presvetima Srcema in Ti darujem vse svoje
  molitve, svoje žrtve, ponižanja in trpljenje,
  vsa svoja dela in zaupanje v moje
  sposobnosti. Razsvetli me, daj mi milost
  in moč Svetega Duha!

  Okrepi me v svojem Duhu, da ga nikoli ne
  izgubim in da nikoli ne dovolim, da bo
  nemočen in žalosten v meni. Moj Oče, to
  Te prosim v imenu Jezusa, Tvojega Sina.
  Ti, dragi Jezus, odpri svoje srce in položi
  moje srce v Tvoje skupaj z Marijinim srcem
  in ga ponudi našemu nebeškemu Očetu. Daj
  mi potrebno milost! Nebeški Oče, povabi
  vse ljudi k sebi. Naj vse človeštvo spozna
  Tvojo očetovsko dobroto in Tvoje božansko
  usmiljenje!

  V svoji blagosti me zaščiti v vsem, kar imam
  in kar sem, kot punčico svojega očesa. Naredi
  me za vrednega sina (hčer), bodi usmiljen z
  mano! Nebeški Oče, sladko upanje naših duš,
  bodi slavljen, čaščen in ljubljen od vseh ljudi!
  Nebeški Oče, delivec milosti vsemu človeštvu,
  bodi slavljen, čaščen in ljubljen od vseh ljudi!

  Izvir življenja, molitve za ozdravljenje

 79. Miro says:

  JEZUS, ODPRI VRATA MOJEGA SRCA

  Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče,
  kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. (Jn 3:16,17)

  Na naši poti do križa in čez, kdo bo odmaknil kamen proč in nam pokazal prazen grob
  vstalega Odrešenika?

  Samo ti, Gospod, saj si se prikazal trem ženskam tistega zgodnjega Velikonočnega jutra.

  Samo ti, Gospod, saj si se v sobi razodel obotavljivim učencem in pokazal svojo prebodene
  roke.

  Samo ti, Gospod, saj si se na Binkošti razkril z močjo jezikov ognja in preko najneženjše
  sapice Svetega Duha napravil revolucijo v srcih in dušah.

  Tukaj sem Gospod, obotavljiv in prestrašen. Tukaj sem in iščem Tebe. Verjamem v tvojo
  odrešujočo moč, verjamem, da se želiš razodeti tudi meni.

  Morda sem prešibek, da bi odprl vrata svojega srca in duše, ampak spet, Gospod, s tvojo
  pomočjo jih lahko odprem – na široko.

  Pridi, Jezus, in prebivaj v meni! Amen.

  Operando

 80. AngelRafael says:

  Jozefov blagoslov moških!
  Sv. Jožef varuh naših družin bodi nam priprošnjik v nemočnem času. Prosimo te za naše može in očete, da bi zmogli biti to, za kar jih je Bog ustvaril, da bi upali biti moški, da bi upali biti vitezi v službi ljubezni, ki se skrivajo za bojnimi oklepi, da bi bili kralji z železom odgovornosti, ki si upajo vzeti življenje v svoje roke, da bi bili graditelji domov in družin, ki se ne odkupujejo z denarjem, da bi bili umetniki vzgoje otrok, ki znajo dajati priznanja, da bi bili občudovalci svojih žena, ki jim podarjajo svojo pripadnost, da bi se kot preroki pustili izzvati Bogu in bi postali njegovi sodelavci v dobrem!
  Sv. JOŽEF PROSI ZA NJIH,
  Sv. JOŽEF PRIDI ZA NAS!

 81. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »ŽIVEL JE BOGATAŠ. OBLAČIL SE JE V ŠKRLAT IN DRAGOCENO TKANINO
  TER SE DAN NA DAN SIJAJNO GOSTIL. PRI NJEGOVIH VRATIH PA JE LEŽAL REVEŽ, KI MU
  JE BILO IME LAZAR IN JE IMEL POLNO RAN PO TELESU.«

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+16%2C19-31&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Lepo oblečen bogataš se masti za mizo, ubogi Lazar pa pobira
  ostanke. Bogataš predstavlja sebično uživaško življenje ljudi, Lazar pa reveže. Niti Božji poseg ne
  more odpreti trdega srca bogataša. V postu se bom trudil za večjo naklonjenost in skrb do ubogih.
  Gospod, ti veš, da nanje pozabljam in jih ne vidim. Osvobodi me te slepote, da bom blizu vsem,
  ki trpijo. (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!

 82. Miro says:

  SVETO PISMO

  Koliko lepote je v tebi!
  Kako čudovito me Bog nagovori po tebi:
  v psalmih, prerokih, apostolih.
  V tebi najdem čudovite niti Božjih misli,
  ki jih vtkem v svoje življenje,
  in glej, kako lepa preproga nastaja!
  Kot da Bog od vekomaj misli le name
  in te je, Pismo, napisal le zame …
  Kadar sem v stiski,
  v tebi najdem moč in tolažbo;
  kadar sem srečna, zahrepenim
  po Božji besedi kot nevesta po ženinu.
  V tebi je toliko sonca, življenja,
  upanja, modrosti, ljubezni,
  da lahko vsakdo v tebi najde
  dovolj hrane za svojo dušo
  in svoje srce
  in mu ni treba iskati
  praznega modrovanja
  učiteljev in gurujev z Vzhoda.
  Vsak, ki prebira tebe,
  začuti mir, srečo, veselje,
  saj nam po tebi govori Bog,
  naš Oče.
  Iz tebe so umetniki črpali
  navdihe za svoja dela.
  Že skoro dva tisoč let
  neštetim rodovom
  odkrivaš smisel življenja
  in pravo pot.
  Zato te imenujemo
  Knjiga vseh knjig,
  vseh časov in vseh ljudi.

  (Suzana Belcijan, fejstbog.si)

 83. Miro says:

  MOLITEV ZA OZDRAVLJENJE

  JEZUS, TI SI ČUDOVITI ZDRAVNIK PO SVOJIH RANAH,
  OZDRAVI ME, GOSPOD (prim. Pt 2,24; Iz 53,3-5). JEZUS, PO
  SVOJI PRELITI KRVI ODPUSTI MOJE GREHE IN GREHE
  MOJIH PREDNIKOV (prim. Jn 1,17; Heb 9,22). GOSPOD,
  PO MOČI SVOJEGA VSTAJENJA ME NAPOLNI S SVOJIM
  SVETIM DUHOM.

  (Izvir življenja, molitve za ozdravljenje)

 84. Miro says:

  MOLITEV K ŽALOSTNI MATERI BOŽJI

  I. Sočustvujem s teboj, o Žalostna Mati Marija, zaradi bridkosti, ki jo je tvoje nežno Srce trpelo, ko si slišala prerokovanje starčka Simeona. O Mati, s svojim žalostnim Srcem mi izprosi krepost ponižnosti in dar svetega strahu božjega.

  Zdrava Marija …

  II. Sočustvujem s teboj, o Žalostna Mati Marija, zaradi stisk, ki jih je tvoje čuteče Srce prestalo, ko si bežala v Egipt in tam prebivala. O Mati, s svojim trpečim Srcem mi izprosi krepost dobrotljivosti posebno do ubogih in dar pobožnosti.

  Zdrava Marija …

  III. Sočustvujem s teboj, o Žalostna Mati Marija, zaradi bridkosti, ki jo je tvoje skrbi polno Srce čutilo , ko si iskala svojega dvanajstletnega Jezusa. O Mati, s svojim vznemirjenim Srcem mi izprosi krepost čistosti in dar vednosti.

  Zdrava Marija …

  IV. Sočustvujem s teboj, o Žalostna Mati Marija, zaradi groze, ki je prevzela tvoje materinsko Srce, ko si srečala s križem obteženega Jezusa. O Mati, s svojim bolečim Srcem mi izprosi krepost potrpežljivosti in dar moči.

  Zdrava Marija …

  V. Sočustvujem s teboj, o Žalostna Mati Marija, zaradi mučeništva, ki ga je tvoje
  velikodušno Srce okušalo, ko si gledala svojega Sina Jezusa v smrtnih stiskah. O
  Mati, s svojim mučenim Srcem mi izprosi krepost zmernosti in dar sveta.

  Zdrava Marija …

  VI. Sočustvujem s teboj, o Žalostna Mati Marija, zaradi rane, ki je bila prizadejana tvojemu sočutnemu Srcu, ko je sulica Jezusu odprla sveto stran in prebodla njegovo Srce. O Mati, s svojim ranjenim Srcem mi izprosi krepost bratske ljubezni in dar umnosti.

  Zdrava Marija …

  VII. Sočustvujem s teboj, o Žalostna Mati Marija, zaradi stiske, ki jo je tvoje ljubeče Srce občutilo, ko so v grob polagali mrtvega Jezusa. O Mati, s svojim žalosti polnim Srcem mi izprosi krepost gorečnosti in dar modrosti.

  Zdrava Marija … Slava Očetu …

  (vir: portal.rkc.si)

 85. Janez says:

  NAŠI PROBLEMI IN BOŽJA VOLJA TER BOŽJA PREVIDNOST ( ALI TUDI BOŽJA SKRB ZA NAS!)

  Ljudje razmišljamo po človeško (antropomorfno!), saj drugače ne zmoremo brez Božje Pomoči.
  Vse dojemamo, razmišljamo in razumemo in si predstavljamo po človeški pameti.
  Razen, če nam Bog daruje Spoznanje in nas Razsvetli ter Poduči, ko ga molimo in prosimo!
  V nekem smislu je dostikrat naš človeški neuspeh, ko delamo z našimi močmi poduk,
  da se ob zmotah, prejudiciranju in napakah učimo, da z Njegovo Pomočjo slednjič najdemo pot do uspeha.
  Bog nas ob napakah Poduči in nas Vodi, vendar mu moramo Zaupati in Vanj Verjeti.
  Se poboljšati in spreobrniti ter ppokesati grehov in stranpoti od Božje Ljubezni!
  Prav tako, kot nas vsako odkritje napačnega vodi v goreče iskanje resnice, izhoda in prave poti.
  Problem postane velik, če ga upoštevamo, postane težak, če ga ocenjujemo,
  postane velikanski, če ga obkrožimo z mislimi,
  postane neizmeren, če ga vzamemo tragično in napihnemo in ne prosimo Boga za Pomoč.
  Problem postane majhen, če se mu nasmehnemo,
  postane lahek, če ga podcenjujemo, včasih postane neznaten,
  če se zavedno ne zmenimo zanj in izgine, če se z njim sprijaznimo in nanj pozabimo.
  Še veliko manjši pa postane, ko ga prenesemo na Usmiljenega Boga in mu Zaupamo in Vanj Verjemo!.
  Bog naj nas na podlagi molitev in prošenj ter branja Božje Besede milostno poduči in Vodi,
  kaj naj naredimo, da bo prav v Božjih Očeh in ne po naše.
  Bog nas je ustvaril, da se spreminjamo in napredujemo in ne da nazadujemo,
  dal nam je Svojo Ljubezen, Moč in Usmiljenje, talente in sposobnosti,
  dal nam je pamet, moč in razum da delamo, ustvarjamo z Njegovo Pomočjo in Vodstvom
  in pomaga nam, da z njegovo pomočjo in vodstvom rešujemo nastale težave in probleme.
  Bog nam želi vse dobro in hoče, da gremo naprej in napredujemo v veri in v duhovnem življenju.
  Bog želi, da se naučimo potrpeti ob križih in težavah, da probleme vidimo kot izziv za rast in napredek.
  Zato je prav, da preizkušnje in težave razumemo koz izziv za našo duhovno rast in napredek.
  V Božji Previdnosti namreč Bog vse obvladuje in Ve, kakšen bo bodoči izid.
  V svoji Vsemogočnosti in Ljubezni nas Ljubi in Vzgaja gter hoče, da se poboljšamo.
  Vendar Bog nam je dal vse kar potrebujemo, da z Njegovim blagoslovom naredimo kar je prav!
  Če Božje Volje in Božje Previdnosti, KI JE SKRB ZA NAS, ne upoštevamo,
  in trmarimopo svoje ter delamo vse po naši človeški moči, presoji in pameti,
  brez Boga, smo sami odgovorni za posledice, da zaidemo v nesrečo brez Božjega Blagoslova.
  Zato Opustimo vse dosedanje človeške Poti, vsako naše dejanje greha in žalitev Boga in se Vrnimo Nazaj k Očetu!
  Naj bo odslej vsako naše dejanje Molitev in Dobrota ter Usmiljenje do drugih ljudi,
  ki nas potrebujejo, Bogu v Čast in Slavo, nam pa v Zveličanje.
  Zato sledimo Jezusu in vztrajajmo na Poti k Jezusu ter izvajajmo Božjo Voljo in Jezusove Nauke iz Evangelija,
  Da bomo prinašali na svet Veselje, Božji Mir in Ljubezen.
  Amen.

  Božja Ljubezen, Usmiljenje in Dobrota vate zaupamo! Božje Milosti in Usmiljenje bom vedno Opeval!

  Janez AKA Dichter Hansi

  Psalm 19, 15: Naj ti bodo v veselje izreki mojih ust, premišljanje mojega srca pred tvojim obličjem, GOSPOD, moja skala, moj rešitelj.

 86. Miro says:

  SVETI KRIŽ KRISTUSOV

  Gospod Jezus, daj mi moči in poguma, da bom s Teboj nosil svoj križ. Nauči me
  tudi, da se v trpljenju ne bom pritoževal, ampak se trpljenja veselil in v stiskah
  postajal vedno bolj kreposten. Jezus, po vseh bridkostih, ki si jih zame prestal na
  Svetem Križu, posebno takrat, ko se je Tvoja duša ločila od Tvojega Presvetega
  Telesa, se usmili moje uboge duše, ko se bo ločila od tega sveta.

  Naj me varuje Vsemogočni Oče, modrost Njegovega Sina naj me vodi, milost in
  moč Svetega Duha naj me ohranja, Presveta Trojica naj me sprejme in mojo dušo
  privede v Večno življenje. Amen

  (portal.rkc.si)

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil!

 87. Janez says:

  Človeku je potrebna tišina in duhovnost
  Če se nenehno borite s temnimi mislimi, strahovi in bojaznimi,
  če nenehno negativno razmišljate ali se smilite sami sebi,
  kot da ste najnesrečnejše bitje na svetu, potem lahko celo zbolite in boste žalostni in depresivni zase in za druge.
  Dobite lahko glavobol, ne morete jesti in ne morete dobro spati ter funkcionirati med ljudmi in normalno delati.
  Na živce greste vsem v oklici tako zelo, da tudi vaši sosedje lahko postanejo zlovoljni in nervozni,
  kar je negativno in nalezljivo tudi za druge ljudi v vaši okolici.
  Zato vse svoje skrbi in strahove ter slabo voljo zaključite takoj v istem dnevu in skrbi ter strahove ne vlecite v naslednji dan.
  Zakoni in družine lahko zaradi vašega negativizma razpadejo,
  prijateljstva se prekinejo zaradi nesporazumov in jeze ter raznih zamer,
  ali prehitro izrečenih besed in krivičnih očitkov drugim.
  Poskušajte pobegniti iz vsega tega in se rešite takoj in zakoračitev v polje svetlobe, radosti in optimizma.
  Nehajte se doma premetavati na naslanjaču in se dolgočasiti ter prežvekovati razne brezplodne misli s seboj ter preigravati žalostne domislice.
  Pojdite ven s prijatelji in popijte pijačo ali plavajte,
  posvetite se svojemu hobiju ali pa se odpravite na sprehod z znanci v naravo.
  Fizična sprostitev vam bo prinesla mir,
  in mir bo prinesel boljšo voljo ter podvojeno moč optimizma, da se duh okrepča.
  Najprej pa potrebujete notranjo tišino, notranji mir,da boste zdravi, sveži in srečeni v življenju ter delali dobro ljudem.
  In prenehajte se ukvarjati sami s seboj; raje pomagajte drugim in pomagali boste sebi.
  Zmolite k Njemu in se pomirite. Pogovorite se z Njim. Naredite nekaj dobrega za druge in zase. Amen.

  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, pesnik in dobrotnik pomoči potrebnim.

 88. Miro says:

  BOŽJA BESEDA: »NAJVEČJI MED VAMI BODI VAŠ STREŽNIK. KDOR SE BO POVIŠEVAL,
  BO PONIŽAN, IN KDOR SE BO PONIŽEVAL, BO POVIŠAN.«

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+23%2C1-12&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Duhovna misel s kratko molitvijo: Jezus graja pismouke in farizeje, ker ne živijo tistega, kar učijo.
  Učenci naj se ne povzdigujejo nad druge, ampak naj gojijo bratstvo. Trudil se bom povezovati vero
  in življenje. Nič ne bom delal z namenom, da bi me drugi hvalili. Gospod, hvala za iskrenost. Daj,
  da bom z vsem srcem hodil za teboj. Pomagaj mi, da bo moja vera odsevala v dejanjih.
  (Luč Besede rodi življenje, Primož Krečič)

  Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov, zaupamo vate!

 89. Janez says:

  Veliki Bog Miru,

  Svet je poln brezsmiselnih tragedij, ranjen od vojn, dejanj sovražnosti in predsodkov. Danes, bolj kot kadarkoli doslej, te prosimo za Tvoj Mir. “Prosite za mir, tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru; mir naj bo med tvojimi zidovi, varnost v tvojih palačah. Zaradi svojih bratov in prijateljev bom vendar dejal: »Mir naj vlada v tebi.« Zaradi hiše Gospoda, našega Boga, bom iskal blaginjo zate.”
  Ps 122,6-9

  Kralj miru, prosimo Te, da pomagaš povsem ustaviti spopad v Ukrajini, da bi lahko ljudje ponovno zaživeli v miru. Pomagaj jim razrešiti njihovo zapleteno situacijo z vso svojo previdnostjo. Odpri skrinjo modrosti in vedenja, da bo njihovo dostojanstvo obnovljeno in vse krivice popravljene.

  Jezus, kličemo k Tebi, da zaustaviš načrt uničenja in odvrneš od Ukrajine vse hudo, kar se pripravlja zoper njo. Pomagaj tudi vsem njihovim zaveznikom, prijateljem in prostovoljcem, da bi uspešno udejanjali svoje poslanstvo. Ojačaj željo po pogovoru in iskanju dobrih rešitev za dolgotrajni mir.

  Gospod, potolaži vse ljudi, ki so v stiski in jim daj občutiti, da niso sami in zapuščeni. Tudi nam pokaži, kaj lahko storimo, da izboljšamo položaj naših bratov v Ukrajini ali olajšamo trpljenje, ki ga doživljajo zaradi izgube miru in dobrin. Sveti Duh, pridi in izlij milosti na vse ljudi, ki so sprožili ta spopad, da bi odložili orožje. Daj, da bi spoznali, kako so se zapletli v zanko zla in jim daj dovolj ponižnosti, da bi zmogli to tudi priznati. Podari jim novo srce, ki bo sočutno in vedno iskalo dobro za vse narode in ljudi, ne le za svoje ozke interese.
  Kralj miru, pošlji Svetega Duha, da ožari s svojim dihom ljubezni nas vse.
  Amen.

  https://operando.org/molitev-za-ukrajino/

  Papež pravi: »Jezus nas je učil, da se na hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom. »Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.« »Kraljica miru – prosi za nas!«

  • Janez says:

   Molitev svetega Frančiška za Mir

   Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
   Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
   Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
   Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
   Kjer je dvom, naj prinašam vero.
   Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
   Kjer je obup, naj prinašam upanje.
   Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
   Kjer je tema, naj prinašam luč.
   Učitelj, naj se ne trudim,
   da bi me drugi tolažili,
   ampak naj sam tolažim;
   da bi me drugi razumeli,
   ampak naj sam razumem;
   da bi me drugi ljubili,
   ampak naj sam ljubim.

   Izročimo se Mariji, Kraljici Miru: Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pridi Jezus k nam in nas Vodi in Uči, da nikoli ne zaidemo s Poti k tebi. Božja Ljubezen, Božje Usmiljenje in Božja Dobrota vate zaupamo. Naj pride k nam Božje kraljestvo Ljubezni in Miru. Amen.

   Jakob 1,20: kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti.

   • Janez says:

    Molitev svetega Frančiška za Mir

    Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
    Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
    Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
    Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
    Kjer je dvom, naj prinašam vero.
    Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
    Kjer je obup, naj prinašam upanje.
    Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
    Kjer je tema, naj prinašam luč.
    Učitelj, naj se ne trudim,
    da bi me drugi tolažili,
    ampak naj sam tolažim;
    da bi me drugi razumeli,
    ampak naj sam razumem;
    da bi me drugi ljubili,
    ampak naj sam ljubim.
    Kajti ko dajemo, prejemamo;
    ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
    in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen.

    Sorry za napako pri vnosu. Se opravičujem za navšečnosti!

 90. Janez says:

  Molitev za naše mesto ali kraj

  Molimo za kraj, v katerem živimo; za svoje someščane, sokrajane, sovaščane, da bi vsak izmed nas našel človeško sožitje in kraj miru.
  Molimo za vse, ki živijo ob nas; za sosede in znance, za prijatelje in tudi za tiste, ki nam niso pri srcu ali so nam nadležni.
  Molimo za varen promet v našem kraju, da ne bi ogrožali svojega življenja in življenja drugih. Gospod, varuj naše otroke pred nesrečami.
  Molimo, da bi se lahko odpočili v tišini; za tiste, ki nimajo miru; za to, da bi bilo ozračje zdravo.
  Molimo za tiste, ki v mestu delajo; za delavce po tovarnah, za umetnike in znanstvenike, za učitelje in profesorje, za socialne delavce in vse, ki se trudijo po bolnišnicah.
  Molimo tudi za naše duhovnike; za vse tiste, ki predstavljajo Cerkev, da bi složno zastavili vse svoje sile v dobro našega kraja.
  Molimo za tiste, ki iščejo stanovanje; za tujce, da bi jih sprejeli z vso vljudnostjo. Molimo za bogate, da bi vedno znali odpreti svoje hiše in svoja srca potrebnim in nesrečnim.
  Molimo za vse tiste med nami, ki so jih prizadele bolezni, nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, ki jih mučijo strah, dolgčas ali obup; za tiste, ki so bili iztrgani iz našega občestva; za Ijudi po zaporih, za duševno prizadete, za umirajoče in umrle.
  Molimo za nas same, da si bomo prizadevali za slogo v našem kraju. Pomagaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali razdora, temveč bomo složno kot eno telo gradili Božje mesto že tu na zemlji. Amen.

  http://www.zupnija-lenart.si/index.php/molitve

 91. Miro says:

  MOLITEV V POSTNEM ČASU

  Naš Bog, velikokrat smo pozabljali, da ti moramo služiti s krščanskim življenjem.
  Neštetokrat smo ravnali, kot da bi bili sami svoji gospodarji. Upirali smo se ti in smo
  iskali, ne kar je tebi, temveč kar je nam všeč. Tako smo se zakrknili vase, da se nismo
  več zavedali krivde. Nič več nismo čutili studa do greha, nič več se ga nismo bali, kot
  bi se morali. Namesto da: bi se nad grehom vznemirili, kakor nad nečim; kar tebe osebno
  žali, smo bili do njega čisto mirni. In čeprav ne grešimo smrtno, se brez velike težave
  prilagodimo pomanjkljivostim. Kako strašno smo drugačni, kot bi morali biti. Pomagaj
  nam, da se bomo v postnem času poglabljali v skrivnost Kristusovega odrešenja in se
  resnično spreobrnili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

  (sv. John Henry Newman)

 92. Janez says:

  Z GOSPODOM SKOZI ŽIVLJENJE IN TRPLJENJE
  Tvoj križ – moj križ, Gospod,
  prosim te za to,
  kar je najtežje in najbolj trdo:
  prosim te za milost,
  da bi v vsem trpljenju svojega življenja
  prepoznal križ tvojega Sina,
  da bi v njem počastil
  tvojo nedoumljivo sveto voljo,
  da bi šel s svojim Sinom
  po poti križa, dokler ti hočeš …
  Križ mojega Gospoda, bodi mi vzor,
  bodi moja luč, bodi moja tolažba,
  bodi rešitev vseh mračnih vprašanj,
  bodi luč v vseh nočeh …
  Oče, s tvojim Sinom hočemo deliti vse:
  njegovo življenje, njegovo poveličanje
  in zato tudi njegove bolečine in njegovo smrt.
  Samo daj nam s križem tudi moči,
  da ga bomo mogli nositi …
  Gospod, daj nam ljubezen,
  ki ne more videti stiske,
  ne da bi pomagala.
  Odpri nam oči, da te spoznamo,
  če nas s križem obložen srečaš
  v svojih bratih in sestrah,
  da ne bomo slepi in topi hiteli mimo
  ter se ukvarjali samo s svojimi skrbmi in stiskami.
  Ti, Gospod, si nas določil,
  da ne nosimo samo svojega bremena,
  ampak tudi bremena svojih bratov in sester.
  Postavil si nas na veliko cesto sveta,
  po kateri hodijo vsi nosilci križa.
  Hočeš, da vsem pomagamo nositi njihov križ
  z molitvijo, besedo in dejanjem,
  z zgledom nesebičnega, požrtvovalnega življenja.
  V vsakem, ki gre mimo nas,
  nas znova vprašujoče in proseče pogledaš:
  Ali me poznaš? Ali mi hočeš pomagati? Amen.

  Ecce Homo Moritus Iustus! Quod homo quo vadis? TE ET QUOD NIHIL SINE DEO?

  Postni čas se prične na pepelnično sredo ali pepelnico. Ta dan duhovnik zaznamuje vernike z blagoslovljenim pepelom. Vsakomur ga posuje na glavo in reče: “Spreobrni se in veruj evangeliju.” ali “Pomni, človek, da si prah in se v prah povrneš ali Pulvere sest et Pulvere Reventeris.” To je znamenje, da se hočemo poboljšati ali spreobrniti. Postni čas traja 40 dni in ima 6 postnih nedelj. Šesta se imenuje cvetna nedelja, ko se spominjamo Jezusovega vhoda v Jeruzalem pred njegovim trpljenjem in vstajenjem. Zadnji teden postnega časa se imenuje veliki teden. V postnem času zlasti ob petkih molimo križev pot in premišljujemo Jezusovo trpljenje. Na pepelnico in veliki petek je za odrasle post in zdržek od mesnih jedi. Vijolična barva pri bogoslužju je znamenje postnega časa. Postni čas je čas, ko kristjani pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naša prizadevanja se na zunaj odražajo v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Namen posta ni v odpovedi določeni hrani, ampak v spreobrnenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom preko molitve. V teh postnih dneh ne doživljajmo Jezusa le v neskončni puščavi, samega, kot more biti človek sam v neskončni samoti, pač pa se z njim odpravljamo po poti na Golgoto, v to strašno dramo trpljenja in smrti, da bi na koncu le zrli v njegovo vstajenjsko obličje. Pri Jezusu je bila ena sama poslušnost Očetu, do najglobljega dna, kjer se objemata Božja in človeška narava. Le poslušnost Očetu more postati najčistejša ljubezen do nas. Ni ljubezni brez poslušnosti! Zato naj bo naša prva misel prošnja Bogu: “Odpri mi srce, da bi ti bil iskreno in dokončno poslušen.” Živimo v kulturi hrupa, kjer beseda izgublja svoj notranji pomen, zato je tako težko poslušati, še težje slišati bližnjega, glas vesti, Boga. Jezus nas uči poslušati z vsem bitjem, ne le z ušesi, pač s srcem, dušo in telesom … Naj ti pomagam nositi križ, Gospod ; kolikokrat sem bil v ognjevitih urah, v žaru molitve, pripravljen na vsako žrtev. Če si potem v resnici prišel in mi hotel dati delež pri svojem križu, sem se prestrašen umaknil. In vendar vem, da ne bom nikoli tvoj pravi učenec, če ne bom pil iz tvojega keliha, verjel in molil ter spolnjeval Božjo Voljo in Jezusov Evangelij. Hvala Gospod, ker si se daroval in umrl na križu za vse nas ljudi na Golgoti, da bi mi imeli Življenje in Odrešenje za vse naše grehe. Amen.

  Pepelnično pesem je objavila RKC župnija Vurberk.

  Tvoja je Oblast in Slava Vekomaj! Gospod Ti si Naše Vse!

  V hoji za Jezusom mora biti učenec pripravljen sprejeti svoj križ in se v odpovedi prečistiti od sebične navezanosti. Poiskal bom področja življenja, kjer se moram bolj odločno boriti s sebičnostjo in svobodno stopiti na pot za Jezusom. Gospod, pomagaj mi razumeti, da je pot, ki mi jo predlagaš, edina, ki me resnično vodi k življenju. Daj mi poguma, da bom šel po njej. Prosim Vodi moja pota Gospod in me Poduči, da bom s tvojim blagoslovom vse delal, kar je dobro in prav v Tvojih Očeh.
  Dr. Primož Krečič, župnik, RKC Koper.

  • Hvala says:

   JA RES JE. VSE KAR PA MORAMO NAJPREJ NAREDITI ČE ŽELIMO JE, DA PUSTIMO IN ZAUPAMO JEZUSU, DA NAS ON PREOBRAZI, ON KAŽE POT, DA IMAMO Z NJIM OSEBNI ODNOS, DA IZPOLNJUJEMO NJEGOVO VOLJO.

   ČE BOMO SAMI ISKALI IN GLEDALI KAJ JE ZA NAS UGODNO, KAKO SE MORAMO SPREMENITI, PO NAŠEM ČLOVEŠKEM MIŠLJENJU IN ODPRAVITI SLABOSTI IN TO IN ONO NAREDITI, NE BOMO PRIŠLI NA KRIŽ, NITI S KRIŽA, SKRATKA V ENI BESEDI REČENO, S TAKIM POČETJEM IZPOLNJUJEMO SAMO SVOJO VOLJO NE BOŽJE.

   PUSTITI SE VODITI SVETEMU DUHU ZAHTEVA OD ČLOVEKA POPOLNO ODPOVED SVOJI VOLJI! TE ODPOVEDI NI MOGOČE IZVRŠEVATI S ČLOVEŠKO MOČJO AMPAK SAMO Z BOŽJO.

 93. Miro says:

  MOLITEV ZA OZDRAVLJENJE MOJE DUŠE

  Moj Oče,

  Občudujem način, kako me ljubiš, od nezrelosti do zrelosti, od
  zlomljenosti do celovitosti.

  Ne obtožuješ me za moje napake, ne omalovažuješ me zaradi
  mojih šibkosti. Objameš me, ko sem na dnu in me ojačaš.

  Obvezuješ moje rane, da se lahko zacelijo. Mojemu srcu daješ
  počitek, da lahko spet bije močneje.

  Z menoj si!

  Ti si Najvišji, Eden in Edini. Moj Stvarnik. Naredi čudež v meni
  in preko mene.

  Ozdravi mojo dušo in me naredi celovitega.

  Pomagaj mi, da svoje življenje živim tako, kot si želiš Ti.

  Naj Te drugi iščejo še bolj goreče, ko bodo videli, kakšna dela
  delaš po meni.

  Vse to v Jezusovem imenu.

  Amen.

  (Operando)

 94. Miro says:

  MOLITEV ZA PRAVO SRCE

  Sveta Marija, Mati božja,
  ohrani mi otroško srce,
  čisto in bistro kot gorski izvir;
  izprosi mi preprosto srce,
  ki ga žalost ne napoji;
  srce, velikodušno v dajanju,
  nežno v sočustvovanju;
  zvesto in plemenito srce,
  ki ne pozablja delati dobro
  in se ne jezi zaradi zla.
  Daj mi blago in ponižno srce,
  srce, ki ljubi, a ne išče,
  da bi se mu ljubezen vračala;
  srce, ki je veselo,
  če se more ponižati in izničiti
  v srcu tvojega božjega Sina;
  veliko in neukrotljivo srce,
  ki ga nobena nehvaležnost ne more ustaviti,
  ki ga nobena enoličnost ne utrudi;
  srce, ki je nemirno za slavo Jezusa Kristusa,
  ranjeno z njegovo ljubeznijo,
  z rano, ki se more zaceliti samo v nebesih.

  Leon de Grandmaison

 95. Miro says:

  4. POSTAJA: JEZUS SREČA SVOJO MATER

  Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Jezus, kakšna bolečina je presunila tvojo mater, ko te je zagledala tako razbolelega,
  ponižanega, in kaj si čutil ti, ko si videl, kakšen meč prebada njeno srce zaradi tvojih
  bolečin! Iz tega ljubečega in s tolikšno bolečino prepojenega srečanja se je iz obeh src
  dvignil klic: Oče, tvoja volja naj se zgodi!

  Jezus v evharistiji, ti si ljubezen, ki nas nenehno spremlja. Na poti našega trpljenja
  nam znova in znova prihajaš naproti s svojo ljubeznijo, nam vlivaš zaupanje in nam s
  svojo navzočnostjo pomagaš, da gremo dalje. Tudi nam pošiljaš svojo mater, ki nas
  spodbuja, da bi tudi v trpljenju iskali le Božjo voljo.

  Jezus, tvoja in Marijina bolečina na tej postaji križevega pota naj nam podarita globoko
  spoznanje, da je na svetu eno samo zlo, ki vaju je tako zelo ranilo: naši grehi.

  Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

  Avtor: Marcel Bories, Ma vie par la croix, Pariz, 1951; prevedel p. Martin Perc, 1972;
  posodobil p. Silvin Krajnc, 2005

  Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran, zaupamo vate!

 96. Janez says:

  Molitev za ponižnost (Ognjišče)
  Gospod Bog, pomagaj nam,
  da se naučimo iskrene ponižnosti,
  kajti bolj ko smo ponižni, bližje smo tebi.
  Želimo služiti bratom in sestram zaradi tebe.
  Naj to služenje navdihujeta
  velika ponižnost in ljubezen!
  Kadar bomo čutili,
  da moramo biti odločni,
  naj ostanemo ponižni in ljubeznivi.
  Opogumi nas,
  da bomo prav uporabljali talente,
  ki si nam jih podaril.
  Naj to delamo s hvaležnim srcem,
  v zavesti, da smo jih prejeli od tebe.
  Naj postanemo vedno bolj podobni tebi,
  ki si »krotak in v srcu ponižen«. Amen.

  Misli
  Ponižnost je krepost, ki nam pomaga, da na sebe gledamo tako, kakršni smo v resnici: z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi.
  Ponižnost je priznanje resničnosti.
  Ponižnost ni v tem, da zanikamo svoje talente ali dobre lastnosti, ali da se delamo, da nismo tako sposobni kot drugi, da bi nas pohvalili.
  Prav ponižnost je mati številnih kreposti, kot so: poštenost, skromnost, potrpežljivost, hvaležnost, poslušnost, spoštovanje in strpnost.
  Sad ponižnosti je mir srca, odprtost, veselje.

  Iskra
  Višjo stavbo ko hočemo zgraditi, globlje temelje moramo postaviti. Kolikor više mora rasti drevo, toliko globlje morajo biti korenine. Temelj in korenina kreposti je ponižnost. (Tomaš Špidlik)

  Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam (Mt 11,29)

  RUSTJA, Božo. (Povejmo z zgodbo). Ognjišče, 2014, leto 50, št. 1, str. 32-33.

  Kot je zapisal Phil Bosmans bolje je v življenju izvajati Nauke Evangelija z Usmiljenjem, Dobroto, Odpuščanjem, Samaritansko pomočjo bolnim in ubogim, kot le modrovati inn ničesar dobrega narediti. Zgledi pravičnega krščanskega življenja naj pomagajo ljudem, da bodo sprejeli Jezusa Kristusa in da se bo širilo Božje kraljestvo na zemlji.

  • Miro says:

   »KOT BOŽJI IZVOLJENCI, SVETI IN LJUBLJENI, SI TOREJ OBLECITE
   ČIM GLOBLJE USMILJENJE, DOBROTLJIVOST, PONIŽNOST, KROTKOST,
   POTRPEŽLJIVOST.« (Kol 3,12)

 97. Janez says:

  GOSPOD NAJ BOM KAKOR PLODNA ZEMLJI

  Gospod naj bom kakor Zemlja, naj bom kakor Plodna Njiva,
  rodovitna in globoka prst,
  v veselje Tebi Oče in v radost kmetu, da bo na Božji Njivi oral, sejal in žel.
  Ker Tam Gospod boš blagoslovil vse naše delo in trud, da bo obilna setev in obilna žetev.
  da ne bo lačnih in da bodo polne kašče za vse, da se nasitijo.
  Molimo, da nikdar ne bo zmanjkalo delavcev , zakaj dela je veliko in treba je trdo delati
  in se truditi v potu svojega obraza na zemlji.
  Počiješ malo, si obrišeš pot z obraza, pogledaš v nebo k Njemu in zmoliš zahvalo Očetu za vse.
  Gospod pomagaj mi prosim, da bo vse moje življenje napolnjevala iskrena Vera,
  da ga bo navdihovala Tvoja Dobrota in Ljubezen, da ga bo dvigovalo Upanje in
  da boš dal Svoj Blagoslov vsemu kar počnem, za kar si mi naročil, da storim.
  Gospod vodi me po Tvojih stezah in navdihni me, da bom vedno vedel, kaj je prav, da storim.
  Pomagaj mi prosim, da bom molil in delal ter vedno hodil za Teboj Gospod in živel po Evangeliju.
  Hvala Ti Gospod, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

  Gospod podari mi milost, da bom orodje Tvojega Miru, da bom raje delal Dobra Dela in pomagal Ljudem kot kritiziral, da bom bodril Ljudi in odpuščal razne krivice ter da bom z svojim Življenjem sledil Naukom Tvojega Evangelija. Odpusti mi prosim moje grehe in pomagaj mi, da se bom vrnil na Pot k Tebi, ki si moj Oče. Ti si moje Vse. Za dežjem pride sonce, za krizo in težavami zopet prideš k Nam Ti Oče in vse ožarja Sonce Tvoje Ljubezni in Odpuščanja nam grešnikom, ki smo Tvoji Otroci. Carpe Diem ali izkoristi dan tako, da bo prav za Ljudi in v Božjih Očeh. Razsvetli nas, da ne bomo tavali v temi, temveč, da Te bomo iskali in našli. Ti si naše Vse Gospod. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Psalm 118: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«

 98. Miro says:

  MOLITEV

  Moj Bog, ljubezen neizmerna, kot mali cvet se Tebi dam,
  za Te naj cvetem v vencu trnja, razveseljujem Te vsak dan.
  Kar sem in kar imam, je Tvoje, vsa bol in vsa radost srca,
  Ti si veselje duše moje, Bog, moje vse. Vladar sveta.

  Moj Bog, ki živiš na skrivnosten način v meni, vodi me
  skozi vso mojo negotovost in temo! Ti razsvetljuj mojo
  nevednost, pomnoži moje spoznanje, da ti bom služila
  vedno v večji resničnosti pred samo seboj in pred teboj!

  (Božja služabnica Cvetana Priol)

 99. Miro says:

  PSALM 100 – POZIV K HVALNICI

  Vzklikajte Gospodu, vsa zemlja,
  služite Gospodu z veseljem,
  pridite predenj z vriskanjem!
  Spoznajte, da je Gospod Bog:
  on nas je naredil in mi smo njegovi,
  njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.

  Pridite k njegovim vratom z zahvalo,
  v njegove dvore s hvalnico!
  Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime!
  Zakaj Gospod je dober,
  na veke traja njegova dobrota,
  od roda do roda njegova zvestoba.

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+100&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja