Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

Velikokrat se ljudje sprašujejo zakaj mi gre nekaj marobe, zakaj so razprtije, zakaj te bolezni, zakaj ločitve in zakaj prepiri, zakaj in zakaj…. Ali je Bog hudoben ali nam Jezus in Marija ne morejo pomagati, da bi izginilo vse to slabo….

Ko beremo Sveto pismo, ko gledamo zgodovino se pojavlja hudobija, ZAKAJ?

Bog NI HUDOBEN, prav tako nam Jezus in Marija ne moreta pomagat če si mi to ne želimo. Ko se ljudje vrnejo skozi preizkušnje k Bogu potem pa je VESELJE.

VRNIMO SE V BOŽJI OBJEM.

Marijina spodbuda v Medžugorju za posvetivev in ponovna posvetitev.

V Stični nas je Marija tako ogovorila.:

3. aprila 2004 Marija Pavlović-Lunetti
Stična, videnje je bilo ob 18.45 in trajalo okoli 5 minut. ( Pred tem je bila tudi posvetitev Posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu za zmago Njenega Srca, Devica Marija je bila zelo vesela te posvetitve) Devica Marija je blagoslovila prisotne in dejala:” Ne boste se kesali ne vi ne vaši otroci, niti vaših otrok otroci”.

V Medžugorju nam je povedala tako:
25. oktobra 1988 Marija Pavlović-Lunetti
Dragi otroci! Vsak dan vas kličem, da bi živeli po mojih sporočilih, prav zato, ker vas želim privesti bliže Jezusovemu Srcu. Otročiči, zato vas danes vabim k posvetilni molitvi Jezusu, mojemu dragemu Sinu, da bi bilo vsako vaše srce njegovo. Nato pa vas vabim k posvetitvi mojemu Brezmadežnemu Srcu. Želim, da se posvetite osebno, kot družine in župnije, tako, da bo po mojih rokah vse posvečeno Bogu. Zato, dragi otročiči, molite, da boste doumeli veličino tega sporočila. Ničesar ne želim zase, ampak vse za rešitev vaših duš. satan je močan, zato se, otročiči, z vztrajno molitvijo privijte na moje materinsko Srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

Zelo modro bi bilo v teh prelomnih časih ponovno posvetitev Jezusu in Mariji…
Pred nami je tudi prvi petek in prva sobota…

Izberite si eno molitve za posvetitev Jezusu, Mariji:

—————————-

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Posvetilna molitev na prve petke (devet prvih petkov)

Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojem presvetem Srcu.

Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustil. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi zmota ali loči razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

—————————-

Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu

Posvetilna molitev na prve sobote ( pet prvih sobot)

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu.

Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost.

Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

—————————-

Posvetitev Jezusu Kristusu Kralju

Dobri Jezus, Zveličar človeškega rodu, ozri se na nas, ki v globoki ponižnosti klečimo pred tvojim oltarjem. Tvoji smo, tvoji hočemo biti: Da bi pa mogli biti s teboj trdneje sklenjeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi niso nikdar poznali, mnogi pa so tvoje zapovedi zaničevali in te zavrgli. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in potegni vse k svojemu svetemu Srcu. Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki niso nikdar odpadli od Tebe, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne poginejo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi verska zmota ali loči razkol, in pokliči jih nazaj v zavetje resnice in k edinosti vere, da bo kmalu ena čreda, en pastir. Daj Gospod svoji Cerkvi varno in blagonosno prostost. Daj vsem narodom red in mir. Daj da se bo od kraja do kraja zemlje razlegal en glas: Bodi hvala božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

——————-

DUŠA KRISTUSOVA

Duša Kristusova, posveti me. Telo Kristusovo, zveličaj me. Kri Kristusova, napoji me. Voda strani Kristusove, operi me. Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezus, usliši me. V svoje rane sprejmi me. Od Tebe se ločiti ne pusti me. Pred hudim sovražnikom brani me. Ob uri moje smrti pokliči me. In k Tebi priti pusti me. Da bom s Tvojimi svetniki hvalil Te. Na veke vekov. Amen.

——————–
OSEBNA POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.

Mati Marija, jaz (ime), se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes.

Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči Katoliška cerkev.

Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstvan pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in za grehe vsega človeštva.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje. Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.

——————–

Posvetilna molitev Marijenemu brezmadežnemu srcu

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost. Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije. Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet. O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

——————–
POSVETITEV BREZMADEŽNI

Marija, Mati našega Odrešenika in naša Mati. Z vsem zaupanjem prihajam k tebi in ti posvetim sebe in vso našo družino. Želim živeti pod tvojim varstvom in se ravnati po tvojem zgledu. Ti si vase sprejela božjo Besedo, Jezusa Kristusa, in vsak dan živela njegovo življenje. Naj Kristus po svojem Duhu živi tudi v nas in naj ga prinašamo sodobnemu svetu. Dekla Gospodova si zvesto izpolnjevala Očetovo voljo. Naj vedno spoznavamo v naročilih Cerkve in življenjskih razmerah božjo voljo in jo velikodušno izpolnjujemo. Elizabeti si govorila, kako velike reči ti je storil Bog. Naj se tudi mi vedno zavedamo, da vse sprejemamo od Boga in naj se mu za to z veseljem zahvaljujemo. Trpela si ob križu svojega Sina in sodelovala pri našem odrešenju. Naj tudi mi z vso voljo sprejmemo križ in se pridružimo trpečemu Kristusu v naših bratih in sestrah. V največji zapuščenosti si verovala, upala in ljubila, da bi tudi mi nikoli ne omahovali v svojem krščanskem poklicu. Sprejmi, dobra Mati, mojo iskreno izročitev in posreduj za nas pri svojem Sinu, našem Gospodu, in nebeškemu Očetu, da ostanemo tej posvetitvi zvesti. Amen.

——————–

OBNOVITEV POSVETITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočemo posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu,
da bi bil vedno bolj predani in zvesti tvoji otroci.
Mati Marija, danes se izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje
materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetimo in izročimo tvojemu
presvetemu Srcu. Upodobi naša srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama
vračamo ljubezen, ki sta nam jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na
Kalvariji, in nam jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljamo svojo krstno posvetitev
troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujemo vse, kar
nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.
Obljubimo, da bomo spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje
in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom
Petrovega naslednika. S tem hočemo prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Radi bomo molil
rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih
sobot zadoščevali za svoje grehe in grehe vsega človeštva.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta nam, da bomo sprejemali
evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem
križu in vstajenju za nas pot, resnica in življenje. Naj se hranimo z nebeškim Kruhom in
živimo iz evharistične daritve, da bomo premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje.– V
tej posebni uri preizkušnje, pomagaj svojemu ljudstvu: navdihuj voditelje narodov, poslušaj
uboge in žalostne, ozdravi bolne in odpusti grešnikom in nas reši pandemije novega
korona-virusa. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh
nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino.
Amen.

——————–

——————–
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! Prosi za nas, sveta Božja Porodnica! Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

——-–—————

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

———————-

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

———————–

Spodaj lahko še dodate svoje posvetilne molitve, ki jih vi poznate in tu niso zapisane.

Ali pa dodate svoj “Amen” kot všeček (tako je oziroma se pridružujem).

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

119 Responses to Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

 1. Miro says:

  Vsak dan z vero in zaupanjem kličimo Njega, iz katerega izvirajo vse milosti, vsi blagoslovi:

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, KRALJ IN SREDIŠČE VSEH SRC, USMILI SE NAS!

 2. Miro says:

  Danes, ko je prva sobota v mesecu, molimo naslednjo posvetilno molitev:

  POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

  O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu.

  Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v Božjo previdnost.

  Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

  Obljubimo ti, o Božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

  O Mati Marija, Srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen.

  Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!

 3. Miro says:

  ZAKAJ ITI V CERKEV NA PRVI PETEK IN PRVO SOBOTO V MESECU?

  PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA STA PREDVSEM PRILOŽNOST ZA ČEŠČENJE PRESVETEGA JEZUSOVEGA SRCA IN BREZMADEŽNEGA MARIJINEGA SRCA

  VPRAŠANJE BRALCA: Zadnje čase je več slišati o maši na prve petke in prve sobote v mesecu, ki se jih udeležujejo nekateri farani. V župniji še nisem utegnil slišati razlage o prvih petkih in sobotah. Od kod izvirata ti dve pobožnosti in kaj naj pomenita verniku danes? Kdaj se je priporočeno udeležiti teh pobožnosti? (Janez)

  ODGOVARJA: PETER ŠTUMF, MURSKOSOBOŠKI ŠKOF

  Pri pobožnostih na prvi petek in prvo soboto ne gre zgolj za obisk svete maše, ampak za češčenje oz. pobožnost do presvetega Jezusovega Srca in brezmadežnega Marijinega Srca, ki obsega tudi obisk sv. maše. Jezusovo srce je srce Boga in človeka, Marijino pa srce človeka. Jezusovemu srcu priznavamo božansko čast, Marijinemu pa svetniško, vendar v najvišji možni časti, ki gre samo nebeški Materi Mariji, saj je Marijino srce, čeprav človeško, kraj njene privolitve, da postane Božja Mati, in je prostor ljubezni do Sina Jezusa.

  Jezusovo in Marijino srce sta omenjena že v Svetem pismu. Apostol Janez je pri zadnji večerji slonel na Jezusovem srcu (prim. Jn 13,25) in vojak je pri križanju prebodel Jezusovo srce (prim. Jn 19,34). Marijino srce pa evangelist Luka dvakrat omenja v svojem evangeliju (prim. Lk 2,19 in 51).

  Razvoj češčenja Jezusovega srca in pomen tega češčenja je popisal papež Pij XII. v Okrožnici o češčenju presvetega Srca Jezusovega. Razvoj češčenja Marijinega srca pa je v knjigi Čudovito Srce Božje Matere popisal sv. Janez Eudes. Omembe vredna sta tudi sestavka dr. Antona Strleta (1915–2003) o prazniku Jezusovega in Marijinega Srca, ki sta objavljena v drugi knjigi Leto svetnikov. Zelo koristne za duhovno poglabljanje so tudi knjižice, ki jih je o češčenju svetih Src pripravil nekdanji stiški opat, p. dr. Anton Nadrah.

  Sv. Marjeta Marija Alakok je v svojih videnjih prejela 12 obljub Jezusovega srca za tiste, ki ga bodo častili:

  1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.

  2. Naklonil bom mir njihovim družinam.

  3. Tolažil jih bom v trpljenju.

  4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri; tisti, ki bodo meni posvečeni, se ne bodo pogubili.

  5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.

  6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.

  7. Mlačni bodo postali goreči.

  8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti.

  9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo izpostavili in častili podobo mojega presvetega Srca; znova bom zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

  10. Tistim, ki delajo za rešitev duš in prisrčno častijo moje Srce, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to češčenje širili med ljudmi.

  11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.

  12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov pobožno prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja in srečno smrt; ne bodo umrli v nemilosti in brez zakramentov; moje Božje srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

  Sestra Lucija iz Fatime je leta 1925 od nebeške Matere Marije prejela naslednje sporočilo: “Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo, molili en del rožnega venca in mi petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z vsemi milostmi, ki so potrebne za njihovo zveličanje.”

  Papeži so večkrat naštete obljube potrdili za verodostojne, pobožni verniki pa so se jih trudili izpolnjevati; najprej iz ljubezni do Boga, da bi mu zadoščevali za grehe, in iz ljubezni do bližnjega, da bi molili za njihovo in svoje spreobrnjenje.

  Povzeto po:
  https://si.aleteia.org/2019/06/02/zakaj-iti-v-cerkev-na-prvi-petek-in-prvo-soboto-v-mesecu/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 4. Miro says:

  KAJ MORAMO KATOLIČANI VEDETI O PRVIH PETKIH

  ZAKAJ JE POBOŽNOST PRVIH PETKOV NEKAJ POSEBNEGA IN KAJ NAJ TAKRAT POČNEMO?

  Pred desetletji so ljudje vsak prvi petek v mesecu pobožno prišli v Cerkev in počastili Presveto Jezusovo Srce, v zadnjem času pa ta navada počasi izginja, številni mlajši katoličani jo ocenjujejo kot nekaj »staromodnega«.

  Osrednji razlog za padec zanimanja za to pobožnost pa verjetno temelji na nevednosti: ljudje preprosto ne vedo več, kaj prvi petki sploh pomenijo; družine in župnije morda niso ustrezno prenesle njihovega pomena mlajšim rodovom. O prvih petkih je dobro vedeti pet stvari.

  1. KAKO SE JE ZAČELA POBOŽNOST PRVEGA PETKA?

  Nekateri svetniki so sicer o Presvetem Jezusovem Srcu pisali že stoletja prej, leta 1673 pa je imela francoska redovnica sv. Marjeta Marija Alacoque videnje Jezusa, v katerem je Cerkev prosil, naj počasti njegovo Presveto Srce in se mu posveti. Jezus je vernike prav posebej prosil, naj »devet mesecev zapored na prve petke prejemajo sveto obhajilo«. Prošnja je bila povezana s posebno obljubo za vse, ki se bodo posvetili Presvetemu Jezusovem Srcu in spodbujali njegovo češčenje. Po smrti Marjete Marije se je pobožnost prvih petkov hitro razširila po vsej Cerkvi, njena priljubljenost pa se je močno povečala leta 1920, ko je papež Benedikt XV. Marjeto Marijo razglasil za svetnico.

  2. ZAKAJ DEVET ZAPOREDNIH MESECEV?

  Številka devet je tradicionalno povezana z devetdnevnicami, korenine pa ima v devetih dneh, ki so jih apostoli pred binkoštmi preživeli v molitvi. Devetdnevnica zagotavlja dovolj časa za pripravo na praznik in notranjo obnovo.

  3. KAJ NAJ BI POČELI NA PRVE PETKE?

  Udeležili naj bi se svete maše in prejeli sveto obhajilo z namenom, da počastimo Presveto Jezusovo Srce. Če niste v stanju milosti in ne morete prejeti obhajila, boste morali najprej opraviti sveto spoved.

  4. KAKŠNE »OBLJUBE« SO POVEZANE S TO POBOŽNOSTJO?

  Jezus je rekel sv. Marjeti Mariji: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.« To pomeni, da če vernik devet zaporednih mesecev na prve petke pobožno prejema sveto obhajilo, mu bo Jezus zagotovil posebne milosti v uri njihove smrti in mu omogočil, da se bo pokesal svojih grehov ter prejel poslednje zakramente (če bo to potrebno).

  To je zadnja izmed dvanajstih obljub, povezanih s pobožnostjo Presvetega Jezusovega Srca:

  1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.

  2. Naklonil bom mir njihovim družinam.

  3. Tolažil jih bom v trpljenju.

  4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.

  5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.

  6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.

  7. Mlačni bodo postali goreči.

  8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.

  9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter se mu izročali v posebno varstvo.

  Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

  10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to čaščenje širili med ljudmi.

  11. Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.

  12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

  5. ALI SO PRVI PETKI »VSTOPNICA ZA NEBESA«?

  Seveda ni tako preprosto: ni dovolj, da gremo devet zaporednih prvih petkov k sveti maši, nato pa vse skupaj »izklopimo«, nikoli več ne zaidemo v cerkev in živimo v grehu! Pomen te pobožnosti je, da vernika približa Jezusovemu srcu. Če posameznik te obveznosti izpolnjuje z iskreno vero, je povsem naravno, da bo bliže Bogu in bolje pripravljen na smrt. Ko pa ta pobožnost postane praznoverna, ko ne čutimo potrebe, da bi živeli krepostno, vse Jezusove obljube ostanejo brez sadov.

  Jezus si želi, da počijemo v Njegovem Srcu, kot sv. Janez, in pobožnost prvih petkov je priložnost, da se z Njim srečamo večkrat, ne le ob nedeljah, ter da poglobimo svojo ljubezen do Njega.

  Spoznanje in zaupanje, da lahko počijemo v Njegovem Srcu in vanj položimo vse svoje skrbi, pa je bistvo prvih petkov.

  Povzeto po: https://www.druzina.si/clanek/kaj-moramo-katolicani-vedeti-o-prvih-petkih

  Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!

  • Miro says:

   POSVETITEV JEZUSOVEMU PRESVETEMU SRCU

   Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu Presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojemu presvetemu Srcu.

   Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote.

   Kralj bodi tistih, ki jih slepi verska zmota ali loči razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

   Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

   Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!

 5. Hvala says:

  Srce Jezusa, Boga-Človeka, je vredno vse časti in najvišjega češčenja. Srce Jezusovo je središče Jezusovega duhovnega bogastva, zlasti njegove ljubezni do Očeta in do vseh ljudi. Potrebno je, da spoznamo neizmerno Kristusovo ljubezen in ji odgovorimo s svojo ljubeznijo v popolni podreditvi Božji volji. Pravo češčenje je vedno povezano s prenovljenim življenjem.

  Najbolj pretresljiva svetopisemska podoba Srca Jezusovega je Jezus na križu s prebodenim Srcem. Ko gledamo Jezusa, spoznavamo vso resničnost njegovih besed: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje.« Jezusovo prebodeno Srce kar vpije o tej ljubezni. Tudi mi smo prebodli to Srce in ga vedno znova prebadamo s svojimi grehi. Zato ga glejmo, polni kesanja in hvaležnosti!

  V ŠOLI NAJSVETEJŠIH SRC 5.1.

  Z Marijo pred Najsvetejšim

  P. Anton Nadrah, Ocist

 6. Miro says:

  KAJ JE POSVETITEV IN IZROČITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

  Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu.

  http://www.sticna.com/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 7. Miro says:

  SVETNIK, KI NAS UČI, KAJ DEJANSKO POMENI POSVETITEV MARIJI

  SV. LUDVIK MARIJA GRIGNON MONTFORTSKI JE V CERKVI DOKAJ ZNAN SVETNIK. KOT VNET LJUDSKI MISIJONAR JE BIL ZELO GOREČ, MED NJEGOVO DEDIŠČINO PA VELJA IZPOSTAVITI SPISE, KI SO POSTALI OSNOVA ZA DUHOVNO PRIPRAVO ZA POSVETITEV JEZUSU PO MARIJI. PRAVZAPRAV GRE ZA “POSVETITEV MARIJI ZA POPOLNO PREDANOST JEZUSU KRISTUSU”.

  Ta knjižica je bila prvič izdana leta 1912, od takrat pa večkrat ponatisnjena in razprodana. V njej so napotki za 33-dnevno pripravo pred posvetitvijo, besedilo posvetitve samega sebe Jezusu Kristusu po Marijinih rokah in molitve. Besedilo je povzeto po besedah sv. Ludvika M. Grignona Montfortskega. Svetnik namreč predlaga 33-dnevno pripravo, ki je povsem združljiva z izpolnjevanjem vsakdanjih dolžnosti.

  »Tisti, ki se hočejo okleniti te posebne vrste Marijinega češčenja …, naj uporabijo najprej dvanajst dni za to, da se znebijo duha tega sveta, ki je nasproten duhu Jezusa Kristusa. Nato naj uporabijo še tri tedne, da se po posredovanju Božje Matere napolnijo z Jezusom Kristusom. Prvi teden naj molijo za spoznanje samega sebe … drugi teden naj se trudijo za spoznanje presvete Device … tretji teden pa za spoznanje Jezusa Kristusa.«

  Posvetimo se torej Mariji, ki nas bo pripeljala k Jezusu oziroma, kot pravi upokojeni nadškof Marjan Turnšek v spremni besedi, da bo Marija pot, po kateri bo On prišel k nam. »Kajti dobesedno si je Bog izbral Marijo za svojo človeško pot, da je zaživel med nami kot človek in tako omogočil, da se vsak, kdor želi, lahko z Njim sreča na povsem človeški način, a vseeno pride v resničen stik z živim Bogom, saj se je učlovečila druga Božja oseba.« (vir: Družina)

  Povzeto po:
  https://blagovest.si/duhovnost/svetnik-ki-nas-uci-kaj-dejansko-pomeni-posvetitev-mariji/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 8. Hvala says:

  JEZUS ZAHTEVA POPOLNO IZROČITEV -MISLI MATERE TEREZIJE

  Jezus zahteva od mene le, da se naslonim nanj; da le njemu popolnoma zaupam; da se mu brez pridržkov izročim. Potrebno je le, da se pri svojem izpopolnjevanju odrečem lastnim željam. Tudi kadar se počutim kakor ladja brez kompasa, se mu moram popolnoma izročiti. Ne smem poskušati, da bi nadzorovala božja dejanja. Ne smem si želeti jasne zaznave o svoji hoji ob poti, niti natančnega poznavanja mesta, kjer sem na poti svetosti. Prosim ga, naj iz mene naredi svetnico, vendar pa mu moram pustiti izbiro te svetosti, še bolj pa izbiro sredstev, ki vodijo k njej.

 9. Miro says:

  Spoštovani g. Administrator,

  Najlepša hvala za odprtje te rubrike. Naj dobri Bog obilno blagoslovlja začetek in nadaljevanje tovrstnih prizadevanj. Posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu in Marijinemu Brezmadežnemu Srcu je več kot potrebna, izhaja iz Marijinih sporočil. Za potreben Božji blagoslov se v molitvah za začetek priporočajmo Svetemu Duhu in Preblaženi Devici Mariji. Pridi, Sveti Duh!

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 10. Administrator says:

  Amen

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja