Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

Velikokrat se ljudje sprašujejo zakaj mi gre nekaj marobe, zakaj so razprtije, zakaj te bolezni, zakaj ločitve in zakaj prepiri, zakaj in zakaj…. Ali je Bog hudoben ali nam Jezus in Marija ne morejo pomagati, da bi izginilo vse to slabo….

Ko beremo Sveto pismo, ko gledamo zgodovino se pojavlja hudobija, ZAKAJ?

Bog NI HUDOBEN, prav tako nam Jezus in Marija ne moreta pomagat če si mi to ne želimo. Ko se ljudje vrnejo skozi preizkušnje k Bogu potem pa je VESELJE.

VRNIMO SE V BOŽJI OBJEM.

Marijina spodbuda v Medžugorju za posvetivev in ponovna posvetitev.

V Stični nas je Marija tako ogovorila.:

3. aprila 2004 Marija Pavlović-Lunetti
Stična, videnje je bilo ob 18.45 in trajalo okoli 5 minut. ( Pred tem je bila tudi posvetitev Posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu za zmago Njenega Srca, Devica Marija je bila zelo vesela te posvetitve) Devica Marija je blagoslovila prisotne in dejala:” Ne boste se kesali ne vi ne vaši otroci, niti vaših otrok otroci”.

V Medžugorju nam je povedala tako:
25. oktobra 1988 Marija Pavlović-Lunetti
Dragi otroci! Vsak dan vas kličem, da bi živeli po mojih sporočilih, prav zato, ker vas želim privesti bliže Jezusovemu Srcu. Otročiči, zato vas danes vabim k posvetilni molitvi Jezusu, mojemu dragemu Sinu, da bi bilo vsako vaše srce njegovo. Nato pa vas vabim k posvetitvi mojemu Brezmadežnemu Srcu. Želim, da se posvetite osebno, kot družine in župnije, tako, da bo po mojih rokah vse posvečeno Bogu. Zato, dragi otročiči, molite, da boste doumeli veličino tega sporočila. Ničesar ne želim zase, ampak vse za rešitev vaših duš. satan je močan, zato se, otročiči, z vztrajno molitvijo privijte na moje materinsko Srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

Zelo modro bi bilo v teh prelomnih časih ponovno posvetitev Jezusu in Mariji…
Pred nami je tudi prvi petek in prva sobota…

Izberite si eno molitve za posvetitev Jezusu, Mariji:

—————————-

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Posvetilna molitev na prve petke (devet prvih petkov)

Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojem presvetem Srcu.

Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustil. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi zmota ali loči razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

—————————-

Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu

Posvetilna molitev na prve sobote ( pet prvih sobot)

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu.

Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost.

Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

—————————-

Posvetitev Jezusu Kristusu Kralju

Dobri Jezus, Zveličar človeškega rodu, ozri se na nas, ki v globoki ponižnosti klečimo pred tvojim oltarjem. Tvoji smo, tvoji hočemo biti: Da bi pa mogli biti s teboj trdneje sklenjeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi niso nikdar poznali, mnogi pa so tvoje zapovedi zaničevali in te zavrgli. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in potegni vse k svojemu svetemu Srcu. Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki niso nikdar odpadli od Tebe, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne poginejo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi verska zmota ali loči razkol, in pokliči jih nazaj v zavetje resnice in k edinosti vere, da bo kmalu ena čreda, en pastir. Daj Gospod svoji Cerkvi varno in blagonosno prostost. Daj vsem narodom red in mir. Daj da se bo od kraja do kraja zemlje razlegal en glas: Bodi hvala božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

——————-

DUŠA KRISTUSOVA

Duša Kristusova, posveti me. Telo Kristusovo, zveličaj me. Kri Kristusova, napoji me. Voda strani Kristusove, operi me. Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezus, usliši me. V svoje rane sprejmi me. Od Tebe se ločiti ne pusti me. Pred hudim sovražnikom brani me. Ob uri moje smrti pokliči me. In k Tebi priti pusti me. Da bom s Tvojimi svetniki hvalil Te. Na veke vekov. Amen.

——————–
OSEBNA POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.

Mati Marija, jaz (ime), se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes.

Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči Katoliška cerkev.

Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstvan pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in za grehe vsega človeštva.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje. Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.

——————–

Posvetilna molitev Marijenemu brezmadežnemu srcu

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost. Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije. Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet. O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

——————–
POSVETITEV BREZMADEŽNI

Marija, Mati našega Odrešenika in naša Mati. Z vsem zaupanjem prihajam k tebi in ti posvetim sebe in vso našo družino. Želim živeti pod tvojim varstvom in se ravnati po tvojem zgledu. Ti si vase sprejela božjo Besedo, Jezusa Kristusa, in vsak dan živela njegovo življenje. Naj Kristus po svojem Duhu živi tudi v nas in naj ga prinašamo sodobnemu svetu. Dekla Gospodova si zvesto izpolnjevala Očetovo voljo. Naj vedno spoznavamo v naročilih Cerkve in življenjskih razmerah božjo voljo in jo velikodušno izpolnjujemo. Elizabeti si govorila, kako velike reči ti je storil Bog. Naj se tudi mi vedno zavedamo, da vse sprejemamo od Boga in naj se mu za to z veseljem zahvaljujemo. Trpela si ob križu svojega Sina in sodelovala pri našem odrešenju. Naj tudi mi z vso voljo sprejmemo križ in se pridružimo trpečemu Kristusu v naših bratih in sestrah. V največji zapuščenosti si verovala, upala in ljubila, da bi tudi mi nikoli ne omahovali v svojem krščanskem poklicu. Sprejmi, dobra Mati, mojo iskreno izročitev in posreduj za nas pri svojem Sinu, našem Gospodu, in nebeškemu Očetu, da ostanemo tej posvetitvi zvesti. Amen.

——————–

OBNOVITEV POSVETITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočemo posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu,
da bi bil vedno bolj predani in zvesti tvoji otroci.
Mati Marija, danes se izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje
materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetimo in izročimo tvojemu
presvetemu Srcu. Upodobi naša srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama
vračamo ljubezen, ki sta nam jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na
Kalvariji, in nam jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljamo svojo krstno posvetitev
troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujemo vse, kar
nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.
Obljubimo, da bomo spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje
in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom
Petrovega naslednika. S tem hočemo prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Radi bomo molil
rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih
sobot zadoščevali za svoje grehe in grehe vsega človeštva.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta nam, da bomo sprejemali
evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem
križu in vstajenju za nas pot, resnica in življenje. Naj se hranimo z nebeškim Kruhom in
živimo iz evharistične daritve, da bomo premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje.– V
tej posebni uri preizkušnje, pomagaj svojemu ljudstvu: navdihuj voditelje narodov, poslušaj
uboge in žalostne, ozdravi bolne in odpusti grešnikom in nas reši pandemije novega
korona-virusa. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh
nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino.
Amen.

——————–

——————–
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! Prosi za nas, sveta Božja Porodnica! Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

——-–—————

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

———————-

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

———————–

Spodaj lahko še dodate svoje posvetilne molitve, ki jih vi poznate in tu niso zapisane.

Ali pa dodate svoj “Amen” kot všeček (tako je oziroma se pridružujem).

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

119 Responses to Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

 1. Miro says:

  SVETNIK, KI NAS UČI, KAJ DEJANSKO POMENI POSVETITEV MARIJI

  SV. LUDVIK MARIJA GRIGNON MONTFORTSKI je v Cerkvi dokaj znan svetnik. Kot vnet ljudski misijonar
  je bil zelo goreč, med njegovo dediščino pa velja izpostaviti spise, ki so postali osnova za duhovno pripravo za
  posvetitev Jezusu po Mariji. Pravzaprav gre za “Posvetitev Mariji za popolno predanost Jezusu Kristusu”.

  Več o tem na: https://blagovest.si/duhovnost/svetnik-ki-nas-uci-kaj-dejansko-pomeni-posvetitev-mariji/

  • Miro says:

   Če bomo v celoti prebrali odlično knjigo sv. Ludvika Montfortskega POSVETITEV MARIJI ZA POPOLNO PREDANOST JEZUSU KRISTUSU in si tudi prizadevali za življenje po teh napotkih, smemo upati, da nam bo s pomočjo Svetega Duha bolj jasno, zakaj je tako potrebna ta posvetitev. V življenju bomo po Gospodovi milosti deležni številnih blagoslovov, tako zase kot za naše bližnje, pa tudi za druge oddaljene ljudi – doma in po svetu.

   PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!
   BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

 2. Miro says:

  Spomnimo na naslednjo odlično knjigo
  kot duhovni pripomoček za posvetitev:

  PO SV. LUDVIKU
  M. GRIGNON DE MONTFORT

  POSVETITEV MARIJI

  ZA POPOLNO PREDANOST
  JEZUSU KRISTUSU

  https://www.druzina.si/storage/app/media/ProductFiles/posvetitev-mariji-za-popolno-predanost-jezusu-kristusu.pdf

 3. Miro says:

  DANES, KO JE PRVA SOBOTA V MESECU, SPOMNIMO NA TO, KAR SVETA DEVICA,
  10. DECEMBRA 1925, V PONTEVEDRI V ŠPANIJI SPREGOVORILA LUCIJI.

  Več o tem v prispevku na: http://www.sticna.com/vrtnice/prve_sobote.html

  BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

  • Miro says:

   MOLIMO

   LITANIJE MATERE BOŽJE

   Gospod, usmili se
   Kristus, usmili se
   Gospod, usmili se

   Kristus, sliši nas
   Kristus, usliši nas

   Bog Oče nebeški, – usmili se nas
   Bog Sin, Odrešenik sveta
   Bog Sveti Duh
   Sveta Trojica, en sam Bog

   Sveta Marija, – prosi za nas
   Sveta Mati božja
   Sveta devic Devica

   Mati Kristusova
   Mati Cerkve
   Mati milosti božje
   Mati prečista

   Mati brezmadežna
   Mati nedolžna
   Mati deviška

   Mati ljubezniva
   Mati čudovita
   Mati dobrega sveta

   Mati Stvarnikova
   Mati Odrešenikova
   Devica najmodrejša

   Devica častitljiva
   Devica hvale vredna
   Devica mogočna

   Devica milostljiva
   Devica verna
   Podoba pravice

   Sedež modrosti
   Začetek našega veselja
   Posoda duhovna

   Posoda časti vredna
   Posoda vse svetosti
   Roža skrivnostna

   Stolp Davidov
   Stolp slonokosteni
   Hiša zlata

   Skrinja zaveze
   Vrata nebeška
   Zgodnja danica

   Zdravje bolnikov
   Pribežališče grešnikov
   Tolažnica žalostnih

   Pomoč kristjanov
   Kraljica angelov
   Kraljica očakov

   Kraljica prerokov
   Kraljica apostolov
   Kraljica mučencev

   Kraljica spoznavalcev
   Kraljica devic
   Kraljica vseh svetnikov

   Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta
   Kraljica v nebesa vzeta
   Kraljica presvetega rožnega venca
   Kraljica družine
   Kraljica miru

   Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
   Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
   Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

   Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
   Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

   Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in
   na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih
   bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu,
   našem Gospodu. Amen.

   • Miro says:

    V času izjemno hudih življenjskih preizkušenj,
    ki pretresajo človeštvo, vztrajno vsak dan kličimo:

    PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!
    BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

 4. Miro says:

  ŽIVLJENJE IZ POSVETITVE

  POSVETITEV NI LE ENKRATNO DEJANJE. S SVOJIM ŽIVLJENJEM JO VSAK DAN ZNOVA
  POTRJUJEMO IN OBNAVLJAMO.

  V litanijah Srca Jezusovega imenujemo SRCE JEZUSOVO »žareče ognjišče ljubezni« ter »dobrote
  in ljubezni polno«. Ob njegovem Srcu lahko naše srce zopet zažari v ljubezni, se napolni z dobroto in
  ljubeznijo, zahrepeni po svetosti ter začne nesebično ljubiti. Samo ljubezen lahko vzpodbudi človeka
  za nesebično ljubezen.

  Več o posvetitvi na: http://www.sticna.com/

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!
  BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

  • Miro says:

   LITANIJE SRCA JEZUSOVEGA

   Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
   Kristus, usmili se – Kristus, usmili se
   Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
   Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas
   Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas

   Bog Oče nebeški – usmili se nas
   Bog Sin, Odrešenik sveta
   Bog Sveti Duh
   Sveta Trojica, en sam Bog

   Srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta – usmili se nas
   Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno
   Srce Jezusovo, z Besedo božjo v osebi zedinjeno
   Srce Jezusovo, neskončno veličastno
   Srce Jezusovo, sveti tempelj božji
   Srce Jezusovo, šotor Najvišjega
   Srce Jezusovo, hiša božja in vrata nebeška
   Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni
   Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice
   Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno
   Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti
   Srce Jezusovo, vse hvale vredno
   Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src
   Srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva
   Srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje
   Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli
   Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav
   Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno
   Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo
   Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti
   Srce Jezusovo, sprava za naše grehe
   Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno
   Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto
   Srce Jezusovo, do smrti pokorno
   Srce Jezusovo, s sulico prebodeno
   Srce Jezusovo, vir vse tolažbe
   Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje
   Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava
   Srce Jezusovo, daritev za grešnike
   Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih
   Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih
   Srce Jezusovo, sladkost vseh svetnikov

   Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
   Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
   Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

   Jezus krotki in iz srca ponižni. Upodobi naše srce po svojem Srcu.

   Molimo. Vsemogočni večni Bog, ozri se na Srce svojega preljubega Sina in
   na čaščenje in zadoščenje, ki ti ga opravlja v imenu grešnikov, in po njem
   potolažen odpusti njim, ki prosijo tvojega usmiljenja, v imenu istega tvojega
   Sina Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja