Dodaj molitve

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

2.691 Responses to Dodaj molitve

 1. Miro says:

  HVALNICA V ČAST NAJSVETEJŠEMU ZAKRAMENTU

  Molim te ponižno, skriti Bog nebes,
  ki v podobi kruha tajno bivaš res.
  Glej, srce ti svoje čisto izročim,
  saj pri misli nate v té se ves vtopim.
  Moti se na tebi tip, okus, oko,
  a kar v veri slišim, verujem trdno.
  Vse je res, karkoli Božji Sin uči,
  in resnice od njegove večje ni.
  Skrit si bil na križu kakor Bog samo,
  tu še kot človeka te ne zre oko.
  Vendar Bog in človek tukaj si navzoč,
  prosim, kar je prosil ropar zdihujoč.
  Tvojih ran ne gledam kot Tomaž nekdaj,
  vendar, da si Bog moj, to spoznam sedaj.
  Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj,
  upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.
  O spomin, ki kažeš smrt Gospodovo,
  živi kruh, življenje daješ milostno:
  naj živim od tebe, milostno mi daj,
  in sladkost naj tvojo čutim vekomaj.
  Jezus, ki te gledam skritega sedaj,
  želje hrepeneče mi izpolni kdaj:
  v raju mi odgrni mili svoj obraz,
  srečen naj te v slavi gledam večni čas.

  (sv. Tomaž Akvinski)

  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva,
  zaupamo vate!

 2. janez says:

  BOG PROSIM PRIDI K MENI IN OSTANI Z MENOJ
  Dragi Bog. Slaboten in nepopolen človek sem. Ti to dobro Vweš. Vem, da sem grešil in Te žalil, čeprav si mi vse Daroval in me imaš RAD. Hvala BOG, ker si v osebi svojega Sina Jezusa Kristusa našega Odrešenika prevzel nase vse moje grehe in na križu umrl zame ter vstal od mrtvih. Šel si v Nebesa k Očetu in poslal si k nam Svetega Duha. Želim prejeti tvoje odpuščanje in živeti s teboj v osebnem odnosu vse dni. Besede Večnega Življenja imaš. Daješ nam Vode Življenja, ki odžeja in kruh Življenja, po katerem nismo nikoli lačni. Odpuščaš nam naše grehe, ko Te molimo in se spokorimo ter iskreno prosimo odpuščanja in odpuščamo tudi mi drugim. Odpiram ti vrata svojega življenja in te sprejemam kot svojega Odrešenika in Gospoda Boga. Predajam ti nadzor nad svojim življenjem, zato naredi iz mene takšnega človeka, kakršnega si me ti želiš. Prosim vstopi k meni in vame in me vodi ter mi pomagaj, da bom spolnjeval Božjo Voljo in hodil vedno za Teboj. Tudi ko bom nekam zataval me prosim usmeri nazaj na Pot Odrešenja, ki vodi k Tebi. Prosim za Tvoj Božji Mir in Ljubeče Srce, da Počijem v Tebi. Iskal sem Te in Te Našel. Prosim pomagaj mi in Vodi me. Amen.

 3. janez says:

  MOLITEV ZA EDINOST
  Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil,
  da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno,
  kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
  Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe
  je naša razdeljenost.
  Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost,
  nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost,
  ki se morda skrivajo v nas.
  Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.
  Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
  da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev
  za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš.
  V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot,
  ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

 4. Miro says:

  V OGNJU LJUBEZNI

  Dobri in usmiljeni Oče, ki si nas poklical h globoki prisrčnosti s Teboj
  in nam izročil svojo božansko naravo, prosimo Te, razlij na nas duha molitve
  in slavljenja, da bomo mogli vstopiti v polno povezanost s Teboj in po tvojem
  Svetem Duhu. Molitev in kontemplacija sta zastonjska darova Tvoje dobrote.
  Daj nam ju, Te prosimo, da bi mogli nenehno moliti. Naj Tvoj Sveti Duh,
  Duh božjega otroštva, pričuje o Tvoji ljubezni, da bi se čutili ljubljeni in bi
  živeli kot Tvoji otroci, osvobojeni vsakega strahu. Daj, da bi rasla naša vera
  v Tvojo ljubezen, da bi zaupali Tvoji besedi in sprejeli za svojo vsako Tvojo
  obljubo. Povečaj naše upanje. Kadar bodo vsa vrata pred nami zaprta, naj
  bomo prepričani, da vedno obstaja rešitev – Tvoja rešitev. Če hočeš, nas
  moreš ozdraviti, očistiti in spremeniti. To je odvisno samo od Tvoje volje.
  Prosimo Te, imej sočutje z nami. Z vso vero Ti kličemo: Jezus Davidov sin,
  usmili se nas, zakaj tisti, ki ga imaš rad, je bolan in Te potrebuje.

  Molitev p. Emiliena Tardifa

 5. janez says:

  PROSIL SEM BOGA ZA MARSIKAJ IN DOBIL, KAR RES RABIM
  Prosil sem za moč…–In Bog mi je dal težave, da me utrdijo.
  Prosil sem za modrost …–In Bog mi je dal probleme, da jih rešim.
  Prosil sem za pogum …–In Bog mi je dal nevarnost, da jo premagam.
  Prosil sem za ljubezen …–In Bog mi je dal ljudi v stiski, da jim pomagam.
  Prosil sem za usluge …–In Bog mi je dal priložnosti.
  Nisem dobil nič od tega, kar sem hotel.–Dobil sem vse, kar sem potreboval.
  Moja molitev je bila uslišana.
  Hvala, Gospod Bog

  Janez Dichter Hansi.

  »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69).

 6. janez says:

  MOLITEV SVETEGA FRANČIŠKA ZA MIR NA SVETU
  Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
  Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
  Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
  Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
  Kjer je dvom, naj prinašam vero.
  Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
  Kjer je obup, naj prinašam upanje.
  Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
  Kjer je tema, naj prinašam luč.
  Učitelj, naj se ne trudim,
  da bi me drugi tolažili,
  ampak naj sam tolažim;
  da bi me drugi razumeli,
  ampak naj sam razumem;
  da bi me drugi ljubili,
  ampak naj sam ljubim.
  Kajti ko dajemo, prejemamo;
  ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
  in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen.

  MOLITEV ZA MIR
  Naš Stvarnik, daj nam mir od Vzhoda do Zahoda.
  Naš Stvarnik, daj nam mir od Severa do Juga.
  Naš Stvarnik, daj nam mir od višin do globin.
  Naš Stvarnik, daj nammir od rojstva do smrti.
  Naš Stvarnik, daj nam mir od dvoma do upanja.
  Naš Stvarnik, daj nammir od žrtve Tvojega Sina do Milosti Tvojega Duha.
  Daj nam mir, zdaj in vselej na veke vekov. Amen.

 7. janez says:

  HVALEŽNA VSAKODNEVNA MOLITEV K JEZUSU
  Dragi Gospod Jezus, po Tvoji Milosti in Dobroti imam in premorem Vse!
  Zahvaljujem se Ti Jezus in se popolnoma sprejemam, ki sem ubogi grešnik in Tvoj Otrok.
  Sprejemam vse svoje sposobnosti, prednosti in slabosti,
  vsa Tvoja darila, prejete talente in moje pomanjkljivosti, moje dobre točke in moje napake;
  sprejemam sebe takšnega kot sem in kot sem bil Ustvarjen.
  Oprosti Mi Oče prosim vse moje grehe, pomagaj mi da se Poboljšam!
  Po Tvoji Milosti se popolnoma prejemam kot človek.
  Sprejmem, da sem tu, da se duhovno učim in rastem,
  in sprejemam, da dostikrat pogrešim in delam napake, ko delam vse po človeški pameti brez Tebe.
  Trudim se da bi se poboljšal, prosim Pomagaj mi Jezus!
  Sprejemam svojo osebnost, ki sem jo razvil, in
  sprejemam svojo moč zdravljenja in spreminjanja, ki mi jo ponujaš, ko Te za to Prosim.
  Sprejemam se brez pogoja ali pridržka, takšnega kot sem.
  Sprejemam, da je jedro mojega bitja dobrota in da je moje bistvo življenja Ljubezen.
  Obenem ponižno in skromno povem, da se zavedam, da dostikrat na to pozabim.
  Popolnoma se sprejemam in v tem sprejetju najdem po Tvojim Milosti vedno bolj poglobljeno notranjo moč.
  S tega mesta moči od Tebe Jezus hvaležno sprejemam svoje življenje v celoti.
  Gospod Odprl sem se za lekcije, ki mi jih Gospod Jezus dobrotno ponujaš tudi danes.
  Sprejemam to, da sta v mojih mislih tako strah, negotovost kot ljubezen, če ni Tebe Gospod ob meni.
  Zavedam se, da doživljam le rezultate lastne odločitve, če ne prosim Jezusa Blagoslova.
  Sprejemam čas, ko se odločim za negotovost in strah, kot del mojega učenja in zdravljenja ter
  sprejmem to, da imam od Boga Darovane Sposobnosti, Potencial in potrebno Moč,
  da z Božjo Pomočjo kaj dobrega naredim za druge ljudi in tudi zase.
  In ne le da pasivno in negotovo čakam, da se kaj zgodi, brez molitve in mojega truda, ki ga Ti blagosloviš.
  Vendar se zavedam, da v vsakem trenutku raje izberem Usmiljenje in Ljubezen.
  Da bom Dober in ponižen ter v vsem podoben Jezusu Kristusu.
  Vse svoje Napake in Poboljšanje sprejemam kot del duhovne rasti in Učenja,
  zato sem vedno pripravljen odpustiti sebi in drugim in
  dati še eno priložnost sebi in drugim, da vse popravim in prosim Boga Usmiljenja in Pomoči.
  Svoje življenje ponižno sprejemam kot blagoslov in darilo od Našega Nebeškega Očeta.
  Moje srce je odprto za sprejemanje vsega Božjega in sem zato vsak dan Bogu globoko hvaležen za vse Milosti.
  Naj vedno delim drugim ljudem vsa darila in sposobnosti, ki sem jih zastonj Milostno prejel od Boga,
  vedno, takoj, z Veseljem ter svobodno in ponižno, ker nas Jezus Uči:
  »Zastonj ste prejeli, Zastonj Dajajte tudi vi naprej drugim!« Amen

  Slavimo Boga in se mu nenehno Zahvaljujmo tako, da bomo pobožno in pravično živeli, bili Dobri in Usmiljeni ter prinašali ljudem Luč Odrešenja in Veselja. In ga Vredno Oznanjali in bili Veseli in Radostni kristjani, polni Entuzijazma, Upanja in Dobrote.

  Zato: »Blagor nam«, kadar smo ubogi. Ker imamo takrat Boga najbližje.
  »Kajti ko smo ubogi in žalostni, ko si želimo bližine,
  si želimo Boga.
  Ko nimamo moči
  in trpimo krivico in preganjanje, ko iščemo pravico,
  si želimo Boga.
  Ko smo sredi sovraštva
  in se borimo za mir,
  si želimo Boga,
  in ko se borimo s seboj,
  da bi postali usmiljeni,
  si želimo Boga.
  In takrat smo mu najbližje, takrat zaslutimo Njegovo bližino.«

  Marko Rijavec, Župnik v Idriji

 8. Miro says:

  PRED ČUDEŽEM ŽIVLJENJA

  Moj Gospod,
  daj ji veselja, poguma in moči,
  da bo svet obogatila z novim čudežem.

  Daj, da bo ponosna in hvaležna,
  da je najbogatejša med stvarmi –
  mama svojega otroka.

  Sveta Marija, Mati premila,
  daj tej ženi svoje srce,
  tako polno ljubezni in ponižnosti,
  in pokaži ji, kako srečna naj bi bila družina,
  kakor si bila srečna ti v betlehemskem hlevu.

  Gospod, daj tej ženi svojo ljubezen,
  da jo bo mogla posredovati
  svojemu otroku brž ob rojstvu.

  Tedaj bo otrok, ki se bo rodil,
  zaželen in ljubljen
  in bo svoje življenje porabil za to,
  da prinaša tvojo ljubezen
  ljudem te naše Zemlje. Amen.

  Molitev za bodočo mamo, sv. Mati Terezija

 9. janez says:

  SVETI DUH VODI ME, DA BOM VEDEL KAJ HOČE BOG OD MENE
  Če se danes želimo izogniti prevari bogastva, materializma in samozadostnosti ateizma v Svetu,
  se moramo naučiti hoditi in slediti Bogu po Poti v Svetem Duhu.
  Duh Božje Dobrote in Ljubezni naj nas vodi,
  ne pa materializem egoističnega sveta in greh skušnjave mesa in bogastva,
  ki povzroča neenakost in revščino ljudi.
  Hudobnež vedno išče tiste neiskrene farizejske materialistične kristjane,
  ki se ravnajo po svoji glavi, po čustvih, znanju in po volji
  in legalistično natanko poznajo vse Božje postave in Biblijo na pamet pro memoria, ki pa je ne živijo.
  Namesto, da bi se ravnali po Božji besedi in Duhu in ljubili in delali dobro,
  zbirajo materialne dobrine in denar ter ne služijo drugim ljudem, ampak le sebi in zase.
  Ljudje se ne moremo se ravnati po tem, kar čutimo ali pa ne čutimo.
  Zaradi Božjega kraljestva se moramo odpreti Bogu in se ravnati po Svetemu Duhu,
  da nas vodi in nas razsvetli ter pove kakšna je Božja Volja.
  Preveč si domišljamo, da vse vemo, vse zmoremo sami in vse lahko sami naredimo.
  Človeški razum in pamet hočeta namreč vse znati, vse razjasniti in vse razumeti.
  Vsako stvar v življenju hoče sodobni človek, z razvojem znanosti in tehnike,
  postaviti tako, da ima nek smisel in namen,
  saj ne maramo skrivnosti in neodgovorjenih vprašanj.
  Sveti Duh naj nas poživlja in nas vodi.
  Bog noče, da bi se mučili s težkimi vprašanji in z Božjimi skrivnostmi v naravi ali v nas.
  Noče, da bi se trudili s težkimi vprašanji in skrivnostmi
  ter se prekomerno ukvarjali z neodgovorjenimi vprašanji.
  Ko ne vemo odgovorov na skrivnosti, moramo zaupati Bogu ali pa
  v purgatoriju življenja nenehno grebsti v iskanju odgovorov na zagonetke in enigme življenja.
  Marsikaj v življenju človenku ostane skrivnost,
  ki nam jo Bog po svoji Milosti postopno razkrije in razodene iščočemu človeku.
  V nas je resda skrita radovednost, želja po raziskovanju skrivnosti,
  ukvarjanje z raznimi vedami in iskanje odgovorov na vprašanja.
  Vemo pa, da ko se učimo in iščemo vidimo, da imamo več vprašanj kot odgovorov.
  Zato vedimo pa, da človek pa ne more nič narediti sam brez Boga,
  še noben las na glavi mu ne zraste brez Njega na novo
  in nobena novost ali sprememba in drugačnost na zemlji se ne zgodi brez Njega, ki je naš Stvarnik.
  Zato je prav, da verujemo v Njega, da ga prosimo in da sledimo Njegovi Volji,
  ki je Dober in Vsemogočen Oče svojim Otrokom na Zemlji.
  Danes namreč v sodobnem svetu obstaja veliko hrepenje po Bogu,
  ki nam je vernikom znan ali pa v nekaterih stvareh neznan in skrivnosten.
  O Bogu ljudje zelo malo vemo, več vemo o tem kaj ne vemo.
  Pogosto nekateri neverni ljudje, ki so sebi v svoji moči in pameti zadostni,
  Boga ne uvidijo v naravi, ga ne prepoznajo in ga zato ne pripoznajo.
  Molimo zato za vse neverne in za tiste, ki iščejo Boga, da spregledajo.
  Vsekakor pa lahko sklenemo, da gre danes, kljub napredku in razvoju v svetu,
  za globok nemir v srcu sodobnega človeka,
  ki ga ne morejo potešiti nobene zemeljske dobrine in zemeljske vrednote.
  Osiromašeno neverno notranje življenje pelje sodobnega človeka
  enaindvajsetega stoletja k materializmu, pohlepu, boleznim, mamilom, bogastvu in revščini,
  grabljenju potrošnih dobrin in minljivih zunanjih doživetij, ki pridejo in minejo.
  Nemirno je moje srce, dokler ne počije v Tebi Gospod.
  Zato prosim za Tvojo Milost Gospod, da bom gledal svoje življenje,
  kot na Potovanje k Njemu, ki je Pot Učenja in Rasti,
  Pot Veselja in Žalosti, Pot Služenja Drugim,
  ko v tem potovanju končno odkrijem Smisel Življenja in vem,
  da je Bog vedno v meni in ob meni
  in da me v svoji ljubezni pusti, da se sicer sam prostovoljno odločam,
  da pa brez Njega ne morem živeti in nič sam narediti.
  Pomagaj nam, da bomo spoznali kaj hočeš od nas in da bomo hodili po Poti k Jezusu.
  Gospod Ti si moje vse. Pomagaj mi in mi Stoj ob Strani!
  Gospod prosim naj se zgodi Tvoja Volja in ne moja Volja!
  Prosim Gospod Pomagaj mi, da spoznam, kaj hočeš od mene!
  Amen.

 10. Miro says:

  POSVETILNA MOLITEV MARIJI

  Presveta Devica Marija!
  Ti si Jezusova mati:
  ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in
  z njim pod križem trpela.
  Ti si tudi naša mati:
  tvoja materinska roka
  nas je varovala skozi vso zgodovino.
  Tebi izročamo sami sebe,
  da bi v molitvi in pokori
  spreminjali svoja srca.
  Tebi izročamo naše družine,
  da bi bile odprte za življenje in
  bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
  Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
  da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
  Tebi izročamo našo domovino,
  da bi napredovala v luči vere
  in krščanskega izročila.
  Tebi se danes vsi posvetimo.
  Sprejmi nas v svoje varstvo
  in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
  našemu Odrešeniku,
  ki živi in kraljuje vekomaj. Amen

  (marija.si)

 11. janez says:

  MOLITEV ZA MIR IN STRPNOST NA SVETU

  O, Bog, prosim poslušaj moj glas, prošnje in molitve za MIR in Strpnost na svetu in me usliši!
  Gospod, poslušaj moj glas. Prosim Stvarnika narave in človeka, resnice in lepote.
  Poslušaj moj glas, saj je glas žrtev vseh vojn in nasilja med posamezniki in narodi.
  Poslušaj moj glas, saj je glas vseh Tvojih otrok,
  ki zaradi vojn in pomanjkanja v bedi in pomanjkanju trpijo in bodo trpeli,
  dokler bodo pomembni državni voditelji in politiki, ki odločajo,
  stavili svoje zaupanje v orožje in vojno, namesto v graditev Mioru in Blagostanje na svetu.
  Poslušaj moj glas, ko te prosim,
  da v srce vseh ljudi in politikov ter drugih državnih voditeljev vdihneš modrost miru,
  moč pravičnosti, strpnosti in sočitja, moč Dobrote in Veselje Prijateljstva.
  Poslušaj Gospod moj glas, ko te prosim,
  ko neumorno in goreče molim in zastavljam besedo za množice ljudi v vseh deželah in v vseh časih zgodovine,
  ki nočejo vojne in so pripravljene hoditi po poti miru in medsebojnega sožitja med narodi.
  Poslušaj moj glas in mi prosim daj moči in stanovitnosti,
  da bomo vsi ljudje Dobre Volje na svetu na sovraštvo
  in vojno nasilje vedno znali odgovoriti z ljubeznijo,
  na krivico in sovraštvo z vso zavzetostjo za pravičnost in strpnost med ljudmi,
  na bedo in pomanjkanje ljudi z našo solidarnostjo in medsebojno Samaritansko pomočjo,
  na sovraštvo in spore ter vojno z mirom, medsebojnim odpuščanjem,
  sočutjem, strpnostjo in dobroto in bili tako podobni Jezusu Učeniku in Odrešeniku.

  Prosim Gospod Milostno nam Pomagaj, da prenehajo vsi spori in vojne na svetu
  in da bo med vsemi nami zavladal BOŽJI MIR in BOŽJA LJUBEZEN
  ter da bo k nam po Tvoji Dobroti in po Božji Volji in Usmiljenju prišlo Božje kraljestvo! Amen.

  Pobuda in Molitev za mir na svetu: Dopolnjena molitev papeža Janeza Pavla II

  27. oktobra 1986 je papež Janez Pavel II. v Assisiju zbral predstavnike različnih svetovnih verstev, da bi skupaj molili za mir. In čeprav je od takrat minilo že skoraj 30 let, še marsikje na svetu potekajo spopadi in vojne ter je molitev za mir še kako potrebna. Zato naj bi vsakega 27. v mesecu v družinah, po raznih skupnostih in Cerkvah potekala molitev za mir. Ko lahko danes beremo o vojnih grozotah na Bližnjem vzhodu, pa o spopadih v Ukrajini, pa o nemirih v Afriki in drugod po svetu, se nas lahko polasti občutek nemoči, ker je dogajanje tako daleč od nas in ne moremo nič konktretnega narediti. Zato pa poteka pobuda Molitev za mir v okviru Duha Assisija vsakega 27. v mesecu, ki je odgovor na to. Molimo in prosimo iskreno in goreče večkrat Boga in Marijo Usmiljenja in Pomoči za MIR NA SVETU IN SOŽITJE TER STRPNOST MED NARODI tudi z molitvijo Rožnega Venca in Venec Božjega Usmiljenja.

  Gospod Bog Podari Nam Mir na Svetu prosim!

 12. janez says:

  Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19
  Oče usmiljenja in tolažbe,
  tvoj Sin Jezus Kristus
  nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
  Pomagaj našim bratom in sestram,
  ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
  Nakloni jim izboljšanje zdravja,
  njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
  Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
  da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
  raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
  Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
  da bomo rešeni bolezni
  in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
  Amen.
  Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
  Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
  Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

  Katoliška cerkev v Sloveniji – Uradna spletna stran Slovenske škofovske konference

 13. Miro says:

  MOLITEV K RAKOVNIŠKI MARIJI POMOČNICI

  Marija, naša Mati in Pomočnica!
  Vedno znova nas sprejemaš
  s svojim ljubečim pogledom.
  Z zaupanjem se ti izročamo v varstvo.
  K tebi hitijo otroci,
  bodi jim mati in vzgojiteljica.
  K tebi prihajajo fantje in dekleta,
  spremljaj jih na poti mladosti.
  Nate se obračajo starši,
  pomagaj jim v službi življenja.
  Vate se ozirajo bolni in osamljeni,
  tolaži jih v njihovih stiskah.
  Marija Pomočnica,
  posreduj pri Bogu s svojo priprošnjo
  za najbolj preizkušane brate in sestre,
  ki iščejo smisel življenja.
  Daj Cerkvi na Slovenskem take rodovitnosti,
  da se bodo mnogi odzvali Božjemu klicu.
  Marija, stopi med nas
  na križpotja življenja.
  Spremljaj nas na poti k Bogu. Amen

  (vir: donbosko.si)

  • Miro says:

   Bogu hvala za to eno najlepših molitev k Mariji Pomočnici. Vztrajnim molilcem prinaša nepredstavljivo
   velike milosti v skladu z Božjo voljo!

   BOŽJE USMILJENJE, KI SI NAM DALO PRESVETO DEVICO MARIJO ZA MATER USMILJENJA,
   ZAUPAMO VATE!

 14. janez says:

  Molitev k Našemu Učeniku in Odrešeniku
  Brez Boga sem le krik samotnega in tavajočega v puščavi, osamljen in brez Smisla Življenja.
  Prosim naj me Modrost in Usmiljenje Božje spremljajta in vodita skozi moje Življenje.
  Moč in Milost Božja prosim krepita me na Poti Življenja k Tebi.
  Dobrotljivost Božja prosim podari mi Tvojo Dobroto, da bom strpen in dober tudi sam.
  Sveti Duh prosim poživi me z vero v Jezusa in odpri me za razumevanje Božje Besede ter Evangelija.
  Ljubezen Božja prosim objemi me in umiri moje srce, da počiva v Tebi.
  Volja Božja prosim utrdi me in vodi me kot Ti želiš in veš.
  Svetost Božja, prosim posveti me.
  Prizanesljivost Božja prosim tolaži me, da bom na strani rešitev težav drugih
  in da bom kot usmiljeni Samarijan rad pomagal drugim in delal dobra dela v Tvojo Čast Gospod.
  Prevzvišenost Božja prosim v težkih trenutkih preizkušenj,
  bolezni in raznih težav dvigaj me in ohrabri me, da bom vztrajal naprej.
  Če me bodo drugi ustavljali z ovirami in mi nagajali, kaj potem, Ti si z Menoj.
  V sebi čutim Ognjeno Moč, Poslanstvo in Tvoj Blagoslov, česa bi se bal?
  Neskončnost Božja prosim napolni me s Svetim Duhom,
  da bom vztrajno nosil med ljudi upanje in radost odrešenja vedno s Seboj.
  Svetloba Božja prosim razsvetli me, da bom tudi jaz bil in nosil Luč Sveta med ljudi.
  Usmiljenost Božja prosim odpusti moje grehe in reši me iz raznih preizkušenj,
  da se utrdim v veri in jo izpričujem s svojim Življenjem.
  Ljubezniva milina Božja prosim prežemi me z pozitivno energijo.
  Lepota Božja prosim očisti me in prevzami me.
  Mir Božji prosim napolni me s Tišino in Upanjem, da se umirim v Tebi.
  Sveta Trojica en sam Bog, prosim blagoslovi me:
  v Življenju, v Smrti, v času bivanja na Zemlji in v Večnosti pri Tebi,
  da Te bom z vsemi Ljudmi Dobre Volje Tukaj in z rajnimi,
  ki so zaspali v upanje na Vstajenje in so tam Onkraj,
  Slavil in Častil na Vekomaj. Amen.

  Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

  Kadar se Ljudje Ljubijo se vzajemno osrečujejo,
  prihajajo eden k drugemu, si medsebojno pomagajo ter so srečni.
  Njihova srca so polna Miru, Dobrote in Ljubezni in zato Radostna.
  Veliko se pogovarjajo in se veselijo novega dne ter se med seboj razumejo.
  Odpuščajo in pozabijo na krivice in žalitve s strani drugih ter prosijo Boga, da jim odpusti vse grehe.
  Dovolj je že prijazen nasmeh, mir, ubranost, dobra volja, človečnost, skrb za druge in radost.
  Ko je tako, je Božje kraljestvo vedno med Nami vsemi in Njegov Blagoslov,
  ker živimo in delamo ter ljubimo kot nas je učil Jezus.
  In kjer sta zbrana dva ali trije v Njegovem Imenu, je On sredi med Nami.
  On je naše Vse, naša radost, upanje in sreča, ki se sveti in raduje v Njegovi Očetovski Ljubezni.
  On je naše upanje za Odrešitev, On je naše vse.
  Amen.
  Janez AKA Dichter Hansi

 15. janez says:

  Pojdi vase
  Ure in ure lahko čistiš svoj avto.
  Ko kupuješ obleke, imaš vedno dovolj časa.
  Če gre za tvojo kariero ali pričesko,
  ne postaneš nikoli nervozen.
  Zakaj si vzameš tako malo časa,
  Da bi poskrbel za svoje srce?
  Če živiš edinole na površju,
  Če te zanimajo le zunanjost,
  tvoja obleka, videz in ugled,
  potem niha tvoja sreča kot na muhastem nihalu:
  da si srečen, jutri nesrečen,
  danes si dobre volje, jutri obupan.
  Pojdi vase,
  in stori kaj za svojo notranjost,
  za »notranjo ureditev« svojega srca.
  Tu so doma razpoloženja in gonilne sile,
  ki te zmedejo
  ali pa naredijo presrečnega.
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik in pesnik

  Prebroditi je treba
  Pri najmanjši bolečini sežeš po zdravilih,
  vsak večer vzameš uspavalo,
  ko te morijo turobne misli,
  vzameš poživilo.
  Brezupno si razvajen.
  Iz vsake muhe narediš slona.
  Ob najmanjši težavi izgubljaš živce.
  Probleme je treba reševati.
  Problemi, ki jih odrivaš, začno zaudarjati.
  Toda vrsta težav v življenju preprosto sodi zraven,
  Bodisi v zakonu, pri vzgoji, v času dozorevanja, pri delu….
  Te moraš enostavno sprejeti, jih prebroditi,
  pogumno, hrabro, brez ugovora.
  Če bežiš pred njimi, te bodo zasledovale,
  obtičale ti bodo v želodcu.
  Križe in težav ne moreš črtati iz svojega življenja,
  ne da bi te to spravilo na kolena
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, dobrotnik in pesnik

  Tako blizu
  Če tarnam na ves glas, mi gre vedno slabše.
  S črnimi mislimi prikličem nadse še večjo nesrečo.
  Živeti moram danes, kar je bilo je bilo;
  saj vendar ne morem ničesar spremeniti.
  Samo lino za obujanje lepih spominov si pustim odprto
  in nočem s beliti glave s tem, kar bo jutri.
  Kaj imam danes?
  Zdravje.
  Sonce na nebu.
  Hrano in pijačo.
  Otroka, ki se mi smehlja.
  Cvetje, ki mi krasi dom.
  Morda iščem srečo mnogo predaleč.
  Podobno je z očali.
  Ne vidim jih, pa mi tičijo na nosu.
  Tako blizu.
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, dobrotnik in pesnik

  Srečni ljudje
  Kaj je pravzaprav človeška sreča?
  iskal sem njen bistvo
  in odkril tole:
  sreče ni v denarju,
  niti v imetju, niti v razkošju,
  niti v brezdelju, niti v poslovnih uspehih,
  niti v dosežkih, niti v užitkih.
  Pri srečnih ljudeh sem vedno našel
  kot temelj globok občutek varnosti,
  spontano veselje nad drobnimi stvarmi
  in veliko preprostost.
  Vedno znova me je presenečalo dejstvo,
  da srečni ljudje ne poznajo neumnega pohlepa.
  Nikoli nisem opazil, da bi srečni ljudje
  bili nemirni, da bi jih kaj preganjalo,
  da bi bili zagledani vase.
  Običajno so premogli dobršno mero humorja.
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, dobrotnik in pesnik

  »To življenje je tako kratko, prekratko, da bi ga drug drugemu oteževali.«
  »V bistvu sem srečen človek. Počutim se zares blagoslovljenega. V svojem življenju sem imel zelo veliko ‘šans’, sreče, in srečal sem mnoge čudovite ljudi ter ob njih našel gotovost. Čutim tudi, da je bil Bog v mojem življenju vedno navzoč. Ljubi me, dokler živim, ljubil me bo, ko umrjem. Zato se mi ni treba ničesar bati. Počutim se resnično zadovoljnega in srečnega. To ne pomeni, da nimam slabih in težkih dni. Vsakdo jih ima, kajti sreča je sestavljena iz mnogih delov, en del pa je vedno prekratek. Hvaležen sem za to, kar sem prejel. To mi pomaga biti srečen. Da sem hvaležen za življenje vsak dan, hvaležen, ker srce utripa 123.700-krat na dan, ker vdihnemo 20.000-krat in predelamo 137 kubičnih metrov zraka. In vse brezplačno, gratis!« Tako je ob svoji osemdesetletnici povedal belgijski (flamski) redovnik Phil Bosmans, svetovno znan in priljubljen duhovni pisatelj. Precej njegovih knjig, iz katerih diha veselje do življenja ter ljubezen do ljudi in vseh stvari v duhu sv. Frančiška, imamo tudi v slovenščini. »Moja zadnja beseda je: hvaležnost,« je dejal ta sončni pričevalec, ki je umrl 17. januarja 2012 v devetdesetem letu polnega življenja.
  V svoji najbolj osebni knjigi Ta neverjetni Bog poje hvalo svojim staršem, revnim kmečkim ljudem, ki so bili kljub svojim neštetim skrbem srečni in zadovoljni. S hvaležnostjo se spominja svojega rojstnega kraja Gruitrode v belgijski pokrajini Limburg, kjer je zagledal luč sveta 1. julija 1922. Družina se je kasneje preselila v bližino mesta Genk, kjer so bratje in oče dobili delo v rudniku, da so imeli za vsakdanji kruh. Nadarjenemu Philu je teta omogočila, da je obiskoval šolo pri redovnikih montfortjancih; leta 1941 pa je postal član tega reda, ki ga je na začetku 18. stoletja ustanovil francoski duhovnik sv. Ludvik Marija Grignion de Montfort (1673-1716), znan kot velik častilec Matere Božje. »Bil je moj vzornik. Poseben vtis je naredil neki dogodek, zapisan v njegovem življenjepisu. Na rame si je naložil nekega siromaka ter šel z njim v samostan, kjer je pozvonil in rekel: “Odprite Jezusu Kristus!”« Leta 1948 je bil posvečen za duhovnika. Prva leta je šel v razkristjanjeno severno Francijo, kjer je deloval kot duhovnik-delavec. Kmalu se je vrnil v svojo rodno pokrajino, kjer je imel ljudske misijone po župnijah: več pridig na dan, pogovore z ljudmi, obiske družin – od jutra do večera. Pri tem delu je doživel popoln zlom: dve leti je ležal bolan v postelji, ob ljubeči negi se je proti pričakovanjem zdravnikov spet postavil na noge in se vrnil na delo. »Zdaj vem: nekatere stvari se zdijo kot katastrofa, vendar pa so milost.« Sprejel je vodstvo Zveze brez imena (Bund Ohne Namen), ki jo je ustanovil nizozemski radijski pridigar Harrie de Greeve. Pravi, da to zvezo sestavljajo ljudje, ki “imajo pod plaščem srce”. »Zame je to tisoč src, ki ljubijo druge ljudi. Tisoče rok, ki ljudi tolažijo, hrabrijo in jim pomagajo.«

  Največji apostolat pa vrši s svojimi duhovnimi knjigami, ki so ‘knjigotrški fenomen’: prevajajo jih v številne in povsod jih tiskajo in ponatiskujejo v visokih nakladah. Leta 1972 je izšla prva knjiga v nizozemskem izvirniku z naslovom Dragi človek, rad te imam in sicer v nakladi 3.000 izvodov. Knjiga je bila hitro razgrabljena. Doslej je številnih nakladah bilo v izvirniku natisnjenih več kot 850.000 knjig! Nemški prevod se je pojavil leta 1976 v 6.000 izvodih, že leto kasneje je izšla 15. izdaja. Po nemškem prevodu je nastal slovenski z naslovom Ne pozabi na veselje (Mohorjeva družba, Celje 1995). »Mislim, da sem v tej knjigi napisal nekaj, kar ljudje čutijo. Ljudje pravzaprav o vsem tem razmišljajo, jaz pa to samo zapišem. Morda je to razlog, zakaj tako radi berejo moje knjige: v njih prepoznajo sebe.« Postal je mojster posrečenih gesel (“Ustvarjeni smo za veselje”, “Sonce ne prezre nikogar”), presenetljivih naslovov (“Srečen človek velja za dva”, “Če mi želiš dobro, bom postal boljši”). Njegovim izrekom pravijo “vitamini za srce”, ki jih ‘pošiljajo’ po telefonu, z velikimi črkami izpisani visijo na javnih mestih.

  Od leta 1957 je živel v samostanu svojega reda v Kontichu blizu Antwerpna. Hodil je med ljudi, jih sprejemal, piše “za srca ljudi”. Svoje avtorske honorarje je namenjal za ustanovo Ljudje v stiski. Leta 1994 je imel prometno nesrečo; komaj se je za silo opomogel, ga je zadela možganska kap in prizadeta je bila desna stran in je zato potreboval invalidski voziček. tako da skoraj ni mogel iz hiše; vendar je vse do svoje smrti ostal v pisnih stikih s svojimi prijatelji po vsem svetu. Kot oporoka zvenijo njegove besede, izrečene ob osemdesetletnici: »Vsem ljudem kličem: To življenje je tako kratko, prekratko, da si ga drug drugemu oteževali. Bog nas vse kliče, da svoje dneve izpolnimo z dobroto, potrpljenjem in ljubeznijo; najprej v lastni družini, pa tudi v odnosu do vseh, ki živijo okoli nas. Samo tako bomo ustvarjali majhne ‘oaze’ v tej veliki puščavi sveta. Svojim dragim prijateljem naročam, da se potrudijo za srce pod plaščem!«

  Ne pozabi na veselje /(zbirka pesmi)
  Vem pa nekaj:
  ena sama beseda te bo prenovila, če ti bo segla do srca.
  Rojstvo, košček kruha za nov začetek,
  zvezda, ki se je utrnila z neba,
  vse to lahko postane ena sama beseda.
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, dobrotnik in pesnik

 16. Miro says:

  V SVETIŠČU TRPLJENJA

  Danes popoldne
  sem v bolnišnici obiskal nekega bolnika.
  Moral sem od oddelka do oddelka
  skozi to mesto trpljenja in ugibal,
  kakšne drame skrivajo ti svetli zidovi
  in cvetje na tratah.
  Moral sem skozi prvo dvorano;
  hodil sem po prstih in iskal svojega bolnika,
  z očmi sem se narahlo dotikal
  ležečih kot bolničar nežno otipava
  rano, da ne bi povzročil bolečine.
  Prav nič dobro se nisem počutil,
  kot zbegan vpeljanec v skrivnostnem templju,
  kot pogan v ladji kake cerkve.
  Prav na koncu druge dvorane sem našel
  svojega bolnika in momljal sem pred njim
  in nisem vedel, kaj naj mu rečem.
  Gospod, trpljenje me teži, tlači me.
  Ne morem razumeti, zakaj ga pustiš.
  Zakaj, Gospod?
  Zakaj mora trpeti ta nedolžni otrok,
  ki zaradi strašne vročine že en teden ječi?
  Ta mož, ki se že tri dni in tri noči bori s smrtjo
  in kliče svojo mater?
  Ta žena, ki ima raka in se je v enem mesecu
  postarala za deset let?
  Ta delavec, ki je padel z zidarskega odra
  in je kot polomljena lutka
  pri manj kot dvajsetih letih?
  Ta tujec, uboga osamljena para,
  ki ga je ena sama gnojna rana?
  To dekle v mavcu,
  ki je že trideset let prikovano na desko?
  Zakaj, Gospod? Ne razumem.
  Zakaj je na svetu to trpljenje, ki zadaja rane,
  ki zapira srca, ki izziva k uporu, ki ljudi stre?
  Zakaj to pošastno in ostudno trpljenje,
  ki udarja na slepo in se nič ne opravičuje;
  po krivici pade na dobrega
  in prizanaša hudobnemu?
  Ko se zdi, da se je umaknilo,
  ker ga je znanost odpodila,
  se vrne z drugačnim obrazom,
  ki je še močnejši in zahrbtnejši.
  Ne razumem.
  Trpljenje je ostudno in bojim se ga.
  Zakaj morajo trpeti prav ti in ne drugi?
  Zakaj ti in ne jaz?
  Dragi otrok, trpljenja nisem hotel jaz,
  tvoj Bog, ampak ljudje.
  Vnesli so ga na svet, ko so vanj prinesli greh,
  kajti greh je nered in nered povzroča bolečino.
  Vsakemu grehu, veš,
  odgovarja nekje in ob določenem času
  na svetu neko trpljenje.
  In več ko je greha, več je tudi trpljenja.
  Toda prišel sem jaz
  in vzel sem nase vse vaše trpljenje,
  ko sem sprejel nase vse vaše grehe,
  vzel sem ga in vse trpel prej ko vi.
  Prevrednotil sem ga,
  spremenil in naredil iz njega zaklad.
  Trpljenje je res še zlo, vendar zlo,
  ki ni brez koristi,
  kajti iz vašega trpljenja sem naredil
  Odrešenje.

  (Michel Quoist)

 17. Miro says:

  MOLITEV ZA ŽIVLJENJE USMILJENJA
  (molitev moškega)

  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ves se želim spremeniti v tvoje usmiljenje,
  da bi bil živi odsev tebe, o Gospod. Naj ta največja božja lastnost, to je brezmejno božje
  usmiljenje, skozi moje srce in mojo dušo dospe k bližnjim.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bile moje oči usmiljene, da bi nikoli ne sumničil in ne sodil po
  zunanjosti, ampak iskal to, kar je v dušah mojih bližnjih lepo, in jim pomagal.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bil moj sluh usmiljen, da bi se sklanjal k bližnjim v potrebah,
  da bi moja ušesa ne bila brezbrižna ob bolečini in vzdihljajih bližnjih.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bil moj jezik usmiljen, da bi o svojih bližnjih nikoli ne govoril
  zaničljivo, pač pa da bi imel za vsakega besedo tolažbe in odpuščanja.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bile moje roke usmiljene in polne dobrih del, da bi svojim
  bližnjim znale delati le dobro in bi nase sprejemal težja in napornejša opravila.

  Pomagaj mi, da bi moje noge bile usmiljene, da bi svojim bližnjim vedno hitele na pomoč,
  ne oziraje se na svojo onemoglost in utrujenost. Služenje bližnjim je moj pravi počitek.

  Pomagaj mi, Gospod, da bi bilo moje srce usmiljeno, da bi čutil vse trpljenje bližnjih in da
  nikomur ne odrečem svojega srca. Iskreno se bom srečeval tudi s tistimi, za katere vem, da
  bodo zlorabljali mojo dobroto, toda sam se bom zaprl v Srce usmiljenega Jezusa.

  O svojem trpljenju bom molčal. Moj Gospod, naj se tvoje usmiljenje odpočije v meni. Moj
  Jezus, spremeni me v sebe, kajti ti zmoreš vse.

  Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
  Amen!

  (Molitev sv. Favstine Kowalske, Dn št. 136)

 18. janez says:

  DESIDERATA, katedrala Sv.Pavla – Baltimore
  Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini. Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno in prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim, zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo. Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš zagrenjen in ohol, kajti vedno bodo večji in manjši od tebe. Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov. Ohrani navdušenje za svoj poklic, naj je še tako skromen, saj je pravi zaklad v spremenljivih časih. Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar. A zato tudi nikar ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. Mnogi hodijo za visokimi vzori in povsod je življenje polno junaških dejanj.

  Bodi, kar si. Bodi svoj. In nikar ne igraj ljubezni. Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen, zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. Spokojno sprejmi izkušnje let, drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz mladosti. Neguj duhovno moč, da te bo obvarovala nenadne nesreče. In ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti. Vzdržuj zdravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag. Pojdi in bodi med ljudmi in se druži in ne bodi osamljen. Veseli se življenja, ki je darilo.

  Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in zvezde. Pravico imaš biti tu. In če to veš ali ne – vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši. Prisluhni tišini v svoji duši, premišljuj in dobil boš odgovore. Kljub vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim sanjam, je svet vendarle čudovit.
  Bodi ljubezniv in sočuten ter strpen do bližnjih.
  Bodi ustrežljiv in pomagaj.
  Bodi na strani rešitev in ne na strani problemov.
  Bodi vesel in poln upanja. Bodi zdrav na duši in na telesu. Bodi pozoren. Bodi srečen.

  O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti,
  daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim
  in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje!
  Frančišek Asiški

  Pridi k nam Gospod Učenik in Odrešenik in nam Pomagaj, da bo vse prav po Božji Volji!

 19. janez says:

  Kje najdeš srečne ljudi?
  Med optimisti.
  Le oni so lahko srečni,
  ker znajo videti dobre strani življenja.
  Nikoli nisem srečal srečnega pesimista.
  Pesimisti sedijo v temi.
  Vse jim je sivo in oni ne morejo videti skozi meglo.
  Optimisti odpirajo svoja okna za svetlobo, za sonce.
  Zavedajo se, preprosto vedo, da je pri ljudeh veliko trpljenja, veliko nejevolje in temne mračnosti.
  Ali oni v najtemnejših nočeh odkrivajo zvezde.
  Optimisti verujejo v dobro.
  Oni verjamejo v smisel življenja.
  Oni so dokaz, da je človek več od velikih številk raznih pojavov,
  več od ročice v avtomatskem aparatu za kavo.
  Oni verujejo v prijateljstvo med ljudmi.
  Širijo ozračje zaupanja, ustvarjajo klimo radosti.
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, dobrotnik za uboge in pesnik
  Če nisi sposoben imeti ljudi rad, ostani raje v svojem kraljestvu, ali pa se ukvarjaj z mrtvimi predmeti, ljudi pa pusti pri miru.

  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, dobrotnik za uboge in pesnik

  Bodi sočuten!
  Stori vse, da bi razumel ljudi in jim pomagal. Poglobi se v njihovo trpljenje, v njihovo zapuščenost. Sestopi z griča svoje samozadostnosti v dolino, k ljudem, ki so sami in trpe, ki pogrešajo zaščito in zavetje. Ne bodi trdosrčen in neizprosen v svojih sodbah. Bodi blag in skušaj razumeti neizrekljivo hrepenenje človeka po sreči, ki se včasih kaže v norih poželenjih. Tedaj boš tudi sam srečen. Takrat boš tudi ti v svoji samoti in šibkosti doživel čudovite trenutke, ki te bodo dvignili iz utečenih kolesnic vsakdanjosti. Tvoje srce bo zmoglo sprejeti in objeti vse ljudi …

  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, dobrotnik za uboge in pesnik

 20. Miro says:

  MOLITEV K VIŠARSKI KRALJICI

  O Višarska Gospa, ki nad šeststo let kraljuješ na tem kraju,
  kjer se srečujejo Slovenci, Furlani, Italijani in Nemci. Ohrani
  dragoceni mir, ki je hrepenenje src in Božji dar ljudem dobre
  volje! Daj, da se ti evropski narodi srečujejo v medsebojnem
  prizadevanju za širjenje krščanske omike. Blagoslavljaj vse
  tiste, ki se zatekajo k tebi in te častijo v različnih jezikih, a z
  isto vero in isto ljubeznijo kot Božjo in svojo Mater!

  Pomočnica kristjanov, privedi vse nevernike k luči evangelija,
  pomagaj vsem svojim otrokom v Evropi pri iskrenem iskanju
  Resnice v ljubezni; daj, da bo Kristusova Cerkev po želji
  Tvojega Sina edina Mati milosti in rešenja za vse. Amen

  Višarska Gospa, Kraljica Evrope, prosi za nas!

  (iz svetišča na Svetih Višarjah)

 21. janez says:

  Molitev za spreobrnjenje sveta

  Usmiljeni Oče,
  naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
  a nikoli ne slišijo,
  tokrat zaslišijo tvoj Glas
  in spoznajo, da si ti Sveti Svetih.
  Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
  a nikoli ne spregledajo,
  da tokrat s svojimi očmi zagledajo
  Tvoje sveto Obličje in tvojo Slavo.
  Dotakni se njihovih src s svojim prstom,
  da se odprejo in spoznajo tvojo zvestobo!
  Molim Te, Pravični Oče, in te prosim,
  da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
  po ranah tvojega ljubljenega Sina,
  Jezusa Kristusa.
  Amen.

 22. Miro says:

  MOLITEV ZA SPOŠTOVANJE DO ŽIVLJENJA

  Najsvetejša Sveta Trojica, verujemo, da so vsa človeška življenja ne glede na telesno stanje dragocena in sveta, ker prihajajo od Tebe. Uči nas, da bomo vrednotili svoje življenje, ga varovali, ohranjali in razvijali. Pomagaj nam v ubogih, slabotnih, bolnih, telesno prizadetih, starejših in umirajočih videti Kristusov obraz. Pomagaj, da bomo pokazali razumevanje in sočutje do nemočnih, da bomo storili vse, kar zmoremo, da jim omogočimo človeka vredno življenje, vredno tudi dostojanstva, ki ga imajo kot Božji otroci in dediči nebeškega Kraljestva.

  To prosimo po Kristusu našem Gospodu, po katerem prihaja vse dobro. Amen.

  Devica Marija iz Guadalupe … Prosi za nas.

  KRIŽEV POT ZA ŽIVLJENJE

  1. POSTAJA: JEZUS NA VRTU GETSEMANI

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil.« S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj!« In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj? Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« (Matej 26:36-41)

  Molitev: V tvojem hudem trpljenju, Gospod, si se moral počutiti osamljenega in prestrašenega. Celo tvoji najbolj ljubljeni Peter, Jakob in Janez niso mogli bedeti s teboj. Vsak dan, Gospod Jezus, je na tisoče otrok ubitih, so udeleženci v tvojem pasijonu. Vsak dan, Gospod Jezus, tisti, ki so postali stari, osamljeni in zapuščeni, sodelujejo v tvojem pasijonu. Ohrani nas budne, o Gospod, da bi lahko gledali s teboj in sprejeli kupo, ki nam jo Bog daje v vsakem trenutku našega življenja. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  2. POSTAJA: JEZUS IZDAN OD JUDA IN PRIJET

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: In takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim množica ljudi z meči in koli. Poslali so jih véliki duhovniki, pismouki in starešine. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Kogar bom poljubil, tisti je. Primite ga in ga varno odpeljite.« Ko je prišel, je takoj stopil k njemu, rekel: »Rabi!« in ga poljubil. Oni pa so iztegnili roke po njem in ga prijeli. (Marko 14: 43-46)

  Molitev: Poslušaj našo molitev, nebeški Oče, za vse, ki sodelujejo v zlu splava. Za medicinske sestre in uradnike, za zdravnike in pomočnike, za sorodnike in prijatelje, za zakonce in starše: Daj jim jasen pogled, Gospod, da bi videli zlo pred njimi. Daj jim milost obžalovanja in resničnega kesanja, da se lahko obrnejo od svojih grehov in obljubijo, da ne bodo nikoli ponovno sodelovali s tem zlom. To prosimo skozi njega, ki je naša Resnica, Kristus Gospod. Amen.

  3. POSTAJA: VELIKI ZBOR OBSODI JEZUSA

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ter ga privedli pred svoj véliki zbor. Rekli so: »Če si ti Mesija, nam povej!« Rekel jim je: »Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo Sin človekov sedel na desnici Božje Moči.« Vsi so dejali: »Ti si torej Božji Sin?« Rekel jim je: »Vi pravite, da sem.« Oni pa so dejali: »Kaj potrebujemo še pričevanja, saj smo sami slišali iz njegovih ust.« (Luka 22: 66-71)

  Molitev: Tako so si želeli tvoje smrti, Gospod Jezus, da so skrivili resnico, da te ubijejo. Preženi iz naših src sovraštvo, ki želi ubijati in vso željo, ki bi zvabila do nasilnega maščevanja. Morilcu daj milost kesanja in žrtvi željo po pravičnosti in usmiljenju. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  4. POSTAJA: PETER ZATAJI JEZUSA

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.« On pa je vpričo vseh tajil: »Ne vem, kaj praviš.« Ko je šel v vežo, ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta je bil z Jezusom Nazarečanom.« Spet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!« Kmalu nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: »Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.« Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal. (Matej 26: 69-75)

  Molitev: Usliši naše molitve, usmiljeni Gospod, za vsakega otroka izdanega od tistih, ki bi jih morali prvi ljubiti. Podeli večni mir nedolžnim žrtvam splava, in nežno omehčaj srca staršev, ki so vzeli njihova življenja. Podeli jim kesanje, ozdravljenje in mir. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  5. POSTAJA: PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Takoj zjutraj so véliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in pismouki, torej ves véliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal: »Si ti judovski kralj?« Odgovoril mu je: »Ti praviš.« Véliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal: »Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.« Jezus pa ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil. Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. (Marko 15: 1-5, 15)

  Molitev: Usliši našo molitev za vse sodnike, Gospod, in še posebej za tiste, ki sedijo na najvišjem sodišču v naši državi. Za razliko od Pilata, lahko vidijo koga njihove odločitve lahko ubijejo, naj postavijo na stran ves zemeljski ponos, sprejemajoč le modrost, ki prihaja od tebe. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  6. POSTAJA: JEZUSA BIČAJO IN S TRNJEM OKRONAJO

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Vojaki so spletli iz trnja krono, mu jo dali na glavo in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. In stopali so k njemu in govorili: »Pozdravljen, judovski kralj!« in ga udarjali. (Janez 19: 1-3)

  Molitev: Usliši naše molitve za vse, ki jih kronamo s trnjem, o Gospod: zlasti za starejše, ki smo jih bičali z našim zanemarjanjem. Napolni naša srca z ljubeznijo do njih. V njihovih slabotnostih, naj vidimo tvoje trpljenje, v njihovi bolečini naj najdemo tvoj križ. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  7. POSTAJA: JEZUSU NALOŽIJO KRIŽ

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Ko so ga véliki duhovniki in služabniki videli, so zavpili: »Križaj ga, križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Vzemite ga vi in ga križajte, kajti jaz ne najdem krivde na njem.«

  Oni pa so zavpili: »Proč z njim, proč z njim, križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Vašega kralja naj križam?« Véliki duhovniki so odgovorili: »Nimamo kralja razen cesarja!« Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan.

  Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrejsko Golgota. (Janez 19: 6, 15-17)

  Molitev: Ko si nosil križ, Gospod, si padel znova in znova. Usliši našo molitev za vse, ki nosijo težo smrtnih bolezni. Naj jim njihova ljubezen do življenja da upanje, in njihovo zaupanje v Stvarnika življenja naj jim prinese veselje. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen

  8. POSTAJA: SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Prisilili so nekega mimoidočega, Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ. (Marko 15: 21)

  Molitev: Gospod s teboj delimo tvojo žalost, ko smo tarča posmeha za našo obrambo tistih, ki so od vseh drugih pozabljeni. Bodi s tistimi, ki želijo nositi tvoj križ, kjer je ogroženo življenje, in ko so preizkušeni z obupom, pošlji angela, da bi jim pomagal z njihovim bremenom. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  9. POSTAJA: JEZUS SREČA JERUZALEMSKE ŽENE

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo: ›Blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile!‹ Takrat bodo začeli govoriti goram: ›Padite na nas!‹ in gričem: ›Pokrijte nas!‹ Kajti če z zelenim lesom delajo takó, kaj se bo zgodilo s suhim?« (Luka 23: 27-31)

  Molitev: Ljubil si jeruzalemske žene, Gospod, kot si ljubil njihove otroke. Vendar si jih opozoril na strašno zlo, ki je grozilo, da uniči njihova življenja in njihove duše. Gospod, odpri ušesa vseh žena za tvojo prošnjo za življenje. Podeli jim milost, da se obrnejo proč od greha splava in da hodijo s teboj po poti križa. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  10. POSTAJA: JEZUSA KRIŽAJO

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« (Luka 23: 33-34)

  Molitev: Ali je lahko še večji greh, Gospod, kot pribijanje nedolžnega Božjega Sina na križ? Vendar še danes ubijamo nedolžne otroke v njihovih materinih telesih. Reši nas te norosti, Gospod, in nas nauči, kako bi lahko oznanjali evangelij življenja skozi vrednote tvojega trpljenja in poveličanega križa. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  11. POSTAJA: JEZUS OBLJUBI SKESANEMU RAZBOJNIKU NEBESA

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti Mesija?

  Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.« (Luka 23: 39-43)

  Molitev: Podeli kesanje, Gospod, vsem, ki so grešili zoper evangelij življenja: zdravnikom, ki opravljajo splave, materam, ki zapustijo svoje otroke, tistim, ki bodo usmrtili zapornike, ali izvršili evtanazijo starih ljudi. Za raziskovalce, ki odklonijo slediti tvoji volji, ali tistim, ki bi imeli dobiček od trpljenja drugih: podeli jim obilo milosti in tvojega usmiljenja, da bi se tudi oni odvrnili od svojega greha in da bi našli tebe, ki si Gospod na veke vekov. Amen.

  12. POSTAJA: MATI IN UČENEC PRI KRIŽANEM JEZUSU

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. (Janez 19: 25-27)

  Molitev: Materina ljubezen, Gospod, je kot nobena druga. Najmlajšemu apostolu si zaupal v varstvo Devico Marijo. Zaupaj otroka v maternici svoje matere Blagoslovljeni materi, Gospod. Zaupaj zapornika, ki čaka na smrt njej. Zaupaj delo znanstvenika, ki išče zdravilo njej in življenje starca v bolniški postelji prav tako. Naj vsi živimo pod varstvom Marije, naše matere, od našega spočetja do naravne smrti. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  13. POSTAJA: JEZUS UMRE NA KRIŽU

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil. (Luka 23: 44-46)

  Molitev: Bodi z vsemi, ki bodo danes umrli, Gospod, prinesi jim v pomoč vrednote tvojega trpljenja. Tistim, ki umirajo sami, jim pošlji angela miru. Tiste, ki umirajo zaradi nasilja, jih drži v tvojih rokah. Vsem, ki umirajo podeli milost in mir evangelija življenja, da lahko počivajo v tebi po katerem so bili rojeni, in s katerim, prosimo te, lahko živijo večno. Amen.

  14. POSTAJA: JEZUSA POLOŽIJO V GROB

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

  Bralec: Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna in položil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. Ko je k vhodu v grob zavalil velik kamen, je odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. (Matej 27: 57-60)

  Molitev: S tvojo smrtjo, Gospod Jezus, se ni končalo. V slavi velikonočnega jutra je tvoj prazen grob stal kot dokaz tvojega veličastnega uničenja greha in smrti. Uniči kulturo smrti, o Gospod: Izbriši to v luči tvoje vstajenjske slave, da bi vsi, ki živijo in dihajo lahko ti dali slavo in praznovali čudež življenja, ki so ga prejeli od tebe. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

  Povzeto po: https://www.oznanjevalci.net/molitve/molitev-za-zivljenje/

  Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran, zaupamo vate!

 23. Miro says:

  HVALNICA

  Hvaljen bodi, Gospod Jezus Kristus,
  Sin živega Boga!
  Ti si Odrešenik sveta,
  naš Gospod in Zveličar.
  Pridi, Gospod Jezus, stoj nam ob strani,
  da bomo živeli vedno s teboj
  in prišli v kraljestvo tvojega Očeta. Amen

  (Klemens Tilmann)

 24. Miro says:

  MOLITEV ZA OSVOBODITEV

  Velik si, Gospod, naš Bog in Oče!
  Z nadangeli Mihaelom, Rafaelom, Gabrielom
  te prosimo, reši naše brate in sestre sužnosti
  hudobnega duha.
  Pridite na pomoč svetniki in svetnice božje.
  Stiske, žalosti in morečih skrbi,
  prosimo Te – reši nas Gospod.
  Sovraštva, prešuštva, zavisti,
  prosimo Te – reši nas, Gospod.
  Ljubosumnih misli, besa in smrti,
  prosimo Te – reši nas, Gospod.
  Vsake misli na samomor in splav,
  prosimo Te – reši nas, Gospod.
  Vsake sprevržene spolnosti,
  prosimo Te – reši nas, Gospod.
  Sporov v družini, ločitev in
  sprevrženega prijateljstva,
  prosimo Te – reši nas, Gospod.
  Vsake oblike zla, uroka, čarovništva
  in vpliva okultnega zla,
  prosimo Te – reši nas, Gospod.

  (Gabriele Amorth)

 25. janez says:

  TO JE DAN, KO SI NAS POKLICAL DA BOMO TVOJA CERKEV
  To je dan Gospod Bog,
  ko daješ Svetu Dih Življenja,
  ko v ljudeh vžigaš ogenj Ljubezni.
  Danes je Dan, na katerega smo bili poklicani,
  da naj bomo Tvoja Cerkev Gospod.
  Zahvaljujemo se Ti z besedami in petjem pesmi,
  ki si jih Sam Gospod položil v nas.
  Občudujemo Te po Moči Tvojega Svetega Duha
  in Te polni Veselja in Upanja v ponižni Molitvi imenujemo Svojega Nebeškega Očeta.
  Svojo Luč si Gospod prižgal v nas, Svojega Svetega Duha si nam vlil.
  Ponižno Te prosimo Gospod, da bi v v moči Tvojega Duha iskali Resnico
  in Spoštovali in Spolnjevali Tvojo Božjo Besedo in Božjo Voljo.
  Prosimo Te, da bi po Tvoji Milosti našli Jezusa Odrešenika in
  da bi vedno v Hoji za Kristusom prav hodili po Poti Odrešenja in Dobrote.
  Ti si Izvir Vsega Stvarstva, vsega živega in neživega ter nas Ljudi moj Nebeški Oče,
  Ti si naš Oče, moj Oče in Oče Stvarnik – Deus Creator vsakega človeka na Svetu.
  Doker dihamo in upamo, te bomo vedno iskali in molili, da bi te vedno tudi našli,
  pa kamorkoli gremo ali kjerkoli smo ali bomo v Božjem Svetu Odrešenja, Ljubezni in Dobrote.
  Prosim Te Oče, da bomo verovali v Jezusa in da bomo vedno spolnjevali Božjo Voljo in Božje Postave.
  Gospod Bog, Tvoje Kraljestvo naj bo vedno med nami, skrito in blizu nas:
  v človeku, ki ga ljubimo, v ljudeh, za katere živimo, v vseh stvareh in živih bitjih ter Vesolju,
  kjer v občudovanju ponižno pokleknemo in se Ti zahvaljujemo za Vse.
  Zrak si, ki ga dihamo, daljava, v katero se oziramo,
  Življenjski Prostor ki nam je dan,
  Luč si, ki nam sveti v temi dilem in stranpoti, da gremo po pravi Poti Odrešenja,
  Prst Božji si, ki urejuje vse Vesolje in vse Stvarstvo po Svoji Volji,
  Nežna Ljubezen si, ki si nas Ustvaril v svoje Veselje.
  Prosim Gospod naj bo Tvoje Kraljestvo vedno med nami, skrito in blizu,
  v človeku, ki ga ljubimo, mu odpuščamo, mu darujemo, kar imamo, mu pomagamo in služimo.
  Naj se zgodi Tvoja in ne Naša Volja Gospod na Zemlji, vedno in Povsod.
  Prosimo Te Gospod, vodi nas, da ne zaidemo in
  daj nam spoznati Tvoje Evangeljske Nauke in Tvoje Postave ter Tebe Sveti Bog
  ter podari nam Božji Mir in svojo Odrešujočo Ljubezen na Vekomaj. Amen

  Huub Oosterhuis: Tvoja Beseda je Blizu. Studenci Žive Vode, Celje 1976.

 26. Miro says:

  O MATI MARIJA, VODI NAS!

  O sveta Mati,
  ti si v veri in češčenju Cerkve
  tolažilna luč milosti vernim srcem.
  V tebi, Marija, je uresničeno,
  kar je Najvišji sklenil od začetka.
  Lahko bi bil prišel odet v nebeško slavo;
  toda grešili smo, zato je prišel
  v onemoglosti, ne v moči.

  In tebe, Marija, mojstrovino svojih rok,
  je okrasil z najsijajnejšo lepoto,
  kar jih je podelil stvarem,
  in te postavil pred nas,
  kakor je skladno z našim zemeljskim stanjem.
  Tako nam, ljubezniva Mati,
  govoriš z vsem svojim bitjem
  o večnem Bogu kakor jutranja zarja,
  ki je tvoj simbol.
  Tvoja podoba odseva čistost in mir
  in nas dviga k nebesom.
  Poslanka prave luči si
  in upanje romarjev na zemlji:
  vodi nas tudi poslej, kakor si nas vodila doslej!
  Iz te temne noči, skozi to strahotno zmedo
  nas vodi k Jezusu, vodi nas domov!

  O Marija, naj se učim pri tebi,
  kako je treba ljubiti svojce!
  Čeprav je bilo tvoje srce samo Jezusovo,
  si bila dobra do vseh
  in si svojo ljubezen izkazovala vsem.

  Marija, pomagaj mi, da bom postal deležen
  vsaj majhnega dela tvoje nebeške čistosti,
  resnične dušne čistosti in lepote,
  da bi se moje srce okrepilo in postalo zmožno
  zveste ljubezni do Boga
  in do vsega, kar je njega vredno!

  (John Henry Newman)

 27. janez says:

  KDO JE ZAME JEZUS?
  Jezus je beseda, ki jo je treba razglašati.
  Jezus je resnica, ki jo je treba povedati.
  Jezus je življenje, ki ga je treba živeti.
  Jezus je ljubezen, ki jo je treba ljubiti.
  Jezus je veselje, ki ga je treba deliti z drugimi.
  Jezus je mir, ki ga je treba podarjati.
  Jezus je lačni, ki ga je treba nahraniti.
  Jezus je nagi, ki ga je treba obleči.
  Jezus je bolni, ki ga je treba zdraviti.
  Jezus je zavrženi, ki ga je treba zdraviti.
  Jezus je zavrženi, ki ga je treba sprejeti.
  Jezus je mali, ki ga je treba objeti.
  Jezus je slepi, ki ga je treba voditi.
  Jezus je nemi, ki mu je treba govoriti.
  Jezus je drogiranec, ki mu je treba pomagati.
  Jezus je zapornik, ki ga je treba obiskati.
  Jezus je tujec, ki ga je treba sprejeti.
  Jezus je ubogi, ki mu je treba priskočiti na pomoč.
  Zame je Jezus moje vse in nad vsem. Amen

  SVETA MATI TEREZIJA

 28. Miro says:

  MOLITEV ZA PONIŽNOST

  Gospod Bog, pomagaj nam,
  da se naučimo iskrene ponižnosti,
  kajti bolj ko smo ponižni, bližje smo tebi.
  Želimo služiti bratom in sestram zaradi tebe.
  Naj to služenje navdihujeta
  velika ponižnost in ljubezen!
  Kadar bomo čutili,
  da moramo biti odločni,
  naj ostanemo ponižni in ljubeznivi.
  Opogumi nas,
  da bomo prav uporabljali talente,
  ki si nam jih podaril.
  Naj to delamo s hvaležnim srcem,
  v zavesti, da smo jih prejeli od tebe.
  Naj postanemo vedno bolj podobni tebi,
  ki si »krotak in v srcu ponižen«.

  (Ognjišče)

  Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naše srce po svojem Srcu!

 29. Miro says:

  JAZ SEM Z VAMI

  Ne boj se, tu sem. S teboj sem v tvojih dnevih. Pogumen bodi, niti za hip te ne
  zapustim. Spoznaj me, jaz sem. Bil sem s teboj tudi takrat, ko si mislil, da sem
  daleč. Kajti jaz sem zvest svoji obljubi. S teboj hodim, blizu sem, ko razpravljaš
  ali se prepiraš na poti. Blizu sem, ko me kličeš in čakaš. Jaz sem s teboj vse dni
  do dovršitve sveta.

  Obljubil sem ti, da te ne bom zapustil sirote. Opri se na to obljubo. Ti si moja
  skrb, moje veselje. Meni si zaupal svoje križe in trudnosti. Rad ti jih odvzamem
  in želim, da v vsakem trenutku življenja čutiš mojo navzočnost. Zmeraj sem s
  teboj, v vsakem kraju, v vsakem času. Ni stvari, ki bi me mogla oddaljiti od tebe.
  Nikdar te ne zapustim. Ne tedaj, ko se zdi, da si ti mene zapustil, ne tedaj, ko
  me grobo zavrneš, ko se skrivaš pred menoj. Nikdar te ne zapustim.

  Zato me spoznaj. Tu sem. Ne očitaj mi več: “… če bi bil tukaj, ne bi …”
  Jaz sem tu. Vse vidim, zmeraj te spremljam. Zmeraj sem tu in povsod.

  A v obhajilu, v znamenju kruha, naj rečem tebi, Cerkvi in vsemu svetu: tu sem,
  nepreklicno. Za zmeraj bom z vami. Ne ločujem se od sveta, ki mu hočem biti
  kruh, hrana. Tu sem, da bom hrana lačnim, pijača žejnim. Tu sem, da bom
  počitek trudnim, moč slabotnim. Tu sem, da bi bil nepresahljiv vir življenja
  vsem, ki mislijo, da jim je življenja dovolj.

  (V nadaljevanju zberi pogum in spregovori Gospodu besede zaupanja in molitve.)

  Hvala ti, Gospod, da si tu. Zahvaljen za tvojo trdno obljubo. Zahvaljen, da
  imam kam iti in h komu priti. Ti me vedno čakaš. Hvala ti za ta neizrekljivi
  dar in znamenje tvoje navzočnosti. Nenehoma mi po njem govoriš, kar tako
  rad pozabljam: da si mi blizu in da me nikdar ne zapustiš.

  Gospod, kruh življenja, hrana lačnih, tolažba žalostnih, pijača žejnih, počitek
  trudnih: bodi vedno z menoj!

  Gospod, rad bi ti isto obljubil. Ne morem jamčiti za zvestobo svojim besedam,
  tolikokrat nisem zvest tistemu, kar obljubim. A v tem trenutku hočem vendarle
  obljubiti: tvoj sem! Naj bom s teboj, v tvoji bližini, v tvoji družbi. Naj nenehoma
  gledam znamenje tvoje navzočnosti in hodim v varstvu tvoje ljubezni; želim
  pogostoma obiskovati kraje, kjer ti prebivaš.

  Gospod, naj bom s teboj vse dni življenja. Vem, da ne živim, ko sem daleč od tebe.
  To ni življenje. Živim le, kolikor sem s teboj, ko sem v tvoji bližini.

  Tu sem Gospod. Častim te v skrivnostni navzočnosti. Prihajam k tebi z vsem
  svojim bitjem in življenjem. Vse dni svojega življenja razprostiram pred teboj in
  hočem biti poslušen tvoji prošnji in besedi: “Ostanite tu in bedite z menoj.”
  (Mt 26,38).

  (Zvjezdan Linić)

 30. janez says:

  MOLITEV ZA VERO V BOGA
  Gospod, verujem, hočem verovati vate. Gospod, prosim daj mi milost, da bo moja vera popolna, brez pridržkov, da bo prešinjala vse moje mišljenje, moj način presojanja Božjih in Človeških stvari. Gospod daj prosim, da bo moja vera svobodna, da bo imela moj osebni pristanek in bo sprejemala odpovedi in dolžnosti, ki jih prinaša s seboj ter bo izražala mojo celotno osebno odločitev. Gospod Bog prosim daj mi milost in navdih, da bo moja vera zanesljiva, zanesljiva tako po skladnosti zunanjih dokazov in po notranjem pričevanju Svetega Duha; zanesljiva po svoji pomirjevalni Luči, po naši Ljubezni do vseh ljudi, po svojih umirjenih sklepih, po svoji spokojni in skromni prilagoditvi.

  Gospod prosim daj, da bo moja vera trdna, da se ne bo ustrašila nasprotujočih si vprašanj, katerih je polno naše Luči in Božjega Miru željno Življenje.; daj prosim, da se ne bo ustrašila nasprotovanja ljudi, ki o njej razpravljajo, jo napadajo, zametujejo, zanikajo, temveč se bo utrdila po notranji moči Tvoje Božje Resnice. Gospod daj prosim, da bo moja vera vesela in bo prinašala mir in radost v mojo dušo, jo usposabljala za pogovor z Bogom in ljudmi. Tako bo iz Svetega in svetnega pogovora z Bogom izžarevala našo notranjo umirjeno spokojnost in blaženost. Gospod Bog prosim daj, da bo moja vera dejavna, da bo to vera z našimi molitvami in dobrimi deli. Naj daje ljubezni do drugih nagibe, da se bo po Božji Milosti vedno krepila in širila, tako da se bo razrastla v pravo prijateljstvo s Teboj in Te pri svojem delu, trpljenju in pričakovanu dokončnega razodetja neprestano iskala, o Tebi pričala in krepila upanje.

  Gospod Bog prosim, daj da bo moja vera ponižna in se ne bo domišljala, da temelji na izkustvu mojega Človeškega mišljenja in čustvovanja, temveč da se bo prepuščala pričevanju Svetega Duha in ne bo imela boljšega poroštva kakor v učljivosti do izročila Svetega Pisma, Svete Katoliške Cerkve in njene Učiteljske službe. Amen.

  Kristjan Moli: Molitev po Pavlu VI.

 31. janez says:

  BOG PROSIM PRIDI K MENI IN OSTANI Z MENOJ

  Dragi Bog. Slaboten in nepopolen človek sem. Ti to dobro Vweš. Vem, da sem grešil in Te žalil, čeprav si mi vse Daroval in me imaš RAD. Hvala BOG, ker si v osebi svojega Sina Jezusa Kristusa našega Odrešenika prevzel nase vse moje grehe in na križu umrl zame ter vstal od mrtvih. Šel si v Nebesa k Očetu in poslal si k nam Svetega Duha. Želim prejeti tvoje odpuščanje in živeti s teboj v osebnem odnosu vse dni. Besede Večnega Življenja imaš. Daješ nam Vode Življenja, ki odžeja in kruh Življenja, po katerem nismo nikoli lačni. Odpuščaš nam naše grehe, ko Te molimo in se spokorimo ter iskreno prosimo odpuščanja in odpuščamo tudi mi drugim. Odpiram ti vrata svojega življenja in te sprejemam kot svojega Odrešenika in Gospoda Boga. Predajam ti nadzor nad svojim življenjem, zato naredi iz mene takšnega človeka, kakršnega si me ti želiš. Prosim vstopi k meni in vame in me vodi ter mi pomagaj, da bom spolnjeval Božjo Voljo in hodil vedno za Teboj. Tudi ko bom nekam zataval me prosim usmeri nazaj na Pot Odrešenja, ki vodi k Tebi. Prosim za Tvoj Božji Mir in Ljubeče Srce, da Počijem v Tebi. Iskal sem Te in Te Našel. Prosim pomagaj mi in Vodi me in me nikoli ne zapusti!. Amen.

 32. janez says:

  Jezus Živi v meni
  Jezus prosim pridi, vstopi in živi v meni!
  Kakor si živel v Svoji Materi Devici Mariji,
  ko si si vzel za Življenje kot Novorojeni Bog in Človek
  Njeno Materinsko Telo in Njeno Kri, v Njej rastel in se Rodil na Svet
  v Naše Veselje Odrešenja Vseh Ljudi za Odpuščanje Vseh Naših grehov.
  Tako prosim Jezus Odrešenik živi, bivaj in ostani v meni
  ter postani v meni Tvoje Božje Telo in Kri in napolni me z Svetim Duhom:
  +Jezus prosim Misli in Odločaj se v Meni z Menoj;
  +Jezus prosim Moli in Ljubi ter Odpuščaj v Meni z Menoj;
  +Jezus prosim trpi in prenašaj vse krivice Sveta in Bolečine ter Bolezni v meni in z Menoj;
  +Jezus prosim glej in spregovori iz Mene v tišini, da Te bom slišal in razumel, kaj hočeš od Mene;
  +Jezus prosim deluj in izžarevaj Luč ter Sveti iz Mene, da bom prinašal Ljudem Svetlobo In Upanje;
  +Jezus prosim vlivaj mi Pogum in Vztrajnost skozi mene zame in za druge in napolni nas z Vero;
  +Jezus prosim Pomagaj bolehnim, revnim in ubogim skozi mene, da bom dober Samaritan kot Mati Terezija;
  +Jezus prosim vlivaj mi moči in vodi me po Poti k Tebi, da bom živel, daroval, služil drugim in izgoreval za Svet tako kot Ti, ki si Moj Ljubljeni Brat, Odrešenik, Gospod in Moj Bog.
  +Jezus prosim naj bom vedno na strani Rešitev in ne Problemov zase in za Ljudi, da jim bom pomagal in jih spodbujal, da bodo vedno izpolnjevali Božjo Voljo.
  +Jezus prosim naj bom orodje Tvojega Miru, Dobrote in Ljubezni, prosim pomagaj mi, da bom Svojo Vero v Boga in v Božje Postave ter v Sveti Jezusov Evangelij veselega Oznanila vedno udejanjal in izvrševal tudi v praksi Življenja in tako pokazal, da Verujem, Molim, Delam in Izvršujem vse, kar Bog hoče in zahteva od mene.
  +Prosim Jezus uporabljaj moje roke, noge, glavo, pamet, mene vsega, da bom služil drugim vedno in z veseljem.
  +Prosim Jezus blagoslovi naša pota, da bomo hodili in stopali po Zemlji z našimi Nogami po pravi Poti, da nas vse v Jezusa Verujoče Ljudi v Svetemu Duhu pripelješ k Bogu Očetu in da bo Naš Bog vedno Ves v Vsem.
  +Prosim Te Gospod Jezus tudi za neverujoče, ki pošteno ter pravično živijo in Te iščejo na svoj način,
  da bodo po Tvoji Milosti Videli in Spoznali Boga preko Tvoje Milosti,
  ter spregledali in začeli hoditi kot Dobri Ljudje in Dobri Kristjani
  po Poti k Jezusu Našemu Odrešeniku Sveta.
  Daj Gospod, da bom vedno Blizu tebe in zmeraj Bliže Tebi!
  Vsak dan nanovo me vzemi ter naredi iz mene nov prispevek za Ljudi.
  V Vsakem Trenutku me vzemi, ker bi se rad popolnoma Odprl Tvoji Ljubezni
  in Božjemu Duhu, da bi deloval v meni in izpolnjeval Božjo Voljo.
  V vsak dogodek prihajajočih dnevov me vzemi prosim in daj da bom odkrival Tvoja Sporočila.
  Bodi moj Brat in Odrešenik ter moj Gospod, ki mi nikdar ne dovoli pomisliti,
  da si daleč od mene; daj mi Milost in deluj in izžarevaj preko mene v Svet svojo Dobroto in Ljubezen.

  Prihajam k tebi, molitve in premišljevanja, kapucini, 1995.

  “Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno” (Jn 15,10-11). Kjer je ljubezen, tam je Bog ( Mati Terezija).

 33. Miro says:

  HOČEŠ MOJE ROKE?

  Gospod, hočeš moje roke,
  da bi današnji dan
  pomagal ubogim in bolnim,
  ki so pomoči potrebni?
  Gospod, danes ti dam svoje roke.

  Gospod, hočeš moje noge,
  da bi današnji dan
  obiskala vse tiste,
  ki potrebujejo prijatelja?
  Gospod, danes ti dam svoje noge.

  Gospod, hočeš moj glas,
  da bi današnji dan
  nagovorila tiste,
  ki so potrebni besed ljubezni?
  Gospod, danes ti dajem svoj glas.

  Gospod, hočeš moje srce,
  da bi današnji dan
  ljubila vsakega osamljenega človeka,
  ker je človek?
  Gospod, danes ti dam svoje srce.

  (sv. Mati Terezija)

 34. Miro says:

  MOLITEV K MARIJI ZAPLAŠKI

  Na Zaplazu kraljuješ,
  naš lepi sladki up,
  nešteto izpolnila zemljanom si obljub.
  Potrti se od bojev v tvoj hram zatekamo,
  pomirjeni ti hvalo in čast izrekamo.
  Marija, Marija!
  Naj mir in srečo najde pri tebi vsak trpin.
  Marija čudodelna vrh Zaplaških višin!

  (Franjo Neubauer)

 35. Miro says:

  ODGOVORNOST ZA CERKEV

  Gospod, ko molimo za duhovne poklice,
  se moramo zavedati resnice,
  da ima vsakdo od nas v tvoji Cerkvi
  čisto določeno mesto in vlogo:
  vsi smo poklicani k svetosti,
  vsi smo poklicani, da svojo vero
  posredujemo ljudem okoli sebe,
  vsi smo poklicani, da smo misijonarji
  v svojem vsakdanjem življenjskem okolju.
  Gospod, predrami nas,
  da se bomo bolj živo zavedali te velike resnice:
  prav vsi smo odgovorni
  za rast vere na tem našem svetu.
  Ko se srečujemo z ljudmi,
  nas navdajata nezaupanje in nemir,
  tako zlahka jih zavračamo in obsojamo
  (kako pogosto smo rasisti!);
  včasih se zanje niti ne zmenimo,
  včasih pa smo do njih preveč vsiljivi.
  Gospod, na našem mestu v družbi
  in na našem mestu v tvoji Cerkvi
  naj pokažemo več bratske ljubezni
  in več smisla za občestveno razsežnost
  evangeljske ljubezni v današnjih časih.
  Vsi skupaj – kot občestvo –
  smo odgovorni za osvoboditev človeka.
  Ko se srečujemo s teboj, Gospod,
  nas prežemajo nešteta vprašanja
  in begajo dvomi naše zmedene dobe.
  Pogosto je tako težko verovati!
  Gospod, daj, da bomo vsi po vrsti:
  laiki, redovniki, duhovniki, škofje,
  samski in poročeni, mladi in stari
  bogati in revni, neuki in učeni
  čutili najprej odgovornost, da verujemo vate.
  Pomagaj nam, da bomo, ko zraste
  naše spoznanje človeka in družbe,
  vedno globlje spoznavali tvojo ljubezen,
  ki je vir in opora naše medsebojne ljubezni.
  Na težavnih potih Cerkve našega časa
  nas varuj napake,
  da ne bi samo tožili in tarnali
  nad pomanjkanjem poklicev
  in nad premnogimi drugimi težavami.
  Pomagaj nam, da bomo raje
  veselo prevzeli svoj del naloge,
  da bo Cerkev zaživela, rasla in se krepila.
  Odpri naš razum in naša srca
  za spodbude tvojega Duha,
  da bo Cerkev jutrišnjega dne imela podobo,
  ki ti bo všeč, in zares pogumne graditelje.
  Če se bomo vsi v tvoji Cerkvi
  čutili zanjo bolj odgovorne,
  bo ta Cerkev zagotovo tako živa,
  da bodo v njej zrasli številni poklici.

  (Felix Lacambre)

 36. janez says:

  BLAGOR ŽALOSTNIM, ZAKAJ POTOLAŽENI BODO

  Gospod Jezus, izkusili smo bolečino in žalost in zaslutili, da nam boš poslal Uteho.
  To Tolažbo želimo dobrotno in nesebično deliti
  z vsemi Tistimi, ki so sedaj žalostni in trpijo.
  Prosim Gospod pomagaj nam najti način,
  da pokažemo svoje sočutje in usmiljenje z žalostnimi, trpečimi in osamljenimi,
  s tistimi, ki so brez vsega in s tistimi, ki so obupani v samoti in osamljenosti,
  s tistimi, ki v žalosti trpe in ihte.
  Prosim pošlji jim Svetega Duha Tolažnika in povej jim, da niso sami, ker si Ti z Njimi Vse Dni.
  Ob njih Si, v njih Si in z njimi Si, čeprav Te ne vidijo, ker si neviden vendar vseprisoten ter Usmiljen.
  Čeprav Te ne vidimo, ker si Sveti Duh Tolažnik, pa vemo, da si pri nas in da nikoli nismo sami.
  Pomagaj prosim trpečim in žalostnim, da bodo občutili, da si nas vse na Golgoti tako ljubil,
  da si dal ponižno in prostovoljno svoje življenje za nas in naše Odrešenje.
  Tudi sam si trpel, ker naš Ljubiš in si bil in boš vedno z nami vse dni.
  Tvoje Vstajenje in Odrešenje vseh nas od naših grehov je tista Tolažba,
  kot si nam povedal v Govoru na Gori,
  da bodi blagor vsem žalostnim, ki trpijo,
  ker jih boš potolažil in obrisal njihove solze
  ter jih objel z Božjim Mirom in Ljubeznijo.
  V Nebeški Domovini ne bo več žalosti in solz,
  ampak veselje za vse tiste, ki so spolnjevali Božjo Voljo,
  ki so spoštovali vse Božje zahteve in zapovedi,
  in Ljubili Boga tako, da so ljubili in delali dobro za svoje bližnje.
  Gospod prosim daj mi čisto Srce, da Te bom duhovno videl in razumel.
  Daj mi Duha ponižnosti, da Te bom lahko v Tišini Srca poslušal in Slišal,
  Daj mi Duha Ljubezni, da Ti bom Služil
  in Duha Vere, da vedno ostanem pri Tebi in v Tebi Gospod v Molitvi in Prošnjah.
  Prosim Gospod naj sleherni del mojega žitja in bitja služi Tebi v Slavo
  in naj me nikdar ne zajame dvom, žalost in obup zaradi trpljenja,
  saj si Ti Bil, Si in Boš z menoj povsod, vse dni in na veke.
  Naj me trpljenje očisti, ojača in prekali, da bom bolj strpen, sočuten in dober z brati
  in tako podoben Tebi moj Učenik in Odrešenik.
  Povzdignil si se v Nebesa Gospod Jezus,
  da bi nas ob dopolnitvi časov Slednjih Dni
  dvignil k Sebi, kjer je Ljubezen in Božji Mir.
  Blagoslovljen, ki prihajaš k nam ubogim grešnikom
  v sijaju svoje Božanske Milost in Dobrote, ker nas Ljubiš.
  Upamo in veselimo se, radujmo se ljudje, zakaj rekel si Gospod v Govoru na Gori,
  blagor žalostnim, zakaj potolaženi bodo.
  Molimo in z Zaupanjem v Božje Usmiljenje in Dobroto prosimo Boga za Vodstvo in Pomoč.
  Božje Rojstvo in Božje Vstajenje od smrti na križu naj nas navdajata z Upanjem, ki ne mine nikdar.
  Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Job 15,11: Ali je Božja tolažba zate premajhna, mila beseda namenjena tebi?

  Psalm 119,50: To je moja tolažba v moji bedi, da me tvoj izrek poživlja.

 37. Miro says:

  PROŠNJA ZA DRUŽINE

  Bog Oče,
  od tebe prihaja vsako očetovstvo
  v nebesih in na zemlji,
  ti si Ljubezen in Življenje;
  daj, da bo vsaka človeška družina na zemlji
  s pomočjo tvojega Sina Jezusa Kristusa,
  rojenega iz Žene in Svetega Duha,
  studenca božje milosti,
  postala pravo svetišče življenja in ljubezni
  za rodove, ki se vedno obnavljajo.
  Tvoja milost naj vodi zakonce,
  da bodo mislili in delali
  za blagor svojih družin in vseh družin na svetu.
  Daj, da bodo mladi v družini našli trdno oporo
  za svojo plemenitost in rast v resnici in ljubezni.
  Daj, da bo ljubezen,
  utrjena z zakramentom svetega zakona,
  premagala slabosti in krize,
  skozi katere morajo včasih naše družine.
  Daj, končno, te prosimo,
  po posredovanju svete nazareške družine,
  da bo Cerkev med vsemi narodi sveta
  uspešno opravljala svoje poslanstvo
  v družini in po njej.
  Vse to prosimo iz srca tebe,
  ki si Življenje, Resnica in Ljubezen
  v edinosti s Svetim Duhom. Amen

  (Janez Pavel II.)

 38. janez says:

  MOLITEV ZA BOLNE
  Gospod Bog prosim Te Pomagaj našim bratom in sestram v Kristusu, ki so zboleli in jih zdravijo zdravniki in trpijo zaradi raznih bolezni in Te molijo za ozdravitev. Podari prosim njim in vsem njihpvim svojcem Milost, Upanje, Tolažbo in Moč, da bodo bolniki z Božjo Pomočjo in Vero v ozdravitev vztrajali v zahtevnih ter dolgotrajnih terapijah ter s Božjo Pomočjo in Milostjo preboleli bolezni in operacije in da bo po uspešnih terapijah po Božji Milosti Ozdraveli. Prosim pomagaj, da bodo vsi bolniki disciplinirani, se držali zdravstvenih terapij in dobro sodelovali z zdravniki in upoštevali vsa njihova navodila in zahteve glede zrdavcljenja, operativnih posegov in zdravljenja bolezni. Gospod prosim utrdi bolnikom in svojcem Upanje na uspešo zdravljenje in terapijo in Vero Vate Gospod ter v to, da jim boš pomagal in jih Ozdravil. Prosim Jezus pošlji Moč Svetega Duha, da bo sprožil v telesih bolnikov vse zdravilne sile in procese zdravljenja bolezni. Prosim te Gospod navdihni vse zdravstveno osebje in zdravnike ter terapevte, da bodo bolezen bolnikov s Tvojim blagoslovom in Vodstvom pravilno diagnosticirali in pravilno zdravili ter bolnike uspešno ozdravili. Božje Usmiljenje, Božja Dobrota, Božje Ljubezen, Božja čudežna pomoč in ozdravitev prosim čudežno posreduj in pomagaj Martinini materi, da se bo zdravje postopno izboljševalo in da bo ozdravela. V tebe Verjemo in Zaupamo Gospod, ki si mnoge bolne na Zemlji, ko si bil pri nas, čudežno Ozdravil na duši in na telesu ter izgnal iz ubogih ljudi hudobce. Po Kristusu našem Gospodu, ki Živiš in Kraljuješ Vekomaj. Hvala Gospod. Ljubim te Gospod, ki nam daješ Moč, Ljubezen in Milost Božjega Miru ter Odrešenje za naše grehe. Goreče in na kolenih Te prosimo Gospod Jezus, da nam pomagaš in zaustaviš širjenje koronavirusa ter ozdraviš vse, ki so zboleli za koronavirusom in drugimi boleznimi. Prosikm pomagaj tudi drugim, ki so zboleli zaradi raka in drugih bolezni, da bodo po Tvoji Milosti in Dobroti Ozdraveli! Božja Milost in Ljubezen pridi in nam pomagaj, da se rešimo. Amen. Janez

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, Vate zaupamo.
  Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca, Vate zaupamo.
  Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo, Vate zaupamo.
  Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi, Vate zaupamo.
  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, Vate zaupamo.

  Sirah 34,17: On dviga duha, razsvetljuje oči, daje zdravje, življenje in blagoslov.

  Gospod Bog prosim Te ozdravi svakinjo Barbaro ki je zbolela zaradi raka in ki jo zdravijo na Onkološki bolnici; prosim Te Gospod tudi za snaho Evgenijo, ki je zbolela zaradi krvnega raka in ki jo zdravijo zdravniki na Poljskem, kjer živi in dela. Prosim Vodi zdravnike, da bodo postaviuli pravilne diagnoze in pravilno zdravili bolnike! Prosim sliši in usčliši naše prošnje Vsemogočni Večni Bog. Hvala Ti Gospod!

 39. janezj says:

  MOLITEV ZA DOMOVINO

  Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino,
  očisti jo vsega nasprotovanja in prepiranja ter hudobije med ljudmi,
  ki jo trenutno razjeda, da bomo bolj složni in se bolje razumeli ter si pomagali..
  Pomagaj vsem ljudem dobre volje k spravi in strpnosti.
  pošlji Božji blagoslov in navdih na vse ljudi in očisti duha državnih
  in drugih voditeljev, ki vodijo podjetja in druge ustanove, kjer delajo delavci za ljubi kruh.
  Opogumljaj vse voditelje in jih opominjaj, da morajo državo voditi v svetosti in pravičnosti v skrbi za druge.
  Ne dovoli, ljubi Bog, da bi zmagalo zlo in pohlep ter človeški egoizem.
  Zaradi vseh rodov, ki so živeli pridno, pravično, pošteno in sveto,
  ki so slavili Boga in Mater Božjo, delali dobro in si pomagali.
  Blagoslovi našo domovino, da jo bodo vodili pravični, pošteni, sočutni, dobri in sposobni ljudje,
  ki mislijo tudi na dobro drugih ljudi in ki so delavni, pravični in vredni Božjega usmiljenja.
  Pošlji Svetega Duha, da nas bo Vodil in Učil, kaj je prav za vse nas in kaj je po Božji Volji.
  Amen.

 40. Miro says:

  DEVICA, KI POSLUŠA

  O Marija, ki me gledaš samo zato,
  da bi me bolje poslušala,
  in ki zapiraš oči
  pred mojimi napakami zato,
  da obrneš ušesa k mojim potrebam.
  Kdo je ta Otrok, ki ga nosiš v naročju?
  In kaj je tista roka,
  ki jo držiš na njegovem srcu?
  To je božji Sin in ti si njegova Mati.
  Trdno sem prepričan,
  da je od tebe do njega trajna povezava.
  Razlagaš mu vse molitve.
  Ozri se torej na tega ubogega človeka,
  na tega ponižnega kristjana,
  ki kleči pred tvojimi nogami,
  in ki z globoko vero upira svoje oči
  v tvoje oči, tvoja usta in tvojo roko
  v mirni posesti Srca, ki daje življenje.
  Kakor služabnikom na svatbi v Kani
  naroči tudi meni, božja Mati:
  v vseh trenutkih mojega bivanja
  naj storim, karkoli mi poreče On …

  (Paul Claudel)

 41. janez says:

  JEZUS TI SI MOJE VSE
  Ste vi povabili Jezusa v svoje življenje? Ste sprejeli njegovo odrešenje? Verujete Vanj, v vstajenje od mrtvih, v večno življenje? V besede, ki nam jih je povedal? Ali se še vedno trudite bojevati vse svoje bitke zgolj z lastnimi močmi? Se trudite le z lastnimi močmi ali prosite in molite Boga za Milost in Božjo pomoč, da nas blagoslovi in nas vodi po Poti Odrešenja k Jezusu? Brez Boga ne moremo storiti NIČ, z Bogom pa smo zmožni storiti VSE. Molimo in ponižno prosimo Jezusa, da nam pomaga in nas Vodi!

  MOLIMO. Bog, hvala, da me tako ljubiš, da me nisi pozabil in si me videl v moji stiski. Da si Milostno brez mojih zaslug zaradi svoje Ljubezni do vseh ljudi in vseh Božjih Otrok ter tudi zame, ki sem nevreden grešnik in Tvoje Pomoči Potreben. Pripravil si gostijo v mojo čast in v moje odrešenje, ker si mi vse grehe odpustil, ko sem Te Prosil Odpuščanja. Da me nahraniš, da se odpočijem in dobim novih moči. Pripravil si kraljevo mizo zame in jo naložil z meni najljubšimi ljudmi. Ne sramuješ se me pokazati vsem kot svojega častnega gosta. Sredi bitke, v kateri sem ravnokar, Ti prihajaš na bojno polje, zame. Gospod, s svojimi lastnimi močmi ne morem premagati sovražnikov, tega sveta in vseh njegovih vrednot, niti hudiča, niti lastne grešne in nepopolne narave, vem pa, da če bom preživel čas s teboj, mi boš dal moč. Hvala Ti, Bog, da si želiš prijateljstva z menoj. Vse veš o meni in vseeno hočeš biti z menoj. Praviš, da mi pripravljaš mizo in me čakaš z odprtmi rokami, če le pritečem k tebi. Tvoja dobrota je tako velika. Praviš, da si prihranil mnoge blagoslove za tiste, ki pridejo k Tebi. Tudi jaz hočem biti med njimi. Že vnaprej načrtuješ zmagovalno gostijo po bitki, a jaz sem še v vročici boja. Borim se in vztrajam v molitvi ter prosim Tvoje rešitve in blagoslova. Hvala, da me že opogumljaš, da mi daješ moči in me spodbujaš ter blagoslavljaš, da pokažeš vsemu svetu svojo dobroto. Kakšen Bog si Ti! Odpusti mi, Bog, da ne berem vedno Tvoje Besede in ne vidim bogatega jedilnega lista v vsem Stvarstvu, ki si jih Ustvaril za nas ljudi in sebi v Slavo. Odpusti mi, da ne poznam vseh obljub, naukov in dobrin, ki si mi jih dal. S tem sem te užalil in mi je žal. Rad bi se zavezal, da bom okušal Tvojo dobroto in se trudil da pride Božje kraljestvo k nam. Da bom preživljal nekaj svojega časa s Teboj vsak dan in delal dobro bližnjim in jim služil ter te Slavil in se Ti Zahvaljeval. Da se bom gostil z obiljem Tvoje besede Svetega pisma in v tej reki dobrote, darovih Svetega Duha, zakramentov, uresničevanja Evangeljskih Naukov in bratske skupnosti, ki si mi jih podaril. Bog, prosim te, sprejmi me v svojo družino, rad bi bil tvoj otrok, rad bi zaupal v Kristusa, rad bi Ti sledil vse življenje. Nočem poslušati, kar svet pravi in delati, kar Ti govoriš, ker zatrjuješ, da kdor bo delal po Božji besedi, bo živel vekomaj. Hvala Ti, Gospod, da boš nekoč pripravil zadnjo in večno gostijo, kjer boš končal vso smrt in trpljenje in žalost in obrisal bolnim, trpečim in žalostnim vse solze. Predajam svoje življenje Tebi, kesam se in pokorim zaradi Tvoje dobrote do mene. Naj bom ponižen v Jezusovem imenu in naj Te Vedno Častim in se Ti Zahvaljujem za vse, kar smo od Tebe zastonj Prejeli. Naj bomo Usmiljeni in dobri ter dajemo vsem drugim Zastonj Vse, kar smo od Boga Zastonj Prejeli! In da smo čimbolj podobni Jezusu! Amen.

  2 Janez 1,3: Z nami bo milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in od Očetovega Sina Jezusa Kristusa, v resnici in ljubezni.

 42. Miro says:

  PROŠNJA ZA UPANJE

  Pomagaj nam, da gremo v jutrišnji dan,
  ne da bi gledali nazaj
  in ne da bi se ustrašili naporov.
  Daj nam dovolj zraka, da bomo na novo upali,
  kot da se življenje šele danes začenja.
  Daj nam upanja tudi v viharju in nalivu,
  ker si navzoč tudi tam in mi upamo v tebe.
  Tako bomo v sebi nosili vse upanje ljudi
  pa tudi njihove stiske.
  Daj nam diha, tvojega diha,
  ki prihaja od Očeta – tvojega Duha,
  ki veje, kjer hoče: v nalivu in viharju
  ali v rahlem pihljanju, s katerim nas vabiš,
  da se vključimo v tvoj duhovni tok.
  Daj nam svojega diha
  za molitev iz globin srca,
  za molitev, ki jo ti polagaš v nas,
  ki se v nas dviga,
  in kliče po tvoji vrnitvi v slavi,
  ki hrepeni po Gospodovi polnosti.

  (Leon-Joseph Suenens)

 43. Miro says:

  VSEMOGOČNI BOG JE MALO DETE

  Gospod Jezus, učlovečeni Bog, sedaj spoznavam:
  če te častimo samo kot vsemogočnega,
  tedaj te poznamo samo na pol.
  Ti si vsemogočnost,
  ki se je hkrati dala poviti v plenice nemoči,
  ujetnik človeka, katerega si sam ustvaril;
  ti imaš nepojmljivo moč,
  da se sam odpoveš svoji moči.
  Samo tako te spoznamo prav, če te častimo
  ne samo kot Emanuela – Boga z nami,
  ampak hkrati kot Jezusa, Boga – Odrešenika,
  ki je bival med nami kot človek, da nas odreši.
  O nedoumljivi v večnosti in času:
  Ti si naš Stvarnik,
  nisi prišel k nam v moči, ampak v slabosti,
  ne v slavi, ampak neznan in skromen,
  ne bogat, ampak reven,
  ne češčen, ampak preziran,
  ne zato, da bi užival srečo, ampak da trpiš.
  Ti, ki si neskončno veličastvo,
  si se sam odrekel vsemu blesku
  in svojo lepoto ranil in zasenčil,
  ko si se neizmerno globoko ponižal do nas.
  Molimo te, ko sediš na prestolu sredi angelov,
  sklanjamo se pred teboj, ko bivaš med grešniki.
  Češčenja vreden si v svojem večnem miru,
  v rajskem sijaju in v lepoti svojih stvari,
  še bolj pa nas sili na kolena tvoje ponižanje.
  Gospod, ljubiš vse, ker si vse ustvaril,
  človeka pa ljubiš nad vsemi stvarmi.
  Zato si prišel k nam kot človek:
  s tistim telesom, s katerim je padel Adam,
  z vso našo krhkostjo in slabostjo,
  z vsemi našimi nagnjenji, izvzemši samo greh.
  O Jezus, veliki Bog,
  moj prijatelj si, moj brat, kakor si sam rekel.
  Zdaj si v nebesih,
  toda isti, kakršen si bil na zemlji:
  vsemogočni Bog in malo Dete, Presveti in človek.
  O Bog, daj, da te ljubim. Daj mi ljubezni!

  (John Henry Newman)

 44. janez says:

  KREPOSTNO ŽIVLJENJE po Baragovem nauku
  /Lahko molimo izmenično/
  »Le poglejmo, ljub kristjani, sebi v dušo in srce,
  ali res smo Bogu vdani in pri njem so vse željé.
  * Ker zares nam dobro hoče naš predobrotljivi Bog,
  zdaj rešiti je mogoče časnih, večnih se nadlog.
  Le poglejmo, če navade kakšne grešne so še v nas,
  če zadržek Božje gnade še kraljuje slednji čas.
  * Glejmo, da od samoljubja nihče več okužen ni,
  ta bolezen nas pogublja, duš nešteto umori!
  Naj se gnusi nam krivica, naj nam ne teži vesti,
  Gospod Bog je zgolj pravica in krivičneže črti.
  * Kdor v dejanjih je krivičen, se v nevarnost sam peha,
  ni pred Bogom prej pravičen, dokler krivd ne poravna.
  Glejmo še, da nismo jezni, ne sovražni bližnjemu,
  in da z vsemi smo v ljubezni, kot je prav Zveličarju.
  * Prva je zapoved ljubezen do Boga in bližnjega!
  Kdor je kdaj na brata jezen, vztraja v tem, ni od Boga.
  Glejmo, da vseskoz pošteno vsak svoj jezik brzdamo,
  da za ceno prav nobeno bližnjih ne opravljamo.
  * Sveti Jakob nam spričuje: Kdor jezika ne kroti,
  sam se v grehe zapeljuje; to pobožnost prava ni
  Glejmo še, da nas prevzetnost, da napuh nas ne mojstri
  in da druga nas posvetnost od kreposti ne podi.
  * Kaj pomaga ti, če moliš, če se postiš v dar deliš,
  če ponižnosti ne izvoliš, nič pred Bogom ne storiš.
  Mislite še to, kristjani: največ čisto je srce!
  Kteri so pregreham vdani, Božje sinovstvo zgubé.
  * Čistim srcem je obljubil Jezus večno srečo in raj,
  tisti le ne bo ju zgubil, kdor je čist na vekomaj.
  Ljubi moji, vsi preglejte, svojo vest, svoje srce,
  in kar najdete, povejte v spovednici, kakor gre.
  * Vsi skesano obtožite skritih svojih se pregreh,
  če katero zamolčite, padete še v večji greh!
  Vsi se v dobrem potrudimo, ne strašimo se nadlog,
  veri zvesti ostanimo, pa povrne nam sam Bog!«

  Škof Friderik Baraga, 1826: »Dušni pastir opominja svoje ovčice« (izbor)

  (Vir: Baragiana, Družina, Ljubljana, 2001)

  http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2018/10/Misijonske_molitve_bro%C5%A1ura_2018.pdf

  Baraga, Friderik Irenej (1797–1868) škof in misijonar med Indijanci v Severni Ameriki
  Bil je najvidnejši slovenski misijonar prve polovice 19. stoletja (prvi slovenski misijonar in škof v Ameriki), nabožni pisec, utemeljitelj knjižnega jezika indijanskih plemen Očipve in Otava ter prvi marquettski škof, avtor prve slovenske knjige z opisom življenja in značilnosti severnoameriških Indijancev. Po njem so v zvezni državi Michigan ob Velikem jezeru poimenovali okrožje (1875), občino in vas v zalivu L’Anse. V bližini je tudi Baragov državni park. Škofija v Marquettu, kjer deluje Združenje škofa Barage (Bishop Baraga Association), letno organizira Baragove dneve. Posvečenih mu je bilo več spomenikov v ZDA in Sloveniji. V Ljubljani sta Baragovo semenišče in Baragova ulica, v Trebnjem in Kranju Baragov trg. Postopek za Baragovo beatifikacijo se je v škofiji Marquette začel 1952. Na predlog Kongregacije za zadeve svetnikov je papež Benedikt XVI. 2012 izdal dekret o priznanju Baragovih junaških kreposti. Pridobil je naziv »častitljivi božji služabnik«.

 45. janez says:

  Škof Baraga: »Vedno imej te tri resnice pred očmi:

  1)Bog je vse, jaz nisem nič;
  Bog ima vse, jaz sem samo revščina;
  Bog more vse, jaz pa brez njegove pomoči
  nič ne morem.«

  2)»Ne izgovarjaj se, da ne utegneš moliti.
  Kristjan brez molitve je kakor vojak brez orožja.«

  3)»Bog je rad pri tebi in s teboj.
  Bodi tudi ti s svojimi mislimi rad pri njem
  in se mnogo pogovarjaj z njim.«

  »Človek nikjer tako lahko ne izgubi svoje pobožnosti
  in ljubezni do Boga kakor v družbi svetnih ljudi.
  Kdor se hoče med ljudmi varovati greha,
  se mora poprej v samoti pripraviti.«

  Častitljivi božji služabnik, škof in misijonar
  Friderik Irenej Baraga

  http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2018/10/Misijonske_molitve_bro%C5%A1ura_2018.pdf

 46. janez says:

  BARAGOVA MOLITEV ZA MOČ IN OPORO V BRIDKIH URAH
  / Lahko razdelimo med molivce ali molimo izmenično./
  Vsemogočni, večni Bog, ljubeči Oče vseh ljudi,
  ki vodiš našo usodo po sklepih svoje najvišje modrosti,
  brez tvoje vednosti tudi las ne pade z naše glave.
  * S trpljenjem nas obiskuješ
  in našim šibkim ramam nalagaš težak križ,
  ki ga moremo nositi samo s tvojo pomočjo.
  Pa hvala Ti za to, ljubeči in neskončno modri Oče,
  ki svoje otroke kdaj pokoriš, da jih narediš večno srečne.
  * Hvala za priložnosti, ki nam jih daješ,
  da si s potrpežljivim prenašanjem vseh zoprnosti
  naberemo mnogo zasluženja pred Teboj, če ostanemo ponižni,
  pokorni in zaupno vdani v tvojo najsvetejšo voljo.
  Hvala za dokaze ljubezni, ki se nam, kakor uči sveta vera,
  razodeva tudi v teh odlokih tvoje previdnosti,
  kajti tepeš samo tiste, ki jih ljubiš,
  * da očistiš njihovo čednost in jih po poti pokore
  pripelješ v svoje kraljestvo.
  Tvoji svetniki na zemlji so morali mnogo trpeti,
  preden so si zaslužili večno življenje.
  * Celo tvoj ljubljeni Sin, nad katerim imaš veselje,
  je moral veliko trpeti, preden se je vrnil v tvojo slavo.
  Trpel je za nas in nam zapustil zgled,
  kako naj še mi gremo za njim,
  * in nam še posebej naročil, da moramo vzeti svoj križ
  in ga ponižno nesti za njim,
  če hočemo za njim priti v nebesa.
  Zahvalimo se Ti torej, o predobri in najmodrejši Oče,
  za križe, ki nam jih pošiljaš in nam z njimi daješ priložnost,
  biti v tem podobni tvojemu Sinu.
  * Po njih nas vadiš v ponižnosti,
  ki je odlična krepost in neizogibno potrebna,
  če hočemo biti deležni tvojih obljub.
  Za vse to se Ti iskreno zahvaljujemo,
  pa te tudi prosimo, o ljubeči Oče,
  dajaj nam v vseh naših nesrečah poguma in moči.
  * Pomagaj nam s svojo milostjo,
  da vsako trpljenje, ki nam ga pošlješ
  tako potrpežljivo prenašamo, kakor tvoji svetniki,
  ki so si z velikimi križi zaslužili tvojo posebno naklonjenost.
  Brez tvoje pomoči ne moremo tega,
  kar nam pošiljaš v dušni prid, dobro porabiti.
  Zato te prosimo, usmiljeni Oče,
  dajaj nam v vseh nesrečah pravo krščansko potrpežljivost.
  * Če je tvoja presveta volja in če je k tvoji Božji časti
  in v našo dušno korist, da se nam trpljenje konča,
  te prosimo prav ponižno, odvzemi nam ga.
  Vendar ne naša, ampak Tvoja presveta volja naj se zgodi.
  Kar hočeš, kakor hočeš, dokler hočeš!
  * Za vse to te prosim po Jezusu Kristusu tvojem Sinu,
  našem Gospodu in Zveličarju. Amen.

  (Vir: Baragiana, Družina, Ljubljana, 2001)

  http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2018/10/Misijonske_molitve_bro%C5%A1ura_2018.pdf

 47. Miro says:

  MOLITEV ZA OTROKA, KI SE ŠE NI RODIL

  O Mati, Marija, ti veš vse o veselju
  in sreči in negotovosti, ki jo čuti sleherna mati
  za svojega otroka, ki se še ni rodil.
  Blagoslovi starše in blagoslovi tega otroka,
  najsi bo še tako majhen in drobcen.
  Pripravi mu življenje,
  polno miru in radosti, ljubezni in sreče.
  Zavaruj to malo življenje
  z vso svojo močjo, z vso svojo pozornostjo.
  Mati predraga, Marija,
  čuvaj, da tega malega srca,
  ki utripa v telesu svoje mame,
  nihče ne rani še preden se rodi
  in dokler ni izpolnilo svojega poslanstva
  na tem svetu, ki ga je naš Oče
  nam vsem dobrotno podaril.
  Amen.

  (molitev sv. Matere Terezije)

 48. janez bobič says:

  NIČ ZATO
  Človek je nespameten, sebičen.
  Nič zato, ljubi ga.
  Delaš dobro,
  govorili bodo,
  da to delaš iz sebičnih namenov.
  Nič zato, delaj dobro.
  Uresničuješ svoje namene,
  pridobil si boš lažne prijatelje
  in resnične
  sovražnike.
  Nič zato, uresničuj namene.
  Dobro, ki ga delaš,
  bo jutri pozabljeno.
  Nič zato, delaj dobro.
  Poštenost in iskrenost
  te bosta naredili ranljivega.
  Nič zato, bodi iskren in pošten.
  To, kar si leta gradil,
  je lahko uničeno kot bi trenil.
  Nič zato, gradi.
  Pomagaš ljudem,
  morda ti ne bodo hvaležni.
  Nič zato, pomagaj jim.
  Svetu daješ boljši del samega sebe,
  zavrnili ga bodo.
  Nič zato, dajaj boljši del samega sebe.
  Amen

  (Molitev Matere Terezije)

 49. janez bobič says:

  MOLITEV ZA MISIJONARJE
  Gospod, ozri se na svoje misijonarje:
  duhovnike, redovnike in laike,
  ki so vse zapustili,
  da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen.
  Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
  zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
  pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.
  Varuj jih v težkih trenutkih.
  Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
  ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
  Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,
  ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.
  Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
  Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
  Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
  Daj jim luči in moči,
  da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
  in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera
  peti pesem zahvale, odrešenja in slave. Amen.

  SVETA MATI TEREZIJA IZ KALKUTE

 50. Miro says:

  MOLITEV K SV. JANEZU BOSKU

  Sveti Janez Bosko,
  oče in učitelj mladine!
  Sprejemljiv za darove Svetega Duha
  in odprt za razmere svojega časa,
  si bil za mlade, zlasti male in uboge,
  znamenje prednostne Božje ljubezni.

  Bodi naš vodnik
  na poti prijateljstva z Jezusom,
  da bomo v njem in njegovem evangeliju
  našli smisel svojega življenja
  in izvir prave sreče.

  Pomagaj nam,
  da bomo velikodušno opravljali poklic,
  ki smo ga prejeli od Boga,
  da bomo v vsakdanjem življenju
  ustvarjali občestvo
  in v povezanosti z vso Cerkvijo
  navdušeno sodelovali
  pri graditvi civilizacije ljubezni.

  Izprosi nam milost vztrajnosti,
  da bomo v duhu blagrov
  živeli dosledno krščansko življenje.
  Daj, da se bomo
  pod vodstvom Marije Pomočnice
  nekoč mogli srečati s teboj
  v veliki nebeški družini.
  Amen.

  (donbosko.si)

 51. janez bobič says:

  Molitev za Evropo
  Oče človeštva, Gospodar zgodovine,
  ozri se na to evropsko celino
  kateri si poslal številne filozofe, zakonodajalce in modrece,
  naše predhodnike v veri v tvojega Sina, ki je umrl in vstal.
  Poglej na te narode, ki sta ju evangelizirala Peter in Pavel,
  preroki, menihi in svetniki;
  ozri se na te pokrajine, ki jih obdaja kri mučencev
  in se jih dotika glas reformatorjev.
  Ozri se na narode, ki jih povezujejo številne vezi,
  vendar so tudi razdeljeni v času, zaradi sovraštva in vojne.
  Daj nam, da bomo delali za Evropo Duha,
  ki ne bo utemeljena samo na ekonomskih dogovorih,
  ampak tudi na človeških in večnih vrednotah.
  Evropo, ki bo sposobna etnične in ekumenske sprave,
  pripravljena sprejemati tujce, spoštujoča do vsakega dostojanstva.
  Daj nam sprejeti z zaupanjem naše dolžnosti,
  da bomo spodbujali slogo med narodi,
  ki bo vsem celinam zagotavljala
  pravičnost in kruh,
  svobodo in mir.
  Amen.

  (kardinal Carla Maria Martini)

 52. Miro says:

  SVETI DUH, POKAŽI NAM PRAVO POT

  Pridi, Sveti Duh, razsvetli nas:
  vse verujoče in tiste, ki se imajo za neverne,
  črne in rdeče, revne in bogate,
  nepismene in učene profesorje.
  Da se bomo znova naučili
  razlikovati dobro od slabega,
  da bomo znali ločiti resnico od laži,
  da bomo dojeli, kaj je pomembno in kaj postransko.
  Naše ozke duše so namreč natlačene z malenkostmi,
  velike reči pa prekriva prah pozabe.
  Zmešnjava je res zelo velika:
  vrednote je povozilo kolesje časa,
  pojmi so postavljeni na glavo,
  merila so vsa skrivenčena …
  Sveti Duh, pokaži nam, kaj hoče od nas Bog,
  pridi, razsvetli nam pot!
  Pridi, Sveti Duh, okrepi nas,
  da bomo po tej poti potem tudi hodili:
  pogumno, potrpežljivo in požrtvovalno.
  Pot je namreč dolga in pogosto padamo.
  Vržemo se na tla in iščemo kritja,
  če nas kdo zgrabi in če se utrudimo.
  Na vsak način hočemo rešiti svoje življenje,
  svoje premoženje in svojo lastnino,
  svoj ugled in svoje zdravje.
  Daj, da v odločilnem trenutku ne bomo sami.
  Daj, da bomo mogli hoditi po poti skupaj
  s prijatelji in tovariši, z ženo in otroki.
  Da se bomo držali za roke,
  da bomo mogli priti pred tebe skupaj,
  da nas bodo usmerjale molitve vseh tistih,
  ki so to pot že prehodili.
  Saj si vendar Duh občestva.
  In ko se bo zdelo, da res ni
  prav nikjer nobene tolažbe več,
  ko bomo zablodili s poti, tedaj nam bodi blizu.
  Pridi, posveti nas!
  Naša srca napolni ne samo z gorečo željo
  po resnici, po pravi poti in polnem življenju.
  Vžgi v nas tudi svoj ogenj,
  ki bo storil, da bomo tudi mi postali
  luči, ki svetijo, grejejo, vlivajo upanje.
  Daj, da bodo naši okorni jeziki našli besede,
  ki pričujejo o tvoji ljubezni in o tvoji lepoti.
  Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni,
  tvoji svetniki, uresničenje božje besede.
  Potem bomo spreminjali tudi obličje zemlje
  in vse bo na novo ustvarjeno.
  Pridi, Sveti Duh, kajti duhovi teme nas ogrožajo!

  (Paul Roth)

 53. janez bobič says:

  Darilo Neba in našega Usmiljenega Boga Vsem Ljudem na Zemlji
  Obstajajo različni ljudje na svetu, tisti, ki so dobri po srcu in tisti, ki so zaverovani le v svoj prav in egoizem.
  Nekateri so verni, ponižni, delovni, skromni, vidijo čez svoj jaz in pomagajo drugim, molji zase in za druge,
  drugi sebični vsemogočneži radi vladajo in ne vidijo čez svoj plot in le kopičijo bogastvo na račun drugih ljudi.
  Bog ljubi dobre in pravične ljudi in tudi tiste, ki niso srčno dobri in pravični ljudje v življenju in se nadeja, da bomo vsi vse, kar smo od Njega zastonj prejeli, darovali naprej,
  in bili tako podobni Jezusu, ne pa kopičili le bogastvo in izgubili svojo dušo zaradi Mamona.
  Nekateri ljudje darujejo Ljubezen, so preprosti, skromni, dobri, darežljivi, pomagajo in služijo in so podobni Jezusu.
  Nekateri ljudje ne vedo, da so dar neba našega Očeta.
  Nekateri ljudje ne vedo, kako lepo je, da so in tvorno živijo v Ljubezni in Odpuščajo drugim, ter pomagajo.
  Nekateri ljudje ne vedo, kako dobro je, da jih lahko srečamo in se od Njih kaj naučimo in tudi obogatimo ter da darujemo kar smo zastonj prejeli.
  Nekateri ljudje ne vedo, kako tolažilen je že njihov nasmeh in tihi zgled dobrote, ki ga črpajo od Njega.
  Nekateri ljudje ne vedo, kako ubogi bi bili brez nasmeha, dobrote in odpuščanja Njega ter drugih ljudi.
  A vedeli bi, če bi jim to povedali: Ti ali jaz. Morda pa to niti ni potrebno, saj je to Božja Volja. On že ve zakaj. Kolikor je ljudi, tolikor je Poti do Boga, ki morajo prehoditi veliko strmin in še več dobrega storiti,
  da gredo po Poti k Njemu.
  Veliko morajo pretrpeti, veliko krivic odpustiti in veliko dobrega storiti drugim ter ljubiti druge,
  da pridejo na Pot k Njemu, ki vodi v Odrešenje.
  Bog nas potrpežljivo kot Oče čaka Otroke na Obalah Večnosti,
  da se kot izgubljeni Otroci Vrnemo nazaj k Njemu v objem in živimo Pravično.
  Ptica je ptica takrat, ko leti v zraku. Roža je roža takrat, ko cveti v tisočerih barvah Njegove Prirode.
  Človek pa je Človek takrat, ko je Dober, ko Odpušča drugim in sebi in ko Ljubi in iskreno Moli k Njemu.
  V miru in spokojnosti, ko delam in ko pomagam drugim, začutim njegovo Ljubezen in Prisotnost.
  Božja Vseprisotnost je v ljudeh, v rekah, morjih, v živalih, drevesih, gorah,
  v Naravi in Zvezdah na nebu in v vsem Stvarstvu, ki nas obkroža,
  ker je Bog predvidel v Načrtu Smotrnost v Vsem, kar je in kar je ustvaril za ljudi.
  Bog nam je vse daroval, ker nas ima neskončno rad.
  Z vsakim darilom in obdaritvijo nam pove, kako rad nas ima.
  Z vsakim utripom mojega žitja in bitja začutim in celo vidim na vsakem koraku
  njegovo Veliko Dobroto in Ljubezen v Stvarstvu,
  ko me v tišini boža z nežnimi sapicami in slišim njegov tihi Glas med Ljudmi in v Naravi.
  In pravi mi, da je najvišja zapoved medsebojna Ljubezen in Usmiljenje med ljudmi.
  Kajti samo Ljubezen in Usmiljenje zmore ponovno približati Boga nam vsem, tudi ateistom,
  in nam pomagati, da bomo spet vanj Verovali s srcem in dušo ter bili dobri ljudje in verniki.
  Ni pomembna oblika molitve, pomembno je srce, ki Živi in Ljubi vse Ljudi brez razlik.
  Premalo smo molili za lastno spreobrnjenje in preveč Ljudi smo hladno pustili trpečih in žalostnih zaradi hladnih medsebojnih odnosov brez pomoči.
  Še vse lahko popravimo in se spreobrnemo, se spovemo Bogu
  in prosimo za odpuščanje ter našo spreobrnitev.
  Da bomo s samaritansko dobroto, služenjem in pomočjo drugim ljudem,
  dejavno in z Ljubeznijo spolnjevali Božjo Voljo in Jezusov Evangelij.
  Takrat bo nastopilo v Nebesih Veliko veselje nad spreobrnjenim Grešnikom.
  Amen.

  Krščanstvo bo preživelo zaradi Pobožnih, Dobrih, Usmiljenih in Pravičnih Ljudi, ki bodo oznanjali Jezusov Evangelij z Vero, z Ljubeznijo ter Samaritansko Dobroto Oznanjali Veselo Sporočilo Jezusa Ljudem z zgledom in nasmehom kot misionarji in apostoli našega Boga in Ljubezni. Bog je Ljubezen in Usmiljen, bodite taki tudi mi.

  Janez AKA Dichter Hansi

 54. Miro says:

  DAJ NAM NOVE OČI

  Kličem k tebi,
  o moj Bog,
  izrekam tvoje sveto ime,
  ne da bi te mogel kdaj koli
  popolnoma spoznati.
  Gospod, moj Bog,
  večji si od naših besed,
  tišji od naše tišine,
  globlji od naših misli,
  višji od naših želja …
  Daj nam, o Bog,
  ki si tako velik in tako blizu,
  živo srce, nove oči,
  da te prepoznamo
  in te sprejmemo,
  ko prideš k nam.

  (sv. Frančišek Saleški)

 55. Miro says:

  PRIDI V MOJE SRCE

  Sveti Duh,
  pridi v moje srce,
  pritegni ga k sebi s svojo močjo,
  o moj, Bog, in daj mi ljubezen
  s sinovskim strahom.
  Obvaruj me,
  o neizrekljiva ljubezen,
  pred vsako zlo mislijo,
  ogrej me, vžgi v meni
  svojo drago ljubezen
  in vsaka bolečina
  se mi bo zdela lahka.
  Oče, dobri Gospod,
  pomagaj mi
  pri vsem mojem delu.
  Jezus, ljubezen,
  Jezus, ljubezen.
  Amen.

  (sv. Katarina Sienska)

 56. janez bobič says:

  Molitev za vsak dan h Gospodu
  Gospod, prosim te, osvobodi me moje majhnosti, reši me zaverovanosti vase,
  slepega nekritičnega oponašanja drugih, vsake igralske nepristne narejenosti,
  varuj me lažnih gesel in mitov ter doktrin in idolov raznih modernih prerokov in mojstrov;
  odstrani z mene vse raznovrstne maske in lažno igralsko pantomimo in daj mi popolno pristnost;
  otrebi z mene vseh naivnosti a ne daj, da bi zaradi tega postal nezaupljivec ali dvomljivec.
  Gospod prosim Te pomagaj mi, da ne bom iskal bogastva in časti ter raznih oblasti,
  da bom znal biti vztrajen brez trmoglavosti, odločen brez trdote do drugih ljudi,
  dobroten in usmiljen brez vsake želje za kakršnimkoli priznanjem,
  podrejen nadrejenim brez klečeplazenja, skromen brez neznačajnosti,
  učinkovit brez pretiranega vznemirjenja in dober kot človek in kristjan.
  Odpri mi, prosim Gospod, pamet, da bom odprt in sprejemljiv za misli in predloge drugih ljudi,
  da si pridobim čimveč znanja in modrosti, da ne zapadem zmotam,
  da spoznavam in popravljam svoje napake in utvare,
  ter da se zavem svojih zmožnosti in talentov, ki sem jih prejel od Tebe Oče
  in da jih izkoristim v Božjo Slavo in v dobro drugih ljudi.
  Prosim Te Gospod za čisto srce, za voljo, modrost in vodstvo,
  da Te nikdar ne zgrešim in ne zatajim kot Simon Peter in apostoli v urah preizkušnje,
  da bom znal zavračati vsako polovičarstvo v izpolnjevanju dolžnosti in obljub do Tebe in ljudi,
  držati dano besedo in da bom zvest znancem in prijateljem ter družini ter seveda Tebi.
  Prosim Te Gospod tudi za milost,
  da bi v vsaki stvari videl Tebe in Tvoj Evangelij v prilikah
  in da bi Ti z vero, delovanjem in življenjem v vsem dajal Slavo.
  Gospod prosim pripravi me za izvedbo ter spolnitev vseh nalog, ki si mi jih namenil.
  Daj mi prosim dovolj modrosti, sposobnosti, bistrosti in moči ter vztrajnosti in blagoslovi me tako, da jih vse dobro in zvesto izpolnim kot je prav Tebi Gospod.
  Prosim Te pomagaj mi, da se bom razdajal in delal dobro ljudem brez preračunljivosti,
  da bom vse svoje sposobnosti in talente ter moči zastavil in izkoristil do konca.
  Prosim Te, da bi pri tem vedno ohranil notranje zdravo naravno ravnovesje brez pretiravanja
  in da za svoje delo ne bi nikoli pričakoval nobenega plačila ali nagrade od nikogar.
  Še to si želim Gospod: v vsem, kar počnem in delam me prosim vodi in dvigaj k Sebi.
  Prosim Te, da bom znal v gibanju Stvarstva okoli sebe vedno prav hoditi po Poti Odrešenja k Tebi.

  Prošnja za pravo besedo, Molitve Ognjišče 1998, Louis Joseph Lebret.

  Louis-Joseph Lebret (1897–1966) je bil francoski dominikanski socialni znanstvenik in filozof in pionir razvojne etike, ki je skušal “postaviti gospodarstvo v službo človeku” in razviti pojem “človeške ekonomije”. Tudi razni krščanski cerkveni dostojanstveniki, znanstveniki in drugi delavci na Božji Njivi so veliko prispevali k socialnim vprašanjem v luči Evangelija in krščanske vere za ljudi. Jezus je bil v praksi zelo občutljiv v skrbi za revne in uboge ter ponižane in razžaljene male ljudi. Nasitil je žejne in lačne, ozdravil obolele ter naredil veliko čudežev ko je živel na zemlji med ljudmi.

 57. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU DUHU

  Pridi v mene, Sveti Duh,
  Duh modrosti:
  podari mi notranje oči in ušesa,
  da me ne bodo vezala
  na materialne stvari,
  ampak vedno iskala duhovno realnost.

  Pridi v mene, Sveti Duh,
  Duh ljubezni: dolivaj vedno več
  prave ljubezni v moje srce.

  Pridi v mene, Sveti Duh,
  Duh resnice: dovoli mi,
  da dosežem spoznanje resnice
  v vsej njeni polnosti.

  Pridi v mene, Sveti Duh,
  živa voda, ki priteka iz gore
  za večno življenje:
  daj mi milost, da pridem k tebi
  občudovat obraz Očeta
  v življenje in radost brez konca.
  Amen.

  (sv. Avguštin)

 58. Miro says:

  ANGELU VARUHU

  Sveti angel varuh, varuj mojo dušo in telo.
  Razsvetli moj um,
  da bom bolje spoznal Gospoda,
  da ga bom ljubil z vsem srcem.
  Podpiraj me v molitvi,
  da se ne bom vdal raztresenosti
  in bom kar najbolj pozoren.
  Svetuj mi,
  da bom znal videti dobro in ga velikodušno udejanjal.
  Brani me zla peklenskih sovražnikov,
  podpiraj me v skušnjavah,
  da jih bom zmogel vselej premagovati.
  Izpodrini in odpravi mojo ravnodušnost pri Gospodovem češčenju:
  vselej me varuj,
  dokler me ne odpelješ v raj,
  kjer bova na veke vekov slavila Gospoda.

  (molitev sv. patra Pija)

  Več kratkih molitev sv. patra Pija na:
  https://si.aleteia.org/2018/09/28/5-kratkih-molitev-patra-pija-ki-jih-imate-lahko-vedno-pri-sebi/

 59. Miro says:

  GOSPOD, TI SI RADOST IN VESELJE

  Gospod, hotel si, da se veselimo,
  da imamo veselja v izobilju.
  Ti, Gospod, si veselje samo.
  Ti hočeš veselega darovalca.
  Ti si nam prinesel veselo oznanilo,
  nas obsijal z lučjo neminljive radosti.
  Ti si nam govoril, naj plešemo in se veselimo tudi
  v preganjanju in v težavah, kajti veliko plačilo in
  veselje nas čakata v nebesih.
  Ti si povabilo k veselju.
  Tu sem zdaj, Gospod.
  Verujem, da me gledaš,
  da tvoj pogled pronica vame.
  Vidiš vso mojo dušo. Ne morem ti skriti tesnobe,
  ki me muči, skrbi, ki me navdaja, bolečine, ki me
  trga.
  Tvojemu pogledu se praznina v moji srčiki, moje
  hrepenenje po radosti ne moreta skriti.
  Ti veš, ustvarjen sem, da bi bil srečen v tebi,
  a nosim v sebi korenine nemira in strahu.
  Skrivam se pred teboj.
  Včasih mislim, da lahko pobegnem od tebe
  in da so kraji, kjer me tvoj pogled ne bo našel.
  Danes, zdajle se želim prepustiti tvojemu pogledu,
  Gospod.
  Dopuščam, da me vidiš takega, kakršen sem.
  Želim si sprejeti dar tvojega veselja. Danes hočem
  verjeti, da si močnejši od vseh mojih slabosti.
  Hočem verjeti, da moreš ti v temelje mojega bitja
  vtkati mir in veselje, čeprav nosim v sebi željo po
  begu in tesnobo.
  Naj ti danes izročim svoj greh in svojo šibkost!
  Darujem ti vse svoje rane in bolečine,
  vse svoje nezaupanje.
  Vzemi vse, Gospod, da bom, izpraznjen vsega,
  kar nisi ti, lahko sprejel tvoj dar, tebe samega,
  popolnost vsega veselja.
  In zato, Gospod,
  naj tvoja luč razprši vse moje temine.
  Naj moč tvojega vstajenja spremeni mojo bit.
  Lahko se veselim, kajti živ si,
  Gospodar življenja!
  Lahko se veselim, kajti hotel si me,
  ustvaril si me, da živim v veselju.
  Lahko se veselim, kajti s seboj in svojim križem si
  uničil najhujša povzročnika žalosti in bede: greh
  in smrt!
  Lahko se veselim, kajti varuje me moč tvoje
  ljubezni, da se mi brez tvoje volje nič zlega ne
  more zgoditi; še las mi ne more pasti z glave.
  Lahko se veselim, kajti še so lilije v polju in še
  veselo cvrčijo ptice v zraku!
  Lahko se veselim, kajti ti si bolj navzoč in
  močnejši, viden in blizek zmeraj in povsod,
  prepoznam te v oblakih in dežju,
  v mrazu in nevihti,
  v robatosti ali v zavračanju drugih.
  Lahko se veselim, kajti ti si veselje.
  Ti si skrivnost moje radosti.
  Ti si veselje samo!
  V tebi živim; po tebi sem;
  s teboj bom vstopil v veselje svojega Gospodarja.

  (Zvjezdan Linić)

 60. janez bobič says:

  RAD IMAM LJUDI – TO MI JE V UŽITEK!
  Rad imeti ljudi pomeni:
  veseliti se z njimi
  in biti dobre volje
  v njihovih srečnih dneh;
  ter ponuditi jim roko v pomoč
  in imeti zanje tolažeče srce
  v urah njihovih stisk.
  Rad imeti ljudi pomeni:
  ne zadoščati le samemu sebi,
  marveč odpreti srce
  in v njem narediti prostor za druge.
  Ljudje trpimo zaradi ljudi.
  Zato glej s čistimi očmi
  in s čistim srcem!
  Rad imeti ljudi pomeni:
  sestopiti z višav svoje samovšečnosti.
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, pesnik, dobrotnik pomoči potrebnim.

  Jezus pravi: vse kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših ste storili Meni.

  Psalm 40,12: Ti, GOSPOD, mi ne boš odtegnil svojega usmiljenja, tvoja dobrota in tvoja zvestoba me bosta vedno čuvali.  

 61. Miro says:

  MOLITEV V STISKI

  Sveti Anton, mogočni čudodelnik, ki si s svojim žarom ljubil Boga in
  reveže, k tebi se zaupno zatekam po pomoč. Ponižno se obračam k tebi
  in te prosim: prosi božjega Zveličarja, naj se me usmili in mi pomaga
  v sedanjih nadlogah. Izprosi mi, prosim, pri Jezusu posebno milost in
  moč, da bom premagal vse stiske in bridkosti, ki so me zajele. Če mi
  boš pomagal, bom po tvojem namenu daroval kruh revežem, ki si jih
  na zemlji tako ljubil in podpiral.

  Sveti Anton Padovanski, prosi za nas!

 62. janez bobič says:

  OTROK, TI KAR PRIDI
  Ti otrok, ki trkaš na naša vrata
  in hočeš vstopiti v naše življenje,
  mar ne veš, kam trkaš, h komu hočeš?
  Mar veš, da je tu življenje umrljivo,
  mar veš, da tu ljubezen boli
  in da je tu upanje hlapljivo?
  Mar ne veš, da je tu otrok breme za družbo,
  da vsakega posebej načrtujemo in zanje glasujemo?
  Ti otrok, ki pri nas prosiš za svojo mater,
  mar veš, da pri nas materinstvo ni poklic?
  Ti otrok, ki med nami iščeš očeta zase,
  mar ne veš, da tu nismo več možati za očetovstvo?
  Pa vendar: ne ustavljaj se, ne premisli si, ampak pridi!
  Na dnu srca v nas spi ljubezen zate,
  saj ne moremo živeti brez otrok.
  Potrebujemo tvoj smeh, tvoj jok, tvoje čiste oči,
  potrebujemo tvoje igrive roke in tvoja vprašanja.
  Pridi, tako radi bi te objeli ,
  da bi se počutili zopet doma;
  tako radi bi te stisnili k sebi
  da bi se lahko izjokali vate;
  tako radi bi te obdarili,
  da bi razbremenili svojo vest
  in pregnali svojo jalovo samoto!
  Pridi in nas usposobi, da bomo ljudje
  in bomo zopet čutili in verjeli,
  kako je objem neskončno več od računanja,
  kako je jok neskončno več od molčanja,
  kako je smeh neskončno več od resnobe,
  kako je igra neskončno več od garanja.
  Pridi in spremeni naš čas v milost,
  spremeni naše govorjenje v molitev
  in naše dobrine v dobroto!
  Otrok, ti kar pridi
  in prepričaj se, da smo še ljudje.
  Zate bomo razplamenili svoje ognje
  in pristavili ponve angelske glorije.

  p. Pavel Jakop Frančiškan

  Pater Pavle Jakop od ljubljanskih Frančiškanov je v gornjih verzih marsikaj zelo lepo povedal in obenem poudaril marsikaj za razmislek. Različna so Pota Gospodova in kdo Ve kako bi bilo z Nami Ljudmi brez Njega, ki nam kaže Pot in nam daje Odrešenje, Moč in Življenje. Naj bom Orodje Njegovega Miru in Ljubezni……

 63. janez bobič says:

  PRISLUHNIMO SI, MOLITEV MATERE TEREZE iz KALKUTE
  Ko te prosim, da me poslušaj,
  ti pa me napadeš z nasveti,
  nisi uslišal moje prošnje.
  Ko te prosim, da me poslušaj,
  ti pa mi začneš pojasnjevati,
  zakaj naj se ne bi počutil kot se,
  gaziš po mojih občutkih.
  Ko te prosim, da me poslušaj,
  ti pa meniš, da moraš nekaj narediti,
  da bi rešil mojo težavo,
  se mi izneveriš, pa naj zveni še tako čudno.
  Poslušaj!
  Prosim te le, da me poslušaš.
  Ne govori in ne deluj – samo poslušaj.
  Naj nikoli nihče ne pride k tebi,
  da ne bi odšel srečnejši in boljši.
  Bodi živ izraz Božje prijaznosti:
  prijaznosti na obrazu,
  prijaznosti v očeh, prijaznosti v nasmehu. Amen

  (Sveta MATI TEREZIJA)

  … velikokrat poslušamo, pa ne slišimo … tako otrok, partnerjev, staršev, prijateljev … in tudi oni nas … si je res tako težko prisluhniti? Prisluhnimo drugim in tudi Bogu, kaj nam govorijo ne poslušajmo le sebe!

 64. Miro says:

  TI SI ŽAREČE SONCE OČETOVE LJUBEZNI

  Križani in od mrtvih vstali Gospod,
  nauči nas spoprijemati se
  s preizkušnjami vsakdanjega življenja
  tako, da bomo živeli to življenje
  v vedno večji polnosti.

  Ti si ponižno in potrpežljivo
  sprejel poraze človeškega življenja,
  tudi muke svojega umiranja na križu.
  Pomagaj nam torej, da bomo bolečine
  in boje, ki nam jih prinaša sleherni dan
  znali vselej sprejemati
  kot priložnost, da rastemo
  in da postajamo vse bolj tebi podobni.
  Naredi nas sposobne, da se z njimi spoprimemo
  trdno zaupajoč v tvojo pomoč.
  Nauči nas razumeti,
  da moremo do polnosti življenja
  priti edinole tako, da nenehno umiramo
  sami sebi in svojim sebičnim željam.
  Kajti s tabo bomo mogli vstati,
  samo če s teboj umiramo.
  Odslej naj nas nobena stvar
  ne pogrezne v tolikšno trpljenje
  in v tako globoko žalost,
  da bi pozabili na radost tvojega vstajenja!

  Ti si žareče sonce Očetove ljubezni,
  ti si Upanje večno trajajoče sreče,
  ti si ogenj plameneče ljubezni.
  Jezusova radost naj bo naša moč,
  naj bo med nami vsemi trdna vez
  miru, edinosti in ljubezni. Amen

  (sv. Mati Terezija)

 65. Miro says:

  GOSPOD, PRIDI

  Moj Bog,
  ki prestoluješ na višavah,
  k tebi dvigam svoje oči.

  Ne iščem te nad oblaki,
  iščem te blizu mene samega.
  Toda ti si Sveti, Mogočni, Veličastni,
  zato dvigam svoje oči,
  zato kličem k tebi iz svoje globine.

  Iz globine, v kateri živim, kličem k tebi,
  v globini pričakujem tvojega Duha,
  ki prihaja k meni iz višav.
  Ne morem te klicati, če mi ti sam ne daš besede.
  Pošlji svojega Duha iz višav,
  da bom veroval, da bom ljubil,
  da bom našel besedo, ki te časti.

  V globinah iščem tebe:
  v vseh neznatnih stvareh, v vsej bedi in stiski,
  ki nas ljudi uklepa v vseh mračnih izkušnjah.
  Ti si Luč, ki sveti od zgoraj,
  življenje, ki prihaja od zgoraj,
  Duh, ki nam govori od zgoraj.
  Pošlji svojega Duha iz višav,
  da ne bom o govoril sam s seboj,
  ko bom molil, temveč s teboj;
  da ne bom prisluškoval samemu sebi,
  ko bom molčal, ampak tebi;
  da bom živel v tebi in ne samo v sebi;
  da boš ti v meni in ne samo nad menoj.

  Ti bližnji Bog, na tej zemlji čakam nate.

  (Jorg Zink)

 66. janez bobič says:

  Molitev za vse PREIZKUŠANE, BOLNE in TRPEČE

  Dovoli Gospod, da se Ti Zahvalim za vse, kar si nam daroval
  in dal po Svoji Milosti in Modrosti tudi preizlušnje v obliki bolezni, trpljenja in preizkušenj,
  da se bomo očistili, prekalili, utrdili in ostali stanovitni v Veri in Upanju.
  Prosim dovoli mi, da Te Tvoji Otroci prosimo za Usmiljenje in Milost, da se bo vse prav Uredilo.
  Zahvaljujemo se Ti in Te Slavimo, ki si naš Najboljši Oče.
  Prosim te, Gospod Bog,
  da je vsaka preizkušana, bolna in trpeča oseba, ki bere, posluša
  ali si ogleduje to sporočilo obkrožena s plamenom tvojega Svetega Duha.
  Prosim te, da v tem času zdraviš njihov um in njihovo telo,
  izboljšaš njihovo zdravje in jim podariš Notranji mir.
  Prosim Te, naj jih Tvoja dobrotna in milostna roka ozdravi bolezni,
  ki jih je prizadela, naj jim pomaga, da ne čutijo bolečin
  in da bodo njihovi zdravniki pravilno ugotovili bolezen in jo tudi prav zdravili.
  Blagoslovi vse bolna in trpeče in daj potrpljenje njihovi družini in vsem, ki zanje skrbijo.
  Si najboljši zdravnik, ki lahko ozdravi vsako bilezen, vsako zlo,
  ki je prišlo v telo, v hišo, v družino in v njihovo okolico.
  Molim in prosim te za moje zdravje in za zdravje drugih ljudi in verjamem,
  da se bo od tega trenutka vse izboljšalo zame, za mojo družino, za znance, za sovaščane
  in za vse druge bolne, ki trpijo in Te molijo in Te prosijo za svojo ozdravitev.
  Prosim Gospod Bog Pomagaj nam, da bomo po Tvoji Milosti in Dobroti zdravi na duši in na telesu.
  Hvala, Sveti Oče, ker vem, da poslušaš in slišiš, kar ti govorim iz srca.
  To počnem zdaj, z vso Ljubeznijo, Vero, Molitvijo in Upanjem Vate
  in tudi če zdravniki pravijo drugače, vem, da po Svoji Milosti lahko ozdraviš vse bolezni
  in celo najhujšo bolezen, ki obstaja.
  Prosim Gospod Bog odvzemi od nas nevarnost okužbe s koronavirusom in gripo
  ter nas obvaruj, da ne zbolimo.
  Hvala, hvala, hvala Ti moj Bog Oče v Nebesih!
  Ker vem Moj Gospod in Moj Bog, da si me poslušal, slišal in da me boš uslišal;
  ker Vem in Upam Gospod Bog, da nas boš obvaroval pred boleznijo,
  navdihoval in pomagal zdravnikom, da bodo bolezni prav diagnosticirali, ukrepali in zdravili,
  in vse bolnike obolele zaradi koronavirusa, gripe in drugih bolezni Milostno in Čudežno pozdravil.
  AMEN

  Molimo k Bogu in Mariji za zdravo dušo in telo. Ko molimo k Bogu, odložimo stran vse skrbi in bolečine ter misli o sebi; prepustimo se popolnoma Božji Volji in Njegovemu Odrešilnemu in Zdravilnemu Delovanju z Gorečo in Iskreno Vero in Upanjem na Božjo Milost in Njegovo Dobroto. Molitev k Bogu je namreč poleg zdravljenja medicine in terapije tisti način, da se darujemo Bogu, ki nas vse Ljubi, tudi takrat, ko grešimo in/alio smo Nanj Nehvaležno pozabili. Molitev Vsakemu, ki trpi, pomaga, da najde v sebi Mir, novo Upanje, novo Moč in Ozdravljenje po Njegovi Milosti. Ravnajmo zato umirjeno, zdravo, mislimo pozitivno in obilno molimo k Bogu, da bodo Njegove Zdravilne Sile v Nas pozitivno delovale in da bomo postopoma začutili v sebi Božji Mir, veselje, zadovoljstvo in boljše počutje. Vera v Jezusa gore premika. In čudeži se dogajajo, če le Verujemo in Upamo v Božjo Pomoč in Usmiljenje. Pridite vsi, ki ste obteženi in jaz vas bom poživil, pravi Jezus. Na Zemljo je prišel zaradi ubogih, bolnih in trpečih ter je naredil ko je bil med nami veliko Čudežev ozdravitve in Pomoči. Nikoli ne smemo obupati, ker nas Bog Ljubi take kot smo in nam bo pomagal ter nas Vodil Vse Svoje Otroke, ki Vanj Zaupamo in Verujemo. Kdor Veruje bo Uslišan! Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Sirah 34,17: On dviga duha, razsvetljuje oči, daje zdravje, življenje in blagoslov
  Sirah 30,15: Zdravje in dobro počutje veljata več kot vse zlato, krepko telo več kot neizmerno bogastvo.

 67. janez bobič says:

  Pantha Rei – Vse kar je teče po Heraklitu

  Vse reke življenja v strugah tečejo,
  in nič se ne povrne k nam nazaj;
  življenje nam je od Boga odmerjeno darilo,
  izkoristi ga, ne dobiš ga več potlej več nazaj.

  Spominjam se domačega kraja Polje in nekdanjih dni,
  kjer je moj dragi dom, moj rodni kraj,
  kjer živel sem kot otrok in mož,
  kjer kot otrok užil sem starševsko ljubezen in
  in kjer sem v mladosti srečen bil tedaj.
  To je kraj, kjer hoste zelenele so spomladi, poleti in jeseni,
  kjer ptice pele so na glas,
  tam hrasti, bukve in smreke v hosti v Zajčji so Dobravi
  pele vesele pesmi so za nas.
  in Božja Dobrota in Skrb bila je vseskozi pri nas.

  Ko prišla je zima, so obmolknila zasnežena polja,
  obeljena drevesa v gaju so se umaknila v tiho ždenje,
  in narava hibernirala je v zasluženi počitek,
  vse je utihnilo in mir je legel na poljane.
  Najlepše je bilo spomladi,
  ko vse je cvetelo, zelenilo, ko se je vse zbudilo,
  ko ptice so se vrnile iz juga,
  in sneg odnesla je odjuga.

  Ko poletje odelo naše hoste v neko življenja je vrvenje,
  smo se na drevesih in poljih igrali in bilo je živžav, norenje,
  nihče ni bil sam, zamorjen,
  vsak je bil brezskrbno vesel in zdrav kot dren.
  Še vidim nasmejane in srečne otroške obraze znancev,
  vidim kako skačemo za žogo ali še rajši kar na prvo najbližje drevo,
  kako se lovimo in igramo ristanc,
  kako nam je vsem pri srcu lepo.

  Čas teče ali Tempus Fugit in nič, kar sanjal ali verjel sem, se ne vrne nazaj;
  nikoli dan se več nazaj ne obrne,
  nič, kar je bilo, ne pride več na isti kraj.
  Le Bog Nebeški skrivnostno ve kje, kako in zakaj.

  Moja lepa misel v duhu je odšla, in meni se nikoli več ne vrne,
  smejoča zvezda na nebu se nikoli meni ne utrne,
  v temi zgubi se ves njeni lep sijaj.
  Zato k meni iz dobrav in polja pridite glasovi tihi,
  hrepenim, da zopet slišim peti vas na glas,
  utrnile so se na obzorju zvezde,
  umirilo se je srce moje, ker zopet v duhu vidim znanci vas.
  V Bogu se spokojno in zadovoljno umiri moja duša in srce.
  On je vse kar premorem in kar rabim na jesen življenja le.
  Hvala Ti Gospod za vse, jeseni vse dozori in vse gre v klas.
  Naj Tvoja Milost in Dobrota Vedno Ostaneta pri nas!
  Amen

  Janez AKA Dichter Hansi

 68. janez bobič says:

  Molitev za spreobrnjenje sveta

  Usmiljeni Oče,
  naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
  a nikoli ne slišijo,
  tokrat zaslišijo tvoj Glas
  in spoznajo, da si ti Sveti Bog vseh nas ljudi.
  Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
  a nikoli ne spregledajo,
  da tokrat s svojimi očmi zagledajo
  Tvoje sveto Obličje in tvojo Slavo.
  Dotakni se njihovih src s svojim prstom,
  da se odprejo in spoznajo tvojo Resnico in Zvestobo!
  Molim Te, Pravični Oče, in te prosim,
  da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
  po ranah tvojega ljubljenega Sina,
  Jezusa Kristusa.
  Amen.

  Molitvenik življenje v Bogu

  MOLČATI IN TIHO ČAKATI
  Ko je moja molitev postajala vedno zaupnejša in vedno globlja, sem znal vedno manj spregovoriti. Slednjič sem povsem utihnil. Postal sem, v tem je še večje nasprotje, kot da bi molčal, postal sem poslušalec. Najprej sem menil, da moliti pomeni govoriti, toda spoznal sem, da moliti ne pomeni zgolj molčati, marveč poslušati. Tako je: molitev ni prisluškovanje tega, kar sam si govorim. Moliti pomeni: molčati in tiho čakati, da molivcu sam Bog spregovori. In da takrat zbrano poslušamo kaj nam Bog naroča in kaj nas uči. Pridi Sveti Duh in nas poduči inn razsvetli.

  Vzemi si čas zase in za druge
  Imej čas za delo – to je ključ do uspeha.
  Imej čas za razmišljanje – to je izvor moči.
  Imej čas za igro – to je skrivnost mladosti.
  Imej čas za prijateljstvo – to je pot do sreče.
  Imej čas za sanjarjenje – to je pot k zvezdam.
  Imej čas, da ljubiš in da te ljubijo – to ni le privilegij elite ampak vsakega od nas.
  Imej čas, da gledaš okrog sebe – škoda je dneva za sebičnost.
  Imej čas za smeh – kajti, to je glasba duše.
  Imej čas za Boga, da bo blagoslovil vse tvoje delo in življenje! Amen

  Lat. Verbum laudatur, si factum sequatur.

  Beseda je vredna pohvale, če ji sledi dejanje. Torej, da vse kar molimo, prosimo Boga, ko se hočemo poboljšati, ko živimo pravično življenje, ko pridno delamo in pomagamo drugim, ko se spokorno spovemo Bogu, ko se udeležujemo svetih maš, se postimo in spokorimo za naše grehe, da se vedno naše Bogudopadljivo pobožno in pravično življenje po Božji Volji nadaljuje v našem življenju tako, da samaritansko služimo drug drugemu in si pomagamo. Da spolnjujemo Jezusov Evangelij Ljubezni! Da ne govorimo eno, živimo pa drugo! Da je vse kar delamo Slavljenje in Čaščenje Boga z našim Življenjem.

 69. janez bobič says:

  MOLITEV K MARIJI POMAGAJ NA BREZJAH

  Bog, naš Oče,
  med vsemi ustvarjenimi bitji je Mati Marija najlepši dar tvoje ljubezni človeku.
  Na Brezjah jo kličemo Marija Pomagaj.
  Zaupamo v njeno mogočno priprošnjo pri Tebi.
  Marija Pomagaj, tolažnica žalostnih in zdravje bolnikov, prosi za nas.

  Gospod Jezus Kristus,
  Ti si nam dal Marijo za Mater.
  S teboj je delila bolečino trpljenja in radost vstajenja.
  Po njej ti izročamo radosti in bolečine,
  naše lastne pa tudi bolnih in nesrečnih, ki prihajajo k tebi na Brezje,
  mislimo pa tudi na potrebe vsega človeštva.
  Marija Pomagaj, naša sestra in naša Mati,
  naša priprošnjica in naša srednica milosti, prosi za nas.

  Sveti Duh,
  Ti si Duh ljubezni in edinosti.
  Na Brezje prihajajo romarji z željo,
  da bi ob Mariji poglobili in okrepili svojo vero.
  Navdihuj Cerkev, ki jo Kristus gradi na Petrovi izpovedi vere.
  Vodi Cerkev, ki je še na poti, zberi jo v edinosti in daj, da ti bo zvesta in predana.
  Marija Pomagaj, odsev Svetega Duha, služabnica edinosti, vzornica kristjanom in
  materinski obraz Cerkve, prosi za nas. Amen

  Marija Ti si Jezusova in naša Mati. Prosimo usliši naše prošnje za mir na svetu in zdravje, da bomo živeli po Božji Volji in bili Bogu v Veselje.

 70. Miro says:

  MOLITEV, KI LAHKO ČRNOGLEDIM DUŠAM POMAGA, DA SE NAUČIJO V ŽIVLJENJU GLEDATI NA SVETLEJŠO PLAT

  Iz vsega srca se ti zahvaljujem, dobri Bog, za vse tvoje milosti in blagoslove, ki jih podarjaš meni in vsej svoji Cerkvi; posebej se ti zahvaljujem za vse tiste, ki si mi jih namenil danes, ko si bdel nad menoj in me obvaroval tolikega zla, me obdaril s številnimi milostmi in navdihi (tu naredite premor in premišljujte o Božjih milostih in blagoslovih, ki ste jih prejeli v tem dnevu).

  Dobri Bog, naj nikoli več ne bom nehvaležen, saj si do mene tako dober in milostljiv. Usmili se nas vseh, dobri Bog. Nakloni hrano vsem, ki delajo; potolaži tiste, ki jih teži žalost; poskrbi za vse, ki so potrebni pomoči; ozdravi bolne; stoj ob strani umirajočim. Naj bomo vsi deležni potrpežljivosti, prijaznosti in usmiljenja. Naj izginejo zavist, sovraštvo in vsa zagrenjenost. Sveti Duh, usmili se me, naj bom v tvoji moči vedno okrepljen, posebej ob svoji smrtni uri. Amen.

  (vir: Aleteia)

 71. Miro says:

  MOLITEV ZA VEČ POTRPEŽLJIVOSTI

  O usmiljeni Odrešenik in neskončno potrpežljivi Bog! Tvoje
  neverjetno potrpljenje me navdaja z osuplostjo in zmedo: vedno
  znova čakaš, da se bomo vrnili k tebi. Pomagaj mi, da te bom
  posnemal, in okrepi mojo potrpežljivost, da bom v vseh življenjskih
  preizkušnjah ravnal v skladu s tvojo sveto voljo. V ta namen ti
  darujem vse svoje zunanje in notranje trpljenje. Okrepi mojo šibkost,
  potrdi mojo odločitev, da bom odslej potrpežljivo čakal na vsako stvar.
  Vse to polagam v tvoje presveto in nadvse potrpežljivo Srce. Amen.

  (Aleteia)

 72. janez bobič says:

  MOLITEV ZA VSE NAŠE DUHOVNIKE

  Vsemogočni Bog,
  Glej nevreden grešnik stojim pred Teboj.
  Prosim Te za vse naše duhovnike,
  ki si jih poklical v duhovniško službo.
  Vzel si jih izmed nas
  in jih naredil po Svoji Milosti za oznanjevalce Evangelija
  ter za delilce vseh Božjih skrivnosti v zakramentih in Božji Besedi.
  Prosim Utrjuj Njihovo Vero,
  da bodo vse to kar Oznanjajo vernikom tudi sami Živeli!
  Prosim Pomagaj in Navdihuj Jih, da bodo stanovitno Oznanjali Jezusove Nauke!
  Prosim Blagoslavljaj vse Njihovo Delo in Molitev
  in jih Varuj pred hudobijo ter malodušjem.
  Prosim Pomagaj jim, da bodo radi opravljali dušnopastirsko delo za ljudi.
  Pošlji Svetega Duha in jih napolni z Veseljem do Poklica.
  Daj jim Zaupanje v Večno Plačilo pri Tebi.
  Hvala Ti Gospod,
  Ki Živiš in Kraljuješ Vekomaj.
  Amen.

  Družina, Mali Molitvenik, 1997.

 73. janez bobič says:

  GOSPOD NAJ BOM KAKOR PLODNA ZEMLJA
  Gospod naj bom kakor Zemlja, naj bom kakor Plodna Njiva,
  rodovitna in globoka prst,
  v veselje Tebi Oče in v radost kmetu, da bo na Božji Njivi oral, sejal in žel.
  Ker Tam Gospod boš blagoslovil vse naše delo in trud, da bo obilna setev in obilna žetev.
  da ne bo lačnih in da bodo polne kašče za vse, da se nasitijo.
  Molimo, da nikdar ne bo zmanjkalo delavcev, zakaj dela je veliko in treba je trdo delati
  in se truditi v potu svojega obraza na zemlji.
  Počiješ malo, si obrišeš pot z obraza, pogledaš v nebo k Njemu in zmoliš zahvalo Očetu za vse.
  Gospod pomagaj mi prosim, da bo vse moje življenje napolnjevala iskrena Vera,
  da ga bo navdihovala Tvoja Dobrota in Ljubezen, da ga bo dvigovalo Upanje in
  da boš dal Svoj Blagoslov vsemu kar počnem, za kar si mi naročil, da storim.
  Gospod vodi me po Tvojih stezah in navdihni me, da bom vedno vedel, kaj je prav, da storim.
  Pomagaj mi prosim, da bom molil in delal ter vedno hodil za Teboj Gospod in živel po Evangeliju.
  Hvala Ti Gospod, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
  Gospod podari mi milost, da bom, kot pravi sveti Frančišek, orodje Tvojega Miru, da bom raje delal Dobra Dela in pomagal Ljudem kot kritiziral, da bom bodril Ljudi in odpuščal razne krivice ter da bom z svojim Življenjem sledil Naukom Tvojega Evangelija. Odpusti mi prosim moje grehe in pomagaj mi, da se bom vrnil na Pot k Tebi, ki si moj Oče. Ti si moje Vse. Za dežjem pride sonce, za krizo in težavami zopet prideš k Nam Ti Oče in vse ožarja Sonce Tvoje Ljubezni in Odpuščanja nam grešnikom, ki smo Tvoji Otroci. Carpe Diem ali izkoristi dan tako, da bo prav za Ljudi in v Božjih Očeh. Izkoristi vse svoje darove in talente za dobro ljudi, ker smo vse od Boga Zastonj Prejeli in je Prav, da Zastonj dajemo drugim. Razsvetli nas Gospod, da ne bomo tavali v temi, temveč, da Te bomo iskali in našli. Ti si naše Vse Gospod. Pridi k nam in ostani z nami. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Psalm 118: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.« 

 74. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU DUHU

  O Duh, ki prebujaš stvarstvo,
  preplavi svoje vernike v globino,
  izlij polnost milosti
  v srca, ki si jih ustvaril samo zase.

  Ti si tolažnik in zagovornik,
  ki ga je najvišji Oče dal otrokom,
  živi vir, ljubezen, ki vžiga,
  maziljenje, ki posvečuje in ozdravlja.

  Podeli tistim, ki te kličejo sedem darov,
  ti, prst Gospodove desnice,
  ki izpolnjuješ obljube prerokov
  in obdarjaš ustnice z novo besedo.

  Osvetli, oživi ume,
  v srca izlij voljo ljubiti,
  okrepi naše utrujene ude
  s tvojo zvesto, milo močjo.

  Poženi v beg starega sovražnika,
  hitro podeli mir z veseljem,
  tako da se bomo od tebe vodeni
  k pravemu življenju
  izognili čaru zla.

  Stori, naj prepoznamo dobrega Očeta
  v obličju njegovega Sina, ki je postal meso,
  in tebe, ki oba združuješ v ljubezni
  naj poslušamo in hvalimo ob vseh časih.
  Amen.

  Ta molitev je objavljena v knjigi Spev Duha (Raniero Cantalamessa),
  ki jo priporočam v branje.

 75. Miro says:

  BOŽJE USMILJENJE, NEIZMERNO V ZAKREMENTU EVHARISTIJE IN
  DUHOVNIŠTVA, ZAUPAMO VATE!

  ZA VSE VZKLIKE K BOŽJEMU USMILJENJU glej na:

  http://www.molitev.net/molitev/bozje-usmiljenje

 76. janez bobič says:

  Ti si angel pokojnega duhovnika Phila Bosmansa Zveze brez imena za človečnost ( Bund Ohne Namen)

  Angeli so ljudje, ki prenašajo svetlobo in ljubezen, kjer smo vsi postali svetli in jasni.
  Angeli so ljudje, ki so prejeli izvirno veselje iz raja.
  Angeli pomagajo na nogah, kjer so ljudje na tleh in nevidno ohranjajo svet združen v celotnem Občestvu. V njih čutite malo skrivnost nedoumljive prijaznosti, ki jo želimo sprejeti.
  Angeli ne pridejo do plačila in naročila, ponavadi se pojavijo nepričakovano in ljudem v stiki pomagajo ter pokažejo pot in ne da bi čakali zahvale ali plačila oddidejo.
  Ko imaš problem imaš, lahko ostaneš brez rešitve in si nemočen.
  Pa se pojavi nenadoma Človek, ki se zavzame Zate.
  Spoznal je Tvojo stisko in Ti pomagal vstati.
  Ponovno vidiš Luč in črpaš novo moč.
  Olajšan in osvobojen mu rečeš: » Ti si Angel«.
  Angeli so Ljudje, ki svet brez tolažbe prinašajo sončni žarek in veselje.
  Oči imajo odprte za ljudi v stiski.
  Ponujajo jim Svojo Roko in Srce.
  Nagovarjajo osamljene, obiskujejo bolne.
  In ne zapuščajo umirajočih.
  Angeli imajo dobre oči in vidijo skrite težave Ljudi.
  Angeli imajo dobra ušesa, risluhnejo in slišijo tudi neizgovorjeno bolečino.
  Angeli z besedami in dejanji opogumljajo Ljudi in jim Pomagajo k rešitvi na Poti Življenja.
  Če tako živiš in deluješ do drugih tudi Ti, si srečen in dober Človek. Amen

  Phil Bosmans, pokojni belgijski duhovnik, pesnik in dobrotnik pomoči potrebnim.

  Du bist ein Engel nach Phil Bosmans

  Engel sind Menschen, die Licht und Liebe weitergeben, wo sie sind wird alles hell und klar.
  Engel sind Menschen, die eine ursprüngliche Freude aus dem Paradies mitbekommen haben.
  Engel helfen auf die Beine, wo Menschen am Boden sind und halten auf unsichtbare Weise die Welt im Lot. In ihnen spürst du ein wenig das Geheimnis einer unergründlichen Güte, die ich umarmen will.
  Engel kommen nicht auf Bezahlung und Bestellung, meist tauchen sie ganz unverhofft auf, und zeigen den Weg, sind ohne Dank abzuwarten wieder weg.
  Wenn Du ein Problem hast, ratlos und hilflos bist, ist plötzlich jemand da, der sich dir zuwendet.
  Der deine Not erkennt, der dir auf die Beine hilft, damit du wieder Licht siehst und neuen Mut schöpfst. Engel sind Menschen, die in eine trostlose Welt einen Sonnenstrahl der Freude bringen. Sie halten ihre Augen offen für Menschen in Not, geben ihnen ihre Hand und ihr Herz.
  Sie sprechen Einsame an, besuchen Kranke und lassen Sterbenden nicht allein.
  Engel haben gute Augen, sie sehen die verborgene Not der Menschen, Engel haben gute Ohren, sie
  hören zu und hören auch das ungesagte Leid.
  Findest Du Dich wieder, meine Schwester, mein Bruder?
  Du bist ein Odd Fellow, du bist ein Engel. Amen

  Od Boga smo zastonj vse prejeli; ali nam je res tako težko biti Dober, Sočuten in Usmiljen in prinašati Luč Ljudem? Prosimo Boga, da nam pri tem Pomaga in da blagoslovi naša prizadevnja in napore, ko služimo in pomagamo drugim!

 77. janez bobič says:

  HVALA BOG ZA ČUDOVITO SONČNO JESEN
  Prisluhni pesmi brez ob vodi in šumečih bukev in hrastov v gozdu,
  ki veter jih objema s svojo močno sapo,
  ki jim v naši krajih na Lipoglavu ter ob Savi in Ljubljanici lahko prisluhneš,
  morda pesmi kmetov na polju ali vinogradu prepoznaš,
  ali se prelivajočih čarobnih barv v gozdu, ki jih povsod zaznaš;
  naravni cikel to je, ki se iz roda v rod prenaša,
  in nam razne plodove, žito, koruzo in pšenico ter vinsko radost jeseni
  nam Ljudem v Božjo Slavo spet donaša;
  jesen je, ko vse v meni in okoli mene dozoreva in ozreli,
  jesen je, ko marsikatero spoznanje in zrela odločitev v meni dozori.
  Jesen je, ko Rožni Venec molimo, Marijo našo Mater za zdravje in zadovoljstvo prosimo.
  Kot pajčolan jeseni je prekrila naše hribe, gozdove, trate, in rosa z meglenimi jutri je zopet prišla k nam v svate,
  dan krajši, sonce kakor, da je obnemoglo,
  na trenutke kot da prinaša v nas neko hrepenenje, otožnost in tesnobo.
  V tisočero živopisanih barv jesen listje obarva, spremeni,
  s preprogo trate, steze, vse nas z naravno lepoto obdari,
  ki prežene vse skrbi in nas z novim upanjem razveseli;
  in da prijeten bo spomin na trud, žuljave kmetove roke,
  če polne bodo kmečke kašče, spet zidanice na Štajerskem, Dolenjskem in Primorskem zažive.
  Tam mošt bo novembra na Šent Martina spet tekel, razvedril bo naš obraz,
  slišala se bo harmonika in petje, v dol iz gričev odmeval bo brentarjev glas,
  čeprav vsak v sebi nosi skrbi in upanje ter neke tihe otožne melanholije,
  v dobri družbi v vinogradu lepše je, se kar nekako skrije.
  Hvala Bog za vse darove, ki si nam jih spet obilo dal,
  Hvala za sončne jesenske dneve, ki z živopisanimi barvami si naravo obdaroval.
  Redka sončna jutra vabila nas bodo še v naravo,
  morda v gozd, ob reke, sončno tam planjavo,
  da z roko v roki prisluhnemo še pesmi vetra;
  danes jesen prišla je, zdaj dokončno poslavljamo se od indijanskega poletja.
  Še dva meseca pa se barvita sončna jesen bo v mrzlo zimo spremenila,
  nekatere ptice so na jug že odletele, druge si še pripravljajo krila,
  da na jug pred zimo odletijo,
  ker v sončne in tople kraje si želijo.
  Le letite, da zimo tukaj prehitite,
  a na pomlad se zopet v naše kraje povrnite,
  da nas spet s povratkom razveselite, čarobne ptice ve.
  Dolgost življenja našega je kratka, izkoristi svoje življenja dni.
  Gospod obilo siplje nam darove, zahvalimo se ponižno mu vsi.
  Zato človek življenje živi in uživaj, moli in delaj vse žive dni.
  Za jesenskim dežjem spet izmenično posije sonce in vse se v naturi preobrne in spremeni.
  Ni absolutne resnice, le osebna je, ker vsak gleda stvar s svoje človeške strani.
  Le Bog v Nebesih Ve kaj rabimo, še preden prosimo ga mi.
  Ko razmišljam vem, da morda nismo še vsi spoznali,
  kaj svetu in sebi bi radi dali, se sami in medsebojno iz lepih stvari obdarovali,
  in tudi modro pretuhtali, kaj bomo storili, da bi več iz življenja zase potegnili.
  Morda pa bomo to jesen vse to premislili in dognali.
  Ko bomo Božjo Voljo in Jezusove Nauke bolj spolnjevali.
  Se Bogu za Vse, kar smo Dobili in Prejeli Zahvaljevali!
  Hvala Ti Gospod za Čudovito Jesen. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

 78. janez bobič says:

  Bosmans: Vsak dan se lahko prerodim kot nov Človek in dober Kristjan

  Prerojen si, če se čudiš,
  ker se vsako jutro prebudi nov dan;
  če si srečen, ker tvoje oči vidijo,
  tvoje roke čutijo,
  ker bije tvoje srce.
  Prerojen si, če se veseliš, da živiš,
  če brez predsodkov z dobroto in veseljem gledaš na ljudi,
  če znaš občudovati cvetje na poti svojega življenja.
  Oči so mi dane za svetlobo,
  za pomladno zelenje in belino snega,
  za sivino oblakov in modrino neba,
  za bleščavo sonca podnevi,
  za utripanje zvezd ponoči
  in za neverjetni čudež,
  da okoli mene živi toliko čudovitih ljudi.
  Usta so mi od Boga dana za besede,
  za prijazne sočutne besede, na katere čaka nekdo, ki trpi.
  Moja usta so mi dana za poljube in lepe besede drugim,
  moje roke za delo, pomoč in nežnost,
  moje noge za pot do bližnjega,
  do tistih, ki živijo v hladu in osamljenosti.
  In moje srce je dano za Ljubezen do Tebe Človek.
  Človek rad Te imam. Amen.

  Phil Bosmans.
  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, pesnik in dobrotnik pomoči potrebnim. Je bil ustanovitej Zveze brez imena (Bund ohne Namen), ki tudi po njegovi smrti leta 2012, v mnogih deželah deluje za večjo človečnost, tudi na socialnem področju. Besedila pesmi so vzpodbuda za srce, drobni prinašalci veselja do življenja za verne in neverne ljudi.

  Du bist erlöst, wenn du dich fragst, weil jeden Morgen ein neuer Tag erwacht;
  wenn du glücklich bist, weil deine Augen sehen, Ihre Hände fühlen, weil dein herz schlägt.
  Sie werden erlöst, wenn Sie sich freuen, dass Sie leben,
  wenn Sie Menschen ohne Vorurteile betrachten,
  wenn Sie die Blumen auf dem Weg Ihres Lebens bewundern können.
  Und mein Herz ist für die Liebe zu dir Mann gegeben. Mensch, ich liebe dich.

  Ps 33,22: Tvoja dobrota, GOSPOD, naj bo nad nami, kakor smo upali vate.

 79. janez bobič says:

  ŽIVLJENJE JE LEPO (Michel Quoist: La vie est belle)
  Življenje je lepo Gospod.
  In rad bi ga utrgal nekako tako,
  kot nabiramo cvetje v pomladnem jutru.
  Prav dobro vem, moj Gospod,
  Da cvetje požene spomladi iz tal šele po koncu
  dolge mrzle zime, med katero sta vladala počitek in smrt
  in so mirno spale vse žive in nežive stvari.
  Oprosti mi Gospod,
  Da ne verujem dovolj močno v preporod Pomladi Življenja,
  da se mi Življenje prepogosto zdi
  kot dolga mrzla zima, ki ne neha žalovati
  za odpadlim lanskim jesenskim listjem v gozdu in cvetjem na vrtovih in travnikih,
  ki ga več ni, čeprav je pomlad spet nov začetek Življenja.
  Vendar pa z vsemi močmi Verujem v Tebe moj Gospod,
  toda ob Tvojem grobu, se nerodno kot Nejeverni Tomaž zaustavim,
  čeprav vidim, da je prazen, ker si Vstal in Nas Odrešil.
  In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo, da so Te spet videli Živega,
  Sem kot Tomaž in čutim potrebo,
  Da Te vidim in da Te Otipam v Tvojem Poveličanem Telesu.
  Iz vsega srca Te prosim moj Gospod,
  Podari mi prosim dovolj zveste in trdne Vere in Ljubezni,
  Da bom spet močni verjel in Upal v Pomlad,
  trdneje kot v mrzlo zimo počitka in Smrti.,
  Prosim, da mi bo izza smrtnih senc Velikeg Petka Tvoje Smrti na Golgoti,
  ko si se na križu daroval za vse nas,
  sijala močna in iskrena Vera v Zmagoslavno Jutro Vstajenja in Odrešenja.
  Da moj Gospod, Življenje je Lepo,
  kajti Tvoj in Naš Nebeški Oče ga Ustvarja in Poživlja.
  Življenje je lepo, polno Upanja in Lepote, kajti Ti Gospod,
  nam vse to znova in znova daješ , ko se izgubimo ali ko zaidemo s Poti k Tebi.
  Življenje je lepo, ker je naš Stvarnik vse ustvaril
  Lepo in Smotrno v Svoji Veliki Ljubezni do nas, za nas Svoje Otroke.
  Življenje je lepo Gospod, ker je to, Tvoje Življenje, Darovano v Ljubezni za vse Nas. Amen

  Michel Quoist

  Résumé
  La vie est belle, pleine d’espoir et de beauté, car tu es le Seigneur,
  Vous nous donnez tout cela encore et encore quand nous nous perdons
  ou quand nous commençons le Chemin vers vous.
  La vie est belle parce que notre Créateur a tout créé
  Beau et résolu dans ton grand amour pour nous, pour nous, nos enfants.
  La vie est belle parce que c’est ta vie, un cadeau pour nous tous.
  Merci Seigneur.

  Psalm 34,13: Kdo je mož, ki ima veselje nad življenjem, ki ljubi dneve, da bi videl dobro?

  ZAHVALIMO SE DOBREMU BOGU ZA VSAKDANJI KRUH IN VSE DAROVE
  S pesmijo slavite Gospoda,
  veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
  Z veseljem služite Bogu,
  radostno vstopajte
  v njegovo svetišče.
  Vedite: samo Gospod je Bog, On Edini,
  On nas je po svoji Milosti Ustvaril.
  Mi smo njegovo ljudstvo,
  skrbi za nas kot pastir za ovce.
  Vstopite v njegovo svetišče s petjem,
  s hvalnicami v njegove svete dvore.
  Častite ga in njegovo ime slavite,
  Gospod je dober in usmiljen.
  Rodovi prihajajo in odhajajo,
  on pa ostane zvest za vse čase. Amen.

  Psalm 99

 80. janez bobič says:

  Kaj On, ki nam je dal, da mislimo, sam ne more misliti?
  Kaj On, ki je človeku dal oči in ušesa, sam ne more poslušati in gledati?
  Kaj On, ki je človeku dal srce za ljubezen, sam ne more biti največja Ljubezen?
  Vsak dan govorim Bogu: ”Čudovit si, moj Bog”.
  Bolj ko mu govorim, več mi on daje,
  daje, da gledam čudež njegove Božje Ljubezni in Usmiljenja do vseh ljudi. Amen

  Povzeto po Philu Bosmansu, belgijskemu dobrotniku pomoči potrebnim in duhovniku Bund ohne Namen

  MOLITEV ZA USMILJENJE
  Gospod Jezus, spremeni me v svoje usmiljenje! Daj, da bodo moje oči usmiljene, da ne bi nikoli sodil po videzu in nikogar sumničil, temveč da bi v vseh dušah videl lepo. Daj, da bodo moja ušesa usmiljena, vedno pozorna na potrebe bratov in nikoli zaprta za njihov klic. Daj, da bo moj jezik usmiljen, da ne bi nikoli rekel nič slabega o nikomer, temveč da bi imel za vse besede odpuščanja in tolažbe. Daj, da bodo moje roke usmiljene in polne ljubezni, tako da bi vzel nase vse, kar je težko in neprijetno in s tem olajšal breme drugim. Daj, da bodo moje noge usmiljenein vedno pripravljene priskočiti na pomoč bližnjemu kljub utrujenosti in izčrpanosti. Daj, da bo moje srce usmiljeno in odprto vsakemu trpljenju. Amen.

  Sveta Favstina Kowalska

 81. janez bobič says:

  MOLITEV K BOGU ZA BOLJŠI SVET (Une prière pour un monde meilleur)

  Slava Bogu in Zahvala za vse Milosti in Dobroto.
  Nič se ne Zgodi brez Boga. Niti las nam ne zraste na glavi ali pade z glave brez Boga.
  Za vse kar premoremo in smo naredili smo dolžni Zahvalo Nebeškemu Bogu.
  Božja Večnost, Enost, ki nam poješ v tišini in nas učiš po drugih.
  Odločno in modro prosim vodi moje korake.
  Naj uvidim Božjo Voljo in vse Božje nauke, ko stopam v življenje.
  In častim namen vseh stvari, ki so v naravi po Tvoji Dobroti Gospod.
  Pomagaj mi, da se spoštljivo dotikam vsega, kar srečam in uporabljam.
  Da vedno govorim in gledam ljudem iskreno v oči Jezusa in Matere Marije.
  Naj raje tiho opazujem, ne sodim, saj potrebujem milost razumevanja in razsvetljenje pomena in smotra.
  Naj raje pomagam, kot da bi kritiziral in se pritoževal.
  Naj bom raje veder in nasmejan kot žalosten in zamorjen, ker imam Odrešenika, ki mi stoji ob strani.
  Naj raje raje podam ljudem upanje in optimizem ter nakažem kakšne možne rešitve,
  kot da nasujem sogovornikom le svoje pametne modrosti in probleme.
  Vse kar porečem ali mislim so človeške misli, ki niso vedno Božja Volja.
  Zato se zavedam, da sem Berač pred Bogom in da potrebujem Vidstvo in Poduk Svetrega Duha, da ne zaidem.
  Naj ne škodujem in naj prinesem in ljudem pustim glasbo tišine gozda
  in ptičjega petja mir in vso naravno lepoto,
  kot da le oddidem in pustim ljudi da tavajo in begajo naprej.
  Naj pride k nam Božjr kraljestvo Božjega Miru, Usmiljenja in Ljubezni!
  Kako lep je Božji svet in kako Dober je do nas Gospod Jezus, ki nam hoče le vse Dobro.
  In ko se vrnem nazaj med ljudi, naj se krožna pot življenja strpnosti
  in dobrote sklene in spirala upanja razširi naprej,
  da bosta molitev in Vera ter Božja Pomoč vzajemno pomagale
  meni in bližnjim ter osmislila vsem ljudem dobre volje naša življenja. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Tvoja je Oblast in Slava Gospod. Ob Tebi Bog in naš Odrešenik zmorem več in vse, ker mi Milostno daješ moč, in ta moč se pretaka med nama in gre kot pozitivna nesnovna energija naprej. Povem Ti lahko vse in vem, da tudi Ti meni lahko poveš čisto vse. Včasih si dava vzajemno še vedno več drug drugemu. In ljubezen je, ki premaga vse, kar življenje prinese in odnese, tako dobro kot slabo. In v duši vlada mir in spokojnost. Hvala Gospod, zadovoljen sem in srečen. Bogat sem, ker imam vse to. S Teboj premorem vse kar potrebujem. Bogu Čast in Slava Vekomaj. Amen.

  Addendum
  O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje! — Sv. Frančišek Asiški

  Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove stèze! In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Slavite Boga in se mu nenehno za vse Zahvaljujte. Aleluja.

 82. janez bobič says:

  Sveti Avguštin (Odlomki iz Samogovorov in Izpovedi)

  Ko sem pri sebi dolgo preudarjal o mnogih različnih rečeh in sem veliko dni marljivo iskal samega sebe in svoje dobro in kateremu zlu se je treba izogibati, mi iznenada nekdo reče – bodisi jaz sam bodisi nekdo drug od zunaj ali od znotraj, ne vem, kajti prav to se silno trudim ugotoviti. Sveti Avguštin, Samogovori (Soliloquia)

  Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Da mihi, domine, scire et intellegere, utrum sit prius invocare te an laudare te, et scire te prius sit an invocare te.
  Sed quis te invocat nesciens te? Aliud enim pro alio potest invocare nesciens. an potius invocaris, ut sciaris? [… ] Quaeram te, domine, invocans te, et invocem te credens in te: praedicatus enim es nobis. (Izpovedi 1.1.1)

  Ti nas spodbujaš, da nam je radost, tebe hvaliti, zakaj k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Daj mi, Gospod, da spoznam in doumem, kaj je poprej: tebe klicati ali tebe hvaliti? Zvedeti zate poprej ali tebe klicati? Toda kdo te kliče, če zate ne ve? Saj bi lahko kaj drugega klical namesto tebe, kdor zate ne ve. Ali pa se daš klicati, da bi zvedeli zate? […] Naj te iščem, Gospod, medtem ko kličem k tebi, in naj kličem k tebi, medtem ko verujem vate, zakaj ti si nam bil oznanjen.
  (prevod Anton Sovrè in Kajetan Gantar)

  Deus universitatis conditor, praesta mihi primum ut bene te rogem, deinde ut me agam dignum quem exaudias, postremo ut liberes. […] Deus qui de nihilo mundum istum creasti, quem omnium oculi sentiunt pulcherrimum. (Samogovori 1.1.2)

  O Bog, Stvarnik vesoljstva, daj mi najprej, da te bom prav prosil; potem, da bom postal vreden, da me rešiš; slednjič, da me rešiš. […] O Bog, ti si iz nič ustvaril ta svet, ki ga oči vseh zaznavajo, kako je prekrasen.
  (prevod Miran Špelič)

  Audiam et intellegam, quomodo in principio fecisti caelum et terram. scripsit hoc Moyses, scripsit et abiit, transiit hinc a te ad te neque nunc ante me est. /…/ cum ergo illum interrogare non possim, te, quo plenus vera dixit, veritas, rogo, te, deus meus, rogo parce peccatis meis, et qui illi servo tuo dedisti haec dicere, da et mihi haec intellegere.
  (Izpovedi 11.3.5)

  Slišati hočem in doumeti, kako si ti v začetku ustvaril nebo in zemljo. To je zapisal Mojzes, zapisal in odšel, prešel z zemlje od tebe k tebi in ga zdaj ni pred menoj. /…/ Tako pa, ko njega ne morem vprašati, prosim tebe, Resnica, katere poln je resnico govoril, prosim tebe, Moj Bog, prizanašaj mojim grehom, in kakor si njemu, svojemu hlapcu, dal resnico govoriti, tako daj tudi meni resnico doumeti.
  (prevod Anton Sovrè in Kajetan Gantar)

  Avguštin Samogovori: Uvodna molitev (odlomki iz I. knjige)
  R: Izmoli si zdravje in pomoč, da boš dospel do želenega; in to molitev zapiši, da se opogumiš, ko vidiš to svoje potomstvo. Potem pa na kratko zberi, kar boš našel, v nekaj sklepkih. In ne trudi se, da bi privabil množico bralcev, naj napisano zadošča tvojim maloštevilnim domačim………… A: Tako bom storil……….

  1.3. Tebe kličem, Bog Resnica, v tebi, od tebe in po tebi je resnično vse, kar je resničnega.Tebe kličem, Bog Modrost, v tebi, od tebe in po tebi je modro vse, kar je modrega.Tebe kličem, Bog pravo in vzvišeno Življenje, v tebi, od tebe in po tebi živi vse, kar je resin kar je vzvišeno živega. Tebe kličem, Bog Blaženost, v tebi, od tebe in po tebi je blaženo vse, kar je blaženega. Tebe kličem, Bog Dobro in Lepo, v tebi, od tebe in po tebi je dobro in lepo vse, kar je dobrega in lepega. Tebe kličem, Bog razumu dostopna Luč, v tebi, od tebe in po tebi se razumno sveti vse,kar se sveti razumnega….O Bog, čigar kraljestvo je ves svet, ki ga čut ne pozna. O Bog, iz tvojega kraljestva se luč razliva tudi v naša kraljestva. O Bog, če se obrnemo od tebe, pademo; če se v tebi obrnemo, vstanemo; če v tebi ostanemo, obstanemo. O Bog, če od tebe odidemo, umremo; če se k tebi vrnemo, vstanemo od mrtvih; če v tebi prebivamo, živimo.O Bog, nihče te ne zapusti razen razočaranih; nihče te ne išče razen opomnjenih; nihče te ne najde razen očiščenih. O Bog, če tebe zapustimo, s tem že preminemo; če te čakamo, te s tem že ljubimo; če te vidimo, te s tem že imamo. O Bog, k tebi nas prebuja vera, dviga upanje, s tabo povezuje ljubezen; o Bog, po tebi premagujemo sovražnika. Tebe molim Gospod.

  … 1.4. Karkoli že sem rekel, ti si edini Bog, ti mi pridi na pomoč; ti edina večna in resnična substanca, kjer ni nobene razpoke, nobene zmešnjave, nobenega prehajanja, nobenega pomanjkanja, nobene smrti. Tam je najvišja sloga, najvišja razvidnost, najvišja stanovitnost, najvišja polnost, najvišje življenje. Tam ne manjka ničesar in ničesar ni preveč. Tam je eno on, ki rojeva, in on, ki se rojeva. O Bog, tebi služi vse, kar služi, tebi je pokorna vsaka dobra duša. O Bog, po tvojih zakonih se vrti svetovje, po svojih tirnicah tečejo ozvezdja, sonce priganja dan, luna umirja noč, in vsak svet v redu in obnavljanju časov ohranja velikostalnost, …O Bog, nad teboj ni ničesar, zunaj tebe ničesar, brez tebe ničesar. O Bog, pod teboj je vse, v tebi vse, s teboj vse. O Bog, ti si naredil človeka po svoji podobi, kar prizna, kdor se pozna. Usliši, usliši, usliši me, moj Bog, moj Gospod, moj kralj, moj oče, moj vzrok, mojeupanje, moja resničnost, moja čast, moj dom, moja domovina, moje rešenje, moja luč,moje življenje. Usliši, usliši, usliši me na svoj način, ki ga tako redki poznajo. …

  1.5. Samo tebe ljubim, samo tebi sledim, tebe edinega iščem, tebi edinemu sem pripravljen služiti, ker ti edini pravično gospoduješ; želim biti pod tvojo oblastjo.Ukaži, prosim, in zapovej, kar hočeš, a ozdravi in odpri moja ušesa, da bom zaslišal tvoj glas. Ozdravi in odpri moje oči, da bom videl tvoje namige. Odženi iz mene norost, da te prepoznam. Povej mi, kod naj te čakam, da te uzrem; upam, da bom storil vse, kar mi boš ukazal. Sprejmi, prosim, svojega ubežnika, Gospod, dobrotljivi oče; … To delam, oče, ker vem le to; ne vem pa, kako se pride k tebi. Ti mi namigni, ti pokaži, ti priskrbi popotnico. Če te najdejo v veri, kateri se k tebi zatekajo, mi daj vero; če s krepostjo, kreposti; če z vednostjo, vednost. Pomnoži v meni vero, pomnoži upanje,pomnoži ljubezen. O čudovita in enkratna tvoja dobrota!

  Pozno sem te vzljubil
  Avguštin Izpovedi X,27
  Pozno sem te vzljubil,
  Lepota, večno davna, večno nova,
  pozno sem te vzljubil!
  In glej, bil si v meni, in jaz sem bil zunaj,
  in tam sem te iskal,
  nelep sem se gnal za lepimi stvarmi,
  ki si jih ti ustvaril.
  Z menoj si bil, jaz ne s teboj.
  Daleč od tebe so me držale stvari,
  ki sploh ne bi bivale, ko ne bi v tebi bivale.
  Vabil si in klical — in prebil si mojo gluhoto.
  Bliskal in žarel si — in pregnal si mojo slepoto.
  Sladko si mi dehtel in srkal sem tvoj vonj — po tebi koprnim,
  Okusil sem te — in sem te lačen in žejen.
  Dotaknil si se me — in zagorel sem po tvojem miru.

  Prevedla Anton Sovre in Kajetan Gantar

 83. janez bobič says:

  Veselje Jezusovega Srca, napolni moje srce.
  Usmiljenje Jezusovega Srca, dotakni se mojega srca. Ljubezen Jezusovega Srca, vžgi moje srce. Mir Jezusovega Srca, okrepi moje srce. Ponižnost Jezusovega Srca, naredi moje srce skromno. Svetost Jezusovega Srca, posveti moje srce. Čistost Jezusovega Srca, očisti moje srce. Jezus v mojem srcu, povečaj mojo vero,okrepi mojo vero. Naj živim to vero v živi, ponižni pokorščini. Amen.
  Molitev Matere Terezije
  Izžarevati Kristusa
  Dragi Jezus, pomagaj mi razširiti tvoj prijetni vonj povsod, kamorkoli grem. Preplavi mojo dušo s svojim Duhom in življenjem. Povsem prepoji in prevzemi vse moje bitje, da bo moje življenje izžarevalo tvoje življenje. Sij skozme in bodi tako v meni, da bo vsaka duša, s katero bom prišel v stik, čutila tvojo navzočnost v moji duši. Dovoli jim, da pogledajo navzgor in naj ne vidijo več mene, ampak le tebe, Jezus! Bodi z menoj in tedaj bom začel sijati, kakor siješ ti. Naj Sijem tako, da bom Luč drugim. Vsa Svetloba, o Jezus, bodi tvoja: prav nič naj je ne bo moje. Ti sam boš prek Mene Sijal Drugim. Zato mi dovoli, da te Slavim tako, kakor ti najbolj ugaja, tako, da bom sijal na tiste, ki so z menoj. Dovoli, da te oznanjam brez govorjenja, ne z besedami, ampak z zgledom. Z neustavljivo močjo, z dobrohotnim vplivom tega, kar delam iz očitne polnosti ljubezni, ki jo moje srce goji do tebe. Amen.

  Kardinal sveti John Henry Newman

  Pesem »Izžarevati Kristusa«, ki jo je spesnil kardinal John Henry Newman, je bila ena najljubših molitev Matere Terezije. Ker lepo izraža njeno željo, da bi bila intimno združena z Jezusom in da bi drugim »dala samo Jezusa«, jo je izbrala za prvo molitev, ki jo misijonarke ljubezni zmolijo.

  Sveta Marija, mati Jezusa, bodi v tem trenutku naša Mati:
  varuj nas, vodi nas in ohrani nas blizu Jezusu. Marija, Mati Jezusa, bila si prva, ki si slišala Jezusov krik:»Žejen sem.« Dobro veš, kako resnično in globoko je Njegovo hrepenenje po meni in po ubogih. Jaz sem tvoj/a –celotna Družba je tvoj/a –sestre, bratje, očetje – tako tisti, ki Delajo, kot tisti, ki Molijo. Nauči me, da se iz obličja v obličje soočim z ljubeznijo srca križanega Jezusa. S tvojo pomočjo, Mati Marija, bom poslušal/a Jezusovo žejo, ki bo zame Beseda življenja. Stoječ poleg tebe, Mu bom dal/a svojo ljubezen in možnost, da me ljubi, in tako bom razlog tvojega veselja. Amen.

  Magnificat, Misijonarke ljubezni

 84. janez bobič says:

  GOSPOD JEZUS JE NAŠ UČENIK, BRAT IN ODREŠENIK
  Kadar se Ljudje Ljubijo se vzajemno osrečujejo,
  prihajajo eden k drugemu, si medsebojno pomagajo ter so srečni.
  Njihova srca so polna Miru, Dobrote in Ljubezni in zato Radostna in Bogu v veselje.
  Veliko se pogovarjajo in se veselijo novega dne ter se med seboj razumejo.
  Odpuščajo in pozabijo na krivice in žalitve s strani drugih ter prosijo Boga, da jim odpusti vse grehe.
  Dovolj je že prijazen nasmeh, mir, ubranost, dobra volja, človečnost, skrb za druge in radost.
  Ko je tako, je Božje kraljestvo vedno med Nami vsemi in Njegov Blagoslov,
  ker živimo in delamo ter ljubimo kot nas je učil Jezus.
  In kjer sta zbrana dva ali trije v Njegovem Imenu, je On sredi med Nami.
  On je naše Vse, naša radost, upanje in sreča, ki se sveti in raduje v Njegovi Očetovski Ljubezni.
  On je naše upanje za Odrešitev, On je naše vse, kar premoremo.
  Naj oddidejo od nas vsi posvetni dvomi v preizkušnjah, saj imamo Boga ki skrbi za nas.
  Pride in nam pomaga, ko Verujemo v Jezusa in ko ga za to prosimo in molimo.
  Bog je tam, kjer se ljudje ljubijo, si pomagajo, molijo, verjejo v Jezusa, si odpuščajo in služijo drug drugemu.
  Bog je Ljubezen, naš Brat, naš Odrešenik, naš Učenik, naš Gospod Bog,
  ki nas ljubi in nam odpušča, ko se pokesamo grehov.
  Naš Odrešenik je vseprisoten in vsenavzoč v soljudeh, v Naravi, v Sveti Evharistiji, pri meni in v meni.
  Naj nas Gospod napolni z Upanjem in Božjim Mirom, da bomo stanovitni v Veri in Dobrotni v Srcu do drugih.
  Ko daješ namreč prejemaš in ko prejamaš daješ. Naj bo Dobrotno in Usmiljeno naše Srce.
  Zato je prav, da poznamo Jezusov nauk: “Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte naprej”.
  In bodimo v Veri in Dobroti Luč Sveta in tisti, ki so na strani rešitev,
  in ki pomagajo reševati probleme in ne tisti, ki probleme le ustvarjajo!
  Bodimo misionarji Božje Ljubezni in Usmiljenja in Bog nam bo vse povrnil,
  pojdimo kot apostoli v svet in učimo Evangelij ter služimo bližnjim tako, da bomo z Ljubeznijo spolnjevali Božjo Voljo.
  In bodimo podobni Jezusu ter prispevajmo k prihodu Božjega kraljestva Ljubezni in Usmiljenja na zemljo.
  Vendar brez Ljubezni vse kar je ne pomeni NIČ v Božjih Očeh.
  Prosimo Boga, da se spreobrnemo in poboljšamo.
  Prosimo ga za Dar Ljubezni, Dobrote, Usmiljenja.
  Šele ko ljubimo in smo Dobri ter Usmiljeni, smo podobni Bogu.
  Zato je Ljubezen najvišji Dar in zapoved, ki nam jo je Bog zastonj Daroval.
  Da bomo prinašali na svet Luč in Veselje ter bili Dobri tako kot je Bog.
  Amen.

  Janez AKA Dicther Hansi

  Človek kam greš? Brez Boga ne moreš narediti nič ! Homo quo tenditis? Sine Deo nihil potestis facere!

  Razne molitve Svete Matere Terezije iz Kalkute
  Poklican sem k popolni Ljubezni
  Odpri mi oči, Gospod, da bom spoznaval Tebe v vseh svojih bratih in sestrah.
  Odpri mi ušesa, da bom slišal klice vseh tistih,ki potrebujejo mojo pomoč.
  Odpri mi srce, Gospod,da se bom naučil ljubiti svoje bližnje, kakor nas ljubiš ti.
  Daj mi svojega Svetega Duha,da ti bom zmogel vsak dan znova podariti svoje srce.
  Pomagaj mi, da bom povsod razširjal Tvojo ljubezen, kjerkoli sem in kamorkoli grem.
  Nauči me tiste ljubezni, ki je vedno potrpežljiva, vedno prijazen.
  Nauči me tiste ljubezni, ki ni nikoli nevoščljiva,napuhnjena, sebična ali zamerljiva.
  Tiste ljubezni, ki okuša srečo v resniciin je vedno pripravljena odpuščati.
  Danes ti dajem svoje srce.
  Dajem ti svoje roke, noge, svoj glas,da boš lahko ti po meni v ta svet prinašal svojo Ljubezen.
  Daj, da bom mogel biti slaboten, a vztrajen odsev tvoje popolne Ljubezni. Amen
  Molitve Matere Terezije

 85. janez bobič says:

  Phil Bosmans: STA TRPLJENJE IN SMRT BOŽJA VOLJA?
  Ko trpljenje in nesreče, ko katastrofe preplavijo ljudi,
  verniki prehitro rečemo: »Bila je Božja Volja«.
  Bog je Ljubezen.
  Božja Volja ne more biti drugega kot Ljubezen, Dobrota, Veselje in Mir, za vse ljudi.

  Čeprav ne poznamo odgovora, pd kod prihaja zlo,
  Bodimo vseeno veseli,
  da v Bogu najdemo odgovor za vse Dobro in lepo na svetu.
  Zlo ni morda nič drugega, kot zanikanje Dobrega, odsotnost od Dobrega, od Boga.

  Bog je Ljubezen.
  Ljubezen pa vključuje tudi svobodo.
  Bog pa nikogar ne more prisiliti v Ljubezen.
  Ljudje so sami odgovorni
  in ne smejo pošiljati Bogu računov,
  za svoja zla dejanja.

  Svoboda je največja dobrina,
  Kar so jih ljudje dobili.
  Bog jo nadvse spoštuje.

  Vir: Slomškova založba Maribor, 2011: Phil Bosmans: Bog Moja Oaza: O izviru veselja do življenja.

  Addendum:
  Ker je Bog Ljubezen
  želi do konca časov ostati nemočen,
  vse do dneva Poslednje Sodbe.
  Takrat pa bo Bog rekel zadnjo Besedo.

  Ljubi Bog, vse si mi dal.
  Daj mi še nekaj: hvaležno srce.

  Bog, ki je zaradi svobodne človeške volje svojo vsemogočnost omejil, človeškega trpljenja ne more preprečiti. Toda On želi, da se iz Trpljenja in bolečine rodi kaj dobrega in lepega in da se z odpuščanjem in spravo zlo obrne v dobro. Vse to pa se lahko zgodi le zato, ker človeka spremlja Njegova Ljubezen, Njegovo Usmiljenje in Dobrota, ki ne pozna meja. Pomagaj nam Gospod, da bomo vedno spolnjevali Tvojo Voljo in ne naše človeške volje ter da bomo po Tvoji Dobroti prav razumeli, kaj hočeš od nas Gospod.

 86. janez bobič says:

  Molitev za naše mesto ali kraj

  Molimo za kraj, v katerem živimo; za svoje someščane, sokrajane, sovaščane, da bi vsak izmed nas našel človeško sožitje in kraj miru.
  Molimo za vse, ki živijo ob nas; za sosede in znance, za prijatelje in tudi za tiste, ki nam niso pri srcu ali so nam nadležni.
  Molimo za varen promet v našem kraju, da ne bi ogrožali svojega življenja in življenja drugih. Gospod, varuj naše otroke pred nesrečami.
  Molimo, da bi se lahko odpočili v tišini; za tiste, ki nimajo miru; za to, da bi bilo ozračje zdravo.
  Molimo za tiste, ki v mestu delajo; za delavce po tovarnah, za umetnike in znanstvenike, za učitelje in profesorje, za socialne delavce in vse, ki se trudijo po bolnišnicah.
  Molimo tudi za naše duhovnike; za vse tiste, ki predstavljajo Cerkev, da bi složno zastavili vse svoje sile v dobro našega kraja.
  Molimo za tiste, ki iščejo stanovanje; za tujce, da bi jih sprejeli z vso vljudnostjo. Molimo za bogate, da bi vedno znali odpreti svoje hiše in svoja srca potrebnim in nesrečnim.
  Molimo za vse tiste med nami, ki so jih prizadele bolezni, nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, ki jih mučijo strah, dolgčas ali obup; za tiste, ki so bili iztrgani iz našega občestva; za Ijudi po zaporih, za duševno prizadete, za umirajoče in umrle.
  Molimo za nas same, da si bomo prizadevali za slogo v našem kraju. Pomagaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali razdora, temveč bomo složno kot eno telo gradili Božje mesto že tu na zemlji. Amen.

  http://www.zupnija-lenart.si/index.php/molitve

  Molimo k Bogu, ga Slavimo in Častimo ter se mu nenehno Zahvaljujmo za vse kar smo prejeli. Prosimo Tudi Mati Marijo, da nam bo pomagala v vseh preizkušnjah in Težavah.

  Čisto srce o Bog mi ustvari, stanovitnega duha mi znova nakloni. Ne zavrzi me izpred svojega obličja, svojega Svetega Duha mi ne odvzemi. (Psalm, 51, 12,13).

 87. janez bobič says:

  Veliki Bog Miru,
  Svet je poln brezsmiselnih tragedij, ranjen od vojn, dejanj sovražnosti in predsodkov. Danes, bolj kot kadarkoli doslej, te prosimo za Tvoj Mir. “Prosite za mir, tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru; mir naj bo med tvojimi zidovi, varnost v tvojih palačah. Zaradi svojih bratov in prijateljev bom vendar dejal: »Mir naj vlada v tebi.« Zaradi hiše Gospoda, našega Boga, bom iskal blaginjo zate.”
  Ps 122,6-9

  Kralj miru, prosimo Te, da pomagaš povsem ustaviti spopad v Ukrajini, da bi lahko ljudje ponovno zaživeli v miru. Pomagaj jim razrešiti njihovo zapleteno situacijo z vso svojo previdnostjo. Odpri skrinjo modrosti in vedenja, da bo njihovo dostojanstvo obnovljeno in vse krivice popravljene.

  Jezus, kličemo k Tebi, da zaustaviš načrt uničenja in odvrneš od Ukrajine vse hudo, kar se pripravlja zoper njo. Pomagaj tudi vsem njihovim zaveznikom, prijateljem in prostovoljcem, da bi uspešno udejanjali svoje poslanstvo. Ojačaj željo po pogovoru in iskanju dobrih rešitev za dolgotrajni mir.

  Gospod, potolaži vse ljudi, ki so v stiski in jim daj občutiti, da niso sami in zapuščeni. Tudi nam pokaži, kaj lahko storimo, da izboljšamo položaj naših bratov v Ukrajini ali olajšamo trpljenje, ki ga doživljajo zaradi izgube miru in dobrin. Sveti Duh, pridi in izlij milosti na vse ljudi, ki so sprožili ta spopad, da bi odložili orožje. Daj, da bi spoznali, kako so se zapletli v zanko zla in jim daj dovolj ponižnosti, da bi zmogli to tudi priznati. Podari jim novo srce, ki bo sočutno in vedno iskalo dobro za vse narode in ljudi, ne le za svoje ozke interese.
  Kralj miru, pošlji Svetega Duha, da ožari s svojim dihom ljubezni nas vse.
  Amen.

  https://operando.org/molitev-za-ukrajino/

  Papež pravi: »Jezus nas je učil, da se na hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom. »Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.« »Kraljica miru – prosi za nas!«

  Molitev svetega Frančiška za mir
  Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
  Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
  Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
  Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
  Kjer je dvom, naj prinašam vero.
  Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
  Kjer je obup, naj prinašam upanje.
  Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
  Kjer je tema, naj prinašam luč.
  Učitelj, naj se ne trudim,
  da bi me drugi tolažili,
  ampak naj sam tolažim;
  da bi me drugi razumeli,
  ampak naj sam razumem;
  da bi me drugi ljubili,
  ampak naj sam ljubim.
  Kajti ko dajemo, prejemamo;
  ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
  in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen. 

  Hvala Ti Gospod za vse kar smo prejeli od Tebe, ki si naš Dobri in Usmiljeni Učenik in Odrešenik.

 88. Miro says:

  MOLITEV, KO NAM GROZIJO POPLAVE

  O, Stvarnik neba in Zemlje, Ti, ki nosiš naša in življenja naših skupnosti v svojih rokah.
  Po priprošnji svojega služabnika sv. Janeza Nepomuka prosim, bodi z nami v stiskah
  dneva in noči.

  Prosim te, umiri vode, da bomo vsi na varnem in da se življenje vrne v običajne tire.
  Pošlji svoje svete angele nad nas, da nas bodo varovali. Naj razprostrejo svoja krila in
  nam dajo zavetja pred nevihto in poplavami. Da Te bomo lahko znova v veselju slavili.
  Amen.

  (vir: Aleteia)

 89. Miro says:

  MOLITEV K SV. KORNELIJU IN CIPRIJANU

  Vsemogočni Bog,
  sveti Kornelij in Ciprijan sta bila
  goreča pastirja Božjega ljudstva in neustrašena mučenca.
  Na njuno priprošnjo nas utrjuj v veri in pogumu,
  da bomo pripravljeni delati za edinost Cerkve.
  Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
  ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

  https://portal.pridi.com/dogodek/sv-kornelij-in-ciprijan-sveta-skofa-mucenca/

  Sv. Kornelij in Ciprijan, prosita za nas!

 90. Miro says:

  MOLITEV POD KRIŽEM

  Gospod, hvala Ti za Sv. Križ,
  hvala Ti za Tvoje rane,
  hvala ti za tri ure smrtne agonije.
  Jezus, hvala ti, ker si umrl za nas.

  Tvoje telo je izmučeno, na tvoji glavi je trnjeva krona,
  Tvoje roke in noge so prebodene,
  Tvoje srce je prebodeno in s tem odprto, da iz njega teče Tvoja Sveta Kri;
  za mene, za nas, za vse ljudi.
  Gospod, naj začutim moč Tvoje ljubezni!

  Usmiljeni Gospod, Ljubezen razpeta na križu, reši me!
  Tudi zaradi mojih grehov zoper Tebe in svoje bližnje,
  so ti z žeblji prebili roke in noge.

  Odpusti mi mojo krivdo!
  Odpusti mi, ker tolikokrat pozabljam na ceno svojega odrešenja.
  Odpusti mi, ker te ne ljubim dovolj.
  Odpusti mi, ker tolikokrat pozabljam na sporočila, ki si mi jih daješ s Križa.
  Odpusti mi, ker te ne ljubim dovolj.

  Pomagaj mi, da premagam svoj napuh, postajam vedno bolj ponižen
  in resnično pokoren tvoji sveti volji.
  Po tvojem Svetem Križu, po tvojem zgledu in tvoji milosti
  naj svojo trdosrčnost, lenobo, cinizem, nihilizem in »vsegliharstvo«
  premagujem z velikodušnostjo.

  Pomagaj mi premagati zasvojenosti in zasužnjenosti s potrošništvom,
  slavo, uspehom in raznoraznim uživaštvom.
  Osvobodi me!

  Odženi proč od mene zavist in jezo.
  Podari mi razumnost, pravičnost, srčnost in zmernost.
  Naj se veselim čistega srca, telesa in duše.

  Gospod, hvala Ti za tvoje besede s križa.
  Hvala Ti, da si nam dal Marijo za svojo Mater.
  Hvala ti, da nas na križu učiš odpuščanja.
  Hvala za zgled poslušnosti Očetovi volji.

  Gospod, pod križ ti prinašamo vse naše trpljenje,
  vse naše bolečine, vse naše rane, vse naše grehe,
  trpljenje naših družin,
  trpljenje preganjanih kristjanov,
  trpljenje bolnih,
  trpljenje umirajočih.
  Prosimo te: »Osvobodi nas!«

  Marija, Mati Ljubezni, Ti stojiš pod križem.
  Moli z nami in posreduj za nas,
  da bomo po Sv. Križu rešeni zla in
  deležni miru, ljubezni, zaščite pred zlom in ozdravljenja.
  Izprosi nam, da bomo začutili moč Božje ljubezni in
  bomo zanjo hvaležni!
  Amen.

  (Bogdan Vidmar, 24kul.si)

 91. Miro says:

  OB PRAZNIKU MARIJINEGA IMENA PROSIMO:

  Bog, naš Oče,
  ko je tvoj Sin umiral na oltarju križa,
  je svojo mater Devico Marijo dal tudi nam za mater.
  Zaupno se zatekamo pod njeno varstvo,
  kličemo ime svoje nebeške matere
  in prosimo, da bi nas ti okrepil in poživil.
  Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
  ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
  Amen.

  (marija.si)

 92. Miro says:

  DUHOVNIKOVA MOLITEV K DEVICI MARIJI PO OBHAJILU

  MARIJA JE POSTALA PRVO PREBIVALIŠČE BOGA,
  TABERNAKELJ EVHARISTIČNEGA KRUHA. TUDI MI LAHKO
  POSTAJAMO BOŽJE PREBIVALIŠČE PO NJENEM ZGLEDU.

  O Marija, presveta Devica in Mati, glej, prejel sem tvojega preljubega Sina,
  ki si ga v svojem brezmadežnem telesu spočela, rodila, dojila in z najslajšimi
  objemi k sebi privijala. Glej, njega, ki te je pogled nanj razveseljeval in z vso
  srečo napolnjeval, njega samega ti ponižno in ljubeče predstavljam in darujem,
  da ga s svojimi rokami objameš, s svojim srcem ljubiš ter daruješ presveti Trojici
  v najvišje češčenje, v svojo lastno čast in slavo in za moje ter vsega sveta potrebe.
  Prosim te torej, predobrotljiva Mati, izprosi mi odpuščanje vseh mojih grehov,
  obilno milost, da ga bom mogel s teboj slaviti na vse veke vekov. Amen.

  https://marija.si/duhovnost/marianska-molitev/duhovnik-mariji-obhajilu/

 93. Miro says:

  MOLITEV K MARIJI POMOČNICI

  O, Mati, polna ljubezni, Marija pomočnica kristjanov, tvoje ime prebuja zaupanje, vzbuja pomoč, pomeni gotovost. Kdorkoli je iskal tvoje varstvo, je vedno našel odgovor in pomoč. Ti si bila vselej velikodušna in usmiljena do vseh tvojih otrok, razkropljenih po svetu. Ti si tam gor, da nenehno posreduješ za nas.

  Bog se te zelo veseli. Od časa našega Gospoda Jezusa si bila naša najmočnejša posrednica, zaščitnica, pomočnica in vodnica. Tvoje besede v Kani: »Vina nimajo« še vedno odmevajo v nebesih v naše dobro.

  Kako smo srečni, da te imamo za našo mater, najdragocenejši dar, ki nam ga je tvoj sin Jezus Kristus podaril s križa. Ti si največja pomoč, ki so nam jo dala nebesa na našo zemeljsko pot. Ti si gotova tolažba človeštva, ti si edini ponos naše pokvarjene narave.

  Don Boska je očarala tvoja čudovita navzočnost in ti si bila zanj učiteljica, vodnica in mati. Ti si ga učila, oblikovala in ga podpirala. On pa je čutil tvojo bližino in navzočnost. Ti si zanj storila toliko čudovitih del, zanj si skrbela, ga blagoslavljala in podpirala v vsem, kar je potreboval. Bila si don Boskova mogočna Marija, on pa je bil brez dvoma tvoj goreč glasnik. On nas je naučil, naj te močno upoštevamo kot Marijo Pomočnico. Povsod je pogumno oznanjal: »Ona je vse naredila.« On nam je dal mogočne besede: »Gojite pobožnost do Marije in videli boste, kaj so čudeži.«

  Bil je poln Božjega navdiha in gorečnosti, ko je želel upodobiti tvojo podobo. On je razbral neizmernost, globino in sijaj tvoje čudovite podobe. Z neba se spusti žarek nebeške luči, ki se iz Božjih uči ustavi neposredno na tvoji glavi, o Marija. Ti si ljubko postavljena v družbo angelov, ki prepevajo tvoje hvalnice in te hvalijo, njih kraljica. Na svoji glavi nosiš kraljevski diadem, ki te proglaša za kraljico nebes in zemlje. V desnici držiš žezlo, ki predstavlja nebeško moč, ki ti jo je dal Bog. V levici pa držiš otroka Jezusa z odprtimi rokami, ki podarja svojo milost in usmiljenje tistemu, ki se zateče k tebi.

  Prijazno si ozaljšana z Božjim blaženstvom. Okrog tebe in pod teboj so apostoli in štirje evangelisti, ko te začudeni zrejo v blagi ekstazi. Na spodnjem delu tvoje upodobitve je mesto Turin, z valdoškim svetiščem v prvi vrsti, in hribom Superga v ozadju.

  Kakor si je zamislil don Bosko, si tam ti, o, Marija, kot mati Božjega sina, kraljica nebes in zemlje. Vsa Cerkev, ki jo predstavljajo apostoli in svetniki, ti vzklika kot materi in mogočni pomočnici kristjanov.

  O skrbna in sočutna mati, ti nam še naprej pomagaš v težkih trenutkih in delaš čudovite stvari v našem življenju. Izročamo se tebi, ker vedno potrebujemo tvojo pomoč in varstvo. V zaupanju v tvojo priprošnjo gremo naprej. Ti imaš posebno mesto v našem srcu in tvoj materinski pogled na nas bi nam že zadoščal. Blagoslovi nas in nas nauči, o ljubezniva mati, biti Kristusovi učenci. Pomagaj nam, da te posnemamo v vseh krepostih in daj nam veselje živeti kot tvoji otroci vse dni našega življenja. Amen.

  Harris Pakkam SDB, prevod s. Marija Imperl FMA

  https://www.fma.si/molitev-k-mariji-pomocnici/

 94. Miro says:

  MOLITEV ZA DUŠNI MIR

  Naj moja duša ne bo obtežena, moj ljubi Odrešenik; naj je ne prežema strah. Verujem, da si ti,
  Gospod, najvišje dobro. Pomagaj mi, da bom znal svoje težave videti v pravi luči – kakor jih
  vidiš ti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Nakloni mi milost, da bo zmogel
  izpolniti tvojo nebeško voljo.

  Darujem ti samega sebe in posledice svoje trenutne tesnobe. Sprejmi me, te prosim, pomagaj
  mi prebroditi te in vse druge težave, ki me pestijo na tem svetu. Z vso večnostjo pred seboj naj
  stvari vidim v njihovi resnični luči. Podari mi pristen in trajen mir in mi pomagaj, da bom vse
  stvari počel v tvojo slavo in bil tako deležen tvojega večnega počitka. Amen.

  (prirejeno po Družinskem molitveniku iz leta 1845, Aleteia)

  https://si.aleteia.org/2019/12/29/umirite-se-tako-da-bogu-darujete-svoje-skrbi/

 95. Miro says:

  MOLITEV ZA BOLNEGA OTROKA

  O, sveti Gerard, ki si kakor Odrešenik tako nežno ljubil otroke in s svojimi molitvami mnoge
  odrešil bolezni in celo smrti; milostno poglej na stiske staršev, ki te prosijo za zdravje svojega
  otroka, če je takšna Božja volja.

  Posreduj njihovo obljubo Bogu, da bodo otroka vzgajali kot dobrega kristjana ter ga/jo z besedo
  in zgledom varovali pred usodno gobavostjo greha. Za to uslugo te prosimo, o sveti brat, po nežni
  ljubezni, s kakršno sta Jezus in Marija blagoslovila tvoje nedolžno otroštvo. Amen.

  https://si.aleteia.org/2022/05/19/6-molitev-za-bolne-in-vse-ki-jim-stojijo-ob-strani/

 96. Miro says:

  MOLITEV ZA REŠITEV TEŽAV V ZAKONU

  Sveti Juda Tadej, v zakonu imava težave. Prosi vsemogočnega Boga,
  naj nama da luči, da bi se videla takšna, kot v resnici sva. Pomagaj nama
  iz dneva v dan rasti v medsebojnem poznavanju in ljubezni, obenem pa
  nama razvijaj zmožnost, da ljubiva in sva ljubljena. Pomagaj nama,
  sv. Juda Tadej, da odkrijeva in izkoreniniva vsake znake sebičnosti,
  napuha in preračunljivosti tistih skritih sovražnikov zrelosti in ljubezni.
  Pokaži nama, kako bova v rasti medsebojne ljubezni drug drugega
  izpolnjevala in uresničevala. Amen

  https://si.aleteia.org/2018/05/04/molitev-za-resitev-tezav-v-zakonu/

 97. Miro says:

  ZDRAVA, O NEBES KRALJICA

  Zdrava, o nebes kraljica,
  zdrava, angelov Gospa.
  Zdrava, korenina, zdrava, vrata,
  iz tebe svetu luč je prisijala.
  O, veseli se, Devica slavna, nad vse krasna,
  bodi zdrava, o prelepa, prosi za nas Kristusa.

  (vir: marija.si)

 98. Miro says:

  POČITEK V TEBI, GOSPOD

  Molitev ob odlomku Ps 17,6-9

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+17%2C6-9&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Gospod, želim se spočiti v Tebi, v Tvojem Srcu. Ti veš vse o
  mojih trenutnih bitkah. Poznaš moje srce in moje hrepenenje
  po Tebi. Poznaš moje šibkosti, ki jih moj nasprotnik pridno
  izrablja, da bi se Ti ne bi mogla približati.

  Gospod, Ti si moj Rešitelj, moje Zavetje in Upanje. Pošlji mi
  Svetega Duha, da razsvetli pot in pokaže izhod. Želim polno
  sodelovati s Teboj, da premagam hudo v mojem srcu in mislih.

  (Silva Volčič, Operando)

 99. Hvala says:

  Večni Oče, darujem ti predragoceno Kri tvojega Sina Jezusa, združeno z vsemi svetimi mašami, ki jih danes darujejo po vsem svetu, za uboge duše v vicah, za vse grešnike po svetu, za vse grešnike v vesoljni Cerkvi ter tiste v moji hiši in v moji družini. Amen.

 100. Miro says:

  MOLITEV ZA MOČ, DA BI BRANILI SLEHERNO ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE

  Oče usmiljenja,
  poglej na nas v naši šibkosti in nas okrepi.
  Kajti spričo smrti in uničenja,
  sebičnosti, greha in teme kulture smrti
  naš strah grozi, da nam bo preprečil izpolnjevati tvojo voljo.

  Daj nam milost, da bomo zaupali v tvojo moč.
  Naj se zanesemo samo nate, na Boga, po katerem je vse nastalo,
  in daj nam strast do daru življenja, s katerim si nas obdaril,
  in Evangelija življenja, ki je temelj našega bivanja.
  Po smrti in vstajenju tvojega Sina
  nam daj moč, pogum in veselje v svojem imenu.
  Za to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  (to molitev so pripravili ameriški škofje, Aleteia)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja