Dodaj molitve

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

933 Responses to Dodaj molitve

 1. Miro says:

  V hudih dušnih in telesnih preizkušnjah naj nas spremljajo naslednje globoke in odrešujoče besede psalmista:

  MOJO DUŠO ŽEJA PO BOGU, PO ŽIVEM BOGU

  Kakor hrepeni jelen
  po potokih voda,
  tako hrepeni moja duša
  po tebi, o Bog.
  Mojo dušo žeja po Bogu,
  po živem Bogu.
  Kdaj bom prišel in se pojavil
  pred Božjim obličjem?
  Moje solze so mi postale kruh
  podnevi in ponoči,
  ko mi ves dan govorijo:
  »Kje je tvoj Bog?«
  Tega se bom spominjal
  in izlival svojo dušo:
  kako sem šel s trumo,
  da bi prišel do Božje hiše,
  z glasom vriskanja in hvale
  v vrvenju praznične množice.

  Zakaj si potrta, moja duša,
  in se vznemirjaš v meni?
  Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil,
  svojega rešitelja in svojega Boga.
  (Ps 42, 2-7)

  Vir: https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+42&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

 2. Janez says:

  Zdrava Marija: Radostno verujem
  Prva Božja beseda je bila zate sporočilo,
  spodbuda k veselju in najlepša melodija;
  nebo je nate vse slapove vriskanja sprožilo,
  da si v njih potonila in zaslišala Gabrijelovo oznanilo:
  “Veseli se, Marija!”
  Prisluhnila si vriskanju in sprejela naročilo:
  “Naj se zgodi tvoja volja.”
  In se je zgodila.
  In še pred Kristusom se je v tebi kot Božja glasnica in družica radost naselila.
  Da se je Bog lahko ponižal k tebi, saj se k žalostni nikoli ne bi.
  Veseli se, Marija!
  In tako je Nazaret dvojna domačija, Kristusa in veselja, Marija.
  In čez hribe je iz zvonikov veselo trijančenje v Nazaret priletelo:
  Veseli se, Marija!
  Veseli se! Veseli se! Veseli se, Marija,
  saj je premalo radosti za ta svet,
  ki čaka, Devica, na tvoj smeh, v žalost razpet.
  Veseli se, veseli, ker te simpatija vleče med neštete trpeče sinove Cerkve,
  ki te čakajo in te pozdravljajo: “Vzrok našega veselja, Marija.”
  Zato ti v stvarstvu ponavljajo angelovo oznanilo:
  Veseli se, veseli se, Marija!
  Gabrijel ti je na belo hišo z nebesno modro zapisal,
  da ti je veselo sinje in zlato zapelo: Veseli se, Marija!
  Ko si z vrčem odšla po vodo, ti je iz curka zažuborelo: Veseli se, Marija!
  S slavčki, grlicami, lastovkami te je na poti spremljala simfonija:
  Veseli se, Marija!
  In Jožefovi oblanci, dehteči po cedri in smoli,
  so se srčno kodrali kot tesarska harmonija:
  Veseli se, Marija!
  Zato se nisi žalostila, ko si zaman prenočišča prosila.
  “Ni prostora,” so ti rekli.
  V tebi pa je zapelo: Veseli se, Marija!
  In zvezde, angeli, pastirji in črede so ti vso noč uspavanko igrali,
  dokler ni v jaslih na slami zapihal hladni sever
  in ti na zlate piščali radostno zapel: Veseli se, Marija!
  Zagledala si Dete in se nasmejala.
  Ne vem, kako si zdržala, da nisi od tolikšnega veselja umrla.
  Še Bog je strmel in ti si le Dete zrla, še premajhno, da bi govorilo.
  Ampak ko se je oglasilo, so bile njegove prve besede:
  Veseli se, Marija!
  In Božje naročilo te je do roba z veseljem napolnilo.
  Nikjer v tebi ni več prostorčka za žalost.
  Na milijone celic ti ponavlja in te – kakor drobcene gosli – po božje pozdravlja:
  Veseli se, Marija!
  In ti sama si eno samo glasbilo, harfa in citre, Božja simfonija.
  Zato si vrh judejskih hribov kakor škrjanček vesela v zanosu zapela,
  da te je skoraj razneslo od sreče,
  in svetu in zgodovini, stvarstvu in Cerkvi razodela
  svojega veselja preobilje kipeče:
  “Moja duša vriska od veselja in poveličuje Gospoda!”
  In sinji vrhovi časov so stopili na prste, da bi te videli, in strnili vrste,
  da bi pevse in godce zbrali in bi ti zapeli in zaigrali,
  kakor se je tvoja napoved glasila:
  “Vsi rodovi me bodo blagrovali! Veseli se, Marija!”
  In ko je šestmesečni sinko pod srcem tete Elizabete to zaslišal,
  je poskočil od želje in je v Mariji zapelo novo veselje.
  In kakor otrok – preroški glasnik – tudi Cerkev pleše od sreče in ji srce razbija,
  ko pod temačnimi oboki odmeva glas grlice, neveste, žene in matere –
  – in Mariji odpeva.
  In naša rešitev že teče.
  Bog tudi stori, kar reče.
  Beseda je dana, Marija izbrana!
  In Kristus že pribija, kako se vse spreminja in staro prenavlja.
  Marija pa se ne plaši, ne trepeta, zaupa.
  In tudi če včasih ne razume svojega Sina,
  samo posluša, molči in vsa ponižna sama pri sebi tiho ponavlja
  kakor morska školjka – saj jo spodbuja odmev nadangelovega pozdrava: Veseli se, Marija!
  Bistvo je njena sreča. Ni meča, ki bi ubil veselje.
  Tudi če jo Simeon skoz in skoz prebada, le sliši želje,
  ki jih šepeče srce krvaveče:
  Veseli se, Marija!
  Ne Sinovi žeblji. Ne križ. Ne Kalvarija.
  Nič je ne stre. Niti triurna smrtna agonija.
  Ljubezen ji Kalvarijo še podvaja.
  In tudi studenec iz oči traja in traja,
  ampak naj solze še tako tečejo in tečejo,
  je vsaka posebej klic njenih bledih, z rdečico nadahnjenih lic:
  “Veseli se, veseli se, Marija!”
  In Božji čudež je, da je še na Kalvariji, v senci drevesa življenja in smrti,
  mati Cerkve, Marija, čutila teči
  svoj neustavljivi vir veselja
  med bolečino, samoto in meči.
  Marija je bila Cerkev.
  In Cerkev je Marija.
  To sta najstarejši od besed.
  In na tem Božjem naročilu stoji svet:
  Veseli se, veseli se, veseli se, Marija!

  (Ramon Cue, Radostno verujem).

  • Miro says:

   Hvala za posredovanje te radostne molitve. Močno nas nagovarja in sili k premišljevanju in življenju v moči Marijinega Da Božji volji.

   O Marija, kraljica presvetega rožnega venca prosi za nas!

 3. Hvala says:

  Molitev ob stvareh.

  Kakor drevo, zasajeno
  ob bregu vodnega toka,
  je vernik,
  ki zaupa svoje življenje
  Gospodu.

  Ti, o Bog, ne dovoliš,
  da bi mu karkoli manjkalo:
  v času suše
  se mu ni treba ničesar bati.

 4. Miro says:

  Ponovno spomnimo na molitev, h kateri v času epidemije Covid-19 vabijo škofje.

  MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

  Usmiljeni Oče,
  tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
  Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
  zdravje, potrpežljivost in moč.
  V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
  nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
  da bomo trpečim pomagali z dejanji.
  Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
  Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
  Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
  Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
  nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
  Prosimo te, naj epidemija preneha,
  da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
  Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
  Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
  Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

  (katoliška-cerkev.si)

 5. Miro says:

  MOLITEV IN ČISTOST SRCA

  V prijateljstvu z Bogom gotovo nismo takrat, kadar smo v smrtnih grehih. Vendar tudi mali grehi ovirajo naše prijateljstvo in našo molitev, zlasti če smo nanje navezani. Če smo v grehih, je prva stopnja molitve v tem, da obudimo popolno kesanje nad storjenimi grehi. Sicer pa se bomo resno trudili za življenje po evangeliju, zlasti za življenje v ljubezni do Boga in do bližnjega. Brez tega prizadevanja tudi naša molitev ne bo dobra. Tu gre za tesno medsebojno povezanost: dobra molitev vodi v krščansko življenje, ki je zaznamovano z ljubeznijo, krščansko življenje pa dosega svoj vrhunec v molitvi, posebej v mašni daritvi, ki je vir in vrhunec vsega bogočastja in celotnega krščanskega življenja.

  (vir: stična.org)

 6. Janez says:

  MOLITEV K JEZUSU ZA SMOTRNO VODENE FINANCE IN IZHOD IZ KRIZE
  Gospod Jezus, predte prihajam
  s svojo zaskrbljenostjo in finačnimi dilemami in težavami.
  Prinašam Ti svoje finančne težave, male in velike.
  V Tvojem imenu, Jezus, naj se prekine vsako hudobno egoistično delovanje,
  ki ni Božje ampak me k temu napeljuje Skušnjavec in Egoist Mamon.
  Daj mi milost, da bom svoj denar dobro uporabljal(a) v dobro Ljudi in Sebe ter Skupnosti v večjo Božjo slavo.
  Uči me uporabljati materialne dobrine po Božji volji.
  Pomagaj mi, da bom dajal(a) ustrezen delež tudi drugim Pomoči Potrebnim Ljudem, ki so lačni in v stiskah.
  Uči me, da bom materialne dobrine,
  ki so mi na razpolago, uporabljal z občutkom polne odgovornosti.
  Blagoslovi me, da bom lahko zvest(a) v velikih in malih stvareh.
  Bog daj mi razumeti, da sem le skrbnik od Tebe zaupanega mi imetja in denarja.
  Nauči me uporabiti zaupano mi imetje, kot Ti želiš in je prav po Božji Modrosti.
  Odpusti mi moje grehe na materialnem in denarnem področju in me nauči kako je prav, da ravnam.
  Odpusti mi vse moje grehe razsipnosti, nevračanja dolgov, zaradi raznih finančnih špekulacij,
  Odpusti mi visoke obresti, ustvarjanje velikih dobičkov, črni trg, kopičenje zalog,
  napuh in egoizem zaradi kopičenja materialnih dobrin, prekomernega bogatenja zase,
  uničevanje tujih dobrin in nepravično ocenjevanje, utajo davkov in
  odtegovanje miloščine revnimin pomoči potrebnim.
  Izlij svojo Predragoceno Milost, Odrešenje ter Razsvetlitve
  na moje materialne in denarne dobrine in osvobodi me vseh Skušnjav in raznih težav.
  Nači me, kako Denar in materialne dobrine služijo Človeku.
  Bog varuj nas, da ne podležemo mamonu in pohlepu,
  ampak, da z Božjo Pomočjo dosežemo, da bo denar pomagal in Služil čimveč Ljudem
  in prispevala po Tvoji Milosti k materialni in duhovni blaginji ljudi na Zemlji.
  Naj ne bo lačnih, ubogih in bolnih, saj je dovolj dobnrin na svetu za vse ljudi!
  Danes zaradi koronavirusa so delavci doma in delodajalci nimajo dovolj materiala in naročil.
  Država in Evropska Unija bosta morali finančno intervenirati in pomagati državi in gospodarstvu
  ter ljudem, ki so brez dohodkov in brez službe, da bodo lahko preživljali sebe in svoje družine.
  Vse družbeno življenje pri nas in v svetu se je ustavilo in ljudje smo prisilno doma zaradi koronavirusa, da ga zajezimo.
  Brez delovanja gospodarstva, prometa, kmetijstva, zaposlitve, davkov ni denarja in financiranja ljudi, da preživijo.
  Strokovnjaki ne poznajo rešitev, zdravniki nimajo zdravil in cepiva, ljudje obolevajo in umirajo.
  Prosim Te Gospod Pridi in nam Pomagaj ter Nas Odreši vseh preizkušenj in bolezni ter koronavirusa.
  Prosim pomagaj državnim voditeljem in zdravnikom ter jim daj navdih ter pomoč, kaj naj naredijo, da bo vse prav.
  Ko bomo izšli iz te krize bo vse drugače; svet bo drugačen in tudi ljudje se bomo morali spreobrniti in spremeniti.
  Pomagaj nam Gospod, da bomo znali pravilno spremeniti vse zadeve v družbi in tudi sami sebe.
  Pomagaj nam, da bomo bolj solidarni, socialno čuteči, dobri, usmiljeni, ljubeči, si bolj pomagali in manj tekmovali med seboj!
  Da bomo vpeljali drugačne načine delovanja družbe in gospodarstva z ozirom na Okolje in na Sočloveka in Vero v Boga.
  In nenazadnje bo to vplivalo tudi našo iskreno krščansko Vero, naše Življenje, naš Odnos do Ljudi in do Narave ter do Tebe Gospod, ki nam daješ vse in si naš Ljubljeni Oče!

  Hvala Ti, Jezus. Amen.

  Že objavljeno. Janez

  Bog pomagaj nam in nas blagoslovi, da bomo pridno in pošteno delali v dobro Ljudi. Prosim usliši nas in nas Vodi, da bodo materialne dobrine in denar služile Ljudem in da ne bomo nikoli zapustili Poti, ki Vodi k Jezusu ter se preokrenili k Mamonu Pridobitništva in Bogatenja ne glede na socialne razlike in revščino. Pomagaj nam, da bomo pomnožili z našo Dobroto vsem ljudem Kruh, Delovna mesta, Zadovoljstvo in Srečo Zadovoljnih Ljudi, da ne bodo trpeli pomanjkanja in bili brez služb in dohodkov za preživljenje družin. Prosimo pomagaj mladim družinam, da bodo imeli mladi po končani šoli službe in delali ter si lahko pridobili stanovanje za bivanje. Prosim pomagaj starejšim, da bodo v pokoju preskrbljeni in da bodo mirno in zadovoljni uživali svojo starost. Prosim pomagaj delavcem, da bodo dovolj zaslužili z delom in skrbeli za svoje družine in bili materialno preskrbljeni. Prosimo Te Gospod pomagaj nam in nas Blagoslovi, da ne bo lakote, brezposelnosti, brezdomcev, bolezni in da bodo imeli vsi ljudje dovolj dobrin in denarja za normalno in zadovoljno življenje. Prosimo Te Gospod Bog za smotrno gospodarjenje z materialnimi dobrinami tako, da bodo vsi imeli ljudje na podlagi poštenega dela in truda dober življenjski standard. Prosimo Te Gospod, dovoli, da se postopno spet začne zagon gospodarstva, obrti, storitvenih dejavnosti in državnih javnih služb, saj država potrebuje državne pridodke in davke, ljudje pa zašposlitev in plačo, ker ne morejo v nedogled ostajati zaradi koronavirusa doma na čakanju in prejemati podporo. Prosimo Te pomagaj nam, da se bo nevarnost okužbe in obolevanja s koronavirusom postopno zmanjševala in da se bo, po Tvoji Milosti in Božjem Usmiljenju, spet lahko zagnalo socialno in družbeno življenje pri Nas in v Svetu. Amen. Hvala Ti Gospod. Janez

  • Miro says:

   Napotimo se k izvirom BOŽJEGA USMILJENJA in molimo še zlasti za sprejemanje in spolnjevanje Božje volje.

   Več o tem na http://www.molitev.net/molitev/bozje-usmiljenje

   BOŽJE USMILJENJE, NEIZMERNO V ZAKRAMENTU EVHARISTIJE IN DUHOVNIŠTVA, ZAUPAMO VATE!
   BOŽJE USMILJENJE, STUDENEC BOLNIM IN TRPEČIM, ZAUPAMO VATE!
   BOŽJE USMILJENJE, KI NAS NAPOLNJUJEŠ Z MILOSTJO, ZAUPAMO VATE!

 7. Miro says:

  MOLITEV ZA VEČ VESELJA

  Ljubi Jezus, prosim Te, da iz mojega srca za vedno
  odstraniš vso potrtost in slabo voljo. Naj bom vesel,
  zadovoljen in srečen, ko uživam vse Tvoje milosti.
  Kajti, o Bog, če mi naklanjaš svojo milost, ali naj ne
  bi bil radosten in zadovoljen? Ali naj ne bi izžareval
  Svetega Duha, ki vpliva na mojo dušo, da jo povzdiguje
  nad vse drobne vsakdanje nevšečnosti, ki nikoli ne bi
  smele zlomiti miru tistih, ki stremijo za tem, da bi služili
  Tebi? O, naj bodo moji mir, potrpežljivost, krotkost in
  drugi darovi Svetega Duha. Naj vodijo in tolažijo moje
  srce ter dvigajo moje prizadevanje visoko nad ta svet,
  k Tebi, moj Gospod, ki si moj začetek in moje zadnje
  upanje. Amen.

  (vir: Aleteia)

 8. Miro says:

  MOLITEV SV. MAKSIMILIJANA KOLBEJA K NAŠI NEBEŠKI MATERI MARIJI

  O najsvetejša Gospa! Verujem in priznavam tvoje sveto in brezmadežno, čisto spočetje.
  O najčistejša Gospa! Po svoji deviški čistosti, po svojem brezmadežnem spočetju in
  veličastnem dostojanstvu Božje Matere mi izprosi: ponižnost, veliko čistost srca, telesa
  in duše, vztrajnost v poklicanosti, dar molitve, pobožno življenje in srečno smrt.

  (vir: tednik Družina)

 9. Miro says:

  MOLITEV ZA NOTRANJI MIR

  Oče, spremljaj mojega prijatelja, varuj ga, tolaži ga
  v tej težki preizkušnji. Naj se Tvoja ljubezen zasidra
  v njem, naj biva v tvojem sprejemanju in resnici, naj
  počiva v Tvojem miru in naj najde prenovo v Tebi.
  Vodi me, ko skrbim zanj. Daj mi besede modrosti.
  Daj da mu bom znal kar najbolje pomagati, pa čeprav
  samo s svojo navzočnostjo. Daj da vsaj malo čutim
  njegova občutja, da ga bom lažje razumel. Pridi,
  Gospod, in bodi z nama. Amen.

  (vir: operando.org)

 10. Miro says:

  MOLITEV ZA MOČNO VEZ

  Gospod, hvala ti za moje prijatelje, za vezi, s
  katerimi si nas povezal, za smeh in tolažbo, za
  moč in opogumljanje, za enotnost, odpuščanje in
  milost, za praznovanje in veselje. Veliko mi
  pomenijo, moj Bog, tako bogat zaklad blagoslovov
  in milosti so v mojem življenju. Hvala ti. Amen.

  (vir: operando.org)

 11. Miro says:

  MOLITEV ZA PONIŽNOST

  Gospod Bog, pomagaj nam,
  da se naučimo iskrene ponižnosti,
  kajti bolj ko smo ponižni, bližje smo tebi.
  Želimo služiti bratom in sestram zaradi tebe.
  Naj to služenje navdihujeta
  velika ponižnost in ljubezen!
  Kadar bomo čutili,
  da moramo biti odločni,
  naj ostanemo ponižni in ljubeznivi.
  Opogumi nas,
  da bomo prav uporabljali talente,
  ki si nam jih podaril.
  Naj to delamo s hvaležnim srcem,
  v zavesti, da smo jih prejeli od tebe.
  Naj postanemo vedno bolj podobni tebi,
  ki si »krotak in v srcu ponižen«.

  (vir: Ognjišče)

 12. Miro says:

  MOLITEV ZA BOLNEGA PRIJATELJA …

  Spomni se, Bog, na mojega bolnega prijatelja.
  Izročam ga v Tvoje roke. Tolaži ga in mu lajšaj
  trpljenje. Vem, da pri Tebi ni nič nemogoče,
  če je takšna Tvoja volja. Prosim, blagoslovi ga s
  svojo ljubečo roko, prenovi ga, obnovi njegove
  moči in v njem ozdravi, kar je bolnega. Hvala ti,
  Gospod! Amen.

  (vir: operando.org)

 13. Miro says:

  ZAHVALNA MOLITEV ZA PRIJATELJE

  Moj Oče, tako zelo cenim svoje prijatelje. Hvala za njihovo
  navzočnost v mojem življenju. Prosim te, da jih varuješ in
  vodiš v upanju in blagoslovu. Zaupam ti, da jih boš ščitil in
  jim stal ob strani, ko bodo v preizkušnjah. Gospod, pomagaj
  mi, da jim bom tudi jaz ostal dober prijatelj. Amen.

  (vir: operando.org)

 14. Miro says:

  MOLITEV SV. PATRA PIJA, KI IZŽENE STRAH, TUDI STRAH PRED SMRTJO

  To noč ostani z mano, Gospod. Življenje je polno nevarnosti, potrebujem te!
  Jezus, ostani z mano,
  kajti dan umira in življenje mineva;
  približujejo se smrt, sodba in večnost.
  Obnoviti moram svoje moči, da se na poti ne ustavim,
  zato pa potrebujem tebe, Gospod.
  Pozno je že in smrt se bliža
  in jaz se bojim teme.
  Bojim se skušnjav, duhovne suše, križa in trpljenja.
  Kako te potrebujem, moj Jezus, v tej noči izgnanstva!
  Jezus, to noč ostani z mano;
  življenje je polno nevarnosti, potrebujem te.
  Dovoli, da te spoznam, kakor so te spoznali tvoji učenci
  po lomljenju kruha.
  Naj obhajilo postane luč, ki razblinja temo,
  moč, ki me podpira, in veselje mojega srca.
  Ostani z mano, Jezus, da bom ob uri svoje smrti
  hotel ostati združen v tebi,
  če ne v obhajilu, pa vsaj v milosti in ljubezni.
  Ostani z mano, Jezus; ne prosim te za božjo tolažbo,
  saj je nisem vreden; prosim te za milost tvoje navzočnosti,
  zanjo te prosim.
  Ostani z mano, Jezus, ker samo tebe iščem.
  Tvojo ljubezen, tvojo milost, tvoje srce, tvojega duha,
  ker te ljubim in prosim samo to, da bi te lahko vse bolj ljubil.
  S trdno ljubeznijo in z vsem srcem te bom ljubil,
  dokler bom živel in še naprej na veke vekov. Amen.

  (vir: aleteia.si)

 15. Miro says:

  MOLITEV, DA BI Z BOŽJO POMOČJO OMEHČALI SVOJE SRCE IN SE OSVOBODILI TRME

  Pridi, o Gospod, in se potopi v moje srce. Očisti in
  osvobodi me vseh grehov in posveti mojo dušo.
  Operi jo pokvarjenosti, zaceli rane, zatri njeno trmo,
  raztopi njeno hladnost in popravi vsa razpotja.
  Naredi me ponižnega, da te bom razveseljeval in
  da se ne bova nikoli ločila. Daj mi moči, prave vere,
  trdnega upanja ter iskrene ponižnosti; daj, da bom
  vedno izpolnil tvojo voljo. Amen.

  (vir: aleteia.si)

 16. Janez says:

  MOLIMO IN SE GOSPODU ZAHVALJUJMO, DA NAS BOG SLIŠI IN USLIŠI
  Jezus, Tvoje srce je ljubeče in sočutno za vso bedo ljudi, ki jih srečuješ in vidiš v življenju.
  Ti si vedno med nami, z nami in v nas, ki verjemo vate in te molimo za pomoč in Božji Mir.
  Ti ne zavrneš prav nikogar, ko prihajajo predte z molitvami in s prošnjami za ozdravitev in pomoč.
  Ti veš, da Te potrebujemo in da ne moremo brez Tebe nič narediti in Živeti.
  Dotikaš se bolnih in ubogih, ki trpijo, ran gobavcev, jezika nemih in gluhonemih
  ter ušes teh, ki so gluhi in jih zdraviš.
  In preženeš hudobne duhove iz obsedenih ljudi, ki so jih napadli in jih mučijo, dokler hudobce ne s svojo Milostno Močjo ne izženeš iz teh revežev.
  Jezus Ti si neskončna dobrota, ki ne pozna nobene nevoščljivosti in hudobije,
  temveč si poln usmiljenja, dobrote in strpnosti do vseh ljudi.
  V Tebi premorem vse, ki mi daješ upanje in moč in me vodiš po Poti k Tebi.
  Naj se dvigajo naše molitve in prošnje k Tebi Gospod, da nas slišiš in uslišiš.
  Pridi k nam Gospod, prinesi nam Božjo Ljubezen in Božji Mir.
  Naj pride k nam vsem Božje kraljestvo Ljubezni, Miru in Usmiljenja.
  Amen.
  Janez AKA Dichter Hansi

 17. Miro says:

  MOČNA MOLITEV SV. GERTRUDE ZA DUŠE V VICAH

  Večni Oče, darujem ti predragoceno Kri tvojega Sina Jezusa,
  združeno z vsemi svetimi mašami, ki jih danes darujejo po vsem
  svetu, za uboge duše v vicah, za vse grešnike po svetu, za vse
  grešnike v vesoljni Cerkvi ter tiste v moji hiši in v moji družini.
  Amen.

  (vir: aleteia.si)

 18. Janez says:

  Moj Gospod, prosim te, da odstraniš vse…

  »Moj Gospod, prosim te, da odstraniš vse,
  kar ločuje mene od Tebe in Tebe od mene.
  Odstrani vse, kar me dela nevrednega
  Tvojega pogleda, Tvoje roke in Tvoje graje,
  Tvojih besed in pogovora s Teboj,
  Tvoje dobrotljivosti in ljubezni.
  Odvrni od mene vsako zlo, ki me ovira,
  da Te ne vidim,
  Te ne slišim,
  Te ne okušam,
  Te ne vonjam
  in se Te ne dotikam v globini Moje Duše;
  da se Te ne bojim
  in nisem dovolj pozoren na Tebe;
  da Te ne poznam dovolj,
  da Te ne ljubim dovolj,
  in te zato nimam kot želim;
  da se ne zavedam popolnoma Tvoje navzočnosti
  in se Te ne razveselim, kot bi se lahko, da bi našel Mir in Ljubezen Očeta.
  Vse to prosim zase in si goreče želim od Tebe.
  Amen.«
  (sv. Peter Faber, duhovnik in teolog)

 19. Miro says:

  MOLITEV ZA PRAVO LJUBEZEN

  Prosim te Gospod, za popolno ljubezen. Prosim
  te za ljubezen, ki si nam jo zapustil, kot novo zapoved.
  Prosim te za ljubezen, ki se bo zmogla ustavljati svetu,
  sovraštvu, maščevalnosti, življenjskim razočaranjem.
  Prosim te za ljubezen, ki je močnejša od smrti. Ti si imel
  ljubezni v obilju. Tvoja ljubezen je neizmerna, popolna.
  Ti sam si ljubezen. Ljubil si do konca, do smrti na križu.
  Ti veš, Gospod, kako je nam težko popolno ljubiti. Težko
  je ljubiti zmeraj, a daj, da bomo zmeraj ljubili! Težko je
  ljubiti slehernega, a daj, Gospod, da bom ljubil slehernega
  človeka! Težko je popolno ljubiti, a vendar, Gospod, daj
  mi popolno ljubezen!

  (vir: mirenski-grad.si)

 20. Miro says:

  MOLITEV SV. TOMAŽA AKVINSKEGA

  Vsemogočni večni Bog, glej, bližam se skrivnosti tvojega edinorojenega Sina,
  našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja,
  nečisti k studencu usmiljenja, slepec k luči večne svetlobe, ubožec in revež h
  Gospodu nebes in zemlje.

  Prosim te pri neizmerni tvoji darežljivosti, daj, ozdravi mojo bolezen, umij moje
  madeže, razsvetli mojo slepoto, obogati moje uboštvo, obleci mojo nagoto, da
  sprejmem kruh angelov, Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev tako spoštljivo
  in ponižno, tako skesano in pobožno, s tako čistim in vernim srcem, s takim
  sklepom in namenom, kakor je v prid in zveličanje moje duše.

  Nakloni mi, prosim, da ne sprejmem samo vidnega zakramenta Gospodovega
  telesa in krvi, marveč tudi učinek in moč zakramenta. O preljubi Bog, daj mi telo
  svojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si ga je vzel iz
  Device Marije, tako prejeti, da bom vreden biti včlenjen v njegovo skrivnostno
  telo in prištet med njegove ude. O ljubeči Oče, nakloni mi, da bom tvojega
  preljubega Sina, ki ga sedaj v življenju hočem skritega prejeti, mogel gledati iz
  obličja v obličje. Ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
  Amen.

 21. Janez says:

  Molitev za BOLNE in Trpeče

  Hvala Ti Vsemogočni Bog za vse Milosti in Dobrote!
  Prosim te, Gospod Bog,
  da je vsaka bolna in trpeča oseba, ki bere, posluša
  ali si ogleduje to sporočilo obkrožena s plamenom tvojega Svetega Duha.
  Prosim te, da v tem času zdraviš njihov um in njihovo telo,
  izboljšaš njihovo zdravje in jim podariš Notranji mir.
  Prosim Te, naj jih Tvoja dobrotna in milostna roka ozdravi bolezni,
  ki jih je prizadela, naj jim pomaga, da ne čutijo bolečin
  in da bodo njihovi zdravniki pravilno ugotovili bolezen in jo tudi prav zdravili.
  Blagoslovi vse bolna in trpeče in daj potrpljenje njihovi družini in vsem, ki zanje skrbijo.
  Si najboljši zdravnik, ki lahko ozdravi vsako bilezen, vsako zlo,
  ki je prišlo v telo, v hišo, v družino in v njihovo okolico.
  Molim in prosim te za moje zdravje in za zdravje drugih bolnih
  in verjamem, da se bo od tega trenutka vse izboljšalo zame in za druge bolne, ki Te prosijo za ozdravitev.
  Hvala, Sveti oče, ker vem, da poslušaš, kar ti govorim iz srca.
  To počnem zdaj, z vso ljubeznijo in upanjem Vate
  in tudi če zdravniki pravijo drugače,
  vem, da lahko čudežno ozdraviš vse bolezni
  in celo najhujšo bolezen, ki obstaja.
  Hvala, hvala, hvala Ti moj Oče v Nebesih!
  Ker vem Moj Gospod in Moj Bog, da si me poslušal in da me boš uslišal ter pozdravil.
  AMEN

  Molite za zdravo dušo in telo. Ko molite k Bogu, odložite stran vse skrbi in bolečine ter misli o sebi; prepustite se popolnoma Božji Volji in zaupajte z Vso Dušo Njegovemu Delovanju z Odrešilno Vero. Molitev k Bogu je namreč poleg zdravljenja medicine način, da se ponižno darujete Bogu in ga prosite za pomoč zase in za druge bolne. Molitev Vsakemu, ki trpi, pomaga, da najde v sebi novo upanje, novo Moč in Ozdravljenje po Njegovi Milosti. Ravnajte zdravo, mislite zdravo, upajte in obilno molite k Bogu zase in za druge bolnike, da bodo Njegove Zdravilne Sile v Vas in v Vaših Bližnjih pomirjevalno in okrevalno delovale in da boste Vi in Svojci postopoma začutili boljše počutje. Vera gore premika. In čudeži se dogajajo. Kdor upa in prosi bo slišan in uslišan. Bog prosim pomagaj vsem bolnim in trpečim! Sliši in Usliši prosim naše prošnje ter ozdravi vse bolnike, ki Te prosijo in molijo k Tebi. Ozdravi vse bolne na duši in na telesu, ki trpijo in obvaruj nas okužbe s koronavirusom ter podari nam Božji Mir in Božje Usmiljenje. Amen.

  2 Korinčanom 4, 15: Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo.

 22. Miro says:

  MOLITEV K SV. JOŽEFU ZA SPREOBRNJENJE DRUŽINSKEGA ČLANA

  O veličastni očak sv. Jožef, ki si zaslužiš, da te Sveti Duh
  imenuje »pravični«, priporočim ti dušo (ime), ki jo je Jezus
  odrešil za ceno svoje dragocene krvi. Ti veš, kako obžalovanja
  vreden je položaj in kako nesrečno je življenje tistih, ki so iz
  svojih src izgnali ljubečega Odrešenika, in kako zelo so
  izpostavljeni nevarnosti, da ga izgubijo za vedno. Prosim te, ne
  dovoli, da bi duša, ki mi je ljuba, še naprej živela tako grešno;
  ohrani jo pred nevarnostjo, ki ji grozi; dotakni se srca izgubljenega
  otroka in ga popelji nazaj v naročje ljubečega Očeta. Prosim te, ne
  zapusti ga, dokler mu ne odpreš vrat nebeškega mesta, kjer te bo
  slavil in častil vso večnost, zaradi sreče, ki je bo deležen na tvojo
  mogočno priprošnjo. Amen.

  (vir: aleteia.si)

 23. Janez says:

  Jezus, odpri vrata mojega srca in me odreši vseh spon
  Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. (Jn 3:16,17)
  Na naši poti Življenja do križa in onkraj čez, kdo bo odmaknil kamen proč in
  nam pokazal prazen grob vstalega Odrešenika in Pot k Tebi?
  Samo ti, Gospod, saj si se prikazal trem ženskam tistega zgodnjega Velikonočnega jutra.
  Samo ti, Gospod, saj si se v sobi razodel obotavljivim učencem in pokazal svojo prebodene roke.
  Samo ti, Gospod, saj si se na Binkošti razkril z močjo jezikov ognja
  in preko najneženjše sapice Svetega Duha napravil preobrat v Naših srcih in dušah.
  Tukaj sem Gospod, obotavljiv in prestrašen ter upam na Tvojo Pomoč.
  Tukaj sem in iščem Tebe. Verjamem v tvojo Odrešujočo moč, verjamem, da se želiš razodeti tudi meni.
  Morda sem prešibek, da bi odprl vrata svojega srca in duše, ampak spet, Gospod, s tvojo pomočjo jih lahko odprem – na široko in zaživim kot dober človek in dober kristjan.
  Pridi Jezus in prebivaj v meni! Prosim Te nakloni mi Milost in me odreši vseh spon.
  Amen.
  Medmrežje molitev Operando

  Molitev za vodstvo v času skrbi in negotovosti
  Jezus, v negotovosti sem. Zmeden sem. Ne vem, kam naj se obrnem. Ampak zaupam Tebi, da imaš dober načrt za mene, zaupam Ti, da vodiš mojo pot Življenja k Tebi.
  Čeprav trenutno ne vem, v katero smer naj krenem, Ti to dobro veš. Vem, da me boš varno vodil, čeprav za zdaj vidim le meglo pred seboj. S Teboj ja vse jasno in razvidno. In v sebi sem miren.
  Tvoja Beseda mi pravi, da si moj pastir. Česa bi se bal, Jezus, če si z menoj? In zakaj sploh skrbim za jutrišnji dan, če pa mi praviš, da me vodiš k vodam počitka?
  Jezus, po tem hrepenim, po Tvojem miru, po Tvojih pašnikih, po Tvoji vodi in Tvoji Dobroti in Odpuščanju, ki ne mine nikoli!
  Nočem se opirati le na svojo presojo, ta me tolikokrat prevara. Želim se opreti na Tvoja znamenja, ko sem izgubljen in na Tvojo tolažbo, kadar hodim v temi. Vendar se moram tudi sam prizadevati in obenem prositi za Tvojo Milost.
  Zato te prosim, Jezus, še močneje me primi za roko in še tesneje hodi ob meni. Bodi moj dobri Odrešenik in Pastir, ki mi pomaga, da bom hodil po Tvoji Poti.
  Ti si vse, kar potrebujem!
  Amen
  Medmrežje Molitev Operando

  1 Kroniška 16: Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota.

 24. Miro says:

  MOLITEV, DA BI DAN ZAČELI S HVALEŽNOSTJO

  Moj Gospod in moj Bog, Oče Stvarnik, Sin Odrešenik,
  Sveti Duh Posvečevalec, zahvaljujem se Ti, da si me
  ustvaril, da si me odrešil, da si me poklical k veri, da si
  me varoval to noč. Danes ti izročam svojo molitev, delo,
  utrujenost, trpljenje in veselje. Daj, da bom vse, kar
  počnem, počel iz ljubezni do Tebe in v skladu s Tvojo
  voljo. Daj mi trdnost v moji poklicanosti, potrpežljivost
  v trpljenju in drznost v izpovedovanju vere, modrost na
  življenjskih poteh in ljubezen v odnosih z bližnjimi. Po
  svojem neskončnem usmiljenju odpusti moje grehe in me
  varuj vsega hudega. Amen.

  (vir: aleteia.si)

 25. Hvala says:

  MOLITEV ZAUPANJA (primer)

  Gospod naredil sem največji sklep v svojem življenju; odslej ne bom več zaskrbljen zase.

  Tebi se zaupam, v tvoje roke se izročam. Tebi se prepuščam.
  Zaupam v tvojo modrost, ker vem, da si modrejši od mene.
  Zaupam v tvojo ljubezen, ker vem, da me ljubiš bolj, kot jaz ljubim samega sebe.
  Zaupam v tvojo moč, ker vem, da zmoreš vse.
  Zaupam v tvojo domišljijo , ker vem, da si Bog velikih načrtov tudi tedaj, ko ne vem več, kaj naj naredim.
  Zaupam v tvoje materinstvo; odslej bom počival v tebi kot otrok v naročju svoje matere.
  Zaupam v tvoje prijateljstvo; odslej hočem živeti s teboj v isti zaupnosti, nežnosti in ljubezni, ki lepša medčloveške odnose.

  Gospod, prevzet sem bil, ko sem prebiral tvoje besede.
  Pripoveduješ mi, da čudovito oblačiš lilije na polju, da skrbiš za vrabce pod nebom, da poznaš celo število las na moji glavi.

  Svetuješ mi, naj ne skrbim zato, kaj bom jedel, niti za to, kaj si bom oblekel.
  Bodriš me, naj se ne bojim teh, ki morejo umoriti telo, a potem ne zmorejo storiti nič več.

  Naročaš mi, naj si prizadevam le za to, da bo v meni in med vsemi ljudmi rastlo božje kraljestvo.

  Gospod, verujem tvoji besedi.
  Bodi Gospod mojega življenja.
  Bodi Gospodar moje prihodnosti.
  Danes se ti brez pridržkov popolnoma izročam.
  Naj odslej moja misel išče le tebe, kako tvoja išče mene.
  Tako bom že na zemlji okušal tisti mir, ki ga bom nekoč užival v tvojem kraljestvu.

 26. Miro says:

  MOLITEV ZA OKREPITEV POTRPEŽLJIVOSTI

  O usmiljeni Odrešenik in neskončno potrpežljivi Bog! Tvoje
  neverjetno potrpljenje me navdaja z osuplostjo in zmedo: vedno
  znova čakaš, da se bomo vrnili k tebi. Pomagaj mi, da te bom
  posnemal, in okrepi mojo potrpežljivost, da bom v vseh življenjskih
  preizkušnjah ravnal v skladu s tvojo sveto voljo. V ta namen ti
  darujem vse svoje zunanje in notranje trpljenje. Okrepi mojo šibkost,
  potrdi mojo odločitev, da bom odslej potrpežljivo čakal na vsako
  stvar. Vse to polagam v tvoje presveto in nadvse potrpežljivo Srce.
  Amen.

  (vir: aleteia.si)

 27. Miro says:

  MOLITEV ZA OSVOBODITEV OD ALKOHOLA
  (redno jo molijo v eni od skupnosti)

  Gospod Jezus, ti si dobri pastir. Ti iščeš izgubljeno ovco.
  Prišel si klicat bolne in grešnike. Mi, odvisniki od alkohola
  in drugih drog, in naše družine, vsi kličemo k tebi! Vse nas
  kličeš k spreobrnjenju, naj danes izpolnjujemo tvojo voljo.
  Pomagaj nam zaživeti v svobodi, osvobojeno vsake odvisnosti.
  Naj z našo abstinenco, nasmehom in srečnim življenjem v službi
  vseh naših bratov in sester pričujemo o tvoji ljubezni. Devica
  Marija, Odrešenikova mati, sveti Janez Krstnik, prosita za nas.
  Hvala ti Gospod, da slišiš naše molitve.

  (vir: aleteia.si)

 28. Hvala says:

  Prilagamo molitev za povezanost. (Mirenski grad)

  Sveti troedini Bog, hvala ti, ker nas zbiraš,
  da se lahko tvoja ljubezen uresničuje in razširja
  v naporu in veselju naših odnosov.
  Prosimo te, da nam v času, ki ga tako boleče
  zaznamuje razpad družine,
  skupnosti in odnosov, pomagaš prebujati
  hrepenenja
  po medsebojni povezanosti in sprejetosti,
  da bo v naših odnosih
  namesto ljubosumja prevladovala ljubeča
  ranljivost in odprtost za sprejemanje,
  namesto tekmovalnosti sodelovanje,
  namesto laži resnica,
  namesto lenobe ustvarjalno delo,
  namesto mlačnosti veselo pričevanje,
  namesto strahov odpiranje Tebi in bližnjemu,
  namesto samovolje Tvoja volja.
  Naj se v nas razplamti ogenj Tvoje ljubezni,
  da bomo prinašali luč najbolj ubogim in pozabljenim.

  Naj bomo zares njihovi bratje in sestre.
  Amen.

  http://www.mirenski-grad.si/skupaj-molimo-za-vas-za-vase-bliznje

 29. Miro says:

  MOLITEV ZA PONIŽNOST

  Gospod Bog, pomagaj nam,
  da se naučimo iskrene ponižnosti,
  kajti bolj ko smo ponižni, bližje smo tebi.
  Želimo služiti bratom in sestram zaradi tebe.
  Naj to služenje navdihujeta
  velika ponižnost in ljubezen!
  Kadar bomo čutili,
  da moramo biti odločni,
  naj ostanemo ponižni in ljubeznivi.
  Opogumi nas,
  da bomo prav uporabljali talente,
  ki si nam jih podaril.
  Naj to delamo s hvaležnim srcem,
  v zavesti, da smo jih prejeli od tebe.
  Naj postanemo vedno bolj podobni tebi,
  ki si »krotak in v srcu ponižen«.

  (vir: Ognjišče)

 30. Miro says:

  DON BOSKOVA OBLJUBA

  Ko je don Bosko prosil za kakšno milost, je imel navado reči: »Če bi radi prejeli milost svete Device, opravite devetdnevnico.«

  Za uspeh devetdnevnice je don Bosko priporočal:

  1. Ne upajte v niti eno človeško krepost: le vera v Boga.
  2. Prošnjo v celoti naslovite na Jezusa v presvetem zakramentu, ki je vir milosti, dobrote in blagoslova.
  3. V vsakem primeru sprejmite pogoj »zgodi se tvoja volja«, če je to v dobrobit duše, za katero molimo.

  (vir: donbosko.si)

 31. Miro says:

  JEZUS, KROTKI IN IZ SRCA PONIŽNI, UPODOBI NAŠE SRCE PO SVOJEM SRCU!

  Dihaj v meni, Sveti Duh,
  da bom mislil sveto.
  Vodi me, Sveti Duh,
  da bom delal sveto.
  Vabi me, Sveti Duh,
  da bom ljubil sveto.
  Daj mi moči, Sveti Duh,
  da bom varoval sveto.
  Varuj me, Sveti Duh,
  da svetega ne izgubim.
  Amen.

  (sv. Avguštin)

 32. Hvala says:

  Molitev: GOSPOD NAREDI ČUDEŽ V MOJEM ŽIVLJEJU

  Piše: Operando
  02/19/2019

  Gospod Jezus, spet sem tukaj pred teboj in te prosim za nekaj, kar lahko le ti storiš v mojem življenju.

  Sveto Pismo mi pravi, da si ti enak včeraj, danes in za vedno.

  Ti si Bog, ki dela čudeže!

  Naredi torej čudež v meni!

  Ozdravi me skozi in počes. Osvobodi me mojega nagnjenja k tesnobi in skrbem.

  Pokaži mi, kako se boriš za mene.

  Daj mi vizijo, kako izgledam kot človek, ki je prenovljen in ozdravljen in daj da korakam naprej kot nekdo, ki je odločen in trden, kot človek z jasnim namenom.

  Vzemi moje napore, dvigni jih in jih pomnoži.

  Moja duša čaka na Tebe, da narediš to, kar le ti lahko.

  Ljubim te, Gospod.

 33. Miro says:

  KAKOR HREPENI ŽEJNO SRCE PO …

  Kakor hrepeni žejno srce po potokih voda, tako
  hrepeni moja duša po Tebi, moj Odrešenik,
  moj Gospod in moj Bog. Goreče si želi piti iz teh
  potokov, ki jih je tvoja ljubezen namenila v njeno
  tolažbo in uteho. Utrujen od lastnega greha se
  vračam lačen in žejen ter glasno vzklikam: Usmili
  se me, o Božji Sin, in mi dovoli, da okusim sladkost
  na tvoji gostiji ter tako osvežim svojo dušo. O, da bi
  mojo dušo resnično žejalo po tebi, kruhu angelov,
  hrani preblaženih duš, in da bi bilo vse, kar je v meni,
  navdušeno nad okusom tvoje sladkosti! Za vedno se
  želim odreči svoji nepremišljenosti in šibkosti in iz
  srca te prosim, moja radost, moja pomoč, moj zaklad
  in počitek, naj bom v prihodnosti povsem osredinjen
  nate. Naj si nikoli ne želim ničesar drugega razen tebe;
  in naj bodo vse stvari brez tebe prazne in ničvredne,
  moj Bog.

  (vir: aleteia.si)

 34. Miro says:

  MOLITEV ZA DRUŽINE – PROŠNJA ZA BLAGOSLOV,
  VARSTVO IN OZDRAVLJENJE

  Jezus Kristus, v rano tvojega presvetega Srca polagam sebe in vse
  svoje sorodnike, tudi nerojene otroke in njihove starše. Ponižno te
  prosim, odpusti nam naše grehe in upodobi naša srca po svojem
  krotkem in ponižnem Srcu.

  Prosim te, da nas in naše družine pokriješ, očistiš in zavaruješ s
  svojo presveto Krvjo. Naj tvoja predragocena Kri povsem ozdravi
  vse naše rane. Jezus Kristus, ti si edini Gospod in naš vladar. Edino
  ti imaš popolno oblast nad nami in vsem, kar počnemo.

  Gospod Jezus Kristus, zapečati s svojo predragoceno Krvjo mene,
  moje domače, moje sosede, prostore, v katerih živimo in delamo,
  vse ljudi, ki jih srečujemo ali z njimi delamo, vsa vozila, ki jih
  uporabljamo, vse vire prihodkov in stvarne dobrine, ki so nam
  namenjene, in vse, ki jih že posedujemo.

  Usmiljeni Jezus, blagoslovi po svoji Krvi hrano, ki jo uživamo,
  vodo, ki jo pijemo, zrak, ki ga dihamo, in zdravila, ki jih jemljemo.
  Brani nas pred vsemi pastmi hudobnega duha.

  Očisti in odreši po svoji Krvi vse ljudi, ki smo jim kakorkoli
  škodovali ali jih prizadeli, in vse, ki so prizadeli nas in nam storili
  krivico.

  Jezus, vžgi v nas ogenj svoje ljubezni do bližnjega in do vseh ljudi,
  posebno do tistih, ki jih nočemo trpeti, misleč, da jih ne moremo
  prenašati; do vseh, s katerimi težko shajamo. Prosimo Te, naj vsi
  izkusijo tvojo ljubezen, odpuščanje in ozdravljenje na telesu in
  duši.

  Naj tvoja sveta Kri, o Jezus, izniči v nas vse slabe navade, grdo
  govorjenje in mišljenje, slabe želje in občutja ter vse pregrehe. Naj
  iz nas odstrani vse posledice slabega iz preteklosti.

  Preblažena Devica Marija, v ljubezen tvojega brezmadežnega Srca
  polagam sebe in svojo družino. Sprejmi nas vse v svoje naročje in
  nas pokrij s svojim plaščem. S svojo priprošnjo nas obvaruj pred
  vsem hudim na duhu, duši in telesu.

  Sveti Jožef in vsi Božji svetniki, vsi Božji angeli, sveti nadangeli
  Mihael, Gabriel in Rafael, naši angeli varuhi, varujte nas pred
  vsemi vidnimi in nevidnimi sovražniki. Varujte nas in nas vodite
  skozi življenje.

  Vir: http://jezusovomarijinosrce.blogspot.com/2020/11/molitev-za-druzine-prosnja-za-blagoslov.html

 35. Miro says:

  MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

  Gospod Jezus, Božji Pastir duš, Ti si poklical apostole,
  da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče
  in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje
  učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju
  vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš
  svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine,
  kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in
  gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo
  sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo
  odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. Tudi
  številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod.
  Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih
  željo, da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne
  žrtvovale z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

  (vir: rakovnik.si)

 36. Miro says:

  GLASNIK LJUBEZNI

  Svetloba sijajna sredi noči
  pastirje dremotne prebudi.
  V njej s krili prhutajo angeli,
  novico povedati se jim mudi:

  da rojen je Jezus Odrešenik,
  ki večne Ljubezni je glasnik.
  V uboštvu v mrzlih jaslih leži,
  ker Zanj v prenočišču prostora ni.

  Ponižna ga Mati je v hlevu povila,
  Ga nežno na svoje je prsi privila.
  Kot Kralja sveta ga ljubeče častila
  in za srca vsa mrzla goreče molila.

  Preprosti pastirji so izvedeli prvi
  in že so k Njemu hiteli po brvi.
  Očarani so nad prelepim otrokom
  hvalili Boga nad nebesnim oblokom.

  O, da bi vsi tega Otroka častili,
  se k Njemu zatekali v vsakršni sili.
  Saj On Gospodar je, Rešitelj sveta,
  vso zemljo, vesolje v oblasti ima!

  Jezus edini je, ki nas more rešiti!
  Vztrajno nas prosi: Nehaj grešiti!
  Naj glas nas njegove ljubezni predrami,
  prisluhnimo joku v hlevcu na slami!

  Naj nas pretrese in prerodi jok Boga,
  ki prostovoljna je žrtev vsega sveta.
  Skesano ponižno k jaslim pokleknimo,
  odpuščanja, varstva ga goreče prosimo!

  Milena Pavuna Lampe, Prenova, dec. 2020

 37. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU DOMINIKU SAVIU

  Sveti Dominik Savio, ti si naš vzornik in zavetnik. Z don Boskovo pomočjo
  si se naučil sveto živeti. Po tvojem zgledu naj iskreno ljubimo Jezusa,
  goreče častimo Marijo, zbrano in zavzeto sodelujemo pri sveti maši in
  veselo izpolnjujemo svoje vsakdanje dolžnosti. Ti, ki si sklenil: “rajši umreti,
  kakor grešiti” pomagaj tudi nam, da se bomo ogibali vsakega greha in dosegli
  lepoto nebes. Tam se bomo nekoč s teboj, z devico Marijo, z angeli in svetniki
  pri Bogu veselili na veke. Amen.

  (vir: rakovnik.si)

 38. Miro says:

  MOLITEV JANEZA PAVLA II. za darove Svetega Duha

  Sveti Duh, prosim te za dar modrosti, da bom bolje poznal tebe in tvojo nebeško popolnost;
  za dar razumnosti, da bom jasno razločeval duha skrivnosti svete vere;
  za dar sveta, da bom živel v skladu z načeli te vere;
  za dar vednosti, da bom znal pri tebi poiskati nasvet in ga bom pri tebi tudi vedno našel;
  za dar moči, da me noben strah ali zemeljska skrb ne bosta nikoli ločila od tebe;
  za dar pobožnosti, da bom s sinovsko ljubeznijo vedno služil tvojemu veličastvu;
  za dar strahu božjega, da se bom bal greha, ki žali tebe, moj Bog.

  (vir: Aleteia)

 39. Janez says:

  MOJ BOG JE ZASTONJ ZA VSE LJUDI (Juan Arias)
  Moj Bog nima cene. Nihče ga ne nore kupiti.
  Niti denar niti svetost. Mojega Boga prejmete zastonj,
  tako kot vsa živa priroda dobiva sonce in dež za svoj rast in obstanek.
  Nihče si ga ne zasluži, pa je vseeno tu vedno prisoten za vse nas.
  Lahko ga pokličem , lahko kričim, kako sem ga žejen in lačen po NJEM,
  lahko trkam na Njegova Vrata, lahko joćčem zaradi težav in bolečine ter samote.
  Do Mojega Boga nimam pravic, saj je Moj Bog Darilo zame in za vse nas.
  Bog je Darilo Mojega Življenja, On me mora prvi Ljubiti in pokazati Milost.
  Samo On mi lahko odpre Svoja Vrata in me sprejme k Sebi.
  Toda Moj Bog je Dober, ni skopuški in ni preračunljiv ter vse daje zastonj.
  Moj Bog se razdaja v Izobilju tako kakor Sonce, Voda, Veter, Zemlja in Zrak, ki nas obdajajo.
  Moj Bog se pokaže v v vseh važnih kotičkih mojega življenja.
  Moj Bog cvete in je vseprisoten sleherni trenutek za vse nas.
  Toda Moj Bog noče, da ga sprejmemo kot Dar, saj je naš Oče.
  Moj Bog se ne bi hotel dati le tistemu, ki bi ga hotel kupiti za določeno ceno za denar.
  Toda ta Moj Bog, ta moj Zastonjski Darovani Bog je zelo Težak za materialnega človeka,
  ki misli, da denar lahko kupi vse, ki hoče imeti vsako stvar za svojo lastnino,
  ki prezira vse, kar nima cene, ki predmete in osebe vrednoti po tem, koliko stanejo
  in ki ima rajši to, kar je dražje, saj v njem prebiva Mamon in ni prostora za Boga.
  Toda Moj Bog se nikoli ne spremeni, ker je ena sama Ljubezen,
  in samo Ljubezen se lahko nesebično in dobrotljivo Daruje.
  Ljubezen se ne prodaja nikjer in boigastvo in denar nič ne štejeta za Boga.
  Ljubezen zahteva v odgovor samo Ljubezen, ki je darovana zastonj.
  Kdor se odpre tej podarjeni Očetovi Ljubezni , ki ga neprestano obdaja in preplavlja,
  se čuti poživljenega in razsvetljenega z Božjim Duhom, ko Bog vstopi v nas.
  Ta človek, poln Svetega Duha bo čutil v sebi, kako se v njem poraja in zori najlepši sad, ki je Ljubezen.
  Razumel bo, da se Boga ne da nikakor pridobiti za dobrine ali kupiti,
  temveč da se mora v Boga Zaljubiti tako, da spolnjuje Njegovo Voljo in živi tako kot Jezus.
  Bog je ena sama Dobrota in Ljubezen do vseh nas, ki nikoli ne mine.
  Božja Ljubezen do Otrok nenehno raste in je sleherni trenutek prisotna in nova,
  ker se po njenih venah in žilah skrivnostno pretaka
  skrivnostni in enkratni Veseli Tok Božje Življenjske Energije,
  ki nenehno kroži, teče in ki se nikoli ne izčrpa, saj ga napolnjuje Stvarnikova Moč Ljubezni. Amen.

  Dopolnjena molitev je iz Moje veselje se dviga k tebi; izbor molitev, Ognjišče 1974.

  Jeremija 42,12: naklonil vam bom usmiljenje. Usmilil se vas bo in vas spet utrdil na vaši zemlji.

 40. Miro says:

  MOLITEV MATERE JULIJE

  Gospod,
  stori, da bo moje srce
  pripravljeno sprejeti tebe:
  S svojo milostjo
  napravi v mojem srcu
  prostor in svobodo,
  da boš mogel v njem graditi,
  kar je tebi všeč.
  Odstrani v meni, kar ti je napoto.
  Prešini, kar ovira tvoje delovanje.
  Dopolni, kar mi manjka,
  nenehno pomnožuj,
  kar vodi k tebi,
  da me bo tvoja prekipevajoča milost
  očistila v luči tvojega prihoda.
  Amen.

  (vir: aleteia.si)

 41. Janez says:

  NAŠ JEZUS JE NAŠ BRAT IN ODREŠENIK
  Kadar se Ljudje Ljubijo se vzajemno osrečujejo,
  prihajajo eden k drugemu, si medsebojno pomagajo ter so srečni.
  Njihova srca so polna Miru, Dobrote in Ljubezni in zato Radostna in Bogu v veselje.
  Veliko se pogovarjajo in se veselijo novega dne ter se med seboj razumejo.
  Odpuščajo in pozabijo na krivice in žalitve s strani drugih ter prosijo Boga, da jim odpusti vse grehe.
  Dovolj je že prijazen nasmeh, mir, ubranost, dobra volja, človečnost, skrb za druge in radost.
  Ko je tako, je Božje kraljestvo vedno med Nami vsemi in Njegov Blagoslov,
  ker živimo in delamo ter ljubimo kot nas je učil Jezus.
  In kjer sta zbrana dva ali trije v Njegovem Imenu, je On sredi med Nami.
  On je naše Vse, naša radost, upanje in sreča, ki se sveti in raduje v Njegovi Očetovski Ljubezni.
  On je naše upanje za Odrešitev, On je naše vse, kar premoremo.
  Naj oddidejo od nas vsi posvetni dvomi v preizkušnjah, saj imamo Boga ki skrbi za nas.
  Pride in nam pomaga, ko Verujemo v Jezusa in ko ga za to prosimo in molimo.
  Bog je tam, kjer se ljudje ljubijo, si pomagajo, molijo, verjejo v Jezusa, si odpuščajo in služijo drug drugemu.
  Bog je Ljubezen, naš Brat, naš Odrešenik, naš Učenik, naš Gospod Bog,
  ki nas ljubi in nam odpušča, ko se pokesamo grehov.
  Naš Odrešenik je vseprisoten in vsenavzoč v soljudeh, v Naravi, v Sveti Evharistiji, pri meni in v meni.
  Naj nas Gospod napolni z Upanjem in Božjim Mirom, da bomo stanovitni v Veri in Dobrotni v Srcu do drugih.
  Ko daješ namreč prejemaš in ko prejamaš daješ. Naj bo Dobrotno in Usmiljeno naše Srce.
  Zato je prav, da poznamo Jezusov nauk: “Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte naprej”.
  In bodimo v Veri in Dobroti Luč Sveta in tisti, ki so na strani rešitev,
  in ki pomagajo reševati probleme in ne tisti, ki probleme le ustvarjajo!
  Bodimo misionarji Božje Ljubezni in Usmiljenja in Bog nam bo vse povrnil,
  pojdimo in učimo Evangelij ter služimo bližnjim tako, da bomo z Ljubeznijo spolnjevali Božjo Voljo.
  In bodimo podobbni Jezusu ter prispevajmo k prihodu Božjega kraljestva Ljubezni in Usmiljenja na zemljo.
  Amen. Janez

 42. Miro says:

  MOLITEV VESELJA IN LJUBEZNI

  Gospod, zahvaljujem se ti za vse, kar mi podarjaš.
  Veselim se tvoje ljubezni. Naj bo moje veselje nad
  tvojo ljubeznijo, veselje tudi za druge. Naj bo moje
  prizadevanje za dobro vsem v spodbudo. Vem, ti si
  z menoj. Hvala ti! Naj me skrbi ne vznemirjajo in
  begajo. Naj izražam svoje želje tebi in se ti v molitvi
  in prošnjah zahvaljujem. Tvoj mir naj bo v meni in
  mojih prijateljih. Mir, ki presega moj razum naj varuje
  moje srce in moje misli v Kristusu Jezusu. Naj bo v
  mojih mislih vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar
  je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno,
  kar je krepostno in hvalevredno. Tvoja milost naj me
  vodi po poti tvoje ljubezni v trpljenju in veselju. In Bog
  miru bodi z mano. Amen.

  (vir: mirenski-grad.si)

 43. Janez says:

  Molitev moža za ženo
  Gospod, priznati moram, da je moja ljubezen tako majhna. Svojo ženo ljubim, kadar mi postreže, kadar me razvedri, kadar občudujem njeno privlačnost in lepoto. Ljubim otroke, ker me potrebujejo in so odvisni od mene. Rad imam svoje delo, kadar mi gre dobro od rok in mi koristi.
  Gospod, prosim te, nauči me ljubiti. Ti si Ljubezen, zato mi daj pogum, da bom premagal sebičnost in ljubil zares z vsem srcem. Daj, da bom mogel reči za svojo ženo: ljubim jo, ker je moja žena; Ljubim jo, ker si mi jo dal ti, Gospod; ljubim jo, ker sva po poroki postala eno telo; ljubim jo, ker je tako dobra in potrpežljiva; ljubim jo, ker mi zna postreči z božjimi darovi in mi razkriva svet vrednot; ljubim jo, ker verujem v tebe, ki si ljubezen.
  Amen.

  Molitev žene za moža
  Gospod, svojega moža imam rada, ker me ljubi, me v družbi varuje in mi pomaga pri opravilih v družini. V njem najdem trdnost in dopolnilo same sebe.
  Gospod, blagoslovi najin zakon. Naj se najina ljubezen po tvoji dobroti nenehno poglablja.
  Posveti tudi najino telesno ljubezen. Želiva biti podoba Kristusa in Cerkve, ki sta zvesta vse čase. Bodi blizu tistim, ki so se izneverili prvotni ljubezni.
  Ozdravi jih. Združi, kar so ljudje ločili. Blagoslovi vse osamljene in vse poročene,
  blagoslovi tudi najine otroke in naju.
  Amen.

  Molitvenik Kristjan moli, Družina 1982

  MOLITEV MOŽA IN ŽENE
  Bog, nebeški Oče, ti si hotel, da sva se srečala v življenju, vzljubila in podala na skupno pot. Hotel si, da sva eno, da sva si mož in žena! Hvala ti za vse, kar si nama dal! Hvala za srečne in tudi za bridke ure! Hvala za vse, kar imava, in hvala tudi za tisto, česar nimava. Odpusti nama vse, česar ti nisva dala ali kar sva ti po svoji volji vzela. Ne bodi hud zaradi najine premajhne ljubezni do tebe, zaradi premalo potrpežljive ljubezni do otrok in zaradi premalo odpuščajoče medsebojne ljubezni. Pomagaj nama, da bova zanaprej tebi bolj zvesta služabnika, da bova otrokom boljša vodnika, sebi prijetnejša sopotnika, vsem okoli naju pa zglednejša soseda. Vsem skupaj nam daj, da ne zgrešimo prave smeri na poti k tebi, na poti v večni dom neminljive in popolne sreče. Amen.

  Vir: Rimski misal. Celovec Družba sv. Mohorja, 1961; str. [27]

  Da bi današnji zakonci živeli v čim lepši harmoniji, nek duhovni pisatelj daje tele nasvete:
  1. Velikodušno izpolnjuj želje svojega zakonca.
  2. Opominjaj – kritiziraj redko in vedno z ljubeznijo.
  3. Če moraš nekoga zanemariti, to ne sme biti nikoli mož al žena!
  4. Razveseli sozakoneca -potrudi se, da bo pogosto sijal od sreče.
  5. Srečujta se kot Adam in Eva, ko sta se prvič videla – z ljubeznijo.
  6. Vsaj en kompliment na dan je bolj pomemben kot vitamini.
  7. Nikoli ne bodita oba naenkrat jezna.
  8. Ko se zmotiš, se opraviči –vse spore rešita pred sončnim zahodom.
  9. Nikoli, nikoli ne govori o preteklih napakah.
  10. Molita skupaj in se zavedajta, da sta eno v Kristusu.
  11. Nikoli, nikoli ne zahtevaj in ne daj kar Bog prepoveduje.
  12. Za prepir sta potrebna dva. Ti vedno lahko odvzameš enega.
  13. Ne vpij – nikoli ne kriči – le kadar gori hiša.

  http://zupnija-lipoglav.rkc.si/

 44. Miro says:

  O PRESILNA LJUBEZEN!

  O nedoumljiva ljubezen! Ni večje ljubezni kakor
  ta: moj Bog je postal človek, da bi jaz postala Bog! O
  presilna ljubezen! Da bi me prenovil, si se pomanjšal,
  ko si vzel nase našo podobo; vendar se nisi razkrojil,
  kakor da bi zdaj tebi in tvojemu božanstvu nekaj manjkalo.
  Toda spričo nezaslišane skrivnosti tvojega spočetja ne
  najdem prave besede … O Nerazumljivi, ti si postal
  razumljiv! O Neustvarjeni, ti si postal stvar! O Nedoumljivi,
  ti si postal doumljiv! O Nedotakljivi, ti se daješ dotikati!
  O Gospod, naj bom vredna, da premerim globino te vzvišene
  ljubezni, ki si nam jo podelil v svojem učlovečenju.

  (sv. Angela Folinjska)

 45. Janez says:

  NAŠA MOLITEV H KRISTUSU
  Ti si Kristus, Sin živega Boga,
  Ti si moj ljubi Brat, moj Učenik, moj Gospod, moj pomočnik, moje vse, moje življenje,
  Ti si pot, resnica, ljubezen in življenje.
  V Tebi živimo, se gibljemo in smo.
  Ti si vrata v nebesa.
  Ti si, ki je prišel, da bi imeli življenje v izobilju in Odrešenje za naše grehe.
  Moj ščit in moja slava, moje vstajanje in počepanje.
  Ti si edini, na katerega se lahko zanesem,
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša,
  Ti si, ki Ga ljubim bolj kot tile,
  Ti si, ki veš, ki veš, da Te ljubim.
  Ti si, ki vse veš, ki veš, kako je z menoj in me imaš rad.
  Ti si, ki mi praviš: to je moj ljubljeni brat/sestra, nad katerim/o imam veselje,
  to je moja ljubljena hči sionska, to je moja golobica, moja prijateljica, moja sestrica.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Moj spev, moj odmev, moj glas v vetru, pesem škrjancev in pesem vetra,
  toplota Sonca, zelenje, kamen in klop, na kateri sedim,
  Ti si nebesa v meni,
  Ti si nebesa v nas,
  Ti si moj Bog, moj Oče,
  moj ljubi brat Jezus, moj Sveti Duh.
  Ti si, ki si z nami do konca sveta.
  Ti si veter, ki mi seže do kosti, in vetrc, ki si ga želim, tišina in čriček v daljavi, samota in noč.
  Ti si, ki je rekel na križu Bogu Očetu, dopolnjeno je.
  Naj hvaležno in ponižno rečem tudi jaz.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Ti si oblak na nebu in klasje v travi.
  Ti si Toplo Sonce Božje Ljubezni in Usmiljenja.
  Ti si topel in ljubeči pogled (hvala Jezus) dobrega brata, ki gre mimo in je ob meni vedno.
  Ti si moj Učenik in Vodnik ter Odrešenik, da ne zaidem s Poti k tebi Jezus.
  Ti si moj Brat, moj Rešitelj, moj Učenik in moj Odrešenik, ki ga ljubim nad vse.

  Prirejeno na osnovi Žive Molitve Skupnosti krščanskega življenja

  PRIDI LJUBI JEZUS, PRIDI MI V SRCE
  Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce,
  težko te že čakam, veselim se že.
  Pridi Ljubi Jezus, odpusti mi vse grehe in Odreši me.
  Da si Bog in Starnik, to priznam vsekdar;
  v hostiji te molim, moje duše žar.
  Trdno upam vate, ker si vir dobrot,
  kličem ti hvaležno, ljubim te , Gospod.
  Žal so mi vsi grehi, bridko me skele,
  vse, kar tebe žali, zame je gorje.
  Pridi, dobri Jezus, srečen bom s teboj,
  pridi in ostani vekomaj z menoj.
  Ko temne in polne preizkušenj v življenju moje so steze,
  pridi ljubi Jezus in varno po Poti k Tebi Vodi me.
  Amen.  

  Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Luka 6,20

 46. Miro says:

  NA KOLENIH

  Vse si nas spravil na kolena
  in nemočni klečimo pred tabo, smrtni virus!
  Kakor Prometeja si nas prikoval
  na črni kamen strahu
  in črni orel negotovosti nam kljuje drobovje.
  Poljubi so ostali le še za sovražnike,
  pred objemi moramo bežati,
  obiski so postali prepovedani,
  govorimo lahko le še v slušalko in mikrofon,
  druženje je postalo kaznivo,
  rokovanje pa smrtno nevarno.
  Kljub cvetenju in bohtenju narave,
  kljub izzivalnemu soncu in petju ptic,
  svetlih zvezd in smejoče lune,
  kljub očiščenim rekam in pobeglemu smogu
  ostajamo priklenjeni v svojih sobah,
  zasvojeni zremo v ekrane
  in seštevamo črne številke tvojih žrtev.
  Ti, ki nisi le parazit.
  ampak tudi terorist in morilec,
  ki se tihotapiš naokrog in čakaš na žrtev
  in jo potem narediš za svoje orožje,
  kaj hočeš od nas?
  Nas hočeš prisiliti,
  da te priznamo kot zlobno božanstvo,
  da predte pademo in te molimo,
  ker smo se odrekli svoji veri v ljubečega Boga?
  Nas hočeš osvestiti, da nismo gospodarji sveta in ne življenja,
  ker smo si tako objestno oboje prisvojili?
  Nas hočeš umiriti in ozdraviti,
  ker smo postali bolniki s pomanjkanjem časa?
  Nas hočeš zdesetkati,
  ker ne znamo več drug z drugim deliti?
  Nam hočeš preprečiti naše dihanje,
  da bi lahko spet zadihala Zemlja?
  Si morda samo nastavil ogledalo
  naši slepi in ošabni sebičnosti,
  da bi razmislili, kaj je zares pomembno?
  Si nam hotel postaviti meje, ker smo mislili,
  da si lahko brezmejno privoščimo vse,
  in si nas hotel spraviti narazen,
  da bi na novo uzrli sebe, drugega in Boga?
  Strah me je in drgetam pred teboj,
  ker lahko spreminjaš ljudi v hudobne soljudi,
  a vseeno verjamem, da so ti dnevi šteti,
  ker nisi božanstvo, jaz pa poznam resničnega Boga;
  zato verjamem, da tudi proti tebi obstaja zdravilo,
  verjamem, da se bomo kmalu lahko zopet objemali,
  poljubljali, rokovali in družili;
  verjamem, da bodo kmalu oživele naše ulice in trgi
  in bodo igrišča spet polna otroškega smeha.
  Le mi bomo morda drugačni kakor poprej:
  morda bomo vedeli, da nismo gospodarji sveta,
  morda bomo spoznali dragocenost življenja,
  morda ne bomo več splavljali otrok in evtanizirali starih
  in morda nam bo narava zopet božji vrt!

  p. Pavle Jakop

 47. Miro says:

  MOLITEV OB NOVEM LETU

  Gospod mojih ur in mojih let,
  dal si mi veliko časa.
  Čas je za menoj,
  čas je še pred menoj.
  Bil je moj in bo moj
  in podaril si mi ga ti.
  Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure
  in za vsako jutro, ki ga doživim.
  Ne prosim te, da mi daš več časa.
  Prosim te za modrost,
  da bi vse ure prav izrabil.
  Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa
  ohraniti za to, kar ni ukaz in dolžnost:
  nekaj za tišino in zbranost,
  nekaj za igro in razvedrilo,
  nekaj za ljudi ob robu mojega življenja,
  ki potrebujejo družabnika.
  Prosim te za prizadevnost,
  da svojega časa ne izgubljam,
  ne zapravljam, ne tratim.
  Vsaka ura je kot njiva:
  rad bi jo preoral,
  rad bi v brazde zasejal ljubezen,
  take misli in besede, ki bodo obrodile sad.
  Gospod, blagoslovi to leto!

  (vir: aleteia.si)

 48. Miro says:

  NAŠE PRIBEŽALIŠČE JE JEZUSOVO SRCE – PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!

  Bog je vedno na naši strani. Tudi v najbolj tragičnih situacijah je pripravljen, da nas objame in drži blizu svojega Presvetega Srca. V času večjih težav se je dobro poglobiti v besede iz PSALMA 91.

  Zares, on te bo rešil iz ptičarjeve zanke
  pred pogubno kugo.
  S svojimi krili te pokrije,
  pod njegove peruti se zatečeš;
  ščit in oklep sta njegova zvestoba.
  (Ps 91,3-4)

  Naj nam pri zatekanju k Presvetemu Srcu pomaga tudi naslednja

  MOLITEV
  O Jezus, daj nam svoje Srce kot zavezo
  tvoje ljubezni in kot pribežališče, da bomo
  v njem našli varen počitek v življenju in
  sladko udobje ob uri smrti. Moj Odrešenik!
  Skrij me v svojem svetem Srcu, dokler
  nevihta življenja ne bo prenehala.
  (sv. Vincent)

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

  (vir: aleteia.si)

 49. Janez says:

  MOJ BOG JE UBOG IN DOBER
  Moj Bog je ubog in pravi:« Učite se od mene, ki sem ubog«.
  Kako to? Moj Kristus – Bog je bil skromen in ponižen.
  Delal je z lastnimi rokami.
  Ob koncu svojega Življenja pa ni imel niti stalnega bivališča:
  »Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda,
  Sin Človekov pa nima, kamor bi Glavo naslonil«.
  Zato pa je Moj Bog Svoboden.
  Moj Bog na Zemlji ni ljubil tega, kar nas veže in vklepa v razne spone:
  moč, čast, bogastvo, denar, kariero, napredovanje, oblast.
  Ljubil je tisto, kar bi nas delalo proste in svobodne:
  dobroto, pravičnost, usmiljenje, sproščenost, mir, Ljubezen.
  Moj Bog je ljubil Svojega Očeta.
  Ubog kot je bil je moj Bog ljubil in ljubi vse, kar je:
  majhno, preprosto, ponižno, čisto, pristno, pozabljeno in skromno.
  Bogastvo človeka namreč kot črno mazivo – zamaže.
  Uboštvo je kot milo – čisti/očiščuje.
  Bistra voda izvira, čista in skromna voda je Moj Bog.
  V Njegovih očeh je Luč, vsa Luč Sveta.
  In Sonce Božje Dobrote je Bogastvo Ubogih, ki ne rabijo več. Imajo vsega dovolj.
  Dan je Bogastvo pridnih, ki živijo od Dela svojih rok, da zaslužijo za preživetje sebe in družin.
  Po napornem delavniku se popoldne ali zvečer trudni vrnejo domov in zaspijo spanje pravičnega.
  Noč je samo za bogatine, da uživajo, ker jim ni treba delati čez dan; zanje delajo drugi.
  Moj Bog je Luč in Sonce in Dan, ker je Ubog.
  Ubog je in težaven za razumeti ta moj Bog, moj Sveti Bog Dobrote in Ljubezni za bogate;
  moj Bog brez bogastva in zlata, moj skromni, delavni, dobri in svobodni Bog,
  za vse tiste, ki hlepijo po bogastvu in vsemu zlatu, ki se sveti,
  ki jih vklepa in zasužnji v spone, da so nesvobodni in podložni Mamonu.
  Gre za bogatega človeka, ki gre brezčutno mimo čudežev Boga, mimo rastočih rož in zelene trave in živijo svoje z materializmom prežeto življenje in mu za nič razen za bogastvo ni mar.
  Mnogi ljudje danes čutijo skušnjavo in potrebo,
  da bi Boga in Njegovo Mater Marijo prikazovali v svetiščih polne okraskov in pozlatitve,
  čeprav sta na zemlji živela skromno in pravično po Božji Volji;
  da bi bili bogataši in dostojanstveniki ter njihovi služabniki bili bogato oblečeni in odeti v drago blago;
  da bi Bogataši živeli v razkošju, imeli bogat bančni račun in imeli moč nad drugimi ljudmi ter vladali.
  Moj Bog vsega tega ne potrebuje, čeprav je Bogat in Vsemogočen ter Dober in Vse Premore.
  Toda to ni moj Bog. Moj Bog je Ubog, Dober in Svoboden.
  On se ne spreminja, kajti moj Bog je Ubog, Dober, Skromen in Ponižen. Je Bog in prijatelj Ubogih in Skromnih ter Ponižnih in Delavnih Ljudi, ki živijo v pravi Božji Pravičnosti in Dobroti.
  Moj Bog je Bog tistih, ki so svobodni,
  tistih ki ga znajo ljubiti vsega do konca.
  Moj Bog je Bog tistih, ki znajo odkriti v Uboštvu, Skromnosti in Ponižnosti
  edino možno bogastvo, ki je: BOŽJO LUČ DOBROTE, KI LJUBI BREZ MEJ VSE LJUDI.

  Nekoliko dopolnjena Molitev avtorja Juan Arias iz Knjižice Moje Veselje se Dviga k Tebi.

  V življenju ni odločilno imeti prav, temveč biti Dober in Usmiljen, izvrševati Božjo Voljo in pravično živeti, pošiljati drugim blagodejno blagoslov, da bo Bog uslišal vse naše Molitve in Prošnje. Ali ni nekaj veličastnega in skrivnostno lepega, ko si kristjani drug drugemu pošiljamo pozdrave Ljubezni, Pomoč in Dobroto, s katero se med seboj poezujemo v krščansko Občestvo? Sejali smo Dobroto, želi bomo Dobroto in imeli bomo Božji Mir ter našli Srečo, ker nas bo Bog blagoslovil in uslišal, saj smo naredli kar je prav v Božjih Očeh.

  Gal 5,22: Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba.

 50. Janez says:

  ŽIVLJENJE JE LEPO (Michel Quoist)
  Življenje je lepo Gospod.
  In rad bi ga utrgal nekako tako,
  kot nabiramo cvetje v pomladnem jutru.
  Prav dobro vem, moj Gospod,
  Da cvetje požene spomladi iz tal šele po koncu
  dolge mrzle zime, med katero sta vladala počitek in smrt
  in so mirno spale vse žive in nežive stvari.
  Oprosti mi Gospod,
  Da ne verujem dovolj močno v preporod Pomladi Življenja,
  da se mi Življenje prepogosto zdi
  kot dolga mrzla zima, ki ne neha žalovati
  za odpadlim lanskim jesenskim listjem v gozdu in cvetjem na vrtovih in travnikih,
  ki ga več ni, čeprav je pomlad spet nov začetek Življenja.

  Vendar pa z vsemi močmi Verujem v Tebe moj Gospod,
  toda ob Tvojem grobu, se nerodno kot Nejeverni Tomaž zaustavim,
  čeprav vidim, da je prazen, ker si Vstal in Nas Odrešil.
  In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo, da so Te spet videli Živega,
  Sem kot Tomaž in čutim potrebo,
  Da Te vidim in da Te Otipam v Tvojem Poveličanem Telesu.

  Iz vsega srca Te prosim moj Gospod,
  Podari mi prosim dovolj zveste in trdne Vere in Ljubezni,
  Da bom spet močni verjel in Upal v Pomlad,
  trdneje kot v mrzlo zimo počitka in Smrti.,
  Prosim, da mi bo izza smrtnih senc Velikeg Petka Tvoje Smrti na Golgoti,
  ko si se na križu daroval za vse nas,
  sijala močna in iskrena Vera v Zmagoslavno Jutro Vstajenja in Odrešenja.
  Da moj Gospod, Življenje je Lepo,
  kajti Tvoj in Naš Nebeški Oče ga Ustvarja in Poživlja.
  Življenje je lepo, polno Upanja in Lepote, kajti Ti Gospod,
  nam vse to znova in znova daješ , ko se izgubimo ali ko zaidemo s Poti k Tebi.
  Življenje je lepo, ker je naš Stvarnik vse ustvaril
  Lepo in Smotrno v Svoji Veliki Ljubezni do nas, za nas Svoje Otroke.
  Življenje je lepo Gospod, ker je to, Tvoje Življenje, Darovano v Ljubezni za vse Nas. Amen

  Michel Quoist

  Résumé
  La vie est belle, pleine d’espoir et de beauté, car tu es le Seigneur,
  Vous nous donnez tout cela encore et encore quand nous nous perdons
  ou quand nous commençons le Chemin vers vous.
  La vie est belle parce que notre Créateur a tout créé
  Beau et résolu dans ton grand amour pour nous, pour nous, nos enfants.
  La vie est belle parce que c’est ta vie, un cadeau pour nous tous.
  Merci Seigneur.

  Psalm 34,13: Kdo je mož, ki ima veselje nad življenjem, ki ljubi dneve, da bi videl dobro?

 51. Miro says:

  MOLITEV ZA DUHOVNO POSVOJITEV NEROJENIH OTROK

  Gospod Jezus,
  na priprošnjo tvoje Matere Marije,
  ki te je z ljubeznijo nosila in rodila,
  in svetega Jožefa,
  moža žive vere in zaupanja v Božjo previdnost,
  ki je skrbel zate,
  te prosim za nerojeno dete,
  ki sem ga duhovno posvojil,
  ker mu grozi smrtna nevarnost.
  Prosim te,
  daj njegovim staršem moči,
  poguma in ljubezni,
  da bodo svojemu otroku podarili življenje,
  ki si mu ga ti namenil. Amen.

  (povzeto po: Družina.si)

 52. Miro says:

  MOLITEV SV. JANEZA BOSKA ZA IZBIRO POKLICA

  Pred teboj sem, preblaga Devica, da si izprosim veliko milost spoznanja,
  kaj naj storim. Nič drugega ne želim, kakor izpolnjevati popolnoma in
  ves čas svojega življenja voljo tvojega božjega Sina. Mati dobrega sveta,
  daj, da bom poslušal tvoj glas, in tako pregnal vsak dvom iz svojih misli.
  Ker si mati mojega Zveličarja, pričakujem od tebe, da boš tudi mati mojega
  zveličanja. Devica Marija, če mi ti ne boš poslala žarka božjega Sonca,
  katera luč me bo razsvetlila? Kdo me bo poučil, če ne ti, ki si mati
  neustvarjene Modrosti? Poslušaj torej moje prošnje! Ne dopusti, da bi
  zašel na kriva pota! V mojih dvomih in omahovanjih me vodi po pravi
  poti v večno življenje: ti si moje edino upanje, ti imaš polne roke zakladov
  kreposti in življenja, ti razdajaš sadove slave in svetosti.

  (vir: rakovnik.si)

 53. Janez says:

  JAZ V TEBI, TI V MENI GOSPOD JEZUS
  Gospod Jezus zahvaljujem se Ti,
  da sem v Tebi in ti v Meni in na nikoli nisem sam.
  Tudi ko sem žalosten, osamljen, brezposeln, bolehen, zapuščen si vedno Ti ob meni in v meni.
  Pošiljaš mi tiho duhovno Tolažbo in me opogumljaš, da Upam in Verjem Vate.
  V Tvojem imenu in po Tvoji Milosti se odrekam vsem slabim mislim,
  vsem dvomom, jezi, vsem prenagljenim besedam in nespametnim dejanjem današnjega dne,
  vsemu kar me zapira v moj mali in sebični prividni, lažni materialni svet in kjer ne domuje pravi jaz.
  Prosim te, usmeri mojo srčno pozornost, mojo pridno delavnost in mojo človeško pamet
  in vse moje bitje Nate in mi Pomagaj, da Te Najdem.
  Sveti Duh odpri moje srce in čute,
  da bom lahko sprejel Njega,
  ki je Beseda, ki jo bom bral.
  Oče prosim pomagaj mi, da bom občutljiv za človeško stisko in bolečino in ljudem rad pomagal.
  Jezus, naš Gospod, prosim te,
  da te še globlje notranje spoznam in vzljubim,
  kot svojega Odrešenika in Gospoda.
  Prosim te, vzemi me s seboj
  na pot svoje dobrote in svojega usmiljenja2
  in v Božji Mir in Božjo Ljubezen,
  da bom tja z Evangeljsko Lučjo Jezusa Odrešenika vabil vse svoje brate in sestre, vse bolne, uboge in trpeče,
  ki Te iščejo in kličejo Gospod, da jim pomagaj!.
  Naj bom do ubogih kot Usmiljeni Samaritan in kot Ljubeča Mati Terezija ter jim služim v molitvi, brez besed.
  Naj bom vedno na strani Rešitev in ne na strani problemov, naj Prinašam LUČ v TEMO!
  To te prosim po priprošnji Jezusove Matere Marije, svetega Jožefa varuha Cerkve,
  vseh vernikov, vseh bolnih in trpečih, vseh žalostnih in obnemoglih,
  ki ji Jezus nikoli ne odreče prošnje za nas grešnike,
  da bi vsi našli Božje Usmiljenje in Božji Mir ter Božjo Ljubezen po Njegovi Dobroti in Ljubezni do vseh Nas.
  Naj nam Gospod daruje kar ga prosimo in da bi k nam prišlo Božje kraljestvo Ljubezni in Miru!
  Prosimo Gospod Bog usliši naše goreče prošnje in molitve, ko ljudje pri nas in v svetu obolevajo zaradi koronavirusa,
  da bi bili zdravi, da se ne bi okužili z koronavirusom, da bi bolni ozdraveli in da bi se po Tvoji Milosti vse prav Uredilo!
  Amen.

  Dopolnjena in razširjena molitev, pater dr. Viljem Lovše, živi in deluje v Radljah ob Dravi. Že objavljeno.

  Psalm 135,14: Zakaj GOSPOD bo sodil svoje ljudstvo, nad svojimi služabniki bo imel sočutje.

 54. Miro says:

  PREPROSTA MOLITEV ZA BOŽIČNI DAN

  O sladko betlehemsko Dete, daj, da bomo z vsem srcem dojeli
  to globoko božično skrivnost. Podeli ljudem v srcih tisti mir,
  ki ga včasih tako obupano iščejo in ki jim ga lahko podeliš le ti.
  Pomagaj jim, da se bodo med seboj bolje poznali, da bodo živeli
  kot bratje in sestre, otroci istega Očeta. Razodeni jim tudi svojo
  lepoto, svetost in čistost. V njihovih srcih prebudi ljubezen in
  hvaležnost za svojo neskončno dobroto. Vse skupaj združi v svoji
  ljubezni. In nam podeli svoj nebeški mir. Amen.

  (povzeto po: Aleteia)

 55. Janez says:

  Zahvala našemu Odrešeniku Jezusu
  Zvest Prijatelj in Odrešenik naš je naš Vstali Jezus,
  On bremena in stiske v Življenju lajša nam.
  Naj srce Človek nikoli ti ne opeša, saj v molitvi nikoli nisi sam.
  Včasih blodimo v samoti, včasih dan je poln težav,
  a zakaj tegob, bolezmi in skrbi bi svojih, mu v molitvi iskreno in goreče ne predal?
  Ko dvom, skušnjava ali skrb te obide, ko boli te duša vsa,
  ne obupaj sam v tej samoti, mir Božji v molitvi odrešilno in blago te obda.
  Veš, da čaka Zvesti Te Prijatelj, ki vseskozi čaka, da olajša nam vsem križ.
  Pridi k njemu, on Te vabi, le pri njem vso uteho in pomoč dobiš.
  Če potrt si in utrujen, če bolezen te teži,
  pridi k Jezusu v molitvi, on vso skrb in žalost nam teši.
  Jezus naš je Zvesti spremljevalec sredi vseh zemeljskih nadlog,
  varno nosi Te v naročju, On Gospod je naš in Bog.
  Amen

  Bog Te blagoslovi dragi brat/draga sestra v Kristusu. Vztrajaj v Veri in Molitvi k Njemu in poplačan/a boš.  

 56. Miro says:

  BOŽIČNA MOLITEV

  Gospod Bog in Oče Jezusa Kristusa,
  v tej noči je bil rojen nas Rešitelj in naše Upanje.
  Prosimo te, naj gledamo, kako vzhaja njegova luč,
  naj ga ljubimo in ohranimo tvojo besedo v svoji sredi,
  mir na zemlji, zdaj in vse dni in vekomaj.

  Gospod, nas Bog, slavimo rojstvo luči, Jezusa,
  tvojega Sina, našega Gospoda.
  Prosimo te, naj v njem spoznamo tvojo dobroto in milost
  in naj njegova podoba zasveti z vsem sijajem zdaj in vse dni.

  Gospod, naš Bog, to je dan,
  ki si ga naredil, luč tvoje luči, dan velikega veselja.
  Odpri se vsem, ki tipajo v temi,
  pridi naproti njim, ki so še v skrbeh.

  Daj nam, da bomo gledali Jezusa Kristusa,
  veselo oznanilo temu svetu,
  tolažljivo luč za naše oči na vekomaj.

  Oče Jezusa Kristusa, naš Bog,
  okrepi nas v veri, da je On tisti, katerega čakamo
  in da je v njem zasvetila luč temu svetu.
  Prosimo te, odstrani iz naše srede, kar ne prinaša luči,
  in daj, da bomo ljubili mir.
  Amen.

  (povzeto s spletne strani: http://www.tilci.si)

 57. Miro says:

  DAVIDOVA MOLITEV

  Ljubim te, Gospod, moja moč,
  Gospod, moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj;
  moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje.
  Zares, ti mi prižigaš svetilko, o Gospod;
  moj Bog mi razsvetljuje temo.
  Bog, ki me z močjo opasuje
  in mi daje pot popolnosti.

  (Ps 18,2-3.29.33)

 58. Janez says:

  Molitev za BOLNE in TRPEČE

  Dovoli Gospod, da se Ti Zahvalim za vse, kar si nam daroval
  in dal po Svoji Milosti in Modrosti tudi preizlušnje v obliki bolezni, trpljenja in preizkušenj,
  da se bomo očistili, prekalili, utrdili in ostali stanovitni v Veri in Upanju.
  Prosim dovoli mi, da Te Tvoji Otroci prosimo za Usmiljenje in Milost, da se bo vse prav Uredilo.
  Zahvaljujemo se Ti in Te Slavimo, ki si naš Najboljši Oče.
  Prosim te, Gospod Bog,
  da je vsaka preizkušana, bolna in trpeča oseba, ki bere, posluša
  ali si ogleduje to sporočilo obkrožena s plamenom tvojega Svetega Duha.
  Prosim te, da v tem času zdraviš njihov um in njihovo telo,
  izboljšaš njihovo zdravje in jim podariš Notranji mir.
  Prosim Te, naj jih Tvoja dobrotna in milostna roka ozdravi bolezni,
  ki jih je prizadela, naj jim pomaga, da ne čutijo bolečin
  in da bodo njihovi zdravniki pravilno ugotovili bolezen in jo tudi prav zdravili.
  Blagoslovi vse bolna in trpeče in daj potrpljenje njihovi družini in vsem, ki zanje skrbijo.
  Si najboljši zdravnik, ki lahko ozdravi vsako bilezen, vsako zlo,
  ki je prišlo v telo, v hišo, v družino in v njihovo okolico.
  Molim in prosim te za moje zdravje in za zdravje drugih ljudi in verjamem,
  da se bo od tega trenutka vse izboljšalo zame, za mojo družino, za znance, za sovaščane
  in za vse druge bolne, ki trpijo in Te molijo in Te prosijo za svojo ozdravitev.
  Prosim Gospod Bog Pomagaj nam, da bomo po Tvoji Milosti in Dobroti zdravi na duši in na telesu.
  Hvala, Sveti Oče, ker vem, da poslušaš in slišiš, kar ti govorim iz srca.
  To počnem zdaj, z vso Ljubeznijo, Vero, Molitvijo in Upanjem Vate
  in tudi če zdravniki pravijo drugače, vem, da po Svoji Milosti lahko ozdraviš vse bolezni
  in celo najhujšo bolezen, ki obstaja.
  Prosim Gospod Bog odvzemi od nas nevarnost okužbe s koronavirusom in gripo
  ter nas obvaruj, da ne zbolimo.
  Hvala, hvala, hvala Ti moj Bog Oče v Nebesih!
  Ker vem Moj Gospod in Moj Bog, da si me poslušal, slišal in da me boš uslišal;
  ker Vem in Upam Gospod Bog, da nas boš obvaroval pred boleznijo,
  navdihoval in pomagal zdravnikom, da bodo bolezni prav diagnosticirali, ukrepali in zdravili,
  in vse bolnike obolele zaradi koronavirusa, gripo in drugih bolezni Milostno in Čudežno pozdravil.
  AMEN

  Molimo k Bogu in Mariji za zdravo dušo in telo. Ko molimo k Bogu, odložimo stran vse skrbi in bolečine ter misli o sebi; prepustimo se popolnoma Božji Volji in Njegovemu Odrešilnemu in Zdravilnemu Delovanju z Gorečo in Iskreno Vero in Upanjem na Božjo Milost in Njegovo Dobroto. Molitev k Bogu je namreč poleg zdravljenja medicine in terapije tisti način, da se darujemo Bogu, ki nas vse Ljubi, tudi takrat, ko grešimo in/alio smo Nanj Nehvaležno pozabili. Molitev Vsakemu, ki trpi, pomaga, da najde v sebi Mir, novo Upanje, novo Moč in Ozdravljenje po Njegovi Milosti. Ravnajmo zato umirjeno, zdravo, mislimo pozitivno in obilno molimo k Bogu, da bodo Njegove Zdravilne Sile v Nas pozitivno delovale in da bomo postopoma začutili v sebi Božji Mir, veselje, zadovoljstvo in boljše počutje. Vera v Jezusa gore premika. In čudeži se dogajajo, če le Verujemo in Upamo v Božjo Pomoč in Usmiljenje. Pridite vsi, ki ste obteženi in jaz vas bom poživil, pravi Jezus. Na Zemljo je prišel zaradi ubogih, bolnih in trpečih ter je naredil ko je bil med nami veliko Čudežev ozdravitve in Pomoči. Nikoli ne smemo obupati, ker nas Bog Ljubi take kot smo in nam bo pomagal ter nas Vodil Vse Svoje Otroke, ki Vanj Zaupamo in Verujemo. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

  Sirah 34,17: On dviga duha, razsvetljuje oči, daje zdravje, življenje in blagoslov
  Sirah 30,15: Zdravje in dobro počutje veljata več kot vse zlato, krepko telo več kot neizmerno bogastvo.

 59. Janez says:

  NAŠA MOLITEV H KRISTUSU
  Ti si Kristus, Sin živega Boga,
  Ti si moj ljubi Brat, moj Učenik, moj Gospod, moj pomočnik, moje vse, moje življenje,
  Ti si pot, resnica, ljubezen in življenje.
  V Tebi živimo, se gibljemo in smo.
  Ti si vrata v nebesa.
  Ti si, ki je prišel, da bi imeli življenje v izobilju in Odrešenje za naše grehe.
  Moj ščit in moja slava, moje vstajanje in počepanje.
  Ti si edini, na katerega se lahko zanesem,
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša,
  Ti si, ki Ga ljubim bolj kot tile,
  Ti si, ki veš, ki veš, da Te ljubim.
  Ti si, ki vse veš, ki veš, kako je z menoj in me imaš rad.
  Ti si, ki mi praviš: to je moj ljubljeni brat/sestra, nad katerim/o imam veselje,
  to je moja ljubljena hči sionska, to je moja golobica, moja prijateljica, moja sestrica.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Moj spev, moj odmev, moj glas v vetru, pesem škrjancev in pesem vetra,
  toplota Sonca, zelenje, kamen in klop, na kateri sedim,
  Ti si nebesa v meni,
  Ti si nebesa v nas,
  Ti si moj Bog, moj Oče,
  moj ljubi brat Jezus, moj Sveti Duh.
  Ti si, ki si z nami do konca sveta.
  Ti si veter, ki mi seže do kosti, in vetrc, ki si ga želim, tišina in čriček v daljavi, samota in noč.
  Ti si, ki je rekel na križu Bogu Očetu, dopolnjeno je.
  Naj hvaležno in ponižno rečem tudi jaz.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Ti si oblak na nebu in klasje v travi.
  Ti si Toplo Sonce Božje Ljubezni in Usmiljenja.
  Ti si topel in ljubeči pogled (hvala Jezus) dobrega brata, ki gre mimo in je ob meni vedno.
  Ti si moj Učenik in Vodnik ter Odrešenik, da ne zaidem s Poti k tebi Jezus.
  Ti si moj Brat, moj Rešitelj, moj Učenik in moj Odrešenik, ki ga ljubim nad vse.

  Prirejeno na osnovi Žive Molitve Skupnosti krščanskega življenja

  »Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.« (Jn 16,4)

 60. Miro says:

  MOLITEV V ZAHVALO ZA TA DAN

  Bog, večni in vsemogočni Oče! Hvala ti za ta dan, ki gre počasi h
  koncu. Hvala ti za vse, kar si mi dal in kar sem. Hvala ti za ta dan, za vse,
  kar se mi je danes dobrega zgodilo, za vse izzive, s katerimi sem se lahko
  soočil, za vse, kar sem danes s tvojo milostjo lahko dosegel … (navedite).
  Hvala za vse ljudi, ki sem jih danes srečal. Izročam ti ves svoj dan, svojo
  utrujenost, frustracije, krivice, razočaranja in veselje; izročam ti ves trud,
  da bi svojim bratom z besedo in pričevanjem ponesel živi Jezusov nauk.
  Oče, hvala ti za življenje, ki si mi ga dal! Hvala ti za vse: za družino, delo,
  za zdravje, hrano, tvoje varstvo, tudi za stvari, v katerih sem se motil, kajti
  edino ti poznaš razloge za vsako mojo izkušnjo … (navedite). Ljubljeni Oče,
  naj se vedno zgodi tvoja volja. Hvala ti za vse! Amen.

  (vir: Aleteia)

 61. Janez says:

  GOSPOD V GLOBINI VEM, DA SI Z MENOJ
  V globini svojega srca želim čutiti Te.
  V globini svojega razuma želim zavedati se.
  V globini svoje duše želim častiti Te.
  V globini svojega duha želim podati Ti roko.
  Negotovost zamenja naj svetla pot.
  Obup prelevi naj se v daljni spomin.
  Iz strahu izkorenini mi žareče žeblje, ki me preganjajo v pogubo.
  Osvobodi me mojih okov, reši me lastne mreže, odvrni me od mojega sovraštva.
  Preden me očistiš, preden
  Tvoj glas predrami moje bistvo, me varuj, vodi in brani pred zlom,
  ki ga je poln svet, polno nebo in polna zemlja.
  Kje domuješ, mi pokaži, da spoznam Te, kot poznaš Ti mene.
  Tja, kjer trpiš, me popelji in nauči me častiti trpljenje.
  Tja, kjer se hraniš, me odvedi, da naučil se bom hraniti.
  Tja, kjer počivaš, me povedi, da se bom učil življenja.
  Če pade mrak mi na oči, če obup se v moji duši dogodi, vem, da boš prišel mi naproti.
  Vem, da rešile me bodo Tvoje roke, vem, da potolažil me bo Tvoj glas.
  In vem, da si Resnica v resnici, Ljubezen v ljubezni, Tolažba vseh tolažb.

  (Molitev Sveti Gvido)

 62. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU JANEZU BOSKU

  Sveti Janez Bosko! Poslušen Svetemu Duhu si postal oče in učitelj
  mladine, salezijanski družini pa si izročil zaklad ljubezni do malih in ubogih,
  predvsem mladih. Pomagaj nam, da tudi mi postanemo znamenje in nosilci
  Božje ljubezni mladini. Navdihuj nas, da bomo svoje srce oblikovali po srcu
  Kristusa, Dobrega pastirja. Izprosi vsem članom svoje družine srčno dobroto,
  vztrajnost pri delu, modrost pri presojanju, pogum v pričevanju, velikodušnost
  v apostolskem delu, ljubezen do Evharistije in Marije! Nakloni nam milost, da
  bomo zvesti poklicu, ki nam ga je Gospod namenil. Daj, da bomo pod Marijinim
  vodstvom skupaj z mladimi veselo stopali po poti, ki vodi k Ljubezni. Amen.

  (vir: rakovnik.si)

 63. Janez says:

  LAUDATO SI DOMINE
  »Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
  tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov.
  Tebi, Najvišjemu, edinemu pristoji
  in nihče ni vreden tebe imenovati.
  Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi,
  posebno s soncem, velikim bratom,
  ki razsvetljuje dneve in nas.
  Lepo je in v velikem sijaju žari.
  Tebe, Najvišji, odseva.
  Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah;
  ustvaril si jih na nebu, jasne, dragocene in lepe.
  Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,
  v oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu,
  s katerimi ohranjaš svoje stvari.
  Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi;
  mnogo koristi ponižna, dobra in čista.
  Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
  v katerem nam noč razsvetljuješ:
  lep je in vesel in krepak in močan.
  Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji,
  ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji,
  in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem.
  Hvaljen, moj Gospod, v onih,
  ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo,
  in prenašajo slabosti in trpljenje.
  Blagor njim, ki ostanejo v miru,
  zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.
  Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
  ki ji nihče v življenju ne uide.
  Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu,
  a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,
  zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega.
  Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
  in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.«
  Amen.

  Ko se naše srce zave Božjega odseva in Božje Milosti v vsem, kar biva, ga prevzame hvaležna želja po češčenju Boga za vseh njegovih stvari in vseh ustvarjenih ljudi in bitij z njimi, kakor je videti v gornji čudoviti hvalnici Boga sv. Frančiška Asiškega.

 64. Janez says:

  MOLITEV ZA VSE REVEŽE IN ODRINJENE
  Usmiljeni Gospod,
  Daj mi prosim pogum, da čutim,
  ko me potrebuješ;
  podeli mi tudi Moč,
  da bom Ljubila reveže in odrinjene
  tako močno, kot Ti Jezus mene
  ljubiš in potrebuješ.
  Gospod, Ti veš,
  Da biti revež in odrinjen pomeni
  Biti najbolj ubog med ubogimi.
  Bogat mož ali premožna žena
  sta lahko odrinjena,
  kot so lahko odrinjeni ubogi
  te majhne Zemlje, ki si nam jo dal.
  Prosim Gospod daj, da bi bili
  v Tvojem kraljestvu na Zemlji
  vsi bogati v zavesti,
  da nas potrebuješ
  in da tudi vsi mi ljudje potrebujemo drug drugega.
  Tvoja Ljubezen, Tvoje Usmiljenje
  in Tvoja bližina
  so največji zakladi v mojem Življenju.

  Sveta Mati Terezija

  Če bo pri tebi revež, kateri izmed tvojih bratov, v katerem koli kraju v tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom, 5 Mz 15,7.

  Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Luka 6,20

 65. Janez says:

  Molitev
  Za Teboj bom odslej hodil Gospod, kamor greš. Odslej bom ljubil le Tebe Gospod Jezus, sledil bom le Tebi, le Tebi sem pripravljen služiti, saj je le to, da ti vladaš, pravično. Hočem biti pokoren in ubogljiv Tvoji Volji Gospod. Naroči, prosim te, ukaži vse, kar hočeš; le ozdravi me egoizma, egocentrizma, materialne zaslepljenosti, odpri mi ušesa, da bom poslušal in slišal tvoje besede; ozdravi, odpri mi oči, da bom videl Tvojo voljo. Prosim Poduči me in Vodi me, da bom končno razumel, kaj hočeš od mene Ljubeči in Usmiljeni Gospod. Odženi od mene neurejenost misli in duha, da Te bom prepoznal in Ti sledil ter spolnjeval Tvoje Nauke in zahteve. Povej mi, kako naj si prizadevam s Tvojom Pomočjo in se trudim, da Te bom videl: Upam, da bom znal izpolniti vse tvoje zapovedi in ukaze. Sprejmi, prosim te, svojega begajočega grešnega sina, o Gospod, najbolj Usmiljen in Najbolj Dober in najboljši Oče med vsemi očeti in dobrotniki. Amen.

  SVETI AVGUŠTIN.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja