Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

Velikokrat se ljudje sprašujejo zakaj mi gre nekaj marobe, zakaj so razprtije, zakaj te bolezni, zakaj ločitve in zakaj prepiri, zakaj in zakaj…. Ali je Bog hudoben ali nam Jezus in Marija ne morejo pomagati, da bi izginilo vse to slabo….

Ko beremo Sveto pismo, ko gledamo zgodovino se pojavlja hudobija, ZAKAJ?

Bog NI HUDOBEN, prav tako nam Jezus in Marija ne moreta pomagat če si mi to ne želimo. Ko se ljudje vrnejo skozi preizkušnje k Bogu potem pa je VESELJE.

VRNIMO SE V BOŽJI OBJEM.

Marijina spodbuda v Medžugorju za posvetivev in ponovna posvetitev.

V Stični nas je Marija tako ogovorila.:

3. aprila 2004 Marija Pavlović-Lunetti
Stična, videnje je bilo ob 18.45 in trajalo okoli 5 minut. ( Pred tem je bila tudi posvetitev Posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu za zmago Njenega Srca, Devica Marija je bila zelo vesela te posvetitve) Devica Marija je blagoslovila prisotne in dejala:” Ne boste se kesali ne vi ne vaši otroci, niti vaših otrok otroci”.

V Medžugorju nam je povedala tako:
25. oktobra 1988 Marija Pavlović-Lunetti
Dragi otroci! Vsak dan vas kličem, da bi živeli po mojih sporočilih, prav zato, ker vas želim privesti bliže Jezusovemu Srcu. Otročiči, zato vas danes vabim k posvetilni molitvi Jezusu, mojemu dragemu Sinu, da bi bilo vsako vaše srce njegovo. Nato pa vas vabim k posvetitvi mojemu Brezmadežnemu Srcu. Želim, da se posvetite osebno, kot družine in župnije, tako, da bo po mojih rokah vse posvečeno Bogu. Zato, dragi otročiči, molite, da boste doumeli veličino tega sporočila. Ničesar ne želim zase, ampak vse za rešitev vaših duš. satan je močan, zato se, otročiči, z vztrajno molitvijo privijte na moje materinsko Srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

Zelo modro bi bilo v teh prelomnih časih ponovno posvetitev Jezusu in Mariji…
Pred nami je tudi prvi petek in prva sobota…

Izberite si eno molitve za posvetitev Jezusu, Mariji:

—————————-

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Posvetilna molitev na prve petke (devet prvih petkov)

Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojem presvetem Srcu.

Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustil. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi zmota ali loči razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

—————————-

Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu

Posvetilna molitev na prve sobote ( pet prvih sobot)

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu.

Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost.

Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

—————————-

Posvetitev Jezusu Kristusu Kralju

Dobri Jezus, Zveličar človeškega rodu, ozri se na nas, ki v globoki ponižnosti klečimo pred tvojim oltarjem. Tvoji smo, tvoji hočemo biti: Da bi pa mogli biti s teboj trdneje sklenjeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi niso nikdar poznali, mnogi pa so tvoje zapovedi zaničevali in te zavrgli. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in potegni vse k svojemu svetemu Srcu. Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki niso nikdar odpadli od Tebe, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne poginejo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi verska zmota ali loči razkol, in pokliči jih nazaj v zavetje resnice in k edinosti vere, da bo kmalu ena čreda, en pastir. Daj Gospod svoji Cerkvi varno in blagonosno prostost. Daj vsem narodom red in mir. Daj da se bo od kraja do kraja zemlje razlegal en glas: Bodi hvala božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

——————-

DUŠA KRISTUSOVA

Duša Kristusova, posveti me. Telo Kristusovo, zveličaj me. Kri Kristusova, napoji me. Voda strani Kristusove, operi me. Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezus, usliši me. V svoje rane sprejmi me. Od Tebe se ločiti ne pusti me. Pred hudim sovražnikom brani me. Ob uri moje smrti pokliči me. In k Tebi priti pusti me. Da bom s Tvojimi svetniki hvalil Te. Na veke vekov. Amen.

——————–
OSEBNA POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.

Mati Marija, jaz (ime), se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes.

Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči Katoliška cerkev.

Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstvan pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in za grehe vsega človeštva.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje. Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.

——————–

Posvetilna molitev Marijenemu brezmadežnemu srcu

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost. Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije. Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet. O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

——————–
POSVETITEV BREZMADEŽNI

Marija, Mati našega Odrešenika in naša Mati. Z vsem zaupanjem prihajam k tebi in ti posvetim sebe in vso našo družino. Želim živeti pod tvojim varstvom in se ravnati po tvojem zgledu. Ti si vase sprejela božjo Besedo, Jezusa Kristusa, in vsak dan živela njegovo življenje. Naj Kristus po svojem Duhu živi tudi v nas in naj ga prinašamo sodobnemu svetu. Dekla Gospodova si zvesto izpolnjevala Očetovo voljo. Naj vedno spoznavamo v naročilih Cerkve in življenjskih razmerah božjo voljo in jo velikodušno izpolnjujemo. Elizabeti si govorila, kako velike reči ti je storil Bog. Naj se tudi mi vedno zavedamo, da vse sprejemamo od Boga in naj se mu za to z veseljem zahvaljujemo. Trpela si ob križu svojega Sina in sodelovala pri našem odrešenju. Naj tudi mi z vso voljo sprejmemo križ in se pridružimo trpečemu Kristusu v naših bratih in sestrah. V največji zapuščenosti si verovala, upala in ljubila, da bi tudi mi nikoli ne omahovali v svojem krščanskem poklicu. Sprejmi, dobra Mati, mojo iskreno izročitev in posreduj za nas pri svojem Sinu, našem Gospodu, in nebeškemu Očetu, da ostanemo tej posvetitvi zvesti. Amen.

——————–

OBNOVITEV POSVETITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočemo posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu,
da bi bil vedno bolj predani in zvesti tvoji otroci.
Mati Marija, danes se izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje
materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetimo in izročimo tvojemu
presvetemu Srcu. Upodobi naša srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama
vračamo ljubezen, ki sta nam jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na
Kalvariji, in nam jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljamo svojo krstno posvetitev
troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujemo vse, kar
nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.
Obljubimo, da bomo spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje
in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom
Petrovega naslednika. S tem hočemo prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Radi bomo molil
rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih
sobot zadoščevali za svoje grehe in grehe vsega človeštva.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta nam, da bomo sprejemali
evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem
križu in vstajenju za nas pot, resnica in življenje. Naj se hranimo z nebeškim Kruhom in
živimo iz evharistične daritve, da bomo premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje.– V
tej posebni uri preizkušnje, pomagaj svojemu ljudstvu: navdihuj voditelje narodov, poslušaj
uboge in žalostne, ozdravi bolne in odpusti grešnikom in nas reši pandemije novega
korona-virusa. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh
nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino.
Amen.

——————–

——————–
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! Prosi za nas, sveta Božja Porodnica! Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

——-–—————

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

———————-

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

———————–

Spodaj lahko še dodate svoje posvetilne molitve, ki jih vi poznate in tu niso zapisane.

Ali pa dodate svoj “Amen” kot všeček (tako je oziroma se pridružujem).

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

119 Responses to Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

 1. Miro says:

  NIČESAR NOČEM IN HOČEM VSE.
  JEZUS MI JE VSE, BREZ NJEGA VSE JE NIČ.
  VZEMI MI VSE IN DAJ MI TO EDINO DOBRINO.
  IN VSE BOM IMEL, NE DA BI KAJ IMEL.

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 2. Miro says:

  POSVETITEV POSAMEZNIKOV, DRUŽIN IN ŽUPNIJ

  PRISLUHNIMO POROČILU NEKEGA ŽUPNIKA: NA POSVETITEV POSAMEZNIKOV IN DRUŽIN SMO SE V ŽUPNIJI PRIPRAVLJALI Z DEVETDNEVNICO, IN SICER PO KNJIŽICI: NIHČE NIMA VEČJE LJUBEZNI.

  Opravili smo jo v nedeljo po prazniku Srca Jezusovega leta 2001. Tisti, ki so se za posvetitev odločili, so prišli po kartončke s posvetitveno molitvijo. Na začetku obreda, po pridigi, sem blagoslovil spominske podobe in svetinjice.

  Nato smo stoje zmolili posvetitveno molitev, nakar mi je vsak posameznik prinesel podpisani kartonček, jaz pa sem mu čestital, izročil čudodelno svetinjico ter njegov kartonček položil na oltar. Posvetitev je ob tej priložnosti opravilo 85 posameznikov.

  Več o župnikovem poročilu glede posvetitve na: http://www.sticna.com/vrtnice/posvetitev_posameznikov.html

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, bodi naše rešenje!

 3. Miro says:

  O JEZUS, NAJ BODO VSE MOJE MISLI POSVEČENE V ČAST TVOJIM SVETIM MISLIM!

  O JEZUS, NAJ BODO VSE MOJE BESEDE V ČAST TVOJIM SVETIM BESEDAM!

  O JEZUS, NAJ VSA MOJA DELA IZKAZUJEJO ČAST TVOJIM SVETIM DELOM!

  Močni molitveni vzkliki povzeti po odlični knjigi: Jezusovo kraljevanje v nas, sv. Janez Eudes

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 4. Miro says:

  Na začetku leta ponovno razmislimo o tem, kako nadvse pomembna je:

  IZROČITEV MARIJINI IN JEZUSOVI LJUBEZNI

  Prisluhnimo najprej pričevanju neke žene: »Vsa naša družina je trpela. Bili smo brez vere, brez Boga in
  brez molitve.

  Odkar sva se z možem vrnila k veri, prejela zakrament birme in sklenila krščansko zakonsko zvezo ter se
  posvetila in izročila Jezusovemu in Marijinemu Srcu, postajava vsa drugačna.

  Odrešena sva, hvaležna in polna upanja. Sedaj šele živiva življenje, vredno te čudovite besede – življenje.
  In vse to poglabljava pri skupnih mesečnih srečanjih zadnje petke v mesecu. V začetku sva se počutila kot
  tujca, sedaj pa prihajava z občutkom sprejetosti in veselja ter velike hvaležnosti in z občutkom pripadnosti.«

  O izročitvi in posvetitvi Jezusovemu in Marijinemu srcu več na:
  http://www.sticna.com/vrtnice/izrocitev_ljubezni.html

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brazmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 5. Miro says:

  O JEZUS, NAJ VSI MOJI KORAKI IZKAZUJEJO ČAST KORAKOM,
  KI SI JIH TI NAREDIL NA ZEMLJI!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 6. Miro says:

  Spomnimo:

  ČE SE ZAVESTNO PODARIMO JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU, SE NAM TUDI ONA DVA
  PODARITA NA NOV NAČIN

  Gre za dogovor dveh ljubezni. Ko se podarimo Jezusu in Mariji, smo njuna last. Onadva bosta skrbela
  za nas kot za svojo lastnino.

  JEZUS JE DOBESEDNO REKEL: »NE SKRBITE TOREJ IN NE GOVORITE: KAJ BOMO JEDLI ALI KAJ
  BOMO PILI ALI KAJ BOMO OBLEKLI? PO VSEM TEM SPRAŠUJEJO POGANI. SAJ VAŠ NEBEŠKI OČE VE,
  DA VSE TO POTREBUJETE. IŠČITE TOREJ NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO IN NJEGOVO PRAVIČNOST
  IN VSE TO VAM BO NAVRŽENO!« (Mt 6,31-33)

  Posvetitev ni le enkratno dejanje. S svojim življenjem jo vsak dan znova potrjujemo in obnavljamo.

  O posvetitvi obširneje na: https://www.kapitelj.com/posvetitev_jezusovem_in_marijinem_srcu.html

 7. Miro says:

  O JEZUS, DAJEM TI SVOJE SRCE, NAPOLNI GA S SVETO LJUBEZNIJO!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 8. Miro says:

  Na začetku vsakega meseca je dobro, da se znova spomnimo na naslednje izjemno pomembno Marijino sporočilo

  DNE 10. DECEMBRA 1925 JE SVETA DEVICA V PONTEVERDI V ŠPANIJI SPREGOVORILA LUCIJI:

  »Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo, molili en del rožnega venca in mi vsaj petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so potrebne za njihovo zveličanje.«

  MARIJA OBLJUBLJA, DA NAM BO OB SMRTNI URI STALA OB STRANI Z VSEMI ZA ZVELIČANJE POTREBNIMI MILOSTMI, ČE PET ZAPOREDNIH PRVIH SOBOT IZPOLNIMO PET POGOJEV:

  1. opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja Marijinem brezmadežnem Srcu; spovemo se lahko že prej, npr. prejšnjo nedeljo, a ob prejemu svetega obhajila na prvo soboto moramo biti v posvečujoči milosti;

  2. prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot;

  3. zmolimo en del rožnega venca (npr. desetko);

  4. petnajst minut delamo družbo Marijinem Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca;

  5. vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinem Srcu, saj grehi ne žalijo samo njenega Sina, ampak prizadenejo tudi Devico Marijo; tako pomagamo reševati današnje človeštvo za večnost.

  Jezus je Luciji pojasnil, da bo za tiste, ki ne bi mogli izpolniti pet omenjenih pogojev v soboto, opravljanje te pobožnosti »prav tako veljalo naslednjo nedeljo, kadar bi moji duhovniki iz upravičenih razlogov dušam to dovolili«. Duhovnik da takšno dovoljenje npr. v spovednici.

  http://www.zupnija-smlednik.si/zivimo-s-cerkvenim-letom/135-prve-sobote-izroitev-marijinemu-brezmadenemu-srcu.html

  BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

 9. Miro says:

  O MATI LEPE LJUBEZNI, LJUBI SVOJEGA SINA ZAME!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

  • Miro says:

   V kratkih molitvenih vzklikih sv. Janeza Eudesa, še bolj pa seveda v njegovem celotnem
   delu “Jezusovo kraljevanje v nas”, so zaobsežene globoke skrivnosti kristjanovega življenja,
   posvečenega Jezusovemu in Marijinemu srcu. BOGU HVALA za vse, kar nam razodeva po
   tem velikem svetniku!

 10. Miro says:

  KAJ POMENI ČEŠČENJE JEZUSOVEGA SRCA?

  VPRAŠANJE BRALCA: Med kristjani se velikokrat omenja Srce Jezusovo, katerega češčenje obljublja milosti. Včasih se zdi, da bolj kot kaj drugega izrekamo pobožne besede, ki jih pravzaprav niti ne poznamo. Nekaj je zmoliti molitveni obrazec ter narediti kljukico, nekaj pa je častiti Boga “v duhu in resnici, prav takih častilcev si namreč želi Oče” (Jn 4,23). Kaj pravzaprav pomeni češčenje Jezusovega Srca? Kako naj se obnaša naše srce do te pobožnosti in kako to potem živeti? Janez

  ODGOVARJA UPOKOJENI KOPRSKI ŠKOF METOD PIRIH

  Na vaše vprašanje vam bom skušal odgovoriti v treh točkah.

  1. V bogoslužju je praznik Srca Jezusovega, poznamo prve petke v mesecu, imamo litanije Srca Jezusovega, posvetitev Srcu Jezusovemu, toliko pesmi ter drugih molitev in pobožnosti.

  Praznik Srca Jezusovega je na vso Cerkev razširil šele papež Pij IX. leta 1856. Eno glavnih svetopisemskih besedil, na katerem temelji češčenje Srca Jezusovega, je: “Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, kdor v me veruje; tekle bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja reke žive vode” (Jn 7,37-38). Mi smo žejni Božje ljubezni, zato z zaupanjem in vero prihajamo k Jezusu in ga prosimo milosti. S češčenjem Srca Jezusovega izražamo Bogu svojo hvaležnost za Božjo ljubezen, ki se nam je razodela z učlovečenjem Božjega Sina.

  Srce je simbol ljubezni. Simbol Božje ljubezni je Jezusovo srce. Njegovo srce je najbolj ljubilo Boga. To je Jezus pokazal tako, da je sprejel Božjo voljo in jo do potankosti izpolnil.

  Od postavitve praznika Srca Jezusovega za vso Cerkev so skoraj vsi papeži z okrožnicami ali drugimi dokumenti spodbujali češčenje Srca Jezusovega. Papež Frančišek je že prvo leto po izvolitvi dejal, da je praznik Srca Jezusovega praznik ljubezni. Jezus nas močno ljubi, a ne z besedami, temveč z dejanji in s svojim življenjem.

  2. Namen češčenja Srca Jezusovega z različnimi pripomočki, ki nam jih ponuja Cerkev, je, da bi vsak od nas postal čim bolj podoben Jezusovemu srcu. Da bi si pridobili njegove ljubezni, njegovega duha, čutenja in čim več različnih kreposti in lastnosti, ki so naštete v litanijah Srca Jezusovega ali imena Jezusovega. Pri tem stremljenju, da bi se upodobili po Jezusovem srcu, moramo uporabljati vse svoje človeške, umske in zlasti duhovne sposobnosti. Z nenehnim ponavljanjem različnih molitvenih obrazcev in z vedno večjim prodiranjem v “Jezusovo skrivnost” bomo tudi mi častili Boga “v duhu in resnici” (Jn 4,23).

  3. Češčenje Srca Jezusovega se ne ustavlja samo ob telesnem Jezusovem srcu. Telesno Jezusovo srce je le opora in izhodišče, ki nas usmerja naprej na Kristusovo Božjo in človeško ljubezen in po tej na ljubezen, ki jo imata nebeški Oče in Sveti Duh do grešnikov. Češčenje Srca Jezusovega je po svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero nas Bog ljubi po Jezusu, in hkrati izraz naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega.

  Pri češčenju Srca Jezusovega nam lahko pomagajo tudi različne podobe. Ena lepših je podoba Kristusa na križu z rano na prebodenem srcu. In namen podob ter vseh molitvenih obrazcev, pesmi in drugega je, da bi vedno bolj ljubili Boga in bližnjega.

  Kljub nepopolnosti je treba vztrajati, biti potrpežljiv in stremeti za popolnejšim, da naša pobožnost ne bo le “izrekanje besed”.

  Povzeto po: https://si.aleteia.org/2019/01/04/kaj-pomeni-cescenje-jezusovega-srca/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

  • Miro says:

   V zvezi s pričujočim prispevkom, ki je bil objavljen na Aleteini spletni strani (4. januar 2019), še dodatno pojasnilo. Prispevek je bil najprej objavljen v tedniku Družina, letnik 67, številka 51‒52.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja