Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

Velikokrat se ljudje sprašujejo zakaj mi gre nekaj marobe, zakaj so razprtije, zakaj te bolezni, zakaj ločitve in zakaj prepiri, zakaj in zakaj…. Ali je Bog hudoben ali nam Jezus in Marija ne morejo pomagati, da bi izginilo vse to slabo….

Ko beremo Sveto pismo, ko gledamo zgodovino se pojavlja hudobija, ZAKAJ?

Bog NI HUDOBEN, prav tako nam Jezus in Marija ne moreta pomagat če si mi to ne želimo. Ko se ljudje vrnejo skozi preizkušnje k Bogu potem pa je VESELJE.

VRNIMO SE V BOŽJI OBJEM.

Marijina spodbuda v Medžugorju za posvetivev in ponovna posvetitev.

V Stični nas je Marija tako ogovorila.:

3. aprila 2004 Marija Pavlović-Lunetti
Stična, videnje je bilo ob 18.45 in trajalo okoli 5 minut. ( Pred tem je bila tudi posvetitev Posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu za zmago Njenega Srca, Devica Marija je bila zelo vesela te posvetitve) Devica Marija je blagoslovila prisotne in dejala:” Ne boste se kesali ne vi ne vaši otroci, niti vaših otrok otroci”.

V Medžugorju nam je povedala tako:
25. oktobra 1988 Marija Pavlović-Lunetti
Dragi otroci! Vsak dan vas kličem, da bi živeli po mojih sporočilih, prav zato, ker vas želim privesti bliže Jezusovemu Srcu. Otročiči, zato vas danes vabim k posvetilni molitvi Jezusu, mojemu dragemu Sinu, da bi bilo vsako vaše srce njegovo. Nato pa vas vabim k posvetitvi mojemu Brezmadežnemu Srcu. Želim, da se posvetite osebno, kot družine in župnije, tako, da bo po mojih rokah vse posvečeno Bogu. Zato, dragi otročiči, molite, da boste doumeli veličino tega sporočila. Ničesar ne želim zase, ampak vse za rešitev vaših duš. satan je močan, zato se, otročiči, z vztrajno molitvijo privijte na moje materinsko Srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.

Zelo modro bi bilo v teh prelomnih časih ponovno posvetitev Jezusu in Mariji…
Pred nami je tudi prvi petek in prva sobota…

Izberite si eno molitve za posvetitev Jezusu, Mariji:

—————————-

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

Posvetilna molitev na prve petke (devet prvih petkov)

Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojem presvetem Srcu.

Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustil. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi zmota ali loči razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

—————————-

Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu

Posvetilna molitev na prve sobote ( pet prvih sobot)

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu.

Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost.

Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

—————————-

Posvetitev Jezusu Kristusu Kralju

Dobri Jezus, Zveličar človeškega rodu, ozri se na nas, ki v globoki ponižnosti klečimo pred tvojim oltarjem. Tvoji smo, tvoji hočemo biti: Da bi pa mogli biti s teboj trdneje sklenjeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi niso nikdar poznali, mnogi pa so tvoje zapovedi zaničevali in te zavrgli. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in potegni vse k svojemu svetemu Srcu. Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki niso nikdar odpadli od Tebe, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne poginejo od uboštva in lakote. Kralj bodi tistih, ki jih slepi verska zmota ali loči razkol, in pokliči jih nazaj v zavetje resnice in k edinosti vere, da bo kmalu ena čreda, en pastir. Daj Gospod svoji Cerkvi varno in blagonosno prostost. Daj vsem narodom red in mir. Daj da se bo od kraja do kraja zemlje razlegal en glas: Bodi hvala božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

——————-

DUŠA KRISTUSOVA

Duša Kristusova, posveti me. Telo Kristusovo, zveličaj me. Kri Kristusova, napoji me. Voda strani Kristusove, operi me. Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezus, usliši me. V svoje rane sprejmi me. Od Tebe se ločiti ne pusti me. Pred hudim sovražnikom brani me. Ob uri moje smrti pokliči me. In k Tebi priti pusti me. Da bom s Tvojimi svetniki hvalil Te. Na veke vekov. Amen.

——————–
OSEBNA POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.

Mati Marija, jaz (ime), se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes.

Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči Katoliška cerkev.

Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstvan pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in za grehe vsega človeštva.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje. Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.

——————–

Posvetilna molitev Marijenemu brezmadežnemu srcu

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost. Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije. Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet. O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen

——————–
POSVETITEV BREZMADEŽNI

Marija, Mati našega Odrešenika in naša Mati. Z vsem zaupanjem prihajam k tebi in ti posvetim sebe in vso našo družino. Želim živeti pod tvojim varstvom in se ravnati po tvojem zgledu. Ti si vase sprejela božjo Besedo, Jezusa Kristusa, in vsak dan živela njegovo življenje. Naj Kristus po svojem Duhu živi tudi v nas in naj ga prinašamo sodobnemu svetu. Dekla Gospodova si zvesto izpolnjevala Očetovo voljo. Naj vedno spoznavamo v naročilih Cerkve in življenjskih razmerah božjo voljo in jo velikodušno izpolnjujemo. Elizabeti si govorila, kako velike reči ti je storil Bog. Naj se tudi mi vedno zavedamo, da vse sprejemamo od Boga in naj se mu za to z veseljem zahvaljujemo. Trpela si ob križu svojega Sina in sodelovala pri našem odrešenju. Naj tudi mi z vso voljo sprejmemo križ in se pridružimo trpečemu Kristusu v naših bratih in sestrah. V največji zapuščenosti si verovala, upala in ljubila, da bi tudi mi nikoli ne omahovali v svojem krščanskem poklicu. Sprejmi, dobra Mati, mojo iskreno izročitev in posreduj za nas pri svojem Sinu, našem Gospodu, in nebeškemu Očetu, da ostanemo tej posvetitvi zvesti. Amen.

——————–

OBNOVITEV POSVETITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočemo posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu,
da bi bil vedno bolj predani in zvesti tvoji otroci.
Mati Marija, danes se izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje
materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetimo in izročimo tvojemu
presvetemu Srcu. Upodobi naša srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama
vračamo ljubezen, ki sta nam jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na
Kalvariji, in nam jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljamo svojo krstno posvetitev
troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujemo vse, kar
nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.
Obljubimo, da bomo spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje
in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom
Petrovega naslednika. S tem hočemo prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Radi bomo molil
rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih
sobot zadoščevali za svoje grehe in grehe vsega človeštva.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta nam, da bomo sprejemali
evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem
križu in vstajenju za nas pot, resnica in življenje. Naj se hranimo z nebeškim Kruhom in
živimo iz evharistične daritve, da bomo premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje.– V
tej posebni uri preizkušnje, pomagaj svojemu ljudstvu: navdihuj voditelje narodov, poslušaj
uboge in žalostne, ozdravi bolne in odpusti grešnikom in nas reši pandemije novega
korona-virusa. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh
nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino.
Amen.

——————–

——————–
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! Prosi za nas, sveta Božja Porodnica! Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

——-–—————

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

———————-

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

———————–

Spodaj lahko še dodate svoje posvetilne molitve, ki jih vi poznate in tu niso zapisane.

Ali pa dodate svoj “Amen” kot všeček (tako je oziroma se pridružujem).

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

105 Responses to Posvetitev Slovenije Jezusu in Mariji

 1. Miro says:

  O JEZUS, DAJEM TI SVOJE SRCE, NAPOLNI GA S SVETO LJUBEZNIJO!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 2. Miro says:

  Na začetku vsakega meseca je dobro, da se znova spomnimo na naslednje izjemno pomembno Marijino sporočilo

  DNE 10. DECEMBRA 1925 JE SVETA DEVICA V PONTEVERDI V ŠPANIJI SPREGOVORILA LUCIJI:

  »Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo, molili en del rožnega venca in mi vsaj petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so potrebne za njihovo zveličanje.«

  MARIJA OBLJUBLJA, DA NAM BO OB SMRTNI URI STALA OB STRANI Z VSEMI ZA ZVELIČANJE POTREBNIMI MILOSTMI, ČE PET ZAPOREDNIH PRVIH SOBOT IZPOLNIMO PET POGOJEV:

  1. opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja Marijinem brezmadežnem Srcu; spovemo se lahko že prej, npr. prejšnjo nedeljo, a ob prejemu svetega obhajila na prvo soboto moramo biti v posvečujoči milosti;

  2. prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot;

  3. zmolimo en del rožnega venca (npr. desetko);

  4. petnajst minut delamo družbo Marijinem Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca;

  5. vse štiri omenjene pogoje opravimo z namenom zadoščevanja Marijinem Srcu, saj grehi ne žalijo samo njenega Sina, ampak prizadenejo tudi Devico Marijo; tako pomagamo reševati današnje človeštvo za večnost.

  Jezus je Luciji pojasnil, da bo za tiste, ki ne bi mogli izpolniti pet omenjenih pogojev v soboto, opravljanje te pobožnosti »prav tako veljalo naslednjo nedeljo, kadar bi moji duhovniki iz upravičenih razlogov dušam to dovolili«. Duhovnik da takšno dovoljenje npr. v spovednici.

  http://www.zupnija-smlednik.si/zivimo-s-cerkvenim-letom/135-prve-sobote-izroitev-marijinemu-brezmadenemu-srcu.html

  BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

 3. Miro says:

  O MATI LEPE LJUBEZNI, LJUBI SVOJEGA SINA ZAME!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

  • Miro says:

   V kratkih molitvenih vzklikih sv. Janeza Eudesa, še bolj pa seveda v njegovem celotnem
   delu “Jezusovo kraljevanje v nas”, so zaobsežene globoke skrivnosti kristjanovega življenja,
   posvečenega Jezusovemu in Marijinemu srcu. BOGU HVALA za vse, kar nam razodeva po
   tem velikem svetniku!

 4. Miro says:

  KAJ POMENI ČEŠČENJE JEZUSOVEGA SRCA?

  VPRAŠANJE BRALCA: Med kristjani se velikokrat omenja Srce Jezusovo, katerega češčenje obljublja milosti. Včasih se zdi, da bolj kot kaj drugega izrekamo pobožne besede, ki jih pravzaprav niti ne poznamo. Nekaj je zmoliti molitveni obrazec ter narediti kljukico, nekaj pa je častiti Boga “v duhu in resnici, prav takih častilcev si namreč želi Oče” (Jn 4,23). Kaj pravzaprav pomeni češčenje Jezusovega Srca? Kako naj se obnaša naše srce do te pobožnosti in kako to potem živeti? Janez

  ODGOVARJA UPOKOJENI KOPRSKI ŠKOF METOD PIRIH

  Na vaše vprašanje vam bom skušal odgovoriti v treh točkah.

  1. V bogoslužju je praznik Srca Jezusovega, poznamo prve petke v mesecu, imamo litanije Srca Jezusovega, posvetitev Srcu Jezusovemu, toliko pesmi ter drugih molitev in pobožnosti.

  Praznik Srca Jezusovega je na vso Cerkev razširil šele papež Pij IX. leta 1856. Eno glavnih svetopisemskih besedil, na katerem temelji češčenje Srca Jezusovega, je: “Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, kdor v me veruje; tekle bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja reke žive vode” (Jn 7,37-38). Mi smo žejni Božje ljubezni, zato z zaupanjem in vero prihajamo k Jezusu in ga prosimo milosti. S češčenjem Srca Jezusovega izražamo Bogu svojo hvaležnost za Božjo ljubezen, ki se nam je razodela z učlovečenjem Božjega Sina.

  Srce je simbol ljubezni. Simbol Božje ljubezni je Jezusovo srce. Njegovo srce je najbolj ljubilo Boga. To je Jezus pokazal tako, da je sprejel Božjo voljo in jo do potankosti izpolnil.

  Od postavitve praznika Srca Jezusovega za vso Cerkev so skoraj vsi papeži z okrožnicami ali drugimi dokumenti spodbujali češčenje Srca Jezusovega. Papež Frančišek je že prvo leto po izvolitvi dejal, da je praznik Srca Jezusovega praznik ljubezni. Jezus nas močno ljubi, a ne z besedami, temveč z dejanji in s svojim življenjem.

  2. Namen češčenja Srca Jezusovega z različnimi pripomočki, ki nam jih ponuja Cerkev, je, da bi vsak od nas postal čim bolj podoben Jezusovemu srcu. Da bi si pridobili njegove ljubezni, njegovega duha, čutenja in čim več različnih kreposti in lastnosti, ki so naštete v litanijah Srca Jezusovega ali imena Jezusovega. Pri tem stremljenju, da bi se upodobili po Jezusovem srcu, moramo uporabljati vse svoje človeške, umske in zlasti duhovne sposobnosti. Z nenehnim ponavljanjem različnih molitvenih obrazcev in z vedno večjim prodiranjem v “Jezusovo skrivnost” bomo tudi mi častili Boga “v duhu in resnici” (Jn 4,23).

  3. Češčenje Srca Jezusovega se ne ustavlja samo ob telesnem Jezusovem srcu. Telesno Jezusovo srce je le opora in izhodišče, ki nas usmerja naprej na Kristusovo Božjo in človeško ljubezen in po tej na ljubezen, ki jo imata nebeški Oče in Sveti Duh do grešnikov. Češčenje Srca Jezusovega je po svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero nas Bog ljubi po Jezusu, in hkrati izraz naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega.

  Pri češčenju Srca Jezusovega nam lahko pomagajo tudi različne podobe. Ena lepših je podoba Kristusa na križu z rano na prebodenem srcu. In namen podob ter vseh molitvenih obrazcev, pesmi in drugega je, da bi vedno bolj ljubili Boga in bližnjega.

  Kljub nepopolnosti je treba vztrajati, biti potrpežljiv in stremeti za popolnejšim, da naša pobožnost ne bo le “izrekanje besed”.

  Povzeto po: https://si.aleteia.org/2019/01/04/kaj-pomeni-cescenje-jezusovega-srca/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

  • Miro says:

   V zvezi s pričujočim prispevkom, ki je bil objavljen na Aleteini spletni strani (4. januar 2019), še dodatno pojasnilo. Prispevek je bil najprej objavljen v tedniku Družina, letnik 67, številka 51‒52.

 5. Miro says:

  O MATI JEZUSOVA, POKAŽI, DA SI JEZUSOVA MATI,
  UPODOBI GA V MENI IN DAJ, DA BO ŽIVEL V MOJI DUŠI!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 6. Miro says:

  Danes, ko je prva sobota v mesecu, razmislimo o Marijini veliki obljubi in obnovimo posvetitev njenemu Brezmadežnemu Srcu!

  DEVICA MARIJA SE JE FATIMSKI VIDKINJI SESTRI LUCIJI PO LETU 1917 PRIKAZALA TUDI 10. DECEMBRA 1925
  V SAMOSTANU PONTEVEDRA IN JI REKLA:

  »Hčerka moja, glej moje Srce, obdano s trni, katerega nehvaležni ljudje nenehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti si prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki se bodo pet mesecev, vsakokrat na prvo soboto, spovedali, prejeli sveto obhajilo, zmolili rožni venec in mi petnajst minut v premišljevanju petnajstih skrivnosti rožnega venca delali družbo v spravo za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob strani z vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih duš.«

  POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

  O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu.

  Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v Božjo previdnost.

  Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

  Obljubimo ti, o Božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

  O Mati Marija, Srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen.

  • Miro says:

   USMILJENI JEZUS, PRISRČNA HVALA ZA ŠTEVILNE NEDOUMLJIVE MILOSTI, KATERE NAM
   PODARJAŠ NA MOGOČNO PRIPROŠNJO PRESVETE DEVICE MARIJE IN VSEH SVETNIKOV.
   SLAVA TEBI, JEZUS, ZDAJ IN VEKOMAJ. AMEN.

 7. Miro says:

  Spomnimo na:

  SRCE JE SIMBOL LJUBEZNI. KO GOVORIMO O JEZUSOVEM IN MARIJINEM SRCU, IMAMO PRED OČMI NJUNO BOGATO DUHOVNO ŽIVLJENJE IN VELIKO LJUBEZEN DO BOGA TER DO VSAKEGA ČLOVEKA.

  Ko je Jezus sveti Marjeti Mariji Alakok razodel željo, da bi ljudje častili njegovo srce in se mu posvetili, je to preprosto pomenilo, da človek sprejme njegovo ljubezen in nanjo odgovori.

  Več o češčenju, posvetitvi in izročitvi na:
  https://si.aleteia.org/2022/04/07/dejanje-velikih-milosti-na-mnogih-podrocjih-zivljenja/

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!
  BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

 8. Miro says:

  O JEZUS, KDAJ NE BO V MENI NIČESAR, KAR BI BILO NASPROTNO TVOJI LJUBEZNI?

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

  https://portal.pridi.com/dogodek/sv-janez-eudes-oce-poboznosti-srca-jezusovega/2023-08-19/

  • Miro says:

   V vsakem molitvenem vzkliku sv. Janeza Eudesa se skriva izjemna globina njegove misli,
   zvesto temelječa na BOŽJI BESEDI in tudi izvirajoča iz Nje. Vse je čudovito usmerjeno k
   BOŽJEMU SRCU, ki nas neizmerno ljubi, saj se je za nas grešnike povsem razdalo iz čiste
   ljubezni na svetem križu – do poslednje kaplje Kristusove Predragocene Krvi!

 9. Miro says:

  Danes, ko je velik praznik VNEBOVZETJA DEVICE MARIJE se poglobimo v posvetilno molitev, ki zavzema vsa področja človekovega življenja. Molimo jo v želji, da bi Marija res spremljala naše življenje in da bi se mi tega zavedali.

  POSVETITEV MARIJI

  Presveta Devica Marija!
  Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,
  ga rodila in z njim pod križev trpela.

  Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka
  nas je varovala skozi vso zgodovino.

  Tebi izročamo sami sebe,
  da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
  Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje
  in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

  Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
  da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.

  Tebi izročamo slovensko domovino,
  da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
  Tebi izročamo naše rojake po svetu,
  da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

  Sprejmi nas v svoje varstvo
  in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,
  ki živi in kraljuje vekomaj.

  Amen.

  • Miro says:

   MARIJA VNEBOVZETA, PROSI ZA NAS!

   • Miro says:

    PRI MOLITVI ROŽNEGA VENCA SE DANES, NA VELIKI ŠMAREN, ŠE POSEBEJ POGLABLJAMO V NASLEDNJO SKRIVNOST:

    1. KI JE TEBE, DEVICA, V NEBESA VZEL

    2. Ki ni pustil, da bi tvoje telo strohnelo v grobu.
    3. Ki je tebe, Devica, nagradil za zvesto izpolnjeno nalogo.
    4. Ki je po tvojem Vnebovzetju podaril Cerkvi hrepenenje po nebesih.
    5. Ki po tvojem Vnebovzetju dviga naše misli k nebeškim željam.
    6. Ki je po tvojem Vnebovzetju razodel moč Svoje zmage nad smrtjo.
    7. Ki je tebe, Devica, postavil za Mater Svoji Cerkvi.
    8. Ki je po tvojem Vnebovzetju kači dokončno strl glavo.
    9. Ki po tebi, Devica, uslišuje prošnje Svoje Cerkve.
    10. Ki nam po tebi, Devica, daje premagovati hudega duha.

    BOŽJA BESEDA: In Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto. (Lk 1,46-49)

    https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C46-49&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

    Marija Vnebovzeta, prosi za nas!

 10. Miro says:

  Na prvi petek v mesecu se je dobro spomniti na:

  KAKO SE LAHKO POSVETIMO PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU

  Pobožnost vključuje posvetilno molitev, in kar je še pomembneje, zaobljubo, da bomo združeni z Jezusom živeli krepostno življenje.

  Več o tem na: https://si.aleteia.org/2020/06/19/kako-se-lahko-posvetimo-presvetemu-srcu-jezusovemu/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 11. Miro says:

  PRIDI GOSPOD JEZUS! PRIDI V MOJE SRCE IN V MOJO DUŠO,
  DA BOM POPOLNOMA LJUBIL SAMO TEBE!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 12. Miro says:

  O EDINO POTREBNO! LE ENO IŠČEM, LE ENO ŽELIM, LE ENO HOČEM,
  LE ENO MI JE POTREBNO, MOJ JEZUS IN MOJE VSE!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 13. Miro says:

  Poskrbimo, da posvetitvene molitve ne bodo obtičale v teh ali onih arhivih oz. zbirkah, ampak bodo po Božji milosti resnično zaživele v naših srcih in odsevale v našem konkretnem krščanskem življenju v ljubezni do Boga in bližnjega.

  MOLITEV ZA OSEBNO POSVETITEV POSAMEZNIKOV IN SKUPIN

  Jezus

  Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.

  Mati Marija, jaz, (ime), se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.

  Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.

  Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.

  Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

  Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje.

  Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.

  http://www.sticna.com/Jezus.html

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

  • Miro says:

   BISTVO POSVETITVE je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu – obnova krstne obljube – ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu.

   KAJ SE DOGODI OB POSVETITVI?

   V nas se začne novo življenje, ki je oblikovano po Jezusovem in Marijinem Srcu.

   • Če se zavestno podarimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se nam tudi onadva podarita na nov način. Gre za zavezo dveh ljubezni.

   • Ko se podarimo Jezusu in Mariji, smo njuna last in onadva bosta skrbela za nas kot za svojo lastnino.

   Več o posvetitvi na: http://zupnija-poljane.rkc.si/2020/03/31/posvetitev-jezusovemu-in-marijinemu-srcu-kako-pa-naprej/

   Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
   Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 14. Miro says:

  O BOG MOJEGA SRCA! O EDINI DELEŽ MOJE DUŠE, KAJ HOČEM
  V NEBESIH IN NA ZEMLJI DRUGEGA KAKOR TEBE?

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 15. Miro says:

  O JEZUS, TI SI VES MOJ, NAJ BOM TUDI JAZ ZA VEDNO VES TVOJ!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 16. Miro says:

  Včeraj smo obhajali slovesni praznik SRCA JEZUSOVEGA, danes pa je tudi velik praznik
  MARIJININEGA BREZMADEŽNEGA SRCA. Oba praznika sta v čudovitem sozvočju in nas
  zelo spodbujata k spreobrnjenju v moči BOŽJEGA SRCA in k posvetitvi JEZUSU in MARIJI!

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!
  BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

 17. Miro says:

  ZAKAJ ITI V CERKEV NA PRVI PETEK IN PRVO SOBOTO V MESECU?

  PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA STA PREDVSEM PRILOŽNOST ZA ČEŠČENJE
  PRESVETEGA JEZUSOVEGA SRCA IN BREZMADEŽNEGA MARIJINEGA SRCA

  Vprašanje bralca:

  Zadnje čase je več slišati o maši na prve petke in prve sobote v mesecu, ki se jih udeležujejo
  nekateri farani. V župniji še nisem utegnil slišati razlage o prvih petkih in sobotah. Od kod
  izvirata ti dve pobožnosti in kaj naj pomenita verniku danes? Kdaj se je priporočeno udeležiti
  teh pobožnosti? (Janez)

  Odgovor Petra Štumfa, murskosoboškega škofa, na:

  https://si.aleteia.org/2019/06/02/zakaj-iti-v-cerkev-na-prvi-petek-in-prvo-soboto-v-mesecu/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 18. Miro says:

  O JEZUS, TI SI SAM OGENJ IN SAM V CELOTI PLAMEN LJUBEZNI
  DO MENE. DAJ, DA BOM TUDI JAZ V CELOTI PLAMEN IN V CELOTI
  OGENJ LJUBEZNI DO TEBE!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 19. Miro says:

  DNE 10. DECEMBRA 1925 JE SVETA DEVICA V PONTEVERDI V ŠPANIJI SPREGOVORILA
  LUCIJI:

  »Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo,
  molili en del rožnega venca in mi vsaj petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti
  rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so
  potrebne za njihovo zveličanje«.

  https://www.kapitelj.com/posvetitev_izrocitev_marijinem_brezmadeznem_srcu_5_prvih_sobot.html

  BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO, PROSI ZA NAS!

 20. Miro says:

  NE POZABIMO NA JEZUSOVE BESEDE, ZAUPANE SV. MARJETI MARIJI ALACOQUE

  SADOVI ČEŠČENJA SRCA JEZUSOVEGA – PRVI PETKI

  https://www.kapitelj.com/posvetitev_jezusovem_presvetem_srcu_9_prvih_petkov.html

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!

 21. Miro says:

  O OGENJ, O NEBEŠKI PLAMEN, ZAJEMI ME IN PREOBRAZI ME
  V ČISTEM PLAMENU LJUBEZNI DO JEZUSA!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 22. Miro says:

  Spomnimo na:

  BISTVO POSVETITVE – PODARITVE MARIJINEMU SRCU IN PO NJEM JEZUSOVEMU SRCU

  BISTVO POSVETITVE JE V SKLADU S POSVETITVENO MOLITVIJO ZAVESTNA IN POPOLNA ODPOVED GREHU, ZAPELJIVOSTI ZLA IN HUDEMU DUHU TER NEPREKLICNA PODARITEV MARIJINEMU SRCU IN PO NJEM JEZUSOVEMU SRCU, KOT ODGOVOR NA NJUNO LJUBEZEN. S TO POSVETITVIJO SE ZAVESTNO OBNOVI IN POGLOBI KRSTNA POSVETITEV BOGU.

  Vsi ljudje smo Jezusovi, ker je naš Stvarnik in Odrešenik. Še bolj smo po svetem krstu njegovi vsi kristjani. Pripadnost Jezusu moramo potrditi in jo nato vedno znova potrjevati z osebno odločitvijo zanj. To se na odličen način zgodi pri dobro pripravljeni posvetitvi Jezusovemu Srcu.

  Nismo le Jezusovi, ampak tudi Marijini, saj je naša duhovna mati. Kdor se izroči Marijinemu Srcu, ga ona izroči Jezusovemu. Ona je bližnjica k Jezusu, srednica in priprošnjica pri njem.

  Velja pravilo sv. Ludvika Grigniona Montfortskega: PO MARIJI K JEZUSU!

  V polnem pomenu se lahko posvetimo samo Bogu, zato tudi Jezusu, ki ni samo pravi človek, ampak tudi pravi Bog. Devici Mariji se posvetimo le v širšem (analognem) pomenu te besede, zato v soglasju z novejšimi navodili Apostolskega sedeža raje uporabljamo izraz ‘izročitev’, ‘podaritev’.

  S POSVETITVIJO PO MARIJI IZROČIMO JEZUSU:

  – svojo dušo in telo,
  – duhovni napredek,
  – svoje molitve,
  – žrtve in dobra dela,
  – svoje skrite duhovne boje,
  – prizadevanje za čistost duše,
  – različne križe,
  – zdravstveno stanje,
  – svojo družino,
  – znance in prijatelje,
  – svoj poklic in
  – materialne dobrine.

  V nas se začne novo življenje, ki je oblikovano po Jezusovem in Marijinem Srcu.

  Če se zavestno podarimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se nam tudi onadva podarita na nov način. Gre za zavezo dveh ljubezni.

  Ko se podarimo Jezusu in Mariji, smo njuna last in onadva bosta skrbela za nas kot za svojo lastnino.

  Celotno besedilo o posvetitvi – izročitvi Jezusovemu in Marijinemu srcu ter o življenju iz te posvetitve na:
  http://www.sticna.com/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 23. Miro says:

  O BOŽJI OGENJ, NESKONČNI OGENJ, KI SI POVSOD, POUŽIVAJOČI OGENJ,
  POUŽIJ ME VSEGA V SVOJIH SVETIH PLAMENIH!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 24. Miro says:

  NAJ ŽIVI JEZUS, NAJ ŽIVI KRALJ MOJEGA SRCA, NAJ
  ŽIVI ŽIVLJENJE MOJEGA ŽIVLJENJA IN NAJ BO VEKOMAJ
  LJUBLJEN IN SLAVLJEN OD VSEGA IN V VSEH STVAREH!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 25. Miro says:

  Spomnimo na:

  POSVETITEV MARIJI ZA POPOLNO PREDANOST JEZUSU KRISTUSU – PO NAPOTKIH SV. LUDVIKA MONTFORTSKEGA

  Sv. Ludvik je po svoji globoki marijansko obarvani duhovni izkušnji in življenju pripravil pravzaprav ne knjigo, ampak duhovni priročnik, duhovni vodnik po Marijini duhovni poti, ki najbolj varno in gotovo pripelje do Jezusa, odrešenika vsega človeštva.

  Navajeni smo reči, da pridemo PO MARIJI K JEZUSU. Ta rek gotovo drži. A ga lahko dopolnimo z mislijo, da je pravzaprav MARIJA POT, PO KATERI NE PRIDEMO K JEZUSU MI, AMPAK POT, PO KATERI ON PRIDE K NAM. Kajti dobesedno si je Bog izbral Marijo za svojo človeško pot, da je zaživel med nami kot človek in tako omogočil, da se vsak, kdor želi, lahko z Njim sreča na povsem človeški način, a vseeno pride v resničen stik z živim Bogom, saj se je učlovečila druga Božja oseba. (odlomek iz spremne besede)

  Več o tej knjigi oz. priporočniku za posvetitev Mariji na:
  https://www.druzina.si/storage/app/media/ProductFiles/posvetitev-mariji-za-popolno-predanost-jezusu-kristusu.pdf

 26. Miro says:

  MARIJA JE FATIMSKI VIDKINJI LUCIJI DALA NAROČILO GLEDE ŠIRJENJA POBOŽNOSTI PETIH PRVIH SOBOT IN OBLJUBILA TISTIM, KI JO BODO OBHAJALI, MILOST ZVELIČANJA. GLAVNE MARIJINE BESEDE SE GLASIJO:

  »Hčerka moja, glej moje Srce, obdano s trni, katerega nehvaležni ljudje nenehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti si prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki se bodo pet mesecev, vsakokrat na prvo soboto, spovedali, prejeli sveto obhajilo, zmolili rožni venec in mi petnajst minut v premišljevanju petnajstih skrivnosti rožnega venca delali družbo v spravo za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob strani z vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih duš.«

  Več o pobožnosti petih prvih sobot na:
  https://www.sticna.eu/pet-duhovnih-nagovorov-p-antona-nadraha-za-pet-prvih-sobot/

  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 27. Miro says:

  »ZDI SE MI, DA NI KRAJŠE POTI, DA PRIDEMO DO POPOLNOSTI IN DA NI BOLJ
  GOTOVEGA SREDSTVA ZA ZVELIČANJE KAKOR JE POSVETITEV BOŽJEMU SRCU.«
  (sv. Marjeta Marija Alacoque)

  https://www.kapitelj.com/posvetitev_jezusovem_in_marijinem_srcu.html

 28. Miro says:

  O ŽIVLJENJE MOJE DUŠE, O KRALJ MOJE LJUBEZNI,
  ŽIVI IN VLADAJ V MENI POPOLNOMA!

  Sv. Janez Eudes, Jezusovo kraljevanje v nas

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 29. Miro says:

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, kraj miru, resnice in ljubezni! Ti si večno življenje, ti si izvir žive vode.
  Daj, da se slabotni, trudni in obteženi napijemo iz tvojih studencev in privedi nas do večne sreče!

  Častimo Jezusa v Najsvetejšem

  Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!

 30. Miro says:

  ČEŠČENJE

  SRCE JE SIMBOL LJUBEZNI. KO GOVORIMO O JEZUSOVEM IN MARIJINEM SRCU,
  IMAMO PRED OČMI NJUNO BOGATO DUHOVNO ŽIVLJENJE IN VELIKO LJUBEZEN
  DO BOGA TER DO VSAKEGA ČLOVEKA.

  Ko je Jezus sveti Marjeti Mariji Alakok razodel željo, da bi ljudje častili njegovo srce in se mu
  posvetili, je to preprosto pomenilo, da človek sprejme njegovo ljubezen in nanjo odgovori.

  Ko častimo Jezusovo Srce, častimo njegovo ljubezen do nas. Ker pa je Bog nadvse velikodušen,
  je sveti Marjeti obljubil, da bo vsem, ki se mu bodo posvetili, v zameno dal velike milosti na
  mnogih področjih življenja.

  Več o tem na: https://si.aleteia.org/2022/04/07/dejanje-velikih-milosti-na-mnogih-podrocjih-zivljenja/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 31. Miro says:

  DOBRI JEZUS, PO SVETI MARJETI MARIJI ALAKOK, NAM OBLJUBLJAŠ BOGATO PLAČILO,
  ČE BOMO ČASTILI TVOJE SRCE. VESELIMO SE TVOJIH DVANAJSTIH OBLJUB.
  (Častimo Jezusa v Najsvetejšem)

  Kaj posvetitev je in kakšne so Jezusove obljube častilcem njegovega Srca, si lahko ogledate v videu.

  https://si.aleteia.org/2022/04/07/dejanje-velikih-milosti-na-mnogih-podrocjih-zivljenja/

 32. Miro says:

  ZAKAJ JE POBOŽNOST PRVIH PETKOV NEKAJ POSEBNEGA IN KAJ NAJ TAKRAT POČNEMO?

  Pred desetletji so ljudje vsak prvi petek v mesecu pobožno prišli v Cerkev in počastili Presveto Jezusovo Srce,
  v zadnjem času pa ta navada počasi izginja, številni mlajši katoličani jo ocenjujejo kot nekaj »staromodnega«.

  Osrednji razlog za padec zanimanja za to pobožnost pa verjetno temelji na nevednosti: ljudje preprosto ne vedo
  več, kaj prvi petki sploh pomenijo; družine in župnije morda niso ustrezno prenesle njihovega pomena mlajšim
  rodovom. O prvih petkih je dobro vedeti pet stvari.

  O tem več na: https://www.druzina.si/clanek/kaj-moramo-katolicani-vedeti-o-prvih-petkih

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 33. Miro says:

  SRCE JEZUSOVO, NAJ TE VSI SPOZNAJO, LJUBIJO IN POSNEMAJO! (Častimo Jezusa v Najsvetejšem)

 34. Miro says:

  KAJ NAS UČI ČEŠČENJE SRCA JEZUSOVEGA

  »Kdor se spet in spet zazre v Srce učlovečenega Boga, prebodeno zaradi grehov človeštva, bo čutil, da greh ni malenkost, marveč strahotna realnost, in da je treba krščansko življenje jemati z vso resnobo in odgovornostjo zase in za druge. […] češčenje Srca Jezusovega nas uči nečesa, kar je za življenje silno pomembno: realizma greha in še bolj realizma odrešenja, realizma božje ljubezni.«

  Misel božjega služabnika prof. dr. Antona Strleta

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

  • Hvala says:

   Res je, GREH JE STRAHOTNA REALNOST.

   DA JE GREH KATASTROFA OD KATASTROFE , SE ZAVEDAMO ŠELE PO DOLGEM ČIŠČENJU DUŠE, KO BOG PREOBRAŽA NA NOVO ČLOVEŠKO SRCE-V MESENO SRCE , IN DELI ZRAVEN SPOZNANJE -MILOST, DA ČLOVEK ČUTI BOLEČINO V SRCU ZARADI STORJENIH GREHOV.

 35. Miro says:

  O LUČ MOJIH OČI, DAJ, DA TE BOM SPOZNAL IN PRAV SPOZNAL SEBE, DA BOM LJUBIL TEBE IN
  ZAPOSTAVLJAL SEBE!

  O BLAGA LUČ, DAJ, DA BOM JASNO VIDEL, DA JE VSE, KAR NISI TI, NIČ, PREVARA IN NEČIMRNOST!

  O MOJ BOG IN MOJE VSE, LOČI ME OD VSEGA, KAR NISI TI, DA ME VSEGA ZDRUŽIŠ S SEBOJ!

  (vzkliki k Jezusu, sv. Janez Eudes)

 36. Miro says:

  ENA OD DOBRIH MOŽNOSTI OSEBNE DUHOVNE PRENOVE JE TUDI OBHAJANJE PRVIH PETKOV

  Neizmerna Božja ljubezen je storila, da je med nas prišel na zemljo Božji Sin. Iz čiste ljubezni je Kristus pretrpel vse zasramovanje ter umrl za nas na križu. Le Srce, ki neskončno ljubi je zmožno toliko potrpeti in tako velikodušno odpuščati.

  Za človeka, ki je velikodušen, ki je plemenit, ki odpušča, ki se daruje za druge, ki ljubi, pravimo, da je dobrega srca. Najbolj plemenito in ljubeče srce pa je gotovo Jezusovo. Od izkazovane ljubezni in dobrote ni imel v času učlovečenja in nima sedaj v nebeški razsežnosti bivanja niti najmanjše koristi.

  Ta čista in plemenita ljubezen pa je s strani mnogih ljudi tolikokrat zavrnjena, poteptana, zasramovana. Namesto naše hvaležnosti in ljubezni je Jezusovo Srce deležno dan za dnem preklinjanja, zasramovanja, norčevanja iz svetega in Njemu posvečenih stvari in oseb.

  Posebna oblika zavrnjene ljubezni se kaže s tem, da mnogi opuščajo redno molitev, da mnogi ob nedeljah in praznikih niso pri sveti maši. Mnogi se ne potrudijo za prejem zakramentov, mnogi živijo v grehu in s tem pokažejo, da jim za Jezusovo odrešenje ni mar.

  Več o obhajanju prvih petkov na: https://zupnija-lj-zadobrova.rkc.si/index.php/content/display/359

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 37. Miro says:

  O JEZUS, DOBRI JEZUS, EDINI MOJEGA SRCA! O LJUBLJENEC MOJE DUŠE!

  O PREDMET VSE MOJE LJUBEZNI, KDAJ TE BOM POPOLNO LJUBIL?

  O MOJE BOŽJE SONCE, RAZSVETLI TEMO MOJEGA DUHA, OGREJ HLADNOST MOJEGA SRCA!

  (vzkliki k Jezusu, sv. Janez Eudes)

 38. Miro says:

  KRATEK MOLITVENI VZKLIK, KI NAM LAHKO
  VSAK DAN POMAGA OBNAVLJATI IN OHRANJATI
  POSVETITEV JEZUSOVEMU PRESVETEMU SRCU:

  JEZUS, DAVIDOV SIN, USMILI SE NAS!

  IN ŠE OSEBNO: JEZUS, DAVIDOV SIN, USMILI SE ME GREŠNIKA!

 39. Miro says:

  »ZDI SE MI, DA NI KRAJŠE POTI, DA PRIDEMO DO POPOLNOSTI IN DA NI BOLJ
  GOTOVEGA SREDSTVA ZA ZVELIČANJE KAKOR JE POSVETITEV BOŽJEMU SRCU.«
  (sv. Marjeta Marija Alacoque)

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 40. Miro says:

  Priporočam ogled izjemno zanimivega video posnetka z izvrstnimi sogovorniki in poznavalci
  posvetitve.

  POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

  https://www.youtube.com/watch?v=fh7NoE-IHfA

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

  • Miro says:

   Bogu hvala za pričujoči video posnetek! S pomočjo Svetega Duha nas uvaja v posvetitev Jezususovemu in Marijinemu Srcu in jasno odgovarja na vprašanje, v čem je bistvo te posvetitve. Prosimo, naj Usmiljeni Jezus tiste, ki se bodo v to poglabljali, obilno blagoslovi in vsem okrepi vero, upanje in ljubezen. Slava tebi, Jezus, zdaj in vekomaj!

   Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
   Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 41. Miro says:

  NADŠKOF KONDRUSIEWICZ O FATIMSKEM SPOROČILU, KI NI IZGUBILO SVOJE TEŽE IN POMENA – POSVETITEV RUSIJE, PA TUDI TRPEČE UKRAJINE, MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU JE ZELO POMEMBNA

  Nadškof Tadeusz Kondrusiewicz meni, da je danes, v času okrutne vojne in prelivanja krvi nedolžnih, posvetitev Rusije, pa tudi trpeče Ukrajine, Marijinemu brezmadežnemu srcu zelo pomembna. »Prestopili smo namreč neko prelomno točko. Treba je iskati pomoč! Zato fatimsko sporočilo ni izgubilo svoje teže in pomena. Najkrajša pot k Jezusu pa gre po Mariji.« (odlomek iz članka, 25. marec 2022)

  Več o pogledih nadškofa Tadeusza Kondrusiewicza na: https://www.druzina.si/clanek/sestra-lucija-iz-fatime-ni-mogla-verjeti

  Fatimska Mati Božja, prosi za nas!

 42. Miro says:

  SVETA MARJETA MARIJA ALAKOK JE ZAPISALA:

  »ZDI SE MI, DA NI KRAJŠE POTI, DA PRIDEMO DO POPOLNOSTI, IN DA NI BOLJ
  GOTOVEGA SREDSTVA ZA ZVELIČANJE, KAKOR JE POSVETITEV BOŽJEMU SRCU.«

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!

 43. Miro says:

  POGOSTOKRAT KLIČIMO Z ŽIVO VERO IN S TRDNIM ZAUPANJEM V NEDOUMLJIVO BOŽJE USMILJENJE:

  MOJ PRESLADKI JEZUS, NE BODI MOJ SODNIK, TEMVEČ MOJ ODREŠENIK!

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se na!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!
  Sv. Jožef, prijatelj Najsvetejšega Srca, prosi za nas!

 44. Miro says:

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO – NAŠ ŠČIT IN VARNO ZAVETJE

  https://www.spiritussanctus.si/2021/12/04/presveto-srce-jezusovo/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 45. Miro says:

  Danes, ko je prva sobota v mesecu, je čudovita priložnost, ko lahko z molitvijo in Božjo pomočjo v srcu razpihamo plamen posvetitve Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.

  O MARIJA, BREZ MADEŽA IZVIRNEGA GREHA SPOČETA, PROSI ZA NAS, KI SE K TEBI ZATEKAMO!

 46. Miro says:

  POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU LAHKO OBNAVLJAMO
  VSAK DAN Z ENO NAJBOLJ PRISRČNIH IN NAJLEPŠIH MOLITEV KOT JE:

  O GOSPA MOJA

  O Gospa moja,
  o Mati moja,
  tebi se vsega darujem;
  in da se ti vdanega skažem,
  ti danes posvetim:
  svoje oči, svoja ušesa,
  svoja usta in svoje srce,
  sebe popolnoma vsega.
  Ker sem torej tvoj,
  o dobra Mati,
  varuj me,
  brani me kakor svojo last
  in posest. Amen.

  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 47. Miro says:

  Molitveni vzklik, s katerim lahko vsak dan obnavljamo posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu
  in tudi živimo v duhu te posvetitve:

  JEZUS, VATE ZAUPAM!

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se me!

 48. Miro says:

  Naj nam ta molitveni vzklik, porojen iz verujočega srca, pomaga pri posvetitvi:

  O PRESLADKO SRCE JEZUSOVO, NAJ TE VEDNO BOLJ GOREČE LJUBIM!

 49. Miro says:

  Danes, ko je PRVI PETEK v mesecu, je odlična priložnost, da se posvetimo oz. obnovimo svojo posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu. Čeprav smo objavili že več spodbudnih zapisov, je dobro, da o tem znova razmišljamo, ter v tej smeri tudi nekaj konkretnega storimo. Seznanimo se s sadovi čaščenja Srca Jezusovega in živimo tako kot nam naroča Odrešenik Jezus Kristus. BOG se nikoli ne zmoti, ljudje pa se pogosto motimo glede Gospoda, ki je Pot, Resnica in Življenje. Rešitev? Za začetek predvsem veliko molimo za močno vero v Jezusovo Presveto Srce. Gospod, poživi našo slabotno vero, da bomo resnično verovali Vate!

  POSVETITEV JEZUSOVEMU PRESVETEM SRCU – PRVI PETKI

  V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo. Papež Janez Pavel II. Je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal:

  »ODPRTO JE ZA VSE IN VSAKOGAR POSEBEJ. POPOLNOMA JE ODPRTO IN NJEGOVA VELIKODUŠNOST NE BO NIKDAR PRENEHALA. VELIKODUŠNOST JEZUSOVEGA SRCA SPRIČUJE NA DEJSTVU, DA LJUBEZEN NI PODVRŽENA ZAKONITOSTIM SMRTI, AMPAK ZAKONITOSTIM VSTAJENJA IN ŽIVLJENJA. PRIČUJE O DEJSTVU, DA LJUBEZEN RASTE S TEM, DA LJUBI, SAJ TO JE NJENA PRISTNA NARAVA.«

  Več o tem na http://www.kapitelj.com/posvetitev_jezusovem_presvetem_srcu_9_prvih_petkov.html

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!

 50. Miro says:

  ŽIVLJENJE IZ POSVETITVE

  Posvetitev ni le enkratno dejanje. S svojim življenjem jo vsak dan znova potrjujemo in obnavljamo.

  V litanijah Srca Jezusovega imenujemo Srce Jezusovo »žareče ognjišče ljubezni« ter »dobrote in ljubezni polno«.

  Ob njegovem Srcu lahko naše srce zopet zažari v ljubezni, se napolni z dobroto in ljubeznijo, zahrepeni po svetosti ter začne nesebično ljubiti.

  Samo ljubezen lahko vzpodbudi človeka za nesebično ljubezen.

  Sveta Marjeta Marija Alakok je zapisala:

  »Zdi se mi, kako ni krajše poti, da pridemo do popolnosti, in da ni bolj gotovega sredstva za zveličanje, kakor je posvetitev Božjemu Srcu.«

  Svetnica je večkrat izjavila:

  »Mislim, da se ne bo pogubil nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil in se mu posvetil.«

  Posvetitev nas usmeri v ljubezen do bližnjega. Naš apostolat je najprej apostolat molitve in žrtve ter zglednega krščanskega življenja, v izpolnjevanju Božjih in cerkvenih zapovedi.

  Molili bomo za rast Božjega kraljestva v dušah. V ta namen bomo sprejeli nase tudi odpovedi in žrtve.

  Predvsem bomo vsak dan voljno nosili svoj križ ter tako zadoščevali Jezusovemu in Marijinemu Srcu za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

  Povzeto po: sticna.com

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 51. Miro says:

  IZROČITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU JE POPOLNA IN NEPREKLICNA PODARITEV SEBE NAŠI DUHOVNI MATERI IN PO NJEJ JEZUSU KRISTUSU

  Izročitev (posvetitev) Marijinemu brezmadežnemu Srcu je najodličnejša oblika češčenja Božje Matere, saj s tem na neki način vstopimo v njeno Srce, ki postane naš dom. Če v soglasju s to izročitvijo tudi živimo, nas bo Devica Marija po smrti sprejela v nebeško slavo, na začetni in zakrit način pa bomo te slave deležni že na zemlji.

  Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu je popolna in nepreklicna podaritev sebe naši duhovni Materi in po njej Jezusu Kristusu. Njej se izročimo ne le v varstvo, ampak v last, da svobodno razpolaga z nami. Pravzaprav gre pri tem za obnovitev krstnih obljub. Tako se je Materi Mariji izročal sv. Janez Pavel II. s svojim papeškim geslom, ki je postalo njegova življenjska usmeritev: »Ves sem Tvoj!«

  NI DOVOLJ, ČE POSVETILNO MOLITEV SAMO ZMOLIMO, AMPAK JE TREBA V SOGLASJU Z NJO TUDI ŽIVETI

  Izročitev (posvetitev) je toliko rodovitnejša, kolikor bolje je bila pripravljena. Seveda pa ni dovolj, če posvetilno molitev samo zmolimo. Treba je v soglasju z njo tudi živeti. Izročitev globoko posega v naše življenje in nas vodi na pot spreobrnjenja in novega življenja. To je življenje iz krsta in drugih zakramentov, življenje po evangeliju, v zvesti hoji za Kristusom in Marijo.

  PO MARIJI K JEZUSU!

  Naša izročitev se ne ustavi pri Mariji, ampak se po njej usmerja k Bogu. Marija je Bogu najbližja. Če se izročimo njej, najhitreje in z največjo gotovostjo dosežemo Boga. Po Mariji k Jezusu! Popolnoma se izročimo Mariji zato, da bi bili popolnoma Jezusovi in Očetovi. Ker je Devica Marija polna Svetega Duha, on po izročitvi Mariji v obilnejši meri deluje tudi v nas in nas posvečuje.

  Odlomek iz nagovora patra Antona Nadraha

  Vir: https://www.sticna.eu/pet-duhovnih-nagovorov-p-antona-nadraha-za-pet-prvih-sobot/

 52. Miro says:

  VSE, KAR MORAMO VEDETI O POSVETITVI JEZUSOVEMU SRCU

  MESEČNI OPOMIN, DA SMO SE IZROČILI BOGU

  Kot vsaka druga pobožnost, npr. do Marije, svetnikov in drugih, ima tudi pobožnost do Jezusovega Srca nekaj tipičnih značilnosti, prek katerih se verniki obračamo k Jezusovemu Srcu.

  Posvetitev in zadoščevanje sta dva vidika pobožnosti, ki ju med letom obhajamo na prvi petek v mesecu.

  POSVETITEV

  Kaj pomeni posvetitev nečemu? Kadar se nekemu delu zares posvetimo, takrat se ne pustimo motiti in smo osredotočeni le na tisto, kar delamo. Posvetitev pomeni, da neko stvar izvzamemo iz posvetne (vsakdanje) rabe in jo namenimo za liturgično uporabo, za bogo-služje. Tudi posvetitev oseb je namenjena ravno temu, da se redovniki, redovnice, duhovniki povsem posvetijo Bogu, živijo Bogu posvečeno življenje.

  Posvetitev, ki jo verniki opravimo na prvi petek, je sicer posebna, saj jo obnavljamo vsak mesec. Posvetitev Srcu Jezusovemu je podaritev samega sebe Bogu iz ljubezni do njega, da prek nas in po nas deluje v svetu.

  ZADOŠČEVANJE

  V človeškem smislu zadoščevanje pomeni popraviti neko krivico oz. kar smo zagrešili, postaviti stvar v prvotno stanje. Zadoščevati Bogu najprej pomeni za naše lastne grehe, katerih se pokesamo pri sveti spovedi, ki jo opravimo ob prvem petku. Prav tako pa zadostiti pomeni tudi konkretno delati za vrnitev v prvotno stanje, za odpravo krivic v svetu ipd.

  Sestra Marija Jasna Kogoj je v svojem delu Rešilno znamenje našega časa zapisala: “Izvaja naj se na način, ki je primeren duhu in potrebam časa.” Konkretno delo zadoščevanja je odvisno od časa in okolja, v katerem smo. Danes tega ne moremo početi na enak način kot pred nekaj desetletji, čeprav je cilj lahko enak. Cilj je prinašati Kristusa v svet oz. kot so temu nekoč rekli: družbeno kraljevanje Kristusa.

  APOSTOLAT MOLITVE

  V molitvi posvetitve, ki jo molimo vsak prvi petek, se na poseben način verniki zavežemo, da bomo molili za spreobrnjenje grešnikov, ki s svojimi grehi na poseben način prizadenejo in ranijo Jezusovo Srce.

  Božji služabnik prof. Anton Strle je zapisal: “Kdor se spet in spet zazre v Srce učlovečenega Boga, prebodeno zaradi grehov človeštva, bo čutil, da greh ni malenkost, marveč strahotna realnost, in da je treba krščansko življenje jemati z vso resnobo in odgovornostjo zase in za druge. […] češčenje Srca Jezusovega nas uči nečesa, kar je za življenje silno pomembno: realizma greha in še bolj realizma odrešenja, realizma božje ljubezni.”

  EVHARISTIJA IN SVETA SPOVED

  In kaj imata s pobožnostjo do Jezusovega Srca zakramenta evharistije in spovedi? Čeprav je spoved bolj kot srečanje s sodnikom, srečanje z usmiljenim Očetom, pri spovedi priznamo svoje grehe, se jih pokesamo in sklenemo poboljšanje. Tako zadoščujemo za svoje grehe v odnosu do Boga, v odnosu do bližnjega pa so potrebna konkretna dejanja izven spovednice. Spoved naj bi tako opravili vsak mesec na prvi petek, v duhu obnovitve naše zvestobe Bogu, naše posvetitve njemu.

  Pri Evharistiji se srečamo z živim Bogom. Ko smo na prvi petek opravili sveto spoved, naj bi šli k sveti maši in prejeli sveto obhajilo. Obilne milosti svetega obhajila naj bi Bogu darovali za spreobrnjenje grešnikov, prav tako pa iz tega najsvetejšega zakramenta črpamo moč za konkretno delovanje v svetu.

  Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice – usmili se nas!

  Povzeto po: https://si.aleteia.org/2021/06/11/vse-kar-moramo-vedeti-o-posvetitvi-jezusovemu-srcu/

 53. Miro says:

  Kaj za naše duhovno življenje, tako na tem kot na drugem svetu, pomeni čudovita posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu, se celo kristjani premalo zavedamo. Pogostokrat kličimo k našemu Odrešeniku Jezusu in ga ponižno prosimo za eno največjih milosti:

  JEZUS KROTKI IN IZ SRCA PONIŽNI, UPODOBI NAŠE SRCE PO SVOJEM SRCU!

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Bremadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 54. Miro says:

  Molilec, ki z molitvijo vsak dan obnavlja posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu, ter
  tudi dejansko živi in ljubi v njunem zavetju, vsak dan hvaležno vzklika:

  HVALJEN BODI JEZUS KRISTUS, ZDAJ IN VEKOMAJ. AMEN.

 55. Miro says:

  KRISTJAN SE LAHKO POSVETI IN IZROČI JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU KJERKOLI IN KADARKOLI.

  Več posvetitvenih molitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu na http://www.sticna.com/Jezus.html

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 56. Miro says:

  DEJANJE VELIKIH MILOSTI NA MNOGIH PODROČJIH ŽIVLJENJA (Aleteia)

  KAJ STORIMO, ČE IMAMO NEKOGA ZELO RADI IN IMA TUDI ON RAD NAS? PREDAMO SE MU!

  Sveta Marjeta Marija Alakok je v 17. stoletju v svojih videnjih od Jezusa prejela več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile tistim, ki bodo častili njegovo presveto Srce.

  V Fatimi pa je Marija v enem od svojih prikazanj, natančneje 17. maja leta 1917, povedala, da želi Jezus na svet vpeljati še češčenje njenega brezmadežnega Srca.

  Več o češčenju, posvetitvi in izročitvi na:
  https://si.aleteia.org/2022/04/07/dejanje-velikih-milosti-na-mnogih-podrocjih-zivljenja/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas

 57. Miro says:

  DR. MARJAN TURNŠEK: IZROČITEV JEZUSU PO MARIJI GLOBOKO POSEGA V NAŠE ŽIVLJENJE IN NAS VODI NA POT SPREOBRNJENJA IN NOVEGA ŽIVLJENJA

  Msgr. dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof:

  “Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu je popolna in nepreklicna podaritev sebe naši duhovni Materi in po njej Jezusu Kristusu. Njej se izročimo ne le v varstvo, ampak v »last«, da svobodno razpolaga z nami. Nikakor pa ni dovolj, če posvetilno molitev samo zmolimo. Treba je v soglasju z njo tudi živeti. Izročitev globoko posega v naše življenje in nas vodi na pot spreobrnjenja in novega življenja. Posvetitev nam želi pomagati tako gledati na dogajanje, ki ga doživljamo.

  Normalno je, da prosimo, naj Bog ustavi vojno. Ne smemo kriviti Gospoda za takšno stanje, le prosimo ga za pomoč. Tudi če nismo tako uslišani, kot si želimo in si predstavljamo, ne bi bilo prav, če bi prešli v očitanje Bogu, ampak je prav, če preidemo v kontemplacijo situacije, kot je prešel apostol Pavel s svojim »trnom v mesu« in prečiščenim pogledom nanj (2 Kor 12,2–10). Aktiviral je v sebi svojega »novega človeka«, prerojenega v Kristusu, in želel pogledati z Božje strani. Želel je prodreti za pojavnost, ki jo je doživljal, in spoznati globljo resnico o sebi in svetu. Ugotovil je, da ga trpljenje, ki mu ga zadaja »satanov sel« (ne Bog), rešuje, da Božjih milostnih darov, ki jih je bil deležen, ne bi pričel pripisovati sebi, da se ne bi prevzel, kajti takrat bi mu Božji darovi postali poguba. V svojem trpljenju se je učil ponižnosti, ki se, po papežu Frančišku, ne more razviti brez ponižanj.”

  Vir: http://sticna.org/news/izjava-dneva-dr-marjan-turnsek-izrocitev-jezusu-po-mariji-globoko-posega-v-nase-zivljenje-in-nas-vodi-na-pot-spreobrnjenja-in-novega-zivljenja?uid=215944

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Bremadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 58. Miro says:

  DEJANJE POSVETITVE BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU

  O Marija, Božja Mati in naša Mati, v tej uri stiske se zatekamo k tebi. Ti si Mati, ljubiš nas in nas poznaš: nič ti ni skrito, kar imamo v srcu. Mati usmiljenja, tolikokrat smo doživeli tvojo previdnostno nežnost, tvojo navzočnost, ki vrača mir, ker nas ti vedno vodiš k Jezusu, ki je Knez miru.

  Toda mi smo izgubili pot miru. Pozabili smo pouk tragedij preteklega stoletja, žrtev milijonov padlih v svetovnih vojnah. Prezrli smo zaveze, ki smo jih dali kot Skupnost narodov in izdajamo sanje narodov o miru in upanja mladih. Zboleli smo za pohlepom, zaprti smo v nacionalistične interese, dovolili smo, da nas izsuši brezbrižnost in ohromi sebičnost. Raje se nismo menili za Boga, živeli s svojimi lažmi, gojili agresivnost, zatirali življenje in kopičili orožje ter pozabili, da smo varuhi svojega bližnjega in tudi naše skupne hiše. Z vojno smo razrili vrt Zemlje, z grehom smo ranili srce našega Očeta, ki hoče, da smo bratje in sestre. Postali smo brezbrižni do vseh in do vsega, razen do sebe. Sram nas je in ti pravimo: odpusti nam, Gospod!

  V bedi greha, v naših naporih in krhkostih, v skrivnosti krivice zla in vojne, nas ti, sveta Mati, opominjaš, da nas Bog ne zapusti, ampak nas še naprej gleda z ljubeznijo in nam želi odpustiti, da bi ponovno vstali. On nam je podaril Tebe in v Tvoje brezmadežno srce dal zatočišče za Cerkev in za človeštvo. Po Božji dobroti si z nami in tudi v najbolj ostrih ovinkih zgodovine nas nežno vodiš.

  Zato se zatekamo k tebi, na vrata tvojega Srca trkamo mi, tvoji dragi otroci, ki se jih nikoli ne naveličaš obiskovati in vabiti k spreobrnjenju. V tej temni uri nam pridi pomagat in nas potolažit. Vsakemu izmed nas ponovi: »Mar nisem tukaj jaz, tvoja Mati?« Ti veš, kako razvezati zaplete našega srca in vozle našega časa. Svoje zaupanje polagamo vate. Prepričani smo, da še posebej v času preizkušnje ne boš prezrla naših prošenj in nam boš prišla na pomoč.

  Tako si storila v Galilejski Kani, ko si pospešila uro Jezusovega posredovanja in uvedla njegovo prvo znamenje v svet. Ko se je praznovanje spremenilo v žalost, si mu rekla: »Vina nimajo« (Jn 2,3). Še enkrat ponovi to Bogu, o Mati, kajti danes smo porabili vino upanja, veselje se je oddaljilo, bratstvo je razvodenelo. Izgubili smo človečnost, zapravili smo mir. Postali smo sposobni vsakega nasilja in uničenja. Nujno potrebujemo tvoje materinsko posredovanje.

  Sprejmi torej, o Mati, našo prošnjo.
  Ti, morska zvezda, ne dovoli, da bi potonili v viharju vojne.
  Ti, Skrinja nove zaveze, navdihuj načrte in pota sprave.
  Ti, »dežela neba«, vrni Božjo slogo v svet.
  Pogasi sovraštvo, pomiri maščevanje, uči nas odpuščanje.
  Reši nas vojne, obvaruj svet jedrske grožnje.
  Kraljica rožnega venca, ponovno vzbudi v nas potrebo po molitvi in ljubezni.
  Kraljica človeške družine, pokaži ljudstvom pot bratstva.
  Kraljica miru, pridobi svetu mir.

  Tvoj jok, o Mati, naj gane naša otrdela srca. Solze, ki si jih prelila za nas, naj razcvetijo to dolino, ki jo je naše sovraštvo izsušilo. In medtem ko hrum orožja ne utihne, naj nas tvoja molitev pripravi za mir. Tvoje materinske roke naj božajo tiste, ki trpijo in bežijo pod težo bomb. Tvoj materinski objem naj potolaži tiste, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in svojo državo. Tvoje žalostno Srce naj nas gane k sočutju in nas spodbudi, da bomo odprli vrata in poskrbeli za ranjeno in zavrženo človeštvo.

  Sveta Božja Mati, ko si stala pod križem, ti je Jezus, ko je poleg tebe videl učenca, rekel: »Glej, tvoj sin« (Jn 19,26): tako ti je zaupal vsakega izmed nas. Potem pa učencu, vsakemu izmed nas: »Glej, tvoja mati« (v. 27). Mati, želimo te sprejeti v svoje življenje in svojo zgodovino. V tej uri je človeštvo izčrpano in vznemirjeno, skupaj s teboj pod križem. Izročiti se mora tebi, se po tebi posvetiti Kristusu. Ukrajinski narod in ruski narod, ki te z ljubeznijo častita, se zatekata k tebi, medtem ko tvoje srce utripa zanju in za vsa ljudstva, ki jih uničujejo vojna, lakota, krivica in beda.

  Mi torej, Božja Mati in naša Mati, slovesno izročamo in posvetimo tvojemu brezmadežnemu Srcu sami sebe, Cerkev in vse človeštvo, še posebej pa Rusijo in Ukrajino. Sprejmi to naše dejanje, ki ga vršimo z zaupanjem in ljubeznijo, stori, da bo prenehala vojna, svetu priskrbi mir. Da, ki je privrel iz tvojega Srca, naj Knezu miru odpre vrata zgodovine; zaupamo, da bo po tvojem Srcu prišel mir. Tebi zato posvečamo prihodnost celotne človeške družine, potrebe in pričakovanja ljudstev, stiske in upanja sveta.

  Po Tebi naj se na zemljo izlije Božje usmiljenje in blago utripanje miru naj spet zaznamuje naše dneve. Žena privolitve, na katero se je spustil Sveti Duh, vrni med nas Božjo harmonijo. Ti, ki si »živi vrelec upanja«, odžejaj suhost našega srca Jezusu si stkala človeškost, naredi iz nas graditelje občestva. Hodila si po naših poteh, vodi nas na steze miru. Amen.

  https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2022-03/dejanje-posvetitve-brezmadeznemu-marijinemu-srcu.html

 59. Miro says:

  POSVETITEV JEZUSOVEM IN MARIJINEM SRCU PO FATIMSKI SKRIVNOSTI

  https://www.youtube.com/watch?v=QgvTBoHT2GQ

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Bremadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 60. Miro says:

  POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU ZA ZMAGO NJENEGA SRCA

  http://www.medjugorje.si/arhiv/posvetitev.htm

 61. Miro says:

  SRCE JEZUSOVO, KI GORIŠ IZ LJUBEZNI DO NAS, VŽGI NAŠA SRCA S SVOJO LJUBEZNIJO.

 62. Miro says:

  POSVETITEV DRUŽINE SRCU JEZUSOVEMU

  POSVETITEV OBIČAJNO IZVRŠIMO TAKO:

  1. DUHOVNIK V LITURGIČNIH OBLAČILIH BLAGOSLOVI KIP ALI PODOBO SRCA JEZUSOVEGA IN JO POKROPI. NADALJE Z MOLITVAMI OČENAŠ, ZDRAVA MARIJA IN VERA DRUŽINA OBUDI VERO V JEZUSA.

  2. DUHOVNIK NA KRATKO SPREGOVORI DRUŽINI NEKAJ SPODBUDNIH BESED ALI PREBERE PO PREDLOGI.

  3. SLEDI POSVETILNA MOLITEV:

  Presveto Srce Jezusovo, ki si blaženi Marjeti Mariji razodelo, da želiš vladati v krščanskih družinah. Tebe danes proglasimo za neomejenega kralja nad našo družino. Živeti hočemo odslej iz tvojega življenja; hočemo, da v naši družini zacveto tiste čednosti, katerim si mir obljubil že tukaj na zemlji; pregnati hočemo od sebe duha posvetnosti, ki si ga ti obsodil.

  Ti kraljuj našemu razumu s preprostostjo naše vere, kraljuj našim srcem z ljubeznijo, v kateri naj pridržka zate gorijo, in katere plamen hočemo ohranjati s pogostim prejemanjem tvojega Rešnjega Telesa.

  Prosimo, o Božje Srce, predseduj nam, kadarkoli se zberemo; blagoslovi naša duhovna in časna opravila; odganjan nam skrbi, posvečuj nam naše radosti in lajšaj težave. Če bi bil kdo izmed nas tako nesrečen, da bi te kdaj žalil, opomni ga, o Srce Jezusovo, da si do skesanega grešnika dobrotljivo in usmiljeno. In ko bo prišla ura ločitve, ko se približa smrt in nas napolni z žalostjo, tedaj se hočemo vsi, kateri bodo odhajali v večnost in kateri ostanejo v življenju, vdati v tvoje večne sklepe. Tolažili se bomo z mislijo, da pride dan, ko bo mogla vsa družina, zbrana v nebesih, na veke prepevati tvojemu veličastvu in slaviti tvoje dobrote.

  Brezmadežno Srce Marijino in častitljivi očak sveti Jožef naj ti to našo posvetitev izročita in naj se spominjata nanjo vse dni našega življenja.

  Naj živi Srce Jezusa, našega Kralja in našega Očeta!

  4. NATO SE POSTAVI KIP ALI PODOBO PRESVETEGA SRCA NA DOLOČENO ČASTNO MESTO IN SE MOLIJO LITANIJE V ČAST PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU IN POSVETITEV KRISTUSU KRALJU (DOBRI JEZUS, ZVELIČAR ČLOVEŠKEGA RODU, …).

  5. TEMU SLEDI MOLITEV PO POSVETITVI:

  Hvala in slava božjemu Srcu, čigar usmiljenje se nam je razodelo v toliki meri. Izmed tisočih je presveto Srce izvolilo nas, da sprejmemo dediščino njegove ljubezni. Naše stanovanje je postalo kraj sprave za nehvaležnost toliko ljudi.

  O božje Srce Jezusovo, nismo zaslužni sreče, da te smemo pozdravljati kot gospoda in varuha družine. Z največjim spoštovanjem te molimo in zahvaljujemo, da bivaš v naši sredi in čutiš z nami vse bridkosti in težave, vse radosti in nadloge. Nismo vredni, da si prišel k nam. Vendar ostani pri nas, o Gospod in stori, da bomo vsi goreči častilci tvojega božjega Srca.

  Tebi se izročimo s popolnim zaupanjem, o božji Zveličar in te prosimo: blagoslovi vsa naša dela in vse naše zadeve. Naj ti bo ta hiša tako mila in draga kot ti je bila hiša v Betaniji, v katero si tako rad zahajal. Priporočimo ti vse naše zadeve in te prosimo tolažbe in moči v trpljenju in skušnjavah. Prav posebno ti še priporočamo one duše, ki so se že ločile iz naše sredine. Ostani pri nas, o Gospod, in bodi naša pomoč v viharjih življenja. Odvrni od nas noč nevere in prepira. Daj, da ti služimo z delavnim, čistim in ljubezni polnim življenjem.

  Hvaljeno, ljubljeno, moljeno in slavljeno bodi v tej hiši sedaj in na veke! Amen.

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas! (3x)
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!
  Sveti Jožef, prosi za nas!
  Sveta Marjeta Marija Alakok, prosi za nas!

  6. SPOMNIMO SE TUDI DRUGIH RAJNIH TER MOLIMO ZANJE OČENAŠ IN ZDRAVA MARIJA.

  7. DUHOVNIK BLAGOSLOVI DRUŽINO IN S TEM OBRED ZAKLJUČI.

  Povzeto po:
  http://www.ljubljana-sveti-kriz.si/osebna-rast/posvetitev-srcu-jezusovemu/

 63. Miro says:

  VIDEO PRIČEVANJE – ZAKAJ POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

  https://blagovest.si/duhovnost/video-pricevanje-zakaj-posvetitev-jezusovemu-in-marijinemu-srcu/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 64. Miro says:

  V DUHU GLEDAMO JEZUSA KRISTUSA. KLIČE NAS, NAJ SE MU POPOLNOMA DAMO
  PO ROKAH NJEGOVE SVETE MATERE; KAJTI TO JE NAJVARNEJŠA IN NAJLEPŠA POT,
  DA POSTANEMO PRISTNI JEZUSOVI UČENCI.

  (iz knjige Posvetitev Mariji za popolno predanost Jezusu Kristusu, po sv. Ludviku Monfortskemu)

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas

  • Miro says:

   DVE POTI: POT KRISTUSOVIH UČENCEV – POT POSVETNEŽEV

   ODLOČITI SE MORAMO ZA ENO OD OBEH POTI. ALI NAJ BOMO NA STRANI LUCIFERJA,
   KI JE IMEL GESLO: “NE BOM SLUŽIL!”, ALI PA NA STRANI NADANGELA MIHAELA, KI
   KLIČE: “KDO JE KAKOR BOG?”, IN S TEM NA STRANI JEZUSA KRISTUSA, KI IMA EDINI
   BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA (prim. Jn 6,68-69).

   https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jn+6%2C+68-69+&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

   (iz knjige Posvetitev Mariji za popolno predanost Jezusu Kristusu, po sv. Ludviku Monfortskemu)

   Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
   Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas

 65. Miro says:

  PRIČEVANJE IN ZAUPANJE NEKE MATERE

  Prisluhnimo pričevanju neke matere: »Izhajam iz zelo verne družine. Bilo nas je pet otrok. Vsak večer smo skupaj s starši in babico molili rožni venec. Vsi otroci smo tudi opravljali oz. praznovali devet prvih petkov in pet prvih sobot.

  Spomnim se, kako je bilo to nekaj lepega, nekaj resnično svetega. Sedaj vem, da takrat otroci nismo povsem razumeli pravega pomena tega praznovanja. Vedno sem v cerkvi sedela v prvi klopi pred stranskim Marijinim oltarjem, ki je bil zmeraj zelo lepo okrašen. Marija je bila vsa v cvetju. Prve sobote.

  V mislih sem se z Božjo Materjo pogovarjala, se ji izročala, jo prosila, naj me vedno spremlja v življenju in me varuje. Seveda sem bila takrat otrok, ampak pogovor je bil iskren – otroški. Mnogo let kasneje sem se zavedala, kako me je Marija vzela resno, kako me je res spremljala vsa leta, čeprav jaz tega takrat nisem opazila. Prve sobote.

  Marija me ni zapustila. Ko sem obiskovala srednjo šolo in potem, ko sem si sama ustvarila družino in rodila dva otroka, sem to nekako opustila z izgovorom, da nimam časa. Kar precej let nisem praznovala prvih petkov in prvih sobot.

  Redno pa sem z otrokoma obiskovala nedeljsko mašo. Mož ni bil veren in nas je tudi zapustil. Vsak dan sem molila in Jezusa prosila za moč, da vzdržim. Vedno pa, ko sem zadnjo nedeljo v mesecu pri sv. maši pri oznanilih slišala povabilo za praznovanje prvega petka in prve sobote, sem v srcu začutila, da me Najsvetejši Srci Jezusa in Marije vabita in čakata, da me zopet objameta. Prve sobote.

  Tako sem ponovno začela s praznovanjem Jezusovega in Marijinega Srca. V domači župniji sem obiskovala molitveno skupino, kjer smo se kmalu začeli pripravljati na posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

  Opravljali smo tudi devetdnevnico. Na slovesni dan posvetitve sem kasneje doma pred podobo Jezusovega in Marijinega Srca, ki smo jo prejeli, še enkrat zmolila posvetilno molitev za svoja otroka in ju izročila Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

  In to obnavljam vsak prvi petek. Otroka sta sedaj odrasla in čeprav ne živita tako, kot je Božja volja, jaz trdno verujem in zaupam, da bo v njunih srcih zmagalo Jezusovo in Marijino Srce.« Takšno je pričevanje in zaupanje te matere.

  http://www.sticna.com/vrtnice/prve_sobote.html

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

  • Miro says:

   Bogu hvala za Njegovo razodevanje! Odrešenik Jezus Kristus in Preblažena Devica Marija se naših src ljubeče dotikata tudi po osebnem pričevanju in močnem zaupanju te globoko verne matere.

  • Dragica says:

   Prosim za molitev za očeta, ki ga je partnerka zapustila in ji tega ne more odpustiti in zato tudi zelo trpita oba otroka. Hvala in Bog vas blagoslovi.

 66. a. says:

  Prosim za molitev za zdravje sodelavkinega sorodnika, ki je hudo bolan. Prosim tudi za ureditev mojih težav, saj sem skoraj vsakodnevno pod stresom. Molivcem bog povrni.
  Mati Marija, prosi za nas!

 67. Miro says:

  VPRAŠANJE BRALCA GLEDE POSVETITVE SLOVENIJE MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU IN ODGOVOR LJUBLJANSKEGA NADŠKOFA STANISLAVA ZORETA (Družina, november 2021)

  https://www.druzina.si/clanek/posvetitev-marijinemu-brezmadeznemu-srcu1

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 68. a. says:

  Prosim za molitev za zdravje g. Boruta, ki je v bolnišnici zaradi korona virusa. Naj popolnoma ozdravi. Prosim tudi za zdravje vseh nas na duši in na telesu. Vsem, ki molite, Bog povrni.
  Magdalena Gornik, prosi za nas!

 69. Miro says:

  Priporočimo se Svetemu Duhu za pomoč pri uvajanju v posvetitev. Pridi, Sveti Duh!

  S POSVETITVIJO PO MARIJI IZROČIMO JEZUSU:

  1. svojo dušo in telo,
  2. duhovni napredek,
  3. svoje molitve,
  4. žrtve in dobra dela,
  5. svoje skrite duhovne boje,
  6. prizadevanje za čistost duše,
  7. različne križe,
  8. zdravstveno stanje,
  9. svojo družino,
  10. znance in prijatelje,
  11. svoj poklic in
  12. materialne dobrine.

  V nas se začne novo življenje, ki je oblikovano po Jezusovem in Marijinem Srcu.

  Če se zavestno podarimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se nam tudi onadva podarita
  na nov način. Gre za zavezo dveh ljubezni.

  Ko se podarimo Jezusu in Mariji, smo njuna last in onadva bosta skrbela za nas kot za
  svojo lastnino.

  http://www.sticna.com/

 70. Miro says:

  POSVETITEV MARIJI

  V PRVEM LETU SAMOSTOJNOSTI, LETA 1992, SE JE SLOVENSKI NAROD
  NA BREZJAH POSVETIL MARIJI. TO POSVETITEV NA PRAZNIK MARIJINEGA
  VNEBOVZETJA Z LJUBLJANSKIM NADŠKOFOM OBNAVLJAMO VSAKO LETO.
  SLOVENSKI KRISTJAN JE POVABLJEN, DA SE MARIJI POMAGAJ POSVETI
  VSAK DAN.

  POSVETILNA MOLITEV ZAVZEMA VSA PODROČJA ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA.
  MOLIMO JO V ŽELJI, DA BI MARIJA RES SPREMLJALA NAŠE ŽIVLJENJE IN DA
  BI SE MI TEGA ZAVEDALI:

  Presveta Devica Marija!
  Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,
  ga rodila in z njim pod križem trpela.

  Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka
  nas je varovala skozi vso zgodovino.

  Tebi izročamo sami sebe,
  da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
  Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje
  in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

  Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
  da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.

  Tebi izročamo slovensko domovino,
  da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
  Tebi izročamo naše rojake po svetu,
  da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

  Sprejmi nas v svoje varstvo
  in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,
  ki živi in kraljuje vekomaj.
  Amen.

  Povzeto po:
  http://www.marija.si/dozivite-brezje/posvetitev-mariji/

 71. Miro says:

  O DUHOVNI POGLOBITVI PO NAUKU SV. LUDVIKA MONFORTSKEGA

  NEKAJ ODLOMKOV IZ SPREMNE BESEDE NADŠKOFA ALOJZIJA ŠUŠTARJA H KNJIŽICI »POSVETITEV MARIJI ZA POPOLNO PREDANOST JEZUSU KRISTUSU (v izdaji leta 1992, v ponatisu leta 2015 pa je spremno besedo zapisal upokojeni nadškof Marjan Turnšek)

  Kako zelo nam je potrebna duhovna poglobitev po nauku sv. Ludvika Montfortskega, in to ravno v sedanjem času in v naših razmerah, ni treba posebej utemeljevati, je zapisal nadškof Alojzij Šuštar.

  Duhovnost sv. Ludvika Montfortskega je brez dvoma globoko in blagodejno oblikovala mnoge slovenske kristjane; med njimi so tudi velika imena: nadškof Jeglič, ki je svoje škofovsko geslo »Pridi k nam Tvoje kraljestvo po Mariji!« vzel prav od sv. Ludvika Montfortskega; svetniški škof Frančišek Gnidovec; nadškof in metropolit Jožef Pogačnik. Nauk sv. Ludvika o češčenju Matere božje, ki naj bo takšno, da bo kristjan resnično zrastel »do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti« (Ef 4,13), tudi po drugem vatikanskem cerkvenem zboru ni izgubil prav nič svoje pomembnosti.

  PRIBLIŽATI SE MARIJI POMENI PRIBLIŽATI SE KRISTUSU

  Sv. Ludvik Montfortski je prepričan sam in prepričuje druge: Čim bolj se zares podarimo Mariji, tem popolneje se darujemo Kristusu. Približati se Mariji pomeni približati se Kristusu, »popolnemu človeku«, »kdorkoli hodi za njim, postane tudi sam bolj človek«, pravi drugi vatikanski koncil, ki v tem oziru izreka podobne trditve, kakor jih je večkrat ponavljal sv. Ludvik Montfortski. Posredno je svetnik po tistih, ki so se pri njem učili, zlasti močno vplival na 8. poglavje dogmatične konstitucije o Cerkvi, kjer koncil obravnava nauk o Marijini vlogi »v skrivnosti Kristusa in Cerkve«. Tukaj beremo misli, ki so po vsebini izrazito navzoče v svetnikovem spisu »Popolna podaritev«. Posebej še koncilska trditev: »Marija je vstopila v zgodovino odrešenja najgloblje in v sebi na neki način povzema in odseva največje verske skrivnosti.

  Zato oznanjevanje o njej in njej izkazovano češčenje vabi vernike k njenemu Sinu, k njegovi daritvi in k ljubezni do Očeta. Cerkev pa pri delu za Kristusovo slavo postaja bolj in bolj podobna svoji vzvišeni Vzornici s tem, da stalno napreduje v veri, upanju in ljubezni ter v vsem išče in izpolnjuje božjo voljo. Zato se Cerkev po pravici tudi pri svojem apostolskem delovanju ozira na njo, ki je rodila Kristusa, ki je bil prav tako spočet od Svetega Duha in rojen iz Device, da bi se po Cerkvi tudi v srcih vernikov rodil in rastel. Saj je Marija bila v svojem življenju zgled tiste materinske ljubezni, s katero morajo biti prežeti vsi, ki pri apostolskem poslanstvu Cerkve sodelujejo za preroditev ljudi« (C 65).

  VERNI SLOVENSKI NAROD SE JE V PREIZKUŠNJAH VEDNO Z ZAUPANJEM OBRAČAL NA MARIJO

  Montfortova »Popolna podaritev samega sebe Kristusu po Mariji« nikakor ni zastarela, marveč je v svojih osnovnih mislih in v svoji globoki usmerjenosti ravno za naš čas izredno pomembna. Če naj koncilska prenova ne ostane le na papirjih in v neuresničenih zamislih in načrtih, potem najbolj potrebuje prav tistega duha, ki veje iz te knjige!

  Če se je verni slovenski narod v najhujših preizkušnjah s posebnim zaupanjem obračal na Marijo in po njej in skupaj z njo na njenega božjega sina in našega Odrešenika Jezusa Kristusa, smemo upati, da bo vedno več naših vernih ljudi doma in po svetu, mlajših in starejših, delalo to tudi danes. A treba je spodbude in navodila. Pričujoča knjižica želi biti oboje, spodbuda in navodilo, je med drugim v spremni besedi leta 1992 zapisal takratni ljubljanski nadškof in metropolit Alozij Šuštar.

  Njegove besede so še vedno aktualne, kakor tudi njegova iskrena želja, da bi ta knjižica prišla v roke čim več bralcem in jih spodbudila k temu, kar pove naslov.

  MARIJA KOT POT, PO KATERI BO JEZUS PRIŠEL K NAM

  Posvetimo se torej Mariji, ki nas bo pripeljala k Jezusu oziroma, kot pravi upokojeni nadškof Marjan Turnšek v spremni besedi (ponatis knjižice leta 2015), da bo Marija pot, po kateri bo On prišel k nam. »Kajti dobesedno si je Bog izbral Marijo za svojo človeško pot, da je zaživel med nami kot človek in tako omogočil, da se vsak, kdor želi, lahko z Njim sreča na povsem človeški način, a vseeno pride v resničen stik z živim Bogom, saj se je učlovečila druga Božja oseba.«

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 72. Miro says:

  Naj nam pri posvetitvi Mariji in Jezusu pomaga naslednji duhovni priročnik oz. vodnik po Marijini poti:

  Po sv. Ludviku M. Grignon de Montfort

  POSVETITEV MARIJI ZA POPOLNO PREDANOST JEZUSU KRISTUSU

  Kot je med drugim zapisano v spremni besedi, »je sv. Ludvik po svoji globoki marijansko obarvani duhovni izkušnji in življenju pripravil pravzaprav ne knjigo, ampak duhovni priročnik, duhovni vodnik po Marijini duhovni poti, ki najbolj varno in gotovo pripelje do Jezusa, odrešenika vsega človeštva. Navajeni smo reči, da pridemo po Mariji k Jezusu. Ta rek gotovo drži. A ga lahko dopolnimo z mislijo, da je pravzaprav Marija pot, po kateri ne pridemo k Jezusu mi, ampak pot, po kateri On pride k nam. Kajti dobesedno si je Bog izbral Marijo za svojo človeško pot, da je zaživel med nami kot človek in tako omogočil, da se vsak, kdor želi, lahko z Njim sreča na povsem človeški način, a vseeno pride v resničen stik z živim Bogom, saj se je učlovečila druga Božja oseba.«

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 73. Miro says:

  Ko si prizadevamo za posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu, večkrat v molitvi ponižno prosimo:

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, RAZODENI NAM BOŽJO LJUBEZEN!

 74. Miro says:

  KAKO SEBE, BLIŽNJE IN VSAK DAN POSVETITI JEZUSOVEMU PRESVETEMU SRCU

  Spomnimo na molitev, ki so jo naši predniki redno molili, saj so se zavedali neizmerne vrednosti
  SVETE EVHARISTIJE ter darovanja naših molitev del in trpljenja pri SVETI MAŠI. Preprosta, a
  globoka molitev, s katero so sebe, bližnje in vsak dan v celoti posvetili Jezusovemu Presvetemu Srcu,
  se glasi:

  O PRESVETO SRCE JEZUSOVO, PO ROKAH PREBLAŽENE DEVICE MARIJE TI DARUJEM
  MOLITVE, DELA IN TRPLJENJE DANAŠNJEGA DNE – TEBI V SPRAVO ZA VSE ŽALITVE, KI JIH
  TRPIŠ V ZAKRAMENTU PRESVETEGA REŠNJEGA TELESA, S TEBOJ VRED PA BOGU OČETU
  ZA VSE TISTE NAMENE, V KATERE SE MU TI SAM VSAK DAN DARUJEŠ NA NAŠIH OLTARJIH.
  AMEN.

  Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 75. Miro says:

  Vsak dan z vero in zaupanjem kličimo Njega, iz katerega izvirajo vse milosti, vsi blagoslovi:

  PRESVETO SRCE JEZUSOVO, KRALJ IN SREDIŠČE VSEH SRC, USMILI SE NAS!

 76. Miro says:

  Danes, ko je prva sobota v mesecu, molimo naslednjo posvetilno molitev:

  POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

  O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu.

  Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v Božjo previdnost.

  Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

  Obljubimo ti, o Božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

  O Mati Marija, Srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen.

  Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!

 77. Miro says:

  ZAKAJ ITI V CERKEV NA PRVI PETEK IN PRVO SOBOTO V MESECU?

  PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA STA PREDVSEM PRILOŽNOST ZA ČEŠČENJE PRESVETEGA JEZUSOVEGA SRCA IN BREZMADEŽNEGA MARIJINEGA SRCA

  VPRAŠANJE BRALCA: Zadnje čase je več slišati o maši na prve petke in prve sobote v mesecu, ki se jih udeležujejo nekateri farani. V župniji še nisem utegnil slišati razlage o prvih petkih in sobotah. Od kod izvirata ti dve pobožnosti in kaj naj pomenita verniku danes? Kdaj se je priporočeno udeležiti teh pobožnosti? (Janez)

  ODGOVARJA: PETER ŠTUMF, MURSKOSOBOŠKI ŠKOF

  Pri pobožnostih na prvi petek in prvo soboto ne gre zgolj za obisk svete maše, ampak za češčenje oz. pobožnost do presvetega Jezusovega Srca in brezmadežnega Marijinega Srca, ki obsega tudi obisk sv. maše. Jezusovo srce je srce Boga in človeka, Marijino pa srce človeka. Jezusovemu srcu priznavamo božansko čast, Marijinemu pa svetniško, vendar v najvišji možni časti, ki gre samo nebeški Materi Mariji, saj je Marijino srce, čeprav človeško, kraj njene privolitve, da postane Božja Mati, in je prostor ljubezni do Sina Jezusa.

  Jezusovo in Marijino srce sta omenjena že v Svetem pismu. Apostol Janez je pri zadnji večerji slonel na Jezusovem srcu (prim. Jn 13,25) in vojak je pri križanju prebodel Jezusovo srce (prim. Jn 19,34). Marijino srce pa evangelist Luka dvakrat omenja v svojem evangeliju (prim. Lk 2,19 in 51).

  Razvoj češčenja Jezusovega srca in pomen tega češčenja je popisal papež Pij XII. v Okrožnici o češčenju presvetega Srca Jezusovega. Razvoj češčenja Marijinega srca pa je v knjigi Čudovito Srce Božje Matere popisal sv. Janez Eudes. Omembe vredna sta tudi sestavka dr. Antona Strleta (1915–2003) o prazniku Jezusovega in Marijinega Srca, ki sta objavljena v drugi knjigi Leto svetnikov. Zelo koristne za duhovno poglabljanje so tudi knjižice, ki jih je o češčenju svetih Src pripravil nekdanji stiški opat, p. dr. Anton Nadrah.

  Sv. Marjeta Marija Alakok je v svojih videnjih prejela 12 obljub Jezusovega srca za tiste, ki ga bodo častili:

  1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.

  2. Naklonil bom mir njihovim družinam.

  3. Tolažil jih bom v trpljenju.

  4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri; tisti, ki bodo meni posvečeni, se ne bodo pogubili.

  5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.

  6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.

  7. Mlačni bodo postali goreči.

  8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti.

  9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo izpostavili in častili podobo mojega presvetega Srca; znova bom zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

  10. Tistim, ki delajo za rešitev duš in prisrčno častijo moje Srce, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to češčenje širili med ljudmi.

  11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.

  12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov pobožno prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja in srečno smrt; ne bodo umrli v nemilosti in brez zakramentov; moje Božje srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

  Sestra Lucija iz Fatime je leta 1925 od nebeške Matere Marije prejela naslednje sporočilo: “Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo, molili en del rožnega venca in mi petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z vsemi milostmi, ki so potrebne za njihovo zveličanje.”

  Papeži so večkrat naštete obljube potrdili za verodostojne, pobožni verniki pa so se jih trudili izpolnjevati; najprej iz ljubezni do Boga, da bi mu zadoščevali za grehe, in iz ljubezni do bližnjega, da bi molili za njihovo in svoje spreobrnjenje.

  Povzeto po:
  https://si.aleteia.org/2019/06/02/zakaj-iti-v-cerkev-na-prvi-petek-in-prvo-soboto-v-mesecu/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 78. Miro says:

  KAJ MORAMO KATOLIČANI VEDETI O PRVIH PETKIH

  ZAKAJ JE POBOŽNOST PRVIH PETKOV NEKAJ POSEBNEGA IN KAJ NAJ TAKRAT POČNEMO?

  Pred desetletji so ljudje vsak prvi petek v mesecu pobožno prišli v Cerkev in počastili Presveto Jezusovo Srce, v zadnjem času pa ta navada počasi izginja, številni mlajši katoličani jo ocenjujejo kot nekaj »staromodnega«.

  Osrednji razlog za padec zanimanja za to pobožnost pa verjetno temelji na nevednosti: ljudje preprosto ne vedo več, kaj prvi petki sploh pomenijo; družine in župnije morda niso ustrezno prenesle njihovega pomena mlajšim rodovom. O prvih petkih je dobro vedeti pet stvari.

  1. KAKO SE JE ZAČELA POBOŽNOST PRVEGA PETKA?

  Nekateri svetniki so sicer o Presvetem Jezusovem Srcu pisali že stoletja prej, leta 1673 pa je imela francoska redovnica sv. Marjeta Marija Alacoque videnje Jezusa, v katerem je Cerkev prosil, naj počasti njegovo Presveto Srce in se mu posveti. Jezus je vernike prav posebej prosil, naj »devet mesecev zapored na prve petke prejemajo sveto obhajilo«. Prošnja je bila povezana s posebno obljubo za vse, ki se bodo posvetili Presvetemu Jezusovem Srcu in spodbujali njegovo češčenje. Po smrti Marjete Marije se je pobožnost prvih petkov hitro razširila po vsej Cerkvi, njena priljubljenost pa se je močno povečala leta 1920, ko je papež Benedikt XV. Marjeto Marijo razglasil za svetnico.

  2. ZAKAJ DEVET ZAPOREDNIH MESECEV?

  Številka devet je tradicionalno povezana z devetdnevnicami, korenine pa ima v devetih dneh, ki so jih apostoli pred binkoštmi preživeli v molitvi. Devetdnevnica zagotavlja dovolj časa za pripravo na praznik in notranjo obnovo.

  3. KAJ NAJ BI POČELI NA PRVE PETKE?

  Udeležili naj bi se svete maše in prejeli sveto obhajilo z namenom, da počastimo Presveto Jezusovo Srce. Če niste v stanju milosti in ne morete prejeti obhajila, boste morali najprej opraviti sveto spoved.

  4. KAKŠNE »OBLJUBE« SO POVEZANE S TO POBOŽNOSTJO?

  Jezus je rekel sv. Marjeti Mariji: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.« To pomeni, da če vernik devet zaporednih mesecev na prve petke pobožno prejema sveto obhajilo, mu bo Jezus zagotovil posebne milosti v uri njihove smrti in mu omogočil, da se bo pokesal svojih grehov ter prejel poslednje zakramente (če bo to potrebno).

  To je zadnja izmed dvanajstih obljub, povezanih s pobožnostjo Presvetega Jezusovega Srca:

  1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.

  2. Naklonil bom mir njihovim družinam.

  3. Tolažil jih bom v trpljenju.

  4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.

  5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.

  6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.

  7. Mlačni bodo postali goreči.

  8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.

  9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter se mu izročali v posebno varstvo.

  Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

  10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to čaščenje širili med ljudmi.

  11. Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.

  12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

  5. ALI SO PRVI PETKI »VSTOPNICA ZA NEBESA«?

  Seveda ni tako preprosto: ni dovolj, da gremo devet zaporednih prvih petkov k sveti maši, nato pa vse skupaj »izklopimo«, nikoli več ne zaidemo v cerkev in živimo v grehu! Pomen te pobožnosti je, da vernika približa Jezusovemu srcu. Če posameznik te obveznosti izpolnjuje z iskreno vero, je povsem naravno, da bo bliže Bogu in bolje pripravljen na smrt. Ko pa ta pobožnost postane praznoverna, ko ne čutimo potrebe, da bi živeli krepostno, vse Jezusove obljube ostanejo brez sadov.

  Jezus si želi, da počijemo v Njegovem Srcu, kot sv. Janez, in pobožnost prvih petkov je priložnost, da se z Njim srečamo večkrat, ne le ob nedeljah, ter da poglobimo svojo ljubezen do Njega.

  Spoznanje in zaupanje, da lahko počijemo v Njegovem Srcu in vanj položimo vse svoje skrbi, pa je bistvo prvih petkov.

  Povzeto po: https://www.druzina.si/clanek/kaj-moramo-katolicani-vedeti-o-prvih-petkih

  Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!

  • Miro says:

   POSVETITEV JEZUSOVEMU PRESVETEMU SRCU

   Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu Presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojemu presvetemu Srcu.

   Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote.

   Kralj bodi tistih, ki jih slepi verska zmota ali loči razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

   Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

   Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!

 79. Hvala says:

  Srce Jezusa, Boga-Človeka, je vredno vse časti in najvišjega češčenja. Srce Jezusovo je središče Jezusovega duhovnega bogastva, zlasti njegove ljubezni do Očeta in do vseh ljudi. Potrebno je, da spoznamo neizmerno Kristusovo ljubezen in ji odgovorimo s svojo ljubeznijo v popolni podreditvi Božji volji. Pravo češčenje je vedno povezano s prenovljenim življenjem.

  Najbolj pretresljiva svetopisemska podoba Srca Jezusovega je Jezus na križu s prebodenim Srcem. Ko gledamo Jezusa, spoznavamo vso resničnost njegovih besed: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje.« Jezusovo prebodeno Srce kar vpije o tej ljubezni. Tudi mi smo prebodli to Srce in ga vedno znova prebadamo s svojimi grehi. Zato ga glejmo, polni kesanja in hvaležnosti!

  V ŠOLI NAJSVETEJŠIH SRC 5.1.

  Z Marijo pred Najsvetejšim

  P. Anton Nadrah, Ocist

 80. Miro says:

  KAJ JE POSVETITEV IN IZROČITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

  Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu.

  http://www.sticna.com/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 81. Miro says:

  SVETNIK, KI NAS UČI, KAJ DEJANSKO POMENI POSVETITEV MARIJI

  SV. LUDVIK MARIJA GRIGNON MONTFORTSKI JE V CERKVI DOKAJ ZNAN SVETNIK. KOT VNET LJUDSKI MISIJONAR JE BIL ZELO GOREČ, MED NJEGOVO DEDIŠČINO PA VELJA IZPOSTAVITI SPISE, KI SO POSTALI OSNOVA ZA DUHOVNO PRIPRAVO ZA POSVETITEV JEZUSU PO MARIJI. PRAVZAPRAV GRE ZA “POSVETITEV MARIJI ZA POPOLNO PREDANOST JEZUSU KRISTUSU”.

  Ta knjižica je bila prvič izdana leta 1912, od takrat pa večkrat ponatisnjena in razprodana. V njej so napotki za 33-dnevno pripravo pred posvetitvijo, besedilo posvetitve samega sebe Jezusu Kristusu po Marijinih rokah in molitve. Besedilo je povzeto po besedah sv. Ludvika M. Grignona Montfortskega. Svetnik namreč predlaga 33-dnevno pripravo, ki je povsem združljiva z izpolnjevanjem vsakdanjih dolžnosti.

  »Tisti, ki se hočejo okleniti te posebne vrste Marijinega češčenja …, naj uporabijo najprej dvanajst dni za to, da se znebijo duha tega sveta, ki je nasproten duhu Jezusa Kristusa. Nato naj uporabijo še tri tedne, da se po posredovanju Božje Matere napolnijo z Jezusom Kristusom. Prvi teden naj molijo za spoznanje samega sebe … drugi teden naj se trudijo za spoznanje presvete Device … tretji teden pa za spoznanje Jezusa Kristusa.«

  Posvetimo se torej Mariji, ki nas bo pripeljala k Jezusu oziroma, kot pravi upokojeni nadškof Marjan Turnšek v spremni besedi, da bo Marija pot, po kateri bo On prišel k nam. »Kajti dobesedno si je Bog izbral Marijo za svojo človeško pot, da je zaživel med nami kot človek in tako omogočil, da se vsak, kdor želi, lahko z Njim sreča na povsem človeški način, a vseeno pride v resničen stik z živim Bogom, saj se je učlovečila druga Božja oseba.« (vir: Družina)

  Povzeto po:
  https://blagovest.si/duhovnost/svetnik-ki-nas-uci-kaj-dejansko-pomeni-posvetitev-mariji/

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 82. Hvala says:

  JEZUS ZAHTEVA POPOLNO IZROČITEV -MISLI MATERE TEREZIJE

  Jezus zahteva od mene le, da se naslonim nanj; da le njemu popolnoma zaupam; da se mu brez pridržkov izročim. Potrebno je le, da se pri svojem izpopolnjevanju odrečem lastnim željam. Tudi kadar se počutim kakor ladja brez kompasa, se mu moram popolnoma izročiti. Ne smem poskušati, da bi nadzorovala božja dejanja. Ne smem si želeti jasne zaznave o svoji hoji ob poti, niti natančnega poznavanja mesta, kjer sem na poti svetosti. Prosim ga, naj iz mene naredi svetnico, vendar pa mu moram pustiti izbiro te svetosti, še bolj pa izbiro sredstev, ki vodijo k njej.

 83. Miro says:

  Spoštovani g. Administrator,

  Najlepša hvala za odprtje te rubrike. Naj dobri Bog obilno blagoslovlja začetek in nadaljevanje tovrstnih prizadevanj. Posvetitev Jezusovemu Presvetemu Srcu in Marijinemu Brezmadežnemu Srcu je več kot potrebna, izhaja iz Marijinih sporočil. Za potreben Božji blagoslov se v molitvah za začetek priporočajmo Svetemu Duhu in Preblaženi Devici Mariji. Pridi, Sveti Duh!

  Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
  Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!

 84. Administrator says:

  Amen

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja