Dodaj molitve

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

956 Responses to Dodaj molitve

 1. Miro says:

  MOLITEV K RAKOVNIŠKI MARIJI POMOČNICI

  Marija, naša Mati in Pomočnica! Vedno znova nas sprejemaš
  s svojim ljubečim pogledom. Z zaupanjem se ti izročamo v varstvo.
  K tebi hitijo otroci, bodi jim mati in vzgojiteljica. K tebi prihajajo
  fantje in dekleta, spremljaj jih na poti mladosti. Nate se obračajo
  starši, pomagaj jim v službi življenja. Vate se ozirajo bolni in osamljeni,
  tolaži jih v njihovih stiskah. Marija Pomočnica, posreduj pri Bogu s
  svojo priprošnjo za najbolj preizkušane brate in sestre, ki iščejo smisel
  življenja. Daj Cerkvi na Slovenskem tiste rodovitnosti, da se bodo mnogi
  odzvali Božjemu klicu. Marija, stopi med nas na križpotja življenja.
  Spremljaj nas na poti k Bogu. Amen.

  (vir: rakovnik.si)

 2. Miro says:

  MOLITEV ZA NAŠE MESTO ALI KRAJ

  Molimo za kraj, v katerem živimo; za svoje someščane
  (sovaščane), da bi vsak izmed nas našel človeško sožitje
  in kraj miru.

  Molimo za vse, ki živijo ob nas; za sosede in znance, za
  prijatelje in tudi za tiste, ki nam niso pri srcu ali so nam
  nadležni.

  Molimo za varen promet v našem kraju, da ne bi ogrožali
  svojega življenja in življenja drugih. Gospod, varuj naše
  otroke pred nesrečami.

  Molimo, da bi se lahko odpočili v tišini; za tiste, ki nimajo
  miru; za to, da bi bilo ozračje zdravo.

  Molimo za tiste, ki v mestu delajo; za delavce po tovarnah,
  za umetnike in znanstvenike, za učitelje in profesorje, za
  socialne delavce in vse, ki se trudijo po bolnišnicah.

  Molimo tudi za naše duhovnike; za vse tiste, ki predstavljajo
  Cerkev, da bi složno zastavili vse svoje sile v dobro našega
  kraja.

  Molimo za tiste, ki iščejo stanovanje; za tujce, da bi jih sprejeli
  z vso vljudnostjo. Molimo za bogate, da bi vedno znali odpreti
  svoje hiše in svoja srca potrebnim in nesrečnim.

  Molimo za vse tiste med nami, ki so jih prizadele bolezni,
  nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, ki jih mučijo strah,
  dolgčas ali obup; za tiste, ki so bili iztrgani iz našega občestva;
  za ljudi po zaporih, za duševno prizadete, za umirajoče in umrle.

  Molimo za nas same, da si bomo prizadevali za slogo v našem
  kraju. Pomagaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z
  dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali razdora,
  temveč bomo složno kot eno telo gradili Božje mesto že tu na
  zemlji. Amen

  (Cerkveni molitvenik)

 3. Miro says:

  GOSPOD, IZKUŠAM TVOJO PRAVIČNO MOČ

  Gospod, preizkušaš me.
  Izkušam tvojo pravično moč,
  ki jo častim in kličem
  v molitvi svojega ubogega,
  tebi razkritega srca.

  Tema. Noč. Mir.
  Tišina za molitev
  in molitev v tihoti noči,
  ko skrušen duh išče oporo
  v božji besedi
  in hrepeni po žarku
  odrešilne svetlobe.

  S svojim usmiljenjem
  si me prepričal, da si bil
  in za vsakogar boš največja,
  nenadomestljiva resničnost,
  moj edini, zvesti Gospod.

  Miren spanec me objema
  v samotni tišini noči,
  saj ti si vedno buden
  in me ljubeče varuješ.

  Plazi se dvom,
  potuhnjeno se prikrade obup,
  a srce drgeta, duša hrope,
  na pomoč kliče naklonjenost
  in dobrotljivost Vsemogočnega
  ter se mu blažena od milosti izroča.

  Večer, tih, miren,
  omamen v božji dobroti.
  Zadnja zaupna večerja
  se izroča žarku večnega dne.

  (Premišljevanja ob psalmih, Ob psalmu 4, Milanka Dragar)

 4. Miro says:

  JOŽEF

  Bratje so me prodali
  kot sužnja, v zavisti,
  ker me je oče ljubil
  bolj kot vse druge sinove,
  ti pa si me obvaroval
  in me povzdignil, Gospod,
  in me postavil v rešenje
  bratom in vsej rodovini.

  Nisem se maščeval,
  ko so prišli po žito v Egipt,
  le preizkusil sem brate,
  ali so se spreobrnili.
  Spoznal sem ljubezen med njimi
  in jih objemal s solzami v očeh,
  najbolj najmlajšega brata –
  dragega Benjamina.

  Primoral sem jih, podkralj,
  da so se z očetom
  in vsemi družinami
  preselili v Egipt
  in tu zaživeli v obilju.
  In ti, Gospod, si blagoslovil
  mene in brate
  in vse naše potomstvo.

  (Stanko Janežič, Klicanje, Sveto pismo v pesmih)

 5. Miro says:

  MOLITEV, S KATERO LAHKO PROSIMO NADANGELE ZA VARSTVO PRED HUDIM NA DUŠI IN NA TELESU

  O Jezus, naš presveti Odrešenik, prosimo Te, blagoslovi naš dom, našo družino, naše gospodinjstvo. Obvaruj nas vsega hudega. Sv. Mihael, obvaruj nas vseh hudobnih peklenskih zvijač. Sv. Gabrijel, izprosi nam modrost, da bi znali razumeti Božjo voljo. Sv. Rafael, obvaruj nas vseh bolezni in nevarnosti v življenju. Presveti angeli varuhi, dan in noč nam stojte ob strani na naši poti k odrešenju. Amen.

  (vir: Aleteia)

 6. Miro says:

  MODRI BOG, VRNI ZAUPANJE V TVOJO MOČ IN DOBROTO!

  Modri Bog,
  mnogi voditelji s svojim načinom življenja
  in popačenim pojmovanjem svete besede
  z neresnicami zavajajo ljudstva
  ter jih odvračajo od verovanja vate.
  Vrni zaupanje v tvojo moč in dobroto,
  ki zvesto varujeta človeka.

  Večni Bog
  v ljudeh se razrašča zlo, napuh ponižuje.
  Nevernost ubija dostojanstvo in sramoti.
  Tebi zvesti te kličemo, da vrneš izgubljeni
  človekov ponos ter v slavi razodeneš
  svoje veličastvo in gospostvo.

  Noben strah ni tako močan,
  da bi človek ne pokleknil
  in bi se bojazen ne razblinila
  ob zaupanju vate, Vsemogočni.
  Ni sile, ki se ne bi vdala tvoji moči.
  Tvoje dobrote so deležni pravični,
  in tvoji kazni ne uide noben krivičnik,
  ki se, predan zlu, oddalji od tebe
  in ne priznava tvoje pomoči.
  O Bog, v vsaki bridkosti in trpljenju
  se zatekamo k tebi, zaupamo v pomoč,
  v blagoslov in rešitev pred zlom.

  (Premišljevanja ob psalmih, Ob psalmu 3, Milanka Dragar)

 7. Miro says:

  ČE MENIŠ, DA SI POPOLNOMA NA DNU IN NE MOREŠ MOLITI, KLIČI Z ŽIVO VERO IN TRDNIM ZAUPANJEM V SRCU:

  JEZUS, ZAUPAM VATE!

  In v tistem trenutku se boš z Božjo pomočjo zagotovo začel dvigovati! In ko se boš z zaupanjem vztrajno odpiral Božji milosti tudi v naslednjih dneh, tednih, mesecih, letih, se boš v času, podarjenem od Boga, zanesljivo vzpenjal po lestvi Božjega usmiljenja. Tako se boš zanesljivo prebil do okna, skozi katero sije luč Gospodovega odrešenja. Vendar na tej poti nikoli ne pozabi na usmiljenje do bližnjega, ki se morda nahaja v še hujšem življenjskem položaju kot je tvoj!

  Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!

 8. Miro says:

  MOLITEV ZA OKREPITEV DUHA ČUJEČNOSTI V ADVENTU

  O, da bi lahko rekel, Gospod, tako iskreno kot kraljevi prerok:
  »Moj Bog, še pred zoro bom vstal in Te željno iskal.«
  Hrepenim po tebi, mojo dušo z gorečo željo žeja po tebi. Toda
  vse predobro vem, da za svojo dušo ne skrbim dovolj,
  zato je kakor neobdelano polje, kjer se razrašča divji plevel
  slabih navad, globoko zakoreninjenih v moje srce, in postala
  je plen številnih neprimernih navezanosti ter izgubila mnoge
  milosti. Ko bi bili pastirji spali, jim angeli ne bi bili mogli
  oznaniti tvojega rojstva. O, moj Odrešenik, želim si, da bi bil
  buden kakor oni, da bi imel od tega kakšno korist. Gospod,
  prebudi mojo spečo dušo in jo napolni s krščansko čuječnostjo
  z močjo svoje Božje besede. Amen.

  (molitev je bila izvirno objavljena v Vodniku za sveto doživetje
  adventa iz 17. stoletja, povzeto po: Aleteia.si)

 9. Miro says:

  MOLITEV SV. JANEZA PAVLA II. H GUADALUPSKI DEVICI MARIJI

  O brezmadežna Devica, mati pravega Boga in mati Cerkve, sliši našo molitev in
  jo posreduj svojemu Sinu Jezusu.

  Izprosi našemu narodu mir, pravico in blaginjo. Želimo biti popolnoma tvoji in
  s teboj hoditi v popolni zvestobi Jezusu Kristusu v njegovi Cerkvi.

  Guadalupska Devica, izprosi našim domovom milost ljubezni in spoštovanje do
  vsakega spočetega življenja. Sočutno se ozri na nas.

  Uči nas, da se bomo v gorečnosti do vseh svetih zakramentov nenehno vračali k
  Jezusu. Tako bomo lahko brez hudobije in sovraštva v srcih vsem prinašali pravo
  radost in mir, ki nam ju daje tvoj Sin, naš Gospod Jezus Kristus, ki z Očetom in
  Svetim Duhom živi in kraljuje vekomaj. Amen.

  (Vir: Pastoralni portal, Pridi in poglej …)

 10. Miro says:

  DEVETDNEVNICA K MARIJI POMOČNICI

  Oče naš …
  Zdrava Marija …
  Slava Očetu …
  Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. Amen.

  Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
  K tebi vpijemo izgnani Evini otroci, k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
  Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu
  Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

  Marija pomoč kristjanov, prosi za nas!
  (vse molimo 3x)

  Vir: rakovnik.si

 11. Janez says:

  ( Povzeto po Radio Maria Italija, kjer so objavili, da se dogajajo čudeži s to devetdnevnico. Priporočajo jo vsem, ki nimajo zaposlitve.)
  ( To molitev molimo devet dni.)

  DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU
  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
  Sveti Jožef, moj varuh in zagovornik, k tebi se zatekam. Izprosi mi milost, zaradi katere vzdihujem v ponižni prošnji pred teboj. Tegobe in bridkosti, ki jih zdaj doživljam, so resda lahko pravična kazen za moje grehe. Priznam svojo krivdo. Ali moram zato opustiti upanje, da mi bo Gospod pomagal? ”Nikakor ne,” mi odgovarja tebi vdana sv. Terezija, ”seveda ne, ubogi grešniki. V vsakršni potrebi, najsibo še tako velika, se zatecite k učinkoviti priprošnji Očaka svetega Jožefa, obrnite se k Njemu z živo vero in zagotovo boste uslišani.”

  Poln zaupanja stojim torej pred Teboj in te goreče prosim, da se me usmiliš in mi nakloniš milost. Kolikor je v tvoji moči, hiti mi pomagat v mojih stiskah. Ozri se na mojo revščino in daj, mogočni sveti Jožef, da bom po tvojem dobrotljivem posredovanju deležen potrebne milosti in se bom lahko prišel hvaležno poklonit pred tvoj oltar.
  Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

  Usmiljeni sveti Jožef, pomni, da še nobeden ni ostal razočaran, najsibo še tako velik grešnik, če se je z zaupanjem in vero zatekel k tebi. Koliko milosti in pomoči si izprosil žalostnim! Bolni, zatirani, obrekovani, prevarani in zapuščeni, ki so pribežali pod tvoje varstvo, so bili uslišani. Ne dovoli, mogočni Svetnik, da bi bil jaz edini, ki bi ostal brez tvoje podpore. Bodi dobrotljiv in velikodušen tudi do mene, da bom v znamenje hvaležnosti poveličeval tvojo dobroto in Gospodovo usmiljenje.
  Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

  Vzvišeni glavar Svete Družine, nadvse te spoštujem in iz srca te kličem. Žalostnim, ki so molili k tebi pred menoj, si podelil tolažbo in mir, milost in pomoč. Blagovoli torej potolažiti tudi mojo užaloščeno dušo, ki ne najde pokoja med skrbmi, ki jo tarejo. Ti, najmodrejši Svetnik, prepoznaš v Bogu vse moje potrebe, še preden ti jih predstavim v molitvi. Predobro torej veš, kako zelo potrebujem milost, za katero te prosim. Nobeno človeško srce me ne more potolažiti; zaupam, da me boš ti potolažil, častitljivi Svetnik. Če mi podeliš milost, za katero te tako vztrajno prosim, obljubim, da bom širil pobožnost, podpiral dela, ki bodo v tvojem imenu delila tolažbo nesrečnikom in umirajočim. O, sveti Jožef, tolažnik žalostnih, usmili se moje bolečine!

  Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. Amen.

 12. Miro says:

  OZNANJENJE

  »Zdrava, milosti polna,
  Gospod je s teboj,«
  tako je govoril angel
  in svetloba se je razlila nad njo,
  sveto Služabnico in Gospo.

  »Rodila boš Kralja,
  Sina Najvišjega,
  večno Svetost in Modrost,
  Luč in Življenje,
  polnost Ljubezni.«

  Sklonila je glavo,
  zaprla sinje oči
  in zašepetala drhte:
  »Božja volja naj se zgodi –
  v slavo Gospodu.«

  In Marijina duša je pela
  hvalnico Bogu
  in se radovala v srcu
  in njena materinska milina
  je obsijala vse rodove zemlje.

  (Klicanje, Stanko Janežič)

 13. Janez says:

  MOLITEV neznanega avtorja iz 14. stol.

  Danes Kristus nima svojih rok,
  Ima samo naše roke, da z njimi dela;
  Kristus nima svojih nog,
  Ima samo naše noge,
  Da človeštvo vodi k Bogu;
  Kristus nima svojih ustnic,
  Ima samo naše ustnice,
  Da ljudem oznanja Božje kraljestvo;
  Kristus potrebuje našo pomoč,
  Da človeštvu stoji ob strani.

  Mi smo edino Sveto pismo,
  Ki ga ljudje še berejo.
  Mi smo zadnje Božje sporočilo,
  Ki ga pišemo s svojimi besedami in dejanji.

  In če je naša pisava nečitljiva?
  In če so naše roke zaposlene z drugimi stvarmi?
  In če naše noge stopajo na kriva pota?
  In če naše ustnice govorijo lažnive besede?

  Ne morem služiti Kristusu, ne da bi hodil za Njim.

  Gospod, tebi izročamo svoje roke in noge,
  Vse, kar smo in kar imamo,
  Da boš po nas lahko nagovarjal vse ljudi
  In nas vse vodil k sebi. Amen.

  Medmrežje bratje Frančiškani

 14. Miro says:

  PET NAČINOV MOLITVE, KI BODO SPREMENILI VAŠE ŽIVLJENJE (Philip Kosloski)

  Naslednje oblike pogovora z Bogom, ki spreminjajo, temeljijo na tem, kar je razodeto v Svetem pismu.

  Za molitev si je treba nenehno prizadevati. Mnogi smo se le malo naučili poleg molitev iz župnijskega verouka kot sta molitev po obrazcih in rožni venec.

  Če čutite, da vaša molitev nikamor ne napreduje, vzemite v roke Sveto pismo.

  Psalmi so eni izmed največjih zakladov osebne molitve. Samo pomislite, celo Jezus je uporabljal psalme, da je molil, celo na križu.

  Katekizem Katoliške Cerkve izpostavlja pet načinov molitve, ki jo najdemo v Svetem pismu. Te oblike molitve temeljijo na božjem razodetju in izkušnjah ljudi, ki jih najdemo v Svetem pismu.

  SLAVLJENJE IN ČEŠČENJE

  Katekizem opisuje slavljenje kot molitev, ki »izraža temeljno gibanje krščanske molitve: ta molitev je srečanje Boga in človeka; božji dar in človekovo sprejemanje kličeta v njej drug po drugem in se zedinjata. Molitev slavljenja je človekov odgovor na božje darove: ker Bog blagoslavlja, more človekovo srce v odgovor slaviti njega, ki je pravir vsakega blagoslova.«

  Očenaš vsebuje ta blagoslov, ko izrečemo: »posvečeno bodi tvoje ime.« Drug primer te molitve najdemo v 3. poglavju Daniela (Dan 3).

  Češčenje je tesno povezano z blagoslovom in katekizem ga opiše kot prvo držo, prvo razpoloženje človeka, »ki pred svojim Stvarnikom priznava, da je od njega ustvarjen. Adoracija (božje češčenje) poveličuje veličino Gospoda, ki nas je naredil in vsemogočnost Odrešenika, ki nas osvobaja zla.«

  PROSILNA MOLITEV

  Prosilna molitev je verjetno najbolj znana oblika molitve. Njeni izrazi so besede prošnje, s katero prosimo, moledujemo, z vztrajnostjo kličemo, kličemo na pomoč, vpijemo, kričimo in se celo bojujemo v molitvah (prim KKC 2629). To je molitev, ki prepoznava moč in veličino Boga in prosi njegovega usmiljenja.

  Ta tip molitve bi moral najprej vključevati prošnjo za odpuščanje, kot je molil cestninar: »Bodi milostljiv meni grešniku (Lk 18,13). Prošnja za odpuščanje je predhodna pravilni in čisti molitvi. Zaupljiva ponižnost nas znova postavi v luč občestva z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom in občestva enih z drugimi: tedaj ‘dobimo od njega vse, kar ga prosimo’ (1 Jn 3,22). Prošnja za odpuščanje je predhodna evharističnemu bogoslužju pa tudi osebni molitvi« (KKC 2631).

  Bog vedno usliši naše prosilne molitve, čeprav morda ne na način, ki smo ga pričakovali mi.

  PRIPROŠNJA

  Še ena razširjena molitev, priprošnja, »je prosilna molitev, ki nas bolj upodobi po Jezusovi molitvi. Jezus je edini priprošnjik pri Očetu za vse ljudi, posebno za grešnike«. To je star način molitve, ki ga najdemo v Svetem pismu. Katekizem pravi: »Posredovati, prositi v prid drugega je od Abrahama dalje lastno srcu, ki je uglašeno po božjem usmiljenju. V času Cerkve je krščanska priprošnja udeleženost pri Kristusovi priprošnji: je izraz občestva svetih. V priprošnji tisti, ki moli, ne ‘gleda nase temveč raje na druge (prim. Flp 2,4), tako da moli celo za tiste, ki mu prizadevajo zlo.’« (KKC 2635).

  ZAHVALNA MOLITEV

  Zahvalna molitev je značilna »molitev Cerkve, ki v obhajanju evharistije razodeva in vedno bolj postaja to, kar je« (KKC 2637).

  To je način molitve, ki je običajen, a ga velikokrat ne prakticiramo. Lahko prosimo za nekaj posebnega, toda ko Bog usliši našo prošnjo, se mu pozabimo zahvaliti. Jezus je na to opozoril, ko je ozdravil deset gobavcev, pa se je z zahvalo vrnil samo eden: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« (Lk 17,17-18).

  HVALNA MOLITEV

  Hvaljenje je podobno kot slavljenje in zahvaljevanje posebna oblika molitve. To je molitev, ki »najbolj neposredno priznava, da je Bog Bog. Hvaljenje ga opeva zaradi njega samega, daje mu slavo onkraj tega, kar dela, daje mu slavo, ker JE (KKC 2639).

  Katekizem razlaga: »Kakor navdihnjeni pisatelji Nove zaveze tako tudi prve krščanske skupnosti na novo bero knjigo psalmov in opevajo v njej Kristusovo skrivnost. V novosti Duha zlagajo tudi himne in speve na podlagi nezaslišanega dogodka, ki ga je Bog izvršil v svojem Sinu« (KKC 2641).

  To molitev najdemo tudi v Razodetju, kjer »Preroki in sveti, vsi, ki so bili umorjeni na zemlji zaradi pričevanja za Jezusa, neizmerna množica tistih, ki so prišli iz velike bridkosti in pred nami dosegli božje kraljestvo, pojejo hvalo in slavo njemu, ki sedi na prestolu, in Jagnjetu.« (KKC 2642)

  To je molitev, ki preprosto hvali Boga, ker je Bog in ne zaradi kakšne posebne ugodnosti ali naklonjenosti. Obhajanje evharistije pogosto imenujemo »hvalna daritev«.

  (s spletne strani: Nadškofija Ljubljana – Urad za laike, vir: Aleteia)

 15. Janez says:

  DAROVANJE SAMEGA SEBE GOSPODU
  Sprejmi Gospod vso mojo prostost, moje težave, strahove, moje bolečine in mi daj Moč, da bom vztrajal in hodil po Poti Odrešenja k Tebi. Prosim sprejmi moj spomin, moj razum, mojo voljo in moje hotenje. Karkoli imam ali premorem Gospod, si mi podaril Ti, ki si naš Bog Stvarnik, Odrešenik, Vodnik in Učenik. Vse kar si mi daroval Ti hvaležno vračam in izročam z molitvijo in prošnjo, da naj nad vsem popolnoma Vlada Tvoja Milost in Tvoja Božja Volja. Brez Tebe mi ni živeti. Hitro se lahko izgubim in zablodim. Potrebujem Te gospod vsak Trenutek, da si pri Meni, ob Meni in v Meni kot moj Odrešenik, Učenik in Tolažnik. Prosim Vodi moja Pota Življenja in ne pusti mi, da zaidem na stranpoti. Veliko je stranpoti, labirintov in skušnjav. Prosim Gospod za stanovitnost v Veri v Jezusa. Gospod daj mi le Ljubezen do Tebe in svojo Milost, da bom zdrav na duši in na telesu, da bom pridno delal, molil, delal dobra dela in služil bližnjim in bogat bom dovolj v sebi. Gospod podaril si mi telo, da bi mi pomagalo izpolniti moje Zemeljsko in Večno poslanstvo, ki je bilo pri Krstu posvečeno, prav tako moja duša. Danes prosim za Milost, da to posvečenje obnavljam in postavljam Sebe in svoje Telo v Tvojo Službo. Utrdi me za delo, napore, premagovanje težav in preizkušenj, sprejemljivo za Božje Vodstvo, Tvojo Milost in pripravljen za pomoč drugim kot Dobri Samaritan. Prosim te za velikodušnost, da delam in služim ne da bi štel kaj sem daroval in služim pomočli potrebnim ter tako spolnjujem Tvojo Sveto Voljo. Zavračam vse kar je greh: požrešnost, lenobo, nečistost, hudobijo maščevanja, preklinjanje, opuščanje dobrote ubogim, in vse drugo, kar ni prav v Tvojih Očeh Gospod. Pomagaj mi prosim Gospod, sliši in usliši me, vodi me in navdihni me, da bom dober človek in dober kristjan. Naj prelijem Vero, molitve in nauke Evangelija v Življenje, Tebi v čast in Slavo Vekomaj.

  Kristjan Moli Družina 1982 , dopolnjena molitev po Ignaciju Loyolskem.

 16. Janez says:

  MOLITEV SV. MATERE TEREZIJE
  Nebeški Oče,
  s Sveto nazareško Družino
  si nam dal življenjski zgled.
  Pomagaj nam, ljubeči Oče,
  da bo naša družina postala novi Nazaret,
  kjer bodo vladali ljubezen, mir in radost.
  Naj bo globoko razmišljujoča,
  vdana evharistiji
  in poživljena z radostjo.
  Pomagaj nam, da bomo v družinski molitvi
  ostali povezani v veselju in žalosti.
  Nauči nas, da bomo videli Jezusa v članih svoje družine,
  posebej takrat, ko nam bodo povzročali največ skrbi.
  Naj Jezusovo evharistično srce
  naredi naša srca ponižna, kot je Njegovo,
  in nam pomaga, da bomo na svet način
  še naprej opravljali družinske dolžnosti.
  Naj se ljubimo med seboj,
  vsak dan bolj,
  kakor Bog ljubi vsakega izmed nas,
  in naj si odpuščamo napake,
  kot Ti odpuščaš naše dolge.
  Pomagaj nam, ljubeči Oče,
  da bomo sprejemali vse, kar nam daješ,
  in dajali vse, kar nam boš vzel,
  z velikim nasmehom na obrazu.
  Brezmadežno Marijino Srce,
  začetek našega veselja, prosi za nas.
  Sv. Jožef, prosi za nas.
  Sveti angeli varuhi,
  bodite vedno z nami,
  varujte in vodite nas.
  Amen.
  (Medmrežje Aleteia)

  Častitljivi Patrick Peyton je nekoč dejal: »Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj.« Molitev je temeljnega pomena za složno družinsko življenje in najbolj gotov način, da ostanemo povezani, ne glede na to, kakšne težave se pojavijo na poti. Sv. mati Terezija se je tega dobro zavedala in je družine spodbujala, naj redno skupaj molijo. Sestavila je celo svojo molitev, ki jo družine lahko molijo vsak dan. Če želite malce osvežiti svojo vsakodnevno družinsko molitev, poskusite moliti z njenimi besedami. Ali pa iskreno in goreče iz srca s svojimi besedami, da se čppogpovorimo z Bogom, ki nas razume in ljubi.

  • Miro says:

   Hvala za posredovanje molitve in spodbudne misli. Spomnimo še, da je sv. Mati Terezija pogosto priporočala tudi obhajanje sv. maše. Iz tega neizmernega studenca Božjega usmiljenja je tudi sama vsak dan črpala potrebne milosti tako za molitev kot za delo za uboge.

   Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 17. Miro says:

  GOSPOD, POMAGAJ ČLOVEŠTVU, DA VENDAR PRIZNA TVOJO MOČ!

  Edini pravični, Stvarnik vseh in vsega,
  kljub tvoji očetovski skrbi in dobroti
  mnogi nočejo živeti po tvojih nasvetih.
  Svetih besed ne sprejemajo za vodilo
  in napotek za mirno življenje.
  Prizadet je človekoljubni in spoštljivi odnos.
  Mnogi se javno in vztrajno
  izrekajo proti tebi in se oddaljujejo
  od tvojih besed in zakonitosti.
  Pomagaj človeštvu, da vendar prizna
  tvojo moč, ki je nobena sila
  ne bo uklonila in ne spremenila
  načrta v tvojem neomejenem kraljestvu.

  Vsemogočni,
  mnogi državniki snujejo spletke,
  prepričujejo ljudstvo o svoji moči;
  izničiti hočejo tvoje stvaritve,
  posebej še tvoje odrešenjsko delo.
  Razsvetli jim um, naj spoznajo,
  da tvoje vsemogočnosti in dobrote
  ne more razumeti človek, ki živi v naglici
  ter ne premišljuje o tvoji modrosti
  in potrpežljivosti, ki sta nad vsem.

  Gospod, edini vladar vesoljstva,
  zvesto upamo in verujemo, da boš posegel
  in spreobrnil državnike, da v ponižnosti
  in zvesti poslušnosti sprejmejo tvoje besede
  kot vodilo, se pokorijo tvoji volji
  in zaživijo s teboj v trdnem zaupanju,
  da si ti zvest prijatelj vsem ljudem.

  (Premišljevanja ob psalmih, Ob psalmu 2, Milanka Dragar)

 18. Miro says:

  KO NE MOREMO K SVETI MAŠI

  Stopi, ljubi angel varuh,
  v cerkvi ti na prostor moj.
  Bodi tam pri sveti maši,
  v duhu združen bom s teboj.

  Pri darovanju tam položi
  mojo dušo na oltar:
  moje križe, moje delo
  Večnemu ponudi v dar.

  Pri povzdigovanju moli
  v sveti hostiji Boga:
  prosi, naj še mene skrije
  v rano svojega Srca.

  Dušam v vicah, mojim dragim
  nesi sveto Rešnjo Kri,
  grešnike, umirajoče
  z njo pokropi, greh izmij.

  Ko se mašnik bo obhajal,
  tudi meni angel moj,
  sveto Hostijo prinesi,
  moli Jezusa z menoj.

  Prosi, da ves svet deležen
  svetih mašnih bo darov,
  meni pa na dom prinesi
  svete maše blagoslov.

  (s. Elizabeta Kremžar, uršulinka)

 19. Miro says:

  ČLOVEK SAMO V BOGU NAJDE PRAVO SREČO

  Človek na svojem zemeljskem romanju
  išče smernice za pravo življenjsko pot,
  na kateri se srečuje z mnogimi krivicami,
  ki jih zaupa svojemu Bogu,
  in samo v njem najde pravo srečo.

  (Premišljevanja ob psalmih, Milanka Dragar)

  • Miro says:

   BOŽJA BESEDA JE NAŠA REŠITEV!

   Kljub vsemu zlu, ki nas spremlja,
   smo varni v božjem objemu.
   Krivica nas ne sme zbegati,
   odtujiti, oddaljiti od božje besede,
   ki je naša rešitev in kažipot
   na poti k mirnemu življenju.

   Človek živi v nenehnem nemiru.
   Stiskajo ga opravila in dolžnosti.
   Težko najde čas za premišljevanje
   velikih božjih del, ki spodbujajo
   k predanosti Bogu in k življenju
   po njegovi odrešujoči besedi.

   (Premišljevanja ob psalmih, Milanka Dragar)

   • Miro says:

    BOG JE VEDNO NAVZOČ, ZMERAJ PRIPRAVLJEN DATI SVOJO POMOČ!

    Bog je vedno naklonjen ljudem.
    Toda človek, ko hiti ustvarjat dobrine,
    Bogu ne izkazuje prave pozornosti in hvaležnosti.
    Zbegan od težav in trpljenja, naj na pomoč
    kliče Stvarnika in se mu ves zaupa.
    Bog je vedno navzoč, zmeraj pripravljen
    dati svojo pomoč. Človek jo lahko doživi,
    če se v zvesti predanosti in prepričanju
    zaveda ter veruje, da mu je on zanesljivo
    pribežališče in gotova pomoč.

    V življenju človek doživlja skušnjave,
    preizkušnje, o katerih mora premišljevati,
    se po svoji vesti in svobodni volji odločati:
    sprejeti pravo pot po božjih zapovedih
    ali se opredeliti za pot odtujevanja od Boga
    in se tako odpraviti na pot pogube.
    Toda usmiljeni Gospod pravičnemu
    vedno stoji ob strani in mu kaže pravo pot,
    ki vodi v spokojno življenje
    in zvesto prijateljstvo z Bogom.

    (Premišljevanja ob psalmih – Ob psalmu 1, Milanka Dragar)

 20. Janez says:

  JEZUS TI SI DRUGAČEN, ZATO TE LJUBIM IN VERUJEM VATE
  Verujem v Gospoda Boga, ki se je razodel v Svojem Sinu Odrešeniku Sveta in postal
  Pravi Vidni Bog in Pravi Človek na Zemlji,
  ki Nas je prišel Vse Ljudi brez izjem s Smrtjo na križu in Vstajenjem Odrešiti.
  Jezus je tisti Krščanski Bog, ki brezpogojno ljubi bolne, revne in grešne Ljudi
  in ki se jezi nad bogataši, farizeji, pismouki, svetohlinci in hinavci.
  Jezus je tisti, ki je prešuštnico rešil pred kamenjanjem ljudi, ki so jo obsojali,
  čeprav nihče od njih, ki so jo hoteli kamenjati v Izraelu ni bil brez greha.
  Ko jih je vpreašal, kdo je brez greha, da bi sodil hotnico in jo kamenjal, so vsi odšli.
  Porekel je hotnici, ker Te ni nihče od Judov obsodil in kamenjal,
  te tudi Jaz ne bom obsodil; pojdi in odslej več ne greši.
  Bog je odpustil prešuštnici, odpustil pa je tudo nam ljudem, ki smo vsi grešniki.
  Ljubim te Gospod, ki si vzel in rešil kot Dober Pastir izgubljenega otroka in grešne ljudi,
  ki smo vsi zašli s Poti k Bogu in se izgubili na stranpoteh ter v vrvežu,
  in smo bili v grehu ter skušnjavah sveta; prišel si in stisnil grešnike v objem in nas na križu Odrešil.
  Jezus je tisti, ki je poljubil Judeža, svojega izdajalca in razbojniku na križu obljubil raj pri Očetu.
  Jezus se je zavzemal za revne, nemočne, grešne in bolne, ki jih je zdravil in dajal uteho z Blagri na Gori.
  Ugled duhovnikov in levitov ter drugih mogočnikov v Izraelu
  je spodkopal s priliko o usmiljenem Samaritanu, kot nazornim zgledom dejavnega Usmiljenja in Ljubezni.
  Spodkopal je tudi moč in avtoriteto verskih starešin v Izraelu,
  ki so bili farizeji in pismouki in ki so razlagali verske nauke ljudem, sami pa niso izkazovali Ljubezni in Usmiljenja.
  Jezus je prestopil veljavne judovske postave ter zakone
  in zdravil bolne in delal dobra dela in čudeže odrešenja za reveže in bolnike v Soboto.
  Jedel je in pil z javnimi grešniki in cestninarji, ki so izkoriščali ljudi. Dal nam je enostavne prilike v Evangeliju.
  S kritiko bogatašev in mogočnikov je opozarjal na uboge, zapostavljene, reveže in bolne,
  za katere nihče ni skrbel ter opozarjal na krivičnost v Izraelu.
  Opominjal je Jude, naj zapustijo vse zemeljsko in mu sledijo, ki je Pot, Resnica in Življenje.
  Jezus je odpustil Petru, ko ga je ta trikrat izdal in ko je petelin trikrat zapel.
  Jezus je molčal, ko so ga tepli in zasmehovali in šel v Smrt, ko so drugi Judje obhajali praznike.
  Nase je vzel vso krivdo Ljudi na Zemlji, ko so se vsi Učenci umaknili in ko so menili, da je vsega konec. Iin Tretji Dan je Vstal od Smrti in nas Odrešil. Prijatelj je tisti, ki da življenje za svoje prijatelje, je rekel.
  Jezus je prinesel nova vrednostna in druga merila in pravila za Ljudi, prinesel je Ljubezen, Upanje in Odrešenje ter pokazal Usmiljenje in Odpuščanje. Naučil nas je moliti k Očetu in Ljubiti ter Odpuščati.
  Jezus hvala Ti, ker si kot Bog in Človek prišel k nam in nas vse Odrešil in nam poslal Upanje in Tolažbo.
  Hvala Ti, ker si tako drugačen, Dober in vse naše Ljubezni vreden.
  Hvala ker nas vodiš in nam pomagaš, ko verjemo Vate in te pomoči prosimo, da ne zaidemo na stranpoti.
  Zato Te Ljubim in Verujem Vate, ki imaš Besede Večnega Življenja in si naš Odrešenik.

  Dopolnjene in razširjene molitve in premišljevanja: Prihajam k Tebi, kapucini 1995. Že objavljeno.

  MOLITEV K PREDRAGOCENI JEZUSOVI KRVI
  V zavesti svoje ničnosti in Tvojega usmiljenja, predobri Zveličar, poklekam pred Tvoje svete noge. Zahvaljujem se Ti za toliko milosti, ki si jih izkazal meni, nehvaležni stvari. Posebno se Ti zahvaljujem, da si me s svojo predragoceno krvjo rešil izpod uničujoče moči zlega duha. Vpričo moje nebeške matere Marije, mojega angela varuha, mojega nebeškega zavetnika in vsega nebeškega dvora se Ti posvečujem, preljubi Jezus, in izročam z vsem srcem Tebi, ki si s svojo predragoceno krvjo odrešil svet greha, smrti in pogubljenja.
  Obljubljam Ti, da bom s Tvojo milostno pomočjo po svojih močeh širil češčenje Tvoje predragocene krvi, ki je cena našega odrešenja. Iz srca želim, da bi jo vsi častili in vedno bolj spoštovali. Tako bom skušal popraviti, kar sem s svojo nezvestobo zagrešil v premajhni ljubezni do Tebe, in zadoščevati za toliko omadeževanja, ki ga ljudje kažemo do predragocene krvi, ki za mnoge ne pomeni nobene vrednote.
  Žal mi je za vse grehe, za vso mlačnost in za vse žalitve, s katerimi sem Te, Jezusova kri, sramotil in omalovaževal. Kako vse drugače so Te spoštovali Devica Marija, Tvoji apostoli in vsi drugi služabniki. Ne oziraj se več na nezvestobo in mlačnost, naj prevlada Tvoje usmiljenje! Kristusova kri, ti si moč spoznavalcev, ti si srčnost mučencev, upanje spokornim, uteha umirajočim. Nebeški Zveličar, s svojo krvjo si nas odrešil, daj, da jo bom jaz in vsi ljudje vedno bolj cenili, se z njeno pomočjo varovali vsega hudega in po tem zemeljskem življenju dosegli večno srečo pri Tebi.
  Amen

  Molitev skupnosti krtščanskega življenja

  O, SVETI DUH PROSIMO,
  presvetli naše srce, naš um in razum, da bi razumeli dogodke, ki se bodo zgrnili nad nas.
  Daj, da bomo živeli z globoko vero v Boga in da nas ne bi zapustila luč Jezusovega Srca.
  Daj, da bomo z močnim upanjem pregnali strah, ki bo najedal vse okrog nas.
  Očisti naše telo, um in srce, da v presveto jedro ne bi vstopilo zlo, ki bi uničilo vse, česar bi se dotaknilo.
  Prosimo Te iz vsega srca, da virus zla, ki bo moril in dušil, obide nas in vse tiste, za katere molimo in Te prosimo.
  Amen.

  SVETI DUH, TI SI LUČ NAŠEGA ŽIVLJENJA
  Sveti Duh, Ti si luč našega življenja. Ti hočeš vse narediti novo v naši sredi. Pridi in uniči vse, kar se zoperstavlja Tvojemu delovanju v naši skupnosti. Uniči predsodke, zavist, obrekovanja na različnih ravneh, iskanja moči in prevlade ter vso zlaganost, ki smo ji povsod priča. Ustvari v nas čisto srce in razsvetljen razum, da bomo lahko spoznali to, kar Ti želiš; in bomo pripravljeni hoditi po poti, ki si nam jo Ti pokazal.
  Amen.
  Molitev skupnosti krščanskega življenja.

  ČUJ, MARIJA, KLIC SRCA
  Čuj, Marija, klic srca, bodi nam usmiljena! Ti mogočna, sveta Mati, moreš vedno pomagati. Ko nikjer ni več pomôči, si nam zvezda v temni noči. Ne presliši prošnje glas, ljuba Mati, reši nas! Glej, otroci Tvoji smo, Tebi vse zaupamo. Ti nam moreš pomagati, o, pokaži, da si naša draga Mati! Amen.
  Molitev skupnosti krščanskega življenja.

  Molimo, da nas bo Big slišal in uslišal! Da se nas bo Usmilil in nam dal Svojo Ljubezen in Blagoslov. Amen. Janez

 21. Janez says:

  ČLOVEKU JE POTREBNO POLEG SLUŽENJA, DELA TUDI GOREČA MOLITEV, VERA, TIŠINA IN DUHOVNOST
  Če se nenehno borite s temnimi mislimi, strahovi in bojaznimi, pesimističnimi pričakovanji
  če nenehno negativno razmišljate ali se smilite sami sebi,
  kot da ste najnesrečnejše bitje na svetu, potem lahko celo zbolite in boste žalostni in depresivni zase in za druge.
  Dobite lahko glavobol, ne morete jesti in ne morete dobro spati ter funkcionirati med ljudmi in normalno delati.
  Na živce greste vsem v oklici tako zelo, da tudi vaši sosedje lahko postanejo zlovoljni in nervozni,
  kar je negativno in nalezljivo tudi za druge ljudi v vaši okolici.
  Zato vse svoje skrbi in strahove ter slabo voljo zaključite takoj v istem dnevu in skrbi
  ter strahove ne vlecite v naslednji dan, da začnete nov dan znova ter jih prenesite na Boga.
  Zakoni in družine ter znanstva z drugimi ljudmi okoli nas lahko zaradi vašega negativizma in pesimizma razpadejo,
  prijateljstva se prekinejo zaradi nesporazumov in jeze ter raznih zamer,
  ali prehitro izrečenih besed in krivičnih očitkov drugim.
  Poskušajte pobegniti iz vsega tega in se rešite takoj in zakoračitev v polje svetlobe, radosti in optimizma.
  Bog je Ljubezen, Usmiljenje, Dobrota in Odrešenje, ki nam hoče le dobro.
  Nehajte se doma premetavati na naslanjaču in se dolgočasiti ter prežvekovati razne brezplodne misli s seboj ter preigravati žalostne domislice ter se smiliti samemu sebi in obupovati!.
  Pojdite in naredite kaj dobrega, vzemite stvari v svoje roke, molite in služite ter pomagajte in Bog bo prišel k vam!
  Naredite spremembo in spreobrnite se v vedrega in dobrega kristjana, ki je Svetla Luč Dobrote in zato magnet za ljudi.
  Pojdite ven s prijatelji in popijte pijačo ali plavajte, posvetite se svojemu hobiju ali pa se odpravite na sprehod z znanci v naravo, prekopljite gredice in posadite rože in zelenjavo, očistite stanovanje in skuhajte kaj dobrega za koga.
  Fizična sprostitev vam bo prinesla mir, in mir bo prinesel boljšo voljo ter podvojeno moč optimizma,
  da se duh okrepča in da šesimizem oddide stran in vas napolni svetkloba Dobrote in Usmiljenja.
  Najprej pa potrebujete notranjo tišino, notranji mir,da boste zdravi, sveži in srečeni v življenju ter delali dobro ljudem.
  In prenehajte se ukvarjati sami s seboj; raje pomagajte drugim in pomagali boste sebi.
  Zmolite k Njemu in se pomirite. Pogovorite se z Njim. Naredite nekaj dobrega za druge in zase.
  Bodite veseli in polni Radosti, ko greste med ljudi, prinašajte jim Optimizem in Luč Upanja!
  DARUJTE JIM VESELJE IN NASMEH,
  da jim prinesete Božji Mir in Toplo Sonce Božjega Usmiljenja in Očetove Ljubezni. Amen.

  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, pesnik in dobrotnik pomoči potrebnim(Bund ohne Namen). Že objavljeno in nekoliko dopolnjeno.

  Psalm 62,6 Le pri Bogu se umiri moja duša, kajti od njega je moje upanje.

 22. Janez says:

  KDOR SE NAPOTI PO STRMI IN NAPORNI POTI ODREŠENJA K BOGU
  Kdor se napoti na Pot k Tebi Gospod,
  mora vedeti in se zavedati, da si je izbral strmo in naporno Pot, polno truda in odrekanj,
  vendar Pot, ki je z Evangelijem in postavami jasno označena, kako se gre in pride na Cilj h Gospodu.
  Pri tem romanju mora Čovek veliko prehoditi ter preplezati in premagati veliko strmin na svoji Poti.
  Popotnik ne pozna miru in z neutešenim hrepenenjem v srcu, ko išče Boga, hodi venomer naprej; nikoli ni na Cilju, nikoli ne dospe do svojega Doma; naprej mu kaže Pot On.
  Ve da mora še veliko prehoditi in se truditi, če hoče priti k Njemu na Cilj.
  Ves Svet mu je Romarju in Iskalcu Njega premajhen in vse mu je prezko in pretesno. Ne more dihati.
  Nič ga ne zadovolji na Zemlji; zato ne bo odnehal in prekinil svoje nameravano iskanje in potovanje.
  Kdor se napoti k Tebi Gospod išče včasih tudi enega ali več sopotnikov, če noče hoditi sam.
  Ve, da sam Človek težko najde pravo Pot v labirintu raznih pravih in napačnih smerokazov,
  ko gre k Tebi in da potrebuje predvsem tudi Tvoje Vodstvo, Milost in Razsvetljenje, da ne zaide.
  Na Poti vztraja, ker mu Ti Oče toliko pomeniš; zato se bo pridružil slehernemu Človeku, ki Te išče;
  v katerem zasluti veliko dobroto, voljo, močno hrepenenje po Ljubezni in Resnici ter vztrajnost.
  Zaradi razlik v hotenjih in značajih ter interesih sopotnikov,
  pa dostikrat ostane na potovanju sam , ker se pota med različnimi ljudmi tudi razidejo.
  Ostane mu le Nebeški Oče, da ga usmerja in vodi naprej po markirani Poti in ga spodbuja da vztraja.
  Na Poti občuduje nepopisne lepote gora, jezer, gozdov, travnikov, ptic ki pojejo,
  jelenov in srnic ter zajcev in raznih drugih divjih živali, ki prosto žive in se gibljejo v Naravi.
  Kako je lep Božji Svet in kako se umiri Popotnikova Duša,ko potuje po teh neodkritih krajih, ki so polne neoskrunjene naravne lepote. Zatrepeta popotnikovo Srce in Dušo mu napolni Božji Mir.
  Kdor se napoti k Tebi Oče, hodi daleč od udobnih, širokih in prometnih cest in poti, ki so polne ljudi.
  Hodi po nasprotni strani cest in poti in doživlja razne kritike in nasprotovanja ter pritožbe.
  Izpostavlja se mnogokrat raznim nevarnostim na poti, strel ki divje grmijo v zraku, stranpoti in prepadov, pa tudi tega, da ga drugi Ljudje, ko bo prihajal k Njim in odhajal od Njih, ne bodo pravilno razumeli. Popotnik, ki ga žeja po Tebi Oče ve, da je Pot do Cilja na Vrhu še dolga in naporna ter zelo strma. Vendar popotnik tudi ve, da čimbližje je na poti na Cilju k Svojemu Bogu Očetu,
  tem manj se meni za svoje okolje, kjer živi in dela in ko se srečuje z raznimi ljudmi in si dela skrbi.
  Ni mu več toliko mar za denar, materialne dobrine, ne skrbi ga kaj bo jutri in zaupa svojemu Gospodu, da bo imel dovolj vsega tistega, kar res potrebuje za skromno in zadovoljno življenje, kar pač On preskrbi zanj. Tako kot Gospod skrbi za lilije, rastline in živali, ki v Naravi nič ne delajo, pa dobijo dovolj vsega potrebnega za svojo rast in obstanek od Stvarnika.
  Mirno in pridno bo popotnik delal naprej in v potu svojega obraza žel sadove svojega dela,
  ki jih je On blagoslovil za človeka, da bo imel dovolj sam in dal drugim, ker bo dober in usmiljen.
  Rad bo popotnik usmiljeno pomagal tistim, ki ga pomoč potrebujejo in daroval del hrane ubogim, bolnim, lačnim in žejnim, da jih nasiči in napoji.
  Začutil bo hvaležne Oči in vedel bo, da dela prav ter da je Bog in Božje Kraljestvo blizu njega.
  Vedel bo, zastonj sem prejel vse od Njega, zastonj in ljubeznivo bom dajal naprej drugim.
  Romar in popotnik bo vedel, da je/bo sicer moral pridno delati, biti dober za druge, veliko prehoditi in pretrpeti vse v Večjo Božjo Čast in Božjo Slavo, nam pa v Zveličanje.
  Vendar romar in popotnik tudi ve, da bo na koncu Poti, ko bo pri Njemu, za vse poplačan z Radostjo in Veseljem, kot ga ni nikjer.

  Molitev je delno povzeta in naknadno predelana. Vir je: Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995.  

 23. Janez says:

  Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj ali Misericordias Domini in eternum cantabo

  In GOSPOD je šel mimo njega in klical: »GOSPOD, GOSPOD, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi,…
  Kajti GOSPOD, tvoj Bog, je usmiljen; ne bo te zapustil, ne bo te pokončal in ne bo pozabil na zavezo z očeti, ki jim jo je prisegel.
  Niso hoteli poslušati in se spominjati tvojih čudovitih del, ki si jih storil med njimi. Otrdili so svoj vrat, postavili so si vodja, da bi se vrnili v svojo sužnost, v Egipt. Ti pa si Bog, ki odpuščaš, milostljiv in usmiljen, počasen v jezi in obilen v dobroti, da jih nisi zapustil.
  V času svoje stiske so klicali k tebi in ti si jih iz nebes uslišal. V svojem velikem usmiljenju si jim dal rešitelje, da jih rešijo iz rok njihovih nasprotnikov.
  Spomni se, GOSPOD, svojega usmiljenja, svojih dobrot, saj so od vekomaj.
  Ti, GOSPOD, mi ne boš odtegnil svojega usmiljenja, tvoja dobrota in tvoja zvestoba me bosta vedno čuvali.

  Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj.
  Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe!
  Ne spominjaj se proti nam krivd prednikov. Hitro naj pride pred nas tvoje usmiljenje. Zakaj postali smo zelo slabotni.
  A ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi.
  Vrni se, GOSPOD! Doklej? Bodi usmiljen do svojih služabnikov!
  Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, GOSPOD izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo.
  Naredil je spomin za svoja čudovita dela, milostljiv in usmiljen je GOSPOD.

  Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj.
  Iskrenim zasije luč v temi: milostljiv, usmiljen in pravičen.
  Naj pride tvoje usmiljenje nadme, da bom živel, kajti tvoja postava je moja naslada.
  GOSPOD je dober do vsakega, njegovo usmiljenje je nad vsemi njegovimi deli.
  Kdor je usmiljen s siromakom, posoja GOSPODU, povrnil mu bo njegovo delo.
  Ne bodo lačni in ne bodo žejni, vročina in sonce jih ne bosta mučila, kajti vodil jih bo ta, ki je usmiljen z njimi, spremljal jih bo k vodnim vrelcem.
  Kajti gore se bodo premaknile in griči omajali, moja milost pa se ne bo odmaknila od tebe in moja zaveza miru se ne bo omajala, pravi tvoj usmiljeni, GOSPOD.

  Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj.
  Pri Gospodu, našem Bogu je usmiljenje in odpuščanje, čeprav smo se mu uprli.
  Nagni, moj Bog, svoje uho in poslušaj! Odpri svoje oči in poglej na naše opustošenje in na mesto, na katero je priklicano tvoje ime. Svoje prošnje polagamo predte, vendar ne zaradi svoje pravičnosti, temveč zaradi tvojega obilnega usmiljenja.
  S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici, v dobroti in v usmiljenju.
  Pravičen si, Gospod, in pravična so vsa tvoja dela in vse tvoje poti so usmiljenje in resnica. Ti si sodnik vseh časov.
  Vsem, ki ravnajo pravično, pomagaj iz usmiljenja s tem, kar premoreš. Ne bodi malenkosten, kadar daješ miloščino! Če vidiš siromaka, ne odvrni svojega obličja od njega, da tudi Bog ne bo odvrnil svojega obličja od tebe.
  Pogum, bratje! Vzdržimo še pet dni! V tem času nam bo Gospod, naš Bog, izkazal usmiljenje. Zakaj ne bo nas nikoli zapustil.

  Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj.
  Rekli so: »Nikar ne ravnaj z nami po naši hudobiji, ampak po svojem usmiljenju!«
  »Gospod Bog vidi vse to in v resnici čuti usmiljenje do nas, kakor je Mojzes razodel v pesmi, ki odkrito pričuje, rekoč: ›Usmilil se bo svojih služabnikov.‹«
  Vendar si z vsemi usmiljen, ker moreš vse, ljudem pa grehe odpuščaš zato, da bi se spreobrnili.
  Vi, ki se bojite Gospoda, upajte na dobrine, na večno veselje in usmiljenje. Zakaj njegovo povračilo je večen dar, združen z veseljem.
  Vrzimo se v roke Gospodove, ne v roke ljudi, zakaj kakršno je njegovo veličastvo, takšno je tudi njegovo usmiljenje.
  Kakor je veliko njegovo usmiljenje, je velika tudi njegova strogost, človeka bo sodil po njegovih dejanjih.

  Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj.
  Naj se razveseli vaša duša v njegovem usmiljenju in naj vas ne bo sram hvaliti Gospoda.
  Slavite ga vsi, ki častite Gospoda, Boga bogov, pojte mu hvalnico in se mu zahvaljujte, ker vekomaj traja njegovo usmiljenje.
  Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
  Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
  Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!
  Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.

  Gospodovo usmiljenje bom opeval vekomaj. Amen.

  Fejstbog premišljevanje Božjega usmiljenja ob mislih iz Svetega pisma. Taize Misericordias Domini.

  Molitev za Evropo
  Oče človeštva, Gospodar zgodovine,
  ozri se na to evropsko celino
  kateri si poslal številne filozofe, zakonodajalce in modrece,
  naše predhodnike v veri v tvojega Sina, ki je umrl in vstal.
  Poglej na te narode, ki sta ju evangelizirala Peter in Pavel,
  preroki, menihi in svetniki;
  ozri se na te pokrajine, ki jih obdaja kri mučencev
  in se jih dotika glas reformatorjev.
  Ozri se na narode, ki jih povezujejo številne vezi,
  vendar so tudi razdeljeni v času, zaradi sovraštva in vojne.
  Daj nam, da bomo delali za Evropo Duha,
  ki ne bo utemeljena samo na ekonomskih dogovorih,
  ampak tudi na človeških in večnih vrednotah.
  Evropo, ki bo sposobna etnične in ekumenske sprave,
  pripravljena sprejemati tujce, spoštujoča do vsakega dostojanstva.
  Daj nam sprejeti z zaupanjem naše dolžnosti,
  da bomo spodbujali slogo med narodi,
  ki bo vsem celinam zagotavljala
  pravičnost in kruh,
  svobodo in mir.
  Amen.
  (kardinal Carla Maria Martini)

 24. Miro says:

  MOLITEV MLADOSTNIKA ZA STARŠE

  Gospod Bog, ti veš, da si včasih predstavljam zakonsko in
  družinsko življenje drugače kot moji starši. Na mnoga vprašanja
  ljubezni in vzgoje otrok gledamo jaz in moji vrstniki drugače in
  bolj sproščeno. Naši pogledi se nam zdijo boljši in pravilnejši kot
  prepričanje naših staršev.

  Toda prosim te, Gospod, pomagaj mi, da se bom brez predsodkov
  približal svojim staršem, da bom odkrit in iskren do njih in jih
  skušal vedno znova razumeti, čeprav so drugačnega mnenja kot jaz.

  Pomagaj mi, da ne bom vedno ponavljal pripomb na njihov račun, kot
  da bi bili na svetu samo zaradi mene. Z obzirnostjo in pripravljenostjo
  naj sprejmem tudi njihove nasvete.

  Daj mi moč in uvidevnost, da kaj pripomorem k temu, da bosta moj
  oče in mati našla dovolj časa zase, in da se njuna medsebojna ljubezen,
  kateri dolgujem življenje, ne bo ohladila po moji krivdi.

  (vir: zakonci.net)

 25. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU DUHU

  Pridi, Sveti Duh, poglej vsa ta občutja, ki se včasih
  dvignejo v moji notranjosti. Poglej mojo živčnost,
  porajanje jeze, agresivne odzive, mnoge trenutke,
  ko pobesnim in se razžalostim zaradi stvari, ki mi
  jih rečejo, ali zaradi napak in nepopolnosti drugih.
  Pridi kot nežen dež in osveži mojo notranjost, da
  me ne bo žgala in ne bom zbolel zaradi teh napetosti.
  Pridi kot lahen vetrič, ki se nežno dotika in vrača
  mir, pridi kot nežna glasba, ki me od znotraj
  umirja, pridi kot ljubezen in nežnost, ki mi pomagata
  razumeti druge. Zakaj bi si želel živčnosti in jeze?
  Pomagaj mi, da bom uporabljal svoje moči za
  dobre stvari, ker jih ne želim zapravit za
  pritoževanje in nesmiselno trpljenje. Pridi, Duh
  ubranosti in spokojnosti. Pridi, da bom vedno
  izbral ljubezen, dialog in prijateljstvo. Pridi, da
  se bom znal odzvati z ljubeznijo, da bom mogel
  premagovati zlo z dobrim. Kajti ljubezen je vedno
  najboljša pot. Pridi, Sveti Duh. Amen.

  (vir: Aleteia)

 26. Hvala says:

  MOLIMO
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  BOG HVALA, DA ME TAKO LUBIŠ, DA ME NISI POZABIL IN SI ME VIDEL V MOJI STISKI. DA SI PRIPRAVIL GOSTIJO V MOJO ČAST. DA ME NAHRANIŠ, DA SE ODPOČIJEM IN DOBIM NOVIH MOČI. PRIPRAVIL SI KRALJEVO MIZO ZAME IN JO NALOŽIL Z MENI NAJLJUBŠIMI LJUDMI. NE SRAMUJEŠ SE ME POKAZATI VSEM KOT SVOJEGA ČASTNEGA GOSTA SREDI BITKE V KATEREM SEM RAVNOKAR. TI PRIHAJAŠ NA BOJNO POLJE ZAME. GOSPOD, S SVOJIMI LASTNIMI MOČMI NE MOREM PREMAGATI SOVRAŽNIKOV, TEGA SVETA IN VSEH NJEGOVIH VREDNOT, NITI HUDIČA, NITI LASTNE GREŠNE IN NEPOPOLNE NARAVE, VEM PA, DA ČE BOM PREŽIVEL ČAS S TEBOJ , MI BOŠ DAL MOČ. HVALA TI BOG, DA SI ŽELIŠ PRIJATELJSTVA Z MENOJ. VSE VEŠ O MENI IN VSEENO HOČEŠ BITI Z MENOJ. PRAVIŠ, DA MI PRIPRAVLJAŠ MIZO IN ME ČAKAŠ Z ODPRTIMI ROKAMI, ČE LE PRITEČEM K TEBI. TVOJA DOBROTA JE TAKO VELIKA. PRAVIŠ , DA SI PRIHRANIL MNOGE BLAGOSLOVE ZA TISTE, KI PRIDEJO K TEBI. JAZ HOČEM BITI MED NJIMI. ŽE VNAPREJ NAČRTUJEŠ ZMAGOSLAVNO GOSTIJO PO BITKI, A JAZ SEM ŠE V VROČICI BOJA. HVALA, DA ME ŽE OPOGUMLJAŠ, DAJAŠ MOČI IN BLAGOSLAVLJAŠ, DA POKAŽEŠ VSEMU SVETU SVOJO DOBROTO. KAKŠEN BOG SI TI! ODPUSTI MI BOG. DA NE BEREM JEDILNEGA LISTA (SVETO PISMO). ODPUSTI MI, DA NE POZNAM 5500 OBLJUB, KI SI MI JIH DAL. S TEM SEM TE UŽALIL IN MI JE ŽAL. RAD BI SE ZAVEZAL, DA BOM OKUŠAL TVOJO DOBROTO. DA BOM PREŽIVLJAL NEKAJ SVOJEGA ČASA S TEBOJ VSAK DAN. DA SE BOM GOSTIL Z OBILJEM TVOJE BESEDE IN V TEJ REKI DOBROTE, DAROVIH SVETEGA DUHA, ZAKRAMENTOV IN BRATSKE SKUPNOSTI, KI SI MI JIH PODARIL. BOG PROSIM TE, SPREJMI ME V SVOJO DRUŽINO, RAD BI BIL TVOJ OTROK, RAD BI ZAUPAL V KRISTUSA, RAD BI TI SLEDIL VSE ŽIVLJENJE. NOČEM POSLUŠATI KAR SVET PRAVI. DELATI, KAR TI GOVORIŠ, KER ZATRJUJEŠ, DA KDOR BO DELAL PO BOŽJI BESEDI, BO ŽIVEL VEKOMAJ. HVALA TI, GOSPOD , DA BOŠ NEKOČ PRIPRAVIL ZADNJO IN VEČNO GOSTIJO, KJER BOŠ KONČAL VSO SMRT IN TRPLJENJE IN ŽALOST IN ODVZEL VSE SOLZE. PREDAJEM SVOJE ŽIVLJENJE TEBI, KESAM SE IN POKORIM ZARADI TVOJE DOBROTE DO MENE. NAJ BOM PONIŽEN V JEZUSOVEM IMENU. AMEN. (Župnija-Mozirje).

 27. Miro says:

  MOLITEV ZA DRUŽINE

  Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen. Milostno se ozri na
  družine, da bodo uresničevale tvoj načrt. Staršem in starim
  staršem vlij moči, da bodo sprejemali odgovornost in z
  zgledom mladi rod opogumljali za zakonsko in družinsko
  življenje. Ozdravi boleče spomine v razbitih in neurejenih
  družinah. Naj v bolnih, starejših in invalidnih osebah
  prepoznamo tvoj obraz. Opogumi pare, ki še ne zmorejo
  zgraditi varnega odnosa in se odločiti za poroko, da to storijo.
  Izročamo ti mlade, ki iščejo življenjskega sopotnika, ter
  zakonce, ki ne morejo sprejeti življenja. Izročimo naše
  družine tudi varstvu Marije, Jožefa in drugih zavetnikov.
  Sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem
  Gospodu. Amen.

  (s spletne strani: zakonci.net)

 28. Janez says:

  MOLITEV OČE NAŠ
  Oče naš, ki si v nebesih …
  Ustvaril si nas po svoji podobi in pri svetem krstu si nas sprejel za svoje otroke, da bi prišli v nebesa, kjer boš Ti sam naše plačilo.

  Posvečeno bodi Tvoje ime …
  Da bi se Tvoje ime nikdar ne sramotilo, temveč častilo in hvalilo. Vsi ljudje na zemlji naj bi Te častili in hvalili s pravičnim in krščanskim življenjem Ljubezni, Dobrote in Usmiljenja kot nas Uči Jezus.

  Pridi k nam Tvoje kraljestvo …
  Razširjaj na zemlji svoje kraljestvo, po smrti pa nas sprejmi k sebi v svoje Nebeško kraljestvo.

  Zgodi se Tvoja volja …
  Da bi spolnjevali Tvojo voljo, kakor jo spolnjujejo angeli in svetniki v nebesih. Podpiraj nas, da bi se v Tvojo voljo vdajali tudi v trpljenju in bridkostih ter vseh boleznih in preizkušnjah.

  Kakor je v nebesih, tako na zemlji.
  Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
  Odpusti nam prosimo vse naše grehe.

  Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo …
  Obvaruj nas vseh skušnjav ter hudobije in nam daj prosimo Božjo milost in Moč, da bi jih premagali.

  Temveč reši nas hudega …
  Obvaruj nas hudobije, smrtnega greha in večnega pogubljenja, obvaruj pa nas tudi raznih bolezni, preizkušenj in nesreč, če je to dobro za naše duše in prav v Tvojih Božjih Očeh. Amen. Tako bodi. Bog, usliši naše prošnje!

  Molitev skupnosti krščanskega življenja

  SVETI DUH, TI SI LUČ NAŠEGA ŽIVLJENJA
  Sveti Duh, Ti si luč našega življenja.
  Ti hočeš vse narediti novo v naši sredi.
  Pridi in uniči vse, kar se zoperstavlja Tvojemu delovanju v naši skupnosti.
  Uniči predsodke, zavist, obrekovanja na različnih ravneh,
  iskanja moči in prevlade ter vso zlaganost, ki smo ji povsod priča.
  Ustvari v nas čisto srce in razsvetljen razum,
  da bomo lahko spoznali to, kar Ti želiš;
  in bomo pripravljeni hoditi po poti, ki si nam jo Ti pokazal.

  MOLITEV ZA DOMOVINO
  Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino,
  očisti jo vsega zla, ki jo trenutno razjeda,
  pošlji Božji blagoslov in navdih na vse ljudi in očisti duha voditeljev,
  ki jo morajo voditi v svetosti in pravičnosti v skrbi za druge.
  Ne dovoli, ljubi Bog, da bi zmagalo zlo in pohlep ter egoizem.
  Zaradi vseh rodov, ki so živeli pridno, pravično, pošteno in sveto,
  ki so slavili Boga in Mater Božjo, delali dobro in si pomagali.
  Blagoslovi našo domovino, da jo bodo vodili pravični, pošteni, sočutni, dobri in sposobni ljudje,
  ki mislijo tudi na dobro drugih ljudi in ki so delavni, pravični in vredni Božjega usmiljenja.
  Pošlji Svetega Duha, da nas bo Vodil in Učil, kaj je prav za vse nas in kaj je po Božji Volji.
  Amen.
  Dopolnjena molitev skupnosti krščanskega življenja

  Psalm 25,10: Vse GOSPODOVE steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja.

 29. Miro says:

  Zakaj svetniki in svetnice lahko vršijo čudeže v moči Svetega Duha? Odgovor lahko z verujočim srcem poiščemo v naslednjih besedah življenja:

  “O PRESVETA BOŽJA VOLJA, LJUBIM TE NADVSE!” (sv. Angela Merici)

  Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev, zaupamo vate!

 30. Janez says:

  MOLITEV K BOGU ZA SPRAVO IN POMIRITEV SLOVENSKEGA NARODA
  O Bog, ti si naš Nebeški Oče vseh ljudi na zemlji,
  vernih in nevernih slovenskih ljudi,
  ki ostajajo dostikrat zaradi medvojnih in povojnih pobojev ter nazorskih in političnih razlik skregani in razdvojeni,
  ki se danes še vedno prepirajo o svojem prav in ostajajo razdvojeni in sprti ter v prepiranju vztrajajo.
  Ti Jezus tega ne želiš, da bi se kregali in medsebojno netili razdor, ker nas učiš sprave, ljubezni in odpuščanja tako,
  da si medsebojno odpuščamo vse grehe in žalitve do sedemdesetkrat sedemkrat in se medsebojno spravimo.
  Po Sinu Jezusu Kristusu nas Vabiš, da bi vsi ljudje prišli po Božji Milosti
  do spoznanja resnice in se zveličali ter si odpustili in zaživeli v miru, strpnosti in sožitju
  in bili podobni Ljubečemu, Usmiljenemu in Dobremu Bogu,
  ki nam je vsem Odpustil vse naše grehe,
  ki je na križu na Golgoti za vse nas trpel in umrl in nas vse ljudi z Vstajenjem Odrešil grehov.

  Boli te, Gospod Bog vsa naša razdvojenost, ki ni Božja Volja, vsa mržnja, maščevalnost in nestrpnost med Slovenci,
  ko se ljudje med seboj izključujemo in sovražimo,
  še zlasti, če si jemljemo pravico do obsojanja in maščevanja tako,
  da kratimo drug drugemu osnovne pravice ali celo normalno življenje v slovenski državni skupnosti.
  Jezus Ti si nas učil, da naj odpuščamo in ljubimo svoje sovražnike,
  tako kot si nam dal Ti svoj zgled na Golgoti, ko so Te križali za naše grehe rekoč:
  »Oče odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo«.
  Tudi mi lahkio zmoremo spravo in medsebojno odpuščanje z molitvijo in željo po spravi.

  Prosimo Te Gospod za vse slovenske žrtve, za vse umrle
  in Tvoje Odpuščanje za vsa maščevalna ter nasilna dejanja med Slovenci,
  ki se nanašajo na razna dejanja vojnega in povojnega nasilja in pobojev ljudi ter drugim storjenim krivicam:
  daj vsem pokojnim Slovencem večni mir in spokoj v Nebeški Domovini,
  daj živečim, da bi se med seboj spravili in si vse odpustili ter odslej v miru živeli,
  da žalostna preteklost slovenskega naroda ne bi več obremenjevala sedanjosti in prihodnosti Slovencev.
  Pomagaj nam Gospod, da si medsebojnio odpustimo, kot nam tudi Ti odpuščaš, ko Te molimo in prosimo!
  Gospod prosimo Te daj, da bi rastlo vzdušje vzajemnega odpuščanja in medsebojnega zaupanja med Slovenci,
  da se bodo zacelile vse naše rane in da bomo dosegli medsebojno odpuščanje in spravo ter bili v vsem podobni Jezusu.
  Kajti ni na človeku, da bi sodil in jemal pravico v svoje roke, ker nas bo nekoč, vse od dnevu obsorej sodil Bog!

  Prosimo Te za pomoč Bog, saj si ti naš skupni Oče vseh ljudi
  in tudi tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki je iz Ljubezni do vseh ljudi daroval svoje življenje na križu.
  Prosimo te, Gospod podeli nam Božji Mir, Božjo Ljubezen in medsebojno spravo
  in odpusti nam tudi Ti Jezus vse grehe in vse poboje ter vsa medsebojna maščevanja in krivice,
  da bomo vsi ljudje po Tvoji Milosti spet spravljeni zaživeli v miru, strpnostri in medsebojnem razumevanju.
  Bog bo sodil ne mi ljudje, ki smo vsi Božji otroci!
  Pomagaj nam Bog prosim, da si Slovenci Odpustimo medsebojno vse žrtve, krivice, zamere in grehe,
  kakor tudi nam vsem odpušča naš Vsemogočni in Usmiljeni Nebeški Bog!
  Božja Ljubezen vate zaupamo.
  Božje Usmiljenje vate zaupamo.
  Božja Dobrota vate zaupamo.

  Amen.

  Dopolnjena in razširjena molitev za spravo na Teharjah.

  Božja pomoč ostani vedno z nami vsemi! Psalm 40, 12: Ti, GOSPOD, mi ne boš odtegnil svojega usmiljenja, tvoja dobrota in tvoja zvestoba me bosta vedno čuvali. Odpustimo si med seboj, da bo tudi Bog odpustil nam naše grehe!

 31. Miro says:

  MOLITEV SV. FAVSTINE KOWALSKE

  Neizmerno usmiljeni Jezus, ki si luč vsega sveta,
  sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca
  vse tiste, ki te še ne poznajo. Naj jih razsvetlijo žarki
  tvoje milosti, da bodo tudi oni skupaj z nami slavili
  tvoje čudovito usmiljenje, in ne dopusti jim oditi iz
  bivališča svojega nadvse usmiljenega Srca.

  Naj luč tvoje ljubezni razsvetli temino duš. Daj, da
  bi te duše spoznale in z nami slavile tvoje usmiljenje.

  Večni Oče, usmiljeno poglej na tiste, ki ne verujejo,
  in na one, ki te še ne poznajo, saj so zaobjeti v
  neizmerno usmiljenem Jezusovem Srcu. Pritegni
  jih k luči evangelija. Vsi ti ne vedo, kako velika sreča
  je ljubiti tebe. Stori, da bodo tudi oni slavili radodarnost
  tvojega usmiljenja vekomaj. Amen.

  (Dnevnik sv. Favstine Kowalske, 1217)

  http://www.sticna.com/Dnevnik_Svete_Favstine_Kowalske.pdf

 32. Janez says:

  Biti kakor Ti Gospod
  Ti Bog, sonce sveta,
  rad bi bil kakor Ti,
  usmiljen in pravičen,
  nežen in močan,
  poln naklonjenosti in Resnice,
  poln ljubezni in prizanašanja.
  Zato Te prosim,
  zasveti v mojih očeh,
  razlij se čez moje ustnice,
  pokaži se v mojih dejanjih,
  zrcali se v mojih mislih,
  prikaži se v vsem mojem bitju.
  Naj bom danes sonce,
  v katerem Ti vzhajaš čez ves svet.

  Največji v majhnih stvareh
  Ti Bog,
  Ti si največji v popolnoma majhnih stvareh,
  zato Te prosim v jutru novega dne.
  Naj Te spoznam
  v roki, v mojem naročju in v vsem, kar bom danes delal.
  V Tihoti, ki je okrog mene, in v vsem, kar je napolnjeno z njo.
  V stolu, na katerem sedim in v tem, kar mi daje oporo.
  Naj Te iščem, v ljudeh, ki me danes srečajo.
  v otroku, ki kriči, v materi ki pričakuje,
  v osivelem starčku, v vsakem človeku.
  Sedaj, takoj potem in tudi danes pozno proti večeru.
  Naj Te občudujem v glasu, ki prihaja iz radijskega sprejemnika
  In me povezuje s svetom, v nebu, ki se razprostira nad menoj
  in se vedno znova spreminja.
  V čebeli, ki leta od sveta do sveta,
  v drevesu, ki stoji osamljeno na hribu,
  v večnem sem ter tja, v vsem kar se dogaja,
  v vsem kar se giblje, v vsem kar biva.
  Naj bom orodje za mir, katerega svet ne more dati,
  za življenje in Božje Odrešenje, ki prenese in premaga smrt,
  za pravičnost, katere smo lačni in žejni,
  za deželo, v kateri ima vsak prostor in mesto,
  za prihodnost, po kateri hrepenimo,
  za vse Bog, kar načrtuješ za nas in za naš svet.

  Naj bom sol
  Bog, naj bom sol, da se okrepi na zemlji novo upanje.
  Naj bom Luč, da se mesto zasveti v novem upanju.
  Naj bom kruh, da se ljudje nahranijo z novim upanjem.
  Naj odprem srce, da bo svet zadihal v novem upanju.

  Anton Rotzetter je kapucin, doktor teologije, rojen let 1939, je avtor številnih objavljenih publikacij predvsem s področja frančiškove duhovnosti. Srečanje v revnih mestnih četrtih Ria de Janeira in v Tanzaniji je spremenilo njegovo miselnost in čutenje. Antom Rotzetter zelo dobro pozna težave, ki jih ima današnji človek z molitvijo in skuša z knjižico molitev Bog, ki mi daje dihati odpirati nova pota v molitveno življenje kristjanov. Molitvenik je napisan za vse, ki iščejo novo govorico molitev in želijo prinašati današnji svet in svoje osebno življenje pred Boga. V knjigi je zapopadena v sedmih glavnih delih kot rdeča nit številka sedem: sedem dni, sedem časov, sedem zakramentov, sedem del, sedem stopenj razporejenih v sedem poglavij, vsako poglavje pa v sedem molitev kapucina Rotzetterja. Vsa besedila pomenijo krščansko izročilo z današnjim utripom sveta. Kapucin Rotzetter je od blizu videl vse stiske in težave ljudi v misijonih v Južni Ameriki in Afriki in se ga je to zelo dotaknilo tako močno, da je to zapisal v lepih globokih in občutenih molitvah.

  Mdr 11
  Bog je hkrati vsemogočen in ljubezniv

  21 Tvoja silna moč je namreč zmeraj pri tebi.
  Kdo se bo ustavljal moči tvoje roke?
  22 Kakor drobcena utež na tehtnici je pred teboj ves svet,
  kakor kaplja jutranje rose, ki se spusti na zemljo.
  23 Vendar si z vsemi usmiljen, ker moreš vse,
  ljudem pa grehe odpuščaš zato, da bi se spreobrnili.
  24 Kajti ljubiš vse, kar je,
  nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno,
  saj tega, kar bi sovražil, ne bi bil ustvaril.
  25 In kako bi kaj moglo obstajati, ako ti ne bi hotel,
  in kako bi se moglo obdržati, česar ti ne bi poklical?
  26 Toda ti prizanašaš vsemu,
  ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja.

 33. Janez says:

  MAŠA NAJ SE NADALJUJE V NAŠEM ŽIVLJENJU V HOJI ZA KRISTUSOM
  Gospod Jezus, ne dopusti prosim,
  da bi po prisostvovani Sveti Maši v Jezusovi Cerkvi,
  pri kateri si me bogato obdaril z Odrešenjko radostjo, upanjem in z vsemi drugimi Milostmi,
  bila navadna ura, kot vse druge ure v mojem življenju.
  Prosim shrani in ohrani vse Tvoje Darove bogoslužja in molitve v skrite globine mojega Srca.
  Prosim nikoli me ne pusti samega, da bom hodil sam brez Tebe Gospod.
  Prosim Te Vodi me Dobrotna Božja Luč, da bom vedno hodil za Teboj in k Tebi.
  Tvoja Dobrotna in Usmiljena Roka Jezus naj počiva na Meni, ki si moj Odrešenik in Učenik.
  Naj mi bo vseskozi znamenje in me povsod spremlja, ker pričuje Tvojo Skrb in Ljubezen zame.
  Prosim daj, da Te ne bom nikoli zgrešil na križpotjih in zapustil zaradi skušnjav in siren materializma.
  Vedno naj bom po Tvoji Milosti trdno prepričan, da grem po pravi Poti,
  da name ne pozabljaš in da si nenehno z Menoj, ki sem Tvoj Otrok.
  Prosim Te, pomagaj mi, da bo vse moje življenje prežeto z Vero v Boga Odrešenika,
  ožarjeno z Božjo Lučjo Ljubezni in napolnjeno z Upanjem.
  Prosim daj mi Moč in Vztrajnost, da bm vedno sledil Evangeliju in spolnjevanl Božjo Voljo.
  Daj mi prosim pomoč, da bom vedno širil dobroto in služil drugim in tako izžareval Božjo Dobroto.
  Pomagaj mi prosim tudi, da bom z gorečim in pogumnim Srcem sprejemal vse težave in preizkušnje
  in da bo vsaka podarjena ura mojega Življenja v dobro mene in bližnjih ter v Čast in Slavo Božjo.
  Naj bo prosim vsaka moja Ura Življenja kakor nadaljevanje Svete Maše in slovesnega Bogoslužja,
  ko bom molil k Tebi, ko bom pomagal in služil drugim ter se daroval in Ti postajal podoben moj Jezus.
  Gospod Vsemogočni Bog, prosim pomagaj nam in blagoslovi nas,
  da bo med nami vedno prisotna prava Vera v Boga, zdravje, čistost, razumevanje,
  medsebojna pomoč in služenje, ponižnost, dobrotljivost in krotkost, Ljubezen do Boga,
  da bomo Bogu vedno vdano in srčno služili, ga častili in mu zadoščevali s svojim krščanskim Življenjem.
  Prosimo Bog, naj se Sveta Maša nadaljuje v Našem Življenju!

  Kristjan Moli, Družina 1982: Dopolnjena molitev po Reneju Daniel Ropsu.

  DAROVANJE SAMEGA SEBE GOSPODU
  Sprejmi Gospod vso mojo prostost, moje težave, strahove in mi daj Moč, da bom vztrajal in hodil po Poti Odrešenja k Tebi. Prosim sprejmi moj spomin, moj razum, mojo voljo in moje hotenje. Karkoli imam ali premorem Gospod, si mi podaril Ti, ki si naš Bog Stvarnik, Odrešenik, Vodnik in Učenik. Vse kar si mi daroval Ti hvaležno vračam in izročam z molitvijo in prošnjo, da naj nad vsem popolnoma Vlada Tvoja Milost in Tvoja Božja Volja. Brez Tebe mi ni živeti. Hitro se lahko izgubim in zablodim. Potrebujem Te gospod vsak Trenutek, da si pri Meni, ob Meni in v Meni kot moj Odrešenik, Učenik in Tolažnik. Prosim Vodi moja Pota Življenja in ne pusti mi, da zaidem na stranpoti. Veliko je stranpoti, labirintov in skušnjav. Prosim Gospod za stanovitnost v Veri v Jezusa. Gospod daj mi le Ljubezen do Tebe in svojo Milost, da bom zdrav na duši in na telesu, da bom pridno delal, molil, delal dobra dela in služil bližnjim in bogat bom dovolj v sebi. Gospod podaril si mi telo, da bi mi pomagalo izpolniti moje Zemeljsko in Večno poslanstvo, ki je bilo pri Krstu posvečeno, prav tako moja duša. Danes prosim za Milost, da to posvečenje obnavljam in postavljam Sebe in svoje Telo v Tvojo Službo. Utrdi me za delo, napore, premagovanje težav in preizkušenj, sprejemljivo za Božje Vodstvo, Tvojo Milost in pripravljen za pomoč drugim kot Dobri Samaritan. Prosim te za velikodušnost, da delam in služim ne da bi štel kaj sem daroval in služim pomočli potrebnim ter tako spolnjujem Tvojo Sveto Voljo. Zavračam vse kar je greh: požrešnost, lenobo, nečistost, hudobijo maščevanja, preklinjanje, opuščanje dobrote ubogim, in vse drugo, kar ni prav v Tvojih Očeh Gospod. Pomagaj mi prosim Gospod, sliši in usliši me, vodi me in navdihni me, da bom dober človek in dober kristjan. Naj prelijem Vero in nauke Evangelija v Življenje, Tebi v čast in Slavo Vekomaj.
  Kristjan Moli Družina 1982, dopolnjena molitev po Ignaciju Loyolskem.

 34. Miro says:

  MOLITEV SV. PATRIKA

  Kristus z menoj,
  Kristus pred menoj,
  Kristus za menoj,
  Kristus v meni,
  Kristus pod menoj,
  Kristus nad menoj,
  Kristus na moji desni,
  Kristus na moji levi,
  Kristus, ko se uležem,
  Kristus, ko se usedem,
  Kristus v očeh, ki me vidijo,
  Kristus v ušesih, ki me slišijo.
  Amen.

 35. Janez says:

  LITANIJE SVETEGA JOŽEFA
  Gospod, usmili se
  Kristus, usmili se
  Gospod, usmili se
  Kristus, sliši nas
  Kristus, usliši nas
  Bog Oče nebeški – usmili se nas
  Bog Sin, Odrešenik sveta
  Bog Sveti Duh Sveta Trojica, en sam Bog
  Sveta Marija – prosi za nas
  Jožef Slavni
  sin Davidov
  Luč očakov
  Ženin Božje Porodnice
  Čisti varuh Device
  Rednik Sina Božjega
  Skrbni branitelj Kristusov
  Glavar Svete družine
  Jožef najpravičnejši
  Jožef najčistejši
  Jožef najmodrejši
  Jožef najsrčnejši
  Jožef najpokornejši
  Jožef najzvestejši
  Ogledalo potrpežljivosti
  Ljubitelj uboštva
  Zgled delavcev
  Kras domačega življenja
  Varuh devic
  Steber družin
  Tolažnik nesrečnih
  Upanje bolnikov
  Zavetnik umirajočih
  Strah hudobnih duhov
  Zaščitnik svete Cerkve
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas
  Prosi za nas sveti Jožef.
  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

  Molimo.
  Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnjik v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 36. Miro says:

  MOLITEV ZA OČETOV BLAGOSLOV

  Oče, hvala ti, da si poslal Jezusa in mi pokazal pot domov
  k tebi. Odprl sem se ti, moje življenje je skrito v Kristusu,
  v Bogu. Prosim, blagoslovi moje življenje.

  Slišim, ko govoriš tudi meni po Jezusu Kristusu: »Ti si
  moj ljubljeni sin/ti si moja ljubljena hči, kako sem te vesel.«

  Hvala ti, Oče, da si me stkal v telesu moje matere, me
  poklical po imenu in imaš poseben načrt za moje življenje.
  Hvala za vsa tvoja čudovita dela v svetu in v mojem življenju.
  Amen.

  (p. Peter Vrabec)

 37. Janez says:

  SAMO DVE LJUBEZNI STA
  Samo dve ljubezni sta, Gospod, ljubezen do mene in ljubezen do tebe in do drugih,
  in vsakokrat, ko ljubim sebe, je nekaj ljubezni manj zate in za druge.
  To je beg od ljubezni, izguba ljubezni, kajti ljubezen je ustvarjena zato,
  da gre iz mene ven in poleti k drugim.
  Vsakokrat, ko se vrne k meni, obledi, trohni, umira.
  Gospod, ljubezen do sebe je strup, ki ga vsak dan uživam;
  ljubezen do sebe mi ponudi cigareto, sosedu pa je ne da;
  ljubezen do sebe izbere najboljši del in si pridrži najboljši prostor;
  ljubezen do sebe boža moje čute in si krade hrano na mizi drugih;
  ljubezen do sebe govori o meni in me dela gluhega za besede drugih;
  ljubezen do sebe izbira in izbiro vsiljuje prijatelju;
  ljubezen do sebe me oblači in šminka, hoče da bi blestel in druge potisnil v senco;
  ljubezen do sebe me pomiluje in prezira trpljenje drugih;
  ljubezen do sebe oznanja moje ideje in zaničuje ideje drugih;
  ljubezen do sebe ve, da sem kreposten, pravi mi, da sem dober človek;
  ljubezen do sebe me vabi, naj služim denarce, naj jih potrošim za svojo zabavo, naj jih prihranim za bodočnost;
  ljubezen do sebe mi svetuje, naj dam kaj revežem, da uspavam svojo vest in živim v miru;
  Ljubezen do sebe mi obuje copate in me posadi v naslonjač;
  ljubezen do sebe je zadovoljna z menoj, sladko me uspava.

  Kar je najbolj hudo, Gospod, je to, da je ljubezen do sebe ukradena ljubezen.
  Namenjena je bila drugim, potrebovali bi jo, da bi živeli, jaz pa sem jo zaobrnil.
  Tako ljubezen do sebe ustvarja človeško trpljenje,
  tako ljubezen ljudi do sebe ustvarja človeško bedo, sleherno človeško bedo, sleherno človeško trpljenje;
  trpljenje dečka, ki ga je njegova mama brez vzroka sklofutala in trpljenje moža, ki ga gospodar krega pred delavci;
  trpljenje dekleta, ki je na plesu osamljena, ker ni lepa, in trpljenje žene, ki je mož ne poljubuje več;
  trpljenje otroka, ki so ga pustili doma, da bi ne bil v napoto, in trpljenje starega očeta, iz katerega se otroci norčujejo, ker je star;
  trpljenje zaskrbljenega človeka, ki se ne more nikomur zaupati, in trpljenje nemirnega fanta, iz čigar težav se delajo norca;
  trpljenje obupanega, ki se vrže v kanal, in trpljenje roparja, ki ga bodo obglavili;
  trpljenje brezposelnega, ki bi hotel delati, in trpljenje delavca, ki uničuje svoje zdravje za smešno nizko plačo;
  trpljenje očeta, ki stlači vso svojo družino v eno samo sobo blizu prazne vile, in trpljenje mame, katere otroci stradajo, medtem ko mečejo v smetnjak ostanke slavnostnega kosila;
  trpljenje tistega, ki umira sam, medtem ko njegova družina ob kavi v sobi poleg čaka na konec, ki mu ni mogoče ubežati.

  Vse trpljenje, vse krivice, bridkosti, ponižanja, žalosti, sovraštva, obupi,
  vse trpljenje je nepotešena lakota, lakota ljubezni.
  Tako so ljudje počasi, sebičnost za sebičnostjo, zgradili popačen svet, ki uničuje ljudi;
  tako ljudje na zemlji preživljajo svoj čas, da v svoji oveneli ljubezni žro,
  medtem ko okoli njih drugi umirajo od lakote in stegujejo roke proti njim.
  Spačili so ljubezen, jaz sem spačil tvojo ljubezen, Gospod.

  Danes te prosim, da mi pomagaš ljubiti.
  Daj mi, Gospod, da spet razpnem pravo ljubezen v svetu.
  Stori, da bo po meni in po vseh tvojih otrokih prodrla vsaj malo v vsako okolje, v vsako družbo, v vsak gospodarski in politični sistem, v vsak zakon, v vsako pogodbo, v vsaka pravila;
  stori, da bo prodrla v pisarne, v tovarne, v mestne četrti, v nepremičnine, v kino dvorane, na plesišča;
  stori, da bo prodrla v srca ljudi in da nikoli ne bom pozabil, da je borba za boljši svet borba ljubezni, služba ljubezni.
  Pomagaj mi ljubiti, Gospod, da ne bom tratil svojih moči za egoistično ljubezen,
  da bom sebe ljubil vedno manj, da bi vedno bolj ljubil druge;
  da tako okoli mene nihče ne bo trpel ali umiral, ker sem ukradel ljubezen, ki jim je potrebna, da živijo.

  Moj otrok, nikdar ne boš prišel do tega, da bi položil dovolj ljubezni v srce človeka in sveta,
  kajti človek in svet sta lačna neskončne ljubezni in edino Bog more ljubiti z ljubeznijo, ki nima meja.
  Toda če hočeš, otrok, ti dam svoje Življenje.
  Sprejmi ga vase.
  Dam ti svoje srce, dajem ga svojim Otrokom;
  ljubi z vsem srcem,otrok,
  in vsi skupaj boste nasitili svet, ki hrepeni po Ljubezni in Usmiljenju ter ga tako rešili. Amen.

  Molitev objavljena na medmrežju Fejstbog

 38. Miro says:

  MOLITEV ODLOČITVE ZA JEZUSA KRISTUSA

  Gospod, grešnik sem, a se kesam svojih grehov.
  Hvala, ker si dal svoje življenje zame,
  hvala ti za odpuščanje,
  hvala ti za odrešenje,
  hvala ti za svobodo.
  Prosim te, bodi ti Gospod mojega življenja.
  Jezus Kristus, moj Gospod in moj Bog,
  želim živeti v tvojem kraljestvu
  in v svobodi Božjega otroka. Amen.

  (p. Peter Vrabec)

 39. Miro says:

  MOLITEV ZA EDINOST

  Molitev k Cirilu in Metodu

  O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni božji izvoljenci v nebesih. Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste Device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.

  Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…
  Sveta Devica Marija, prosi za nas!
  Sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas!
  Sveti Leopold Mandič, prosi za nas!
  Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!

  Molitev za edinost

  Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

  vir: http://zupnija-ribnica.rkc.si/index.php/content/display/609

 40. Janez says:

  MOLITEV ZA NAŠO SVETO, ROMARSKO, MISIJONARSKO IN APOSTOLSKO KRŠČANSKO CERKEV
  Gospod Jezus Kristus, ustanovil si, ko si bil pri nas na Zemlji,
  Svojo SVETO, ROMARSKO, MISIJONARSKO IN APOSTOLSKO Cerkev,
  ki je Cerkev IN MATI VSEH vernih in pravičnih kristjanov, KI SMO ROMARJI na Poti k Jezusu v Nebeško Domovino,
  da bi v Njej Jezus Kristus Živel in nadaljeval Svoje Odrešilno Delo za vse Ljudi in nam Pomagal na Poti k Njemu!.
  Zato si jo postavil za varuhinjo Svoje Resnice in za Delilko Svoje Milosti med Ljudi.
  Hotel si, da je Tvoja Cerkev Velika Družina Božjih Otrok, Edina, Sveta, Vesoljna, Apostolska.
  Za Temelj si ji dal Nepremagljivo Skalo, ko si prvaku apostolov rekel:
  »Ti Si Peter Skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.«
  Iz vsega Srca se Ti zahvaljujem Gospod Jezus, da si ustanovil Tvojo Cerkev,
  ki si jo PREPUSTIL V OBLIKOVANJE IN VODENJE SVETEMU DUHU, NAM PA ZAPUSTIL JASNA SPOROČILA:
  – naj se LJUDJE LJUBIMO med seboj, kot nas je ljubil On in se na ta način izkažemo za njegove učence;
  – naj z EVHARISTIJO in ostalimi zakramenti nadaljujemo njegovo delo.
  – naj v Božji besedi iščemo Očeta, Bog Sveti Duh pa bo Božjo Besedo in Jezusove Nauke ohranjal.
  Ljubimo našo Sveto katoliško in apostolsko Cerkev, ker je Mati vseh vernikov in tempelj Svetega Duha,
  ki jo po Jezusovem naročilu Vodi.
  Devica Marija, Mati Kristusova je Mati Cerkve in Sveti Jožef Zaščitnik Svete Cerkve, ki jo varujeta in branita.
  Hočem biti Naši Cerkvi vedno zvest, jo varovati in braniti, kolikor bo v moji moči.
  Gospod prosim pomagaj Svetemu Očetu papežu, svojemu namestniku na Zemlji,
  da bo v vseh viharjih in preizkušnjah našega časa srečno in modro vodil Cerkev po Tvoji Volji Gospod.
  Prosim Jezus varuj vse vernike, podeli jim bogate Milosti,
  da bodo prestali nevarnosti, ki jim pretijo z vseh strani.
  Prosim daj jim Duha prvih kristjanov, Ljubezen, ki vse združuje v Tvojem Imenu,
  odločen Pogum, ki z veseljem sprejema vse žrtve.
  Daj jim Upanje na Zmago, zaupanje v Tvojo Pomoč, saj si rekel:
  »«Glejte, Jaz sem z Vami vse dni do konca sveta.«
  Prosim daj Jezus, da bomo nekoč vsi prišli iz potujoče Romarske Cerkve v Blaženo Občestvo s Teboj in z vsemi Tvojimi Svetniki.
  Prosim Bog zedini svoje razkropljene Božje Otroke po različnih krščanskih Cerkvah v svetu.
  Prosim Oče, pomagaj nam, da bo krščanska Cerkev postajal bolj edina in razumevajoča za drugačne potrebe Ljudi.
  Prosimo Te Bog, da se bo Cerkev evangeljsko in duhovno spremenila glede na potrebe vernikov
  in se dejavno in misijonarsko odzivala na nove potrebe družbe in ljudi ter na Izzive Časa,
  da bomo vsi ljudje več molili in širili Mir, Dobroto in Jezusov Evangelij po svetu.
  Prosim Gospod Bog pomagaj, da se bo Cerkev prenovila, postala bolj sveta, se manj ukvarjala s samo seboj in bolj z Ljudmi,
  ki jo vse bolj potrebujejo za Vero, Molitev, Spolnjevanje Božje Volje, uresničevanje Evangelija in Ljubezni med seboj.
  Prosimo Te Gospod Bog, da bo Cerkev za vse ljudi še bolj zavzeto prispevala k Miru, Ljubezni, Socialni pravičnosti, Odpuščanju,
  Strpnosti in miroljubni koekstistenci v Svetu, kjer bo Cerkev spet prostor Ljubezni, Usmiljenja in Dobrote.
  Prosimo Te Gospod pomagaj nam, da se bo Cerkev tudi evangeljsko prenovila, da bo bolj dejavno pomagala revežem, ubogim, brezdomcem in bolnim, se spet vrnila nazaj k ljudem ter spolnjevala Božji Načrt in Božjo Voljo tako, da jo bodo ljudje še bolj sprejeli in vzljubili in se bodo verniki spet vračali nazaj v njen Materinski objem, kjer domuje Jezus Kristus Odrešenik
  in prispevali k Prihodu Božjega Kraljestva Ljubezni in Usmiljenja k nam vsem ljudem na Zemlji.
  Amen.

  Dopolnjena in razširjena molitev iz Molitvenika Kristjan Moli, Družina 1982.

  Ljubimo Boga in Molimo za našo Cerkev k Bogu in k Devici Mariji, da bomo vedno prav spolnjevali Božjo Voljo in prispevali k Prihodu Božjega Kraljestva Ljubezni in Usmiljenje med vse nas ljudi na Zemljo. Amen.

 41. Miro says:

  PETNAJST MOLITEV, KI JIH JE NAŠ GOSPOD JEZUS KRISTUS IZROČIL SVETI BRIGITI ŠVEDSKI, KO SE JI JE NEKEGA DNE PRIKAZAL V CERKVI SVETEGA PAVLA V RIMU

  PRVA MOLITEV

  Jezus Kristus, večna Sladkost tistim, ki Te ljubijo, Radost, ki presega vse radosti in vse želje, Odrešenje in Upanje vseh grešnikov. Ti, ki si dokazal, da nimaš večjega hrepenenja kakor biti med ljudmi in si iz ljubezni do njih v polnosti časov celo privzel človeško naravo, spomni se vsega trpljenja, ki si ga pretrpel od trenutka svojega spočetja ter predvsem med svojim svetim trpljenjem, kakor je bilo od vekov sklenjeno in odrejeno po Božjem načrtu. Gospod, spomni se svoje zadnje večerje s svojimi učenci, ko si jim umival noge, jim dal svoje sveto Telo in svojo dragoceno Kri, jim napovedal svoje skorajšnje trpljenje in jih ob tem še blago tolažil. Spomni se žalosti in grenkobe, ki si jo občutil v svoji duši, kakor si to tudi sam potrdil, ko si rekel: »Moja duša je žalostna do smrti!« Ljubi Jezus, spomni se strahovanja, tesnobe in bolečin, ki si jih pretrpel v svojem nežnem telesu pred svojim trpljenjem na križu; kako si krvavi pot potil ob času svoje trikratne molitve; kako Te je s poljubom izdal tvoj učenec Juda in kako te je zgrabil Tvoj narod, ki si ga Ti izbral in povišal; kako so Te lažni preroki obtoževali in krivično sodili trije sodniki v cvetu Tvoje mladosti in v svečanem velikonočnem času. Mili Rešenik, kako so Te oropali lastne obleke in si bil oblečen v posmeh najprej pred Herodom, kot norec v belem oblačilu, potem pa še za zasmehovanje vojakov v rdeče. Kako so Ti s smrdljivo cunjo pokrili oči in Tvoje sveto lice; kako so Te tepli, Ti kronali glavo s trnovo krono, Ti dali v roko trs in Te z njim tepli po glavi. Kako so Te privezali za steber, Te raztrgali z udarci bičev in Te še obsuli z zasramovanjem in poškodbami. Presveti Odrešenik, po zaslugah vseh Tvojih bolečin, ki si jih pretrpel pred svojim Trpljenjem na Križu, podeli mi pred smrtjo milost, da se popolnoma pokesam, da se iskreno in popolnoma spovem, da storim dostojno zadostitev in da zadobim oproščenje vseh svojih grehov. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  DRUGA MOLITEV

  Jezus, popolna angelska svoboda, rajska naslada, spomni se strašne žalosti, ki si jo pretrpel, ko so Te obdali Tvoji sovražniki kot razjarjeni levi in Te zaničevali s številnimi žalitvami, pljuvali v Tvoje sveto lice, ga bili in tekmovali med seboj z drugimi nezaslišanimi zlobnostmi, kdo Te bo bolj mučil. Rešenik moj, po teh Tvojih zaslugah, zasramovanjih in zaničevanju Te prosim, da me obvaruješ vseh mojih vidnih in nevidnih sovražnikov in da mi daš milost, da pridem pod Tvojim varstvom do popolnosti večnega odrešenja. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  TRETJA MOLITEV

  Jezus, neskončni Stvarnik neba in zemlje, ki vse obsegaš in imaš vse v svoji moči, spomni se pregrenke bolečine, ki si jo pretrpel, ko so Ti Judje privezali na Križ Tvoje svete nežne roke in noge in jih prebodli z debelimi, topimi žeblji. A ko jih ni zadovoljila Tvoja lega, da bi ugodili svoji jezi, so razširjali Tvoje rane, Ti zadajali bolečine, Te bolj nategnili na Križ z zlobno krutostjo, Te vlekli na vse strani in Ti izpahnili ude. Ljubljeni Rešenik, rotim Te, da mi po zaslugah teh svojih presvetih bolečin na Križu, polnih ljubezni do nas, vliješ strah in ljubezen do Tebe. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  ČETRTA MOLITEV

  Jezus, nebeški zdravnik, povišan na Križ, da s svojimi ranami zdraviš naše rane, spomni se bolečin in poškodb, ki si jih pretrpel na vseh svojih udih, od katerih ni nobeden ostal na svojem mestu tako, da ni bilo bolečine podobne Tvoji bolečini. Od peta do glave ni bil noben del Tvojega Telesa brez bolečine. Vendar ob vsem tem trpljenju nisi prenehal prositi svojega Očeta za svoje sovražnike »Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo«. Po Tem Tvojem velikem usmiljenju in po zaslugah teh Tvojih bolečin, nam daj milost, da prebudi spomin na Tvojo pregrenko bolečino nam popolno kesanje, da dobimo odpuščanje vseh svojih grehov. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  PETA MOLITEV

  Jezus, ogledalo večne svetosti, spomni se, kako si v luči svojega Božanstva gledal one, ki se bodo rešili po zasluženju Tvojega svetega Trpljenja, a si istočasno čutil tudi žalost in grenko obžaloval propad in obup velike množice onih nesrečnih grešnikov, ki so bili obsojeni zaradi svojih grehov. Po tem Tvojem neskončnem usmiljenju in sočutju a predvsem po Tvoji dobroti, ki si jo pokazal skesanemu razbojniku, ko si mu rekel: »Še danes boš z menoj v raju«, Te prosim, blagi Jezus, usmili se tudi mene v smrtni uri. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  ŠESTA MOLITEV

  Jezus, preljubeznivi in živo zaželjeni Kralj, spomni se bolečine, ki si jih pretrpel, ko so Te slekli so golega kot ubožca, Te pribili in dvignili na Križ. Vsi Tvoji sorodniki in prijatelji so Te zapustili, razen Tvoje ljube Matere, ki je zvesta stala ob Tebi v Tvoji smrtni borbi. Njo si izročil svojemu zvestemu učencu, rekoč svoji presveti Materi: »Žena, glej Tvoj sin!«, a svetemu Janezu: »Glej, tvoja Mati!«. Dobri Rešenik, prosim Te, da se me po meču bolečin, ki je takrat prebodel dušo Tvoje svete prežalostne Matere, Usmiliš v vseh mojih žalostih in nezgodah, telesnih in duševnih in da boš večno ob meni v vseh preizkušnjah, a predvsem ob moji smrtni uri. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  SEDMA MOLITEV

  Jezus, neizčrpni vir usmiljenja, z globokim občutkom ljubezni, si rekel na Križu: »Žejen sem!«. To je bila Tvoja žeja za rešitev človeškega rodu. Premili Rešenik, vžgi naša srca z željo, da težimo za popolnostjo v vseh svojih delih. Popolnoma ugasni v nas telesna poželenja in privlačnost, žar zemeljskih želja. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  OSMA MOLITEV

  Jezus, sladkost src, naslada duhov. Po grenkobi žolča in kisa, katere si okusil na Križu iz ljubezni do nas, nam daj milost, da dostojno prejemamo Tvoje presveto Telo in Tvoje predragoceno Kri v življenju in ob smrtni uri, da bosta zdravilo in tolažba našim dušam. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  DEVETA MOLITEV

  Jezus, vsemogočni Kralj, najvišja duhovna radost, spomni se bolečine, ki si jo pretrpel, ko si potopljen v grenkobo smrtne bližine, napadan in poniževan od Judov glasno zavpil, da Te je Tvoj Oče zapustil in si mu potožil: »Moj Bog moj Bog, zakaj si me zapustil?«: Rešenik moj, rotim Te, da me po zasluženju te Tvoje smrtne stiske ne pustiš v strašnih bolečinah moje smrti. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  DESETA MOLITEV

  Jezus, začetek in poslednji cilj vseh stvari, življenja, stvarstva, spomni se, kako si bil potopljen v brezno bolečin po vsem telesu. Po zasluženju Tvojih velikih ran me nauči, da z iskreno ljubeznijo izpolnjujem Tvoje zapovedi, katerih pota so široka in lahka tistim, ki Te ljubijo. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  ENAJSTA MOLITEV

  Jezus, brezmejno usmiljen, prosim Te po zasluženju Tvojih svetih ran, ki so predrle do srede Tvojih kosti in Tvojega Srca, izvleci iz grehov mene nesrečneža, polnega grehov in napak in me skrij pred Tvojim razsrjenim obrazom v svoje rane, dokler ne mine Tvoja jeza in pravična slaba volja. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  DVANAJSTA MOLITEV

  Jezus, podoba resnice, začetek edinstva, zveza ljubezni, spomni se svojih ran, s katerimi si bil ranjen po celem telesu, ves raztrgan in rdeč od prelite Krvi. O, velike bolečine, katere si pretrpel iz ljubezni do nas po vsem svojem nedolžnem Telesu! Blagi Jezus, kaj bi še mogel za nas storiti, česar nisi storil? Predragi Rešenik, rotim Te, vtisni s svojo predragoceno Krvjo vse svoje rane v moje srce, da v njih neprestano berem Tvoje bolečine in Tvojo ljubezen. Daj, da se zvesto spominjam Tvojega trpljenja in da se tako v moji duši obnavlja sad Tvojih bolečin in da se vsak dan bolj množi moja ljubezen do Tebe vse dotlej, dokler ne pridem k Tebi. Dobri Rešenik, Ti si zakladnica vsega dobrega in vseh radosti, za katere Te prosim, da mi jih daš v večnem življenju. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  TRINAJSTA MOLITEV

  Jezus, močni lev, nesmrtni in nepremagljivi Kralj, spomni se bolečine, katere si pretrpel, medtem, ko so se Tvoje moči, tako srca kot telesa, popolnoma izčrpale, da si potem nagnil glavo in rekel: »Dopolnjeno je!«. Po zasluženju te Tvoje stiske in bolečine Te prosim, Gospod Jezus, usmili se me v zadnji uri mojega življenja, ko bo moja duša v stiski in moj duh vznemirjen. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  ŠTIRINAJSTA MOLITEV

  Jezus, edinorojeni Sin Očeta, odsev in podoba očetova, spomni se, kako si se krotko in ponižno priporočil svojemu Očetu, ko si mu dejal: »Oče moj, v Tvoje roke izročam svojo dušo!« Tvoje telo je bilo raztrgano z ranami, srce zlomljeno in Ti si izdihnil poln usmiljenja za nas, samo, da nas odrašiš. Kralj svetnikov, po zaslugah Tvoje dragocene smrti, me okrepi in mi pomagaj, da se uprem hudobnemu duhu, telesu in krvi, da odmrem svetu in živim samo v Tebi. Prosim Te, vzemi ob smrti mojo romarsko in preganjano dušo, ki se vrača k Tebi. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  PETNAJSTA MOLITEV

  Jezus, pravi plodni trs, spomni se, kako si velikodušno prelil vso svojo kri iz svojega svetega telesa, kot grozdje iz stiskalnice. Zaradi sunka vojakove sulice je pritekla iz Tvojega prebodenega srca kri in voda, tako, da ni v njem ostala niti kaplja. Bil si povišan na Križ kod šopek mirte. Tvoje nežno Telo je ovenelo, sokovi Tvojega drobovja so usahnili in kostni mozeg se je posušil. Po zaslugah tega Tvojega grenkega trpljenja in po Tvoji preliti predragoceni krvi Te prosim, dobri Jezus, vzemi mojo dušo v mojem smrtnem boju. Amen.

  Oče naš, Zdrava Marija …

  SKLEPNA MOLITEV

  Moj blagi in zvesti Jezus, križani Odrešenik, rani moje srce, da mi bodo spokorniške solze bolečine in ljubezni hrana dan in noč. Vsega me prikleni k sebi, da Ti bo moje srce večna hiša, da Ti bo moje obnašanje prijetno in da Ti bo konec mojega življenja tako všeč, da me boš po moji smrti vzel v nebo, da Te bom večno slavil skupno z vsemi svetniki. Amen.

  Molimo: Gospod Bog, ki si blaženi Brigiti povedal po svojem Sinu nebeške skrivnosti, daj nam svojim služabnikom po njeni pobožni priprošnji, da se veselimo pri razglašanju Tvoje večne slave. Po istem Kristusu, Gospodu našem. Amen.

  Sveta Brigita, prosi za nas!

 42. Janez says:

  JEZUS TI SI DRUGAČEN, ZATO TE LJUBIM IN VERUJEM VATE IN HODIM ZA TEBOJ
  Verujem v Gospoda Boga, ki se je razodel v Svojem Sinu Odrešeniku Sveta in postal
  Pravi Vidni Bog in Pravi Človek na Zemlji,
  ki Nas je prišel Vse Ljudi brez izjem s Smrtjo na križu in Vstajenjem Odrešiti.
  Jezus je tisti Krščanski Bog, ki brezpogojno ljubi bolne, osamljene, revne in grešne Ljudi
  in ki se jezi nad bogataši, farizeji, pismouki, svetohlinci in hinavci.
  Jezus je tisti, ki je prešuštnico rešil pred kamenjanjem ljudi, ki so jo obsojali,
  čeprav nihče od njih, ki so jo hoteli kamenjati v Izraelu ni bil brez greha.
  Ko jih je vpreašal, kdo je brez greha, da bi sodil hotnico in jo kamenjal, so vsi odšli.
  Porekel je hotnici, ker Te ni nihče od Judov obsodil in kamenjal,
  te tudi Jaz ne bom obsodil; pojdi in odslej več ne greši.
  Bog je odpustil prešuštnici, odpustil pa je tudo nam ljudem, ki smo vsi grešniki.
  Ljubim te Gospod, ki si vzel in rešil kot Dober Pastir izgubljenega otroka in grešne ljudi,
  ki smo vsi zašli s Poti k Bogu in se izgubili na stranpoteh ter v vrvežu,
  in smo bili v grehu ter skušnjavah sveta; prišel si in stisnil grešnike v objem in nas na križu Odrešil.
  Ti sdi prišel na svet, da nas grešnike odrešiš inm nam daruješ Odrešenje!
  Jezus je tisti, ki je poljubil Judeža, svojega izdajalca in razbojniku na križu obljubil raj pri Očetu.
  Jezus se je zavzemal za revne, nemočne, grešne in bolne, ki jih je zdravil in dajal uteho z Blagri na Gori.
  Ugled duhovnikov in levitov ter drugih mogočnikov v Izraelu
  je spodkopal s priliko o usmiljenem Samaritanu, kot nazornim zgledom dejavnega Usmiljenja in Ljubezni.
  Spodkopal je tudi moč in avtoriteto verskih starešin v Izraelu,
  ki so bili farizeji in pismouki in ki so razlagali verske nauke ljudem, sami pa niso izkazovali Ljubezni in Usmiljenja.
  Jezus je prestopil veljavne judovske postave ter zakone
  in zdravil bolne in delal dobra dela in čudeže odrešenja za reveže in bolnike v Soboto.
  Jedel je in pil z javnimi grešniki in cestninarji, ki so izkoriščali ljudi. Dal nam je enostavne prilike v Evangeliju.
  S kritiko bogatašev in mogočnikov je opozarjal na uboge, zapostavljene, reveže in bolne,
  za katere nihče ni skrbel ter opozarjal na krivičnost v Izraelu.
  Opominjal je Jude, naj zapustijo vse zemeljsko in mu sledijo, ki je Pot, Resnica in Življenje.
  Jezus je odpustil Petru, ko ga je ta trikrat izdal in ko je petelin trikrat zapel.
  Jezus je molčal, ko so ga tepli in zasmehovali in šel v Smrt, ko so drugi Judje obhajali praznike.
  Nase je vzel vso krivdo Ljudi na Zemlji, ko so se vsi Učenci umaknili in ko so menili, da je vsega konec. Iin Tretji Dan je Vstal od Smrti in nas Odrešil. Prijatelj je tisti, ki da življenje za svoje prijatelje, je rekel.
  Jezus je prinesel nova vrednostna in druga merila in pravila za Ljudi, prinesel je Ljubezen, Upanje in Odrešenje ter pokazal Usmiljenje in Odpuščanje. Naučil nas je moliti k Očetu in Ljubiti ter Odpuščati.
  Jezus hvala Ti, ker si kot Bog in Človek prišel k nam in nas vse Odrešil in nam poslal Upanje in Tolažbo.
  Hvala Ti, ker si tako drugačen, Dober in vse naše Ljubezni vreden.
  Hvala ker nas vodiš in nam pomagaš, ko verjemo Vate in te pomoči prosimo, da ne zaidemo na stranpoti.
  Zato Te Ljubim in Verujem Vate, ki imaš Besede Večnega Življenja in si naš Odrešenik.

  Dopolnjene in razširjene molitve in premišljevanja: Prihajam k Tebi, kapucini 1995. Že objavljeno.

 43. Miro says:

  VZEMI, GOSPOD IN SPREJMI

  Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo,
  moj spomin, moj razum in vso mojo voljo,
  karkoli imam ali premorem.
  Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam.
  Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji sveti volji.
  Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.

  (Sv. Ignacij Lojolski)

 44. Janez says:

  MOLITEV K USMILJENEMU BOGU
  Oče, kralj nebes in zemlje, častimo te v Kristusu, tvojem velikem razodetju
  in prvem pričevalcu tvojega usmiljenja do ljudi in sočutja z njimi.
  Če bi bilo naše življenje nenehna hvala tvojega usmiljenja in tvoje ljubezni,
  bi se bistveno spremenilo.
  Tedaj bi bili zares tvoja resnična podoba, s Kristusom in v Kristusu.
  Če se bomo približali tvojemu Sinu Jezusu Kristusu
  in če bomo ostali ob njem, bomo videli njegove oči, polne usmiljenja do človeške bede.
  Usmiljenje, s kakršnim te je razodel tvoj Sin, ni bilo prazno čustvo, ampak resnično dejanje.
  V Jezusovem imenu te prosimo, o Oče,
  naj bomo usmiljeni kakor ti in zedinjeni s teboj v ljubezni.
  Osvobodi nas težnje po obsojanju in zaničevanju drugih.
  Svojega Sina nisi poslal zato, da bi nas sodil, ampak da bi nas zveličal.
  Če verujemo in molimo v njegovem imenu,
  se ne bomo izogibali nadležnežev, ne bomo se imeli za vzvišene nad drugimi.
  Vsakomur se bomo približali z razumevajočo ljubeznijo,
  kakor je to delal Jezus Kristus, božji zdravnik, dobri Pastir.
  Daj, da ne bomo zvesti samo abstraktnim, včasih nejasnim načelom,
  ampak tvojemu Imenu, kakor nas je učil tvoj Sin:
  Bodite torej usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče v nebesih.
  Bernhard Häring

  GOSPOD DAJ MI PLEMENITO IN DOBRO SRCE
  Jezus, daj mi plemenito srce, da ti bom bolje služil.
  Močno srce, da bom iskal visoke cilje,
  ne povprečnih izbir.
  Požrtvovalno srce za delo,
  da bom gledal v njem poslanstvo
  in ne breme.
  V trpljenju veliko srce, da bom dober vojak
  pred svojim križem in čuteč Cirenejec
  za križe drugih.
  Veliko srce za svet,
  razumevanje za njegove krhkosti,
  pa nedotakljivost za njegove ideje in mike.
  Veliko srce za ljudi, zvesto in pozorno,
  zlasti pa uslužno srce,
  predano malim in ponižnim.
  Srce, ki ne bo zagledano vase,
  ki se bo vedno opiralo nate,
  srečno v služenju tebi in bratom, Gospod,
  vse dni mojega življenja.
  Ignacio Larañaga

  POMAGAJ MI GOSPOD,
  da bi bile moje oči usmiljene,
  da nikoli ne bi sumničila in ne sodila po zunanjosti,
  ampak iskala to, kar je v dušah mojih bližnjih lepo, in jim pomagala;
  da bi bil moj sluh usmiljen, da bi se sklanjala k bližnjim v potrebah,
  da bi moja ušesa ne bila brezbrižna ob bolečini in vzdihih bližnjih;
  da bi bil moj jezik usmiljen, da bi o svojih bližnjih nikoli ne govorila zaničljivo,
  temveč imela za vsakega besedo tolažbe in odpuščanja;
  da bi bile moje roke usmiljene in polne dobrih del;
  da bi bile bile moje noge usmiljene, da bi svojim bližnjim vedno hitela na pomoč,
  ne oziraje se na svojo onemoglost in utrujenost;
  da bi bilo moje srce usmiljeno, da bi čutila vse trpljenje bližnjih …
  Sveta Favstina Kowalska

  Ljubezen do bližnjega ni to, kar si predstavlja svet, in, če izvolite prav misliti na to, česar ste se nekoč učili, boste priznali, da je čas za usmiljenje, čas za pravičnost in da je edina nepopravljiva nesreča v tem, da se nekoč brez kesanja znajdeš pred Obličjem, ki odpušča (Georges Bernanos).

  Bog dopušča, da je na svetu zelo veliko ljudi, ki si morajo s trpljenjem zaslužiti Zveličanje. Drugi pa ga dosežejo z Usmiljenjem in Dobroto do teh nesrečnih (Friderik Baraga).

  Vsi bi usmiljenje hoteli za sebe, malo pa je takih, ki bi usmiljenje hoteli izkazovati. O človek, kako si drzneš zahtevati, časar sam nisi pripravljen dati? Na tem svetu mora biti usmiljen, kdor želi biti deležen usmiljenja v nebesih (sveti Cezarij iz Arlesa).

  Ko se v tvojem srcu rodi sočutje in usmiljenje, se je Bog zganil v tebi kot bi bil otrok. (Giosy Cento)

  Če se ne naučimo, kaj pomeni usmiljenje, tako da ga izkazujemo drugim, ne bomo nikoli resnično spoznali, kaj se pravi ljubiti Kristusa. (Thomas Merton)

 45. Miro says:

  MOLITEV K MARIJI (to molitev je papež sv. Janez Pavel II. molil vsak dan)

  Izročam se ti, Mati mojega Boga.
  Po plamenu ljubezni Marijinega brezmadežnega Srca
  dajem v rane Jezusovega srca
  vso svojo dušo in vsega duha,
  vse svoje telo in vse umevanje,
  vse svoje odnose z bližnjimi,
  s seboj in s Teboj, ljubi Jezus.
  Vstopi vame in v moje odnose.
  Ti me očisti, ozdravi, osvobodi in
  napolni s Svetim duhom.
  Tebi izročam vso svojo svobodo,
  da uresničiš vse, kar je v tvoji sveti
  volji zame in za moje služenje.
  Blagoslovi me Gospod.
  Amen.

 46. Janez says:

  Ne boj se, ljubljeni(a) brat/sestra v Kristusu! Mir s teboj (Dan 10,19)!

  JAZ SEM, KI SEM (2 Mz 3, 14)
  Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog (2 Mz 20,2).
  Jaz sem GOSPOD, ki sem vse naredil, ki sem sam razpel nebo, razprostrl zemljo – kdo je bil z menoj (Iz 44, 24)? Jaz sem naredil zemljo in ustvaril človeka na njej (Iz 45, 12).
  Nikar se ne boj in ne plaši (5 Mz 31,8)! Ne boj se in ne trepetaj(5 Mz 1,21)!
  Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil (Jer 1,5). Jaz, GOSPOD, sem te poklical po pravici in te prijel za roko, varujem te (Iz 42,6).
  Ne boj se, saj sem jaz s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom s svojo pravično desnico (Iz 41,10).
  Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim (Iz 49,15).
  Z večno ljubeznijo te ljubim, zato ti tako dolgo izkazujem dobroto (Jer 31,3).
  Jaz sem, jaz sem tisti, ki izbrisujem tvoje prestopke zaradi sebe in se ne spominjam tvojih grehov (Iz 43,25). Kliči me in ti bom odgovoril; povedal ti bom velike in nedoumljive reči, ki jih nisi poznal (Jer 33, 3).
  Jaz sem Bog Močni! Hodi pred menoj in bodi popoln (1 Mz 17,1). Ne boj se.. Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko (1 Mz 15,1). Zares te ne bom zapustil, dokler ne storim, kar sem obljubil (1 Mz 28,15).
  Saj sem jaz, GOSPOD, tvoj Bog, Sveti Izraelov, tvoj rešitelj (Iz 43,3). Jaz sem prvi in jaz sem poslednji, razen mene ni Boga (Iz 44,6).
  Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te učim, kar ti koristi, ki te vodim po poti, po kateri moraš hoditi (Iz 48,17). Jaz sem, ki govorim s teboj (Jn 4,26).
  Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel tudi če umre (Jn 11,25). Jaz sem pot, resnica in življenje (Jn 14,6). Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja (Jn 8,12).
  Dal ti bom skrite zaklade, bogastva v skrivališčih, in spoznal boš, da sem jaz GOSPOD, ki sem te poklical po imenu (Iz 45,3).

  Ljubljeni/a brat moj, sestra v Kristusu ali me ljubiš (Jn 21,16)?

  Tvoj Bog (Joz 1,9).

 47. Janez says:

  “LITANIJE” K BOGU OČETU
  Srce Boga Očeta – skrije me
  Skrbna Očetova ljubezen – obdaj me
  Blage Očetove dlani – pobožajte me
  Sijaj Očetovih oči – razsvetli mojo temo
  Dotik Očeta – ozdravi me
  Beseda Očeta – preustvari me
  Tišina Očeta – objemi me
  Duh Očeta – dihni v me
  Sin Očeta – ljubi me
  Usmiljenje Očeta – vžgi me
  Življenje Očeta – obudi me
  Ljubezen Očeta – klesaj me
  Ogenj Očeta – ogrej me
  Nedolžnost Očeta – oživi otroka v meni
  Spomin Očeta – varuj me
  Navzočnost Očeta – bodi moje upanje
  Krotkost Očeta – nasiti me
  Voda Očeta – napolni me
  Usta Očeta – povejte mi resnico
  Bližina in varnost Očeta – izlijta se name
  Čistost Očeta – povrni mi dostojanstvo
  Plemenitost Očeta – bodi moj zaklad
  Tenkočutnost Očeta – pokaži mi lepoto
  Ranljivost Očeta – razoroži me
  Veselje Očeta – odvzemi mojo žalost
  Solze Očeta – spreobrnite me
  Ramena Očeta – sprejmite me
  Kolena Očeta – bodite moj počitek
  Lice Očeta – bodi moje zavetje
  Moč Očeta – bodi moja krepkost
  Čas Očeta – pretakaj se v meni
  Zvestoba Očeta – ukorenini se v meni
  Svoboda Očeta – ustvari v meni nova obzorja
  Trpljenje Očeta – naredi v meni prostor za križ
  Stopala Očeta – usmerjajte moje korake
  Ponižnost Očeta – zlomi moj napuh
  Zaupanje Očeta – deni me na svoje srce
  Volja Očeta – uči me sprejeti ljubezen
  Slava Očeta – razodevaj se v meni
  Ti, ki Si moj Oče
  Ti, ki me ustvarjaš iz ljubezni
  Ti, ki si vedno s scojimi otroki
  Ti, ki se nenehno daruješ
  Bodi slavljen
  Bodi vzvišen
  Bodi ljubljen
  ABBA, Naš Oče Nebeški vate zaupam, Vate verujem. Tebe ljubim.
  AMEN!

  Medmrežje fejstbog

 48. Miro says:

  MOLITEV K SV. BENEDIKTU ZA EVROPO

  Sv. Benedikt, ki si s svojo živo besedo preobrazil Evropo v blagoslovljeno zemljo
  krščanske vere in edinosti ter vzgajal narode za dela ljubezni, vrni današnjim
  rodovom ljubezen do Kristusa in njegove besede. Nauči nas, da postavimo Kristusa
  v središče našega življenja. Naj naši politiki spoznajo, da vladati pomeni služiti in
  ljubiti. Pomagaj nam, da se rešimo sebičnosti našega izobilja in se odpremo dobroti.
  Razprostri svojo zaščito nad vse otroke Evrope in nam pomagaj, da bomo spet našli
  svojo krščansko dušo. S srci polnimi ljubezni se izročamo tvojemu vodstvu h Kristusu.
  Razsvetljuj nam pot. Amen.

  (vir: http://www.medjugorje.si)

 49. Janez says:

  MOLITEV ZA VSAK DAN K NAŠEMU GOSPODU JEZUSU KRISTUSU, UČENIKU INN ODREŠENIKU!
  Gospod Jezus, prosim te, osvobodi me moje majhnosti, reši me zaverovanosti vase,
  slepega nekritičnega oponašanja drugih, vsake igralske nepristne narejenosti in maškerad,
  varuj me lažnih gesel in mitov ter doktrin in idolov raznih modernih prerokov in mojstrov;
  odstrani z mene vse raznovrstne maske, grimase in lažno igralsko pantomimo in daj mi popolno pristnost;
  otrebi z mene vseh naivnosti a ne daj, da bi zaradi tega postal nezaupljivec ali dvomljivec.
  Gospod prosim Te pomagaj mi, da ne bom iskal bogastva in časti ter raznih oblasti,
  da bom znal biti vztrajen brez trmoglavosti, odločen brez trdote do drugih ljudi,
  dobroten in usmiljen brez vsake želje za kakršnimkoli priznanjem,
  podrejen nadrejenim brez klečeplazenja, skromen brez neznačajnosti,
  učinkovit brez pretiranega vznemirjenja in dober kot človek in kristjan.
  Odpri mi, prosim Gospod, pamet, da bom odprt in sprejemljiv za misli in predloge drugih ljudi,
  da si pridobim čimveč znanja in modrosti, da ne zapadem zmotam,
  da spoznavam in popravljam svoje napake in utvare,
  ter da se zavem svojih zmožnosti in talentov, ki sem jih prejel od Tebe Oče
  in da jih izkoristim v Božjo Slavo in v dobro drugih ljudi.
  Prosim Te Gospod za čisto srce, za voljo, modrost in vodstvo,
  da Te nikdar ne zgrešim in ne zatajim kot Simon Peter in apostoli v urah preizkušnje,
  da bom znal zavračati vsako polovičarstvo v izpolnjevanju dolžnosti in obljub do Tebe in ljudi,
  držati dano besedo in da bom zvest znancem in prijateljem ter družini ter seveda Tebi.
  Prosim Te Gospod tudi za milost,
  da bi v vsaki stvari videl Tebe in Tvoj Evangelij v preprostih prilikah
  in živel po Tvojih naukih tako, da bi Ti z vero, delovanjem in življenjem v vsem dajal Slavo.
  Gospod prosim pripravi me za izvedbo ter spolnitev vseh nalog, ki si mi jih namenil.
  Daj mi prosim dovolj modrosti, sposobnosti, bistrosti in moči ter vztrajnosti in blagoslovi me tako, da jih vse dobro in zvesto izpolnim kot je prav Tebi Gospod.
  Prosim Te pomagaj mi, da se bom razdajal in delal dobro ljudem brez preračunljivosti,
  da bom vse svoje sposobnosti in talente ter moči zastavil in izkoristil do konca.
  Prosim Te, da bi pri tem vedno ohranil notranje zdravo naravno ravnovesje brez pretiravanja
  in da za svoje delo ne bi nikoli pričakoval nobenega plačila ali nagrade od nikogar.
  Rekel si namreč: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte naprej drugim.«
  Še to si želim Gospod: v vsem, kar počnem in delam me prosim vodi in dvigaj k Sebi.
  Mnogokatero Božjo Skrivnost in Voljo s svojo človeško pametjo ne razumem, zatom mi prosim pomagaj.
  Prosim Te, da bom znal v gibanju Stvarstva okoli sebe vedno prav hoditi po Poti Odrešenja k Tebi.
  Pridi Gospod k nam in nas odreši greha, hudobije ter nas varno Vodi, da ne zaidemo.
  Pridi in nas Odreši vseh bolezni in preizkušenj ter koronavirusa in nam pomagaj, da se spreobrnemo.
  Pomagaj nam in nas razsvetli, da bomo odslej živeli kot Jezus in Spolnjevali Božjo Voljo.

  Dopolnjena molitev in prošnja za pravo besedo, Molitve Ognjišče 1998, Louis Joseph Lebret.

  Louis-Joseph Lebret (1897–1966) je bil francoski dominikanski socialni znanstvenik in filozof in pionir razvojne etike, ki je skušal “postaviti gospodarstvo v službo človeku” in razviti pojem “človeške ekonomije”.

 50. Miro says:

  MOLITEV SV. HIERONIMA OB NARAVNIH KATASTROFAH

  Sveti Oče nebeški, ti si dal življenje vsemu, kar obstaja. Ti si postavil svetove na svoje mesto, jim dal trdnost in določil pot. Poglej nas, svoje uboge slabotne otroke, ki nas bičajo sile narave, ki jih je vzel v roke tvoj sovražnik.

  O sveti Nebeški Oče, ne dopusti, da pride na nas uničenje. Ne dopusti, da se pretrga nebo in zemlja odpre svoje žrelo, od koder bo bruhala ogenj. Položi svoje usmiljeno Srce v njeno nedrje, da bo pomirjena in bo ravnala po tvoji volji.

  Sveti Oče, naš preljubi stvarnik in vsemogočni Bog! Le tebi se izročamo in upamo, da bo tako, kot ti želiš in hočeš, zato te prosimo, varuj in vodi nas.

  Gospod, poveličaj našo molitev in trud, da bosta vredna pred teboj! Spravi in izravnaj, kar je krivo v meni, da bom odprt za svetost in milost, ki jo želiš izliti vame, Glej, v meni gori ljubezen do tvoje žrtve na križu. Hvali in ljubi te moja duša, ponižno slavi te moje srce. Odgrni tančico, ki me loči od tebe, da bom vekomaj eno s teboj. Amen.

  V globočini moje duše je skrit zaklad. Moje telo je prežeto z zakladom, moja usta govore iz zaklada, moje srce priča o zakladu. Ta zaklad si ti, neviden, neimenovan, mnogim neznan. In vendar – zame ostajaš zaklad, brez katerega ne bi mogel več živeti. Amen.

  (molitev povzeta po: Aleteia.si)

 51. Janez says:

  MOLITEV K SVETEMU ROKU ZA ZDRAVJE IN OZDRAVITEV BOLNIKOV
  Sveti Rok, ljubljenec Boga Očeta – prosi za nas
  Sveti Rok, spokornik – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si se uspel vsem odpovedati in iti za Gospodom – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si imel veliko zaupanje v znamenje križa – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si se proti obupu boril z usmiljenjem, – prosi za nas.
  Sveti, Rok, ki si bil orodje Božjega miru, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega usmiljenja, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega dobrote, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si krotko sprejel pomoč od psička, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si brez strahu in tesnobe prestopil prag ječe, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si ponižno sprejel preganjanje svojih domačih, – prosi za nas.
  Sveti Rok, ki si dosegel večno življenje v nebeškem kraljestvu- prosi za nas.
  Sveti Rok, prerok upanja – prosi za nas.
  Sveti Rok, varuj nas in našo domovino
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, varuj in blagoslovi papeža, škofe in duhovnike
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, varuj in blagoslovi Sveto Katoliško in apostolsko Cerkev
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, obvaruj nas kužne nevarnosti
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, pomagaj vsem, ki strežejo bolnikom
  – prosimo te, usliši nas.
  Sveti Rok, izprosi naši domovini nebeškega blagoslova
  – prosimo te usliši nas.
  Sveti Rok, pomagaj nam, da postanemo vredni
  obljub Kristusovih,
  – prosimo te usliši nas.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – prizanesi nam, o Gospod.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – usliši nas, o Gospod.
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
  – usmili se nas, o Gospod.
  Molimo. Bog, vir vse dobrote in naše edina pomoč v trenutkih stiske. K tebi se zatekamo ob času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka, ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te bomo zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

  Molitev k svetemu Roku
  Sestavil Aleš Pečavar, žpk.
  Dolenja vas pri Ribnici
  marec 2020

 52. Miro says:

  MOLITEV ZA CERKEV NA SLOVENSKEM

  Dobri Oče,
  Ti si vedno z nami.
  Z nami si v našem hrepenenju, upanju in veselju.
  Z nami trpiš, ko nas zagrinjajo
  trpljenje in stiske, bolečina in nemoč.
  Z nami si v naši Cerkvi,
  ki jo ljubimo in Te zanjo prosimo.
  Naj jo vedno spremlja Tvoj očetovski blagoslov,
  da bo polnost življenja iskala in našla le v Tebi.

  Naj se kot tvoj ljubljeni Sin
  daruje za vse ljudi, do bolečine.
  Naj jo vodi tvoj Sveti Duh,
  da bo vedno bolj polna modrosti in milosti.
  In naj jo spremlja ljubeča skrb naše nebeške Matere Marije,
  da bo postajala vedno bolj tvoja, vedno bolj sveta.
  Amen.

  (vir: Svet katoliških laikov Slovenije)

 53. Miro says:

  MIR, KI NE POZNA VEČERA

  Gospod, daj nam miru,
  tvoj edinstven dar je!

  Daj nam miru, ki nam daje počitek,
  miru, ki nam da, da slavimo,
  miru, ki se ne boji
  sončnega zahoda,
  ki ne pozna večera.

  (Modrost očetov, Avguštin)

 54. Janez says:

  Vita Vitae Meae (Življenje Mojega Življenja)
  Gospod na ta Svet sem prišel brez svojega pristanka.
  Rodil sem se iz Tvoje Ljubezni in prijokal na svet kot Tvoje Darilo Ljubečim Staršem.
  Gospod, ki si moj Stvarnik in Oče, Ti si Življenje Mojega Življenja.
  Brez Tebe ni Ničesar na Svetu, Ti Si Naše Vse.
  Zmeraj se bom potrudil in skrbel, da bom svojo dušo in telo imel ter ohranil čisto,
  ker vem, da ju obkroža in prežema Tvoja Omniprezentnost in rahel Ljubeč Dotik,
  ki blagoslavlja in daruje ter vzdržuje Življenje Tvojih Otrok na Zemlji in delovanje Stvarstva.
  Zmerom se bom trudil iz svojih misli pregnati vsako popačeno resnico in laž,
  saj je Tvoja Milost ob Stvarjenju in Rojstvu
  v moji Duši in Srcu izvorno ob rojstvu prižgala Luč Razuma, Dobrote in Ljubezni.
  Vem Gospod, da si Ti Resnica in Ljubezen in da je po Tebi vse,
  kar je v Stvarstvu, po Tvoji Besedi nastalo; tudi Človek, ki si ga ustvaril po Svoji Podobi.
  Zmeraj si bom prizadeval iz Srca izkoreniniti vso hudobijo,
  Ljubezen pa ohraniti gorko in cvetočo v Srcu, ker vem,
  da Ti Kraljuješ povsod in da si tudi v svetišču Moje Duše in Srca kot Ljubeči Oče.
  Vem tudi, da me kot Otroka, ki ga ljubiš, varno vodiš po Poti k Sebi mimo vseh ovir in zaprek.
  In vedno si bom prizadeval, da Te bom iskal in Našel v Molitvi
  in v delu svojih dobrih in pridnih rok, ko bom delal zase in za druge,
  saj poznam reklo Moli in Delaj Dobra dela na Zemlji tako, da pomagaš in služiš drugim.
  Gospod zahvaljujem se Ti za vso radost, upanje in svobodo v Sebi,
  ko se zavedam, da me boš ob koncu Dni vprašal, koliko sem ljubil in dobrega storil.
  Gospod prosim prenovi v Ljubezni in Dobroti Svoje Stvarstvo in pomnoži nam Vero, začni pa pri meni.
  Gospod podari nam Svoj Mir in ga razširi med vse Ljudi,začni pa prosim pri Meni.
  Gospod oživi in prenovi našo deželo, našo skupnost, Cerkev in Božje Ljudstvo, začni pa prosim pri meni.
  Gospod prosim podeli vsem Ljudem Ljubezen, Odpuščanje in Resnico,
  začni pa prosim pri meni, da bom služil in da bom Tvoje Orodje Miru in Odrešenja na Svetu.
  Gospod prosim daj mi Moč, da bom drugim iskreno odpustil in pozabil vse krivice in hudobijo,
  kakor tudi sam Tebe prosim v Svoji Molitvi, da mi odpustiš.
  Gospod prosim podari mi Vztrajnost, Vero in Moč, da bom Dober Kristjan in Dober Človek, ki veruje, živi in dela po Tvojih Postavah in Evangeliju.
  Gospod prosim Reci le Besedo in prenovil boš Stvarstvo in odrešil Duše Svojih Otrok na Zemlji.
  Pomagaj nam prosim, saj brez Tebe ne moremo nič narediti. Amen.

  Prirejeno in dopolnjeno po Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995. Že objavljeno.

 55. Janez says:

  1) Gospod Bog prosim pomagaj Njej in Meni, da rešiva najin zakon
  Kar je Bog na Zemlji zvezal, naj Človek ne razveže. Več strpnosti in razumevanja pomeni, da ne vztrajamo na okopih, kdo ima ali nima prav, ampak, da potrpi in strpno sprejme različnost med značajema in spoloma, ki se kasneje pokaže v zakonu. Bog je tam, kjer je razumevanje in medsebojna ljubezen ter toplo družinsko vzdušje, ki ga naredijo vsi v družini.Kjer se kregajo in vpijejo ter so medsebojno sprti pa Ni Njega. On tiho pride nazaj takrat, ko se imajo ljudje spet radi in se razumejo. To je takrat, ko so duše umirjene in srca polna veselja in dobrote. Takrat je tako, da Jezusa lahko povabimo v očiščeno in snažno Dušo, ker je za Njegov prihod vse potrebno postorjeno. Za dober zakon pa sta potrebna oba zakonca, ki se v odnosih trudita in molita Boga, da jima pri tem pomaga. Več se je treba pogovarjati in se poslušati, da se bolje razumemo in slišimo. Da se napolni čustvena banka z dobrimi deli in strpnostjo, ki jo polnita tako mož in žena. Ni krize v zakonu, toje le preizkus naše trdnosti in volje, da ostanemo skupaj. Kjer je volja pa je tudi pot, ki jo je ob poroki v Cerkvi blagoslovil On, ki je zakon moža in žene tudi zvezal.

  2) Gospod prosim pomagaj Njej in meni, da ohraniva zakon
  Gospod, svoje žene vedno ne razumem in tudi ona mene vedno ne razume.
  Pogovarjava se, najine besede v pogovoru pa so nama nekam tuje in nerazumljive.
  Kot bi govorila svahili in kitajščino.
  Ko sva se spoznala in se zaljubila, pa sva se imela rada in se razumela brez besed.
  Včasih tudi najmanjši razlog ali povod sproži jezo in prepir med nama.
  Nekam tuja sva si postala in se odtujila.
  Vsak hoče uveljaviti svoj prav in na tem vztraja ne glede, kaj poreče drugi zakonec.
  Večkrat sva že poskušala biti drugačna in da bi začela znova,
  končalo pa se je še z enim razočaranjem, ker sva čakala, kdo bo preje popustil, da bo drugi zmagal s svojim prav.
  Gospod žalosten sem, moje življenje je postalo ena sama nesmiselna in nestrpna borba brez strpnosti in tiste ljubezni, zaradi katere sva se poročila in bila v začetku srečna.
  Sem v zakonu, a sem dostikrat osamljen in se z ženo ne pogovarjava.
  Najina pota se danes dostikrat razhajajo. Ženi sem obljubil v zakonu zvestobo v dobrem in slabem.
  Danes pa moram to obljubo držati in vztrajati, v vseh križih in težavah najinega zakona.
  Prosim Te Gospod, daj mi Potrpežljivosti, da bom potrpel in počakal, da se stvari v zakonu umirijo.
  Prosim Te Gospod, daj mi Ponižnosti, da bom pozabil nase in na svoj prav in na svoj Egoizem.
  Prosim Te Gospod, napolni me z Ljubeznijo in Strpnostjo, da bo zopet najin zakon Ljubeč in poln razumevanja. Rad bi jo imel spet tako rad tako kot je, z vsemi plusi in minusi.
  Prosim Te Gospod, da bi me odslej bolj skrbelo za svojo ženo in da bi ji bolj pomagal kot doslej.
  Prosim Te Gospod, daj mi prosim zopet tiste Moči, Vztrajnosti in Dobrote,
  da bom vedno skrbel zanjo in za družino in da ji bom brez besed na vsakem koraku tiho povedal in ji konkretno pokazal, kako rad jo imam; da bom do nje dober, nežen in pozoren.
  Prosim Te Gospod daj nama milost medsebojne strpnosti in razumevanja, da se bova spet pogovarjala in se poslušala ter se slišala. Naj bodo razlike, vendar da jih spoštujeva oba.
  Prosim Te Gospod daj mi prosim milost, da bom rad delal in skrbel za svojo ženo in družino.
  Prosim Te Gospod, pomagaj nama, da bova rada skupaj in da bo izginila vsa razočaranost in osamljenost, ki je bila včasih prisotna v najinem zakonu.
  Prosim Te Gospod, podari nama svoj Mir v Duši, da bo med nama spet složnost in Ljubezen.
  Prosim Te Gospod, naj se spet napolni najina čustvena banka, da bova ustvarila ljubeč odnos.
  Gospod prosim Te, pomagaj meni in moji ženi tako, da bova prebrodila najine čase preizkušnje
  in da se bova odslej oba složno in skupaj trudila ljubeče in strpno živeti v zakonu, ki bo poln sreče in Božjega blagoslova.

  Dopolnjena molitev iz Prihajam k tebi, molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

  Gospod prosim prenovi Nas in preženi iz naših človeških Src: našo nemoč, duhovno žalost, depresijo, črno temo, zmedenost, našo nagnjenost k plehkim in nepomembnim materialnim stvarem in skrbem, breizhodno nezaupanje glede izhoda iz raznih težav in problemov, mlačnost, čemernost, občutek zapuščenosti, prepirljivost in razdražljivost do drugih ter odtujenost od Tebe Oče, ki si Ljubezen in Luč Sveta. Pomagaj nam, da se bomo imeli radi in živeli kot Tvoji Otroci po Evangeliju, da bomo bolj optimistični in da bmo bolj Verjeli Vate in Ti Zaupali Gospod. Pomagaj nam prosim, da bomo skupaj s Teboj rešili probleme in težave v našem življenju, v naših družinah, v zakonskih zvezah, v naših soseskah in drugih okoljih kjer molimo, delamo, živimo, bivamo in smo. Amen

 56. Miro says:

  MOLITEV, S KATERO NAM BO DEVICA MARIJA POMAGALA NOSITI TEŽKA BREMENA

  O preblažena Mati, naj tvoje ljubeče in usmiljeno srce, ki vedno posluša, skrbi in tolaži, usliši našo
  molitev. Kot tvoji otroci te prosimo, posreduj za nas pri svojem Sinu Jezusu. Razumevajoče in sočutno
  sprejmi naše prošnje, ki jih danes polagamo predte, predvsem … (poseben namen).

  Potolaženi smo, ker vemo, da je tvoje srce vedno odprto za vse, ki molijo za tvojo priprošnjo. Vse, ki jih
  imamo radi, vse bolne, osamljene in ranjene zaupamo tvoji nežni skrbi in priprošnji. Sveta Mati, vsem
  nam pomagaj v tem življenju nositi naša bremena, dokler ne bomo z Bogom za vekomaj delili večnega
  življenja in miru. Amen.

  (vir: spletna stran Aleteia

 57. Janez says:

  SPOKORNI PSALM IN MOLITEV KESANJA K BOGU
  Usmili se me Vsemogočni in Milostni Bog,
  prosim po Svoji Milosrčnosti,
  v svojem velikem Usmiljenju mi odpusti in izbriši moje grehe in vse kar sem napačnega storil
  in žalil tebe, ki si moj Ljubeči Oče.
  prosim izmij mojo krivdo in mojega greha me očisti.
  Svoj greh priznavam in se ga iskreno kesam, žal mi je Bog, odpusti mi prosim;
  še vedno je boleče prisoten v meni, v mojem spominu, v mojem srcu.
  Grešil sem zoper tebe samega moj Bog in Stvarnik,
  kar je zlo in greh v Tvojih Dobrotnih Očeh Gospod sem storil.
  Prosim, naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah,
  milosten v Odpuščanju, zato tudi mene tako sodi v svoji Pravičnosti.
  Glej Gospod, Človek že ob rojstvu podeduje krivdo,
  z grehom je omadeževan že od začetka.
  Ker vem, da ljubiš kesanje, odkritosrčnost in pravičnost,
  prosim podari mi odpuščanje in Božji Mir.
  Odpusti mi grehe, da bom očiščen,
  da kot sneg bom bel, ko mi odpustiš in me umiješ vse grešne umazanije.
  Prosim naj spet občutim radost in veselje ,
  moje potrto in skesano srce naj se naopolni z Božjim Mirom,
  z radostjo in upanjem, da me boš odslej Vodil in me varoval na poteh,
  ki vodijo k Jezusu našem Odrešeniku, brez stranpoti in zablod.
  Prosim Gospod Bog ne zavrzi me izpred svojega Božjega obličja.
  Svojega Svetega Duha Tolažnika in Vodnika mi ne odvzemi.
  Prosim odpusti mi vse grehe in mojo krivdo izbriši, kar Te skesan prosim.
  Naj se spet veselim, da sem rešen.
  Čisto srce mi ustvari,
  duha stanovitnosti v meni obnovi,
  duha dobrote, ljubezni, požrtvovalnosti in pravičnosti v meni utrdi,
  da bom z Vero v Jezusa, s spolnjevanjem Božje Volje in Evangelija
  zaživel kot dober Človek in Dober Kristjan,
  Tebi Gospod v večno Čast in Slavo.
  Prosim Gospod pokaži nam Pravo Pot k Jezusu,
  da se vsi izgubljeni Otroci Vrnemo k Tebi.
  Reši nas krivde našega greha, ki žali Ljubezen Boga,
  Prosim reši nas pravičnih ukrepov Gospod Božje Vzgoje in pomagaj nam, da se ljudje spokorimo in spreobrnemo!
  Prosim dovoli Gospod, naj moj jezik glasno opeva Božjo Pravičnost in Dobroto ter Usmiljenje.
  Hvala Gspod, ker nas boš slišal in uslišal ter nam Pomagal, da se Vrnemo nazaj k Tebi!
  Ti si Ljubeči Dibri in Usmiljeni Oče, ki nas vedno Ljubiš in nam Odpuščaš, ko te skesani prosimo Odpuščanja!
  Hvala ti, Gospod Jezus. Amen. Janez

  Gospod prosim te, bodi mi blizu, bodi pri meni in v meni, ne zapusti me prosim brez vodstva Svetega Duha. Naj bo v meni Sveto spoštovanje do tebe, v srcu Vera v Jezusa, v dejanjih poštenost in pravičnost, v vedenju umirjenost, v delovanju dobrota in služenje bližnjim ki rabijo pomoč, da bom vreden reči, da živim kot Jezus Učenik in Odrešenik in da bom hodil po Poti Odrešenja. Gospod Usmili se nas grešnikov in nam odpusti grehe. Pomagaj nam, da odslej ne bomo več grešili. Prosim Gospod Usmili se nas in nas Odreši nevarnosti okužbe in obolevanja zaradi koronavirusa, ki se širi v svetu in v naši državi. Pomagaj prosim vsem, ki so zboleli in čudežno prosim ozdravi vse zbolele, ki trpijo in Te prosijo Pomoči. Amen. Janez

 58. Miro says:

  PROŠNJA ZA VSE

  Drugim ne bom želel nič manj,
  kot želim sam sebi.

  Tole te prosim:
  Po smrti me ne loči za vedno
  od tistih, ki sem jih
  v življenju ljubil.

  Prosim, Gospod, naj se tako zgodi,
  da bodo tja, kjer bom jaz,
  prišli tudi tisti,
  ki so me ljubili in sem jih jaz ljubil.

  (Modrost očetov, Ambrozij)

 59. Janez says:

  ČLOVEŠKA PRAVIČNOST NI TUDI BOŽJA PRAVIČNOST

  Brez Tebe ne morem živeti in pošteno delati Bog moje pravičnosti in dobrote!
  Ti me ljubiš in me vodiš po svoji poti Odrešenja,
  da ne zaidem na stranpoti neresnice, nepoštenosti in greha.
  Bog, vnaprej si mi dal in povedal vse Božje zakone, postave in Evangelij,
  da dobro vem, kaj smem in česa ne smem storiti, reči ali misliti,
  da bom pravično ter pošteno živel in delal vse, kar je v veselje v Tvojih Očeh.
  Ko ljudje mislimo, sodimo, živimo in ravnamo po Božjih postavah v nas,
  tedaj zajemamo sad pravičnosti iz Tvoje Narave v nas in iz Tvojega Življenja, ki je popolno.
  Vsa presoja pravičnosti, ki izhaja iz človeških pravil in postav ni popolna,
  ker smo mi ljudje grešni in nepopolni in ne zasledujemo vedno resnice.
  Zato se moramo ljudje naučiti živeti in delati po Božjem Duhu
  in tudi biti vodeni po Božjem Duhu tako,
  da bomo pravični in delali tisto, kar je resnično in prav v Božjih Očeh.
  Tedaj ne bo krivic, neresnic, nepoštenih presoj in sodb ljudi
  na sodiščih, v službah, v podjetjih, v raznih ustanovah in drugod,
  tedaj bo med nami Resnica in Pravica,
  ki je Jezus naš Gospod.
  Zato človek potrebuje Boga, njegov blagoslov in vodstvo, sam ne zmore storiti nič.
  Kajti kar je prav v človeških očeh ni prav tudi v Božjih Očeh.
  Preveč je tistih opeharjenih in razočaranih, ki iščejo zaman pravico pri ljudeh,
  ki je ne zmorejo dati, saj smo vsi preveč kratkovidni, grešni in nepopolni ter
  zaradi lastnih koristi dostikrat tudi neresnicoljubni in nepošteni farizeji.
  Bog v njihovih srcih ni videl dobrote in pravičnosti,
  čeprav so farizeji dobro poznali vse preroke in postave.
  Vendar niso vsi taki licemerci: so tudi dobri, pošteni in pravični verni ljudje,
  ki so vodeni po Duhu in živijo po Duhu
  in delajo v strahu Božjem tisto, kar je prav v Božjih Očeh.
  To so vsebinsko v življenju in v srcu verni, dobri ljudje,
  pošteni in pravični in delajo vse v večjo Božjo Čast in Slavo ter so dobri in usmiljeni do ljudi.
  To so oni, ki resnično spolnjujejo Božjo Voljo in ki vedo, kaj je Ljubezen, Božji Mir in Pravičnost,
  ker vse to izpričujejo z Vero, molitvijo, pokoro, delom, služenjem ubogim in svojim življenjem.
  Zato bom ponižen in skromen, molil bom in delal, ne bom sodil in pametoval,
  ker vse kar se zgodi je Božja Volja.

  Janez AKA Dichter Hansi

 60. Janez says:

  LITANIJE ZA TEŽKO BOLNE
  Gospod, usmili se Kristus,
  usmili se Gospod,
  usmili se Kristus,
  sliši nas Kristus,

  usliši nas Sveta Marija,
  prosi za bolne
  Vsi sveti angeli in nadangeli -prosite zanje

  Sveti Abel – prosi zanje
  Ves zbor pravičnih
  Sveti Abraham
  Sveti Janez Krstnik
  Sveti Jožef

  Vsi sveti očaki in preroki -prosite zanje

  Sveti Peter, Sveti Pavel
  Sveti Andrej, Sveti Janez,
  Vsi sveti apostoli in evangelisti,
  Vsi sveti Gospodovi učenci
  Vsi sveti mladeniči,
  Sveti Štefan, Sveti Lovrenc,
  Vsi sveti mučenci.

  Sveti Silvester, Sveti Gregor, Sveti Avguštin,
  Vsi sveti škofje in spovedniki,
  Sveti Benedikt,
  Sveti Frančišek, Sveti Kamil, Sveti Janez od Boga,
  Vsi sveti redovniki in puščavniki,
  Sveta Marija Magdalena,
  Sveta Lucija,
  Vse svete device in vdove,
  Vsi Božji svetniki in svetnice.

  Bodi jim milostljiv – odpusti jim, o Gospod.
  Bodi jim milostljiv – reši jih, o Gospod

  Svoje jeze Smrtne nevarnosti,
  Nesrečne smrti Vsega hudega Zalezovanja hudega duha,
  Po svojem rojstvu,
  Po svojem križu in trpljenju,
  Po svoji smrti in svojem pokopu,
  Po svojem častitljivem vstajenju,
  Po svojem čudežnem vnebohodu,
  Po milosti Tolažnika Svetega Duha.

  Mi grešniki – prosimo te, usliši nas
  Prizanesi jim – prosimo te, usliši nas Jagnje Božje,
  ki odjemlješ grehe sveta, -prizanesi jim,
  o Gospod Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, -usliši jih, o Gospod,
  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, -usmili se jih, o Gospod.

  Molimo. Usmiljeni Bog, iz ljubezni do nas si poslal svojega Sina na svet kot našega Odrešenika in Zveličarja. Bolne je ozdravljal, uboge blagroval, žalostne tolažil in trpečim pomagal. Zaupno te prosimo za vse naše bolne brate in sestre. Blagoslovi jih in jim bodi blizu, ko se bodo čutili zapuščene in težko preizkušane. Utrdi v njih upanje na izboljšanje in ozdravljenje. Ohrani jih v svoji ljubezni in bodi jim blizu. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  LITANIJE SV. TILNA
  Gospod, usmili se.
  Kristus, usmili se.
  Gospod, usmili se.
  Kristus, sliši nas.
  Kristus, usliši nas.
  Bog Oče nebeški, usmili se nas.
  Bog Sin, Odrešenik sveta, usmili se.
  Bog Sveti Duh, usmili se nas.
  Sveta Marija, – prosi za nas
  sv. Tilen, Božji prijatelj
  sv. Tilen, véliki puščavnik
  sv. Tilen, vzor ponižnosti
  sv. Tilen, pomoč ubogim
  sv. Tilen, varuh nemočnih in otrok
  sv. Tilen, nenavezan na posvetne dobrine
  sv. Tilen, delivec duhovne hrane
  sv. Tilen, ki si vse daroval Bogu
  sv. Tilen, ki izganjaš hudobne duhove in ozdravljaš obsedene
  sv. Tilen, ki pomirjaš viharje na morju
  sv. Tilen, ki si storil mnoge čudeže
  sv. Tilen, ki bežiš pred človeškimi pohvalami
  sv. Tilen, zmagovalec hudiča, sveta in mesa
  sv. Tilen, ki daješ rodovitnost zemlji
  sv. Tilen, ki te je ranila lokostrelska puščica
  sv. Tilen, ki si varoval košuto vseh nevarnosti
  sv. Tilen, ki si se hranil z mlekom košute
  sv. Tilen, ki ti je rana pomagala za rast v kreposti
  sv. Tilen, zgled duhovnega življenja
  sv. Tilen, poln zaupanja v Božjo moč
  sv. Tilen, ki pri Bogu dosežeš odpuščanje vseh grehov
  sv. Tilen, ki si knezovemu sinu vrnil življenje
  sv. Tilen, ki imaš dar ozdravljanja
  sv. Tilen, ki si ozdravil berača, ko si ga ogrnil s svojim oblačilom
  sv. Tilen, ki ozdravljaš hrome
  sv. Tilen, ki ozdravljaš vročico, krče in vsako drugo bolezen
  sv. Tilen, ki te prosimo za zdravje pri rakavih obolenjih
  sv. Tilen, ki te prosimo za zdravje v duševnih boleznih
  sv. Tilen, ki te prosimo za zdravje v potrtosti, strahovih in depresiji
  sv. Tilen, ki te prosimo za zdravje nerodovitnih parov
  sv. Tilen, čigar molitev odstranjuje vsak strup
  sv. Tilen, ki si zaspal v Gospodu
  sv. Tilen, ki so te zbori angelov ponesli v nebesa

  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
  Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

  Molimo. Vsemogočni večni Bog, ki si po svetem Tilnu vrnil zdravje tako velikemu številu bolnikov. Na njegovo priprošnjo nam nakloni zdravje na duši in na telesu. Daj nam, da bomo po njegovem zgledu in priprošnji hodili v ponižnosti, spokornosti in ljubezni ter nekoč zaslužili delež z njim pri studencih resničnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 61. Roman Catholic Church says:

  Jezus vzemi me k sebi, mudi se pa ne.

 62. Miro says:

  O JEZUS, GLEJ PRIŠLA JE NOČ

  O Jezus, glej prišla je noč, ostani ti z menoj,
  da v ranah tvojega srca počivam spet nocoj.
  Če sem te razžalil-a ta pretekli dan,
  očisti me s krvjo iz tvojih svetih ran.
  Če tvoja sveta volja je, da več se ne zbudim,
  se na kraj miru, o Jezus, preselim.
  Sveti angel, lahko noč, ti me varuj celo noč.
  Če to noč umrl-a bom, sprejmi dušo v večni dom.
  V miru Božjem naj zaspim,
  zadnjo besedo z Jezusom spregovorim.
  Zdaj grem počivat,
  v imenu Očeta, ki me je ustvaril,
  Sina, ki me je odrešil
  in Svetega duha, ki me posvečuje.

  (še ena različica molitve po ustnem izročilu)

 63. Janez says:

  GOSPOD, V MENI LUČ UPANJA IN LJUBEZNI SPET PRIŽGI
  Ko se zvečeri in ko tema mi prekrije oči, Gospod, v meni in v mojem srcu svetlo luč prižgi.
  Kajti luč, ki sveti bolj kot nešteto sonc, ta luč si Ti, ki sveti za vse nas ljudi.
  Ko pošlješ mi žarke ljubezni in poveš, da sem tvoj ljubljeni Otrok,
  takrat bom srečen in bo moj korak krepak, svoboden moj nasmeh,
  in solza, ki po licu mi polzi, molitev sreče, ki preprosto Te slavi,
  ker odpustil si mi vse, kar mi življenje zaradi grehov in napak greni.
  V tej sreči našel sebi bom počitek in iz srca pregnan bo vsak dvom, očitek, ki mi mir kali.
  Svoboden bival bom v Tebi, na gostiji življenja jedel bom in pil ter se odrešenja veselil.
  Odpri oči, Gospod, mi že sedaj, in upanje mi v srce daj,
  ki lajšalo bo moj korak in dalo mi pogum,
  ko me ovije temna skrb ali žalost plane mi v srce.
  Takrat v soncu bom gledal v svetlobi odrešitve Tvoj ljubljeni Obraz
  in končno videl bom, kako sem ljubljen v odsevu Tvojih oči,
  ki so brez izjem Tvoje Ljubezni odraz, do vseh Nas. Amen.

  Prirejeno in dopolnjeno na osnovi Žive Molitve Skupnosti krščanskega življenja

  NAŠA MOLITEV H KRISTUSU
  Ti si Kristus, Sin živega Boga,
  Ti si moj ljubi brat, moj pomočnik, moj Učenik, moje vse, moje življenje,
  Ti si pot, resnica, ljubezen in življenje.
  V Tebi živimo, se gibljemo in smo.
  Ti si vrata.
  Ti si, ki je prišel, da bi imeli življenje v izobilju. Moj ščit in moja slava, moje vstajanje in počepanje.
  Ti si edini, na katerega se lahko zanesem,
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša,
  Ti si, ki Ga ljubim bolj kot tile,
  Ti si, ki veš, ki veš, da Te ljubim.
  Ti si, ki vse veš, ki veš, kako je z menoj in me imaš rad.
  Ti si, ki mi praviš: to je moja ljubljena hči, nad katero imam veselje, to je moja ljubljena hči sionska, to je moja golobica, moja prijateljica, moja sestrica.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Moj spev, moj odmev, moj glas v vetru, pesem škrjancev in pesem vetra, toplota, zelenje, kamen in klop, na kateri sedim,
  Ti si nebesa v meni,
  Ti si nebesa v nas,
  Ti si moj Bog, moj Oče,
  moj ljubi, moj Sveti Duh.
  Ti si, ki si z nami do konca sveta.
  Ti si veter, ki mi seže do kosti, in vetrc, ki si ga želim, tišina in čriček v daljavi, samota in noč.
  Ti si, ki je rekel, dopolnjeno je.
  Naj rečem tudi jaz.
  Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
  Ti si oblak na nebu in klasje v travi.
  Ti si pogled (hvala), ki gre mimo.
  Ti si moj rešitelj, moj gostitelj. Amen.

  Prirejeno na osnovi Žive Molitve Skupnosti krščanskega življenja

  VERUJEM, GOSPOD
  1. Vsi romamo, žejni Boga, obličje Njega iščemo. Pokaži, Sin, Očeta nam, neba in zemlje Stvarnika. S svetniki skupaj hodimo in prosimo Te, o Gospod: povečaj v srcu vero nam, da naša pot ne bo zaman.
  2. Zdaj romamo v zaupanju, ljubezni kruha lačni smo. Z lučjo božiča hraniš nas, Ti zvezda jutranja za nas. Z Marijo skupaj hodimo in prosimo Te, o Gospod: povečaj v srcu vero nam, da naša pot ne bo zaman.
  3. Glej, romamo utrujeni, v odprtem srcu z ranami. V puščavi, kjer Te iščemo, ozdravlja Tvoja roka nas. Z ubogim skupaj hodimo in prosimo Te, o Gospod: povečaj v srcu vero nam, da naša pot ne bo zaman.
  4. Naj romamo, noseč svoj križ, sledimo po stopinjah Ti. Ti vstajaš na veliko noč, življenje naše si in moč. S ponižnim skupaj hodimo in prosimo Te, o Gospod: povečaj v srcu vero nam, da naša pot ne bo zaman.
  5. Mi romamo, poklicani z navdihi novih binkošti. Ti daješ dih nam in Duha, ustvarjaš svet prihodnosti. S kristjani skupaj hodimo in prosimo Te, o Gospod: povečaj v srcu vero nam, da naša pot ne bo zaman.
  6. Le romajmo v hvaležnosti za vsak dan, ki ga daješ nam. Nas vodiš na življenja pot k studencu, ki je naš Gospod. Z vsem stvarstvom skupaj hodimo in prosimo Te, o Gospod: povečaj v srcu vero nam, da naša pot ne bo zaman.

  http://sskz.rkc.si/sskz_old/images/pdf/zivamolitev.pdf

 64. Janez says:

  Verujem, da nikoli nismo sami, ker je Bog vedno z nami

  Verujem, da nisem nikoli sam brez Njega, ki sem Njegov Otrok.
  Bog je vedno ob meni, saj je moj Stvarnik in moj Dobri Oče.
  Vse Stvarstvo je ustvaril in tudi Človeštvo in mene iz Ljubezni.
  Dostikrat na Poti nehote zaidem, ko me pokličejo razne sirene Mamonov na stranpoti.
  Trudim se, da se ne bi odzval z egoizmom in materializmom mišljenja in ravnanja.
  Verujem, da ne morem nikoli zaiti in daleč odtavati od Njega tako,
  da se ne bi mogel spet kot Izgubljeni Sin spet vrniti k Očetu na pravo Pot.
  Verujem, da mi je Bog namenil Življenje in ne Smrt,
  Verujem, da mi je Bog namenil upanje, odrešenje, veselje in ne potrtost.
  In Verujem tudi, da je ob Meni Zdaj in Vekomaj, saj me ima rad.
  Zato pojdi pogumno naprej Otrok, prepusti se Njemu in veruj,
  da Te vodi po Poti Odrešenja milostno naprej, ker Te brezpogojno Ljubi.
  Oče je tisti Nekdo, ki Te vedno čaka, da prideš k Njemu, čeprav včasih zaideš.
  Jaz sem Tvoj Oče in Gospod, ki ima vse, kar sem Ustvaril v svojih rokah.
  Kadar boš, moj Otrok v Težavah, Ti bom priskočil na pomoč.
  Vsak Trenutek bo zate nekaj Lepega in Odrešujočega
  in prežet boš ves z Mojo Ljubeznijo.
  Amen
  Prirejeno po Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

  TAKO JE BOG DOBER DO MENE IN VSEH LJUDI
  Tako je Bog dober do mene in do vseh ljudi, ki smo Njegovi Otroci.
  Tako je Bog dober do mene in do vseh ljudi na Zemlji, ne gkede ali vanj verjemo ali ne.
  Kajti On ljubi vse verne in neverne ljudi, dobre in tiste ki so zašli s Poti k Jezusu.
  Spreobrnjenega in slkesanega človeka in grešnika sprejme k Sebi brez graje in pripomb ter vprašanj zakaj.
  Tako je Bog velik: nihče ne more doumeti Njegovega Veličastva in Veličine ter Milosti do nas.
  Tako je Bog Širokosrčen in Odpustljiv: Nikogar ne graja in ne sili k ničemur, le k Sebi ga vabi nazaj.
  Tako je Bog zvest: Nikogar ne pušča samega v težavah in problemih; ko človek uredi življenje in počisti domovanje svoje duše ter Očeta povabi k sebi, On pride k njemu.
  Tako je Bog zanesljiv in Ljubeč, saj čaka vse izgubljene Otroke, ki so zašli, da se vrnejo k Njemu.
  Takšen je Bog v Ljubezni do nas: odpusti nam in sprejme vse, ki se vrnejo k Njemu v Objem, kakor da ga niso z grehi in odhodom po čudnih poteh razočarali.
  Takšen je Bog v veselju do vseh, saj praznuje z vsakomer, ki pride k Njemu.
  Takšen je Bog v Dobroti: nihče tega ne more doumeti, saj Njegova Ljubezen presega naše predstave.
  In kar je prav za Človeške predstave in razumevanje ni nujno tudi prav v Božjih Očeh.
  Kdor se napoti k Bogu, bo moral skozi veliko preizkušenj, trpljenja in vzponov ter padcev;
  Česar ne razumemo, saj so skrivnostna Pota Gospodova.
  Vendar bo Bog vedno v Tvoji Bližini s Teboj;
  in poplačan boš z Odrešenjem in Veseljem pri Njem ob koncu Poti k Njemu, kot ga ni nikjer drugje.

  Prirejeno po Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

 65. Miro says:

  SVETI ANGEL, LAHKO NOČ

  Sveti angel,
  lahko noč,
  ti me varuj celo noč.
  Če to noč umrl bom,
  sprejmi dušo v večni dom.
  V miru Božjem naj zaspim,
  zadnjo besedo naj spregovorim.
  O, Jezus: zdaj grem počivat.
  V imenu Očeta,
  ki si me ustvaril
  in Sina,
  ki si me odrešil
  in Svetega Duha,
  ki si me posvetil.
  Amen.

  (vir: ustno izročilo)

 66. Miro says:

  STOPI, LJUBI ANGEL VARUH …

  Stopi, ljubi angel varuh
  v cerkvi ti na prostor moj.
  Bodi tam pri sveti maši,
  v duhu združen bom s teboj.
  Pri darovanju ti položi
  na pateno še moj dar:
  moje križe, moje delo
  večnemu ponudi v dar.
  Pri povzdigovanju moli
  v sveti hostiji Boga:
  prosi, naj še mene skrije
  v rano svojega Srca.
  Dušam v vicah, mojim dragim
  nesi sveto Rešnjo Kri,
  grešnike, umirajoče<
  z njo pokropi, greh izmij.
  Ko se mašnik bo obhajal,
  tudi meni angel moj,
  sveto Hostijo prinesi,
  moli Jezusa z menoj.
  Prosi, da ves svet deležen
  svete maše bo sadov,
  meni pa na dom prinesi
  svete maše blagoslov.

  (vir: ustno izročilo)

 67. Janez says:

  HVALA BOG ZA VSE DAROVE IN ZA ČUDOVITO SONČNO JESEN
  Prisluhni moj kristjan pesmi brez ob vodi in šumečih bukev in hrastov v gozdu,
  ki veter jih objema s svojo močno sapo,
  ki jim v naši krajih na Lipoglavu ter ob Savi in Ljubljanici lahko prisluhneš,
  morda pesmi kmetov na polju ali vinogradu prepoznaš,
  ali se prelivajočih čarobnih barv v gozdu, ki jih povsod zaznaš;
  naravni cikel to je, ki se iz roda v rod prenaša,
  in nam razne plodove, žito, koruzo in pšenico ter vinsko radost jeseni
  v Božjo Slavo spet donaša;
  jesen je, ko vse v meni in okoli mene dozoreva in ozreli,
  jesen je, ko marsikatero spoznanje in zrela odločitev v meni dozori.
  Jesen je, ko Rožni Venec molimo, Marijo našo mater za zdravje in zadovoljstvo prosimo.
  Kot pajčolan jeseni je prekrila naše hribe, gozdove, trate, in rosa z meglenimi jutri je zopet prišla k nam v svate,
  dan krajši, sonce kakor, da je obnemoglo,
  na trenutke kot da prinaša v nas neko hrepenenje, otožnost in tesnobo.
  V tisočero barv jesen listje obarva, spremeni,
  s preprogo trate, steze, vse nas z naravno lepoto obdari,
  ki prežene vse skrbi in nas z novim upanjem razveseli;
  in da prijeten bo spomin na trud, žuljave kmetove roke,
  če polne bodo kmečke kašče, spet zidanice na Štajerskem, Dolenjskem in Primorskem zažive.
  Tam mošt bo novembra na Šent Martina spet tekel, razvedril bo naš obraz,
  slišala se bo harmonika in petje, v dol iz gričev odmeval bo brentarjev glas,
  čeprav vsak v sebi nosi skrbi in upanje ter neke tihe otožne melanholije,
  v dobri družbi v vinogradu lepše je, se kar nekako skrije.
  Hvala Bog za vse darove, ki si nam jih spet obilo dal,
  Hvala za sončne jesenske dneve, ki z živopisanimi barvami si naravo obdaroval.
  Redka sončna jutra vabila nas bodo še v naravo,
  morda v gozd, ob reke, sončno tam planjavo,
  da z roko v roki prisluhnemo še pesmi vetra;
  danes jesen prišla je, zdaj dokončno poslavljamo se od indijanskega poletja.
  Še dva meseca pa se barvita sončna jesen bo v mrzlo zimo spremenila,
  nekatere ptice so na jug že odletele, druge si še pripravljajo krila,
  da na jug pred zimo odletijo,
  ker v sončne in tople kraje si želijo.
  Le letite, da zimo tukaj prehitite,
  a na pomlad se zopet v naše kraje povrnite,
  da nas spet s povratkom razveselite, čarobne ptice ve.
  Dolgost življenja našega je kratka, izkoristi svoje življenja dni.
  Gospod obilo siplje nam darove, zahvalimo se ponižno mu vsi.
  Zato človek življenje živi in uživaj, moli in delaj vse žive dni.
  Za jesenskim dežjem spet izmenično posije sonce in vse se v naturi preobrne in spremeni.
  Ni absolutne resnice, le osebna je, ker vsak gleda stvar s svoje strani.
  Le Bog v Nebesih Ve kaj rabimo, še preden prosimo ga mi.
  Ko razmišljam vem, da morda nismo še vsi spoznali,
  kaj svetu in sebi bi radi dali, se sami in medsebojno iz lepih stvari obdarovali,
  in tudi modro pretuhtali kaj bomo storili, da bi več iz življenja zase potegnili.
  Morda pa bomo to jesen vse to z Njegovo pomočjo pravilno premislili in dognali,
  ko bomo Božjo Voljo in Jezusove Nauke v življenju vsak dan bolj spolnjevali,
  ko bo med nas prišlo Božje kraljestvo Ljubezni, Dobrote in Božjega Miru,
  ki smo ga trudoma s človeškimi močmi in molitvijo iskali.

  Janez AKA Dichter Hansi

 68. Miro says:

  BODI MI VSE

  Ti, Jezus, si meni vse,
  oče in mati,
  brat in prijatelj,
  začetek in dopolnitev!
  Meni si vse,
  celota in vse, kar obstaja,
  to si ti meni.
  V tebi živimo, se gibljemo
  in smo.

  In ti, daj nam, kar si nam obljubil:
  Kar še oko ni videlo
  in uho ni slišalo,
  kar še nobeno srce ni začutilo.
  To je tisto, kar imaš pripravljeno za nas,
  ki te ljubimo.

  Ti si plačilo v večnem življenju.
  Tebi pripada slava
  z Očetom in Svetim Duhom,
  zdaj in vekomaj. Amen.

  (Modrost očetov, Mučeništvo sv. Petra)

 69. Miro says:

  DNEVI MINEVAJO

  Gospod, v roki držiš
  življenje in smrt.

  Glej moje življenje mineva.
  Iz dneva v dan se množijo tegobe.

  Mojo šibkost poznaš
  in moreš mi dati moči
  tudi v slabosti.
  Tvoje usmiljenje naj me podpira.

  Mnogi okrog mene
  strmijo vame kot v čudo,
  ker me še ohranjaš pri življenju.
  Ne bom pozabil,
  zahvaljeval se ti bom,
  kajti v svojem srcu me nosiš.

  Varuj me do dobrega konca.
  Bodi mi, Gospod, opora in varno zavetje.

  (Modrost očetov, Efrem Sirijec)

 70. Janez says:

  MOLITEV ZA BOŽJE VODSTVO V ČASU NAŠIH PREIZKUŠENJ, SKRBI IN NEGOTOVOSTI
  Jezus, v negotovosti sem. Zmeden sem. Ne vem, kam naj se obrnem. Zašel sem s Poti k Tebi na stranpoti.
  Mislil sem, da imam dober kompas in zemljevid, pa sem se izgubil brez Tebe v Labirintih Življenja.
  Premalo sem molil, bral Božjo Besedo, Poslušal Tvoje besede v Miru in Tišini in se izgubil v naglem tempu in hrupu civilizacije.
  Ampak zaupam Tebi, da imaš dober načrt za mene, zaupam Ti, da vedno vodiš mojo pot.
  Čeprav trenutno ne vem, v katero smer naj krenem, Ti to dobro veš.
  Vem, da me boš varno vodil, čeprav za zdaj vidim le megleno in nejasno pot pred seboj.
  Tvoja Beseda mi pravi, da si moj Pastir. Česa bi se bal, Jezus, če si z menoj?
  In zakaj sploh skrbim za jutrišnji dan, če pa mi praviš, da me vodiš k vodam počitka in Miru?
  Jezus, po tem hrepenim. Po Tvojem miru, po Tvojih pašnikih, po Tvoji vodi, po Tvoji Ljubezni!
  Nočem se opirati na svojo presojo, ta me je tolikokrat prevarala.
  Želim se opreti na Tvoja znamenja, ko sem izgubljen in na Tvojo tolažbo,
  kadar hodim v temi in Te iščem.
  Ti si Luč sveta, ki je prišla na Svet, da nas Reši in Odreši.
  Zato te prosim, Jezus, še močneje me primi za roko in še tesneje hodi ob meni.
  Prosim Vodi me in bodi vedno pri meni in v meni, ki si moj Učenik in Odrešenik.
  Bodi Moja Luč in Dobri Pastir, ki čuva Svoje Otroke na Zemlji.
  Ti si vse, kar potrebujem!
  Amen

  Vir dopolnjene molitve iz medmrežja Operando. Že objavljeno.

  Psalm 23
  Gospod je moj pastir,
  nič mi ne manjka.
  Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
  k vodam počitka me vodi.
  Mojo dušo poživlja;
  vodi me po pravih potih
  zaradi svojega imena.
  Četudi bi hodil po globeli smrtne sence,
  jaz se ne bojim hudega, saj si ti z menoj,
  tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
  Ps 23, 1-4

  Moli, zaupaj, prepusti se Njemu. Dovoli Bogu, da poskrbi za Tvoje življenje. Veruj v Boga in ne bodi Nejeverni Tomaž! Dr. Marilyn Schlitz, predavateljica na Harvardu.

  Včasih se nasmejim, pogledam gor in rečem: Vem, da si bil Ti Bog, hvala. Verni ljudje ne potrebujejo dokazov o učinkih in čudežih molitve, da bi se še naprej zanašali na Boga. Jih pa zato potrebujejo ljudje, ki ne verujejo. To je bil konec koncev eden glavnih razlogov, zakaj je Jezus pred ljudmi delal čudeže, ko je hodil po Izraelu pred dva tisoč leti. Pa vendar so mnogi ljudje, navkljub očitnim nadnaravnim znamenjem, še vedno ostali v dvomih kot apostol Tomaž. Verjel je ko mu je Jezus pokazal rane s križa na Golgoti. Vendar niso vsi ljudje taki, saj so se nekateri tudi spreobrnili kot Savel, ki je postal Sveti Pavel, ko ga je obsijala Božja Luč in ga je nagovoril Bog. Pa tudi številni drugi, ki so slišali Njegov klic. Poslušajmo tudi mi, da bomo slišali Boga v Miru in Tišini, ko molimo, delamo, služimo drugim in beremo Božjo Besedo, da bi razumeli Božjo Voljo!

  Vir dopolnjene molitve iz medmrežja Operando. Že objavljeno.

 71. Janez says:

  KDOR SE NAPOTI PO STRMI IN NAPORNI POTI ODREŠENJA K BOGU
  Kdor se napoti na Pot k Tebi Gospod,
  mora vedeti in se zavedati, da si je izbral strmo in naporno Pot, polno truda in odrekanj,
  vendar Pot, ki je z Evangelijem in postavami jasno označena, kako se gre in pride na Cilj h Gospodu.
  Pri tem romanju mora Čovek veliko prehoditi ter preplezati in premagati veliko strmin na svoji Poti.
  Popotnik ne pozna miru in z neutešenim hrepenenjem v srcu, ko išče Boga, hodi venomer naprej; nikoli ni na Cilju, nikoli ne dospe do svojega Doma; naprej mu kaže Pot On.
  Ve da mora še veliko prehoditi in se truditi, če hoče priti k Njemu na Cilj.
  Ves Svet mu je Romarju in Iskalcu Njega premajhen in vse mu je prezko in pretesno. Ne more dihati.
  Nič ga ne zadovolji na Zemlji; zato ne bo odnehal in prekinil svoje nameravano iskanje in potovanje.
  Kdor se napoti k Tebi Gospod išče včasih tudi enega ali več sopotnikov, če noče hoditi sam.
  Ve, da sam Človek težko najde pravo Pot v labirintu raznih pravih in napačnih smerokazov,
  ko gre k Tebi in da potrebuje predvsem tudi Tvoje Vodstvo, Milost in Razsvetljenje, da ne zaide.
  Na Poti vztraja, ker mu Ti Oče toliko pomeniš; zato se bo pridružil slehernemu Človeku, ki Te išče;
  v katerem zasluti veliko dobroto, voljo, močno hrepenenje po Ljubezni in Resnici ter vztrajnost.
  Zaradi razlik v hotenjih in značajih ter interesih sopotnikov,
  pa dostikrat ostane na potovanju sam , ker se pota med različnimi ljudmi tudi razidejo.
  Ostane mu le Nebeški Oče, da ga usmerja in vodi naprej po markirani Poti in ga spodbuja da vztraja.
  Na Poti občuduje nepopisne lepote gora, jezer, gozdov, travnikov, ptic ki pojejo,
  jelenov in srnic ter zajcev in raznih drugih divjih živali, ki prosto žive in se gibljejo v Naravi.
  Kako je lep Božji Svet in kako se umiri Popotnikova Duša,ko potuje po teh neodkritih krajih, ki so polne neoskrunjene naravne lepote. Zatrepeta popotnikovo Srce in Dušo mu napolni Božji Mir.
  Kdor se napoti k Tebi Oče, hodi daleč od udobnih, širokih in prometnih cest in poti, ki so polne ljudi.
  Hodi po nasprotni strani cest in poti in doživlja razne kritike in nasprotovanja ter pritožbe.
  Izpostavlja se mnogokrat raznim nevarnostim na poti, strel ki divje grmijo v zraku, stranpoti in prepadov, pa tudi tega, da ga drugi Ljudje, ko bo prihajal k Njim in odhajal od Njih, ne bodo pravilno razumeli. Popotnik, ki ga žeja po Tebi Oče ve, da je Pot do Cilja na Vrhu še dolga in naporna ter zelo strma. Vendar popotnik tudi ve, da čimbližje je na poti na Cilju k Svojemu Bogu Očetu,
  tem manj se meni za svoje okolje, kjer živi in dela in ko se srečuje z raznimi ljudmi in si dela skrbi.
  Ni mu več toliko mar za denar, materialne dobrine, ne skrbi ga kaj bo jutri in zaupa svojemu Gospodu, da bo imel dovolj vsega tistega, kar res potrebuje za skromno in zadovoljno življenje, kar pač On preskrbi zanj. Tako kot Gospod skrbi za lilije, rastline in živali, ki v Naravi nič ne delajo, pa dobijo dovolj vsega potrebnega za svojo rast in obstanek od Stvarnika.
  Mirno in pridno bo popotnik delal naprej in v potu svojega obraza žel sadove svojega dela,
  ki jih je On blagoslovil za človeka, da bo imel dovolj sam in dal drugim, ker bo dober in usmiljen.
  Rad bo popotnik usmiljeno pomagal tistim, ki ga pomoč potrebujejo in daroval del hrane ubogim, bolnim, lačnim in žejnim, da jih nasiči in napoji.
  Začutil bo hvaležne Oči in vedel bo, da dela prav ter da je Bog in Božje Kraljestvo blizu njega.
  Vedel bo, zastonj sem prejel vse od Njega, zastonj in ljubeznivo bom dajal naprej drugim.
  Romar in popotnik bo vedel, da je/bo sicer moral pridno delati, biti dober za druge, veliko prehoditi in pretrpeti vse v Večjo Božjo Čast in Božjo Slavo, nam pa v Zveličanje.
  Vendar romar in popotnik tudi ve, da bo na koncu Poti, ko bo pri Njemu, za vse poplačan z Radostjo in Veseljem, kot ga ni nikjer.

  Molitev je delno povzeta in naknadno predelana. Vir je: Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995.  

 72. Janez says:

  BOG V BOLEČINAH SEM IN TRPIM, PROSIM POMAGAJ MI IN ME REŠI!

  Oče, težko mi je vse prav povedati, da trpim zaradi bolečin na duši in na telesu.
  Marsikaj nisem prav storil in dostikrat sem z grehom nehvaležno žalil Tebe, ki si Moj Najboljši Oče.
  Prosim Usliši me in mi pomagaj, vendar prosim, zgodi se Tvoja Volja in ne Moja Volja.
  Od bolečin sem strt in osamljen, vsi so odšli za svojimi posli in v službe, nikogar nimam.
  Bolečine zaradi moje bolezni so neznosne in trpim.
  Vse, kar mi je v Življenju kaj pomenilo, se zdi, kakor da me vselej zapušča samega.
  Odšli so moji nekdanji znanci in sodelavci, odšlo je moje nekdanje delo za vsakdanji kruh,
  vse kar me je vselej in nekdaj tako veselilo, vse kar sem rad delal in počel dan za dnem.
  Ti dnevi so zame minili, saj ne morem več delati in skrbeti zase, kot nekdaj.
  Potrebujem pomoč in dobro besedo utehe ter nekoga, da me obišče in se z menoj pogovori.

  Vendar čeprav sem malodušen in žalosten Gospod,
  se bom skušal sprijazniti s tem, kar me je doletelo z boleznijo na starost.
  Čeprav sem onemogel, pa lahko vzamem Jezusov Evangelij in berem Božjo Besedo,
  kar mi je v tolažbo in tudi veliko Molim k Njemu za duhovno uteho.
  Tako se lažje z upanjem in strpnostjo spopadam z bolečinami, oslabelostjo in nemočjo.
  Vse to z Njegovo Pomočjo in Milostjo lažje sprejem,
  saj mi je naložil Gospod Jezus tak križ bremen in preizkušenj, kolikor jih lahko prenesem.

  Prosim Te Gospod, ne dopusti, da bi bilo vse moje trpljenje zaman in brez smisla.
  Naj bo prosim v korist in poduk tistim Dobrotnikom, ki se za nas in Zate neumorno vsak dan žrtvujejo in borijo za druge, ki trpijo in so bolni.
  Prosim, naj se zgodi Tvoja Volja Gospod, da bom daroval trpljenje v Tvojo Slavo Gospod.
  Tudi Tvoj Sin je na križu pokazal, da trpljenje ni zaman.
  Hvala Ti Gospod, da to vem in sprejmem ter se sprijaznim, da je v trpljenju nek globlji smisel.
  Tvoja Pota niso Naša Pota in kar je prav v Naših Človeških Očeh, ni prav tudi v Božjih Očeh.
  Tudi v morski školjki se iz trpljenja rodi biser, ki je lep in čudežen dokaz Božje Ljubezni.
  In iz našega trpljenja in preizkušenj se lahko Človek prerodi in prečisti misli in duha.

  Oče, prosim blagoslovi vse ljudi,
  ki mi nemočnemu strežejo in mi kakorkoli pomagajo lajšati moje bolečine.
  Prosim blagoslovi vse, ki morajo trpeti tako, kot moram jaz.
  In če je prav v Tvojih Očeh, prosim povrni mi zdravje in prenovi me v Duhu.
  Gospod prosim Te, daj da bom spoznal Tvojo Voljo in jo vzljubil in sprejel.
  Gospod daj mi moč in upanje, da bom zopet delal, mislil, molil in hrepenel po Tebi iz vse globine svojega srca.
  Gospod prosim ne moja, tvoja Volja in usmiljenje naj se zgodi.
  Prosim Te Gospod, da bom spet začel svoje Življenje znova in na novih temeljih očiščenja in duhovne prenove služil Tebi, Sebi in Drugim v Večjo Božjo Slavo.

  Delno prirejeno po Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

 73. Miro says:

  PREPROSTA MOLITEV, KI NAD DUŠO PRIKLIČE BOŽJE USMILJENJE!

  Jezusove besede sv. Favstini Kowalski: Želim si, da bi vedno globlje spoznavala ljubezen, ki v mojem Srcu gori za duše, in to boš razumela, ko boš premišljevala o mojem trpljenju. Kliči moje usmiljenje na uboge grešnike; želim si njihovega odrešenja. Ko boš izgovarjala to molitev s skesanim srcem in zaupanjem v imenu nekega grešnika, mu bom naklonil milost spreobrnjenja. Molitev je takšna:

  O KRI IN VODA, KI STA IZ SRCA JEZUSOVEGA PRITEKLI KOT VIR USMILJENJA ZA NAS, V VAJU ZAUPAM.

  To je preprosta molitev, ki nad dušo prikliče Božje usmiljenje. Treba pa je poudariti, da molitev ne zagotavlja spreobrnjenja nikomur, ki jo bo izgovarjal kakor robot. Tako kot pri vsaki drugi molitvi njena učinkovitost temelji na »skesanem srcu«. Z drugimi besedami: na srcu, ki ima vero »kakor gorčično zrno« in ki resnično veruje, da Bog lahko dela čudeže v človekovi duši. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da je Bog tisti, ki na koncu gane srce, mi kljub najboljšim namenom ne moremo spreobrniti nikogar. Za to je pristojen Bog (delno povzeto po spletni strani Aleteia).

  Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov, zaupamo vate!

 74. Hvala says:

  NAŠI PREDNIKI BLAGOSLOV ALI PREKLETSTVO (priloga -V Prenovi januar 2020-predavanje)

  DA SE UPREMO VSEMU ZLU, POLOŽIMO JEZUSOV KRIŽ MED SEBE IN SVOJE DRUŽINSKO DEBLO TUDI Z MOLITVIJO P. DE GRANDISA. PREDAVANJE NA TO TEMO JE IMEL G. ANTON MARINKO-DUHOVNIK-KARIZMATIK

  MOLITEV
  Postavljam se v navzočnost Jezusa
  Kristusa in se podrejam njegovemu
  Gospostvu in Vladarstvu. »Nadenite
  si celotno Božjo opremo, da se boste
  mogli upirati hudičevim zvijačam«
  (Ef 6,11). »Stojte torej prepasani
  okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep
  pravičnosti …« (Ef 6,14). Držim »ščit
  vere«, da morem z njim »pogasiti vse
  ognjene puščice hudega« (Ef 6,16).
  Sprejemam, da je odrešenje od Boga
  moja čelada, in sprejemam Božjo
  besedo od Duha, da jo uporabljam
  kakor meč (prim. Ef 6,17).
  V imenu Jezusa Kristusa križanega,
  umrlega in vstalega vežem vse duhove
  zraka, ozračja, vode, ognja, vetra, tal,
  podzemlja in pekla. Vežem tudi vpliv
  vsake izgubljene ali padle duše, ki bi
  lahko bila navzoča, in vse poslance
  satanskih trdnjav ali katerega koli
  shoda čarovnikov, vedeževalcev ali
  satanskih častilcev, ki bi mogli biti
  navzoči na kakšen nadnaraven način.
  Jezusovo kri z avtoriteto kličem na
  zrak in ozračje, vodo, ogenj, veter, tla
  in njihove sadove povsod okrog nas, na
  podzemlje in pekel.
  V imenu Jezusa Kristusa
  prepovedujem vsem omenjenim
  sovražnikom, da bi komunicirali med
  seboj ali da bi si kakor koli pomagali
  ali da bi komunicirali z mano ali
  da bi storili kar koli, razen tega, kar
  zapovem v imenu Jezusa.
  V imenu Jezusa Kristusa
  zapečatim ta prostor in vse navzoče
  in vso družino in vse, ki so povezani
  z navzočimi, in njihove prostore in
  posesti in vire preskrbe v Jezusovi krvi.
  (Trikrat ponovite.)
  V imenu Jezusa Kristusa
  prepovedujem vsakemu izgubljenemu
  duhu, čarovniškemu shodu, satanski
  skupini ali poslancem ali komur koli,
  ki je z njimi povezan, jim podrejen
  ali je nad njimi, da bi škodil ali se
  maščeval meni, moji družini ali
  komur koli, ki je z mano povezan, ali
  da bi povzročil škodo ali poškodbo
  čemur koli, kar imamo.
  V imenu Jezusa Kristusa in po
  zaslugah njegove dragocene Krvi
  razlamljam in razvezujem vsako
  prekletstvo, čar, pečat, obljubo ali
  prisego, urok, čaranje, vez, zanko,
  past, zvijačo ali demonski načrt, laž,
  blokado ali oviro, vse, ob čemer bi se
  mogel spotakniti, prevaro, odklon
  ali zmedo, duhovno vez ali duhovni
  vpliv, tudi vsako bolezen telesa, duše,
  uma ali duha, ki bi jih na nas ali
  na ta prostor ali na katero koli od
  omenjenih oseb, prostorov in stvari
  položil kateri koli nosilec ali pa bi
  nam jih prinesle naše lastne napake in
  naši grehi. (Trikrat ponovite.)
  Zdaj polagam križ Jezusa Kristusa
  med sebe in vse rodove v mojem
  družinskem drevesu. V imenu Jezusa
  Kristusa pravim, da ne bo nobenega
  neposrednega stika med generacijami.
  Ves stik bo filtriran skozi dragoceno
  Kri Gospoda Jezusa Kristusa.
  Marija, Brezmadežna, obleci me
  v luč, moč in energijo svoje vere. Oče,
  prosim določi angele in svetnike,
  da mi pomagajo. Hvala ti, Gospod
  Jezus, da si moja Modrost, moja
  Pravičnost, moje Posvečenje, moje
  Odrešenje. Podrejam se služenju
  tvojemu Svetemu Duhu in prejemam
  tvojo resnico glede medgeneracijskega
  ozdravljenja.
  Slava Očetu in Sinu in Svetemu
  Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako je
  zdaj in naj bo vekomaj. Amen.
  P. Robert DeGrandis

  https://drive.google.com/file/d/1SapKyuyfDnNdzNXGub4Vx0-JsgcCiDCU/view

 75. Miro says:

  MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

  Gospod Jezus Kristus,
  veliki in večni Duhovnik,
  žalostno je tvoje srce,
  ko gledaš ovce brez pastirja.
  Zato v tvojem imenu in po tebi
  prosimo nebeškega Očeta,
  naj pošlje delavcev na svojo žetev.

  Jezus, ljubitelj čistosti,
  pomagaj krščanskim staršem vzgajati
  njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
  Daj, da bodo velikodušno darovali
  za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.

  Učitelj apostolov, izberi med našo mladino tiste,
  ki nam bodo darovali daritev svete maše,
  delili svete zakramente,
  molili in se za nas žrtvovali.

  Dobri pastir, varuj jih pred
  zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
  Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
  da postanejo duhovniki po tvojem srcu.
  Naj polni vere in ljubezni do tebe
  in tvoje svete Cerkve
  nesebično posvetijo vse svoje moči
  ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
  v neumrljivih dušah.

  Mati Marija, varuj naša semenišča,
  da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
  ki bodo ohranili našemu narodu zaklad
  svete vere. Amen.

  (vir: s spletne strani Župnije Smlednik)

 76. Miro says:

  HVALA, GOSPOD, ZA TA DAN

  Ti si naš Bog!

  Zahvaljujemo se ti za dar
  svetlega dneva.
  Dokončali smo današnje delo
  in znočilo se bo.

  Prosimo te, sveti Gospod,
  varuj nas v temi,
  poživi nas in daj nam,
  da bomo mirno spali.

  Bodi nam stražar,
  varuj nas vsake nevarnosti
  in obvaruj svojega služabnika,
  ki si mu daroval svobodo.

  Ti poznaš, Gospod, breme,
  ki mi ga nalaga moje telo:
  bodi moj stražar.
  Pri meni ostani, Gospod.

  (Modrost očetov, Apostolsko izročilo)

 77. Janez says:

  JEZUS S KRIŽEVEGA POTA GREMO S TEBOJ NA POT ŽIVLJENJA
  Gospod Jezus, iz globin moje Duše Ti znova darujem vse kar imam in premorem,
  vse svoje upanje, vse ljubezni, vse veselje, bolečine, bolezni, skrbi, vse probleme,
  vse žitje in bitje, vse prošnje in molitve, vse moje Življenje.
  Darujem Ti Gospod vse svoje težave in preizkušnje, ki me čakajo na Poti Življenja.
  Prosim Gospod sprejmi jih, posveti jih, stori jih rodovitne,
  spremeni jih, posveti jih, blagoslovi jih, razsvetli jih z Božjo Lučjo Miru in Ljubezni,
  spremeni jih v Zaklad Odrešenja.
  Prosim podari mi krščanski pogled na trpljenje in bolečine;
  nauči me, da voljno trpim, da se utrdim in prekalim v zrelosti,
  strpnosti in dobroti moje osebnosti in
  da bom vseskozi vsaj dan nosil moj Križ in hodil za Teboj Moj Odrešenik,
  tako kot si ga Ti na Golgoti in tretji Dan od smrti vstal in nas Odrešil.
  Nauči me, da bom z velikodušno pripravljenostjo zadoščeval
  za lastne grehe, napake in za krivde človeštva ter hudobijo zaradi krivic, vojn in izkoriščanja soljudi.
  Prosim Jezus daj mi bratsko, usmiljeno srce za vse, ki trpijo v žalosti;
  navdihuj prosim vsa moja dela in dejanja dobrote, sočutja, strpnosti, pomoči in služenja ubogim,
  da bom od tebe dobil Moč,
  da bom nesebično in vztrajno molil, pomagal, tolažil in se razdajal po svojih človeških močeh.
  Zavedam se, da ko bom pomagal drugim, da bom pomagal Sebi
  in postal boljši kristjan in boljši človek, ki moli in dela, ki daje tihi zgled s tem,
  ko ljubi in pomaga, ko odpušča in prinaša veselje s vojim Življenjem po Evangeliju.
  Ne zanimajo me nobeni izgovori, nobene znanosti, nobene človeške vede,
  nobene modrosti in filozofije, nobene joge in meditacije, nobene proze in poezije,
  če nisem v Življenju Spolnjeval Božje Volje in Živel po Evangeliju Jezusa Odrešenika tako,
  kot jih od mene pričakuje naš Gospod, ki je svet odrešil s Križem in Ljubeznijo.
  Prosim Bog podeli nam svojim Učencem in Bratom Milost Ljubezni in Vere ter Vodi nas,
  da bomo vedno hodili po Poti Odrešenja za Teboj,
  skupaj z drugimi Brati in Sestrami v Nebeško Domovino brez greha in stranpoti,
  ko omagujemo pod bremeni in preizkušnjami Življenja in ki Te potrebujemo vedno in povsod.
  Brez Tebe pomenimo, da smo nič, samo s Teboj Jezus smo lahko vse.
  Pomnoži nam Vero, Mir in Ljubezen in Strpnost za boljši Svet Tebi v Slavo in Čast.
  Zavedamo se Gospod Jezus, da ko bomo ponižni in skromni v Življenju vse naredili prav,
  kar nam nalagaš in nam zapoveduješ na tem svetu,
  ko bomo Verovali Vate, ljubili, odpuščali in služili z dobrimi deli bližnjim,
  da nam boš šele tedaj dovolil priti k Tebi v Večno Veselje, v Tvoji Luči in v Tvojem Ljubečem Miru. Amen.

  Dopolnjena molitev po A. M. Couvrer, Ognjišče 1998. Za dušo in v spodbudo da gremo naprej vztrajno v Veri in Zaupanju po Poti k Njemu, ki je naš Odrešenik in Učenik.

  Ut nihil sit sine te, nisi in te Jesu omne quod possumus.
  Nobis multiplicet fidem, Pax et Amor et Toleratio in mundo Potius tibi in gloriam et imperium.
  Scimus Domino Iesu, quia cum simus humilem et verecundus omnia recta in vita egerunt,
  vos upload et nos et nostra zapoveduješ in hoc mundo,
  non credebant in vata, amor indulgentiae, veniae et servivit cum prope partium bono,
  quia tunc non licet tibi in oblectationem veniet ad vos lux tua, et amantes pacem tuam.

 78. Janez says:

  RAD DARUJEM SAMEGA SEBE IN VSE KAR IMAM GOSPODU BOGU
  Gospod TVoj Otrrok sem, ki Te v molitvi kliče in Išče in Ti želi Darovati Sebe in Vse kar sem, premorem in imam po Tvoji Milosti! Sprejmi Gospod vso mojo prostost, moje težave, strahove, moje bolečine in mi daj Moč, da bom vztrajal in hodil po Poti Odrešenja k Tebi. Prosim sprejmi moj spomin, moj razum, mojo voljo in moje hotenje, vse moje cilje in načrte, vse moje pesmi in molitve, vse moje radosti in solze trpljenja. Karkoli imam ali premorem Gospod, si mi podaril Ti, ki si naš Bog Stvarnik, Odrešenik, Vodnik in Učenik. Vse kar si mi daroval Ti hvaležno vračam in izročam z molitvijo in prošnjo, da naj nad vsem popolnoma Vlada Tvoja Milost in Tvoja Božja Volja. Brez Tebe mi ni živeti. Hitro se lahko izgubim in zablodim. Potrebujem Te gospod vsak Trenutek, da si pri Meni, ob Meni in v Meni kot moj Odrešenik, Učenik in Tolažnik. Prosim Vodi moja Pota Življenja in ne pusti mi, da zaidem na stranpoti. Veliko je stranpoti, labirintov in skušnjav. Prosim Gospod za stanovitnost v Veri v Jezusa. Gospod daj mi le Ljubezen do Tebe in svojo Milost, da bom zdrav na duši in na telesu, da bom pridno delal, molil, delal dobra dela in služil bližnjim in bogat bom dovolj v sebi. Gospod podaril si mi telo, da bi mi pomagalo izpolniti moje Zemeljsko in Večno poslanstvo, ki je bilo pri Krstu posvečeno, prav tako moja duša. Danes prosim za Milost, da to posvečenje obnavljam in postavljam Sebe in svoje Telo v Tvojo Službo. Utrdi me za delo, napore, premagovanje težav in preizkušenj, sprejemljivo za Božje Vodstvo, Tvojo Milost in pripravljen za pomoč drugim kot Dobri Samaritan. Prosim te za velikodušnost, da delam in služim ne da bi štel kaj sem daroval in služim pomočli potrebnim ter tako spolnjujem Tvojo Sveto Voljo. Zavračam vse kar je greh: požrešnost, lenobo, nečistost, hudobijo maščevanja, preklinjanje, opuščanje dobrote ubogim, in vse drugo, kar ni prav v Tvojih Očeh Gospod. Pomagaj mi prosim Gospod, sliši in usliši me, vodi me in navdihni me, da bom dober človek in dober kristjan. Naj prelijem Vero in nauke Evangelija v Življenje, Tebi v čast in Slavo Vekomaj.

  Kristjan Moli Družina 1982 , dopolnjena in razširjena molitev po Ignaciju Loyolskem.

 79. Janez says:

  AUCH DU BIST EIN ENGEL FUER MICH ali TUDI TI SI ZAME BOŽJI ANGEL POSLAN IZ NEBES
  Ali veš prijatelj, kam bežijo angeli, ko izgubijo svoja krila?
  Ko svetlo noč zapusti sijaj in ko nova jutra solze so žalostnih ljudi umila?
  Daj jim vendar človek ponovno svoja krila, daj jim nova krila svojih sanj in domišljije,
  pojdi tja, kjer valovi sreče in dobrote so doma,
  kjer je obilo dobrote in upanja;
  prinesi jim spet radost, upanje in strpnost,
  naj nam vsem spet hvaležno melodija Bogu v čast veselo v srcu zaigra.
  Kadar vstaja sonce, prebuja se nov dan,
  vedi, ko nekdo te ljubi, odpira svojo toplo dlan.
  In ko človek išče radost, srečo, mir srca,
  je samo ljubezen, ki lahko osreči ga.
  O, daj Gospod, moj Stvarnik ljubezni polno mi srce,
  glej, zaman je drugo materialno, ker le skrb, nemir preveva me.

  Rad bi ponesel radost in dobroto v življenje vsem ljudem,
  z njima prosim podeli mi Gospod veselje in spodbudi ter opogumi me.
  Daj mi Moč in navdihni s Svetim Duhom me!
  Podari mi Božji Mir in Molitev k Tebi, ki z Ljubeznijo in Vero do Boga napolni mi srce.
  Kakor jutra rosa, ki ob soncu zgine in več je ni,
  kakor vrt in gozd, poljane ter griči na novo v naši vasi na Pancah oživi,
  človek se spreminja, ko Ljubezen v njem spet prebudi,
  mrak postaja sonce, v njem veselje in upanje se spet zbudi,
  vedre in radostne, polne miline so človeške spet oči,
  v njih sledu nobene žalosti več ni,
  ker žalost so odnesli tja daleč, naši dobri Sveti angeli;
  in vedi, če si v srcu dober, si ta angel zame tudi ti.

  Ni slajših misli, kot je lep pogled na pomladne, poletne in jesenske dolge, svetle, tople dni,
  ko zelenijo in rumenijo listi, poganja cvetje, zaslišiš spet otroški smeh in zaslišiš v gozdu ptic veselo petje;
  juhuhu, prihaja vigred, prihaja poletje in jesen, spet in dušo objame sto radosti,
  vse je lepo, vse me veseli, kar v naravi zeleni, raste ino cveti,
  kot drobna impresija, ki v duši ostaja večno in nikdar ne zbledi!
  Prelep je Božji Svet, nam vsem si ga podaril iz Ljubezni Bog Ti.
  Vemo, da brez Tebe Gospod se na svetu nič ne zgodi.
  prosimo podari nam Vero, Dobroto, Ljubezen in Usmiljenje, ki naj večno živi.
  Obvaruj nas Gospod bolezni, problemov, raznih težkih preizkušenj in nevarnosti,
  naj Vse Ustvarjeno in Živo v Vesolju in na Zemlji naj Vedno hvaležno poje Ti.

  Janez AKA Dichter Hansi

 80. Miro says:

  VSAKOMUR JE DANA PRILOŽNOST

  Kdor od prve ure dela,
  prejme pravično plačilo.

  Kdor pride nekoliko pozneje,
  se veseli posebne pozornosti.

  Kdor se šele opoldne
  pridruži delavcem,
  naj ga ne skrbi,
  da bo prejel manj.

  Kdor si je vzel časa
  do popoldneva,
  še vedno lahko pride zraven
  in naj se ne sramuje.
  Naj ga ne skrbi,
  ker je zamudil.

  Gospod in gospodar je velikodušen:
  poslednjega sprejme,
  kot je sprejel prvega.
  Vsem privošči počitek.
  Sočuten je do poslednjega
  in nagradi prvega.
  Enemu daje bogato,
  drugemu daruje obilno.
  Poplača delo,
  vendar zelo ceni
  tudi dober namen.

  Pridite vsi v veselje svojega Gospoda!
  Prvi in poznejši, oboji
  boste bogato poplačani.
  Bogati in revni so združeni in srečni.
  Blagrujte drug drugega
  zaradi velikodušnosti vašega Gospoda.

  (Modrost očetov, Hipolit Rimski)

 81. Janez says:

  MOLITEV ZA SPRAVO SLOVENSKEGA NARODA
  O Bog, ti si naš Nebeški Oče vseh ljudi na zemlji,
  vernih in nevernih slovenskih ljudi,
  ki ostajajo dostikrat zaradi medvojnih in povojnih pobojev skregani in razdvojeni,
  ki ese še vedno prepirajo o svojem prav in ostajajo razdvojenin in sprti.
  Ti Jezus tega ne želiš ter nas učiš sprave, ljubezni in odpuščanja tako,
  da si medsebojno odpuzščamo vse grehe in žalitve do sedemdesetkrat sedemkrat in se medsebojno spravimo.
  Po Sinu Jezusu Kristusu nas Vabiš, da bi vsi ljudje prišli po Božji Milosti
  do spoznanja resnice in se zveličali ter si odpustili in zaživeli v miru, strpnosti in sožitju.

  Boli te, Gospod Bog vsa mržnja, maščevalnost in nestrpnost med Slovenci,
  ko se ljudje med seboj izključujemo in sovražimo,
  še zlasti, če si jemljemo pravico do obsojanja in maščevanja tako,
  da kratimo drug drugemu osnovne pravice ali celo normalno življenje v slovenski državni skupnosti.
  Jezus Ti si nas učil, da naj odpuščamo in ljubimo svoje sovražnike,
  tako kot si nam dal Ti svoj zgled na Golgoti, ko so Te križali za naše grehe rekoč:
  »Oče odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo«.
  Tudi mi lahkio zmoremo spravo in medsebojno odpuščanje z molitvijo in željo po spravi.

  Prosimo Te Gospod za vse slovensker žrtve
  in Tvoje Odpuščanje za vsa maščevalna ter nasilna dejanja med Slovenci,
  ki se nanašajo na razna dejanja vojnega in povojnega nasilja in pobojev ljudi:
  daj vsem pokojnim Slovencem večni mir in spokoj v Nebeški Domovini,
  daj živečim, da bi se med seboj spravili in si vse odpustili ter odslej v miru živeli,
  da žalostna preteklost slovenskega naroda ne bi več obremenjevala sedanjosti in prihodnosti Slovencev.
  Pomagaj nam Gospod, da si medsebojnio odpustimo, kot nam tudi Ti odpuščaš, ko Te molimo in prosimo!
  Gospod prosimo Te daj, da bi rastlo vzdušje vzajemnega odpuščanja in medsebojnega zaupanja med Slovenci,
  da se bodo zacelile vse naše rane in da bomo dosegli medsebojno odpuščanje in spravo ter bili v vsem podobni Jezusu.
  Kajti ni na človeku, da bi sodil in jemal pravico v svoje roke, ker nas bo nekoč, vse od dnevu obsorej sodil Bog!

  Prosimo Te za pomoč Bog, saj si ti naš skupni Oče vseh ljudi
  in tudi tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki je iz Ljubezni do vseh ljudi daroval svoje življenje na križu.
  Prosimo te, Gospod podeli nam Božji Mir, Božjo Ljubezen in medsebojno spravo
  in odpusti nam tudi Ti Jezus vse grehe in vse poboje ter vsa medsebojna maščevanja in krivice,
  da bomo vsi ljudje po Tvoji Milosti spet spravljeni zaživeli v miru, strpnostri in medsebojnem razumevanju.
  Bog bo sodil ne mi ljudje, ki smo vsi Božji otroci!
  Odpustimo si medsebojno vse zamere in grehe, kakor tudi nam vsem odpušča naš Nebeški Oče!
  Božja Ljubezen vate zaupamo.
  Božje Usmiljenje vate zaupamo.
  Božja Dobrota vate zaupamo.

  Amen.

  Dopolnjena in razširjena molitev za spravo na Teharjah.

 82. Janez says:

  K Tebi prihajam Gospod
  K Tebi prihajam Gospod, z vsem srcem, z vsem upanjem in z vso ljubeznijo, ki jo premorem.
  Prosim Te, naj bo ta Sveta Maša danes blagoslovljena postaja v mojem življenju
  In naj mi da novih moči, da bom stanovitno hodil po pravi Poti k Tebi.
  Tvoje usmiljenje in odpuščanje naj mi olajšata breme, ker sem sam sebi breme, ki je pogostokrat neznosno.
  Tolikokrat o moj Bog, sem daleč od Tebe, daleč od sebe, pripravljen za sleherno neumnost in greh.
  Pomagaj mi prosim, da bom pri Tebi, da bom pri sebi, saj to dvoje je isto.
  Naj mi ta ura, ki jo posvečuje Tvoja pričujočnost, da rasti v zvestobi, grečnosti in veselju Tebi.
  Prosim Bog, ozdravi me trpkosti, ki mi stiska usta, te grenkobe in bolečine ki sem je sam kriv
  In tega nezaupanja, ki mi je vedno in povsod v skušnjavo.
  Reši me Gospod notranje krhkosti in nestalnosti, vsega kar me vleče navzdol.
  Reši me greha prosim, ki ga sovražim, pa vendar delam še naprej napake in te nespametno žalim.
  Na pragu te Svete Mašne Daritve me prosim prenovi, da bom tak, kakršnega me ti želiš imeti.
  Bog, popolnoma zaupam vate. Moja beseda na tem mestu bodi:
  Vsega se Ti izročim.
  Verujem v Te, Upam v Te. Ti si moja edina Resnica in moja Edina Moč.
  Zavedam se, kako sem brez Tebe Oče slaboten in kako sem ves v Tvojih rokah.
  Prav zato vem Oče, da sem zato močan.
  Zato se hočem veseliti v Gospodu.
  Glej prihaja nova mladost, ki bo do vrha napolnila mojo dušo.
  Ko stopam pred Tebe, oblij s svetlobo in radostjo mojo Dušo z svojo Lučjo Gospod.
  Naj me odslej vedno vodi Tvoja Ljubezen po Poti Odrešenja k Tebi Jezus.
  Prosim bodi in ostani vedno pri meni in v meni Gospod, Vodi me in Poduči me,
  da bom delal vse kar je prav v Božjih Očeh.
  Amen.

  Daniel Rops, Moje Veselje se dviga k Tebi, Izbor Molitev 1974.

  Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, kako more ljubiti Boga, ki ga ni videl? Janez (1 Jan 4, 20).

 83. Miro says:

  »Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili« (Mt 6,7). V moči Gospodove besede je živel tudi sv. Ambrozij. V kratkih, močnih besedah življenja nam predstavlja tisto duhovno pot, ki zanesljivo vodi k temu, da se bo v našem srcu po Božji milosti rodila Beseda. To je pot izpolnjevanja Božje volje!

  TAKO SI KRISTUSOVA MATI!

  Izpolnjuj Očetovo voljo,
  da postaneš Kristusova mati.
  Mnogi so prejeli Kristusa,
  a ga niso porodili.

  Kdor poraja pravičnost,
  ta tudi poraja Kristusa;
  kdor poraja modrost,
  ta tudi poraja Kristusa;
  kdor je rodil besedo,
  je rodil tudi Kristusa.

  (Modrost očetov, Ambrozij)

 84. Janez says:

  MOJA MOLITEV IZVIRA V BOGU
  Molitev moja goreča in iskrena izvira v Bogu.
  In izliva se blagodejno Vanj in iz Njega nazaj kot Milost v Stvarstvo k Nam.
  »In Tek Molitve naj bo kot široka in globoka reka vesel, živ in lahak ko teče v doline z Gora.«
  V svoji poskočnosti se igra z veseljem v naših srcih.
  Zajemajmo na široko in na globoko v njeni izvirni svežini.
  Odžejajmo se iz Božjega Vira Ljubezni in Usmiljenja.
  Umiri se v Gospodu moje preizkušano Srce.
  Pridi Sveti Duh in Vodi me in Uči me, da bom zvesto hodil za Jezusom.
  Pomagaj mi, da bom vedno pomagal in služil svojim bratom v Jezusu.
  Gospod prosim preženi od mene vse skušnjave in osvobodi me vse hudobije,
  da bom v Tebi Živel in Molil ter Delal kot dober Kristjan in Dober Človek.
  Amen.
  Dopolnjena molitev skupnosti krščanskega življenja.

  MOLČATI IN TIHO ČAKATI
  Ko je moja molitev postajala vedno zaupnejša in vedno globlja,
  sem znal vedno manj govoriti in tudi manjkrat spregovoriti.
  Slednjič sem povsem utihnil in prisluhnil Njemu in ljudem ter Naravi.
  Prisluhnil sem zgovorni Tišini in Miru, da sem slednjič razumel kar preje nisem razumel.
  Iskal sem Boga in prosil, da me obišče, da se pogovoriva.
  Postal sem nekdo ki manj govori,
  v tem je še večje nasprotje, kot da bi molčal.
  Postal sem poslušalec in iskalec v tišini.
  Najprej sem menil, da moliti pomeni govoriti Bogu,
  toda spoznal sem, da moliti ne pomeni zgolj molčati, marveč poslušati in slišati.
  To pomeni tudi Moliti in Brati Sveto Pismo, kjer nam govori Bog.
  To pomeni tudi opaziti uboge in jim pomagati kot Sveta Mati Terezija, ne pa oditi naprej.
  Tako je: molitev ni le prisluškovanje tega, kar sam si govorim.
  Moliti pomeni: molčati in tiho čakati, da molivcu sam Bog spregovori in mu pove kaj hoče od njega.
  Ko očistimo svoje Misli, svojo Dušo ter Srce, naredimo prostor za Boga.
  Z molitvijo in spovedjo ter spreobrnitvijo ga povabimo, da pride k nam in ostane v Nas.
  Molitev in spreobrnitev pa naj prispevata, da bom postal boljši človek in boljši kristjan.
  Naj bo vse kar mislim, upam, delam, pomagam, molim in služim v Božjo Čast in Slavo Vekomaj.

  Dopolnjena molitev skupnosti krščanskega življenja.

 85. Janez says:

  KAHLIL GIBRAN: O LJUBEZNI
  Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite,
  čeprav je njena pot strma in težka.
  In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite,
  čeprav vas utegne meč, skrit med njenim perjem, raniti.
  In kadar vam govori, ji verjemite,
  četudi vam njen glas pretresa sanje, kot vam sever pustoši vrtove.
  Kajti tako kot vas ljubezen krona, vas mora tudi križati.
  Pripomore vam k rasti, a vas tudi oklesti.
  Tako kot se vzpne do vaših višin in vam boža najtanjše veje, ki trepečejo v soncu,
  bo prodrla tudi do vaših korenin in jih stresla tam, kjer se oklepajo zemlje.

  Kakor žitne snope vas zbira k sebi.
  Omlati vas, da bi vas razgalila.
  Preseja vas, da bi vas rešila plev.
  Melje vas do čiste beline.
  Zgneta vas, dokler ne postanete voljni.
  Nato vas izroči svojemu ognju, da bi mogli postati sveti kruh za božjo gostijo.
  Vse to vam stori ljubezen, da bi spoznali skrivnost svojega srca in
  v tem spoznanju postali delček srca Življenja.

  Toda če v svojem strahu iščete zgolj miru in užitka v ljubezni,
  je bolje za vas, da si zakrijete svojo goloto in odidete z mlatišča ljubezni
  v svet brez letnih časov, kjer se boste smejali, a ne iz srca,
  jokali, a ne izjokali vseh solz.

  Ljubezen daje samo sebe in jemlje samo sebe.
  Ljubezen ne jemlje v posest in noče postati posest.
  Zakaj ljubezen zadostuje ljubezni.
  Kadar ljubite, ne smete reči »Bog je v mojem srcu«, temveč raje »Sem v srcu Boga«.

  In ne domišljajte si, da morete usmerjati tok ljubezni,
  kajti ljubezen bo, če se ji le zdite vredni, usmerjala vaša pota.
  Ljubezen ima samo to željo, da izpolni samo sebe.
  Toda če ljubite, a ste polni želja, naj bodo vaše želje take:
  Stopiti se in postati žuboreč potok, ki poje svojo pesem v noč.
  Spoznavati bolest prevelike nežnosti.
  Raniti se s svojim lastnim razumevanjem ljubezni
  in krvaveti voljno in radostno.
  Prebuditi se ob zori z lahkim srcem in se zahvaliti za nov dan ljubezni.
  Umiriti se ob popoldanskem počitku in razmišljati o zanosu ljubezni.
  Vračati se z dela na večer s hvaležnostjo domov
  in zaspati s hvalnico na ustnicah in z molitvijo za ljubljenega Boga v srcu.
  Amen.

  Bog je Ljubezen.

 86. Janez says:

  ISKRENA LJUBEZEN, NE DENAR, JE TISTA, KI POLEG VERE GORE PREMIKA
  Iskrena ljubezen žene naprej ljudi in življenje, tudi tiste, ki so žalostni in še upajo, da bodo uslišani.
  Iskrena ljubezen pomeni duhovno izpolnitev zaljubljenim ter ničesar ne zahteva v zameno.
  Iskrena ljubezen ne postavlja nobenih pogojev in lahko premika gore in dela čudeže, če veruješ.
  Iskreno ljubezen daješ, če ne pričakuješ ničesar v zameno in to narediš vedno, takoj in z veseljem.
  Iskrena ljubezen je naše pravo notranje bistvo in smisel življenja in bivanja.
  Iskrena ljubezen je hvaležnost našim ljubljenim za vse tiste trenutke, ki smo jih
  z njimi preživeli v zadovoljstvu in sreči pa tudi v nesreči, ki nas je spremljala po poteh življenja.
  Iskrena ljubezen je odgovor na vibracije jezika ljubezni, ki ga začutimo in nas vodi srečne in izpolnjene skozi vse različne možne načine našega izražanja.
  Iskrena ljubezen je temelj doživljanja sreče in hrepenenja po resnici.
  Iskrena ljubezen je del naše narave, vse, kar je, in se izraža iskreno in resnično tam, kjer se imajo ljudje radi in je prisotna strpnost in dobrota.
  Iskrena ljubezen ne pozna meja in predsodkov, laži ter sprenevedanja; je ljubezen med bližnjimi v soseski, službi, šoli, med partnerjema, v parku, v tovarni, na službeni poti, je ljubezen staršev do otrok in otrok do staršev ter ljubezen med ljudmi, ki jih s svojo dobroto, toplino in radostjo odrešuje, kot nas je učil Jezus.
  Iskrena ljubezen prestopi ozek prag človekove materialnosti, zavesti in med iskrenimi, dobrimi ljudmi vstopi v novo kakovost življenja, kot tista tiha, neopazna, ljubezniva in mila glasba sorodne duše, ki jo imaš rad in ki je namenjena tebi brez posebnih zaslug.
  Iskrena ljubezen je rast in zorenje, ki jo omogoča povezovalna moč prijateljstva in dobrote.
  Iskrena ljubezen je na zmagovalnem pohodu tam, kjer se imajo ljudje radi in se razumejo, saj se porajajo in prebujajo čudoviti ljubeči občutki, ki sežejo do srca.
  Iskreno ljubezen dajem in prejemam in jo udejanjam vsaki dan tudi skozi partnersko življenje ženske in moškega v zakonu ali drugače, saj smo jo zastonj prejeli in jo zastonj dajemo drugim.
  Iskreno ljubezen izražam vsem tistim, ki jih spoštujem in imam rad, pa tudi tistim, ki so v srcu dobri in trpijo in rabijo dobro besedo.
  Iskrena ljubezen ozdravi še tak egoizem in podarja dobroto bližnjemu ali ljubljenemu kar tako, brez posebnega razloga, saj nas odrešuje in osmisli naše življenje in je zato najvišja Božja zapoved!
  Janez AKA Dichter Hansi

  Ljubezen je bistvo Jezusovega Evangelija za Ljudi.

  1 Korinčanom 13 Ljubezen
  Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. 2 In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. 3 In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. 4 Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, 5 ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. 6 Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. 7 Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 8 Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, 9 kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. 10 Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. 11 Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. 12 Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. 13 Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.

  Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,21.24-27) Kdor spolnjuje Očetovo voljo, pojde v Božje kraljestvo
  Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod, Gospod«, temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.

 87. Miro says:

  MOLITEV K SVETEMU DUHU

  Sveti Duh,
  pridi, razsvetli me, da bom našla izvir,
  pri katerem se lahko odžejam.
  Pridi, moja tolažba,
  pridi, moje veselje,
  pridi, moj vir, moja moč, moja luč.
  Sveti Duh, navdahni me;
  Božja ljubezen, použij me;
  vodi me po pravi poti;
  izvir miru, luč, razsvetli me.
  Lačna sem, nahrani me;
  žejna sem, odžejaj me;
  slepa sem, obogati me;
  nevedna sem, pouči me.
  Sveti Duh, izročam se ti.

  (sv. Mirjam Križanega Jezusa)

 88. Miro says:

  NEIZMERNO USMILJENI JEZUS, TI SI USMILJENJE …
  (sv. Favstina Kowalska)

  Neizmerno usmiljeni Jezus, ti si usmiljenje samo, v bivališče tvojega
  neizmerno usmiljenega Srca vodim mlačne duše. Naj se te mlačne duše,
  ki so podobne mrličem in te navdajajo s takim odporom, ogrejejo v ognju
  tvoje čiste ljubezni. O nadvse usmiljeni Jezus, izkaži jim vsemogočnost
  svojega usmiljenja, pritegni jih v žarišče svoje ljubezni ter jih obdari s
  svojo ljubeznijo, saj ti zmoreš vse.

  Ogenj in led se ne moreta združiti, saj bo ogenj ugasnil ali se led stopil.
  Toda tvoje usmiljenje, o Bog, more pomagati še večji bedi.

  Večni Bog, usmiljeno se ozri na mlačne duše, vključene v nadvse
  usmiljenem Jezusovem Srcu. Oče usmiljenja, zaradi bridkega trpljenja
  tvojega Sina in njegovega tri ure dolgega umiranja na križu te goreče
  prosim, dovoli, da bi tudi one slavile globine tvojega usmiljenja …

  (Dnevnik sv. Favstine Kowalske, št. 1229)

 89. Janez says:

  ( Povzeto po Radio Maria Italija, kjer so objavili, da se dogajajo čudeži s to devetdnevnico. Priporočajo jo vsem, ki nimajo zaposlitve.)
  ( To molitev molimo devet dni.)

  DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU
  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
  Sveti Jožef, moj varuh in zagovornik, k tebi se zatekam. Izprosi mi milost, zaradi katere vzdihujem v ponižni prošnji pred teboj. Tegobe in bridkosti, ki jih zdaj doživljam, so resda lahko pravična kazen za moje grehe. Priznam svojo krivdo. Ali moram zato opustiti upanje, da mi bo Gospod pomagal? ”Nikakor ne,” mi odgovarja tebi vdana sv. Terezija, ”seveda ne, ubogi grešniki. V vsakršni potrebi, najsibo še tako velika, se zatecite k učinkoviti priprošnji Očaka svetega Jožefa, obrnite se k Njemu z živo vero in zagotovo boste uslišani.”

  Poln zaupanja stojim torej pred Teboj in te goreče prosim, da se me usmiliš in mi nakloniš milost. Kolikor je v tvoji moči, hiti mi pomagat v mojih stiskah. Ozri se na mojo revščino in daj, mogočni sveti Jožef, da bom po tvojem dobrotljivem posredovanju deležen potrebne milosti in se bom lahko prišel hvaležno poklonit pred tvoj oltar.
  Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

  Usmiljeni sveti Jožef, pomni, da še nobeden ni ostal razočaran, najsibo še tako velik grešnik, če se je z zaupanjem in vero zatekel k tebi. Koliko milosti in pomoči si izprosil žalostnim! Bolni, zatirani, obrekovani, prevarani in zapuščeni, ki so pribežali pod tvoje varstvo, so bili uslišani. Ne dovoli, mogočni Svetnik, da bi bil jaz edini, ki bi ostal brez tvoje podpore. Bodi dobrotljiv in velikodušen tudi do mene, da bom v znamenje hvaležnosti poveličeval tvojo dobroto in Gospodovo usmiljenje.
  Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

  Vzvišeni glavar Svete Družine, nadvse te spoštujem in iz srca te kličem. Žalostnim, ki so molili k tebi pred menoj, si podelil tolažbo in mir, milost in pomoč. Blagovoli torej potolažiti tudi mojo užaloščeno dušo, ki ne najde pokoja med skrbmi, ki jo tarejo. Ti, najmodrejši Svetnik, prepoznaš v Bogu vse moje potrebe, še preden ti jih predstavim v molitvi. Predobro torej veš, kako zelo potrebujem milost, za katero te prosim. Nobeno človeško srce me ne more potolažiti; zaupam, da me boš ti potolažil, častitljivi Svetnik. Če mi podeliš milost, za katero te tako vztrajno prosim, obljubim, da bom širil pobožnost, podpiral dela, ki bodo v tvojem imenu delila tolažbo nesrečnikom in umirajočim. O, sveti Jožef, tolažnik žalostnih, usmili se moje bolečine!

  Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

  Opomba: to čudovito molitev je darovala na medmrežje naša sestra v Kristusu, ki jo za vas hvaležno povzemam in posredujem.

  Blagoslovi in varuje naj nas vse Vsemogočni in Usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pridi Jezus k nam in nas Vodi in Uči, da nikoli ne zaidemo s Poti k tebi. Božja Ljubezen, Božje Usmiljenje in Božja Dobrota vate zaupamo. Naj pride k nam Božje kraljestvo Ljubezni in Miru. Amen.Bogu hvala vekomaj!

 90. Janez says:

  BOŽJE KRALJESTVO NAJ BO VEDNO MED NAMI
  Božje kraljestvo je tu in naj vedno ostane med nami
  Kadar se ljudje med seboj imajo radi, se razumejo in se ljubijo,
  ko se spoštujejo, so strpni, si odpuščajo in se vzajemno osrečujejo,
  kadar ljudje medseboj prijazno govorijo, se poslušajo in slišijo,
  kadar se ljudje medsebojno učijo in drug drugega dobronamerno opozarjajo na napake,
  kadar se medsebojno spodbujajo in si pomagajo k pravičnemu in pobožnemu življenju,
  kadar v stiskah in preizkušnjah molijo k Bogu za druge in zase za pomoč in navdih,
  kadar se med seboj podajo roke in se objamejo,
  kadar se ljudje radi družijo, pojejo in z veseljem proslavljajo naše Odrešenja,
  kadar ljudje ustvarajo pogoje in možnosti za Božji Mir, Dobroto in Usmiljenje med seboj,
  kadar so ljudje veseli in radostni z odnosom, besedo, krščanskim zgledom in ljubeznivim pogledom,
  kadar se ljudje zavzemajo za dobroto v velikih in malih stvareh,
  ko ljudje opazijo stisko lačnih, ubogih in zapuščenih tako, da jim pomagajo,
  kadar se ljudje darujejo ljubezen, nasmeh, srečo, ubranost, dobro voljo, sočutje, človečnost za vse ljudi,
  tedaj je tu in bo vedno ostalo med nami Božje Kraljestvo.
  Ker smo ga z Božjo pomočjo in njegovim blagoslovom ljudje takega želeli in naredili med seboj.
  Kadar nam Vera in molitev ter zakramenti dejavno pomagajo tako, da smo dobri ljudje in kristjani,
  da si radi vedno pomagamo in služimo drug drugemu,
  da spolnjujemo Božjo Voljo in Jezusov Evangelij Bogu v Čast in Veselje,
  ko bo na Zemlji zavladal Božji Mir, Dobrota, Ljubezen ter Usmiljenje,
  tedaj bo Božje kraljestvo lahko že tu med nami zdaj in za vekomaj
  ter ob koncu slednjih dni tudi za pravične v Nebeški Domovini.
  Gospod pridi in ostani z Nami vse dni,
  Pomagaj nam, da bomo spolnjevali Božjo Voljo in Živeli kot Jezus naš Odrešenik.

  Prirejeno in dopolnjeno po Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

  SMISEL ŽIVLJENJA JE PRIHOD BOŽJEGA KRALJESTVA MED NAS
  Smisel življenja je v tem, da se vzpostavi Božje kraljestvo na Zemlji, to je v tem, da egoistično, sovraštva polno, nasilno in nerazumno življenje nadomesti življenje ljubezni, usmiljenja, odpuščanja, bratstva, svobode in razuma tako, kot nas uči Jezus Učenik in Odrešenik. Bog je prišel na svet da nas odreši in da nam pomaga. Čeprav se morda zdi, da danes prevladuje nasilje v svetu, kjer divjajo vojne in so nemiri, je resnica ta, da bolj ko deluje in je močnejša sila Božje Dobrote, Usmiljenja in Ljubezni bolj učinkovita je, bolj je tiha in subtilna ter Odrešujoča Božja Ljubezen in Milost za vse ljudi. Ker vsi potrebujemo Božji Mir in Božjo Ljubezen. To velja tudi za ateiste, ki pravijo da ne verujejo. Zakaj Bog Ljubi vse ljudi brez izjem, saj drugače ne more. Pomaga nam in nam odpušča, ko ga prosimo. Uči nas, da smo dobri in ljubeči med seboj. Da si pomagamo in služimo drug drugemu. Vabi nas vse, da pridemo k Njemu, ki je Naš Oče. In največja Božja zapoved in najmočnejša sila na svetu je po Jezusovem Nauku ljubezen. Božje kraljestvo je tam, kjer se ljudje ljubijo, si pomagajo in živijo po Evangeliju in spolnjujejo Božjo Voljo. Boga pa ni tam, kjer se ljudje sovražijo in delajo hudobijo med seboj. Sveti Duh, ti, ki si luč in Tolažnik, pridi in vodi mojo in našo današnjo molitev. Daj mi spoznati lepoto in globočino Božje ljubezni. V srce mi vlij Božji mir in mi ga pomagaj širiti okrog sebe. »Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci.« (Mt 5,9) Pomagaj nam Gospod, da bomo vedno prinašali kot apostoli Luč Odrešitve, Ljubezni in Usmiljenja med ljudi in bili dobri ljudje in dobri kristjani ter prispevali k boljšemu svetu! Amen.

 91. Janez says:

  BLAGOR NAM
  Blagor nam, če se bomo, ubogi grešniki v duhu,
  znali osvoboditi varljvega zaupanja v denar, materialnost in bogastvo
  in bomo imeli Ljubezen in spoštovanje do revnih in ubogih,
  kakor do svojih bratov, živih podob Kristusa Odrešenika.
  Blagor nam, če se bomo, vzgojeni v blagosti močnih,
  znali odpovedati pogubni sili egoizma, sovraštva in maščevanja
  in če bomo premogli Vero, pogum in modrost,
  da se namesto za strah, ki ga vliva orožje, vojne, žrtve spopadov, lakota in begunci
  raje odločamo za velikodušen Mir med ljudmi in medsebojno odpuščanje za vse krivice,
  za povezanost v sožitju, strpnosti, sočutju, medsebojni pomoči, svobodi in delu,
  za osvobajanje z Dobroto, Usmiljenjem in Ljubeznijo med ljudmi v Miru.
  Bog je tam, kjer se Ljudje Ljubijo ne sovražijo.
  Blagor nam, če sebičnosti in brezobzirnosti mogočnežev ne bomo postavljali za vodilo svojega življenja
  in ne uživanja za njegov smisel in cilj,
  temveč bomo nasprotno, znali odkriti v zmernosti in strpnem sočutju izvir moči,
  v bolečini in trpljenju ter težavah sredstvo Božje Volje in Odrešenja,
  v Molitvi, služenju drugim in pomoči ubogim in revnim najvišjo stopnjo človeške veličine.
  Blagor vsem nam, če bomo nestrpnost, zatiranje in krivice mogočnežev
  raje voljno prenašali in to sprejeli kot svoj križ preizkušenj, kot pa to podpirali in povzročali,
  tako kot naš Odrešenik Jezus Kristus na Golgoti,
  ki nas je z žrtvovanjem na križu Odkupil in Odrešil,
  da bomo tako ravnali v skladu z Božjo Voljo in Pravičnostjo.
  Blagor nam, če bomo znali
  zaradi Božjega Kraljestva odpuščati krivičnežerm in mogočnežem,
  se zanj v Veri in Molitvi pogumno boriti, delati in služiti, trpeti in Ljubiti,
  vse v Večjo Božjo Čast in Slavo ter naše Odrešenje.

  Dopolnjena molitev papeža Pavel VI.

 92. Janez says:

  MOLIMO LITANIJE SOČUTJA ZA VSE BOLNIKE
  Ko bolečina in trpljen je bolnih kar prekipeva, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko zdravljenje bolnih napreduje počasneje, kot smo upali, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo ljudje preplašeni zaradi zdravstvene terapije, – Gospod bodi nam/jim blizu in jih potolaži.
  Ko se težko odpovemo svojim načrtom, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko narašča občutje odtujenosti, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo iztrošeni in utrujeni, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas vznemirja nepotrpežljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se tesnobi pridruži še osamljenost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi bolezni težko pogovarjamo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se v nas naselita obup in malodušje, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi strahu ne upamo soočiti s prihodnostjo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko divjanje bolezni načne samozavest, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas napadeta jeza in zamera, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas zamorijo skrbi in preobčutljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se je težko opreti na skrb drugih, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se prebudi zavist do zdravih, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko prevladata črnogledost in cinizem, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko stisko poveča potreba po spravi, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen napak razumemo kot kazen, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko so ljubljeni in domači tako daleč, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen povzroči finančne težave, ki vodijo v obup, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas objame občutek, da ni smiselno upati, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nam slabotnost onemogoči, da bi sploh mislili, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se prijatelji v strahu pred boleznijo umaknejo, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko bolezen povzroči razdražljivost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas preganjata obžalovanje in sram zaradi nekdanjih grehov, –
  Ko je težko spati, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko izgine apetit, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se upiramo nujnim spremembam, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko nas skuša zanikovanje in dvom, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je videti, da nas nihče ne razume, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko smo privezani na dom ali omejeni v gibanju, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko grozita brezvoljnost, apatija in brezdušnost, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se zaradi zdravil stanje navidez poslabša, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je vse, kar potrebujemo, nežen dotik, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je nemogoče ohraniti domače navade, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko je težko najti moč za nadaljevanje, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko molitev postane naporna, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko trpljenje postaja neznosno, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.
  Ko se bliža smrt, – Gospod bodi jim blizu in jih potolaži.

  Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

  Usmiljeni Oče, tvoj ljubljeni Sin je izkazal posebno sočutje gobavcem, nežnost dolgoletnim bolnikom in ozdravljenje bolnikom, ki so jih položili predenj. Predte polagamo vse bolne in tiste, ki potrebujejo zdravilno milost. Naj ljubezen in usmiljenje božanskega zdravnika dvigneta vse, ki trpijo zaradi bolezni, obnovi jih v zdravju in miru. To te prosimo v imenu Jezusa, našega Gospoda. Amen.

 93. Miro says:

  PROŠNJA K BOGU ZA KESANJE

  O dobri Jezus, želim imeti takšno kesanje in obžalovanje
  svojih grehov, kakršnega želiš, da ga imam. Toda ti veš, da
  ga ne morem imeti, če mi ga ne daš ti. Daj mi ga torej
  prosim, moj Zveličar, po svojem velikem usmiljenju.
  Dobro vem, kako nevreden sem, da se ti ozreš name in me
  uslišiš. Vendar upam v tvojo neskončno dobroto, da mi boš
  dal, česar te tako prisrčno prosim, po zasluženju tvojega
  svetega trpljenja ter po zaslugah tvoje svete Matere in vseh
  tvojih angelov in svetnikov.

  O Jezusova Mati, o sveti angeli, svetniki in svetnice božje,
  prosite zame Jezusa, da mi podeli popolno kesanje nad
  mojimi grehi.

  (sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas)

 94. Janez says:

  Sveti Duh, darovalec življenja, naš Učitelj in Vodnik
  Sveti Duh, darovalec življenja, naš Vodnik, Sveti Duh, trikrat sveti troedini Bog,
  dopusti, da tudi jaz rastem v Tvoji Ljubezni in Dobroti,
  da spoznam Boga in dosežem njegovo Kraljestvo.
  Podari mi umnost in modrost, da bom prav razumel Sveto Pismo in Evangelij,
  da bom razumel, kaj mi govori Bog.
  Podari mi navdih in poduk, da bom iskreno in goreče molil in se pogovarjal z Bogom.
  Podeli mi duha ljubezni, strpnosti, usmiljenosti, modrosti in pobožnosti,
  da bo moj duh rasel po načelih svetnikov
  in da bodo moje misli enake Jezusovim mislim,
  moja dobra dela ljubezni podobna Jezusovim delom, ki so vsa čista in sveta.
  Sveti Duh pobožnosti, vedno tako milosten in sijajen,
  pridi k meni in odeni mojega duha v čistost,
  pomagaj mi, da se bom ogibal vsakega greha in skušnjave in živel pravično,
  da bom ugajal Božjim očem in vedno spolnjeval Božjo Voljo.
  Obdaj mojo dušo z živim Duhom,
  Vodi me, navdihni me, da bom služil Presveti Trojici do Zveličanja
  z Vero, skromnostjo, z dobroto, z usmiljenjem in služenjem drugim.
  Naj umrem svoji človeški pristranskosti, človeškim mislim,
  svoji mlačnosti, mrtvilu in svojim človeškim željam.
  Pridi in me oživi v tvoji čistosti in Dobroti.
  Božji Oskrbovalec sadov z drevesa Življenja v Božjem Stvarstvu,
  večna Radost in Tolažba žalostnim, podeli mi Vodstvo in Navdih svojega Duha,
  da postanem bližnji Presvete Trojice
  in dedič tvojega Božjega Kraljestva.
  Naj moj jezik okusi to, kar je najbolj
  čisto v Božji svetlobi, trikrat Sveti,
  in da použijem v darovani Evharistiji Gospoda Jezusa, ki je dejal:
  Jaz sem kruh življenja, ki ne mine nikdar.
  Sveti Duh življenja, trikrat sveti,
  podari mojemu duhu popolnost v nauku Duha pobožnosti,
  da spoznam, kako s ponižnim strahospoštovanjem
  gledati to, kar je resnično meso in resnična hrana,
  kar je naša resnična kri in resnična pijača,
  zato, da bi živel v Očetu, Sinu in Svetem Duhu, Troedinem Enem.
  Daj, da moja duša živi za tvoje načrte in namene Bog, ki so sveti in odrešenjski,
  in ki najbolj ugajajo tvojim očem.
  Z vstopom v mojo dušo me bo tvoj Duh Tolažnik in Vodnik pobožnosti spremenil
  in po Milosti Božji spreobrnil v predanega in gorečega služabnika, ki Veruje v Boga.
  Zvezda moje duše, podari mi pobožnost svojih svetnikov in apostolov,
  da obdržim tvoje zakone in zahteve v svetosti in spolnjujem Božjo Voljo.
  Velikodušno pomagaj prosim moji grešni človeški duši, da bom hodil po Jezusovi Poti.
  Vodi me, navdihuj me in poduči me, kaj je prav in kaj ne.
  Prosim vedno me opominjaj, kako me pravičnost in brezgrešnost približa Troedinemu Bogu,
  Vsemogočnemu in Presvetemu Stvarniku,
  tako, da nič nečistega in grešnega ne najde poti do mene.
  Da bom živel tako, kot je Bogu prav.
  Njemu v Večno Čast in Veselje.
  Na Veke Vekov.
  Amen.

  Vir: Molitvenik življenje v Bogu


  Ob dopolnitvi časov je bil Sveti Duh tisti, ki je spočel Božjega sina v Marijinem telesu. Ob Jezusovem krstu je Sveti Duh v podobi goloba oznanil, da je Jezus iz Nazareta Mesija. Ob začetku svojega javnega delovanja je Jezusa v puščavo vodil Duh, da bi bil preizkušan in nato premagal Hudega Duha. Na križu, nam pove evangelist Janez, je Jezus izročil svojega Duha v Božje roke. In sedaj je vsakomur izmed nas namenjeno, da postane tempelj Svetega Duha.

  Povsem upravičeno bi lahko rekli, da se je Jezus rodil in kot Odrešenik prišel med nas in nato umrl na križu, da bi nam podelil Svetega Duha, Božjo navzočnost, povezavo, ki je bila izgubljena, ko sta se Adam in Eva oddaljila od Boga v Edenskem vrtu. Z obiskom svojih apostolov nemudoma po vstajenju je Jezus obnovil to osebno, ljubečo, življenje porajajočo povezanost z Bogom. Vse, kar je bilo izgubljeno v Edenskem vrtu, je bilo v celoti obnovljeno v vrtu vstajenja. Kako prepoznamo to božjo navzočnost, kakšne so njene lastnosti? Vsekakor to ni neka nedejavna prisotnost, nasprotno, je zelo dinamična. Zaradi nje smo ustvarjeni za svetost, celo bolj kot Adam in Eva v Raju, saj Sveti Duh ne biva le povsod okrog nas, ampak zaradi Jezusovega darovanja zdaj tudi prav v nas.

  Pater Silvo Šinkovec in povzetki iz drugih religioznih gradiv in medijev

 95. Miro says:

  BLAGOSLOVLJENA KRALJICA VESOLJA, TI VEŠ …

  Blagoslovljena Kraljica vesolja, ti veš, da mi grešniki nimamo zaupnosti z
  Bogom, ki si ga ti rodila. A polagajoč svoje zaupanje vate, po tvojem
  posredovanju, mi, tvoji služabniki, pademo na obraz pred Gospodom: kajti
  ti se Mu lahko svobodno približaš, ker je tvoj sin in naš Bog. Zato tudi jaz,
  nevreden vernik, kakršen sem, milo prosim tebe, sveta Kraljica, da bi mi bilo
  dovoljeno prejeti darove milosti, podarjene tebi in drugim svetnikom, in
  razumeti, kako ti razkrivaš tako veliko kreposti.

  Že samo dejstvo, da si rodila Sina Boga, kaže, da prekašaš vsa druga bitja.
  Kajti ta, ki kot Stvarnik vsega pozna vse stvari, preden pridejo v bivanje, je
  imel tvoje naročje za vredno Svojega prebivanja. Nihče te ne more spraševati po
  tvojih skrivnostih, kajti te presegajo naravo, misel in um. Po pravici mi,
  ki smo bili rešeni po tebi, čista Devica, izpovedujemo, da si ti mati Boga, in te
  poveličujemo z angelskimi zbori. Kajti Bog, ki ga človek ne more videti in na
  katerega se redovi angelov ne drznejo ozreti, je po tebi postal viden človeku kot
  Beseda, ki je postala meso. Slaveč ga z nebeškimi vojskami, te razglašamo za
  blagoslovljeno.

  In kako naj kličemo tebe, ki si polna milosti? Nebesa, kajti ti si naredila, da je
  zasijalo Sonce pravičnosti? Raj, kajti ti si pognala Rožo nesmrtnosti? Devica,
  kajti ti si ostala neomadeževana? Čista mati, kajti ti si držala v svojem svetem
  naročju Boga vsega?

  Mati Boga, ti si resnična vinska trta, kajti ti si rodila Sad življenja. Milo te
  prosimo, posreduj v svoji slavi z apostoli in vsemi svetniki, da bo Bog imel
  usmiljenje z našimi dušami. Kajti z resnično vero priznavamo, da si ti mati Boga
  in blagoslavljamo tebe, večno blagoslovljeno. Vse generacije te razglašajo za
  blagoslovljeno edino mater Boga, bolj čaščeno od keruba in neprimerljivo bolj
  veličastno od serafa.

  (sv. Peter iz Damaska, Rojstvo Besede, Družina)

 96. Janez says:

  Molitev moža za ženo
  Gospod, priznati moram, da je moja ljubezen tako majhna. Svojo ženo ljubim, kadar mi postreže, kadar me razvedri, kadar občudujem njeno privlačnost in lepoto. Ljubim otroke, ker me potrebujejo in so odvisni od mene. Rad imam svoje delo, kadar mi gre dobro od rok in mi koristi.
  Gospod, prosim te, nauči me ljubiti. Ti si Ljubezen, zato mi daj pogum, da bom premagal sebičnost in ljubil zares z vsem srcem. Daj, da bom mogel reči za svojo ženo: ljubim jo, ker je moja žena; Ljubim jo, ker si mi jo dal ti, Gospod; ljubim jo, ker sva po poroki postala eno telo; ljubim jo, ker je tako dobra in potrpežljiva; ljubim jo, ker mi zna postreči z božjimi darovi in mi razkriva svet vrednot; ljubim jo, ker verujem v tebe, ki si ljubezen.
  Amen.

  Molitev žene za moža
  Gospod, svojega moža imam rada, ker me ljubi, me v družbi varuje in mi pomaga pri opravilih v družini. V njem najdem trdnost in dopolnilo same sebe.
  Gospod, blagoslovi najin zakon. Naj se najina ljubezen po tvoji dobroti nenehno poglablja.
  Posveti tudi najino telesno ljubezen. Želiva biti podoba Kristusa in Cerkve, ki sta zvesta vse čase. Bodi blizu tistim, ki so se izneverili prvotni ljubezni.
  Ozdravi jih. Združi, kar so ljudje ločili. Blagoslovi vse osamljene in vse poročene,
  blagoslovi tudi najine otroke in naju.
  Amen.

  Molitvenik Kristjan moli, Družina 1982

 97. Miro says:

  PRAVILNO RAVNANJE Z BOGASTVOM

  Bogastvo, zlato in srebro niso,
  kot nekateri sicer verjamejo,
  v oblasti hudiča.
  Prav z njim ravnaj
  in ne bo graje vredno.
  Časnim dobrinam
  se kdo more celo zahvaliti,
  da je pravičen.

  Takole je vendar očitno pisano
  o časnem imetju:
  »Lačen sem bil
  in ste mi dali jesti.«
  To pravim tistim,
  ki črtijo bogastvo in imetje.

  Ne služi zemeljskim stvarem,
  vendar jih tudi ne glej kot sovražnika.

  (Ciril Jeruzalemski, Modrost očetov)

 98. Janez says:

  Molitev papeža Frančiška:
  Devica sveta in Brezmadežna,
  nate, ki si čast našega ljudstva
  in skrbna varuhinja našega mesta,
  se obračamo z zaupanjem in ljubeznijo.

  Ti si vsa lepa, o Marija!
  V tebi ni greha.
  Prebudi v nas vseh obnovljeno željo po svetosti:
  +naj v naših besedah zasveti sijaj resnice,
  +v naših dejanjih odmeva pesem dejavne ljubezni,
  +v našem telesu in v našem srcu naj prebivata čistost in nedolžnost,
  +naj se v našem življenju udejanji vsa lepota evangelija.

  Ti si vsa lepa, o Marija!
  Božja Beseda je v tebi postala meso.
  Pomagaj nam ostati v pozornem poslušanju Gospodovega glasu:
  +naj ob kriku revnih nikoli ne ostanemo ravnodušni,
  +naj nas trpljenje bolnikov in tistih, ki so pomoči potrebni ne najde raztresenih,
  +naj nas ganeta osamljenost ostarelih ter krhkost otrok,
  +naj bo vsako človeško bitje od vseh nas vedno ljubljeno in spoštovano.

  Ti si vsa lepa, o Marija!
  V tebi je polnost veselja blaženega življenja z Bogom.
  Stôri, da ne izgubimo pomena naše zemeljske poti:
  +da bo nežna luč vere razsvetljevala naše dni,
  +da bo tolažeča moč upanja usmerjala naše korake,
  +da bo nalezljiva toplota ljubezni poživljala naše srce,
  +in bodo oči vseh nas ostale zazrte tja, v Boga, kjer je pravo veselje.

  Ti si vsa lepa, o Marija!
  Poslušaj našo molitev, usliši našo prošnjo:
  +naj bo v nas po Jezusu lepota usmiljenje Božje ljubezni,
  +naj ta božanska lepota reši nas, naše mesto in ves svet.
  Amen.

 99. Janez says:

  ČLOVEŠKA PRAVIČNOST NI TUDI BOŽJA PRAVIČNOST

  Brez Tebe ne morem živeti in pošteno delati Bog moje pravičnosti in dobrote!
  Ti me ljubiš in me vodiš po svoji poti Odrešenja,
  da ne zaidem na stranpoti neresnice, nepoštenosti in greha.
  Bog, vnaprej si mi dal in povedal vse Božje zakone, postave in Evangelij,
  da dobro vem, kaj smem in česa ne smem storiti, reči ali misliti,
  da bom pravično ter pošteno živel in delal vse, kar je v veselje v Tvojih Očeh.
  Ko ljudje mislimo, sodimo, živimo in ravnamo po Božjih postavah v nas,
  tedaj zajemamo sad pravičnosti iz Tvoje Narave v nas in iz Tvojega Življenja, ki je popolno.
  Vsa presoja pravičnosti, ki izhaja iz človeških pravil in postav ni popolna,
  ker smo mi ljudje grešni in nepopolni in ne zasledujemo vedno resnice.
  Zato se moramo ljudje naučiti živeti in delati po Božjem Duhu
  in tudi biti vodeni po Božjem Duhu tako,
  da bomo pravični in delali tisto, kar je resnično in prav v Božjih Očeh.
  Tedaj ne bo krivic, neresnic, nepoštenih presoj in sodb ljudi
  na sodiščih, v službah, v podjetjih, v raznih ustanovah in drugod,
  tedaj bo med nami Resnica in Pravica,
  ki je Jezus naš Gospod.
  Zato človek potrebuje Boga, njegov blagoslov in vodstvo, sam ne zmore storiti nič.
  Kajti kar je prav v človeških očeh ni prav tudi v Božjih Očeh.
  Preveč je tistih opeharjenih in razočaranih, ki iščejo zaman pravico pri ljudeh,
  ki je ne zmorejo dati, saj smo vsi preveč kratkovidni, grešni in nepopolni ter
  zaradi lastnih koristi dostikrat tudi neresnicoljubni in nepošteni farizeji.
  Bog v njihovih srcih ni videl dobrote in pravičnosti,
  čeprav so farizeji dobro poznali vse preroke in postave.
  Vendar niso vsi taki licemerci: so tudi dobri, pošteni in pravični verni ljudje,
  ki so vodeni po Duhu in živijo po Duhu
  in delajo v strahu Božjem tisto, kar je prav v Božjih Očeh.
  To so tihi, delovni, neopazni, verni, dobri ljudje, pošteni in pravični, ki molijo in delajo vse v večjo Božjo Čast in Slavo.
  To so oni, ki z veseljem spolnjujejo Božjo Voljo in ki vedo, kaj je Ljubezen, Božji Mir in Pravičnost,
  ker vse to izpričujejo z Vero, delom, služenjem ubogim in svojim življenjem.
  To so oni, ki nam prinašajo Radost in Veselje Odrešenja in so polni Dobrote in Usmiljenja.
  To so oni, ki so znanilci Božjega kralkjestva med nami. Amen.

  Janez AKA Dichter Hansi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja