Prosim za molitev

Imate težave? Imate kako bolezen, ki jo ne morejo zdravniki ozdravit ( levkemija, rak, astma, depresija,…) ? Ste skregani s sosedi, možem, ženo, otroci, sorodniki, sošolci,…? Vam gre vse narobe? Ne morete dobit fanta / punco za zakon? Ne morete imet otrok? Ne vem karkoli imate in vam dela težave, spodaj vpišite in skupaj bomo molili za vaš namen.
Naša prošnja je, da se tudi vi sami vključite v to internetno molitveno skupino in si vsi skupaj pomagajmo in molimo drug za drugega in namene, ki so bili napisani. Če še ne znate moliti, potem si izberite eno od molitev in jo izmolite (preberite in pri tem razmišljajte kaj piše) za vaše in vse ostale prošnje(namene). Če verujete se vam bo to tudi izpolnilo.

Matej 9, 20-22
Tedaj se mu je od zadaj približala žena, ki je dvanajst let krvavela, in se je dotaknila roba njegove obleke. Pri sebi je namreč rekla: »Če se le dotaknem njegove obleke, bom rešena.« 22 Jezus pa se je obrnil, jo pogledal in dejal: »Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila.« In žena je bila od tiste ure rešena.
Ali:
Mt 17,20
»Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal. »Resnično, povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče
Ali:
Lk 17,6
Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.

Vsi skupaj lahko od Boga izprosimo milost za vaše prošnje.
Hvala za vaš obisk in vašo molitev, naj vas Bog obilno blagoslovi.
Spodaj vpišite svoje prošnje. Vpiši samo svoje ime/vzdevek brez priimka!

(Prosim, da si ne spreminjate imena ali vzdevka, ker s tem mi dajete dodatno delo, da vaše prispevke odobrim.  Hvala, Administrator)

This entry was posted in Domov. Bookmark the permalink.

15.869 Responses to Prosim za molitev

 1. Jana says:

  Prosim za molitev za sina Roka, za srečno vožnjo s tovornjakom v Nemčijo.Za srečno vožnjo moža in njegovo zdravje.Mati Marija prosim, čuvaj ju na cesti.Božje usmiljenje zaupam vate.Molimo,molimo Vsi skupaj.🙏🙏 Za mojo vnukinjo in mlado družino Božjega Blagoslova..

 2. Janez says:

  KRISTJANOVA SLAVILNA MOLITEV BOGA S STVARSTVOM
  Slavimo te, Oče, z vsemi bitji,
  ki jih je ustvarila tvoja mogočna roka.
  Tvoje so in zvrhane tvoje miline.
  Hvaljen, moj Gospod!
  Božji Sin, Jezus,
  po tebi so bile ustvarjene vse stvari.
  Učlovečil si se v telesu matere Marije,
  postal si del te zemlje
  in gledal ta svet s človeškimi očmi.
  S slavo vstalega
  živiš danes v vsakem bitju.
  Hvaljen, moj Gospod!
  Sveti Duh, ki s svojo lučjo
  vodiš ta svet k Očetovi ljubezni
  in spremljaš ječanje stvarstva.
  Ti živiš v naših srcih,
  da bi nas spodbujal k dobremu.
  Hvaljen, moj Gospod!
  Gospod Bog, eden in troedini,
  čudovito občestvo neskončne ljubezni,
  uči nas premišljevati
  o lepoti vesolja,
  kjer vse govori o tebi.
  Spodbudi našo hvalo in zahvalo
  za vsako bitje, ki si ga naredil.
  Nakloni nam milost,
  da se bomo čutili globoko povezane z vsem, kar biva.
  Bog ljubezni, pokaži nam naše mesto v tem svetu,
  da bomo orodje tvoje ljubezni
  do vseh bitij na zemlji,
  kajti nobenega nisi pozabil.
  Razsvetli gospodarje moči in denarja,
  da ne bodo podlegli grehu brezbrižnosti,
  da bodo ljubili skupno dobro, spodbujali slabotne
  in skrbeli za svet, na katerem živimo.
  Reveži in zemlja nam kličejo:
  Gospod, s svojo oblastjo in lučjo nam pomagaj,
  da bomo branili vsako življenje,
  zidali boljšo prihodnost,
  da bi prišlo tvoje kraljestvo
  pravičnosti, miru, ljubezni in lepote.
  Hvaljen, moj Gospod!
  Amen.

  Laudato si Domine. Dano v Rimu, pri sv. Petru, leta 2015, v tretjem letu Frančiškovega papeževanja.

  Papež Frančišek

 3. Janez says:

  MARIJA NAŠA DRAGA MATI PROSIM POMAGAJ NAM IN NAS USLIŠI!
  Marija je v sijaju svojih kreposti tista zarja, ker kot jutranja zarja naredi konec noči in se z njo pričenja dan;tako se je z Marijo ins posnemanjem njenih čudovitih krepostizačelo novo življenje v tem svetu. In kot je ljubko, ko se svet zalesketa v rožnatem sijaju jutranje zarje, prav tako lepe in ljubke so tiste duše, ki posnemajo Marijine kreposti. Posnemanje Marije je najboljše čaščenje Matere Božje, kot je sam Jezus nakazal ženi v evangeliju: »Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.« (Lk 11,28)Zato sv. Hieronim opominja: »Preljubi, častite Marijo, ki jo ljubite, todale tedaj jo boste resnično ljubili, če boste njo, ki jo ljubite, posnemali.«Le tisti so resnični Marijini otroci, ki se trudijo živeti tako, kot je živela ona, in hodijo v svetli luči njenih kreposti. »Marijino življenje je zadosten vzorec za vse,« pravi sv. Ambrož, »imejte pred očmi podobo Marijinega devištva.«

  Marija je bila vedno z Sinom Jezusom, tudi ko so ga križali na Golgoti in so ga zapustili apostoli. Marija je živela pravično in spolnjevala Božjo Voljo in bila pokorna Bogu in je zapela svoj čudoviti Magnifikat. Danes je potrebno v Cerkvi poleg zakramentalizacije izvajati in širiti tudi evangelizacijo med ljudmi ter spodbujati širitev Jezusovih naukov. Evangelizacija se v toliki meri približa svojemu namenu, kolikor ji uspe ustvarjati to, kar beremo v Apostolskih delih, da so se učenci v pričakovanju Svetega Duha po Jezusovem vnebohodu zbirali v molitvi skupaj z Jezusovo Materjo Marijo (prim. Apd 1,14). To je prapodoba vsake evangelizacije.

  Kakor je Marija navdihovala in spremljala Jezusove učence, da so z apostolskim žarom in gorečnostjo krenili na pota evangelizacije, tako navdihuje in spremlja danes glasnike evangelija, da bi znali brati znamenja časa in v moči Svetega Duha oznanjati evangelij vsemu stvarstvu (prim. Mr 16,15). Marija želi tudi v naših srcih prižgati ogenj apostolske oziroma misijonske zavesti in gorečnosti, da bomo rekli z apostolom Pavlom: »Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal.« (1 Kor 9,16) Kdor je Kristusa zares srečal, ta tega srečanja ne more in ne sme več obdržati zase, temveč ga mora z veseljem in radostjo širiti naprej drugim ljudem in sam živeti pravično in bogaboječe. In prav nova evangelizacija utira tista pota in možnosti, da bi se vsi ljudje globoko srečali s Kristusom in imeli bogastvo Božjega življenja (prim. Jn 10,10).Bl. papež Janez Pavel II. pravi, da so nam potrebni nov apostolski polet, veselje in upanje, molitev, vera, darujoča se ljubezen in zvestoba evangeliju, ki se je učimo pri Božji Materi Mariji. Ona je jutranja zarja in zvezda nove evangelizacije, ki naj ob bližnjem prazniku Marijinega vnebovzetja in še posebej v letu vere obrodi med nami bogate sadove. Hvala Mati Marija, da prosiš Jezusa za nas grešnike in nam pomagaš, ko Te ponižno in goreče prosimo! Častitljiva gospodovalka Jezusovega Srca, ki ga moreš poljubno kadarkoli odpreti tako, da se Njegovi Zakladi Ljubezni in Usmiljenja, Luči Dobrote in Usmiljenja ter Zveličanja neskončno usipljejo na nas ljudi, prosimo Te da prosiš za nas grešnike Sina Jezusa za Božji Mir in Ljubezen ter Odpuščanje grehov, za Božje Varstvo in Pomoč v stiskah in boleznih.

  Naša Ljuba in Milostna Gospa presvetega Srca, sprejmi milostno naše prošnje in jih posreduj Jezusu, da nas oba slišita in uslišita! Marija usliši prosim prošnje molilcev in prosilcev na teh medmrežnih straneh in pomagaj nam! Prosi za nas Mati Marija! Amen.

 4. Janez says:

  Molitev za spreobrnjenje sveta in ljudi

  Usmiljeni Oče,
  naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
  a nikoli ne slišijo,
  tokrat zaslišijo tvoj Glas
  in spoznajo, da si ti Sveti Bog v Nebesih.
  Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
  a nikoli ne vidijo in ne spregledajo, ker so se izgubili na potih življenja.
  Prosimo Te Bog, da tokrat s svojimi očmi zagledajo
  Tvoje sveto Obličje in tvojo Slavo, Te molijo in živijo po Evangeliju Jezusa Kristusa.
  Dotakni se njihovih src in duš s svojo Močjo Ljubezni in Usmiljenja,
  da se odprejo in spoznajo tvojo Zvestobo in Dobroto!

  Molimo Te, Pravični Bog, in te ponižno prosimo,
  da bi se vsi narodi in tudi naša dežela Slovenija spreobrnili,
  da bi spregledali in bili ozdravljeni vseh bolezni na duši in na telesu.
  Prosimo Te, da bi se ljudje živeli tako kot Učenik in Odrešenik Jezus in spolnjevali vse Nauke iz Evangelija!
  Prosimo Te, da bi se bolje razumeli, si pomagali, služili drugim in spolnjevali Božjo Voljo.
  Prosimo Te, da bi se spokorili grehov in se poboljšali in hodili po Poti Odrešenja k Jezusu.
  Prosimo Te pomagaj nam, da bomo zapustili pota greha in spet Verovali v Boga.
  Prosimo Odreši nas vsega nestrpnega sovraštva in bolezni ter pomagaj nam, da bomo spet Božji Mir med nami.
  Prosim Gospod odreši nas okužbe s koronavirusom in drugimi boleznimi in ozdravi bolnike!
  To Te prosimo po ranah tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa Odrešenika vseh ljudi,
  Ki s Teboj in Svetim Duhom v Nebesih Vlada in Kraljuje Vekomaj
  Amen.

  Dopolnjena molitev, Molitvenik življenje v Bogu. Že objavljeno.

 5. Sofija says:

  Prosim za molitev zame, danes mi je še posebej težko,..da bi znala videti lepe in dobre stvari v mojem življenju in da bi zaupala v Božjo pomoč in voljo, ki mi je že tako dolgo nerazumljiva. Prosim Vsemogočni Bog, pokaži mi znamenja, če sem na dobri poti in če se pravilno trudim živeti prav. Dovoli mi “videti” tudi stvari, za katere te prosim.

  • Hvala says:

   Spoštovana Sofija!

   Molimo, da vam Gospod podeli zaupanje v Njega, vse naše prošnje naj bodo v skladu z Sveti Duhom. Priporočajte se vsak dan vodstvu Svetega Duha.

   Človek pa mora biti na tej naši prehodni poti zelo vztrajen. Bogu je treba prepuščati življenje, odločitve, brez Njega ne moremo ničesar. Včasih je na naši poti velika ovira, da bi bile naše molitve uslišane, ta ovira je lahko tudi ta, DA NISMO DOVOLJ VZTRAJNI. Včasih se človeka polasti naveličanost, nezaupanje, obup itd…Potrebno je samo vztrajati, ne glede na naša čustva, občutke. Čustva, občutki niso merilo pri hoji za Gospodom.

   Poglejmo življenje svetnikov. Sveta Monika je desetletja prosila Gospoda za milost spreobrnjenja za svoje sina Avguština. Pa je izprosila in je eden velikih Svetnikov. Ne smemo odnehati. Prosite Gospoda, da vam da pogledati na življenje z Njegovimi močmi.
   Molimo skupaj za zaupanje in vztrajnost v molitvi, naj se v vsem zgodi Božja volja. Vse dobro vam želim, držite Jezusa za roko in vsak dan korakajte z Njim in Njegovo Materjo.

 6. Tony says:

  Za administratorja:

  opažam, da piše kar nekaj ljudi, ki jim predlagate strokovno pomoč….Je mogoče kam napisat kontakt, ponudbe strokovne pomoči?

  • Janez says:

   1) Vernim ljudem zaradi različnih stisk pomaga npr. pater dr. Vili Lovše, Radlje ob Dravi, Koroška. POglejte na internetu naslov.
   2) Pomaga tudi duhovnik dr. Karel Gržan. Živi na samotni kmetiji sredi gozdov pod Raduho, Zgornja Savinjska dolina. Ima občasno seminarje.
   3) Frančiškani imajo v Ljubljani frančiškanski Inštitut; predstojnik je dr.dr. Kristjan Gostečnik, ki je duhovnik in psihoterapevt.
   4) Predavanja in seminarje za duhovno ozdravitev vrši tudi mag. teologije Boštjan Hari, ki ima zavod Kerigma.
   5) Oglasite se tudi pri svojem župniku v vaši župniji in se podrobneje pogovorite, se spovejte in prosite Boga odpuščanja vseh grehov.
   6) Molite in prosite Boga usmiljenja in pomoči. Spremenite življenjski slog, molite in delajte dobro drugim ter jim služite!
   Ko boste pomagali drugim, boste pomagali tudi sebi, zakaj Bog bo prišel in blagoslovil vse dobro!

   Nekaj kratkih misli dr. Karla Gržana iz Savinjske doline
   Čuti potrebo, da vseh skrbi ne nosi sam
   »Odrasli ne zmoremo nositi drug drugega, moramo se znati tudi razbremeniti. Zame je v teh trenutkih zelo odrešujoča in pomirjujoča molitev, ko po Mariji izročam drage mi, tudi vas, v obnebje svetega. Vse tiste, ki bi jih v skrbeh sam težko nosil, ker bi me to preobremenilo. Izročam jih v Božje varstvo in v Božji blagoslov. To zame pomeni veliko olajšanje. Takrat začutim, da sem Božji otrok, ki ni osamljen v doživljanju tega časa in prostora, ki je v marsičen zelo zagonetno.«

   Mariji poimensko izroča svoje drage
   »Če vam kaj privoščim je prav to, da bi se v svoji negotovosti znali in zmogli razbremeniti, da se ne bi s svojo težo zapirali sami vase. Zaprtost nas lahko silno obremeni, zvrtični v tesnobnost čutenj in razmišljanj, zato se je treba buditi, tudi po preprostih molitvah, ki so nas jih naučili starši. Marija mi je zelo blizu, preprosto ji poimensko izročam osebe, da se umirim in so potem tudi oni v obnebju svetega. In ko bomo prešli to obdobje krize, se bomo prerodili in prebudili v dodatno žlahtnost in prijetnost v medsebojnem sobivanju.«

   Mislim na vas in molim za vas. Naj vas Bog blagoslavlja v vaših doživljanjih, naj prebuja blagost in milino, ki je neizmerno dragocena. Dr. Karel Gržan.

   • Miro says:

    Ob vseh dobrih nasvetih in napotilih nikar ne pozabimo na svete zakramente, studence Odrešenja, ki nam jih podarja naš Odrešenik Jezus Kristus. Iz teh izvirov Božjih milosti zajemajmo s kar največjo posodo vere in zaupanja!

    BOŽJE USMILJENJE, NAVZOČE V POSTAVITVI IN DELITVI SVETIH ZAKRAMENTOV, ZAUPAMO VATE!

 7. Jasna says:

  Vsemogočni Milostni Bog, Presveta Devica Marija, Sveti Jožef, pomagajte da bi partner prišel vredu domov, da ne bi bil, da bi bil resnično vredu. Prosim za molitev, da bi partner prenehal s pitjem alkohola, da bi lepo in mirno živeli.
  Pomagajte mi ker sem res obupana.
  Iskrena hvala, Jasna

 8. Marjetka says:

  Prosim za molitev za mojo komaj rojeno vnukinjo. Zaradi zapletov po porodu je prišlo do poškodbe možganov. Prosim te, ljubi Jezus nakloni ji čudež ozdravljenja, da bi bile posledice čim manjše.

  • Miro says:

   Usmiljeni Jezus, v molitvi rožnega venca Božjega usmiljenja in pri sveti maši Te ponižno prosimo za ozdravljenje Marjetkine vnukinje – po Tvojem prebridkem trpljenju na križu ter na priprošnjo Preblažene Device Marije in vseh svetnikov.

   Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 9. žametna vrtnica says:

  Za moje osebne prošnje………………….

 10. Miro says:

  V molitev zelo priporočam neko osebo s te spletne strani, ki je sicer tudi že sama pred časom zaprosila za molitev, za mir v srcu. Na začetku njene življenjske poti jo je Bog klical …, pa se je njena življenjska pot potem drugače odvijala … Prosim molimo, da bi mogla v svoji notranjosti sprejeti, da ji Usmiljeni Jezus vse odpušča, jo sprejema in jo neizmerno ljubi, tako da je tudi njena življenjska pot vključena v milostni načrt, ki jo ima Gospod z njo. Prosim, molimo za njen mir v srcu, za mir v moči Svetega Duha!

  Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!

 11. Jasna says:

  Prosim za molitev, da bi bilo vse dobro, da bi bil partner vredu danes in naslednje dni in bi se lepo razumeli. Vsemogočni Milostni Bog, Presveta Devica Marija, Sveti Jožef pomagajte da bi bilo vse dobro, varujte našo družino pred vsem hudim.
  Iskrena hvala, Jasna

  • Miro says:

   JEZUS MI PRINAŠA SVOBODO, DA SE ODLOČIM ZA …

   Spoštovana gospa Jasna, trdno zaupajmo v Gospodovo besedo: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Mt 7,7). Skupaj še naprej vztrajno molimo ob izvirih Božje besede. O tem, kaj nam govori današnja Božja beseda je več zapisano v rubriki »Članki za dušo«, v prispevku »Jezus mi prinaša svobodo, da se odločim za …«, objava 9. oktober, ob 15:27.

   Več o tem na:
   http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html

   Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 12. Martina says:

  Prosim za mojega brata,ki je resno zbolel. Da bi mogli sprejeti kar nam Gospod namenja in da bi v veri zaupali vanj, ki je naš vodnik. Daj Gospod moči vsem bližnjim, da bi prestali to preizkušnjo in videli kaj je prav.

 13. Veronika says:

  Hvala za vse dosedanje molitve. Bile so uslišane. Danes pa prosim za molitev, namenjeni moji hčeri, ki bo jutri rodila s carskim rezom. Prosim, da bi porod potekal brez zapletov, da bi dojenček in mamica bila zdrava. Bog povrni.

  • Miro says:

   Gospa Veronika, skupaj molimo ob izvirih BOŽJE BESEDE tako po vašem namenu, kakor tudi za druge prosilce Božje milosti na tej spletni strani.

   GOSPOD, TI SI MOJA POMOČ IN MOJ REŠITELJ, NIKAR SE NE MUDI! (prim. Ps 70,6)

   Naj vse obilno blagoslovi Usmiljeni Bog, da bo detece z Božjo pomočjo srečno vstopilo v dan, ki ga je ustvaril naš Gospod.
   Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje, zaupamo vate!

 14. Odresenje says:

  Dragi, gospod. Vedno pomagaš in večinoma uspeš. Ljudje delamo velikokrat slabo in narobe. Reši prijatelja, ki je storil napako v nemoči. Pomagaj mu iz hude stiske, dajmu moč in ga pripelji na pravo, svobodno pot. Ponižno te prosim in hvala za rešene primere, tolažbo, moč in resnico. Amen.

 15. Kristina says:

  Prosim za molitev za mojega moža, sina, za vse ki so v strahu zaradi koronavirusa. Naj se Cista Gospodova Kri razlije na nas in nas reši iz zega kaotičnega stanja.
  Sv. Faustina Kowalska prosi za nas
  Sv. Mati Terezija prosi za nas

  • Janez says:

   MOLITEV ZA STANOVITNOST IN VZTRAJNOST V PREIZKUŠNJAH
   Gospod Bog, zelo lahko se nam je ljudem Tebi zahvaljevati za lepe in prijetne stvari,
   ko nam je lepo in nimamo nobenih problemov in težav v življenju.
   Pa vendar za soncem pridejo oblaki, dež, nevihte in neurja, ki se razdivjajo in poplavljajo.
   Zatem pa se spet razkadijo oblaki in umirijo nevihte ter posije sonce in vse se v Naravi umiri in uredi.
   Vse to je Tvoja Božja Volja in prav je, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo Gospod za vse!
   Zelo težko pa se Ti Gospod zahvaljujemo za razne težke in neprijetne stvari,
   ko imamo razne skrbi, ko se moramo odločiti na razpotjih različnih pomembnih odločitev,
   ko zbolimo, trpimo, izgubimo zaposlitev ali imamo razne druge preizkušnje
   in se moramo z njimi spoprijeti ter jih razreševati.
   Pomagaj nam prosim Gospod, da bomo imeli vztrajnost in moč,
   da bomo s Tvojo Pomočjo lažje reševali proboeme in težkoče,
   da bomo spoznali, da nas tako lepe, kakor tudi težke stvari lahko vodijo k Tebi,
   saj se nič ne zgodi brez Tvoje Volje Gospod.
   Gospod Ti veš koliko bremen in preizkušenj, ki nam jih nalagaš lahko prenesemo
   in nam zato ne nalagaš pretežkih bremen, ki jih ne bi zmogli prenašati.
   Odvisno je od tega, kako jemljemo bolezen, trpljenje, brezposelnost in druge preizkušnje.
   Kot izziv ki nas aktivira in mobilizira ali kot nekaj neprijetnega, kar nas vrže iz ravnovesja.
   Ko preizkušnje življenja postanejo težke in težave velike in zahtevne, mje prav, da veliko molimo.
   Tedaj nam prosim Gospod vlivaj spodbudo, Vero, zaupanje in potrpežljivost,
   da nas boš Vodil, Učil, podpiral s svojo Milostjo in Usmiljenjem.
   To nam bo pomagalo do odločitve in spoznanja,
   da brez Tebe ne moremo usmerjati smeri in jakost vetrov,
   vplivati na tokove življenja in razplet dogodkov v življenju in v Naravi,
   a s Tvojo pomočjo moremo tako usmerjati in voditi jadra našega življenja,
   da bomo lahko pluli naprej k Tebi Gospod, ki nam daješ Vse kar potrebujemo.
   Prosimo pomagaj nam, da bomo s Tvojo Pomočjo premagali preizkušnje
   in se okrepili ter postali bolj stanovitni in vzdržljivi v molitvah in Veri!
   Ko moramo skozi bolezni, težke preizkušnje, bridkosti, težave in razočaranje,
   naj usmerjamo svoj pogled nate in gojimo zaupen odnos do Tebe Gospod,
   poln Vere in Upanja v Tvojo Dobroto, Ljubezen in Usmiljenje,
   iz katerega se bodo rojevali naš Pogum, naša Molitev, naša Moč in naša stanovitna Vera.
   Amen

   V številnih težavah ni najpomembnejše trpljenje, ki ga te povzročajo, ampak naš duh, ki more težave vzdržati.
   Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. (Rim 8,18)

   Duhovna misel
   Prizadevanje je včasih potrebno, da dosežemo nekaj v življenju. Podobno velja za težave. Ko v življenju nastopijo težave, se spomnimo, da Bog gleda na nas. Včasih je življenje podobno hoji v gore. Znajdemo se v globoki soteski, kjer ne vidimo vrhov gora. In vendar imamo pogum in moč, da nadaljujemo pot. Podobno se moramo obnašati v preizkušnjah. Zgodi se, da nesreče in preizkušnje iz nas izsilijo vprašanje: »Moj Bog, zakaj dopustiš, da se to dogaja?« Lahko se tako sprašujemo, a pri tem ne izgubimo poguma in se ne predajmo obupu. Vztrajamo v Veri in Zaupanju v Božjo Milost in Usmiljenje, da bo tudi to prešlo, kakor je prišlo, saj je taka Božja Volja. Božje Usmiljuenje in Ljubezen Vate zaupamo!

   • Miro says:

    Gospa Kristina, pridružimo se molilcem, ki v času korona krize molijo naslednjo

    MOLITEV ZA ZDRAVJE

    Oče usmiljenja in tolažbe,
    tvoj Sin Jezus Kristus
    nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
    Pomagaj našim bratom in sestram,
    ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
    Nakloni jim izboljšanje zdravja,
    njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
    Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
    da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
    raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
    Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
    da bomo rešeni bolezni
    in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
    Amen.

    Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
    Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
    Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

    Naj Usmiljeni Bog obilno blagoslovi vse, ki se z zaupanjem zatekajo k Njegovemu studencu usmiljenja, ki se na nas najbolj razliva pri obhajanju svete Evharistije!

 16. M says:

  Prosim za molitev za zdravje mame in mene.
  Hvala

 17. Miro says:

  NA ŠIROKO ODPRIMO SRCA MILOSTIM, KI NAM JIH GOSPOD JEZUS IN PREBLAŽENA DEVICA MARIJA PODARJATA PO MOLITVI ROŽNEGA VENCA!

  »Oklepajte se rožnega venca, kakor se plazilec oklepa drevesa, kajti brez naše Gospe ne moremo obstati« (sv. Mati Terezija).

  Z močno molitvijo rožnega venca prosimo Gospoda Jezusa in Preblaženo Devico Marijo po namenih in prošnjah, ki so jih zapisali: molilka, Slavica, Odresenje, Kras, Hvala, Tadi, Kristina, Janez, Tanja, Tončka, popotnik, Sija, Vesna, Irena, Sofija, Marjetka, Maja, andreja, Zarja, Jasna, Dr, Simon, janez, Helena, Katja … Zgodi se presveta Božja volja!

  Kako moliti rožni venec?

  http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/kako-moliti-rozni-venec

  Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!
  Sv. Mati Terezija, prosi za nas!

 18. Janez says:

  MOLITEV V STISKI
  Usmiljeni Bog, ozri se na nas in na našo stisko, težave in probleme, ki nas težijo, pestijo in nas delajo nesrečne. Vemo Gospod, da nam nikoli ne naložiš pretežkega bremena, ki ga ne bi mogli nositi. Prosimo Te, odvzemi nam, ki smo Tvoji Otroci, težko breme in nas utri v Veri, da bomo neomajno zaupali v Tvojo Očetovsko Ljubezen in Božjo Previdnost. V preizkušnjah in težavah križa smo se prekalili, utrdili in spokorili za svoje grehe in postali bolj sočutni in strpni do drugih ljudi. Prosimo Te Gospod odpusti nam in odreši nas vseh preizkušenj in bolezni ter koronavirusa. Ozdravi vse tiste ljudi, ki so zboleli za koronavirusom. Pomagaj vsem osamljenim, bolnim in preizkušanim, ki trpijo in Te prosijo Usmiljenja in Tvoje Pomoči. Pridi Ljubi Jezus k nam, Potolaži nas in Umiri naša srca, da počijejo v Božji Ljubezni in Božjem Miru. Po Kristusu Gospodu Našemu. Amen.

  Dopolnjena molitev po Rimskem Misalu.

 19. Janez says:

  JEZUS S KRIŽEVEGA POTA GREMO S TEBOJ NA POT ŽIVLJENJA
  Gospod Jezus, iz globin moje Duše Ti znova darujem vse kar imam in premorem,
  vse svoje upanje, vse ljubezni, vse veselje, bolečine, bolezni, skrbi, vse probleme,
  vse žitje in bitje, vse prošnje in molitve, vse moje Življenje.
  Darujem Ti Gospod vse svoje težave in preizkušnje, ki me čakajo na Poti Življenja.
  Prosim Gospod sprejmi jih, posveti jih, stori jih rodovitne,
  spremeni jih, posveti jih, blagoslovi jih, razsvetli jih z Božjo Lučjo Miru in Ljubezni,
  spremeni jih v Zaklad Odrešenja.
  Prosim podari mi krščanski pogled na trpljenje in bolečine;
  nauči me, da voljno trpim, da se utrdim in prekalim v zrelosti,
  strpnosti in dobroti moje osebnosti in
  da bom vseskozi vsaj dan nosil moj Križ in hodil za Teboj Moj Odrešenik,
  tako kot si ga Ti na Golgoti in tretji Dan od smrti vstal in nas Odrešil.
  Nauči me, da bom z velikodušno pripravljenostjo zadoščeval
  za lastne grehe, napake in za krivde človeštva ter hudobijo zaradi krivic, vojn in izkoriščanja soljudi.
  Prosim Jezus daj mi bratsko, usmiljeno srce za vse, ki trpijo v žalosti;
  navdihuj prosim vsa moja dela in dejanja dobrote, sočutja, strpnosti, pomoči in služenja ubogim,
  da bom od tebe dobil Moč,
  da bom nesebično in vztrajno molil, pomagal, tolažil in se razdajal po svojih človeških močeh.
  Zavedam se, da ko bom pomagal drugim, da bom pomagal Sebi
  in postal boljši kristjan in boljši človek, ki moli in dela, ki daje tihi zgled s tem,
  ko ljubi in pomaga, ko odpušča in prinaša veselje s vojim Življenjem po Evangeliju.
  Ne zanimajo me nobeni izgovori, nobene znanosti, nobene človeške vede,
  nobene modrosti in filozofije, nobene joge in meditacije, nobene proze in poezije,
  če nisem v Življenju Spolnjeval Božje Volje in Živel po Evangeliju Jezusa Odrešenika tako,
  kot jih od mene pričakuje naš Gospod, ki je svet odrešil s Križem in Ljubeznijo.
  Prosim Bog podeli nam svojim Učencem in Bratom Milost Ljubezni in Vere ter Vodi nas,
  da bomo vedno hodili po Poti Odrešenja za Teboj,
  skupaj z drugimi Brati in Sestrami v Nebeško Domovino brez greha in stranpoti,
  ko omagujemo pod bremeni in preizkušnjami Življenja in ki Te potrebujemo vedno in povsod.
  Brez Tebe pomenimo, da smo nič, samo s Teboj Jezus smo lahko vse.
  Pomnoži nam Vero, Mir in Ljubezen in Strpnost za boljši Svet Tebi v Slavo in Čast.
  Zavedamo se Gospod Jezus, da ko bomo ponižni in skromni v Življenju vse naredili prav,
  kar nam nalagaš in nam zapoveduješ na tem svetu,
  ko bomo Verovali Vate, ljubili, odpuščali in služili z dobrimi deli bližnjim,
  da nam boš šele tedaj dovolil priti k Tebi v Večno Veselje, v Tvoji Luči in v Tvojem Ljubečem Miru.
  Ker bo k nam prišlo po Tvoji Milosti med nas Božje kraljestvo. Amen

  Dopolnjena molitev po A. M. Couvrer, Ognjišče 1998.

  Za dušo in v spodbudo da gremo naprej vztrajno v Veri in Zaupanju po Poti k Njemu, ki je naš Odrešenik in Učenik.

  Božje Usmiljenje in Božja Ljubezen Vate Zaupamo!

  Ut nihil sit sine te, nisi in te Jesu omne quod possumus.
  Nobis multiplicet fidem, Pax et Amor et Toleratio in mundo Potius tibi in gloriam et imperium.
  Scimus Domino Iesu, quia cum simus humilem et verecundus omnia recta in vita egerunt,
  vos upload et nos et nostra zapoveduješ in hoc mundo,
  non credebant in vata, amor indulgentiae, veniae et servivit cum prope partium bono,
  quia tunc non licet tibi in oblectationem veniet ad vos lux tua, et amantes pacem tuam.
  Quia regnum Dei veniet nobis in gratia tua. Amen

  RADOST JE LJUBEZEN
  Radost je molitev, radost je znak velikodušnosti in veselja, ki ga delimo drugim, ki jim prinašamo Upanje, Luč Ljubezni, Pomoči in Odrešitve. Ko ste polni Radosti, se gibljete hitreje in želite storiti vsem kar največ dobrega in se razdajate ubogim in bolnim. Vse darujemo velikodušnp in ljubeče zastonj, kar smo zastonj prejeli od našega Boga. Radost je znak združitve z Bogom, Božje prisotnosti, radost je Ljubezen, se rodi v srcu, ki gori od Ljubezni in Dobrote. In nič ni težko narediti ko služimo in pomagamo bližnjim, ker Ljubimo Boga in se veselimo Njegove Milosti in Ljubezni, ker imamo Njegov Blagoslov in spolnjujemo Božjo Voljo. In v sebi vemo in čutimo kdaj delamo dobro in prav, ker služimo Bogu tako, da pomagamo ljudem. Vedno in takoj! In odpadejo vse človeške filozofije in modrosti, ker sledimo in spolnjujemo nauk Jezusovega Evangelija tako, da kot misijonarji Ljubezni in Dobrote pomagamo ubogim, Bogu v Čast in Veselje! Amen.

  Sveta Mati Terezija

 20. molilka says:

  priporočam se v molitev za mojo sestro, da bi naravno rodila, brez sprožitve poroda.

  hvala in Bog vam povrni.

 21. Nataša says:

  življenje me trenutno zelo preizkuša, in to na vseh področjih. V službi ni dela, bojim se odpovedi, imam dolgove, zdravje mi nagaja….
  prosim za molitev, da se mi življenje uredi, sploh kar se tiče zdravja in službe. Hvala vsem

 22. Tina says:

  Prosim za molitev za mojo hčerko, ki je danes stara 19 dni. Rojena dva meseca prezgodaj in je na intenzivni negi za nedonošenčke. Prosim za njeno zdravje in popolno okrevanje. Hvala vsem!

  • Administrator says:

   Draga mamica Tina. Vse bo vredu. Bog vas neizmerno ljubi. Poznam veliko ljudi, ki so bili nedonošenčki in potem postanejo še posebej nadarjeni, ker želijo vse sovrstnike ne samo dohitet ampak jih prehitijo.

   Bog vas obilno blagoslovi.

 23. Miro says:

  MOLIMO, DA BI NAM SV. FAVSTINA PRI BOGU IZPROSILA POTREBNIH MILOSTI V SKLADU Z BOŽJO VOLJO!

  Danes, ko je god sv. Favstine Kowalske, se, kot že rečeno, še tesneje povežimo v molitvah rožnega venca Božjega usmiljenja. Hkrati vam posredujem še link, kjer so Favstinine izbrane molitve in molitev za podelitev milosti na njeno priprošnjo pri Bogu.

  http://www.kapitelj.com/molitev_za_podelitev_milosti_na_priprosnjo_svete_favstine.html

  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!
  Sv. Favstina, prosi za nas!

 24. Janez says:

  ČLOVEKU JE POTREBNO POLEG SLUŽENJA, DELA TUDI GOREČA MOLITEV, VERA, TIŠINA IN DUHOVNOST
  Če se nenehno borite s temnimi mislimi, strahovi in bojaznimi, pesimističnimi pričakovanji
  če nenehno negativno razmišljate ali se smilite sami sebi,
  kot da ste najnesrečnejše bitje na svetu, potem lahko celo zbolite in boste žalostni in depresivni zase in za druge.
  Dobite lahko glavobol, ne morete jesti in ne morete dobro spati ter funkcionirati med ljudmi in normalno delati.
  Na živce greste vsem v oklici tako zelo, da tudi vaši sosedje lahko postanejo zlovoljni in nervozni,
  kar je negativno in nalezljivo tudi za druge ljudi v vaši okolici.
  Zato vse svoje skrbi in strahove ter slabo voljo zaključite takoj v istem dnevu in skrbi
  ter strahove ne vlecite v naslednji dan, da začnete nov dan znova ter jih prenesite na Boga.
  Zakoni in družine ter znanstva z drugimi ljudmi okoli nas lahko zaradi vašega negativizma in pesimizma razpadejo,
  prijateljstva se prekinejo zaradi nesporazumov in jeze ter raznih zamer,
  ali prehitro izrečenih besed in krivičnih očitkov drugim.
  Poskušajte pobegniti iz vsega tega in se rešite takoj in zakoračitev v polje svetlobe, radosti in optimizma.
  Bog je Ljubezen, Usmiljenje, Dobrota in Odrešenje, ki nam hoče le dobro.
  Nehajte se doma premetavati na naslanjaču in se dolgočasiti ter prežvekovati razne brezplodne misli s seboj ter preigravati žalostne domislice ter se smiliti samemu sebi in obupovati!.
  Pojdite in naredite kaj dobrega, vzemite stvari v svoje roke, molite in služite ter pomagajte in Bog bo prišel k vam!
  Naredite spremembo in spreobrnite se v vedrega in dobrega kristjana, ki je Svetla Luč Dobrote in zato magnet za ljudi.
  Pojdite ven s prijatelji in popijte pijačo ali plavajte, posvetite se svojemu hobiju ali pa se odpravite na sprehod z znanci v naravo, prekopljite gredice in posadite rože in zelenjavo, očistite stanovanje in skuhajte kaj dobrega za koga.
  Fizična sprostitev vam bo prinesla mir, in mir bo prinesel boljšo voljo ter podvojeno moč optimizma,
  da se duh okrepča in da šesimizem oddide stran in vas napolni svetkloba Dobrote in Usmiljenja.
  Najprej pa potrebujete notranjo tišino, notranji mir,da boste zdravi, sveži in srečeni v življenju ter delali dobro ljudem.
  In prenehajte se ukvarjati sami s seboj; raje pomagajte drugim in pomagali boste sebi.
  Zmolite k Njemu in se pomirite. Pogovorite se z Njim. Naredite nekaj dobrega za druge in zase.
  Bodite veseli in polni Radosti, ko greste med ljudi, prinašajte jim Optimizem in Luč Upanja!
  DARUJTE JIM VESELJE IN NASMEH,
  bodite zgled KRŠČANSKERGA OPTIMIZMA IN DOBROTE,
  da ljudem kot Jezusov misijonar prinesete Božji Mir in Toplo Sonce Božjega Usmiljenja in Očetove Ljubezni. Amen.

  Phil Bosmans, belgijski duhovnik, pesnik in dobrotnik pomoči potrebnim(Bund ohne Namen). Že objavljeno in nekoliko dopolnjeno.

 25. KRISTINA says:

  V Katoliški cerkvi 5. oktobra praznujemo god svete Favstine Kowalske, poljske redovnice in glasnice Božjega usmiljenja.

  »Pošiljam te k vsemu človeštvu z oznanilom svojega usmiljenja. Nočem kaznovati obolelega človeštva, marveč ozdraviti ga s pritegnitvijo na svoje usmiljeno Srce … Glasnica mojega usmiljenja si; izbral sem te za to službo v tem in prihodnjem življenju,« je govoril Jezus v videnju mladi poljski redovnici Favstini Kowalski, ki je njegove besede zapisala v svoj Dnevnik, katerega je na izrecno Jezusovo željo pisala zadnja štiri leta življenja. Lahko rečemo, da “po božjem nareku”, ker vsebuje tako globoke misli, da teologi sestro Favstino, ki je imela manj kot tri razrede osnovne šole, uvrščajo med velike mistike Cerkve.

  Rodila se je 25. avgusta 1905 kot tretji izmed desetero otrok v revni in pobožni kmečki družini v vasi Glogowiec pri Lodzu. Pri krstu so ji dali ime Helena. Od otroških let se je odlikovala v pobožnosti, delavnosti in ubogljivosti. Šolo je obiskovala manj kot tri leta, ker je zaradi revščine morala pomagati doma. Ko ji je bilo šestnajst let, je zapustila rodni dom in šla služit, da se je sama preživljala in pomagala staršem. Starši so zavrnili njeno prošnjo, da bi šla v samostan, čeprav je Helena že od svojega sedmega leta čutila v sebi božji klic. Prošnjo je ponovila pri osemnajstih letih in spet so starši rekli ne. Šla je služit v Lodz in po dveh letih, 1. avgusta 1925, so se ji končno odprla vrata samostana sester Božje Matere usmiljenja v Varšavi. »Zdelo se je mi, da sem stopila v rajsko življenje. Iz srca mi je kipela ena sama zahvalna molitev.«

  V skupnosti je prejela ime sestra Marija Favstina. Noviciat je opravila v Krakovu in tam izpovedala prve, po petih letih pa večne redovne zaobljube. V raznih redovnih hišah je opravljala preprosta dela: bila je kuharica, vrtnarica in vratarica. Vsako delo je sprejemala z veselim obrazom. »Delam, kar hoče Bog, torej sem popolnoma srečna.« Živela je v globoki združitvi z Bogom, ki jo je s trpljenjem pripravljal na njen poklic poslanke Božjega usmiljenja. Globino njenega duhovnega življenja razkriva njen Dnevnik, ki je po obliki knjiga spominov, v katero z okornimi črkami zapisovala predvsem ‘srečanja’ svoje duše z Bogom.

  Usmiljeni Jezus se ji je prvič prikazal 22. februarja 1931. Tedaj je v svoj dnevnik zapisala: »Zvečer sem v svoji celici videla Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odstrte obleke na prsih sta izhajala dva velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled … Čez nekaj časa mi je Jezus rekel: “Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom: Jezus, vate zaupam. Želim, da bi to podobo častili, najprej v vaši kapeli, nato po vsem svetu.”« Kmalu zatem je prejela Jezusovo naročilo: »Hočem, da bi bila ta podoba, ki jo boš naslikala s čopičem, slovesno blagoslovljena prvo nedeljo po veliki noči; ta nedelja naj bo praznik usmiljenja.« Po božjem navdihu je k uresničitvi Jezusovega naročila pripomogel njen svetniški spovednik. Češčenje Božjega usmiljenja se je naglo razširilo po vsem svetu.

  Sestra Favstina, telesno popolnoma izčrpana, duhovno pa v polnosti dozorela, mistično zedinjena z Bogom, je umrla v sluhu svetosti 5. oktobra 1938, ko je dopolnila komaj 33 let. Ob začetku postopka za njeno beatifikacijo (1966) so njene posmrtne ostanke prenesli v svetišče Božjega usmiljenja v krakovskem predmestju Lagiewniki. Sv. Janez Pavel II., papež Poljak, ki je čutil, kako potrebno je za naš čas sporočilo usmiljenja, je s. Favstino Kowalsko 18. aprila 1993 razglasil za blaženo, 30. aprila 2000 pa za svetnico. Tisti dan je bila bela nedelja, ki se je prvič obhajala kot praznik Božjega usmiljenja.

  Vir: revija Ognjišče
  BRATJE IN SESTRE POTOPIMO SE V JEZUSOVO USMILJENO SRCE IN SKUPAJ MOLIMO ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA , PROSIMO SV. FAUSTINO, DA SKUPAJ Z NAMI PROSI JEZUSA DA NAŠE MOLITVE OBRODIJO SAD
  SV.FAUSTINA KOWALSKI PROSI ZA NAS

  • Miro says:

   Hvala gospe Kristini za to molitveno pobudo, saj je zelo potrebna. Naj Usmiljeni Jezus obilno blagoslovi vse molilce rožnega venca Božjega usmiljenja ter sestre in brate, ki se v preizkušnjah in stiskah zatekajo k temu največjemu Viru milosti.

   Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!

   • KRISTINA says:

    Iz izkušenj vam povem, da me je molitev Rožnega venca Božjega Usmiljenja rešila v urah obupa. Hvaležna sem, da sem jo takrat našla na internetu in od takrat sem na nek način še posebno povezana s sv.Faustino in Usmiljenim Jezusom. Hvala, da sta tako globoko posegla v moje življenje, da sta mi nudil in mi še nudita neskončno tolažbo. Hvala in še tisočkrat hvala , čast in slava Usmiljenemu Jezusu in sv. Faustini Kowalski.
    Prosim pa vaju, da posredujeta tudi za mojega brata, ki ima danes rojstni dan, da tudi on v življenju okusi nekaj dobrega.
    sv.Faustina Kowalski prosi za nas

    • Miro says:

     Hvala za vaše pričevanje, ga. Kristina. Upajmo, da bo še koga spodbudilo, da se bo napotil k Izviru Božjega usmiljenja. Res bi bila velika škoda, če bi lačni in žejni še naprej hodili mimo Njega, ki nas nenehoma vabi, saj nas želi odrešiti in nam podariti življenje, ki ne mine.

 26. Nina says:

  Prosim, molite zame in za mojo družino, dobri ljudje. Zbolela sem za neozdravljivo boleznijo, zdravila le deloma blažijo simptome, zdravijo pa ne. Imam dva sinova in ljubega moža, vsi me potrebujejo. Znašli smo se v hudi stiski.
  Potrebujemo pomoč presvete Device Marije in Jezusa v višavah. Naj se zgodi čudež. Ponižna sem.

  Hvala

  • Miro says:

   MOLITEV K BOŽJEMU SLUŽABNIKU ANTONU VOVKU

   O Bog, v škofu Antonu Vovku
   si dal svojemu ljudstvu dobrega pastirja
   in pogumnega pričevalca za vero
   v času preizkušnje. Prosimo te,
   poveličaj ga pred vesoljno Cerkvijo,
   da bo pred nami še močneje
   zablestel njegov zgled
   in bosta po njem rasla
   naša vera v tvojo
   očetovsko Previdnost
   in zaupanje v Marijino
   materinsko varstvo.
   Po Kristusu, našem
   Gospodu.
   Amen.

   http://anton-vovk.rkc.si/

   Molimo z gorečo prošnjo, naj se Božje usmiljenje milostno razlije na gospo Nino, njenega moža in oba sinova, da bi se z Božjo pomočjo prebili skozi to hudo življenjsko preizkušnjo – na priprošnjo Preblažene Device Marije, božjega služabnika škofa Antona Vovka in vseh svetnikov. Zgodi se presveta Božja volja!

   Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!
   Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!
   Božji služabnik Anton Vovk, prosi za nas!
   Vsi svetniki in svetnice, prosite za nas!

 27. Miro says:

  POVEŽIMO SE MOLITVAH SVETEGA ROŽNEGA VENCA ZA VSE SESTRE IN BRATE, KI SE PRIPOROČAJO V MOLITEV!

  Bogu hvala, smo v čudovitem mesecu oktobru, Marijinem mesecu, zato se še tesneje povežimo v molitvah svetega rožnega venca, rožnega venca Božjega usmiljenja in v obhajanju svete maše, ki jih darujmo za vse, ki se na tej spletni strani priporočajo v molitev, in sicer v zapisih pod – Slavica, Odresenje, Kras, Hvala, Tadi, Tanja, Tončka, Janez, popotnik, Sija, Vesna, Irena, Kristina, Sofija, Marjetka, andreja, Zarja, Jasna, Dr, Simon, janez, Helena, Katja, Maja … Zgodi se presveta Božja volja na priprošnjo Preblažene Device Marije in vseh svetnikov!

  Poživimo našo vero, upanje in ljubezen ob izvirih Božje besede. V molitvi se priporočimo Svetemu Duhu in se z Njegovo pomočjo poglobimo v Priliko o vinogradu in viničarjih, glej na:

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+21%2C33-43&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!
  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 28. Janez says:

  MOLITEV K BLAŽENEMU ANTONU MARTINU SLOMŠKU ZA OZDRAVITEV

  “Sveti in usmiljeni Bog. Oče vse ljubezni in sočutja!
  Tvoj sin Jezus nam je zagotovil,
  da nam boš dal, karkoli te bomo prosili v njegovem imenu.
  Hočemo v njem živeti kakor On po tvoji volji
  in v predanosti tvoji ljubezni.

  Poživi nam vero vate, da si Ti živi Bog,
  ki rad daješ dobre darove svojim otrokom.
  Kar se nam zdi nemogoče, je zate le malenkost.
  Tolikokrat si se že izkazal tako velik in vsemogočen.
  Nam je potrebno le bolj zaupati vate.

  Ozri se v svojem sočutju na naše bolne brate in sestre!
  Ti veš, kako želijo, da ozdravijo.
  Ti veš tudi, kako jih potrebujejo družine, župnije in delovna mesta.
  Zahvaljujemo se ti za njihovo življenje
  in vse, kar nam daješ po njih.

  Zahvaljujemo se ti tudi za njihovo bolezen,
  ker jo ti spreminjaš vsem v dobro.
  Blagoslavljamo jih in izročamo po Jezusovih ranah
  in njegovi krvi tvojemu neskončnemu usmiljenju.
  Usliši nas in jih popolnoma ozdravi
  na priprošnjo našega rojaka blaženega škofa Slomška.

  Potrdi znova s tem znamenjem njegov čudoviti zgled svetosti
  in daj, da te bomo tako še bolj hvalili in živeli po njegovem zgledu,
  ki je toliko dobrega storil za naš slovenski narod.
  Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.”

  Blaženi škof Slomšek, prosi za nas, da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 29. Janez says:

  MOLITEV ZA TVOJO LJUBEZEN GOSPOD JEZUS
  Moj Najvišji Gospod in Posvečevalec ter Stvarnik. Prosim pomnoži v meni Milost Ljubezni in ne glej na mojo človeško ničevost. Vem za reklo v molitvi ob smrti: Prah si in v Prah se Povrneš ali Pulvere sest et pulvere reventeris, ki nas opozori, da dolgost življenja našega na Zemlji našega je kratka in da gremo v Nebeško domovino takrat, če hodimo po Poti za Jezusom. Tvoja nesebična in goreča ter iskrena Ljubezen Gospod do nas grešnih ljudi na Zemlji nas je odrešila. Tvoja milostna in nezaslužena Ljubezen do nas grešnih ljudi je bolj dragocena kot vsi zakladi sveta. V zameno za vse, kar more ljudem nuditi materialni svet, Te prosim za Tvojo Dobroto in Ljubezen Gospod, Tvoje Usmiljenje, Tvojo Vodstvo in Tvoj Nasmeh, ko zatavam in Te obupan iščem na brezpotjih, ko sem razočaran zaradi ljudi in njihive nezvestobe in egoizma. Pomagaj mi, da izidem ven iz labirinta in me odreši ter me varno Vodi k tebi Gospod. Samo majhen ničeven grešni človek sem, ki te potrebuje, ki mi daješ smisel Življenja, ki mi daješ Vir Življenja, da mi daješ Luč Ljubezni, ki mi kažeš Pot in ki me blagoslavljaš, ko spolnjuje Tvojo Voljo in Jezusov Evangelij. Gospod Ti si vse kar potrebujem in Ti veš kaj rabim, še preden te za kaj prosim. Pomagaj mi, bodi vedno ob meni in v meni. Gospod Jezus Tvoja Ljubezen je najkrajša Pot, ki vodi k Tebi. Kratka je ta Pot brez ovinkov, jasna brez nevihtnih oblakov, varna brez nevarnosti, prijetna Pot v veseli družbi s Teboj Jezus Odrešenik, ki si moj Učitelj in moj najljubeznivejši Vodnik. Ta Pot vodi v Večne radosti in popotniku ne dovoli, da bi skrenil na desno, ko mu gre dobro in ne na levo, ko ga pestijo in stiskajo težave. V Svoji Dobroti Gospod prosim mi daj to veliko Milost, da te iskreno in goreče vzljubim v srcu in da zavržem vsako prazno Ljubezen, ki Ti ni všeč, saj Ti Gospod veš kaj je dobro zame in kaj ne. Mnogokrat si me že obvaroval Gospod pred razoćaranji, saj smo ljudje nepopolni grešniki, ki zaslediujemo svoje človeške cilje in nam za drugo ni mar. Naj Te Ljubim Gospod nad vse stvari z vztrajno nenehno Ljubeznijo in prosim daj, da se nikdar ne ločim od Tvoje Ljubezni. Pomagaj mi prosim, da v Njej ostanem zdaj in Vekomaj. Prosim Gospod pošlji mi Tolažnika, da se umirim in potolažim zaradi izgube ljubezni ljubljene osebe, ki je odšla drugam. Gospod prosim Te za Božji Mir in Uteho, da bom zmogel iti naprej in pozabiti na ljubljeno osebo, ki je odšla drugam in da bom po Tvoji Milosti in Ljubezni našel Ljubezen ki ne mine nikdar. Pridi k meni Gospod, ostani z menoj in me objemi ter me vodi in mi pomagaj, da se bo vse uredilo po Tvoji Dobroti in Usmiljenju. Morda pa hočeš Jezus, da bi našel nekaj drugega in nekoga drugega, ki mi je namenjeno po Božji Volji in me bo osrečilo za zmerom. Amen.

  Dopolnjeno in razširjeno po Raimondu Giordanu, Kristjan Moli, Družina 1982.

  • Janez says:

   Molitev
   Za Teboj bom odslej hodil Gospod, kamor greš. Odslej bom ljubil le Tebe Gospod Jezus, sledil bom le Tebi, le Tebi sem pripravljen služiti, saj je le to, da ti vladaš, pravično. Hočem biti pokoren in ubogljiv Tvoji Volji Gospod. Naroči, prosim te, ukaži vse, kar hočeš; le ozdravi me egoizma, egocentrizma, materialne zaslepljenosti, odpri mi ušesa, da bom poslušal in slišal tvoje besede; ozdravi, odpri mi oči, da bom videl Tvojo voljo. Prosim Poduči me in Vodi me, da bom končno razumel, kaj hočeš od mene Ljubeči in Usmiljeni Gospod. Odženi od mene neurejenost misli in duha, da Te bom prepoznal in Ti sledil ter spolnjeval Tvoje Nauke in zahteve. Povej mi, kako naj si prizadevam s Tvojom Pomočjo in se trudim, da Te bom videl: Upam, da bom znal izpolniti vse tvoje zapovedi in ukaze. Sprejmi, prosim te, svojega begajočega grešnega sina, o Gospod, najbolj Usmiljen in Najbolj Dober in najboljši Oče med vsemi očeti in dobrotniki. Amen.

   SVETI AVGUŠTIN

 30. Slavica says:

  Hvala Vam Marija, Bog in Jezus, da mi stojite ob strani. Veste, da vsak večer molim in se vam zahvaljujem za vašo dobroto. Prosim ne pozabite na mene in Vas zopet prosim za uresničitev dolgoletne prošnje! Amen

 31. Janez says:

  MOLITEV K JEZUSU ZA VODSTVO IN UČENJE
  Gospod prosim podari mi čisto in sveto dušo, ki bo v sebi ohranjala vse, kar je dobro, pravično in čisto.
  Prosim pomagaj mi in vodi me ter uči me, da bom stanoviten in da nikoli ne bom dopustil,
  da bi me Zlo in Hudobija ostrašila in zapeljala v skušnjavah na stranpoti od Tebe Moj Bog.
  Naj vedno najdem pravo Pot, ki Vodi k Tebi Jezus, moj Gospod, moj Učenik in Odrešenik.
  Gospod Jezus, prosim podari mi Duha, ki ne bo nikoli poznal sebičnosti, dolgočasja in lenobe ter skušnjav.
  Prosim pomagaj mi, da bom Dober, Usmiljen, na strani rešitev, Ljubezni,
  dobrote in služenja drugim kot Samaritan in dejaven misijonar in apostol krščanske Vere.
  Pomagaj mi prosim, da ne bom nikoli godrnjal, vzdihoval, se pritoževal in kritiziral ob vsaki najmanjši težavi.
  Prosim pomagaj mi, da bom stanoviten in pozitivno ter optimistično naravnan z Dobroto in Usmiljenjem.
  Prosim ne dovoli mi, da si bom delal skrbi na zalogo in verjel, da težav in problemov ni mogoče rešiti.
  S Teboj Jezus zmorem Vse, ki mi daješ svojo Ljubezen, Moč in Usmiljenje, da Upam in Vztrajam.
  Gospod prosim podari mi smisel za sočutje, strpnost, usmiljenje in za humor, da bo prinašal ljudem vedrino.
  Prosim podeli mi dar, da bom znal razumeti šalo in humor, da bom okusil nekaj sreče in zadovoljstva v življenju
  in da bom od tega delil tudi sebi, vsem svojim bližnjim in družini.
  Gospod prosim Varuj mi Zdravje in daj mi potreben Socialni Čut za sočloveka, da bom nanj pazil in ga ohranjal.
  Naj vse skrivnostne Moči in Talente, ki si mi jih daroval in položil v moje telo in duha ob rojstvu stanovitno ohranjam, uporabljam pri delu ter podarjam v služenju drugim in zase tako, da bom podoben Tebi Jezus.
  Pomagaj mi vzljubiti Molitev, Red in Dolžnosti tako, da se bom navadil rad delati in pomagati drugim.
  Prosim daj mi Plemenito Srce in da se bom v Življenju rad prizadeval za Pravično in Dobro.
  Daj mi prosim velikodušno Srce pri delu, da ne bom rad delal samo tistega, kar mi je všeč,
  ampak, da da se bom rad odločal tudi za napore, ki jih zmorem in je prav, da jih prenesem po Tvoji Volji.
  Daj mi prosim Milosti in prepričanja, da bom pridobival prijatelje zase in zate Gospod.
  Podari mi prosim vztrajnost in stanovitnost v Veri, da se bom na življenje pripravljal in vztrajal z iskreno Molitvijo,
  z iskrenimi pogovori, s premagovanjem sebičnih želja in s pridnim delom in služenjem drugim,
  ki ga boš Ti Jezus Blagoslovil in mi stal ob strani.
  Do vseh ljudi naj bom dober, usmiljen in pravičen ter tihi zgled pravičnega življenja po Veri v Jezusa.
  Posebni naj mi bodo pri srcu revni, bolni, žalostni in osamljeni ter starejši brez svojcev in pomoči.
  Naj bom Dober in Usmiljen kot naš Gospod, ki je pomagal revnim in ubogim, ki so rabili Božjo pomoč.
  Gospod prosim Vodi me in Uči me, da bom Verjel Vate, Molil,
  da bom vedno v Tvoji službi in spolnjeval Božjo Voljo in Evangelij.
  Prosim pomagaj nam, da b0mo vedno hodili po Poti Odrešenja za Jezusom!
  Amen.

  Dopolnjena in razširjena molitev iz Molitvenika Kristjan Moli, Družina 1982, et altro. Že objavljena molitev.

  Če bo pri tebi revež, kateri izmed tvojih bratov, v katerem koli kraju v tvoji deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom, 5 Mz 15,7.

  Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Luka 6,20

 32. Miro says:

  BOŽJA BESEDA NAS NENEHNO SPODBUJA K MOLITVI IN LJUBEZNI DO BLIŽNJIH!

  Gospod Jezus tudi nas pošilja, naj oznanjamo prihod Božjega kraljestva. V molitvah ga prosimo za ponižnost, da bi mogli ljudem oznanjati Njegovo besedo o odrešenju! Več o tem v današnjem prispevku z naslovom: »Jezus pošlje učence, naj oznanjajo prihod Božjega kraljestva in vabijo k spreobrnjenju«, objavljenem v rubriki »Članki za dušo, ob 17:10.

  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html/comment-page-20#comment-36750

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 33. Janez says:

  KRISTJAN kljub trpljenju in preizkušnjam moli, vztrajaj in pojdi naprej po Poti Odrešenja k Njemu

  Če čutiš, da je Tvoje Srce polno skrbi in tesnobe, da si zbolel in imaš bolečine,
  kljub temu zmoli k Bogu in poskušaj biti prijazen ter bodrilen s sočlovekom v stiski.
  Če čutiš, da izgubljaš elan in pogum zaradi lastnih težav in problemov ,
  kljub temu zmoli k Bogu in poskušaj opogumiti druge, ki so malodušni in otopeli.
  Če čutiš, da je zanos Tvoje Vere v Boga nekoliko omagal,
  kljub temu zmoli k Bogu za navdih in poskušaj z zgledom in modro strpno in bodrilno besedo
  okrepiti Vero v Boga svojega bližnjega, ki je v krizi omagal in pomagal boš tudi sebi.
  Če začutiš in zaslutiš , da se v Tebi nabira neka nestrpna hudobija,
  kljub temu zmoli k Bogu in poskušaj ostati miren in dober in priskoči drugemu v stiski na pomoč.
  Če te obhaja skušnjava in neodločnost, da bi kar odnehal v boju za obstanek in boljši jutri,
  kljub temu zmoli k Bogu in vztrajaj pri graditvi boljšega sveta, saj te tvoj bližnji potrebuje.
  Če te usoda in trpljenje pritisneta k tlom in poskušata zasužnjiti,
  kljub temu zmoli k Bogu in ne zamudi priložnosti za nov začetek in duhovno prenovo sebe in drugih
  ter se ozri v Nebo k Njemu, ki ti bo pomagal in stal ob strani,
  ker moliš, delaš in vztrajaš na Poti k Njemu.
  Ali morda veš, kakšen bi bil ta Svet brez Tebe in
  drugih dobrih, ljubeznivih in usmiljenih ter sočutnih ljudi,
  kjer bi prevladoval denar, egoizem, materializem in hudobija nestrpnosti ter izkoriščanja drugih?
  To bi bil svet Mamona in Hudobije, kjer ne bi bilo prostora za vero in Boga.
  Zato vztrajaj in kljub trpljenju ter vsem preizkušnjam moli, vztrajaj in pojdi naprej po Poti k Njemu.
  Bolezen koronavirusa se širi v svetu in pri nas in ljudje obolevajo in umirajo.
  Sebičnost nas ne bo rešila ampak medsebojna pomoč, solidarnost, pomoč in služenje drugim,
  spokorna molitev za odpuščanje k Bogu, molitev k Bogu Rešitev in Odrešitev z obljubo za našo spreobrnitev.
  In Bog bo blagoslovil Tebe, Tvoje delo, Tvojo Dobroto, Tvojo Strpnost
  in vse napore da se poboljšamo, za boljši svet in rešitev naših preizkušenj zaradi bolezni in koronavirusa.
  Odslej se bom trudil, da bom boljši človek in boljši kristjan,
  da bom bolj dober človek, bolj usmiljen, da bom pomagal drugim in jim služil v bratski ljubezni,
  da bom umiril svoj delovni tempo in ne bom več nekam hitel,
  da bom potrpežljiv sam s Seboj in z drugimi ter da ne bom nervozen ampak miren,
  če mi delo in opravki ter hišna popravila ne bodo šla gladko od rok.
  Sprijaznil se bom z vsakdanjimi neuspehi, drobnimi in velikimi tako,
  da mi ne bodo vzeli dobre volje in ne bodo skalili dobre volje in veselja.
  Tako bom ostal miren in strpen, poln radosti in čudenja za vse stvari okoli nas,
  da bom v srcu ohranil radost in hrepenenje ter svetlobo vsakega dne, ki pride
  in bom vse to rad delil z vsemi okrog sebe.
  Brez razlik in izgovorov, vedno in takoj.
  In vsak dan bom naredil nekaj dobrega zase in za druge ter molil k Bogu
  in se prenovil kot Človek in kot Kristjan.
  Prosim za boljši jutri in za boljši svet brez hudobije in egoizma,
  vendar polnega Dobrote in Ljubezni med ljudmi, ki bodo podobni Tebi Jezus.

  Delno razširjeno, dopolnjeno in prirejeno Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja , kapucini 1995.

  Z Vero v Njega pa sem preudaren, moder, umirjen in se trudim, kaj dobrega narediti zase in za druge; vedno in takoj, ker v Njem premorem Vse, ki mi daje Moč in Potrpežljivost. Molim in preberem Božjo Besedo v Svetem Pismu in prosim ter iščem, kaj je zame Božja Volja in kaj je prav da storim, da bo Bogu po Volji. Iščem Božji nauk, vodstvo in navdih, da delam kar je prav v Božjih Očeh. Prosim Boga za odpustitev mojih in naših grehov in rešitev vseh naših preizkušenj, da bomo rešeni koronavirusa po Božji Milosti. H komu pa naj gremo Jezus, Ti imaš Besede Večnega Življenja in vse kar obstaja bo prešlo, le Tvoje Besede in Nauki ne bodo nikili prešli. Prosim pomagaj nam, da bomo s Tvojo Milostjo in Vodstvom hodili po Poti Odrešenja k Tebi in da ne bomo nikoli zašli na stranpoti.

  Pax et Bonum. Amen. Janez

  Nikoli nikoli ne smemo verniki izgiubuiti zaupanja in vere v Gospoda, ki nas sliši in nas bo slišal in uslišal. Molimo, molimo in se spokorimo, da se spokorimo in po Božji Milosti poboljšamo. Božje Usmiljenje vate zaupamo!

  • Miro says:

   PO MARIJI K JEZUSU! KAKO? PREDVSEM Z MOLITVAMI, ŠE ZLASTI Z MOLITVIJO SVETEGA ROŽNEGA VENCA! VSE NAŠE MOLITVE, DELA IN TRPLJENJE PA PRI SVETI MAŠI DARUJMO JEZUSOVEMU PRESVETEMU SRCU, IN SICER V TISTE NAMENE, ZA KATERE SE JEZUS DARUJE NEBEŠKEMU OČETU ZA NAŠE ODREŠENJE!

   Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!

 34. Janez says:

  VSEMOGOČNI TROEDINI VEČNI BOG PROSIM MILOSTNO NAS ODREŠI VSEH PREIZKUŠENJ, BOLEZNI IN EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
  Vsenavzoči, Vsemogočni, Dobri, Ljubeči, Večni, Pravični in Usmiljeni Troedini Bog,
  daj nam trpečim, bolnim, ubogim in ponižnim ljudem v preizkušnjah milost, vodstvo, moč in pomoč,
  da bomo zaradi Tebe Nebeški Bog delali in spolnjevali tisto,
  kar vemo, da hočeš in da je to po Božji Volji in v skladu z Božjim Načrtom za nas,
  in da bomo vedno živeli bogaboječe, pravično, služili drugim in pomagali drugim, kar je prav v Božjih Očeh.
  Prosimo pomagaj nam, da bomo notranje dobri, usmiljeni, zdravi in očiščeni grehov,
  notranje razsvetljeni in skromni ter ponižni
  in vžgani ter milostno obdarjeni z Božjo Milostjo in Tvojim blagoslovom.
  Prosimo Te za Milost, da bomo prenovljeni, podučeni in razsvetljeni z ognjem in modrostjo Svetega Duha,
  mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina Jezusa,
  našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa
  in le po tvoji milosti mogli priti k Tebi, Najvišji Troedini Večni Bog.
  V svetu in pri nas ne pojenjajo in še vedno razsajajo bolezni in epidemije,
  od katerih so številni ljudje zboleli in nekateri celo umrli in mnogi ljudje so brez zaposlitve in dohodkov.
  Spet se trudimo, da bi zajezili in obvladali širjenje koronavirusa doma in v svetu in
  da bi državniki, gospodarstveniki, znanstveniki in raziskovalci našli pravi odgovor, kako ustavitiu širjenje epidemije.
  Vendar nič ne moremo ljudje sami storiti s človeškimi močmi,
  ker potrebujemo Tvojo Pomoč Usmiljeni Gospod in podari nam Milost in Mir!
  Prosimo te pridi in nam pomagaj, obvaruj nas vseh skušnjav in hudobije,
  vojn ki spet divjajo nekje, beguncev, ki bežijo z vojnih žarišč,
  obvaruj nas prosimo vseh bolezni, epidemij ter koronavirusa pri nas in v svetu.
  Pomagaj nam prosim Gospod, da ne bomo nikoli po Tvoji Milosti Zboleli na Duhu in na telesu.
  Ljudje trpijo, zaradi okužb zbolevajo in umirajo.
  Prosim Te razsvetli in poduči zdravnike, farmacevte, laborante in druge raziskovalce,
  da bodo kmalu odkrili cepiva in zdravila proti koronavirusu,
  zmanjšali z zdravljenjem in na novo odkritimi zdravili ter cepivi epidemijo bolezni in ozdravili bolnike.
  Mnogo ljudi v svetu in pri nas je zbolelo, nekateri so se pozdravili, drugi so tudi umrli.
  Prosim Te Gospod za naše zdravje na Duši in na Telesu,
  da se Ti bomo v molitvah zahvaljevali, Te poveličevali in Slavili
  ter Ti bili kot Stvarniku in Troedinemu Bogu vedno hvaležni za vse darove in za naše Življenje.
  Prosim vodi nas in nam pomagaj, da nikoli ne bomo zašli na stranpota raznih skušnjav,
  ki ne Vodijo k Tebi Jezus.
  Obvaruj nas prosim greha, skušnjave in zapeljivosti Mamona in Hudobca, da bomo ostali Zvesti in Trdni v Veri.
  Prosimo Te nakloni nam Milost in Usmiljenje, da bomo lahko spet normalno živeli, brez nevarnosti okužb.
  Veliko ljudi mora paziti na distanco, se razkuževati in nositi maske ter se paziti, da se ne okužijo.
  Tako tudi delavci v službah, otroci v šolah in študentje na fakultetah, ljudje v trgovinah, bankah in uradih!
  Nekateri delodajalci so odpustili delavce, ker ni naročil in nimajo dovolj dohodka, da bi plačali vse zaposlene delavce.
  Država se je zadolžila in upada gospodarska rast ter zato ne vemo, kako bomo v prihodnje živeli!
  Pomagaj nam Troedini Bog, da bomo sprejeli in spoštovali poduk in tvojo Božjo Vzgojo
  in da bomo spet normalno zaživeli in da se bo spet vse Uredilo in Postavilo na Svoje Mesto,
  po Tvoji Dobroti, Milosti in Usmiljenju!
  Za to Te prosimo in molimo Tebe Jezus,
  ki si in boš v popolni Sveti Trojici nedeljivo Eden
  in ki živiš in kraljuješ v Večni Slavi,
  naš Odrešenik in naš vsemogočni Bog,
  na vse veke vekov.
  Amen.
  Janez AKA Dichter Hansi

  Molimo in prosimo Boga, da nas odreši bolezni, epidemij in da bo Jezus Odrešenik in Učenik s Svetim Duhom podučil in navdihnil vse zdravnike, da bodo z novimi odkritimi cepivi, zdravili in novimi postopki uspešno in učinkovito zmanjšali bolezni in število obolelih zaradi epidemij, ki razsajajo po svetu. Prosim pozdravi vse, ki so zboleli, da bodo kmalu okrevali in se pozdravili. Prosim Te Gospod, da se bo epidemija v svetu ustavila in medicinsko obvladovala. Gospod prosimo Te pomagaj nam, da se bo spet vse postavilo na svoje mesto, da bomo spet vsi lahko normalno zaživeli brez nevarnosti okužb in da bomo odslej živeli pravično in se spreobrnili. Pomagaj nam prosimo Troedini Bog, da bomo sprejeli in spoštovali poduk in Božjo Vzgojo. Pomagaj nam, da se bomoi poboljšali, Te Slavili in se Ti Zahvaljevali. Prosim Te Jezus sliši in usliši nas. Pridi k nam Gospod in nam Pomagaj!
  Amen. Janez

  Dopolnjena in razširjena molitev. Že objavljeno!

  • Miro says:

   PO PREBLAŽENI DEVICI MARIJI K PRESTOLU BOŽJEGA USMILJENJA!

   O preblažena Mati, naj tvoje ljubeče in usmiljeno srce, ki vedno posluša, skrbi in tolaži, usliši našo
   molitev. Kot tvoji otroci te prosimo, posreduj za nas pri svojem Sinu Jezusu. Razumevajoče in sočutno
   sprejmi naše prošnje, ki jih danes polagamo predte, predvsem … (poseben namen).

   Potolaženi smo, ker vemo, da je tvoje srce vedno odprto za vse, ki molijo za tvojo priprošnjo. Vse, ki jih
   imamo radi, vse bolne, osamljene in ranjene zaupamo tvoji nežni skrbi in priprošnji. Sveta Mati, vsem
   nam pomagaj v tem življenju nositi naša bremena, dokler ne bomo z Bogom za vekomaj delili večnega
   življenja in miru. Amen. (molitev povzeta po spletni strani Aleteia)

   Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

  • Janez says:

   MOLITEV »ABBA – OČE«
   Posvečam Ti ta dan in se zatekam
   pod Tvoje varstvo.
   Uporabi me, da boš preko mene prepoznan,
   čaščen in ljubljen od vseh ljudi. Naj
   moja dela govorijo o Tvoji ljubezni.
   Moj jezik naj Te slavi v vseh trenutkih
   dneva in moje misli naj bodo
   navdihnjene le od Tebe. Moj Oče,
   ljubim Te nad vse. Amen.
   Gospod je moj učitelj. Ničesar se
   ne bojim. On me bo (na)učil vsega.
   On me vodi v ocean znanja in Življenja po Evangeliju.
   Odgovarja na vse moje dvome. Napolnjuje me
   s svojo modrostjo in me vodi po poteh znanja.
   Ne bom se bal niti najtežjih življenjskih težav in preizkušenj, saj je Gospod z menoj.
   Njegove besede in obljube ter nauki me krepijo, da sem v Veri in Molitvi stanoviten.
   On dela in naredim lahke najtežje zadeve, tudi čudeže, ker je vsemogočen.
   Ko sem obupan in me razjedajo problemiu, me mazili s svojim usmiljenjem, tolažbo in dobroto
   ter me uči in vodi mimo vseh stranpoti naravnost po Poti k Jezusu, ki je moja Rešitev.
   Daje mi svoj blagoslov za Delo, Molitev, Življenje ter Učenje,
   pa tudi za Duhovno rast in napredek in pravičnio življenje,
   da znam samostojno razreševati probleme in težave z Njegovo Pomočjo, ko ga molim in prosim.
   Gospod Bog naj bom vedno na strani rešitev in problemov v življenju.
   Naj izžarevam Luč in Dobroto ter prinašam z osebnim zgledom svetlobo Jezusovega Evangelija ljudem.
   Naj bom usmiljen, dober, ljubezniv in pripravljen pomagati pomoči potrebnim.
   Pomagaj mi prosim, da bom vedno sledil Njemu, ki mi daje vso potrebno Upanje, Moč in Odrešitev.
   Jezus je moj Odrešenik in Učitelj. Amen.

   Že objavljeno na Prosim za Molitev. Dopolnjeno in razširjeno.
   Gospod prosim pomagaj vsem nam, posebej pa tudi vsem našim bratom/sestram, ki Te molijo in prosijo na tem medmrežju Prosim za molitev za usmiljenje in pomoč. Naj nam vsem, pa tudi njemu/njej in vsem drugim Jezus in Sveti Duh daruje Usmiljenje, Mir, Strpnost, Ljubezen in Odpuščanje ter nas vse molilce in prosilce opogumi, umiri, navdihne, vodi, poduči ter razvetli tako, da bomo znali pravilno Moliti in Živeti po Evangeliju, delati dobra dela in služiti drugim ter tako spolnjevati Božjo Voljo! Bogu Čast in Slava Vekomaj! Gospod pridi in nam pomagaj, da se bo spet vse uredilo po Tvoji Božji Volji! Pax et Bonum. Janez

 35. Miro says:

  ROŽNI VENEC NAM POMAGA NA POTI UPODABLJANJA PO KRISTUSU …

  Kot že rečeno, nas v mesecu oktobru Preblažena Devica Marija vabi k molitvam rožnega venca. Več o tem, kako nam rožni venec z Marijino pomočjo pomaga na poti upodabljanja po Kristusu, glej v današnjem prispevku v rubriki »Članki za dušo«, objavljenem ob 12:13.

  O Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!

 36. Janez says:

  MOLITEV KESANJA IN IZROČITVE JEZUSU
  Gospod, vsa ta leta si me prenašal z mojimi grehi,
  a si kljub temu usmiljen z menoj.
  Zašel sem in se izgubil na vseh človeških ravneh in poteh,
  vendar odslej ne bom več grešil.
  Bil sem krivičen do Tebe in nezvest Otrok.
  Nič več ne bom takšen. Oprosti mi prosim Jezus.
  Odpovem se grehu, odpovem se hudobnežu,
  odpovem se krivičnosti, grehu, vsemu, kar omadežuje mojo dušo.
  Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje tvoji Svetosti Gospod.
  Gospod, prosim te, reši me vsega zla in pomagaj mi, da se poboljšam!
  Pridi, Jezus, pridi in prebivaj v mojem srcu.
  Odpusti mi, Gospod, in dovoli, da se spočijem v Tebi in okrepim Voljo.
  Ti si moje Upanje, Zavetje, moj Odrešenik, moja Luč!
  Vate Verujem in Vate zaupam!
  Gospod, nenehno te bom slavil in častil, saj brez Tebe ne morem Živeti.
  Zavračam vse zlo in vse druge krive bogove, mamone in malike,
  zakaj ti Gospod, naš Stvarnik, si Najvišji na vsem svetu,
  daleč nad vsemi drugimi bogovi in maliki.
  S svojo mogočno roko me reši bolezni,
  reši me vsake ujetosti, reši me stiske, problemov in greha
  in premagaj mojega sovražnika hudobca,
  da me ne bo zapeljeval v greh in izpostavljal v skušnjave.
  O moj Odrešenik, hitro mi pomagaj.
  Prosim odpusti mi grehe in me prenovi, da se poboljšam.
  Prosim Gospod reci le Besedo, odpusti mi vse grehe.
  Vodi in prenovi me ter reši me iz stisk greha tako,
  da bom začel spet znova in da bo prenovljena v Duhu in rešena moja Duša.
  Usmili se me Gospod in podari mi Odpuščanje in Božji Mir.
  Amen.

  Gospod prosim pomagaj mi, da zberem vse Moči in se z Vsem Srcem in Očiščeno Dušo Hvaležno obrnem k Tebi Jezus. Svoje Srce naj obrnem k Svetemu Duhu in postanem po Tvoji Milosti Nov Človek., ki je ustvarjen po Božji Milosti v resnični Pravičnosti in iz Božje Ljubezni do vseh Ljudi. Dobri Bog, poln Občudovanja , hvaležnosti in Vere bom razglašal dela Tvoje Ljubezni in odslej živel v Veselju, da sem v Kristusu odrešen. Amen. Janez

 37. Janez says:

  MOLITEV ZA NAŠE DRUŽINE
  Gospod Jezus,
  ti, ki si živel z Jožefom in Marijo v nazareškem domu,
  posveti naše družine po svoji navzočnosti.
  Ohrani jih v miru.
  Ti, ki si izpolnjeval Očetovo voljo,
  daj, da bomo v naših družinah
  Boga častili in spoštovali.
  Tvoja Sveta družina je zgled
  molitve, ljubezni in pokorščine Bogu.
  Napolni naše družine s svojo milostjo in darovi.
  Ti, ki si ljubil svoje bližnje in so oni ljubili tebe,
  podari vsem družinam povezanost in mir.
  Ti, ki si razveselil svate v Kani Galilejski,
  ko si spremenil vodo v vino,
  olajšaj trpljenje v naših družinah
  in ga spremeni v veselje.
  Ti, ki si nas povabil, naj delamo za edinost,
  blagoslovi naše družine:
  naj nič ne loči tistih, ki jih je Bog združil.
  Amen.

  Molitev na medmrežju Centra za duhovne poklice

  MOLITEV ZA VSE, KI SO NAM BLIZU
  Jezus, Marijin sin, ko si umiral na križu, si še poskrbel za svojo Mater Marijo.
  Tako Ti hočemo tudi mi po Tvojem zgledu slediti in Moliti za vse, ki so nam dragi in blizu.
  Prosimo Te za Milost, da ne bi tega nikoli pozabili.
  Vodi nas vse k Luči Svcoje Resnice in nas v Njej ohrani.
  Prosimo podari nam poseben Dar Stanovitnosti.
  S tem namenom molimo za starše, očeta in mater,
  za brate in sestre, sorodnike in prijatelje,
  za učitelje in učence,
  za stanovske tovariše in predstojnike,
  za sosede in znance,
  za tiste ki nam izkazujejo Dobrote in Usluge,
  kakor tudi za tiste, ki nam nasprotujejo in nam hočejo slabo.
  Prosimo Te tudi za obrekovalce in preganjalce, bodi jim blizu s svojim Usmiljenjem.
  Prosimo Te gospod za vse Žive in Rajne,
  ki so se poslovili od nas.
  Sprejmi jih k Sebi, da bodo pri Tebi Živeli v Večni Sreči.

  Molitev po kardinalu in svetniku Johnu Henryju Newmanu.

 38. Janez says:

  MOLITEV ZA DUHOVNIKE
  Jezus, večni Veliki duhovnik,
  ohrani svoje duhovnike
  v zavetju svojega presvetega Srca,
  da jim nihče ne bo mogel škodovati.
  Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke,
  ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega Telesa.
  Ohrani čiste njihove ustnice,
  ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
  Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
  ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
  tvojega slavnega duhovništva.
  Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
  Obvaruj jih vsega posvetnega!
  Daj jim, skupaj z oblastjo spreminjat kruh in vino,
  tudi moč spreminjati srca.
  Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
  in podeli jim nekoč krono večnega življenja.
  Amen.
  Molitev sv. Terezije Deteta Jezusa

  MOLITEV ZA MISIONARJE PO SVETU
  Gospod, ozri se na svoje misijonarje:
  duhovnike, redovnike in laike, ki so vse zapustili,
  da bi svetu oznanjevali tvojo besedo
  in tvojo ljubezen.
  Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
  zavetje v puščavskem pesku,
  senca v ekvatorski vročini,
  pomoč v premagovanju ovir,
  varnost pred padci.
  Varuj jih v težkih trenutkih.
  Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
  ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.
  Naj ne iščejo človeških uspehov
  niti minljivih dobrin,
  ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš.
  Tvoje božansko obličje na križu
  jih spremlja skozi življenje.
  Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
  Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
  Daj jim luči in moči,
  da bo svet vedno bolj spoznaval tvoje blagoslovljeno ime
  in da ti bodo mogli sredi vedno večjega števila
  tvojih sinov in hčera
  peti pesem zahvale, odrešenja in slave.
  Amen.
  Molitev na medmrežju Centra za duhovne poklice

 39. Miro says:

  Z veseljem sem prebral nekaj zadnjih sporočil na tej spletni strani. Hvala za vaša poučna spoznanja, izkušnje, nasvete … Vesel sem, ker iz njih veje duh, ki ga vsebuje BOŽJA BESEDA:

  »Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo! Kajti resnično, povem vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.« (Mt 13, 16-17)

  Še naprej ostanimo zvesto povezani v molitvah svetega rožnega venca in rožnega venca Božjega usmiljenja; naj vas Usmiljeni Bog obilno blagoslovi in vas osreči z veseljem v moči Svetega Duha!

  Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere, zaupamo vate!

 40. Odresenje says:

  Dragi Jezus, hvala za moč, luč in razum, hvala za tvoj največji dar. Težka je pot, prosim za resnico, spoznanje, resnico. Prosim stoj mi ob strani, trdno kot vedno, s tvojo in mojo voljo. Molim za očeta, mamo, sina, brata, prijatelja. Pomagaj vsem iskrenim in dobrim ljudem. Amen.

 41. Kras says:

  »Gospod, pomagaj mi odvreči izgovore, pogoje in kompromise, da bom tvoj resnični učenec«
  Vse to mi je nekam znano. Razmišljam , kaj je bilo tisto, ki me je poleg zgoraj naštetega oviralo v moji pretekli stiski, ki je na srečo minila. Čudim se , kako me je znervirala. Kar hitro sem našla odgovor. Bilo je samopomilovanje.
  Bog je bil tudi tokrat velikodušen do mene. Spet me je naučil , da se stvari rešijo tako ali drugače , le če brezpogojno zaupam Vanj.
  Bog ima načrt za nas, pa četudi se zdi, da nam nek izid ne bi bil všeč.

  Hvala gospod Miro za vaše misli, razlage in molitve.
  Hvala vsem , ki soustvarjate to stran.
  Mir in dobro.

  • Hvala says:

   Ga. Kras!

   To ste lepo povedala, Gospod nas neprestano uči, kaže, ima res načrt za nas. Pelje nas pa po cesti “situacij in dogodkov “, ki nam niso zmeraj po volji, jih ne razumemo , ampak v tem je poanta življenja , da POSLUŠAMO GOSPODA, DA SE STRINJAMO Z NJEGOVO VOLJO. BREZ POSLUŠNOSTI NE MOREMO HODITI Z GOSPODOM. Zahvaljujem se vam za iskreno razmišljanje in ugotovitev!

   • Kras says:

    Zahvala gre tudi vam in Bogu, ki deluje po vas.
    Aleluja. Bog je velik.

    • Hvala says:

     Gospod vam je razodel tisto, kar marsikdo ne doume , Gospod razodeva ponižnim.

     Vse dobro!

     • KRISTINA says:

      To so molitve iz knjižice MOLITVE ZA OZDRAVLJENJE JEZUS, ZAUPAM VATE! te knjižice ni v prodaji , če bi jo želeli imeti bi vam jo posredovala, ker jo imaš v torbici in lahko ko kje čakaš moliš te molitvice, ki jih je kar nekaj in poživijo tvojega duha,….

      1. MOLITEV »ABBA – OČE«
      Moj nebeški Oče, kako dobro je
      vedeti, da si Ti moj Oče in da sem
      jaz Tvoj otrok! Še posebej takrat,
      kadar je nebo moje duše prekrito z
      oblaki in se moj križ zdi vse težji,
      čutim potrebo, da se obrnem nate:
      »Oče, zaupam in verujem v Tvojo
      ljubezen do mene.«
      Da, verujem, da si Ti moj Oče
      v vsakem trenutku mojega življenja
      in da sem jaz Tvoj otrok! Verujem,
      da me ljubiš s svojo neizmerno ljubeznijo! Verujem, da me Ti varuješ
      ponoči in podnevi in da mi niti las
      z glave ne pade brez Tvojega dovoljenja! Verujem, da Ti v svoji ne-
      11
      skončni ljubezni bolje od mene veš,
      kaj je dobro zame. Verujem, da lahko Ti v svoji neskončni moči spremeniš zlo v dobro. Verujem, da Ti v
      svoji neskončni dobroti vračaš vse
      dobro tistim, ki Te ljubijo; celo pod
      rokami, ki me tepejo, ljubim Tvojo
      roko, ki me ozdravlja! Verujem in
      prosim: pomnoži mi vero, upanje
      in ljubezen! Uči me, da bom vedno
      videl Tvojo ljubezen, ki me vodi na
      vseh področjih mojega življenja.
      Uči me, da se Ti predam, kot se
      mali otrok preda v materino naročje. Oče,Ti veš vse in Ti vidiš vse.
      Ti me poznaš bolje, kot jaz poznam
      samega sebe; Ti lahko narediš vse.
      Ti me imaš rad. Moj Oče, Tvoja že-
      12
      lja je, da se vedno obračamo nate. Z
      zaupanjem prihajam predte z Jezusom in Marijo … (tukaj prosi za milost, ki jo potrebuješ). V tej potrebi
      se združujem z njunima Presvetima
      Srcema in Ti darujem vse svoje
      molitve, svoje žrtve, ponižanja in
      trpljenje, vsa svoja dela in zaupanje
      v moje sposobnosti. Razsvetli me,
      daj mi milost in moč Svetega Duha!
      Okrepi me v svojem Duhu, da ga
      nikoli ne izgubim in da nikoli ne dovolim, da bo nemočen in žalosten v
      meni. Moj Oče, to Te prosim v imenu
      Jezusa, Tvojega Sina. Ti, dragi Jezus,
      odpri svoje srce in položi moje srce
      v Tvoje skupaj z Marijinim srcem in
      ga ponudi našemu nebeškemu Očetu.
      13
      Daj mi potrebno milost! Nebeški Oče,
      povabi vse ljudi k sebi. Naj vse človeštvo spozna Tvojo očetovsko dobroto in Tvoje božansko usmiljenje!
      V svoji blagosti me zaščiti v
      vsem, kar imam in kar sem, kot
      punčico svojega očesa. Naredi me
      za vrednega sina (hčer), bodi usmiljen z mano! Nebeški Oče, sladko
      upanje naših duš, bodi slavljen, čaščen in ljubljen od vseh ljudi! Nebeški Oče, delivec milosti vsemu
      človeštvu, bodi slavljen, čaščen in
      ljubljen od vseh ljudi!
      14
      2. MOLITEV »ABBA – OČE«
      Posvečam Ti ta dan in se zatekam pod Tvoje varstvo. Uporabi
      me, da boš preko mene prepoznan,
      čaščen in ljubljen od vseh ljudi. Naj
      moja dela govorijo o Tvoji ljubezni. Moj jezik naj Te slavi v vseh trenutkih dneva in moje misli naj bodo
      navdihnjene le od Tebe. Moj Oče,
      ljubim Te nad vse. Amen.
      15
      3. JUTRANJA MOLITEV
      »ABBA – OČE«
      Moj Oče, prihajam v Tvojo bližino na začetku današnjega dne.
      Prihajam predte po modrost, da ne
      bom delal nespametnih napak, tako
      da bom vedel, kdaj govoriti in kdaj
      ostati v molku, kdaj kaj storiti in
      kdaj ne.
      Prihajam iskat mir, tako da me
      danes nič ne bo naredilo zaskrbljenega, nestrpnega ali zbeganega.
      Prihajam predte, da najdem pogum
      in potrpežljivost, da ne izgubim
      upanja, da sprejmem razočaranja vedoč, da boš Ti vse obrnil v
      moje dobro. Rad bi našel ljubezen,
      16
      da ne bom naredil nič bridkega,
      trdosrčnega ali neprijaznega. S Teboj pričenjam ta dan in ga s Teboj
      želim tudi nadaljevati, tako da bo
      dan brez kakršnihkoli vznemirjenj.
      Oče, Ti si moja Božja previdnost.
      Vem, da boš poskrbel za vse moje
      potrebe. Oče, Ti si moj zaščitnik,
      obvaruj me danes pred vsemi temnimi silami, pokrij me s Predragoceno Krvjo Tvojega Sina Jezusa in
      me obdaj s svojimi angeli. To Te
      prosim v imenu Jezusa Kristusa.
      Amen!
      17
      4. MOLITEV IZROČITVE
      Abba, Oče! Izročam Ti (ime osebe, članov vaše družine); naš dom,
      naše strahove in probleme; naše
      sovražnike in vse sonarodnjake
      posvečujem Tebi in evharističnemu
      Srcu Jezusa ter brezmadežnemu
      srcu blažene Device Marije. Pomagaj nam doživeti duhovno prenovo,
      tako da bomo živeli čisto in sveto
      življenje. Obrni vse naše probleme
      in težave v našo korist in v Tvojo
      večno slavo. Amen!
      18
      5. MOLITEV K SVETEMU DUHU
      Sveti Duh, sonce in življenje
      moje duše, častim te in padam predte na kolena.
      VODI ME pri vseh mojih delih
      in podvigih (omeni posebne naloge/dolžnosti).
      OKREPI ME, da premagam vse
      svoje slabosti (omeni posebne slabosti).
      POTOLAŽI ME v vseh mojih
      razočaranjih in neuspehih (omeni jih).
      19
      OČISTI ME vseh mojih grehov (še posebej…). Popolnoma me
      očisti in me naredi svetega/sveto.
      OZDRAVI ME vseh mojih ran
      – telesnih, psihičnih in duhovnih.
      (Omeni posebna področja). Pomagaj mi odpustiti vsem, ki so me ranili, žalili. (Premor: spomni se vseh
      imen, odpusti in prosi odpuščanja.)
      Popelji me k mojemu Očetu. Daj
      mi spoznati Jezusa, mojega Rešitelja. Odpri moje oči in srce za Božjo
      besedo. Nauči me moliti. Pomagaj
      mi ljubiti, kot je ljubil Jezus.
      20
      6. MOLITEV SV. AVGUŠTINA
      K SVETEMU DUHU
      Prosim, dahni vame, Sveti Duh,
      da bodo moje misli svete. Vžgi me,
      Sveti Duh, da bo moje delo posvečeno. Pritegni moje srce, da bo ljubilo samo tisto, kar je sveto. Sveti
      Duh, zaščiti me, da bom vedno lahko svet(a).
      21
      7. MOLITEV K SVETEMU DUHU
      Pridi, Sveti Duh, in spremeni
      našo nestrpnost v blaženi mir.
      Spremeni naše bridkosti in težave v sveti mir. Spremeni naše
      bojazni v tiho zaupanje. Spremeni našo raztresenost in strahove v
      močno vero. Spremeni našo notranjo grenkobo v sladkost usmiljenja.
      Spremeni temo v nas v blago svetlobo. Spremeni naš hlad v nežno
      toplino. Spremeni temo v Tvojo
      luč. Spremeni zimo v nas v Tvojo
      pomlad. Odstrani našo pokvarjenost, nepoštenost in zapolni notranje praznine. Zmanjšaj meje našega
      22
      brezmejnega napuha in nam podeli
      moč ponižnosti. Vžgi v nas ogenj
      svoje Ljubezni, pogasi plamene
      strasti.
      Daj, da se spoznamo, kot nas
      vidiš Ti, in da bomo videli Boga,
      kot nam je obljubljeno po Njegovi
      Besedi: »Blagor čistim v srcu, kajti
      Boga bodo gledali« (Mt 5,8)
      23
      8. ZAŠČITNA MOLITEV
      PO PREDRAGOCENI
      JEZUSOVI KRVI
      Gospod Jezus Kristus, z vero
      v Tvojo dobroto kličem Tvojo
      Predragoceno Kri in jo razlivam
      prek nas in naših družin. Prelij me
      od vrha glave do podplatov mojih
      nog. Popolnoma osvobodi moje
      življenje in življenje moje družine. Gospod Jezus, varuj me danes
      pred zlom, grehom, skušnjavo, satanskimi napadi in zapeljevanji,
      strahom teme, strahom pred ljudmi,
      slabostmi, boleznimi, sumničenji,
      zamerami, negodovanjem in vsemi
      nesrečami ter vsem, kar ni Tvoje
      24
      kraljestvo. Gospod Jezus, napolni
      me z darovi svojega Svetega Duha
      in daj mi dar modrosti, spoznanja in
      vere, razumevanja in razločevanja
      duhov, da bom danes živel v milosti Tvoje prisotnosti in deloval tako,
      da bom v svojem življenju izpolnil
      Tvojo voljo. Slavim Te, Jezus, zahvaljujem se Ti, Jezus, ljubim Te, Jezus, in Te častim.
      25
      9. MOLITEV OB TREH
      (Spomin, da je Jezus umrl ob
      treh.)
      Jezus, Ti si umrl, vendar se je izvir življenja za duše močneje spustil in odprl ocean milosti prek vsega
      sveta. O izvir življenja, brezmejno
      Božje usmiljenje, vlij sebe v nas,
      napolni nas in zaobjemi ves svet.
      O Kri in Voda, ki si močno stekla
      iz Presvetega Jezusovega Srca kot
      izvir milosti za nas, sprejmi nas v
      svoje varstvo.
      26
      10. MOLITEV
      ZA OZDRAVLJENJE
      Jezus, ti si čudoviti zdravnik po
      svojih ranah, ozdravi me, Gospod.
      (Pt 2,24; Iz 53,3-5)
      Jezus, po svoji preliti Krvi odpusti moje grehe in grehe mojih
      prednikov. (Jn 1,17; Heb 9,22)
      Gospod, po moči svojega vstajenja me napolni s svojim Svetim
      Duhom.
      27
      11. MOLITEV LAIKOV
      ZA OSVOBODITEV
      Kličem nase in na (določeno
      osebo) zaščito predragocene Jezusove Krvi. V imenu Jezusa Kristusa, Jezusa iz Nazareta, zapovedujem
      hudemu duhu (jeze, ljubosumja,
      sovraštva, alkoholizma, napuha,
      ošabnosti, gledanju TV itd.), da se
      odstranijo od te osebe. Naj Sveti
      Duh pride nad njo (nanj) in spremeni vse okoli nje (njega). Gospod Jezus, pošlji Svetega Duha na to osebo
      in spremeni njeno (njegovo) življenje po svojem imenu in podobnosti,
      odstrani njene (njegove) probleme,
      težave in slabosti v njeno (njegovo)
      28
      dobro in za Tvojo večjo slavo in še
      večjo slavo Tvojega in našega nebeškega Očeta. (To molitev nadaljuj
      z molitvijo v jezikih ali s slavljenjem
      z besedo: ALELUJA!)

      Naj vas varuje dobri Bog in naj se na vas razlije čista Jezusova Kri in odstrani vse tisto, kar je temno, odpre vse kanale, ki so zamašeni.
      Slavite, zahvaljujte se Gospodu, ker vekomaj traja njegova dobrota

 42. TADI says:

  Prosim za molitev za hčerko, da bi našla fanta in si ustvarila družino.

 43. Miro says:

  ODREŠUJE NAS ŽIVA BOŽJA BESEDA!

  Obudimo vero in zaupanje v živo BOŽJO BESEDO, ki nam prinaša odrešenje! Božjemu usmiljenju z ljubeznijo priporočimo vse trpeče sestre in brate, še zlasti osebe, ki se v molitev priporočajo na tej spletni strani. Molimo po namenih posameznih prosilcev milosti (sveti rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja). Pri tem se poslužujmo še drugih močnih duhovnih sredstev, kot so …

  Več o tem v današnjem prispevku »Gospod, pomagaj mi odvreči izgovore, pogoje in kompromise, da bom tvoj resnični učenec«, objavljenem v rubriki »Članki za dušo«, ob 13:11.

  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html/comment-page-20#comment-36698

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

  • Miro says:

   Prosim, molimo tudi po namenu ge. Tanje, da Gospod izniči virus, ki se širi po vsem svetu!

   Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas!
   Brezmadežno Srce Marijino, prosi za nas!
   Sv. Jožef, prijatelj Najsvetejšega Srca, prosi za nas!
   Vsi svetniki in svetnice, prosite za nas!

 44. Janez says:

  VSE, KAR IMAM, DARUJEM IN POSVEČAM TEBI GOSPOD BOG, KI MI DAJEŠ VSE
  V Tvoje dobrotne Očetovske Roke Gospod dajem vse bolezni, bolečine, skrbi, težave in preizkušnje
  ki mi jih pošiljaš na Zemljo, da bi me prekalil in očistil v ognju trpljenja in vzdržljivosti.
  V Tvoje roke Gospod izročam vse veselje, srečo, mir, vse radosti, hrepenenje in upanje in notranje razsvetljenje, ki mi jih daruješ in prihajajo k meni kot jutranja rosa ali kot mila Nebeška mana od Tebe.
  Posvečam Ti Gospod vse svoje Ustvarjalno delo, iskanje, razmišljanje, študij, odkritja in prebliske darovanih modrosti, ki mi jih Milostno pošiljaš, da bom iz prejetih darov tudi sam daroval drugim.
  Gospod v Tvoje Milostne Roke izročam in posvečam sebe in vse Svoje drage bližnje in prijatelje;
  vse tiste ki so mi pri srcu, pa tudi tiste, ki mi niso ravno najbolj simpatični in so mi dostikrat nasprotniki; prosim dobrotljivo nas vodi po njihovih poteh, da bodo Dobri in Pravični in Tebi v Veselje.
  Posvečam Ti vse svoje Fizično in Umsko Delo, s katerim se vsak dan ukvarjam; blagoslovi prosim delo mojih rok in uma, da bodo plodovi in sadovi mojega dela obilni; prosim okrepi moje moči in roke, da bom zdrav in da bom vsak dan pridno molil k Tebi in delal zase, za svoje bližnje in kaj daroval drugim.
  Posvečam To Gospod tudi veselje in radost nad sadovi dela in uspehom, saj v tem hvaležno vidim Tvojo Pobudo in Vodstvo.
  Posvečam Ti Gospod tudi vse slabosti, napade skušnjave hudobije; prosim utrdi me v vseh preizkušnjah in mi daj Moči, da bom vztrajal in kljuboval vsem zapeljevanjem in skušnjavam, da bom ostal močan, da bom vztrajal v Dobroti in Ponižnosti in da bom izvrševal le tisto, kar je Tvoja Volja.
  Posvečam in Darujem Ti Gospod Svoje Srce in Sebe Vsega; posvečam Ti vse Svoje Dobre namene darovanja in izkazovanja Usmiljenja in Ljubezni vsem, ki rabijo uteho in pomoč.
  Pridi prosim Vsemogočni in Vseprisotni Oče, ki Ti je vse Mogoče, daj mi prosim svoj Blagoslov,
  pridi in ostani pri meni in v meni, da bom Vedel kaj je Prav in kdaj grem po Poti k Tebi ter kdaj delam vse tisto, kar je Prav v Tvojih Očeh in Ti je v Veselje.
  Gospod prosim pridi, Varuj nas in nas Odreši vseh bolezni in koronavirusa,
  ki se širi pom svetu in pri nas.
  Prosimo Te odpusti nam naše grehe, usmili se nas, pomagaj nam, da se bomo spreobrnili in se vrnili k Tebi, ki si Naš Ljubeči Oče in Vse Ljubezni Vreden.
  Prosimo Te Gospod obvaruj nas pred okužbo in obolevanjem s koronavirusom in drugimi boleznimi!
  Prosimo Reci le Besedo in ozdravljeni bomo na Duši in na Telesu po Tvoji Milosti in Usmiljenju.

  Dopolnjena in razširjena Molitev Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini, Ljubljana 1995.

 45. Janez says:

  »Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?« (Jn 20,15)

  Jokam nad zaklenjenimi cerkvami in šolami,
  jokam pred zaprtimi vrati domov,
  jokam nad praznimi igrišči,
  jokam nad zapuščenimi stezami,
  jokam nad našim strahom in nemočjo,
  jokam nad božjim molkom velikega petka,
  jokam nad našo izločenostjo,
  ker je življenje postalo samo prazni grob
  in v njem nimamo niti povojev!

  Iščem nekoga, ki nas bo vrnil v življenje,
  nam odprl vrata smeha in bližine,
  nam vrnil pogum in zaupanje;
  iščem nekoga, ki nam bo vrnil svobodo,
  da bomo zopet lahko iz oči v oči,
  s podarjeno dlanjo v dlani,
  in s srečo iz ust na usta;
  iščem nekoga, ki bo dihal z nami
  z vso bolečino svoje ljubezni,
  ki bo naš strah pred bližino spremenil v radost,
  ki bo veliki petek premaknil v veliko noč
  In božjo smrt preustvaril v življenje za nas!

  Vstali Gospod,
  daj, da Te najdem kot Magdalena!
  Odpokliči že vendar angela smrti
  in naj postane ta velika noč
  mati našega skupnega ozdravljenja!
  Oj, s kakšnim veseljem Ti bomo prepevali: Aleluja!

  Avtor pater Pavle Jakop, frančiškan

 46. Tanja says:

  Prosim molimo molimo rožni venec, da Gospod izniči virus, ki se širi po vsem svetu. Hvala vsem. Bog z vami.

  • Hvala says:

   Ga : Tanja!
   Molimo, da Gospod ustavi virus. Gospod ima za vsako dejanje svoj čas, svojo sekundo. Zgodilo se bo takrat, ko bo On določil točno po Njegovem načrtu.

   Božje usmiljenje, ki si višje od nebes, vate zaupamo!

 47. Miro says:

  Molimo ob izvirih žive BOŽJE BESEDE! Pri sveti maši pa Gospodu Jezusu poleg naših osebnih in skupnih molitev darujmo tudi naša dela, preizkušnje, stiske in trpljenje … Več o tem v današnjem prispevku: »Videli boste nebesa odprta in Božje angele hoditi gor in dol nad Sinom človekovim« (Jn 1,51), objavljenem v rubriki »Članki za dušo«, ob 14:23.

  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html/comment-page-20#comment-36671

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 48. Janez says:

  Molitev k Njemu
  Brez Boga sem le krik samotnega in tavajočega v puščavi, osamljen in brez Smisla Življenja.
  Prosim naj me Modrost in Usmiljenje Božje spremljajta in vodita skozi moje Življenje.
  Moč in Milost Božja prosim krepita me na Poti Življenja k Tebi.
  Dobrotljivost Božja prosim podari mi Tvojo Dobroto, da bom strpen in dober tudi sam.
  Sveti Duh prosim poživi me z vero v Jezusa in odpri me za razumevanje Božje Besede ter Evangelija.
  Ljubezen Božja prosim objemi me in umiri moje srce, da počiva v Tebi.
  Volja Božja prosim utrdi me in vodi me kot Ti želiš in veš.
  Svetost Božja, prosim posveti me.
  Prizanesljivost Božja prosim tolaži me, da bom na strani rešitev težav drugih
  in da bom kot usmiljeni Samarijan rad pomagal drugim in delal dobra dela v Tvojo Čast Gospod.
  Prevzvišenost Božja prosim v težkih trenutkih preizkušenj,
  bolezni in raznih težav dvigaj me in ohrabri me, da bom vztrajal naprej.
  Če me bodo drugi ustavljali z ovirami in mi nagajali, kaj potem, Ti si z Menoj.
  V sebi čutim Ognjeno Moč, Poslanstvo in Tvoj Blagoslov, česa bi se bal?
  Neskončnost Božja prosim napolni me s Svetim Duhom,
  da bom vztrajno nosil med ljudi upanje in radost odrešenja vedno s Seboj.
  Svetloba Božja prosim razsvetli me, da bom tudi jaz bil in nosil Luč Sveta med ljudi.
  Usmiljenost Božja prosim odpusti moje grehe in reši me iz raznih preizkušenj,
  da se utrdim v veri in jo izpričujem s svojim Življenjem.
  Ljubezniva milina Božja prosim prežemi me.
  Lepota Božja prosim očisti me.
  Mir Božji prosim napolni me s Tišino in Upanjem, da se umirim v Tebi.
  Sveta Trojica en sam Bog, prosim blagoslovi me:
  v Življenju, v Smrti, v času bivanja na Zemlji in v Večnosti pri Tebi,
  da Te bom z vsemi Ljudmi Dobre Volje Tukaj in z rajnimi,
  ki so zaspali v upanje na Vstajenje in so tam Onkraj Slavil in Častil na Vekomaj. Amen.

  Prirejeno in dopolnjeno po Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

  Kadar se Ljudje Ljubijo se vzajemno osrečujejo,
  prihajajo eden k drugemu, si medsebojno pomagajo ter so srečni.
  Njihova srca so polna Miru, Dobrote in Ljubezni in zato Radostna.
  Veliko se pogovarjajo in se veselijo novega dne ter se med seboj razumejo.
  Odpuščajo in pozabijo na krivice in žalitve s strani drugih ter prosijo Boga, da jim odpusti vse grehe.
  Dovolj je že prijazen nasmeh, mir, ubranost, dobra volja, človečnost, skrb za druge in radost.
  Ko je tako, je Božje kraljestvo vedno med Nami vsemi in Njegov Blagoslov,
  ker živimo in delamo ter ljubimo kot nas je učil Jezus.
  In kjer sta zbrana dva ali trije v Njegovem Imenu, je On sredi med Nami.
  On je naše Vse, naša radost, upanje in sreča, ki se sveti in raduje v Njegovi Očetovski Ljubezni.
  On je naše upanje za Božje Usmiljenje in Odrešitev, On je naše vse.
  Hvalimo Boga in se mu zahvaljujmo!
  Molimo, da pride Božje kraljestvo Ljubezni in Usmiljenja med nas.
  Amen. Janez

 49. Tončka says:

  Dragi bratje in sestre v molitvi,

  hvala ti Troedini Bog in naša Božja mati Marija, da je sinu uspelo izdelati magistersko nalogo, ki jo danes zagovarja. Prosim Svetega Duha in vas dragi molilci s prošnjo k molitvi, da mu uspe premagati tremo, si zaupati in dati samozavest, da bo uspešno opravil zagovor tega dela, v katerega je vložil res veliko truda in znanja.

  Hvala Bogu, da smo lahko skupni molitvi. Vse dobro!

  • Miro says:

   Spoštovana ga. Tončka, naj naše skupne molitve okrepi moč žive Božje besede:

   »VEMO, DA NJIM, KI LJUBIJO BOGA, VSE PRIPOMORE K DOBREMU, NAMREČ NJIM, KI SO BILI POKLICANI PO NJEGOVEM NAČRTU.« (Rim 8,28)

   Naj Usmiljeni Bog obilno blagoslovi vašega sina, da bo pogumno in uspešno zagovarjal magistrsko nalogo!

 50. Mihael says:

  Lepo prosim vse dobre ljudi tukaj, da se združimo v molitvi za mojo punco, da bi premagala travme iz preteklosti in spet normalno zaživela. Hvala vam vsem, ki molite za nas, ki se obračamo na pomoč.
  Bog z vami!

 51. popotnik says:

  Prosim za molitev za očeta ki je imel možgansko kap in je že mesec dni v bolnišnici. Še vedno ne govori in samo vegetira. Bog povrni. Hvala.

  • Miro says:

   Spoštovani “popotnik”, kličite/kličimo Božje usmiljenje na vašega očeta z besedami psalmista:

   Ne zapusti me, o GOSPOD,
   moj Bog, ne bodi daleč od mene!
   Hiti mi pomagat,
   moj Gospod, moja rešitev!
   (Ps 38, 22-23)

   Močna duhovna zdravila oz. sredstva, ki nam jih podarja Gospod: prejem bolniškega maziljenja, molitev svetega rožnega venca in rožnega venca Božjega usmiljenja, obhajanje svete maše za zdravje.

   Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 52. Sija says:

  Gospod moj Bog prosim usliši mojo prošnjo,
  da bo šla moja naloga uspešno čez tehnični pregled.

  Hvala vsem za izrečene molitve, molim
  skupaj z vami vsemi…

  Mir in vse dobro.🙏

  Sija

  • Miro says:

   Spoštovana Sija, prisrčna hvala za vaše molitve, namenjene trpečim sestram in bratom na tej spletni strani. Bog vas obilno blagoslovi; vse dobro z Božjo pomočjo!

 53. Vesna says:

  Prosim za molitev 16 letne nečakinja,ki doživlja najstniške stiske in se kljub svoji lepoti ne zmore sprejeto.Jezus usmili se jo in ji pomagaj.

 54. Irena says:

  Prosim za molitev za prijateljico M., da bi zaupala v Gospoda in da bi se z njegovo pomočjo odprla ljubezni, ki jo je On položil vanjo, ter s to ljubeznijo prežela vse odnose, ki jo danes tako teže in bolijo. Jezus zaupam vate.
  Sveta Favstina prosi za nas .
  Sveta Terezija iz Lisieux-ja nauči nas potrpežljivosti v vsakdanjih tegobah.

 55. Administrator says:

  Međugorje, sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti 25. septembra 2020:
  “Dragi otroci! Z vami sem tako dolgo, ker je Bog velik v svoji ljubezni in v moji prisotnosti. Kličem vas, otročiči, vrnite se k Bogu in molitvi. Merilo vašega življenja naj bo ljubezen in ne pozabite, otročiči, da molitev in post delata čudeže v vas in okoli vas. Vse, kar delate, naj bo v Božjo slavo, potem bodo nebesa napolnila z radostjo vaše srce in boste občutili, da vas Bog ljubi in pošilja mene, da reši vas in zemljo, na kateri živite. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

 56. Kras says:

  Preizkušnja zaradi zmede okrog papirologije se nadaljuje. Veliko telefonskih pogovorov in razlag ne pripelje do končnega odgovora.
  Danes pa se me je mlad varnostnik na vratih urada usmilil in mi pomagal , da sem se dokopala do željenega termina pri osebi, ki mi bo morda lahko pojasnila stvar. Vse je zelo oteženo zaradi pandemije. Mnoga vrata so zaprta in ne pomaga trkat. Na trenutke se mi zazdi , kot da me je Gospod zapustil. A jaz trdno verujem, da je tu preizkušnja moje zvestobe do njega in s hvaležnostjo kličem “Gospod, vate zaupam.” Priznam pa, da me vmes kdaj zlomi. Vem, da ne gre za življenje in smrt, pa me vseeno take zadeve vržejo iz tira. Sem redoljuben človek.

  Ko sem že omenila pandemijo, Gospod prosim, daj nam poduk in pošlji nam rešitev. Skupno molimo da bi se bolezen umirila.

  • Miro says:

   Berimo in premišljujmo Božjo besedo, vendar ne po suhoparnih črkah, temveč v luči Svetega Duha! Prav vsaka beseda iz Božjih ust je odrešujoča, tudi naslednja, ki jo po Božji milosti lahko beremo v tem trenutku:

   »GOSPOD hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj in se ne pláši!« (5 Mz 31,8).

   Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!

   • Hvala says:

    Ga. Kras!

    V življenju je tako: BOŽJA BESEDA REČE : VSE IMA SVOJ ČAS IN VSAK OPRAVEK IMA SVOJO URO POD NEBOM: JE ČAS ŽALOVANJA IN ČAS PLESANJA, JE ČAS ROJSTVA IN ČAS UMIRANJA, JE ČAS JOKANJA IN ČAS SMEJANJA , JE ČAS OBJEMANJA IN ČAS, KO SE ZDRŽIŠ OBJEMANJA …..(Prd 3–).

    V našem bivanju tu na zemlji ne moremo preživeti brez stiske, saj je Jezus rekel: “Na svetu imate stisko, ne bojte se, jaz sem svet premagal.

    Samo razmislimo v kakšni strašni stiski in trpljenju je bil On sam. Tukaj je čas priprave za večno življenje; svetniki zelo opozarjajo, kako je potrebno ta čas stiske na zemlji preživeti. Vse kar nam Gospod daje in pošilja naj bi sprejeli z zahvalo , brez godrnjanja. Gospodu izročite vse stiske na križ in pri Sveti daritvi kot dar Jezusu, da ponese vsa bremena pred svojega Očeta.
    Zelo, zelo kratko obdobje smo na zemlji, tudi sto let mine hitro; Večnost je pa večnost…..

    Vse dobro!

 57. KRISTINA says:

  Prosim za molitev.
  Presveto Srce Jezusovo usmili se nas

 58. Dr says:

  Prosim za molitev, da bi se s sodelavci v službi dobro razumel ter za prijatelja K. s katerim sva se skregala, da bi ponovno oživelo najino prijateljstvo.

  sv. pater Pij, prosi za nas
  o, Marija brez madeža spočeta, prosi za nas ki se k tebi zatekamo.

 59. Kras says:

  Lepo prosim za molitev , da ne podležem duhu obupa , samopomilovanja(v grlu čutim cmok) in duhu naveličanosti.
  Vsemu temu se odpovedujem v Jezusovemu imenu saj tako veleva molitev zaščite.
  Moje papirne težave se še kar vlečejo(ne bi o tem razpredala, vendar je res težko, ko padeš v kolesje birokracije) .
  Zaupala bom v Gospoda, on ve kaj je zame najbolje, naj se zadeve rešijo tako kot je prav, saj jih sedaj na pol ne morem pustiti.
  Ponavljam si misel , ki mi jo je 8.09. napisala gospa Hvala.
  Hvala says:
  8. september, 2020 at 19:35
  Spoštovana ga. Kras!

  Govorite velikokrat v dnevu: VSE ZMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ ( Filipljanom 4,13), Gospod vam bo hrabrost, moč.

  Hvala vsem , ki se boste spomnili name in mojo stisko.

  • Hvala says:

   Spoštovana Kras!

   Še naprej vsaki dan ponavljajte ta citat BOŽJE BESEDE : VSE ZMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ. Vem, da vam je zelo težko, vendar svetujem vam, ne glejte na težave in probleme, ampak imejte oči uprte v JEZUSA NA KRIŽ. Meni so tako rekli in jaz tudi tako delam v življenju. Kličite Svetega Duha, da vam da moč in pomoč. Sveti Duh je sila, ki spreminja svet. Prisluhnite Svetemu Duhu, kateri so še dodatni citati Božje Besede, ki bi v vaši situaciji bili potrebni, da jih izgovarjate čez dan. Gospod vam bo ob določenem času pokazal svojo rešitev. Premišljujte PSALM 91.
   Karizmatik Bušić pravi, da nam to čudovito svetopisemsko besedilo govori o ljudeh, ki so zgradili skupnost z Bogom z vero srca. Sad takšne vere je večkratni blagoslov, konkretna zaščita pred nalezljivimi in neozdravljivimi boleznimi , nenadno smrtjo, nesrečami, živalskimi napadi in še RAZNIMI TEŽAVAMI.

   Glejte, v življenju obstajajo obdobja suše, ko se nam zdi, da pač nismo blagoslovljeni in da je Bog odšel. V duhovni literaturi se temu času Božje vzgoje reče preizkušnja ali puščava. Jezus je rekel: ” Na svetu boste imeli stisko; toda zaupajte, jaz sem svet premagal.«

   Vedno imejte v mislih in pred očmi, da potrpežljivost v trpljenju OBRODI SAD. Vse bo dobro, nekega dne bo prišla rešitev od Gospoda, vi pa boste postala močna oseba, ki je izurjena , da preživi vsak vihar.

   • Kras says:

    Hvala. Zaupam v Gospoda in se zahvaljujem tudi za to preizkušnjo, da le ne odvrnem oči od Gospoda v tej puščavi, ki me tare.
    Amen.

 60. KRISTINA says:

  Gospod hvala ti za vse , hvala ker sem prišla do knjižice Molitev za ozdravljenje, Jezus zaupam vate. Hvala ti Gospod, Mati Marija, vsem svetnikom Bozjim, sv . Mati Terezija ,sv. Faustina, sv Jožef, sv Rita, hvala vam
  Božje usmiljenje zaupam vate

  • Hvala says:

   Ja, čudovite molitve- avtor dr, Tomislav Ivančić

   • KRISTINA says:

    To knjižico sem slučajno našla na internetu , prva izdaja je v Kalkuti in jo najdete na internetni strani bozjaljubav.jimdo.com predgovor je napisala s.Svjetlana Rezo, v slovenščino pa prevedla Dragica Rožič in je ni v prodaji, pa te najde tam kjer niti ne ve da obstajaš. Bogu HVALA, HVALA IN SLAVA IN ČAST IN ZAHVALA.
    Božje usmiljenje zaupam vate

 61. Sofija says:

  Prosim za molitve za sina, jutri ima pomemben dan. Hvala.

 62. Marjetka says:

  Prosim Boga za zdravje moje prezgodaj rojene vnukinje, da bo uspešno prestala operacijo. Hvala vsem, ki molite za nas!

 63. Miro says:

  »HODI ZA MENOJ!« (Mt 9,9). S temi besedami, izrečenimi Mateju, Gospod Jezus ne kliče samo neke izbrance, ampak osebno nagovarja prav vsakega od nas. Ponižno ga prosimo za spreobrnjenje v srcu: Spreobrni me, o Gospod, in spreobrnjen bom (prim. Jer 31,18). Z vero in zaupanjem molimo po namenih prosilcev milosti na tej spletni strani. Več o Božji besedi, razlagi, molitvi pa v današnjem prispevku »Jezus je zdravnik s svojim bivanjem z nami, grešniki …«, objavljenim v rubriki »Članki za dušo« ob 9:56).

  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 64. andreja says:

  Prosim za molitev za mojega sina Alexa, za zdravje, varstvo in zdravo pamet, da bi se znal prav odločati v situacijah, ki so pred njim. Prosim tudi za molitev za mojega očeta za zdravje in za vse dobro.

  Hvala vam, na vse kličem božji blagoslov.

 65. Zarja says:

  Prosim molite za naju s partnerjem, za uspesno zanositev in donositev zdravega otroka, da bi se tako lahko izognila umetni oploditvi.
  Hvala. 🙏

  • Hvala says:

   Spoštovana Zarja

   Dr Dražen Bušić -karizmatik v knjigi- Celostno ozdravljenje (pod spočetje , obdobje v maternici in porod) opisuje takole:

   Kadar gre za otroke, ki so spočeti z biomedicinsko oploditvijo :”Psihološka in psihiatrična klinična praksa je potrdila obstoj sindroma manjkajočega dvojčka in sindroma preživelega. Govorim, pravi Dražen o psihopatologiji, do katere pride med postopkom spočetja, ki se dogaja v laboratorijski posodi, ne pa v maternici, potem zaradi zmrzovanja zarodkov na – 196 stopinj C , odmiranja zarodkov ter uničevanja odvečnih zarodkov . Sindrom manjkajočega dvojčka se pri teh ljudeh manifestira kot podzavestno obtoževanje in globoko vtisnjena krivda za smrt preostalih zarodkov, a sindrom preživelega kot občutek premoči: Jaz sem neuničljiv, preživel sem vse druge!”V življenju obojih je opazno preizkušanje preživetja z rizičnimi oblikami obnašanja ali pa se razvije ena od psihosomatskih bolezni.

   Zelo podrobno opisuje Dražen Bušić v knjigi, kako doseči popoln Božji Blagoslov za zakon in družino. Prilagam tudi pod rubriko članki za dušo članek Aleteia.

   Spoštovana Zarja, skupaj z vami molimo, da vam Gospod podari dar, milost, da boste zanosila po naravni poti in rodila zdravega otroka.

   Božje usmiljenje, ki si višje od nebes, vate zaupamo!

   • Zarja says:

    Spoštovani,
    hvala za odgovor in molitve… Kje bi se dalo kupiti knjigo g. Drazena Busica?

    • Hvala says:

     Knjige Dražena Bušića ima Prenova v Duhu v Sloveniji; lahko naročite po telefonu, vprašajte pa tudi v katoliških trgovinah v Ljubljani, Mariboru itd, če nimajo vam bodo naročili. Tudi nekateri duhovniki, ki jo imajo, bi vam mogoče posodili. Vse dobro!

 66. Miro says:

  VERUJMO IN ZAUPAJMO V BOŽJO BESEDO, KI NAS ODREŠUJE!

  Priporočimo se Svetemu Duhu, da bi se v življenju dokopali do spoznanja, da milosti ni mogoče zaslužiti, temveč jo Bog svobodno daje. V tem duhu ponižno molimo za vse trpeče sestre in brate, posebej za osebe, ki se priporočajo v molitev na tej spletni strani.

  Več o Božji besedi, ki nas odrešuje, v današnjem prispevku v rubriki »Članki za dušo«, objavljenem ob 12:31.
  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 67. Janez says:

  Molimo. O Bog, razsvetljuj mi srce, razum in duha, da bom znal prepoznavati Tvojo voljo in jo prav izpoljevati, da bom znal prepoznavati znamenja časov in da bom v svojih dejanjih doma in v svetu ravnal razumno in odgovorno. Pomagaj mi prosim, da bom vedno v Življenju Tvoj misijonar Ljubezni in Miru ter apostol Usmiljenja, ki se trudi pomagati, živeti in moliti kot Ti Jezus moj Gospod. Amen.

  MOLITEV K JEZUSU PROTI ŠIRJENJU IN OBOLEVANJU ZARADI KORONAVIRUSA
  »V imenu Jezusa Kristusa, v moči Njegovega križa, njegove predragocene krvi, smrti, trpljenja in vstajenja verujemo, da bo z Božjo Pomočjo in Božjo Milostjo duh bolezni koronavirusa premagan in zlomljen in nam ne sme več škoditi, niti našemu zdravju, niti naši domovini, financam, gospodarstvu, zato naj sedaj odide nazaj v pekel, kamor tudi sodi. Gospod Jezus, s svojo Krvjo in svojo Milostjo nas zaščiti, napolni naš prostor s Svetim Duhom in preženi od nas hudobijo.« Amen

 68. Jasna says:

  Prosim za molitev, da bi bilo danes in naslednje dni vse dobro, da bi bil partner vredu do mene in, hčerke in drugih, da bi preživeli lepe trenutke skupaj in bi se tudi jaz veselila prihajajočih dni.
  Naj Vsemogočni Milostni Bog, Presveta Devica, Sveti Jožef varujejo mojo družino.
  Iskrena hvala

  • Miro says:

   Spoštovana ga. Jasna, naj vam posredujem naslednji utrinek iz življenja neke gospe, razočarane zaradi obnašanja njenega soproga. Ko je med njima minilo že več »tihih dni«, je v roke je vzela prižgano svečo in z njo nek večer po hiši nekaj iskala. Njen mož jo nekaj časa začudeno opazuje, potem pa jo vpraša: »Kaj pa iščeš.« Žena mu odgovori: »Tvojo lepo besedo!«

   Kako izzvati lepo besedo in boljše ravnanje od osebe, s katero smo na skupni življenjski poti? Z vsakodnevno molitvijo svetega rožnega venca! Če ne gre v dvoje oz. z drugimi družinskimi člani pa »sam oz. sama« z vztrajanjem na tej čudoviti poti, na kateri v resnici nikoli nismo sami. V vsakem trenutku sta z nami Odrešenik Jezus in Preblažena Devica Marija, povezani pa smo tudi s številnimi molilci po vsem svetu. Kot molilci tudi s pomočjo te spletne strani skupaj hodimo po poti, ki nam prinaša obilne milosti: Po Mariji k Jezusu! Če ne prej, pa zagotovo na daljši rok.

   Bog obilno blagoslovi vas in vaše družinske člane!

 69. Simon says:

  VSEMOGOČNI VEČNI BOG
  Odpusti meni grešniku za vse prestopke in grehe,ponižno te prosim da mi odpustiš grehe in se jih več ne spominjaš,vas molilce naprošam da molite za moje zdravje in za moje počutje,saj zadnje čase ni najbolje,v kraju v kateremu živim zelo trpim in se ne počutim dobroin bi šel rad živeti drugamsaj tudi moja preteklost tukaj ni najboljša. Jezus usmili se me,prosim te da spoznam osebo s katero se bova imela rada in me bo razumela,ter prisrčno te prosim da bi šel živeti drugam iz tega kraja saj se počutim nelagodno.Vas molivce pa naprošam za veliko molitve,saj imam zadnje čase veliko notranjih nemirov. Hvala za molitev in Bog naj vam povrne.

  • Hvala says:

   Spoštovani Simon!

   Poslužite se Gospodovih zdravil- Njegove celotne terapije, ki je zastonjski dar . Jezus zdravi telo, dušo in duha. Vse svoje prošnje izročajte Jezusu na Križ. Če Mu boste izročili svoje bolečine, stiske in trpljenje, vam bo On pomagal nositi vaš križ, tako kot je povedal.

   Gospod odpušča grehe, če Ga prosimo, se kesamo in Mu povemo, da ne želimo več grešiti, prosimo Ga, naj nam pomaga pri tem, ostajajo pa POSLEDICE NAŠIH GREHOV. Ko molimo prosimo tudi Gospoda, da nam odpravi oz. prekine posledice grehov. Za rane , ki ostajajo na duši, duhu in telesu ima Gospod čudovita zdravila. Prosimo Gospoda za CELOVITO OZDRAVLJENJE!

   Jezus ima tudi za vas popoln načrt, zaupajte Mu.

   Tako kot je On nosil križ, tako ga moramo tudi mi, če hočemo biti njegovi učenci.

   Glejte, Jezus je naročil svetnici Favstini Kovalski naj zapiše v knjigo, da bodo ljudje brali ; rekel je takole. ” ČLOVEŠTVO NE BO DOSEGLO MIRU TAKO DOLGO, DOKLER SE Z VSEM ZAUPANJEM NE PRIPOROČI MOJEMU USMILJENJU. POVEJ RANJENIM LJUDEM, DA SE MORAJO ZATEČI K MOJEMU USMILJENEMU SRCU IN DAL JIM BOM SVOJ MIR. ”

   VSAKI DAN SE ZATEKAJTE S PROŠNJAMI IN MOLITVAMI K NJEGOVEMU USMILJENEMU SRCU IN DAL VAM BO SVOJ MIR. PRI SVETI MAŠI, KO JE NAVZOČ JEZUS-ŽIVI JEZUS , IZROČAJTE PRI DARITVI VSE PROŠNJE, STISKE IN ZAHVALE NA OLTAR JEZUSU, DA JIH PONESE K NEBEŠKJEMU OČETU.

   Zahvaljujte se Gospodu, slavite ga, mi pa bomo tudi molili za vas.

   Božje usmiljenje, ki si višje od nebes, vate zaupamo!

 70. Miro says:

  JEZUS IN MARIJA NAS VABITA K MOLITVAM SVETEGA ROŽNEGA VENCA IN ROŽNEGA VENCA BOŽJEGA USMILJENJA!

  Prosim, da naša molitvena prizadevanja za trpeče sestre in brate na tej spletni strani osredinimo okoli vsakdanje molitve svetega rožnega venca in rožnega venca Božjega usmiljenja. Tega si ni zamislila »moja malenkost«. Omenjeni molitvi sta neizmeren dar našega Gospoda Jezusa Kristusa in Device Marije, ki je z Jezusom sotrpela, ko je ta na križu za nas in naše odrešenje daroval svoje življenje. Če molimo z vero in zaupanjem, lahko sami izkusimo, kako velikih milosti smo deležni od Gospoda na priprošnjo Device Marije!

  Več o današji Božji besedi, prošnjah, molitvi pa v današnjem prispevku, objavljenem ob 10:59, z naslovom: »Gospod, hvala, ker me vedno sprejemaš …« na http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 71. Janez says:

  MOLITEV ZA BOŽJE VODSTVO V ČASU NAŠIH PREIZKUŠENJ, SKRBI IN NEGOTOVOSTI
  Jezus, v negotovosti sem. Zmeden sem. Ne vem, kam naj se obrnem. Zašel sem s Poti k Tebi na stranpoti.
  Mislil sem, da imam dober kompas in zemljevid, pa sem se izgubil brez Tebe v Labirintih Življenja.
  Premalo sem molil, bral Božjo Besedo, Poslušal Tvoje besede v Miru in Tišini in se izgubil v naglem tempu in hrupu civilizacije.
  Ampak zaupam Tebi, da imaš dober načrt za mene, zaupam Ti, da vedno vodiš mojo pot.
  Čeprav trenutno ne vem, v katero smer naj krenem, Ti to dobro veš.
  Vem, da me boš varno vodil, čeprav za zdaj vidim le megleno in nejasno pot pred seboj.
  Tvoja Beseda mi pravi, da si moj Pastir. Česa bi se bal, Jezus, če si z menoj?
  In zakaj sploh skrbim za jutrišnji dan, če pa mi praviš, da me vodiš k vodam počitka in Miru?
  Jezus, po tem hrepenim. Po Tvojem miru, po Tvojih pašnikih, po Tvoji vodi, po Tvoji Ljubezni!
  Nočem se opirati na svojo presojo, ta me je tolikokrat prevarala.
  Želim se opreti na Tvoja znamenja, ko sem izgubljen in na Tvojo tolažbo,
  kadar hodim v temi in Te iščem.
  Ti si Luč sveta, ki je prišla na Svet, da nas Reši in Odreši.
  Zato te prosim, Jezus, še močneje me primi za roko in še tesneje hodi ob meni.
  Prosim Vodi me in bodi vedno pri meni in v meni, ki si moj Učenik in Odrešenik.
  Bodi Moja Luč in Dobri Pastir, ki čuva Svoje Otroke na Zemlji.
  Ti si vse, kar potrebujem!
  Amen

  Vir dopolnjene molitve iz medmrežja Operando. Že objavljeno.

  Psalm 23
  Gospod je moj pastir,
  nič mi ne manjka.
  Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
  k vodam počitka me vodi.
  Mojo dušo poživlja;
  vodi me po pravih potih
  zaradi svojega imena.
  Četudi bi hodil po globeli smrtne sence,
  jaz se ne bojim hudega, saj si ti z menoj,
  tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
  Ps 23, 1-4

  Moli, zaupaj, prepusti se Njemu. Dovoli Bogu, da poskrbi za Tvoje življenje. Veruj v Boga in ne bodi Nejeverni Tomaž! Bodi dober, pravičen in usmiljen. Dr. Marilyn Schlitz, predavateljica na Harvardu.

  Včasih se nasmejim, pogledam gor in rečem: Vem, da si bil Ti Bog, hvala. Verni ljudje ne potrebujejo dokazov o učinkih in čudežih molitve, da bi se še naprej zanašali na Boga. Jih pa zato potrebujejo ljudje, ki ne verujejo. To je bil konec koncev eden glavnih razlogov, zakaj je Jezus pred ljudmi delal čudeže, ko je hodil po Izraelu pred dva tisoč leti. Pa vendar so mnogi ljudje, navkljub očitnim nadnaravnim znamenjem, še vedno ostali v dvomih kot apostol Tomaž. Verjel je ko mu je Jezus pokazal rane s križa na Golgoti. Vendar niso vsi ljudje taki, saj so se nekateri tudi spreobrnili kot Savel, ki je postal Sveti Pavel, ko ga je obsijala Božja Luč in ga je nagovoril Bog. Pa tudi številni drugi, ki so slišali Njegov klic. Poslušajmo tudi mi, da bomo slišali Boga v Miru in Tišini, ko molimo, delamo, služimo drugim in beremo Božjo Besedo, da bi razumeli Božjo Voljo!

 72. Janez says:

  BOG V BOLEČINAH SEM IN TRPIM, PROSIM POMAGAJ MI IN ME REŠI!

  Oče, težko mi je vse prav povedati, da trpim zaradi bolečin na duši in na telesu.
  Marsikaj nisem prav storil in dostikrat sem z grehom nehvaležno žalil Tebe, ki si Moj Najboljši Oče.
  Prosim Usliši me in mi pomagaj, vendar prosim, zgodi se Tvoja Volja in ne Moja Volja.
  Od bolečin sem strt in osamljen, vsi so odšli za svojimi posli in v službe, nikogar nimam.
  Bolečine zaradi moje bolezni so neznosne in trpim.
  Vse, kar mi je v Življenju kaj pomenilo, se zdi, kakor da me vselej zapušča samega.
  Odšli so moji nekdanji znanci in sodelavci, odšlo je moje nekdanje delo za vsakdanji kruh,
  vse kar me je vselej in nekdaj tako veselilo, vse kar sem rad delal in počel dan za dnem.
  Ti dnevi so zame minili, saj ne morem več delati in skrbeti zase, kot nekdaj.
  Potrebujem pomoč in dobro besedo utehe ter nekoga, da me obišče in se z menoj pogovori.

  Vendar čeprav sem malodušen in žalosten Gospod,
  se bom skušal sprijazniti s tem, kar me je doletelo z boleznijo na starost.
  Čeprav sem onemogel, pa lahko vzamem Jezusov Evangelij in berem Božjo Besedo,
  kar mi je v tolažbo in tudi veliko Molim k Njemu za duhovno uteho.
  Tako se lažje z upanjem in strpnostjo spopadam z bolečinami, oslabelostjo in nemočjo.
  Vse to z Njegovo Pomočjo in Milostjo lažje sprejem,
  saj mi je naložil Gospod Jezus tak križ bremen in preizkušenj, kolikor jih lahko prenesem.

  Prosim Te Gospod, ne dopusti, da bi bilo vse moje trpljenje zaman in brez smisla.
  Naj bo prosim v korist in poduk tistim Dobrotnikom, ki se za nas in Zate neumorno vsak dan žrtvujejo in borijo za druge, ki trpijo in so bolni.
  Prosim, naj se zgodi Tvoja Volja Gospod, da bom daroval trpljenje v Tvojo Slavo Gospod.
  Tudi Tvoj Sin je na križu pokazal, da trpljenje ni zaman.
  Hvala Ti Gospod, da to vem in sprejmem ter se sprijaznim, da je v trpljenju nek globlji smisel.
  Tvoja Pota niso Naša Pota in kar je prav v Naših Človeških Očeh, ni prav tudi v Božjih Očeh.
  Tudi v morski školjki se iz trpljenja rodi biser, ki je lep in čudežen dokaz Božje Ljubezni.
  In iz našega trpljenja in preizkušenj se lahko Človek prerodi in prečisti misli in duha.

  Oče, prosim blagoslovi vse ljudi,
  ki mi nemočnemu strežejo in mi kakorkoli pomagajo lajšati moje bolečine.
  Prosim blagoslovi vse, ki morajo trpeti tako, kot moram jaz.
  In če je prav v Tvojih Očeh, prosim povrni mi zdravje in prenovi me v Duhu.
  Gospod prosim Te, daj da bom spoznal Tvojo Voljo in jo vzljubil in sprejel.
  Gospod daj mi moč in upanje, da bom zopet delal, mislil, molil in hrepenel po Tebi iz vse globine svojega srca.
  Gospod prosim ne moja, tvoja Volja in usmiljenje naj se zgodi.
  Prosim Te Gospod, da bom spet začel svoje Življenje znova in na novih temeljih očiščenja in duhovne prenove služil Tebi, Sebi in Drugim v Večjo Božjo Slavo. Amen.

  Delno prirejeno po Prihajam k Tebi, Molitve in premišljevanja, kapucini 1995.

  Molitev je namenjena vsem žalostnim, bolnim in trpečim z iskreno željo in prošnjo k Bogu za Usmiljenje in Pomoč. Bog prosim sliši in usliši nas, ki molimo in Te prosimo Pomoli in Usmiljenja!

  • Miro says:

   MOLIMO OB IZVIRIH ŽIVE BOŽJE BESEDE: »Usliši me, GOSPOD, zakaj tvoja dobrota je obilna, po svojem velikem usmiljenju se obrni k meni!« (Ps 69,17). Molimo z vero in zaupanjem v Gospoda, ki nas odrešuje; zgodi se presveta Božja volja!

   Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 73. Hvala says:

  NEKATERI KARIZMNATIKI SO NAPISALI V SVOJIH KNJIGAH, DA PROSIJO JEZUSA, NAJ OZDRAVI VSE TISTE, KI BODO PREBRALI NJIHOVO KNJIGO. RES, PRI BOGU JE VSE MOGOČE.
  MISLIM, DA JE P. EMILIEN TARDIF NAPISAL TUDI TO. MOČ DUHA SE JE PRI PATRU TARDIFU IZRAŽALA PO ČUDOVITI KARIZMI MOLITVE ZA BOLNIKE.

  ‘Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam… Prejmite Svetega Duha!’ (Jn 20,21.22). Tako nam pravi Jezus. Izlitje, ki se je zgodilo na dan vstajenja zvečer, se je okrepljeno z nenavadnimi zunanjimi znamenji ponovilo na binkoštni dan. Na velikonočni večer se je Jezus prikazal apostolom ter dahnil vanje svojega Duha (prim. Jn 20,22), na binkoštno jutro pa se izlitje zgodi na hrupen način, kakor veter, ki se je silovito zagnal v hišo ter vdrl v razum in srce apostolov. Ob tem so prejeli takšno moč, ki jih je gnala oznanjati v različnih jezikih dogodek Kristusovega vstajenja: ‘Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih’ (Apd 2,4). Skupaj z njimi je bila Marija, Jezusova Mati, prva učenka, tam je bila Mati porajajoče se Cerkve. S svojim mirom, s svojim nasmehom, s svojim materinstvom je spremljala veselje mlade Neveste, Jezusove Cerkve Mirenski grad).

  KO SO JEZUSOVI UČENCI BILI NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM IN SO ZAČELI GOVORITI V TUJIH JEZIKIH JE BILA Z NJIMI SVETA MARIJA, PRVA UČENKA, TAKO JE BILA TUDI PRVA KARIZMATIČARKA.

 74. janez says:

  Prosim za molitev za moje zdravje. Zopet so se pojavile močne bolečine v predelu trebuha, hrbta… Te bolečine me ovirajo v vsakodnevnem življenju… Prosim za povrnitev zdravja. Hvala.

  • Miro says:

   Gospod Janez, najprej bi vam svetoval, da se čim prej obrnete na zdravnika, v kolikor se še niste. Res je, da Gospod Jezus lahko ozdravlja v hipu (to je zelo redko) ali postopoma, kar se ob premišljevanju božje besede, ob molitvi in evharističnem življenju večkrat dogaja. Običajno pa nas Gospod ozdravlja s pomočjo medicine, po zdravnikih. Ti so za nas velik božji dar, za katerega se premalokrat zahvaljujemo.

   Obenem vam priporočam, da se v molitvi obračate na božjega služabnika škofa Antona Vovka; dobro je k njemu opraviti devetdnevnico, ob tem, da se še prej opravi dobro sveto spoved in se poslužuje še drugih sredstev, ki nam jih podarja naš Odrešenik Jezus (poleg molitve še premišljevanje božje besede, obhajanje svete evharistije, dela ljubezni do bližnjega …).

   Molitev k božjemu služabniku Antonu Vovku

   »O Bog, v škofu Antonu Vovku
   si dal svojemu ljudstvu dobrega pastirja
   in pogumnega pričevalca za vero
   v času preizkušnje. Prosimo te,
   poveličaj ga pred vesoljno Cerkvijo,
   da bo pred nami še močneje
   zablestel njegov zgled
   in bosta po njem rasla
   naša vera v tvojo
   očetovsko Previdnost
   in zaupanje v Marijino
   materinsko varstvo.
   Po Kristusu, našem
   Gospodu.
   Amen.«

   Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!
   Božji služabnik Anton Vovk, prosi za nas!

   • Hvala says:

    Spoštovani janez

    Svetujem vam, tako kot g. Miro, obrnite se na zdravnike. V kolikor pa ste to že storili, pa mogoče zdravniki ne najdejo izvora bolečin in vam ne morejo pomagati, je vzrok drugje. To tudi poudarja dr, teolog Tomislav Ivančić, ko našteva molitve, ki zdravijo v primeru, ko ljudje bolehajo za boleznijo, ki je zdravniki ne morejo odkriti.

    Tudi Prince Derek navaja bolezni, zlasti pravi-ponavljajoča se ali kronična bolezen (zlasti , če je dedna).
    Navaja tudi besede iz 28. poglavja 5. Mojzesove knjige, ki so številne. Tu je naveden cel spisek bolezni, ki pravi dajejo določene ključne besede: NADLOGA, NEOZDRAVLJIVA, NENAVADNA, HUDA, DOLGOTRAJNA.

    Želim vam pomagati, zato je potrebno najprej razčistiti pri uradni medicini, preko katere tudi zdravi Jezus,v kolikor pa vam zdravniki ne morejo pomagati, so potrebne molitve v ta namen; če boste molili k Svetemu Duhu vam bo tudi pokazal kje je vzrok za nastale bolečine.

    Pridi Sveti Duh, pokaži nam pot!

    • Hvala says:

     Še pripis g. janez!

     Telesne bolezni zdravijo zdravniki, duševne bolezni zdravniki psihiatri, če pa je ranjen duh človeka, pa se zdravi na duhovni ravni. Vsi trije sklopi pa predstavljajo celoto človeka. Včasih se na telesu ali pa v telesu človeka pokaže bolezen, pa ni nujno, da je telesnega izvora. Izvor ima lahko drugje.

     Vse dobro!

     • Miro says:

      Odlično, ker je ga. Hvala te stvari dopolnila še z drugimi pomembnimi vidiki, ko je govora o zdravljenju. Popolnoma drži, na človeka je potrebno gledati v njegovi celoti in temu ustrezno pristopati tudi k zdravljenju: DUŠA, DUH, TELO! Kot je v svojem delu “Jezus te ljubi” zapisal indijski karizmatik Jožef Bill, “Jezus ni prišel izključno samo zato, da bi nas odrešil od greha, on namerava rešiti celega človeka, ki je iz duše, duha in telesa!” Pri tem navaja apostola Pavla, ki pravi: “Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus” (1 Tes 5,23). Zato se mi zdi res zelo pomembno, da se priporočamo Svetemu Duhu, da nam pomaga odkriti, kje tičijo vzroki za naše bolezni (področja: duša, duh, telo), da se jih potem lahko lotimo odstraniti s pomočjo ustreznih načinov zdravljenja, med katerimi p. Bill omenja: molitveno zdravljenje, zakramentalno zdravljenje, naravno zdravljenje (vse vrste medicine). Glede tega pater omenja celostno odrešenjsko terapijo kot čudovito Jezusovo ponudbo, s katero se lahko bralci seznanijo prav z branjem knjige: Jezus te ljubi (Joseph Bill).

      Naj Gospod obilno blagoslovi g. janeza in vse, ki bodo brali to knjigo!

     • janez says:

      Zahvaljujem se vam za tako izčrpno pomoč. Pri meni je ranjeno oboje, telo in duša. Hvala.

     • Hvala says:

      Spoštovani janez!

      Ja, Gospod janez, začutila sem to ranjenost. Obrnite se po duhovno pomoč. Prosite kakšnega duhovnika tudi za bolniško maziljenje; preko bolniškega maziljena Jezus zdravi, duhovne, duševne rane, pa tudi telesne, če je taka Njegova volja. Izkoristite vsa Jezusova zdravila, ki nam jih zastonj ponuja in nas zdravi. Vse bo dobro. Ne bojte se!

 75. Miro says:

  Molimo ob BOŽJI BESEDI, ki nam govori: »NE JOKAJ!« (prim. Lk 7, 13). Več o tem v dananjem prispevku »Dvignimo glavo in usmerimo korak h Kristusu, ki je premagal svojo in premaguje našo smrt!«, objavljenem na:

  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html

  Naj se vseh prosilcev milosti dotakne obilen Božji blagoslov na priprošnjo Žalostne Matere Božje!

 76. Janez says:

  MOLITEV K JEZUSU
  Vsaka solza, ki iz očesa kane, vse, kar žali me in težko stane,
  vse bridkosti, ki jih pretrpim, ljubi Jezus, Tebi podarim.
  Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti, Tvojo slavo tu in tam na zemlji med ljudmi množiti.
  Vse, kar mislim, berem, pišem, računam, kadar počivam,
  v sladkih sanjah diham, vsak pregibljaj udov in srca, ljubi Jezus, Tebi naj velja.
  Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti, Tvojo slavo tu in tam med ljudmi na zemlji množiti.
  Sleherni grižljaj, ki ga denem v usta, dela vsa, prijetna ali pusta,
  vse stopinje, lažje in težké, ljubi Jezus, Tebe naj časte.
  Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti, Tvojo slavo tu in tam na zemlji med ljudmi množiti.
  Vse najmanjše, srednje in največje, kar prezre se ali je sloveče,
  vse, kar na skrivnem le storim, Tebi, ljubi Jezus, posvetim.
  Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti, Tvojo slavo tu in tam množiti.
  Kadar sreča rajska me napaja, kadar ljubezen Tvoja me navdaja,
  kadar v dobrih delih srečen in z Tvojim Mirom izpolnjen sem,
  čutim da po Poti Odrešenja k Tebi ljubi Jezus grem
  in da Te v drugih ljudeh po Tvoji Milosti uzrem.
  Vse, vse dobro hočem v Tvojo čast storiti,
  tvojo slavo tu in tam na zemlji med ljudmi množiti.
  Kadar mi bo zadnja ura bila, ko moja duša bo telo zapustila,
  takrat Ti Jezus sam bom zadnji dar,
  ko svojo dušo in sebe bom izročil voljno Tebi in Očetu na oltar.
  Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti, Tvojo slavo tu in tam na zemlji med ljudmi množiti.
  Hočem z življenjem dobrote in molitvijo Te ljubiti in za Odrešenje vseh nas prositi.
  Amen.

  Prirejeno in dopolnjeno po Živi Molitvi Skupnosti Krščanskega Življenja

  USMILJENI IN SOČUTNI ODREŠENIK JEZUS
  Gospod Jezus, usmiljeni in sočutni Odrešenik Sveta.
  Ti si Luč, ki je zasijala v Svet in v našo temo, ti si Samarijan, ki se sklanja nad našimi ranami, boleznimi in bolečinami.
  Nekaterim trpečim in žalostnim si rekel: »Ne jokajte in ne bodite žalostni; pridite k meni in jaz vas bom poživil«!.
  Oče, poln dobrote in ljubezni čakaš na izgubljenega sina, da se vrne nazaj k Tebi.
  Tvoje srce brez kančka zamere sprejema nazaj učenca Petra, ki te je zatajil, preden je petelin trikrat zapel pred svitom novega dne.
  In Savla, ki Te je kot rimski državljan preganjal v svoji nevednosti in ki je postal po razsvetljenju apostol Pavel.
  Ti si tisti prijatelj preprostih navadnih ljudi, ki se jeziš, če zaničujejo »male« ljudi in pretiš mogočnikom, ki jih zatirajo.
  Očeta prosiš na križu usmiljenja za svoje morilce in obljubljaš raj skesanemu razbojniku preden izdihneš in oddideš od nas k Očetu, povrneš vid slepemu Bartolomaju, čigar pomoč so hoteli nekateri utišati.
  Tvoje srce je sočutno za vso bedo ljudi, ki jih srečuješ in vidiš v življenju.
  Ti ne zavrneš prav nikogar, ko prihajajo predte s prošnjami za ozdravitev in pomoč.
  Dotikaš se gnojnih ran gobavcev, jezika nemih in gluhonemih ter ušes teh, ki so gluhi in jih zdraviš.
  In preženeš hudobne duhove iz obsedenih ljudi, ki so jih napadli in jih mučijo, dokler hudobce ne izženeš iz teh revežev.
  Jezus Ti si neskončna dobrota, ki ne pozna nobene nevoščljivosti in hudobije,
  temveč si poln usmiljenja, dobrote in strpnosti do vseh ljudi.
  Imaš Dobrotno Srce, ki mu je tuja vsaka sebičnost,
  ki pozablja krivice in je vedno odprto, nežno in obzirno do vseh, ki ga ljubijo,
  kar je apostolom in vernikom zagotovilo trdnega prijateljstva in ljubezni.
  Ob smrti Lazarja jokaš nad preminulim prijateljem ter ga obudiš od smrti,
  prav tako se žalostiš nad Jeruzalemom, ki Te ni sprejel.
  Položi prosim v moje srce svojo ljubezen, svojo dobroto, svojo milino, svoje odpuščanje,
  da s Teboj delim vse modrosti, nauke, radosti in želje Življenja, ki jih učiš s preprostimi prilikami.
  Bodi v mojem srcu, na ustnicah in v pogledu ter pomagaj mi, da bom dober človek.
  Poslušaj prosim mojo skromno molitev moj Bog, ki si Luč mojih Oči in mojega Srca.
  Naj bom tak, kot hočeš Ti, da bi bil, podoben Tebi in da bi vedno zajemal nauke iz Tvojega Evangelija.
  Vse moje upanje je spravljeno v Tvojem srcu.
  To svojo prošnjo Ti izročam preko rok Tvoje Matere Device Marije, katere sin sem tudi jaz.
  Gospod, Ti si svetlo, toplo Sonce Očetove Ljubezni,
  ti si naše Večno Upanje naše Sreče in Odrešenja.
  Jezus Ti si Ogenj plameneče ljubezni vseh nas, ki te goreče prosimo in iščemo.
  Jezusova Milost in Dobrota naj bo naša Moč.
  Naj bo On med nami kot tista trdna vez Miru, Edinosti in Ljubezni, ki vodi po Poti Odrešenja k Njemu.

  Prirejena srednjeveška molitev iz Prošnje za pravo Besedo, Ognjišče Koper 1998.

  Nikoli se ne bomo dovolj zahvalili Njemu, od katerega smo vse prejeli. Hvala Ti Gospod.

  Prosimo Te Gospod usmili se nas grešnikov, podari nam Ljubezen, Božji MIr in Usmiljenje ter obvaruj nas greha in bolezni koronavirusa, ki se spet širi med ljudmi.

 77. Helena says:

  Prosim te ljubi Jezus,pomagaj mi iz te težke stiske. Ne vidim več izhoda.Mati Marija ,prosi zame!

  • Janez says:

   Gospod prosim umiri naše trpeče srce in dušo, prenovi Nas in preženi iz naših človeških Src: našo nemoč, duhovno žalost, depresijo, črno temo, zmedenost, našo nagnjenost k plehkim in nepomembnim materialnim stvarem in skrbem, breizhodno nezaupanje glede izhoda iz raznih težav in problemov, mlačnost, čemernost, občutek zapuščenosti, prepirljivost in razdražljivost do drugih ter odtujenost od Tebe Oče, ki si Ljubezen in Luč Sveta. Pomagaj nam, da se bomo imeli radi in živeli kot Tvoji Otroci po Evangeliju, da bomo bolj optimistični in da bmo bolj Verjeli Vate in Ti Zaupali Gospod. Pomagaj nam prosim, da bomo skupaj s Teboj rešili probleme in težave v našem življenju, v naših družinah, v zakonskih zvezah, v naših soseskah in drugih okoljih kjer molimo, delamo, živimo, bivamo in smo.

   Prosim Gospod pomagaj naši sestri Heleni in sliši ter usliši njene prošnje, da bodo preizkušnje prenehale in da bo z Božjo Pomočjo in na Marijino priprošnjo k Sinu Jezusu našla izhod iz krize. Prosim Bog naj se po Tvoji Milosti, Usmiljenju in Dobroti vse uredi in postavi na svoje mesto, da bo Helena rešena in odrešena vseh stisk in težkoč. Amen. Janez

   ČUJ MARIJA MOJO PROŠNJO
   Čuj, Marija, mojo prošnjo, ki naslavljam jo k Tebi iskreno in izrekam iz srca vročo,
   o ne izpusti me iz Svojih Materinskih rok.
   Mati mila in dobrotna ob meni bodi in ostani sredi križev in nadlog.
   Vem, da Ti ne boš pustila, da se Tvoj otrok izgubi,
   verjem, da ob meni si vedno Marija Ti
   in da Tvoja roka me skrbno drži.
   Marija prosim, Ti me čuvaj, Ti me brani,
   vedno mi v Življenju ob strani stoj.
   Milo sodbo pri Jezusu mi izprosi,
   da pridem k Očetu in se vrnem v raj s Teboj.
   Čuj, Marija, klic moje duše, poslušaj prosim glas mojega srca,
   prosim bodi nam kot naša dobra Mati vselej usmiljena!
   Saj Ti dobrotna, ljuba, mogočna, sveta Mati, nam ljudem na zemlji moreš vedno pomagati.
   Ko nikjer ni več pomôči, si nam svetla zvezda upanja v temni noči.
   Ne presliši prošnje ki izrekamo jo Ti na glas, ljuba Mati, reši nas!
   Glej, otroci Tvoji smo, Tebi vse zaupamo in k Tebi v varstvo se zatekamo.
   Ti nam moreš vselej pomagati, o, pokaži in objemi nas Marija,
   saj verjem, da si naša Draga Mati! Amen.

   Prirejena molitev Skupnosti krščanskega življenja

  • Hvala says:

   Spoštovana Helena!

   Gospod dopušča v naših življenjih, da ne vidimo rešitve iz stisk, to pa zato, da nas nauči, da BOMO ZAUPALI V NJEGA.

   Poglejmo kako je to tudi povedal Sveti Pavel, ko so bili v hudi stiski v Aziji: “ČEZ MERO IN ČEZ NAŠE MOČI NAS JE OBTEŽILA, TAKO DA SMO OBUPALI CELO NAD ŽIVLJENJEM. TODA ZDAJ VERUJEMO, DA SMO MORALI DOŽIVETI IZKUSTVO POPOLNE NEMOČI, DA BI SE NAUČILI ZAUPATI, NE VEČ VASE, AMPAK V BOGA ( prim, 2 Kor, 1,8-9).

   To je res, kajti kako se sicer naj mi ljudje naučimo POPOLNOMA ZAUPATI BOGU?
   Ne bojte se, izročite stisko Jezusu na Križ in Mu dovolite, da bo On uredil , tako kot ve, da je prav in najbolje za vas. Mi pa molimo .

   Božje usmiljenje, ki si višje od nebes, vate zaupamo!

   • Miro says:

    Spoštovana gospa Helena,

    Poleg zapisov ge. Hvala in g. Janeza bi vam sam priporočil še, da se z močno vero in zaupanjem oklenete čudodelne svetinje z Marijino podobo. Spomnil bi vas rad na izjemno močan molitveni vzklik, po katerem se bil tudi sam v hudih življenjskih situacijah že večkrat deležen velikih milosti:

    O MARIJA, BREZ MADEŽA IZVIRNEGA GREHA SPOČETA, PROSI NA ZAS, KI SE K TEBI ZATEKAMO!

    Ali krajša verzija: O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!

    Več o čudodelni svetinji si lahko preberete na: http://www.usmiljenke.si/?mod=4

    Bog vas obilno blagoslovi na mogočno Marijino priprošnjo!

 78. Miro says:

  KRIŽ NAM GOVORI, DA JE NA ZAČETKU VSEGA LJUBEZEN. GOVORI NAM, DA JE LJUBEZNI LASTNO, DA SE ŽRTVUJE! GOVORI NAM, DA SAMO NESEBIČNO ŽRTVOVANJE IN IZPRIČANJE RODI LJUBEZEN IN VODI V ŽIVLJENJE!

  Danes obhajamo praznik povišanja svetega križa, ki nas vabi, naj bi se radi ozirali na križ, saj nam bo pogled nanj odkrival edine resnične vrednote. Križ nam govori, da je na začetku vsega ljubezen. Govori nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ vedno kliče v zavest Jezusove besede: »Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zgubi zaradi mene, ga bo našel« (Mt 16, 24-25).
  (s spletne strani kapitelj.com)

  O prazniku povišanja svetega križa več na:

  http://svetniki.org/povisanje-svetega-kriza-praznik

  MOLITEV SV. FRANČIŠKA PRED KRIŽANIM

  O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca.
  Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen,
  razumnost in spoznanje, o Gospod,
  da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen.

  To molitev je Frančišek molil v času, ko mu je s križa v cerkvici sv. Damijana Kristus rekel: »Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev, ki se podira« (s spletne strani: minoriti.rkc.si).

  Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil!

 79. KRISTINA says:

  Prosim za molitev da izvid ne bi bil pozitiven. Prosim pa tudi za vse otroke v šolah da jih Bog varuje, da se ne bi okužili. Gospod pridi in nam pomagaj. Hvala ti Gospod da je na današnji praznik Pivišanje sv. Križa hči magistrirala. Hvala za vse ostale darove, za ljudi, ljubezen, sonce, hvala ker si za nas prestal vse bolečine in trpljenje. Hvala ti Gospod. Sv. Faustina Kowalska prosi za nas

  • Miro says:

   Se opravičujem, ker sem ta prispevek pomotoma uvrstil v to rubriko, saj vsebinsko bolj sodi v rubriko Članki za dušo.

   • Miro says:

    Nerodnost pa takšna! Še enkrat se moram opravičiti, saj je bil moj prejšnji zapis kot opravičilo namenjen k mojemu daljšemu prispevku z naslovom: Križ nam govori … Za danes bom kar končal, da ne bo še v tretje kakšen “kiks”. Kdor piše, tudi greši, če parafraziram znani pregovor.

 80. Sija says:

  Dragi moji prijatelji.

  Prosim vas za molitev, da bi se moje jutrišnje srečanje z bivšim partnerjem lepo izšlo. ❤

  Molim skupaj z vami vsemi. Naj dobri Bog usliši naše prošnje. 🙏

  Mir in vse dobro.

  Sija

  • Tanja says:

   Naj bo z vami Sv. Anton Padovanski. Bog vas blagoslovi.

   • Miro says:

    Svetopisemska molitev, namenjena obema:

    »Gospod naj te blagoslovi in te varuje.
    Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv.
    Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.«
    (4 Mz 6, 24-25)

    Vse dobro v moči Svetega Duha!

 81. Jasna says:

  Prosim za molitev, da bi bilo vse dobro, da bi partner prišel vredu domov in bi bilo vse vredu. Naj Vsemogočni Milostni Bog, Presveta Devica Marija, Sveti Jožef varujejo mojo družino.
  Iskrena hvala, Jasna

 82. Tanja says:

  Podprite me z molitvijo da rešim težko stisko. Bog z vami. Hvala vsem in vsakemu posebej.

  • Miro says:

   Gospa Tanja, posredujem vam močno

   DAVIDOVO MOLITEV

   Nagni, GOSPOD, svoje uho, usliši me,
   ker sem nesrečen in reven.
   Varuj mojo dušo, zakaj veren sem,
   reši svojega služabnika, ti, moj Bog,
   ki zaupa vate.
   Izkaži mi milost, o Gospod,
   saj ves dan kličem k tebi.
   Razveseli dušo svojega služabnika,
   saj k tebi, Gospod, vzdigujem svojo dušo.
   Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš,
   ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.
   Poslušaj, GOSPOD, mojo molitev,
   prisluhni glasu moje prošnje.
   Na dan svoje stiske te kličem,
   kajti ti me uslišiš …
   (iz Psalma 86, vrstice 1-7)

   Ta molitev govori o služabniku. Predlagam, da si jo mestoma prilagodite, da boste molila kot služabnica pred Bogom, vsebinsko pa seveda ostaja nespremenjeno.

   Molimo, da bi se tudi v vašem življenju uresničile Gospodove odrešujoče besede: O ŽENA, VELIKA JE TVOJA VERA! ZGODI NAJ SE TI, KAKOR ŽELIŠ!« (Mt 15,28).

   Naj vas obilno blagoslovi Usmiljeni Jezus – na priprošnjo Presvete Device Marije in sv. Jožefa!

   • Tanja says:

    G. Miro. Velika hvala. Globoko ganjena. Blagoslovi naj Vas Dobri Bog.

    • Hvala says:

     Spoštovana Tanja!

     Gospod je rekel:”DARUJ MI SVOJO ZAHVALO…..ŽELIM, DA MI ZAUPAŠ V ČASU STISKE, DA TE BOM REŠIL IN ME BOŠ SLAVILA -TANJA, !…ISKRENA ZAHVALA JE VREDNA DARITEV; TO MI IZKAZUJE ČAST. KDOR HODI PO MOJIH POTIH, BO PREJEL GOSPODOVO ODREŠENJE (prim Ps 50,13-15,23).

 83. Sija says:

  “Vse je dobro, kar Bog stori, samo da mi šele na koncu spoznamo skrivnostne ovinke, po katerih nas je vodil.” Pierre Ermitte

  Dobri Bog goreče molim in prosim, za mojega nekdanjega partnerja, naj uvidi kako zelo me je prizadel in uničil…. prosim za čudež… 🙏

  Gospa Slavica, molim za Vas, da se Vaše večletne prošnje uresničijo…. Vem kako je, ko človek ves čas upa, prosi in moli…. tudi jaz….

  Mir in vse dobro.

  Sija

  • Miro says:

   TOLAŽBA IZ BOŽJE BESEDE: » Zmeraj se veselite. Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržite. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.«
   (1 Tes 5, 16-24)

   Molimo, naj Usmiljeni Jezus podari potrebne milosti vsem, ki z zaupanjem prosijo za uslišanje njihovih prošenj v skladu z Božjo voljo, na priprošnjo Preblažene Device Marije in sv. Jožefa.

   Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!

   • Hvala says:

    Spoštovana Sija!.

    Pogumno molimo vsi naprej, Gospod ve, zakaj dopušča vam in nam preizkušnje. Nekega dne vam bo dal potrebno milost.

    Je pa lepa misel dneva, ki jo bom napisala: K LJUBEZNI NE MOREMO NIKOGAR PRISILITI. LJUBEZEN JE LAHKO LE ODGOVOR NA LJUBEZEN.

    Mir z vami!

    • Miro says:

     Res spodbudna misel, saj je resnična ljubezen v svojem bistvu DAR. Za spoštovano Sijo pa še ena misel: Če bi vam Gospod Jezus v duhu pokazal, zakaj ne stori “čudeža”, ki ga od Njega tako težko pričakujete, verjemite, da bi mu v srcu nenehno vzklikali: HVALA, HVALA, HVALA … To pa mu lahko že sedaj; potrebno je samo okrepiti vero in zaupanje Vanj.

     Kot je zapisala že ga. Hvala: Gospod ve, zakaj dopušča vam in nam preizkušnje. Zato molimo še naprej, četudi ni nekih vidnih “rezultatov”, notranji pa so zagotovo po Božji milosti in ti so daleč najbolj pomembni in odločilni za naše življenje. Molimo še zlasti za okrepitev vere in zaupanja v Gospoda, ki odrešuje!

     Vse dobro v Gospodovi moči!

     • Hvala says:

      Spoštovana Sija!

      Priporočala bi vam še, da se z Gospodom pogovorite, prosite Svetega Duha, da vas vodi po poti življenja. Za to situacijo , ki jo imate sedaj se Gospodu zahvalite in Ga slavite. Takšna je trenutno Njegova volja, če bi bila drugačna, bi že posegel. Objemite ta križ. Gospod bo za vse poskrbel, tako kot On ve, da je najbolj prav.

 84. Slavica says:

  Hvala Marija, Bog in Jezus za vso Vašo pomoč!prosim pomagajte mi pri moji večletni prošji za katero molim vsak večer že več let! Sedaj pa včasih že malce obupujem, saj ni nobenih sprememb!
  Prosim tudi Vas molilci molite z mano!
  Amen

  • Miro says:

   Gospa Slavica, po zgledu apostolov tudi mi prosimo: »GOSPOD, POMNOŽI NAM VERO!« (Lk 17,5). Vztrajno molimo in delajmo v moči Svetega Duha, drugo pa prepustimo Božji previdnosti. Kljub neizogibnim preizkušnjam trdno verujmo, da je Gospodov odrešenjski načrt nadvse dober za vse človeštvo in za vsakega človeka posebej, tako tudi zame in za vas ga. Slavica.
   Jezus vas neizmerno ljubi. Molimo z vami.

   Bog vas obilno blagoslovi!

 85. Miro says:

  Današnja BOŽJA BESEDA je po eni strani zelo spodbudna in tolažilna, po drugi pa dokaj stroga in svareča: BLAGOR VAM …, GORJE VAM … Molimo, da bi lahko sprejemali dar Božje ljubezni, ki nas rešuje, molimo pa tudi po drugih molitvenih namenih! Več o tem v današnjem prispevku z naslovom “Gospod, osvobodi me zaupanja v zunanje rešitve …”, v rubriki “Članki za dušo”, ob 20:08.

  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html

  Zahvalimo se Gospodu za za njegovo odrešujočo Besedo, jo z veseljem sprejmimo v srce in to podkrepimo z odločnim življenjem v moči Svetega Duha!

 86. Katja says:

  Lepo prosim za molitev za moje zdravje in za zdravje moža, in za molitev da bi lahko zanosila. Bog povrniti. Katja

 87. Maja says:

  Spoštovana Hvala

  Me veseli, da imate tudi vi podobno izkušnjo, in se vam zahvaljujem za prijazen odgovor.

 88. Janez says:

  MOLITEV K JEZUSU ZA VODSTVO V ČASU TEŽAV, SKRBI IN NEGOTOVOSTI

  Jezus, v negotovosti sem, trpim, žalosten sem, zmeden sem in negotov. Ne vem, kam naj se obrnem.
  Ampak zaupam Tebi, da imaš dober načrt za mene, zaupam Ti, da vodiš mojo pot Življenja k Tebi.
  Čeprav trenutno ne vem, v katero smer naj krenem, Ti to dobro veš.
  Vem Gospod, da me boš varno vodil, da ne zaidem na stranpoti.
  Čeprav za zdaj vidim le temo in meglo na poti pred seboj mi boš poslal Luč in pokazal izhodno Pot.
  S Teboj Gospod je namreč vse jasno in razvidno. In v sebi sem miren in moje misli se razjasne.
  Tvoja Beseda mi pravi, da si moj pastir, učenik in Odrešenik.
  Česa bi se bal, Jezus, če si z menoj Gospod?
  In zakaj sploh skrbim za jutrišnji dan, če pa mi praviš, da me vodiš k vodam počitka, da se umirim?
  Jezus, po tem hrepenim, po Tvojem miru, po Tvojih pašnikih, po Tvoji Vodi in Tvoji Dobroti in Odpuščanju, ki ne mine nikoli!
  Jezus nočem se opirati le na svojo pamet in presojo, ta me tolikokrat prevara, pridi in mi pomagaj!.
  Želim se opreti na Tvoja znamenja, ko sem izgubljen in na Tvojo tolažbo, kadar hodim v temi.
  Vendar se moram tudi sam prizadevati in obenem prositi za Tvojo Milost in Moliti.
  Prosim Te pomagaj mi in daj mi Luč, da se razkadijo vse dileme in da mi pokažeš mojo Pot k Tebi.
  Zato te prosim, Jezus, še močneje me primi za roko in še tesneje hodi ob meni.
  Bodi moj dobri Odrešenik in Pastir, ki mi pomaga, da bom hodil po Tvoji Poti Odrešenja.
  Prosim Gospod za stanovitno in gorečo Vero v Boga, da bom premagal vse težave, preizkušnje in skušnjave, ki jih doživljam in da bom s Tvojo Milostjo zdržal in vse nastale težkoče premagal.
  Pridi k meni Gospod in me potolaži, poduči me in me vodi, da bom delal in naredil vse prav,
  kar je BOŽJA volja in kar je prav v Božjih Očeh zame.
  Ti si vse, kar potrebujem! Hvala Ti Gospod za vse.
  Pridi Jezus in prebivaj v meni! Prosim Te nakloni mi Milost in me odreši vseh preizkušenj in spon.
  Amen

  Medmrežje dopolnjena in razširjena Molitev Operando

  Premalo je upanja, radosti in veselja med nami, zato je prav, da smo optimistični in veseli vsake pozitivne misli in spodbude od soljudi. Imamo Odrešenika, ki nam je prinesel Mir in Odrešenje na Svet. Tudi zato je prav, da smo bolj optimistični v dobroti in strpnosti, kot Ljudje in Kristjani. Verujmo Bogu in iskreno ga prosimo, da nas sliši in usliši.

  • Janez says:

   Kratki razmislek in nekateri predlogi za soočanje s težavami – povzeto in dopolnjeno iz medmrežja Aleteia
   1. Optimistična naravnanost in fleksibilnost spremenita vse
   Miselna fleksibilnost je sposobnost menjavanja sredstev oz. ciljev v ustreznem trenutku, da bi se izognili neuspehu, predvideli napako ali napako popravili. Skratka, gre za sposobnost uvajanja sprememb in soočenja z novostjo, kadar je ta potrebna. To ne pomeni, da se obračamo po vetru, niti da kompulzivno iščemo novosti, ampak da se spremenimo, ko začutimo, da je čas za spremembo, ko v življenju s čim nismo zadovoljni ali nam nekaj nenehno povzroča težave. Bodimo na strani rešitev ne problemov in si medsebojno pomagajmo!

   2. Miselna fleksibilnost je odvisna od naše motivacije in čustvenega stanja
   Gre bolj za naravnanost kot za sposobnost. Najprej si je treba želeti spremeniti samega sebe, želeti si biti dovolj prožen, da bi rešili nek problem. Še bolj si je treba želeti razrešiti težavo. Uvideti, da to, da ne storimo ničesar, ali da delamo, kar smo doslej vedno delali, ni dobra rešitev. To, da poskusimo nekaj novega, pa zahteva pogum in drznost. Človek je težko fleksibilen, kadar je jezen, žalosten ali prestrašen. Vendar tudi v takšnih čustvenih stanjih lahko stremimo k fleksibilnosti in ne pustimo, da nas čustva popolnoma prevzamejo. Da bi bili fleksibilni, torej ne moremo čakati, da bomo srečni in prepričani sami vase. Ravno obratno. Ko skušamo biti fleksibilni, uživati v negotovosti in trenutkih preizkušnje, nas to vodi k odprtosti, večji gotovosti vase in k večjemu zadovoljstvu. Prisluhnimo drugim in bodimo sočutni, ne mislimo le nase!

   3. Zdrav optimističen realizem
   Ni preprostega recepta za neizčrpen optimizem in pozitivna čustva, ki nam pomagajo, da se težav lotevamo ustvarjalno in izvirno. Hliniti optimizem ni dobra rešitev. Bolje je poskušati biti izviren, iskati drugačne odgovore na težave in vprašanja, biti pri tem ustvarjalen in s tem doseči določeno stopnjo realnega optimizma.

   4. Moli, veruj v čudeže, zaupaj in prepusti se Njemu (dodana misel od dr. Marilyn Schlitz, predavateljice na Harvardu)
   Dovoli Bogu, da poskrbi za Tvoje življenje. Veruj v Boga in ne bodi Nejeverni Tomaž! Moli in prosi Boga za pomoč in spreobrnitev ter za rešitve, saj brez Boga ne moremo storiti ničesar. Bog bo pomagal tistim, ki Verujejo in Prosijo!

   Miselno fleksibilnost je pametno uporabiti le, kadar je to primerno in potrebno. Do nje nam pomagata molitev, iskrena Vera, Božja Pomoč, optimizem in pogum, hkrati pa miselna fleksibilnost krepi in pomaga do optimizma in poguma za reševanje težav. Ne trmarimo le po svoji pameti in bodimo odprti ter altruistični, prosimo za Pomoč Boga in bodimo na strani reševanja problemov kot aktivni udeleženec! Kjer je volja, hotenje, znanje in Božji blagoslov, tam je tudi Pot rešitve.

   • Miro says:

    BOŽJA BESEDA: »Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami« (2 Kor 13,11).

    Bogu hvala za Njegovo odrešujočo besedo. Poživimo naše molitveno življenje in ljubeče delovanje v moči Svetega Duha ob izvirih Božje besede. Naj nas Devica Marija varno vodi k našemu Odrešeniku Jezusu!

    Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!
    Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!

 89. Sofija says:

  Prosim za molitev zame. Vsemogočni Bog vidiš vse moje stiske, želje, skrbi, slaba in dobra dela ter misli in besede. Naj se zgodi Tvoja presveta volja pri mojem upanju. Hvala!

 90. Miro says:

  MOLIMO OB IZVIRIH ŽIVE BOŽJE BESEDE!

  Danes na praznik rojstva Device Marije čudovito odmevajo še zlasti naslednje besede iz Matjevega evangelija: »Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.« (Mt 1,16). Več o tem v rubriki »Članki za dušo«, glej v današnjem prispevku ob 14:37.

  Preblaženi Devici Mariji z zaupanjem izročimo vse zahvale, molitve in prošnje za uslišanje pri Bogu na tej spletni strani. Naj Devica Marija vse varno vodi k Jezusovemu Presvetemu Srcu – k nedoumljivemu izviru Božje ljubezni in usmiljenja! Več o tem v rubriki »Članki za dušo«, kjer je bil danes ob 7:17 objavljen tudi prispevek: »Vsebino praznika Marijinega rojstva čudovito povzema odpev k Zaharijevemu hvalospevu v bogoslužni molitvi hvalnic«. V prispevku je tudi link do obširne razlage o pomenu praznika rojstva Device Marije.

  Naj vse obiskovalce te spletne strani obilno blagoslovi Usmiljeni Bog, na mogočno priprošnjo Device Marije!

 91. Kras says:

  Prosim za molitev, da se bom lažje uprla hudemu duhu dvoma in nezaupanja. Bog vam povrni.

  • Miro says:

   Spoštovana ga. Kras, v trenutku preizkušnje, skušnjave, slabe volje … se povsem oprimo na Gospodovo moč in kličimo: Pridi, Sveti Duh v moje srce! Od mene odženi vsako slabost, katera me hoče ločiti od Tebe in Tvoje ljubezni. Prosim Te, napolni moje srce z mirom, vero, upanjem in ljubeznijo do Tebe, da bom z veseljem hodila po poti, obsijani s soncem Božjega usmiljenja.

   • Kras says:

    Tako sem poskusila tudi narediti, ne prav z vašimi besedami , podobno. Poznam molitev zaščite. Morda nisem bila dovolj prepričana v besede, morda sem to izrekla z šibko vero. Saj se je počutje stopnjevalo, že do telesnega nelagodja(pretirana nervoza, bolečine v mišicah). Poleg papirne vojne , ki me tare v teh dneh in me najbolj muči, je na preizkušnji še odnos z možem , a to se bo rešilo, čeprav gre počasi in tudi to pripomore k slabšemu počutju, brezizhodnosti, naveličanosti iskanju lažjih poti. Sva ujeta v neke nezdrave odnose in ravnanja , ki izhajajo že iz družin. Vsak po svoje se dokazuje, pri tem pa včasih ranjuje in ponižuje najbolj samega sebe. Res sem utrujena od vsega. Hvala za vašo pozornost. Mir in dobro.

    • Sofija says:

     Pozdravljena ga. Kras,

     prašala bi, kakšna je molitev zaščite? Hvala.

     • Kras says:

      MOLITEV V JEZUSOVEM IMENU
      V imenu Jezusa Kristusa in z njegovo oblastjo
      vežem vse sile in moči v zraku, na zemlji, v vodi,
      v podzemlju, v onstranstvu, v naravi in v ognju.

      Ti si Gospod vsega vesolja, slavim te v imenu tvojega stvarstva.
      V tvojem imenu vežem vse demonske sile, ki ogrožajo nas in naše družine.
      Vse nas dajem v zaščito tvoje dragocene Krvi, ki je prelita za nas na križu.
      Marija, naša Mati, prosim te za tvoje varstvo in priprošnjo.
      Priporoči vse naše družine Presvetemu Srcu Jezusovemu.
      Ogrni nas s svojim plaščem ljubezni, da se sovražnik prestraši.
      Sveti Mihael in naši angeli varuhi, pridite in varujte nas in naše družine
      v boju proti vsemu zlu, ki hodi okrog nas po svetu.

      V Jezusovem imenu zapovedujem vsem silam in močem zla,
      da takoj odstopite od nas, od naših domov in naše domovine.

      Zahvaljujemo se ti, Gospod Jezus, ker si zvesti Bog in čutiš z nami.

      Amen.

      Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
      kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj.

      Amen.

    • Hvala says:

     Spoštovana ga. Kras!

     Govorite velikokrat v dnevu: VSE ZMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ ( Filipljanom 4,13), Gospod vam bo hrabrost, moč.

     • Miro says:

      Ga. Kras, posredujem še Božjo besedo, ki jo gotovo že poznate: “Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko« (Mt 11, 28-30).

      Napotimo se pred Najsvetejši zakrament in molimo z vero in zaupanjem, bolj s srcem kot z besedami: Gospod Jezus, hvala za Tvojo odrešujočo besedo. Verujem Vate, upam Vate in Te ljubim. Želim Te ljubiti nadvse! Ponižno Te prosim: ozdravi moje srce in mi podari miru, veselja in ljubezni v moči Svetega Duha. Naj se s Tvojo pomočjo prebijem preko vseh ovir k Tebi, ki si moj Bog in moje vse!

      Vse dobro v Gospodovi moči!

 92. Janez says:

  MOLITEV KESANJA IN IZROČITVE JEZUSU TER PROŠNJA ZA MILOST ODPUŠČANJA
  Gospod, hvala, ker si me vsa ta leta prenašal z mojimi grehi,
  a si kljub temu usmiljen z menoj in me tolažiš in mi odpuščaš, ko se skesam.
  Zašel sem in se izgubil na vseh človeških ravneh in poteh,
  vendar odslej ne bom več grešil.
  Bil sem krivičen do Tebe in nezvest Otrok.
  Nič več ne bom takšen. Oprosti mi prosim Jezus.
  Odpovem se grehu, odpovem se hudobnežu,
  odpovem se krivičnosti, grehu, vsemu, kar omadežuje mojo dušo.
  Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje tvoji Svetosti Gospod.
  Gospod, prosim te, reši me vsega zla in pomagaj mi, da se poboljšam!
  Pridi, Jezus, pridi in prebivaj v mojem srcu.
  Odpusti mi, Gospod, in dovoli, da se spočijem v Tebi in okrepim Voljo.
  Ti si moje Upanje, Zavetje, moj Odrešenik, moja Luč!
  Vate Verujem in Vate zaupam!
  Gospod, nenehno te bom slavil in častil, saj brez Tebe ne morem Živeti.
  Zavračam vse zlo in vse druge krive bogove, mamone in malike,
  zakaj ti Gospod, naš Stvarnik, si Najvišji na vsem svetu,
  daleč nad vsemi drugimi bogovi in maliki.
  S svojo mogočno roko me reši bolezni,
  reši me vsake ujetosti, reši me stiske, problemov in greha
  in premagaj mojega sovražnika hudobca,
  da me ne bo zapeljeval v greh in izpostavljal v skušnjave.
  O moj Odrešenik, hitro mi pomagaj.
  Prosim odpusti mi grehe in me prenovi, da se poboljšam.
  Prosim Gospod reci le Besedo, odpusti mi vse grehe.
  Vodi in prenovi me ter reši me iz stisk greha tako,
  da bom začel spet znova in da bo prenovljena v Duhu in rešena moja Duša.
  Usmili se me Gospod in podari meni in vsem ljudem dobre volje Odpuščanje in Božji Mir.
  Amen.

  Gospod prosim pomagaj meni in vsem ljudem dobre volje, da zberemo vse Moči in se z Vsem Srcem in Očiščeno Dušo Hvaležno obrnemo k Tebi Jezus. Svoje Srce naj obrnemo k Svetemu Duhu in postanemo po Tvoji Milosti Nov Človek (Homo Novum), ki je ustvarjen po Božji Milosti v resnični Pravičnosti in iz Božje Ljubezni do vseh Ljudi. Dobri Bog, poln Občudovanja , hvaležnosti in Vere bom razglašal dela Tvoje Ljubezni in odslej živel v Veselju, da sem v Kristusu Odrešen. Tvoja je Oblast in Slava Vekomaj Gospod. Prosim naj pride k nam Božje kraljestvo Božjega Miru in Ljubezni. Amen. Janez

 93. Lea says:

  Prosim za molitev za sestrino zdravje.Danes ima magnetno resonanco hrbtenice.Bog vam pogato poplačaj za vse vaše molitve.

 94. Lea says:

  Prosim za molitev za sestrino zdravje, ki ima jutri magnetno resonanco hrbtenice.Bog vam povrni!

  • Miro says:

   Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni
   bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo
   pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal.
   S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi
   prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo).
   Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno
   nas poslušaj in usliši. Amen.

   Jezus, Kralj usmiljenja, prisrčna hvala za vse milosti, ki nam jih podarjaš na priprošnjo Preblažene Device Marije!

 95. Alenka says:

  Bogu hvala za uspešno opravljena ustna izpita naj v petek opravita še zadnji pisni izpit da se konča ta kalvarija napetosti in se lahko posvetita zaključnemu
  delu in diplomi.Bog pomagaj molim za vse trpeče v duhu in telesu.

 96. Tonka says:

  Spoštovani,
  Lepo prosim za molitev da bi jutri dobro prestala ginekoloski nujen poseg in da bi se nastali zapleti glede mojega zdravja uredili.
  Prosim tudi molitev za mojega partnerja in hvala za njegovo pomoc in razumevanje v tej zame teski situaciji.
  Naj naju taksne preiskusnje se bolj utrdijo.
  Prosim za molitev.
  Hvala.

 97. Hvala says:

  Poljubimo križ in recimo: ‘Hvala, Jezus! Hvala Gospod!’
  Jezus, ki je izbral hojo po tej poti, nas kliče, da mu sledimo po isti poti ponižanja. Ko v določenih trenutkih življenja ne najdemo izhoda iz naših težav, ko se pogrezamo v najtemnejšo noč, je to trenutek našega popolnega ponižanja in izničenja, je ura, ko doživljamo, da smo krhki in grešniki. In ravno v tem trenutku ne smemo zamaskirati našega poraza, ampak se zaupno odpreti za upanje v Boga, kot je to storil Jezus. V tem tednu vzemimo v roke križ in ga mnogokrat poljubimo ter recimo: ‘Hvala, Jezus! Hvala, Gospod!’« (Papež Frančišek med splošno avdienco na Trgu sv. Petra, 16.4.2014)

  Papež med splošno avdienco o Kristusovem popolnem izničenju: Bog poseže v najtemnejši trenutek

 98. Miro says:

  PRIPOROČIMO SE BOŽJEMU USMILJENJU PO PREBLAŽENI DEVICI MARIJI IN SV. JOŽEFU!

  S trdnim zaupanjem se v molitvah obrnimo k Preblaženi Devici Mariji in sv. Jožefu. Prosimo ju, naj pri Bogu izprosita potrebnih milosti za vse sestre in brate, ki se priporočajo v molitev. Več o tem v današnjem prispevku o Božji besedi, pod naslovom: »Jezus soboti ne odvzema prav nič svetosti …«, glej na:

  http://www.molitev.net/clanki-za-duso.html

  Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!

 99. Janez says:

  VSE, KAR IMAM, DARUJEM IN HVALEŽNO POSVEČAM TEBI GOSPOD IN TE PROSIM USMILJENJA
  V Tvoje dobrotne Očetovske Roke Gospod dajem vse bolezni, bolečine, skrbi, težave in preizkušnje
  ki mi jih pošiljaš na Zemljo, da bi me prekalil in očistil v ognju trpljenja in vzdržljivosti.
  V Tvoje roke Gospod izročam vse veselje, srečo, mir, vse radosti, hrepenenje in upanje in notranje razsvetljenje, ki mi jih daruješ in prihajajo k meni kot jutranja rosa ali kot mila Nebeška mana od Tebe.
  Posvečam Ti Gospod vse svoje Ustvarjalno delo, iskanje, razmišljanje, študij, odkritja in prebliske darovanih modrosti, ki mi jih Milostno pošiljaš, da bom iz prejetih darov tudi sam daroval drugim.
  Gospod v Tvoje Milostne Roke izročam in posvečam sebe in vse Svoje drage bližnje in prijatelje;
  vse tiste ki so mi pri srcu, pa tudi tiste, ki mi niso ravno najbolj simpatični in so mi dostikrat nasprotniki; prosim dobrotljivo nas vodi po njihovih poteh, da bodo Dobri in Pravični in Tebi v Veselje.
  Posvečam Ti vse svoje Fizično in Umsko Delo, s katerim se vsak dan ukvarjam; blagoslovi prosim delo mojih rok in uma, da bodo plodovi in sadovi mojega dela obilni; prosim okrepi moje moči in roke, da bom zdrav in da bom vsak dan pridno molil k Tebi in delal zase, za svoje bližnje in kaj daroval drugim.
  Posvečam To Gospod tudi veselje in radost nad sadovi dela in uspehom, saj v tem hvaležno vidim Tvojo Pobudo in Vodstvo.
  Posvečam Ti Gospod tudi vse slabosti, napade skušnjave hudobije; prosim utrdi me v vseh preizkušnjah in mi daj Moči, da bom vztrajal in kljuboval vsem zapeljevanjem in skušnjavam, da bom ostal močan, da bom vztrajal v Dobroti in Ponižnosti in da bom izvrševal le tisto, kar je Tvoja Volja.
  Posvečam in Darujem Ti Gospod Svoje Srce in Sebe Vsega; posvečam Ti vse Svoje Dobre namene darovanja in izkazovanja Usmiljenja in Ljubezni vsem, ki rabijo uteho in pomoč.
  Pridi prosim Vsemogočni in Vseprisotni Oče, ki Ti je vse Mogoče, daj mi prosim svoj Blagoslov,
  pridi in ostani pri meni in v meni, da bom Vedel kaj je Prav in kdaj grem po Poti k Tebi ter kdaj delam vse tisto, kar je Prav v Tvojih Očeh in Ti je v Veselje.
  Gospod prosim pridi, Varuj nas in nas Odreši vseh bolezni in koronavirusa,
  ki se širi pom svetu in pri nas.
  Prosimo Te odpusti nam naše grehe, usmili se nas, pomagaj nam, da se bomo spreobrnili in se vrnili k Tebi, ki si Naš Ljubeči Oče in Vse Ljubezni Vreden.
  Prosimo Reci le Besedo in ozdravljeni bomo na Duši in na Telesu po Tvoji Milosti in Usmiljenju.

  Dopolnjena in razširjena Molitev Prihajam k Tebi, molitve in premišljevanja, kapucini, Ljubljana 1995.

  • Miro says:

   Gospod Jezus nam v ta namen poleg molitve podarja tudi sveto spoved in sveto evharistijo. Zahvalimo se Gospodu za svete zakramente, za te neizmerno dragocene studence odrešenja in odprtega srca sprejmimo Njegove darove!

   Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov, zaupamo vate!

 100. KRISTINA says:

  Lepo prosim za molitev, da bi stanje v podjetju stabilizirali, da bi se razumeli, da bi zaupali v Gospoda, Ga častili in slavili.
  Srce Jezusovo umili se nas
  sv.Rita prosi za nas
  Sv.Faustina Kowalska prosi za nas

  • Miro says:

   Božja beseda nam govori: »Prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši, in preizkusite me s tem, govori Gospod nad vojskami, če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja!« (Mal 3,1o).

   Bog vas obilno blagoslovi!

   • KRISTINA says:

    Gospod Miro nevem kaj je pri meni narobe, ker jaz imam posluh za tiste, ki nimajo in raje dam drugim kot da bi imela sama in ne glede na situacijo tudi dam,….. Enostavno nevem več kaj in kako, lahko le zaupam Gospodu in vztrajam, pri tem ,pa saj veste se ti srce para. Tudi moji predniki so zelo radi dajali drugim , čeprav niso imeli v izobilju a so bili vse življenje reveži. prosim Boga da mi razodene situacijo skozi Božjo besedo a verjetno še ni prišel čas…
    Srce Jezusovo usmili se nas

    • Hvala says:

     Ga. Kristina!

     V hudih situacijah je potrebno popolno zaupanje v Gospoda. On ima svoj čas, svoja pota po katerih nas vodi. Pred nobeno situacijo ne smemo bežati, ker potem bomo bežali celo življenje.

     Svetujem vam res od srca, ne primerjajte nikoli sebe in druge ljudi in se ne poglabljajte, kaj je kdo prejel od Gospoda, ker On lahko da vsakomur po svoji odločitvi. On je edini, ki vidi v srce človeka. Samo Bog pozna vso zgodovino, sedanjost in prihodnost. To sem posebej zaznala, naj tega ne delamo. Samo Gospod ve popolnoma vse in nobeden drug. Tisto, kar je vidno od zunaj pri ljudeh je samo navidezno, resnica pa je samo ena in to pozna Gospod.

     Svetujem vam, da predate Gospodu življenje, ker bo On skrbel za vse : finance, odnose med ljudmi , za preteklost itd…

     Potem pa živite, tako kot je naročil. On vse ureja in ima svoj čas. Včasih so potrebna dolga leta, celo desetletja. S svojim trpljenjem, če ga darujemo Bogu izvajamo Njegov načrt za sebe, za družino, sorodnike in tuje ljudi. Potrpite in zaupajte, zaupati pomeni, da priznamo, da bo Gospod delal.

     Glejte včasih večkrat beremo duhovne knjige ali Sveto Pismo, vendar nas Božja Beseda zadene in pove takrat, ko je Gospodov čas za to.

     Dam primer ; tudi mene je nagovorila, ne pred leti ampak takrat ko je res čas, ki Ga določi Gospod.

     V knjigi Merlina Carotersa (iz ječe v slavljenje in moč slavnenja) je napisano:

     Ko je molil za ljudi, je rekel, da se je počutil, kot da bi vriskal pravi: NISEM POZNAL TEŽAV, S KATERIMI SO SE UBADALI LJUDJE V TISTI CERKVI, POZNAL PA JIH JE BOG. ON POZNA SRCA IN MISLI VSAKEGA OD NAS IN PO NAS LAHKO GOVORI Z MOČJO, KI VSAKOMUR SLUŽI V SKLADU Z NJEGOVIMI POTREBAMI. ČE SE LJUDJE ODZOVEJO NI TO NAŠA ZASLUGA, TEMVEČ NJEGOVA. ČE ODKLONIJO, TUDI NISMO MI KRIVCI.

     KADAR SEM PODLEGEL NARAVI pravi Merlin, DA BI VNAPREJ PREMISLIL, KAJ BOM REKEL LJUDEM, SO BILE POSLEDICE TAKOJ OPAZNE. POSTAL SEM NAPET.
     BOŽJA MOČ PREPROSTO NI BILA PRETOČNA.
     —————————————————————————————————————–
     VELJALO SE JE LE PREPUSTITI IN DOVOLITI BOGU , DA DELUJE. JAZ SEM SE MORAL SPROSTITI V BOŽJI NAVZOČNOSTI IN ODPRETI USTA V VERI, DA BOM GOVORIL, KAR NI BO BOG DAL GOVORITI. BESEDE SO SE VEDNO NANAŠALE NEPOSREDNO NA DOLOČENO TEŽAVO IN LJUDJE SO BILI DELEŽNI ČUDOVITE POMOČI.
     DOKLER SEM POČIVAL V KRISTUSU, JE BOG SKRBEL ZA MOJE DNEVE, ZA VSAKO PODROBNOST, VSAK SESTANEK, VSE JE SOVPADALO V POPOLNO CELOTO.
     ————————————————————————————————————–
     Vidite ga. Kristina, malo sem vam podala daljšo obrazložitev, da boste zaupala Gospodu.

     Glejte, lahko je človeku reči,: ZAUPAM TI O BOG, vendar je potrebno to Bogu dokazati. Dokažite Mu sedaj, da Mu zaupate. PUSTITE MU, DA IZPELJE SVOJ NAČRT, KI GA IMA Z VAMI IN VAŠO DRUŽINO. ZAHVALJUJTE SE MU ZATO IN GA SLAVITE, KAJTI NJEGOVO USMILJENJE JE VEČNO! Vse bo dobro!

     • Hvala says:

      Še pripis Ga. KRISTINA!

      Svetujem vam, da čisto vse, kar vam leži na duši, karkoli vas muči, teži, se vam zdi nerazumljivo, vas bremeni, DAJTE TO RAZGRNITE JEZUSU VSE V CELOTI, NAPIŠITE MU PISMENO V SVOJ DNEVNIK , POTEM PA VSAK DAN MOLITE IN PROSITE, IN ČAKAJTE ODGOVOR NA TE PROŠNJE IN MOLITVE.

      GOSPOD VAM BO ODGOVORIL. TO JE RESNICA. ODGOVORIL PA BO TAKRAT, KO BO ON TO DOLOČIL. GOSPOD SE RAZODEVA TISTIM, KI GA PONIŽNO IŠČEJO.

     • Miro says:

      Ga. Kristina, na vsako Božjo besedo glejmo v širšem kontekstu, to je v povezavi z drugimi pomembnimi besedami v Svetem pismu. Na vse, kar se nam v življenju dogaja glejmo predvsem v povezavi z večnim življenjem, v odrešenjski perspektivi, kar je daleč najbolj pomembno. Trdno verujmo in zaupajmo, da se vsaka Gospodova beseda izpolni ob pravem času, v skladu z Njegovim načrtom. Velikokrat so za to potrebna dolga leta vztrajne molitve in potrpljenja, včasih pa se Gospod na naše molitve odzove zelo hitro. Vse sprejmimo, kakor hoče Gospod. Hoče pa samo dobro za nas, ne samo za borih “pet minut” življenja na tem svetu, ampak za celo večnost!

      Kot je že zapisala ga. Hvala, vam tudi sam zelo priporočam slavljenje Gospoda v vsaki situaciji, s katero se v življenju srečujemo, ter vztrajno zahvaljevanje za vse, kar ste že in še boste prejela od Gospoda.

      Slavimo Gospoda, pa naj bo v naši notranjosti sončno, oblačno ali deževno, pa tudi v primeru, ko švigajo strele! Vse v močnem zaupanju v Gospoda, verujoč, da za dežjem vedno posije sonce Božjega usmiljenja.

      Naj se na vas izlije obilen Gospodov blagoslov!

   • Hvala says:

    Ja, res je, Gospodu je potrebno kot je naročil darovati desetino od vsega. To je tudi poudaril Jezus, ko je opazoval in videl, da je uboga vdova dala vse, kar je imela za življenje. Tudi od časa, to je dan ima 24 ur, naj bi darovali Gospodu desetino. Izračunajmo koliko je ena desetina od 24 ur, potem pa jo darujmo Bogu. Zato prosimo Marijo in Gospoda, da nam pokažeta, kaj naj dajemo za desetino Gospodu , če nimamo sredstev in kaj naj delamo za pokoro. Marija je v svojih prikazovanjih naročala ljudem delati pokoro. To je osebna prošnja, pokazala nam bo s svojim sinom, kar je najbolj primerno; vsakemu posebej.

    • KRISTINA says:

     Hvala vam za vse besede. Sedaj ravno berem drugo knjigo Mijo Barada -Evo, činim sve dobro so mi jo dale sestre prednice in pa Nelly AH Rešiti, kar je izgubljeno. Tudi jaz se nisem zahvaljevala dokler nisem prebrala knjige Merlina Carotersa, še zdej se mi včasih zdi mal tako ko se zahvalim za neuspeh in grde besede. In danes ko mi je že dan začel čist narobe, kljub temu, da sem že molila in se zahvaljevala ker nisem mogla zgodaj zjutraj spat. Sem se počutila čisto v kot stisnjena in sem jokala, prosila pa tudi zapela pesem Marija vodi ti nas, na tebe ozira se vsak izmed nas……
     Še enkrat Vam HVALA in Gospodu, da Vam stoji ob strani in res zaupate v njega
     Srce Jezusovo usmili se nas

     • Hvala says:

      Ga KRISTINA!

      Že zadnjič sem napisala, da se po intenzivni molitvi, slavljenju in zahvaljevanju ponavadi stvari v našem življenju še poslabšajo, ampak Gospod potem obrne vse , da je za nas v redu!

      Človek, ki gre skozi velike stiske, ponižanja itd, zaupa Gospodu, če se Nanj obrne, kot na rešitelja.

     • Maja says:

      Ko omenjate avtorja Merlina naj vam povem, da sem se tudi jaz pred tremi leti poglobila v vsebino njegove knjige Iz ječe v slavljenje in moč slavljenja, in ko sem resnično, popolno začela verjeti v moč zahvaljevanja in blagoslavljanja, kot to v knjigi opisuje avtor, se mi je zgodila vrsta nepričakovanih, dobrih stvari-čudežnih, in v povezavi z zahvaljevanjem in blagoslavljanjem za vse- tudi za težave.Sem pa rabila dosti časa, in sem knjigo tudi večkrat prebrala, da sem vsebino razumela in, predvsem, da sem jo ponotranjila. Prebrala sem jo na priporočilo patra iz Brezij, in takrat niti najmanj nisem pričakovala, da bo tako pomembna za moje življenje.Danes sem zelo hvaležna,in verjamem v božjo pomoč.

     • Hvala says:

      Spoštovana Maja!

      Točno tako je kot ste napisala. Knjigo od Merlina Iz ječe v slavljenje in moč slavljenja sem tudi jaz večkrat brala. Glejte, to je res tako, da je potrebno vzeti knjige večkrat v roke. Kajti Bog nas vodi in ko pride Njegov čas za uresničitev zadev pokaže , da človeka nagovori stavek, poglavje itd. Tudi če beremo in premišljamo Božjo Besedo v Svetem Pismu je tako. Pride dan, ko nas Negova Beseda dobesedno “zadene” v srce.
      Vesela sem, da vam je Gospod pomagal. Hvala Mu in slava.

     • Maja says:

      Spoštovana Hvala

      Me veseli, da imate tudi vi podobno izkušnjo, in se vam zahvaljujem za prijazen odgovor.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja